Schiedam kreeg fraaie entree in het Noorden goed advies voor vader- ,.daS ga naar Kappersbond streeft naar een hele vrije dinsdag viaardingen- schiedam DEZE WEEK GEREED GEKOMEN Intocht Avond Vierdaagse Fa. Kappelhof opent nieuwe fabriek ZEEMAN Nederlandse film Auto ramde grote boom TELEFOON Oct Blsrslool 37 - Tele!. 018S8-B450 L Burg. Knappertlaan 2 - Telef. ÓiO-64500 (Advertentie IM.) (Advertentie LM.) Vanavond zal de laatste mars wor den gehouden van de Avondvier daagse van de WKR en volgens tra ditie zullen de wandelaars hij htm intocht in Schiedam weer op Nij meegse wijze worden ontvangen met bloemen. De af te leggen routes zijn voor vanavond afgezet geheel in het wes telijke deel van dc stad, alleen zul len de 15-km lopers nog even door het volkstuinencomplex bij de Pol dervaart trekken. Maar beide afde lingen zullen zich tenslotte op de Mgr. Nolenslaan hij de Nieuwe Dam- laan opstellen om zo, van bloemen vooralen, de intocht te houden vis Wibautplein, Troelstralaan, Rem- brandüaan. Gr. Floreslaan, Aleida- straafc, Van Beverenstraat, Ant, Muys- straat. St. Liduina straat naar de nieuwe Haven en het eindpunt in Irene te lopen. Men wordt verzocht om de bloe men af te geve», in de Mgr. Nolens- laan of dr. Wibautplein. In totaal zullen 25 verenigingen met 41 groe pen aan deze laatste tocht deelnemen. Jagt, 22 jr. en W. M. Janssens, 21 jr. L. J. Kramer, 30 jr. en C._C* de Vries, 21 jr. G. H. Leonhart, 24 jr. en S. C. van den Tempel, 20 jr. A. H. W. van der Meer, 22 jr. en H. Mostert. 22 jr. J. A. Meulstee, 25 jr. en W. Maarsen, 24 jr. W. C. A. van Pelt. 24 jr. en C. C. Clarijs, 22 jr. A. J, L..Pil, 27 jr. en J. van den Berg, 23 jr. M. Souverein, 23 jr. en J. van Gulik, 18 jr. G. W. Stuijd- zand, 50 jr. en C. H. Krabbendam, 3B jr. J. van Ulden, 33 jr. en E. Don ker, 37 jr. A. Vollebregt, 27 jr. en A. A, M. L. van der Toorn, 23 jaar. Gehuwd: A. van Ooijen, 23 jr. en A. van der Burg, 23 jr. N." Broester. huizen, 2B jr. en M. N. Meinster, 18 jr. A. J. Nuijen, 27 jr. en H. C. L. de Winter, 25 jr. A. van der En- de, 25 jr. en M. Kuiters, 22 jr. J. Suttorp, 20 jr. en T. J. W, de Vries, 17 jr. J. polak, 22 jr. en C. Clerum, 21 jr. B. C. Vogt, 35 jr. en M. B. M. Achenbach, 28 jr. A. van Opijnen, 22 jr. en JC. van den Enden, 21 jr. A. Meijnckens, 23 jr. en A. L. H. de Kaper, 21 jr. T. Vromans, 21 jr. en W. Harreman, 21 jr. M. van Dijk, 23 jr. en C. Herlaar, 21 jr. Overleden: O- Lissenberg, 78 jr; C. W. de Boom, 71 jr; C. Ooms, 52 jr, echtg. van T. Peitsman. (Advertentie IM.) Vaderdag-geschenken Kousen gasaanstekers vanaf 28.25. Kristallen en verzilverde asbakken, stijlvolle modellen vanaf 7,50. Manchetknopen in goud, 1 goud op 2tlver en zilveren H uitvoering v.a. 4.75. P Horloges, alle bekende t merken en veel speciale g aanbiedingen v.a, 19.75. K Sigarettenkistjes in zwaar §t verzilverde uitvoering van g binnen mot cederhout h afgewerkt v.a. 16.75. h Horlogebanden, staal all P Fixoflex, Expandro etc. |f vanaf 4.50. In perion en leder v.su 2.5®, Gouden herenringen met echte stenen v.a. 35.