JEUGD-JOLIJT BEGON MET DE WIELERRONDE mmw VOOR DE VAKANTIE v.a. ƒ9.95 tot ƒ22.50 L. Kamp veertig jaar bij het onderwijs Bouw aan brug bij de Broersvest vordert Jongens streden om de oranje trui III I M 1^ I Strijd om de Gouden Plak Strijd rond de korven Directeur H.v.Lohuizen nam afscheid Bevolking liep terug Honkballers hebben dit weekend goede kansen HZ333Ï^3 Jongen breekt been bij val Inbraak in auto Overstekend kind aangereden ZEEMAN ZEEMAN Vuurtje op de Vest - *'w48il COJO „Weekend-shorts" ZEEMAN Hermes-DVS ontvangt ACG Schiedam speelt legen Hygiea REGENJASSEN Vrijdag 2 juni 1961 3 De eerste etappe van de „Ronde Tan Schiedam, waarmee gisteravond het Jeugd-JoIyt-programma werd In gezet, werd na een felle sprint ge wonnen door de 16-jarige Jsn van Riemsdijk. Het gehele parcours heb ben de jongens in een Peleton ge reden. En hieruit mochten ti} niet ontsnappen; voorop reed nameltfk de motorpolitie, die het tempo aangaf. Maar de laatste 500 meter werden de (Advertentie De 9-jarige Frans de H. uit de Raam heelt gistermiddag omtreeks 12 uur in een garage aan hel Graen- weegje een lelijke val gemaakt, waarbij hij een been heeft gebroken. "Vermoedelijk is de jongen op een wagen geklommen en cr toen afge vallen. Door de GG en GD is Frans naar de Dr. Noletstiehting gebracht. Waar hij ook Is opgenomen. (Advertentie 1.1W.j f renners vry gelaten. Daar maakten zij danktbaar gebruik van. Met al hun opgekropte energie gooiden zij zich in de sprint. In de laatste me ters wist Jan Riemsdijk nog net twee tegenstanders te passeren en van zich af te schudden, waardoor hij als eer ste over de meet ging. Ongeveer 50 jongens hadden zich ingeschreven voor deze etappe, Zij weren verdeeld over een negen-tal ploegen, die voor verschillende Schiedamse zaken reden, Op hun rug hadden zij dan ook niet alleen hun nummer, maar droegen tevens de reklame van de firma's. Dat in combi natie met de kleurige petjes en truien van de rennertjeg gaf een echt vro lijk tintje aah de ronde. De deelne mers waren jongens van 12 t/m 16 jaar. Het was van het jaar de tweede keer dat de ronde gereden werd. Het was echter de eerste maal, dat hij op een lang parcours werd verreden; vorig jaar gebeurde dit op een rond circuit. W edstrijdelement Om te voorkomen, dat de rennertjes te hard zouden gaan, waardoor de kans zeer groot was dat er enige jongens al in het prille begin zouden uitvallen, reed de motorpolitie voor., op. Het was echter duidelijk, dat dat dc deelnemers niet helemaal naar de zin was Als zij maar even de ruimte kregen, werd er fel aan dc kop ge trokken. Logisch overigens! Bij een dergelijke ronde dient toch een ze ker wedstrijdelement aanwezig te zijn. Is dat er niet, dan verslapt de animo zichtbaar. Dat de renners zich niet dienen uit te putten en dat daarom het tempo wordt aange geven daar kunnen wij inkomen. Maar zou de snelheid niet Iets hoger kunnen liggen dan gisteravond? Het wedstrijdelement werd overi gens nog helemaal te niet gedaan door de jongens te dwingen twee aan twee naast elkaar te laten rijden. Dat is na tuurlijk wel gedaan met het oog op het andere verkeer, maar de etappe ging daardoor toch wel iets lijken op een gewoon fietstochtje. De jongens hebben onderweg wel de nodige belangstelling gekregen. Niet dat er veel publiek op straat was, maar wel zagen veel mensen vanach ter hun vensters de kleurige kara- vaan, waar zich ook een aantal volg. auto's en niet te vergeten 'n bezem- wagen In bevonden, voorbijtrekken. Ontsnapping Over de wedstrijd kunnen we kort zijn. Vermeldenswaard is misschien dat toen op het kruispunt Vlaar- dingerdijk-Burg. Knappertlaan de motorpolitie het punt moest vrij