Hardnekkige brand pas na zes uren geblust SIGAAR >SȧKtg» töEMOKHKI 1 S0LEX-°to GENIETVAN'N BIJ VER. GLASFABRIEKEN Magazijn uitgebrand met enorm veel rook Duivensport AGENDA SCHIEDAM FLINKE JONGEMAN BEGIN ER NÜ MEE Flessen jenever verdwenen Vergadering van Aqua Fauna NU KOELKAST IN HUUR! ƒ1.58 per week RADIO Judo-examen bij S.C.S. Vijf kamp voor junioren Ruim f. 1400.- vermist na inbraak Jongen gewond bij aanrijding Vijfkamp aan de Parallelweg Ruilbeurs van De Verzamelaar Sportdag van de Techn. School Muziekfestival in Puttershoek Burgerlijke Stand Orgelconcert in de Grote Kerk Afscheid Atletiek-wedstrijden in Brielle Nieuw tankstation DAGWINKEL Koeriersiers Dinsdag 4 juli 1961 (Advertentie LM.) Het was wel een ongewoon hardnekkige en onhandelbare brand die gis teren heelt gewoed bij de Verenigde Glasfabrieken N.V. aan de Buiten- havenweg in Schiedam. Omstreeks drie uur begonnen, heeft bet tot na ^ur 's tTonös geduurd voor men het vuur meester was en daarna heeft bet nablnssingswerk nog vrijwel de gehele nacht geduurd. Door vele tientallen slangen zijn er honderden tonnen water op het vuur ge spoten, aanvankelijk alleen door de Sehledamse brandweer, die echter later assistentie kreeg van de spuit uit Kethel en van twee motorspuiten uil Rotterdam, terwij! ook van andere z*jde hulp geboden is. Al die tijd, tot het vallen van de schemering, hebben grote wolken van een vull-gele rook boven de brand gehangen. Deze waren tot ver in de omgeving te zien en ook tot in het westelijke deel van Rotterdam te ruiken. Maar zo spectaculair als deze angst-aanjagende wolken deden vermoeden is de brand toch niet geweest. Zover onze inlichtingen gaan is de brand In hoofdzaak beperkt gebleven tot de grote opslagloods van emballage-mate riaal van de fabriek, populair aangeduid als „de grot". Het was om tien minuten voor drie dat voor het eerst het vuur werd bemerkt in de aan de opslag loods vast gebouwde werkplaats. Vermoedelijk is de brand dan ook ontstaan in de buurt van de schei dingsmuur, waar de grote deur naar spreidde. Hierdoor kwam het gehele magazijn in vlam te staan. Het nas toen, bij die hernieuwde aanval van het vuur dat twee blua-eenheden van de Rotterdamse brandweer on der leiding van hoofdman Van den Brink ter assistentie werden geroe- voerde voor de bestrijding van de brandende olie. Ook hut 4, de mechanische glas fabriek dus, werd door het vuur aangetast en ook daar is schade aan gericht. Het werk moest in die fa briek reeds eerder worden stopgezet, wat op zich zelf al een grote schade voor het bedrijf met zich meebrengt. De bovengrondse tunnel naar de nieuwe fabriek heeft eveneens ge vaar gelopen, maar kon, zover wij het gewaar konden worden, behou den blijven. Uren lang zijn de gecombineerde brandweerploegen van Schiedam en Rotterdam nog bezig geweest om een 2ee von water over het vuur uit te storten en ook over de muren van de dicht op eikaar gebouwde belen dende panden. Daarbij werd het van verschillende kanten benaderd. Door de vrij lage bouw zijn echter geen Magirus-ladders ingezet hoeven te worden. Het water voor het blussen werd in hoofdzaak verkregen uit de Bui tenhaven; daar echter de dikke aau- voerbuizen dwars over de Buiten havenweg liepen, moest deze weg voor hel verkeer afgesloten worden. Tot het vallen van liet duister stond het magazijn zich bevindt. Maar by pen. Ook president-hoofdman Oster 1 er vecl Publiek op de Bultenhaven- j. i__, ..i. n.,. ivpk (p klitten Maai- wet Ttehhen i» ontdekking reeds "was er in het magazijn een loeiende hel van het brandende materiaal. Deze twee verdiepingen hoge loods was namelijk tot de nok volgepakt met licht emballage-materiaal, voor namelijk houten kratjes en grote kartonnen dozen, door