Fleurige miniatuur-taptoe en keurige vendelzwaaiers SVV bedwingt met 114 TYBB HONKBAL Voetbalclubs spelen oefenwedstrijden I. Mens en E. W. Goos winnen enkel-spelen Vuurwerk besluit V akantie-f eesten Sfeer was goed maar de vis beet niet TROMMELAEREN VAN ROESEMDAELE Inbraken eersel-holland Kind ernstig gewond bij aanrijding Ongevallen op kermis SCHIEDAM I MACHINE-BANKWERKER Verschillende paradepassen couponboekjes TYBB-SW 4-11 Schied. 2-VUC 11-7 VFC-DHS 3-11 Bromfietser rijdt tegen portier Genist van uw T.V, met 'n Tess\f&0 WiNTERMANS 20 stuks f 2,50 I HENRI WINTERMANS JEUGD-TENNISTOERNOOI Meisje in sloot geduwd Auto slipt tegen schutting aan Trommelaar onwel Burgerlijke Stand Grote drukte in de stad Telefoon vernield Op laatste dag Vakbeurs voor etaleurs in Ahoy-gebouw „Theater" dit seizoen 39 man sterk i. of- •odeit vol- MteU t be. ont slicht ister- e een iarte- :urrc- it de veek- V had k ge. ihoot lantal nogal Loos- over ouden üding ritten, de tele- it een bab- elend, i een h nog cracht ion- het de te rev erend nkere I Voor oor. tm I Mor- Kws. a tr r st oornis. Gram. X2.AB Ben mc- 13.15 14.00 tale 1 Gram. i tonde, ixsber. ellnfts- Radio Gram, Sprek- N«f. Lim- 21.25 Lbespr. Maandag 14- augustus 1961 II tiding. 11.00 12.00 reded, rteded. Lichte 15 00 in Su- piano. 17,30 Piano- FarH 10 00 muz. 2155 i pLi- Neff 23J5- an [eidlnz Hoos- I VI. ■crlier. ^V. ^oconc. 5 17.00 etmur, 19.30 nliau- Kws. >yer u ::stem, 'erger en nu k had ver* aar zt een een :o, om »ap en erbui- eheer- -- J* dat u i naar or bet meer ior we ig ge- st ben in heb even :n, zo let de naar op de liet te lelijke zijne, lit ene Xng- beloof als ik eken." an u, tik u irwicb koe plaats volgd) De zon lokte zaterdagmiddag 2250 belangstellenden naar het hoofdter rein van SW aan de Westfranke-1 landsedijk. Daar hebben de vele toe- j schouwers een minfatuur-taptoe ge- zien- Ongetwijfeld hebben de kijkers genoten van het fleurige schouwspel, maar velen zullen toch meer hebben verwacht van het optreden van „De Trommelaeren van Roesendaele". Deze muzikale show mist namelijk het spectaculaire, het fantasierijke en ook enigszins tempo. Een teleur stelling was tevens dat de vertegen woordiger van dit Brabantse gezel schap in zijn toelichting moest mee delen uat het Thebaanse kwartet uit Antwerpen verstek had laten gaan. De 59 muzikanten met hun hoorns en trompetten, met hun trommels marcheerden correct in hun rood en zwarte uniformen over het groene veld. De monotone slag van de grote trom gaf het teken voor de varia ties bij het excerceren aan. In groe pen van vier, van twee of achter el. kaar marcheerden de Roosendalers op het tempo van hun muziek. Daar. bij werd met armen en bonen als mede met de instrumenten bewegin gen gemaakt. Ben keurigp indruk maakten de musici met het paraderen in figuren, kruislings, in V-vorm, cirkels e.d. Veel hilariteit verwekte het mar cheren in snelle Engelse paradepas en ook de gesloten eenheid in Duits- militaire stijl maakte indruk. Na de pauze verschenen de ven delzwaaiers die met hun grote, zware bontgekleurde vendels de eeuwen oude folklore deden herleven. Het korps was gekleed in andere unifor men, zij het vrijwel in dezelfde kleu ren. Elk onderdeel van dit marche ren in diverse stijlen, waarbij de groepen vrij homogeen telkenmale op andere wijze achter of door el kaar liepen, kreeg van het talrijke pubfiek een luid applaus. Ongeluk- kerwijze werd één der deelnemers tijdens de pauze onwel. De GG en GD werd gewaarschuwd en daardoor werd vooral het slotnummer minder snel afgewerkt dan voor een blijven de aandacht wel is vereist. Toch 1 hebben alle Schiedammers tot het l einde de demonstraties bekeken. De „Trommelaeren van Roesen daele" marcheren tijdens de taptoe, die zaterdag ia gehouden. i Advertentie t At.) ApoUiekers-nachtdlujstï Apotheek Rembrandt, Rembrandtiaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en GvD., Tuin laan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmntimmer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur, j dinsdag 9.30 tot 38,30 