maken, dc renners van de gelegen heid gebruik maakten om de snel heid op te voeren. Zij maakten daar dan ook dankbaar gebruik van. Het verreden parcours luidde als volgt; Nieuwpoortswcg, Overschicse- straat. Singel, Kerkstraat, Parkweg, Burg. van Haarcnlaan, Julianalaan, Stad houderslaan, Rozenburgerstraat, Nwe. Maasstraat, Lekstraat, Maasdijk Gusto weg. Wij vertelden reeds, dat Jan Riems dijk de oranje trui over zijn schou ders mocht trekken. De verdere uit slagen zijn; 2, Frits Duivenbode, 3. F. Brouns, 4. C. Wassenaar, 5. F. van Heukelom, 6. C. Smit, 7, L. Feijen en R. v.d. Stelt Het ploegen klassement luidt: 1 Delbana, 2. Ter Braak, 3. Wamsteker cn 4. Het Sterapelhuïs. De tweede etappe wordt maandag 5 juni verreden,. In 't totaal bestaat de ronde uit 5 etappes. (Advertentie LAL) OFFICIEEL (nat) AGENT De heer J. G. ter B. deed aangifte van een inbraak in zijn voor dc wo ning in de Jacob Catslaan gepar keerd staande auto. De heer ter B. had zijn auto de vorige avond af gesloten, maar een achterraampje open laten staan. Met behulp van de afgebroken - autoantehne, is door dit open raampje het portier geo pend, waarop een in de auto staande vloerwrijver is gestolen.- Overigens lagen er in de auto twee afgebro ken auto-antennes. (Advcrienu, Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers. Lange Haven 81. Bellen by ongeval: G.G. en GJX Tuinlaan 80. telefoon 69290. Pohtie-alarmnummer 64666 Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend. maandag 19.0020.30 uur, donderdag 9 3042.30 uur, vrij dag 9.30—16.30 en 1900—2230 u.. dinsdag 9.30—16 30 en 19 00—20 30 uur, woensdag 930—12.30 uur, zaterdag 9 30—1630 uur, 's zon dags gesloten. RJt. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 00—2100 u., woensdag 14.0017.00 en 19 00 21.00 uur, donderdag 1000—1700 uur, vrijdag 14.00—17 00 en 19 00 —23.00 uur, zaterdag 10,00—12.00 en 14.00—17 00 uur Stedelijk Museuro: Tentoonstelling- „Op het spoor van de mens" Elke dag van 1000 tot 1700 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Slaapkamer- geheimpjes". Manopole, 2 uur; „Vuur over de Jang-tse"; 7 en 9,15 uur: ..Ge heim Agent alias de gorilla". DIVERSEN Wijkcentrum, 8 uur: H.B.S.-ver. „On der Ons". Dansavond. Musis Sacrum. 8 uur: Pers.ver. GTB Feestavond. Irene, 8 uur- Reserve Politie. Feest avond. De Rank, 8 uur: Toneelgroep Herv. Gem. Kethel. Toneel. De 4-jarige Simon M. uit de Gali- leistraat, die gistermiddag tegen vijf uur met zijn stepje de Rotterdamse- dijk ter hoogte van de afrit onvoor zichtig overstak, is aangereden door een motorfiets, waarvan de bestuur der, de heer A. v. L. niet tijdig meer kon stoppen voor het kind. Simon werd tegen het wegdek ge- i smakt, maar is er met wat schaaf wonden nog wonderlijk goed afge- komen. Hij is in het Gemeentezic- 1 kenhuïs behandeld, maar kon daar- i na met zijn moeder weer naar huls. A dvenentie l.M.) Advertentie l.M TUINgereedschappen Giasmaaiers vanaf ƒ37.95 Bamboe bladharken 1.15 Gieters piastic Iö I. 12.50 Harken, schrepels, schoffels enz. Spaden vanaf 3,85 Spitriek 21.25 BROERSVEST 52 - TEL. 6 75 94 HORSEGAAS groen cn blauw p. m2 2.50 plastic per 4 m2 4.25 VolJèregaas 50 cm breed 0.95 100 cm breed 1.75 BROERSVEST 52 TEL, 6 75 94 Vannacht is de politie gewaar schuwd, dat cr een brandende ma tras op de Vellevest dreef. Met een stok hebben de agenten de matras onder water geduwd, zodat het vuur vanzelf doofde. -! (Advertentie l.M De start van de „Ronde van Schiedam," vond plaats op de Nieuw- poortseweg. Keurig waren de jongens twee aan twee naast elkaar gezet out brokken te voorkomen. De ongeduldigen -werden in bedwang ge houden door de motorpolitie. Geheel links op de foto staat een agent van de motor-brigade. (Advertentie l.M.