het warme weer van de laatste dagen zo droog als tondel. Bovendien wordt „de grot" goed geventileerd en alle lui ken stonden bij de warmte open, zo dat het vuur zich door de trek mak kelijk kon verspreiden. De bedrijfsbrandweer kwam direct in actie en met het eigen materiaal werd uit enige stralen water ge geven. Doch het werk moest spoedig overgenomen worden door de Schie- damse brandweer, die onder leiding van commandant D. de Jager arri veerde met vier spuiten. Verstikkende rook Het werk werd echter zeer be moeilijkt door de verstikkende rook van het brandende papier, die in grote Wolken nlt alle openingen van het magazijn naar buiten kolkte. Het gebruik van rookmaskers was voor de brandweerlieden Onontbeerlijk. Brandmeester J. Keuzenkamp, die nog getracht heeft via een ladder binnen te komen zonder masker, werd door de rook verstikt en vlei van de ladder af. Maar na even bui ten het strijdtoneel gerust te hebben kon brandmeester Keuzenkamp weer actief deelnemen aan het blusslngs- werk. Er zijn eehter nog meerdere brandwachten bedwelmd geraakt door de rook en drie van hen moes ten zelfs per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Ook het feit dat het magazijn zo vol was gestouwd met dozen en kisten was een grote handicap voor de brandweer, die nu moeilijk via de ramen en luiken toegang kon krij gen tot de vuurhaard. Uit vele stra len werd water gegeven, dat zowel in het vuur werd gespoten als tegen de vrij lichte bakstenen muren van de loods, dit om te voorkomen dat de muren zouden barsten. Omstreeks half vijf leek het erg ste weer voorbij te zün. Maar men had buiten de waard gerekend, in dit geval de gang die door hel maga zijn loopt en toegang geeft tot de z.g. „hut de mechanische glas fabriek, waor hoofdzakelijk flessen aan de lopende band worden ver vaardigd. Door deze gang kwam de tncht die het vuur weer aanwakker de en verder door het magazijn ver uit Rotterdam heeft zich ter plaatse op de hoogte gesteld van de brand, maar de leiding van het blussen bleef in handen van de Schiedamse commandant De Jager. Omstreeks half zes kwam een ge vaarlijke periode in de brand. Dat was toen eerst de etermeien dak bedekking van de grote loods met een knal sprong, gevolgd door het ontploffen van de olieleidingen die door het magazijn lopen. De olie opslagplaats in een afzonderlijke loods naast het magazijn liep even eens gevaar en daarom werd de be drijfsbrandweer van Hoek's Zuur stof. en Machinefabriek te Schiedam te hulp geroepen, die stikstof aan- weg te kijken. Maar veel hebben ze niet kunnen zien; de brand leverde wel veel rook op. maar het vuur zelf was niet zichtbaar. Van de 12 brandwachten die be dwelmd raakten door de sterke rook ontwikkeling en waarvan drie naar het Gemeenteziekenhuis zijn ge bracht, is alleen de lieer J. Carrée opgenomen. De oorzaak van de brand, die door de badhuismeestc van de fabriek, de heer T. J. Pronk werd ontdekt, is tot nu toe nog onbekend. De omvang van de schade h nog niet bekend, maar hy kan rustig op meer dan een miljoen worden ge schat. Twaalf grote flessen oude jenever zijn gisteren voor de N.V. Distilleer derij Meder Zn., aan de Noordvest meegenomen. De flessen waren des morgens al vast buiten gezet in af wachting van een bode die ze later zou ophalen. Toen de bode echter aankwam waren de flessen al ver dwenen, De aquarium- en terrariutnvereni- gmg „Aqua Fauna" belegt op vrij dag 7 juli in Irene de jaarvergade ring. Hierbij staat de verkiezing van nieuwe bestuursleden op het pro gramma. Na de pauze zal er een band-lezing worden gehouden door de heer v. d. Nïeuwenhuizen over „Voedseldieren voor tropische vis sen". (Advertentie l.M 100 liter compressor AMCO - BENDIX PIEKFIJNE SERVICE