—. Juwelier fiorfotjer Be noordelijke entree van Schie dam. is aanmerkelijk verbeterd. •Van de Overschieseweg flinks be neden/ komt men met deze wijde bocht op de sterk uerbrecfe Strick- lede weg, hier net niet zichtbaar. (Advertentie iJWJ I Voor VADERDAG naar... IbROERSVEST 52 - TEL. 6 75 S4| i- Gistermiddag om 2.35 uur is op de Botterdamsedijk de 62-jarige voet ganger A- V. aangereden door de bromfietsberijder H. die niet had opgelet De heer V. brak een pols en liep een hersenschudding op, teiwijl hij schaafwonden aan zijn gezicht kreeg. Het slachtoffer is ter behan deling in het Gemeenteziekenhuis opgenomen. Zijn toestand .wekt geen zorg. (Advertentie t.iWJ dat door zes belangrijke voordelen de voorkeur verdient. Speciale serie sportshirts ƒ950 OFFICIEEL «BU8U HOOGSTR.174 SCHIEDAM rvtterd»msedijk26S Het Kon, Schiedams Mannenkoor „Orpheus" zal met het Jongenskoor op woensdag 21 juni in de Juliana- kerk aan de B.K.-laan een concert geven. Beide koren zullen gezamen lijk o,a, uil voeren Baudate Dominum en Ave Verum van W. A. Mozart, terwijl verder het mannenkoor de Alt-rhapsodie van'Brahms zal zin gen, waarin de alt Wil Matthès de so- li-partij zal vertolken. Meindert Bdekel zal de koren begéleiden en enkele orgelsoli ten gehore brengen. De Cefa zal zaterdag 24 juni in zaal Irene drie filmvoorstellingen ge ven. en wel te 2.30, 4.30 en 8 uur. De vertoonde rolprent is een Cefa-pro- duktie getiteld ,,De laatste passa gier". Het scenario en draaiboek is van jef van der Heijden. (Advertentie LM.) (Advertentie IM.) Nog nooit verkochten wij zulke extrazware badlakens voor zo'n lage prijs. Badlakens in een modern'breed scrcepdessfn... die gisteren nog 'Verkocht werden voor 5,90... In een zeer royale maat 75x140 cm... een luxe voor na de douche, irt de vacantie... of aan 't strand. Geef Vader eens z*n eigen bad laken, die U morgen koopt voor nog géén vier gulden. Als de mooie dagen weer komen en de grote uittocht begint naar bos of strand.... de hele mlk-mak in de wagen... brood mee. en dan... niet'tevergeten dat handige vouwbed om eens heerlijk, op uit te,' rusten. Zo'n vouwbed, met zwart ge lakt buiswerk, hoofdeinde ver stelbaar In 3 standen- fheugel- slu(t!ag), lekker Jicht om te dragen, koopt U morgen niet voor 32.- (de porma/e prijsj maar voor nog géén twintig gulden. (Advertentie IM.} 18 juni Feest voor PA Va." Fotografie denkt mama voeri® een goede zaak haar bekend het kind een taak naar v. d. Arend Een zeswïelige trekker met opleg ger van de N.V. Van de Wetering uit öe Nieuwe Maasstraat, bestuurd door de chauffeur J. H. van N.. ram de gistermorgen om 10 uur ccn grote boom op de Vlaardingerdyk. De boom werd ontworteld. De combinatie reed in de richting Viaardingen ter hoogte van do Slachthui slaan, toen door onbeken de oorzaak de stuurstang brak. Het voertuig, dat tnet 3.500 kg hout was beladen, kwam hierdoor geheel stuurloos te rijden en zwenkte naar links, daarbij een boom op het voet pad rammend. over Zaterdagmorgen om 9 uur' b<£: glric de verkoop van deze op vouwbare bedden, 60 k 1S5 cm, met IJzersterk effen linnen; ^Êfj0k AQ (groen of bhuw) nu voor^F Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze extra zware badlakens, aan beide zij- den volgefust, Sn;., dé kleuren oranje, gee! JÊÊk AfA of bleu, fij nu voor Hoogstraat 91 Telefoon 6 88 14 Zie de etalage

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1