} in moderne kleuren en dessins BROERSVEST 56 Voor kruit pioen Demos De Schiedamse voetbalcompetitie krijgt nu na alle spanning een ge moedelijk verlcngstukje. Kampioen Demos gaat strijden om het kam pioenschap van Rotterdam, wat van wege de begeerde winst de ..strijd om de Gouden Plak" heet. Daarvoor is een wedstrijd voor het komende weekeinde ingelast Aangezien de spelers Jaap Roelfzema, F. Groen- horst en Nelis Tetteroo zondag op gesteld staan >n het Rotterdams elf tal dat erewedstrijden tegen de se- r tiet earns van de KNVB-afdelie1 speelt heeft Detnos verzocht zater dagmiddag te mogen spelen. Boven dien viert Demos zaterdagavond het kampioensfeest, zodat in Schiedam zal worden gevoetbald. ti vier uur voetbalt Demos tec- de kampioen »-<.n j o DZB, een ster- e tegenstander, maar wij verwach ten dat Demos zal winnen. Dan heeft Demos gelijk de leiding in deze ere- competitie omdat dc kampioenen van I B cn 3 C DZB en FIOS reeds met 2—2 gelijk hebben gespeeld tegen elkaar. Verder spelen nog zondag: Spar taan '20 11—SVDFW 4; SVDPW 5— Musschen 11; Spartaan '20 15 SVDFW 6; zaterdag: FPSC 5—Rozen burg 5. In het kleine Jcorfbalprogramma voor het komende weekend zijn na genoeg de laatste wedstrijden opge nomen van het seizoen 1960-1961 voor onze korfbalclubs. Succes beëindigt zijn. lijdensweg In de uitwedstrijd tegen Unicum. We verwachten niet, dat de blauwwitter! kans krijgen hun winstpuntenbezit van één te vergroten. De laatste wed strijd van OD1 is niet van belang ontbloot voor de tegenpartij. Als het Dordtsc Snel namelijk wint is het kampioen, speelt het gelijk, dan zal een beslissingswedstrijd tegen GKV nodig zijn en als het verliest kan GKV de vlag hijsen. Voor ODI staat er niets meer op het spel en daarom kunnen de dames en heren vrijuit spelen. Het zou ons niet verhazen als zij hun tegenstanders op een of an dere wijze een poets bakken. Verder zijn nog vastgesteld Suc ces 2Het Zuiden 6 en junioren Unicum 2Succes. Advertentie t M (Advertentie l.M} SchiBerende komgaren HERENCOSTUUMS Moderne Italiaanse dessins. On berispelijke coupe en pasvorm. Ook in lightweight. Eén dag, voor de ongelooflijk lage prijs vorJjW yU Zol»ng de voorraad sacki. "A" Geea tel. of schriftelijke bestellingen. ROTTERDAM: Korte Hoogi ti ui tl Meent hk. Goudse, singel Katendr. Lagerfljk Uc. Dorpsweg e Weit-Kruiskade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat25 Dromerig stond vroeger het Pro veniershuis aan de Schie en spiegelde zich rustig in het water. Er waren geen voortsuizende auto's of knallen de bromfietsen, die de rust van het oude huis verstoorden. Maar dat is nu aan het veranderen. Niet dat het huis nu al last heeft van verkeers- gedruis. Nee, dat nog niet. Dat zal echter wel in de nahUe toekomst zo züu, wanneer de brug afgebouwd is, die de Broersvest met de Grave- landsepolder 2al gaan verbinden. Maar momenteel wordt het huis toch wel In zyn eeuwen-oude slaap gestoord. Al maanden lang trilt de lucht er van het stampen van hei machines, het geronk van draglines en het gebrom van de motoren van af en aanrijdende vrachtwagens. Ijverig werkt men hier met moder ne machines cn methoden, waar het Proveniershuis verbaasd naar kijkt, aim een nieuwe brug. Hiervoor is de Schie ook in zyn eeuwen-oude loop gestoord, maar dat is maar tijdelijk. Zo lang de werk zaamheden duren, heeft men de route van het water verlegd. Daarvoor is een kanaaltje door de punt van de Gravelandse polder aan de overkant van de Broersvest gegraven, dat een stuk van de polder afsnijdt. Het wa ter moet hier wel door, want op de oude route wordt het tegengehou