Rembiandllaan boek Mesdaglaan Schiedam Tel.65734 (Advertentie IM.J nu...beduidehd goedkoper Woensdagmorgen beginnen wij mee de verkoop van deze mo derne sporttassen, kampeertas- sen... scrandmsen of hoe U ze ook noemen wilt, voor minder dan de halve prijs. Ideaal om mee te nemen, naar bad of strand, de grote mode ais voetbal... kampeer... hockey of als volleybal tas. £en tas die heel sportief Rotter dam kan gebruiken. Sporttassen, bijna een halve meter hoog, var» waterdicht linnen, met solide koorden om hem op de rug of in de hand te dragen. Tassen van 4,25, met grote crek- sluiting, voorzak en adresvak, koopt U nu voor nog géén twee gulden. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze sport tassen in een sportieve blauwe kleur, met wit afgezet, voor Bij deze ingang tot het magazijn voor emballage-materiaal vatt de Verenigde Glasfabrieken is grister- middag de brand begonnen. Voor de judo-wedstrijden voor het Verkrijgen van zwarte band of hogere dan-graad, die zaterdag in het Sport centrum Schiedam van RemïerHuls- ker zijn gehouden, was de opkomst met zo groot als verwacht werd. Bo vendien kwamen enkele deelnemers door autopech nog te laat ook, maar werden ditmaal toch toegelaten. De wedstrijden werden onder leiding van de heer Snijders uit Utrecht vlot afgewerkt. Van de Schiedammers kon Frans Klaasman wegens een blessure niet opkomen, terwijl Cor van Rooyen tegen de verwachting in alle vier partijen verloor. Opvallende prestaties werden ver richt door Mastwijk uit Utrecht (met fraaie schouder/arimvorpen), L. Stel uit Groningen en G. Blitz uit Amsterdam^ die achter elkaar hun partijen wisten te winnen. Voor le dan slaagden: C. Alebeek, 's Hertogenbosch; G. Blitz, Amster dam; H. van Breda, Utrecht; C- Fors- ter. Den Haag; S. Kattestaart, Vlaar- dingen; H. A. Monaehinoff, Wage- ningen; Nagelkerken, Vugt; L. Stel, Zuidgroen (Groningen) en Mastwijk, Utrecht. Voor de 2e dan slaagde L. lede- ma, Harderwijk. Bij Hermes-DVS Met een nieuw clubrecord van 597 punten heeft de B-junior Lex Jazet de jaarlükso vjjfkarop voor de junioren en pupillen van Hermes- DVS in sportpark Harga gewonnen. Knapen, die later vervaarlijke voet ballers werden, als vorige seizoenen de ;*onge middenvoor Eddy van der Graaf, hebben reeds eerder de eer ste prijzen verdiend In deze kamp over de onderdelen hardlopen, doel- schleten, verschieten, Ingooien en dribbelen. Ook komen steeds de namen weer terug van voetballers die reeds in het verleden grote naam voor en bij Hermes-DVS hebben verworven. Hun familieleden volgen hun voetsporen nu op goede wijze. Zo werd Coen Foulus tweede bij de B-junioren en een al even bekende naam, Harry van der Vaart, die steeds bij de voorsten is ïn de vijfkamp, werd derde bij de B-junioren. John Rost toonde zich bij de C- junioren de beste allrounder met 591 punten, waardoor hy vlak achter de clubkampioen eindigde. Tweede werd Rinie Schaap. D"rde werden Frank de With en Wim van Baarle, die gelijk eindigden. Bij de pupil-1 len werd Edmé Smits winnaar. Hans Vos werd tweede en de derde prijs was voor Ronald Koogje. Op de Nieuwe Haven is gistermor- gen am 7.10 uur de bromfietsberijder A. H. met zijn bromfiets geslipt. Bij de val liep hij vermoedelijk een lin- i kersleutelbeen op. De G.G. en GD. heeft hem naar het Gemeente ziekenhuis vervoerd, maar later kon hij per taxi weer naar huis. Advertentie t M Succes voor Wandellust De W.S.V. Wandellust le Schiedam heeft bij wandelmarsen in Den Haag weer een eerste prijs in de wacht gesleept. De verzorging was bij de heer M- Roza in prima han den. Na een inbraak bij de N.V. Hijs- en lïefwerkfabriek Hadef aan de Wa rande, die gisternacht is gepleegd, worden bijna 1500 galden vermist. De dader is