den door stalen damwanden. Deze wanden omringen nu een diepe bouwput die .zeker een paar meter onder het wateroppervlak ligt. 3n deze diepte wordt nu noest gear beid aan de funderingen van de brug, die eens Schiedams trots zal zijn. De bouw schiet al aardig in de goede richting op, daarvan kan menigeen getuigen. Velen staan soms uren lang te kijken naar dit ergens loch wel fascinerend werk. De Broersvest brengt men overi gens ook a! in gereedheid om het verkeer in de toekomst onbelemmerd doorgang te kunnen laten vinden. Al geruime tijd zijn de krotjes daar af gebroken. Nu heeft men er, vlak naast het koolas, dat langs de Rijks-h.b.5. ligt, een diepe sleuf gegraven, waar in de riolering komt te liggen, die helemaal tot in de Gravelandse pol der zal worden doorgetrokken. Het Proveniershuis vindt alles maar zo, zo. Veel kans om te slapen zal het in de toekomst wel niet meer krijgen. Jammer, maar noodzakelijk. Advertentie IM.) f^lEJSTAP'S SCHOENER! BROERSVEST 12 Men let er op U ook? Donderdag 1 juni heeft het be stuur van de WV in een besloten receptie ten kantore van de N.V. Wed. A. van den Eelaart afscheid genomen van directeur H. van Lo» huizen, die dezer dagen 76 Jaar ge worden Is. VW-voorzitter, mr. H. A. M. Roe- lants, stak m een afscheidswoord zijn waardering voor de scheidende func tionaris niet onder stoelen of ban ken. Hij hoopte dat aan de energieke directeur nog vele jaren van welver diende rust beschoren zouden zijn. Namens het VW bestuur werd aan de heer Van Lohuizen een Delfts Blauw herinneringsbord aangeboden, vergezeld van een geschenk onder couvert. Wij gaan door met onze aan biedingen vèr onder de normale prijzen, maar dan niet wachten maar ntr kopen. Morgen begint er een speciale verkoop Jongens tricot zomer shirts, met modern poloboord en korte mouw In vlotte streep- dcsslns. - Zomer- en vacantieshirts uit de series van 4.50 en 5A5, ideaal wanneer dadelijk de vacantie- en zomerse dagen beginnen. Goed wasbaar en zó droog, nü door elkaar voor nog géén twee gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint in ,onze jongensafdeling beneden, de verkoop van zomer shirts, feeftijdsrpaten 3 tot 12 jaar, in een 0/1 groot kleur- 7 assortiment, mm nil voor GORDIJNRAIL Btons, per meter 3.— Nikkel, per meter 1.15 Aluminium, roestvrij, per meter 2.05 Plastic, sterk en mooi, per meter 3.75 BROERSVEST 52 TEL. 6 75 94 Cricket Na de goede start tegen Rood en Wit zijn de resultaten van Hermes DVS tegen HBS en HCC I in Den Haag teleurstellend geweest. Zondag ontvangt Hermes DVS ACC, die on langs haar 40-jorig jubileum heeft gevierd. De Amsterdammers zijn in Schiedam graag geziene tegenstan ders, die voor interessant cricket plegen de zorgen. Het batten van Her mes DVS is tot nu toe beneden de maat gebleven. Het wordt hoog tijd dat hierin zondag verbetering komt. In dat geval kan een mooi cricket gevecht worden verwacht. Met «en receptie In de Bernardus- school aan de Bosboomlaan heeft gistermorgen de heer L. Kamp, het hoofd van die Bernardusschool het feil herdacht, dat bij veertig jaar onderwyzer Is ïn dienst van de St. Willibrordus Stichting te Schiedam, blaar daar de heer Kamp tevens voorzitter Is van de Ver. Nationale Feest- en Gedenkdagen, de voorma lige Oranje-verenigiug, heeft dit ju bileum ook in ruimere kring dan alleen die van 't katholieke onder wijs de aandacht gehad zodat de heer en mevrouw Kamp gisteren ve le handen van gelukwensers moesten schudden. Namens dp St Willibrordus Stich ting heef* oastoor Oudshoorn het woord gevoerd en er zijn bewonde ring over uitgesproken dat de heer Kamp zijn veel-eisende beroep steeds op zo'n kalme cn opgewekte wijze heeft kunnen uitoefenen. Naar schat ting ruim vijftienhonderd kinderen heeft de heer Kamp met alleen een degelijke schoolopleiding gegeven maar hen ook iets meegegeven voor 't leven, waar zij altijd met dank baarheid aan terug kunnen denken. Zijn gemeenschapszin spreekt ook uit het feit, dat hij zijn vrije tijd heeft ivillen offeren voor de Oranje vereniging en zo voor het organise ren van de feestelijkheden op hoog tij dagen in ons volksleven. Slechts de ingewijden weten hoeveel tijd daarin gaat zitlen. Namens de St. Willibrordus Stichting bood pastoor Oudshoom een cadeau onder cou vert aan, terwijl een fruitmand de ontvangstzaal sierde. Namens de Stichting Schiedamse Gemeenschap voerde de heer E. Leenderts en namens dc Ver. Na tionale Feest- en gedenkdagen de heer Van der Brugge het woord. Beiden wezen op de grote verdien sten van de heer Kamp in de Oran je-vereniging, waar hij 27 jaar lang bestuurslid van is geweest. Maar ook In de kring van de eigen school heeft men zich niet onbetuigd gelaten. Zo werd de heer Kamp na mens het personeel een pick-up aan geboden, terwijl de ouder-commissie een transistor-radio aanbood, uiter aard gingen beide geschenken ver gezeld van vele waarderende woor den. I De heer L. Kamp, hoofd van de Bernardusschool, die gisteren zijn veertig-jarig jubileum bij het on derwijs vierde, bekijkt met echt genote en dochters een van de fraaie, hem aangeboden, gesghen- l:e v. Damcssojlbal De damcssoftbalafd. van de S.V. H.V. „Schiedam" trekt zich niet* aan van de malaise waarin de voet bal- en honkbalafdeling zijn terecht gekomen. Vorig jaar promoveerden de dames reeds. Zij speelden toen voor het eerst in :ompetitieverband. Het begin van de nieuwe competitie ie nu al even ver bazingwekkend. In sportpark Harga komt het kampfaenstesm vanavond tegen Hygiea in het veld. Het is de vierde wedstrijd «'oor de dames in de hoogste klasse. Drie wedstrijden zijn al gewonnen, zodat de dames van Schiedam wederom een greep naar 't leiderschap gaan doen. Schie dam 2 gaat vanavond naar Den Haag om VODO 3 te bekampen. (Advertentie l.M.) Aparte collectie in popeline en gabardine, o.a, Shetter en Victory, alle mo derne donkere en lichte kleu ren. Popeline vanaf 49.—, Victory-Gabardine v.a. 129.—. (Advertentie l.M.) PANTALON? De Broehenspecialist HOOGSTRAAT 88 TELEF. 6 8981 Burgerlijke Stand Geboren: Hendrik W. B. z.v. J. W. Schreuder en W. F. H. Tichelman; Ellen d.v. R. Schaap en W. J, van Bommel; Arnold G. z.v. F. J. van Noortwijk cn M. van der Most; Me rit R. D. d.v. C. van der Geer cn B. B. de Leeuw; Marinus A. z.v. W. C. Heuvelman en A. E. 01 denhof; Bernadette d.v. C. van Walsum en i A. C. Donks. I Ondertrouwd: J. Hendriks, 35 jr. en M. P. L. Oosterveer, 22 jr.; J. C. t Jonssen. 20 jr. en T. H. Linnemcyer, t 39 jr; J. Kroon, 26 jr. en J. C. de Ridder, 26 jr; P. Lamcns, 25 jr. en A. A. Hersfcach. 25 jr; A.Meijnckens, Het Schiedamse bevolkingstal is ook over de maand april weer terug gelopen. De vermindering bedroeg deze maand 45. Op één april woon den er In de gemeente 80.47S perso nen tegen op 30 april 89.431. De verklaring van deze teruggang moet worden gezocht in het grote negatieve vestigingsoverschot, dat in die maand niet minder dan 111 be droeg. Hier stond slechts een ge boorte-overschot van 69 tegenover. Er werden in april 57 huwelijken gesloten. Hiervan werden er 33 ge sloten tussen Schiedammers onder ling, 23 tussen Schiedamse vrouwen en van elders komende mannen en één tussen een Schiedammer en een van elders kamende vrouw, Acht van de jonggehuwden heb ben nu een eigen woning. Zeventien echtparen zijn naar een andere ge meente vertrokken en de anderen wonen in bij ouders, familie, kennis sen of wonen apart. ^OOGSTR. 