vla een drie meter hoge muur op het terrein gekomen en heeft vervolgens 't tuimelraam kun nen openen, waardoor hy in de fa briek is kunnen komen. Ir» het expeditiekantoortje op de eerste etage trof hij een sigarendoos- je aan met i 11,95, vervolgens heeft hij de deur van een brandvrije kast kunnen forceren, In de kast lagen loonzakjes en enveloppen met kin derbij slaggelden. Het totaalbedrag, dat uit de kast is meegenomen be draagt J 1462,15. De veertienjarige Adrianus Rijn hout uit de Nieuwe Maasstraat liep gistermiddag om zes uur bij een aan rijding op de Maasdijk een schedel breuk op. De jongen is in het Ge meenteziekenhuis opgenomen en maakt het naar omstandigheden goed. Het ongeval vond plaats toen de jongen met zijn fiets links van de weg reed en toen in aanraking kwam met de zestienjarige bromfietsberij der Berend H. v. L. Aan het eind van de Parallelweg en ook op een stukje van het aan grenzende grasland is gisteravond in het kader van. Jeugd Jolyt een vijfkamp volksspelen gehouden, die wederom een grote belangstelling heeft getrokken. Er 'varen een klei ne honderd deelnemertjes, die zich onder leiding van de heer C. Stolk van het Clubhuis St. Joris Doele danig hebben geweerd, onder de waarderende blikken van een groot aantal toeschouwers. Als winnaars zijn tenslotte uit de bus gekomen de 9-jarige Frans Feycn bij dc jon geren en Cor v. d. Hoek, 14 jaar oud, bij de grotere kinderen. Op dezelfde plaats zullen van avond zeepkisten races worden ge houden. De ruilbeurs die door de Ned. Vereniging ..De Verzamelaar" elke maand in Schiedam wordt gehou den, begint al bekendheid te krij gen tot m verre omgeving. Niet al leen de verzamelaars uit de stad zelf, of Rotterdam en Vlaardingen, maar ook uit Den Haag en Utrêcht komen naar Schiedam om hier met ruilen hun verzamelingen uit breiden. Het feit dat er van 4 tot en met 14 augustus in de Houtrusthallen in Den Haag de internationale ver zamelaars-tentoonstelling „Curiosa 1961" wordt gehouden, heeft stimu lerend gewerkt op het verzamelen. Op maandag 10 juli kan men in Schiedam weer terecht bij de Ruil beurs die in zaal Liberty, ingang Grofbaan. wordt gehouden, aanvang 7.30 uur. Donderdag 6 juli organiseert de Technische School een grote sport dag voor haar leerlingen. Elke klas zal ploegen samenstellen, die zullen deelnemen aan de verschillende zwemnummers in Bad Groenoord, die van 8.30 uur tot 11 uur zullen duren. Behalve de zwemnummers worden ook nog veldsporten afge werkt en wel op het DHS-terrein. Na de veldsporten vindt er een voet balwedstrijd tussen leraren en leer lingen plaats. Na deze wedstrijd zul len de prijzen worden uitgereikt. In de kantine van de school zul len vrijdagmiddag 7 juli om 2.30 uur de promotie en de uitreiking van de eindgetuigschriften plaats vinden. PUTTERSHOEK Zaterdag is het dertiende Hoeksche Waard mu ziekfestival op het sportpark „Veld- wijck" in Puttershoek gehouden. Het werd deze keer georganis d door „Puttershoeks Fanfare", ter ge legenheid van het 60-jarig bestaan van die vereniging. „Onderling Genot" uit Strijcnsas, dirigent J. Schilt won met L24 pun ten de le prijs en neemt voor een jaar de wïsselbcker mee naar huis. De verdere uitslag is: 2. „Na Lang Streven", 's Graven deel 222 punten; 3. Puttershoeks Fanfare". 209 punten: 4. „Na Lang Streven", Klaaswaal 205 punten en 5. „Wilhelmina" Numansdorp 204 punten. De Postduif De s C.V. „De Postduif" nam met 259 duiven deel aan de wedvlucht van uit Chimay, een afstand van 196 km. Gelost om 6 uur; eerste duif 8.32,00 uur; laatste prijsduif 9.0000 uur. Uitslag: C. du Chatenier 1. 4; H. v. d. Kant Breur 2. 6, 11. 20, 23, 26, 30, 46; J. Doejaaren 3, 10. 27. 31, 45, 48. 58, 50: W, v. d. Kant Sparia 5, 7. 