174 SCHIEDAM 23 jr. en A. L. H. de Kaper, 21 jr; A. van Opijnen, 22 jr. en J. C. van den Enden, 21 jr; J. Suttorp, 20 jr. en T. J, W, de Vries, 17 jr; A. Tems, 28 jr. en C. C. van Tiel, 22 jr; L. Torenvliet, 26 jr. en A. B. Nieuwen- buizen, 25 jr; J. Verhaar, 25 jr. en1 H. P. L. de Kok, 24 jr; A. "W. de Vries, 30 jr. cn H. Konijnenburg, 22 jr. Gehuwd: A. Bergkotte, 24 jr. enP M. Molenaar. 22 jr; A. Slingerland. 21 jr. en G. van Geijl, 20 jr.; F. Kaal. 32 jr. en J. A. S. Roelse, 21 jr; G. Verwol, 25 jr. en H. van Schie, 24 jr; J. van Klink, 24 jr. cn J. H, J. Willebrand. 18 jr; M. Hollaar, 23 jr. en M. M. Snijders, 20 jr; V. E. van Hoek, 35 jr; en M. A. Sluijter, 19 jr; N. dc Winter, 26 jr. en P. A, Spruijt, 25 jr; W. den Held, 22 jr. en M. M Daalmeijer, 21 jr; J. B. Kampers, 38 jr. en W. A. van Vliet, 25 jr; H. Ames, 25 jr. en M. C, Jansson, ."l jr; B. F. Kemper, 22 jr. en J. S. M. van Os, 20 jr.; J. Groene veld, 22 jr. en L. Huisman, 21 jr. De traditionele Koningin Wilhelmi- na Mars wordt natuurlijk ook dit jaar weer gehouden en wel zaterdag middag 3 juni. Er zal gelopen wor den over afstanden van 8, 12 18 en 25 km. Tijdens de tocht kunnen de deelnemers genieten van de mooie omgeving van het Prinses Beatrix- park en Kethel, want het parcours Dopt ook daar coor, Dc start vindt plaats op de Grote Markt voor het Stadhuis. De groepen komen binnen bij de Plantage, waar tevens voor een feestprogramma zal worden gezorgd. In het ere-comité, waarin militaire, burgerlijke en sport-autoriteiten zit ten, hebben dit jaar ook de directeur van hot kabinet van de gevolmach tigd minister van Suriname alsmede de adviseur van de Surinaamse Jon geren Vereniging in Nederland zit ting. Het ere-comité zal op het stad huis worden ontvangen. (Advertentie l.M.) Het ziet er werkelijk naar alt, dat het honkbalteam van Schiedam na verleden jaar gedegradeerd te zUn weer terugkomt In de landelijke com petitie. Maar dan dient Schiedam zater dagavond in Harga om half vyf te winnen van ADO 2. We vermoeden dat Schiedam deze moeilijke wed strijd zal winnen zodat Schiedam dan de alleenheerschappij heeft in de eerste klas B van het rayon Zuid- Holland. Ook de resultaten van SW kun nen worden geroemd. In de zware overgangsklasse A behoort SVV zelfs tot de sterken. Zondagmiddag om twee uur gaan de Schiedammers in Harga winnen van TYBB. Zaterdag ontvangt SW 3 de gelijk waardige partner Feijenoord 2. DHS gaat met kans op winst naar Neptu- nus 3, DRZ 2 krijgt het niet gemak kelijk in de uitwedstrijd tegen RFC 2 In Rotterdam wint de gelukkigste in het duel HcrmandedDHS 2. Zondagmiddag moet Schiedam 2 'oor een lastige barrière. Er is ee redelijke kans op het kampioenschap in 3 A voor Schiedam 2, maar ge vreesd moet worden dat de zwart witte reserves in Den Haag zuilen- struikelen. SVV 2 zal zondagmorgen m Den Haag moeten buigen voor Storks 3, Om half elf ontvangt DRZ in Kethel Schiedam 3. in deze derby heeft de jonge honkbalploeg v. DRZ goede kansen. Herkent U deze tas? De bekende sisal- of touwtas met ronde handvaten en afgewerkt met origineel blank tuigleder.' Nog steeds de handigste, de meest solide en modfeuse tas, die ooit verkocht Is. Nu géén tien gulden of nog meer betalen voor deze vlotte solide tassen, neen, nu kunt U hem kopen met tuFglederen zij kanten, zijden voering en bin* nenvak, zolang de voorraad strekt, voor nog géén vijf gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur bè-' gint de verkoop van een van de meest verkochte tassen, die ooit zijn aangeboden, /Aft afgewerkt met Jm UV tuigleder, «/^r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1