13; F. Ei) ken broek 8. 14. 3S. 64; Th. Jansen 9, 38; J. Ko ff ij berg 12, 61; F. Koppenhagen 15, 53. 5S. 56; H. Brouns 16, 35: C. V, Trieht Co 17, 43, 63; J. de Waard 18, 32, 42, 47. 54; L. Bor- ranl Co 19. 29: P. Stap 21. 28. 52; A. Smits 22, 62; G. Vermeer 24: w. Verhnercn Co 25, 34: J. Verhaal 33. 41; H. Blonde 37; A. Meijer 39; G. Boon 40; J. Ups 44; tV. v. Deurzen 49; A, v. d. Grijp 50; J. Tweeboom 51: C. v. d. Grijp Co 57: Th, Hersbach BO; L. v. d. Meij 65; I. v, d. Tuyn diploma. GEBOREN: Johanna, d, v. D. J. Mets en C. Warnowa; Jan. z- v. J. van Schie en A L. W- Meinster: Hobertus S„ z. v. S. v.d. Horst en F. den Hertog: flans Pz, v. P. A. Versluis en C. Veenendaal; Anto- ntus J. F-, z. v, G. M. Meijster en A. A. P. Monster; Simon, z. v. S. Bremer en A. J. Schuurmans; Mar- tinus, z. v. C. T, Holleman en W. van Meeleren; Pieier, 2. v. H. van der Waal en T. du Mortier; Marga- retha C-, d. v. C. Viflijn en M. J. van Bohemcn; Rudi, z. v. W. Esbach en J. Mouthaan; Lucien P., z. v. A. van der Slot en F. A. van der Wal; John. z. v. A. C. van Weelie en H. S. van Gerven: Saskia. d. v. J. L, Simons en T, J. Hendriks; Lisette C. H., d. v. A. U. J. van Triet en A. van Rossum; Franciscus C. J„ z. v. P. M. van Hassel en M. J. Blom. OVERLEDEN: G. van den Hof, 2 j.; P. Roest, 62 j.; J. J. Verhoev, 96 j. In de Grote Kerk geeft organist Jacq. P. Bekkers op woensdagavond 5 juli een orgel-concert, met mede werking van Jan van der Tak, alt- blokfluit Op het programma staan de Toccata in g van J. Pachelbei: Sonate in e van B. Marchello: twee liederen van J. S. Bach; de Sonate in f van G. Ph. Tclemann; de Prae- ludium in Fuga in g van J. S- Bach, de Sonate in c van J. B. Loeillei en Pièce Heroïque van C. Franck. Advertentie 1 M.j De heer J. H. F v.d, Brugge, hoofd van de Jbr. M. A, F. de Sa- vornin Lohmanschool die per 1 augustus de school met pensioen gaat verlaten zal tijdens een bijeen komst op donderdagmiddag 6 juli in het schoolgebouw afscheid nemen. (Van onze correspondent) BRIELLE Voor de Drie- Etlanden-spelen werden zaterdag middag in het sportpark Meeuwen oord de voorwedstrijden atletiek ge houden. De uitslagen waren: 60 m. jongens: X, H. P, van Eys- den 9.0 sec.: 2. K. Haverkamp, 9,0 sec. en 3. T. Steggerda 9.1 sec. 60 m. meisjes: 1. J. Overweel 8.5 sec.: 2, A. BoKvidt 8.6 sec, en 3. A. Steggerda 8.6 sec. 80 m. jongens: 1. W. Jongman 9.4 sec.; 2. J. v. Hulst 9.8 sec. en 3. E. van Trïgt 10.0 sec, 80 m. meisjes: 1. M. H. Noorder- meer 10.8 sec.; 2. S. v. d. Hoeven 13,4 sec. en C. van Geest 11.5 sec. 100 m. heren: 1. J. Moerman 11.5 sec.; A. Blasczac 31,6 sec. n 3. W. Vijfwinkel 11.9 sec. Het hoogspringen bij de heren werd gewonnen door W. Hansen met 1.65 meter. De eer bij de dames ging naar M. Noorderfneer met een sprong van 1,35 en A. Steggerda. eveneens 1.35 m. Bij het verspringen meisjes was A. Bolwidt no. 1 met een sprong van 4.50 meter, gevolgd door C. van Geest met 4,34 en M. c!e Maan met 4.30. Bij de heren kwam W. Jong man bet verst met een sprong van meter, gevolgd door F Bruisma met 5.58 meter en W. Hansen met 5.57. Waarom wachten, als U toch binnenkort gordijnen nodig hebt terwijl U nu te kust en ce keur de originele RouJeau-druk cretonne kunt uitzoeken voor minder dan de halve prijs. Rouleau-druk cretonne, bekend bij iedereen die geïnteresseerd is in overgordijnen. Maar ook overbekend is de normale prijs, 4.25 per meter. Morgen koopt U dezelfde super luxe cretonne, Rauleau-druk In vijf kleuren, per meter voor nog géén twee gulden. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze prach tige Rouleau-druk cretonne in een 5-kleuren dessin en ïn diverse kleurstellingen, per meter voor Zaterdagmiddag heeft burgemees ter L. Looij met behulp van een oude T-ford. die een lint door mid den reed, het nieuwe tankstation aan Rijksweg 15 bij het viaduct van de brug over de Noord geopend. Het nieuwe tankstation met 2ijn 27 meter lange .luifel is zeer mo dern, Het is aan de rechterzijde van de weg het eerste tussen de rotonde te Gorinchem en Rotterdam. Dc op slagcapaciteit bedraagt 126.000 liter, terwijl er twaalf aftapinstallaties zijn. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen by ongeval: G.G. en GJJ, Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666 Gemeentelijke Openbare Leer/aal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend maandag 19 0020-30 uur, dinsdag9 30—1630 en 19.00—20.3|» uu; woensdag 9 30— 12 30 uur, donderdag 9 30—12.30 uur, vrij dag 9.30—16 30 en 19 00—22 30 U< zaterdag 9 30—16 30 uur. 's zon dags gesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 00—21.00 U,, woensdag 14.00—17.00 en 19.00— 2100 uur. donderdag 10.0017.00 uur, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 23.00 uur, zaterdag 10 00—12.00 en 14 00—1700 uur Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op het spoor van de mens". Élke dag van 10 00 tot 17,00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: -„Goliath en de barbaren". Monopol e, 2 uur: „Op glad ijs", 7 en 9.35 uur: ,J3e mummie". DIVERSEN Parallelweg, 7 uur: Jeugd Jolijt. "Wa- genracos. Irene, 8 uur: Maria CorettïschooL Ouderavond. Heden is rustig en vredig, in volle zekerheid des geloofs van ons heengegaan, onze lieve Vader, 3ehuwdvader, Groot- en Overgrootvader, de heer JACOBUS JOHANNES VERHOEV Weduwnaar van. Trijntje Olie m de ouderdom van 96 jaar. Schiedam, A. Schrooten-Verhoev Amsterdam, W, Verhoev F. Verhoev-Olie Schiedam, J. Verhoev E. Verhoev-van Nugteren Schiedam, J. J. Verhoev M. J. Verhoev-Poulus Harmeien, F. Huizer-Verhoev J. Huizer Schiedam, A. van der Ende-Verboev P. J. van der Ende Schiedam, A. Verhoev G. Verhoev-van Dijk •Schiedam, A. Verhoev A. Verhoev-Poot Klein- en achterkleinkinderen Schiedam, 1 juli 1961, St Jacobs Gasthuis, 3.K. laan 59. Correspondentie-adres: Mevrouw A. Schrooten-Verhoev, Brugmanstraat 4, Schiedam De overledene ligt opgebaard in het Gemeente Ziekenhuis, Nassaulaan 75, Schiedam. Bezoek aldaar 11 uur vjn. en 6 uur n.m. De rouwdienst zal worden gehouden, in het St. Ja cobs Gasthuis te Schiedam, door majoor M. Souve- xein van het Leger des HeLls, woensdag 5 juli a.s. te 10 uur. waarna de begrafenis zal plaats hebben op de Algemene Begraafplaats te Schiedam, circa 11 uur v.m. Dank zij de nieuwe vol-otomotische koppeling rijdt de Solcx-ofo U gelijkmatig an go makkelijk naar huls. En als U stopt voor verkeerslichten dan ook, blijft het pittige motortje startklaar om op te frakken, zon- I U trapt f395, nu wegrijden zonder irappen UNIQUE - Schiedam afd. MOTOREN St. Li duinast raat 52, Tel, 6 43 33 Betaling wordt desgewenst in overleg geregeld a rtifort meubelen Binnenkort komt -ter verhuring gereed een. ERSVE5T 64-66 GEVRAAGD wegens uitbreiding van werkzaamheden; ter opleiding op ons laboratorium en voor fabriekscontrole- Enige kennis Scheikunde strekt tot aan beveling. Schriftelijke Sollicitaties: Schiedamsche Melkzuur Fabriek N.V. Zijlstraat 6, Schiedam. gelegen aan de Weslfrankelandseslraat te Schiedam. Winkeloppervlakte 50 m2, ma gazijn 18 m2. toilet, desgewenst centrale verwarming. Gegadigden kunnen zich overdag wenden tot het. Bestuur van de Sint Liduina Stichting, St Lidulna- straat nr. 20, Schiedam, telefoon 6 98 94, Meubelen en huisraad Linnenkasten, f 159.-. 2-deurs blank eiken, half leg half hang. By Plate, to.stad huis, Schiedam. <>00<><XXK><>0<><XXX><><>C Koop bij onze adverteerders

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1