en 19 tot' 20 30 uur, woensdag 9.30 tot 12.30 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur, zaterdag 9.30 tot 16.30 uur, 's zondags gesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, L-am, geopend maandag 19 tot 21 uur, woersdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uiu, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur „Freddie, die Gitarre und das Meer". Monopole, 14 uur „Du bist Wunder- bar"; 19 en 21.15 uur: „Mein Kampf". DIVERSEN Liberty, 7.30 uur: De Verzamelaar. Ruilbeurs, In het pand van de Handelson derneming Maltha aan de Wester kade is dit weekeinde ingebroken, waarbij de inbrekers zich toegang hebben verschaft door aan de achter zijde een ruit in te slaan. Verschil- lende afdelingen werd doorzocht. Uit het kantoor werden een lederen siga renkoker een aansteker en een paar sigaren gestolen terwijl in de keu ken drie flesjes bier zijn wegge pakt en leeggedronken. De deur naar de garage werd geforceerd en uil het kantoor een geldkistje wegge haald en opengebroken. In het kistje zaten echter alleen wat papieren. In de SVV-kantlne in het Sportpark Harga is weer eens ingebroken, waarbij twee ruiten werden ingesla gen en een deur georceerd. Er wordt niets vermist, maar de schade is al (Advertentie LM.) Esperanto-agendo Merkredon. la I6an de eügusto KJubvepero travivajoj dum la ferio. Venu al la konata adresso Ploeg- straat 19. Vi certe estos bon vena j. (Acinprientie l M Als U dit najaar toch dekens moet kopen, pak dan nö Uw voordeel,., bijna twintig gul den goedkoper. Want Dinsdagmorgen beginnen wij met do voorverkoop van extra grote tweepersoons dekens, geen gewone, neen, de bekende double-face dekens» 190 x 230 cm groot. Double-face dekens van een zware kwaliteit voorgesorteerde Scaldylgarens, normale" prijs 37.50, nu omdat de uiterst strenge fabrlekscontrole enkele vlekjes ontdekte, voor nog géén achttien gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote double-face dekens, 190x230 cm, in diverse «4ÊA'? DE ROTTERDAMSE SCHOUWBURG icromttlmtta ran: V«tkoep dagelijks v»n10-3 uur B«Unjri|k« ftdueti» Recht ven voorb#«p(itiing,,ook telelemich Piiptrt Fl. 28 75 2125 15- 10- 525 Vrije léure uit tnter rf«n 250 voortellingen J Ondanks de goede weersomstan digheden konden dit weekeinde wei nig honkbalwedstrijden worden ge speeld. SW 2 en Schiedam 3 speel den niet. SW 3 liet verstek gaan en tot teleurstelling van het talrijke pu bliek kon Schiedam 1 in Harga ook niet uitkomen tegen Tjikalong Z om dat de Hagenaars niet volledig op kwamen. Het afwerken van de com petitie wordt daardoor heel moeilijk. Het eerste team van SW won de voorlaatste wedstrijd met fraaie cij fers. De 4II overwinning houdt vrijwel in dat SW la de overgangs klasse blijft. Bovendien handhaaft SVV de kans op het kampioenschap, zfj bet dan dat de concurrentie nog zal moeten verliezen. Schiedam 2 leverde een goede prestatie door met 11—7 kampioen VUC te slaan. Met sterk veldspel (liefst 1 vang- ballen) heeft SVV de Haarlemmers bedwongen. Het zag er zelfs naar Uit dat SVV een no-runzege zou be halen omdat TYBB vrij lang telkens direct naar de banken, kon worden verwezen. SVV begon al prompt met scoren. Een honkslag van Cor Bras werd verkeerd beoordeeld waardoor De Haas en Van Meeleren konden scoren. Nico Kolmeyer sloeg daarna Cor van der Velde binnen. In de tweede inning plaatste Cor van der Velde een stootslag waardoor Van Meetoren kon scoren (04'. Cor Bras gaf Wout van Meeleren in de vierde inning de gelegenheid de score te verhogen. Het werd C8 in de zesde inning toen. Wout ven Mec- teren eerst de thuisplaat bereikte gevolgd door Gerard Gommel op een honkslag van Bras. Een formidabele slag van Nico Kolmeyer bracht de winst voor loper Bras. Werper Bak ker van TYBB verkleinde daarna de achterstand. Kees van der Gaag voegde echter in de zevende inning een punt toe aan de Schiedamse voorsprong na een verre slag van Van Meeteren. Cor van der Velde Cor Bras met vier-wijd Kwamen naar de vijfhoek op een verre honk slag van Mane Gommel in de acht ste inning (1—11). TYBB streed nog even terug. Bakker, De Wild er Met selaar met hor.kslagcn en velders- keus kwamen ondanks een aangooi naar de thuisplaat (voor Bakker) en tenslotte op een tweehonkslag van Van Zanten tot scoren (4—Uj Daar na kreeg SW drie honken bezet, maar op een honkslag van Cor Bras werden De Haas bij de thuisplaat en Cor Bras zelfs nog in een spannend dubbelspel uitgetikt. TYBB beëin digde met driemaal-drieslag dit dueL Werpersresultaten: Hans de Lange (SW) 8 x 3-slag; geen vier wijds en acht honkslagen tegen; vier veld- fouten; J. Bakker, tot zevende in ning, en D, van Santen (8e en 9e slagbeurt), beiden (TYBB): 5x3- slag, 7 x 4-wijd en tien honkslagen tegen; negen veldfouten; Gerard Gommel had veel pech, hij werd zelfs driemaal uitgevangen. Ondanks entcele invallers, Schie dam had drie junioren opgesteld, is er goed gespeeld. De score werd ge leidelijk opgevoerd. Jacobs scoorde door een wilde aangooi van Piet Gommel, maar Jan van der Kooy scoorde op een honkslag van Piet Gommel. Visser verhoogde v««or de Hagenaars de voorsprong ic de tweede inning. Het Schiedamse slag- geweld had succes in de derde in to mg toen Jan Reynierse, Dick Mole naar en Jan van der Kooy naar de' vijfhoek kwamen op falen van het binnenveld. Voor VUC scoorden Van Hoek en Kr ju wel op een slag van Meulrnk. Een fraaie tweeh' nkslag van Van der Vaart bracht Molenaar naar de thuisplaat De Graaf ver hoogde de score in de vijfde inning. <74). Met rammelend veldwerk fout P. Gommel, honkslag en J. Osephius naar het thuishonk. VUC maakte nog even gebruik van een inzinking van pitcher Jan Osephius. Jacobs, Frankhuizen en Van Hoek scoorden. Maar goed veldwerk van Jan van der Kooy en. Harry van der Vaart beveiligden de Schiedamse winst Werpersresultaten: Ruud Visser (VUC) 8 x 3-sIag, 7 x 4-wijd en 5 honkslagen tegen; J. Osephius (Schiedam 2) 10 x 3-slag, 10 x 4- wijd en drie honkslagen tegen DHS heeft in Vlaardingen de over- winnningen-reeks voortgezet, dit maal door VFC te kloppen, de ze vende zege achtereen. DHC staat nu met 17 punten en nog één wedstrijd te spelen op de tweede plaats achter het uitgespeelde Libanon met 19 punten. De beste papteren heeft echter Neptunus op de derde plaats met 15 punten en nog vier wed strijden, waaronder tegen DHS. Door goed tegenstand van VFC heeft het tot de vierde inning ge duurd, voordat DHC een voorsprong kon nemen. Het goede werk vn de werpers K. Breek (VFC) en J, Ver beet (DHC) hield de slagploegen aan vankelijk aan de kant, maar Jaap Verbeet, Ab Brons, Henk de Jong, Koos Kerssemeyer en Jan Schoo- nenberg lieten er geen twijfel aan bestaan wat de beste slagploeg was. De pas 16 jaar oude Ab Brons on derscheidde zich door een aantal prachtige ballen in het buitenveld uit te vangen. Werpersresultaten: VFC <K. Breek) 7x 3-slag. 5x 4-wijd en 6 honkslagen tegen. DHS (J. Verbeet) lïx 3-slag, 4x 4-wijd en 1 honkslag tegen Spelverioop: 0-1-1-3-1-1-4 =s 11 0-2-0-0-0-0-1 3 Bü »Ue voetbalclubs Is het oog Putters en De Leeuw scoorden ieder weer gericht op de komende com-1 tweemaal. petitie. De Schiedamse teams spelen weer talrijke oefenwedstrijden om te zien wat de beste formaties zullen zijn voor de komende strijd. Vrij dagavond hebben Hermes en SW zelfs een derby gespeeld, maar het was geen traditioneel duel. In Harga Is zelfs zonder publiek gespeeld nm- dat de organisatoren dit van belang vonden voor de sfeer van de oefen- partij. Bij beide teams stonden de aan kopen opgesteld. Bij Hennes DVS stonden Monster, Rijke en De Zwart In de achterhoede. Wilco de Boer (Sparta) en Kemper vormden de middenlinie. Vaardig speelde de to taal nieuwe voorhoede met rechts buiten Kuiper (Unitas), Van der Poel (RFC), middenvoor Henk Zuy- derwijk (Excelsior '20), De Leeuw en linksbuiten Leen de Corver (For- tuna VI,). SW kwam met Jan Ris als linksachter (ex-HDVS) en voor speelde Theo Kaak, uit de vierde klasser Grol uit Groenlo op de vleugel terwijl Putters van HDVS als middenvoor fungeerde. Verder vormden Gemt var. Pelt, Dodo Bax en Corbeau het aanvalskwinteL In dit oefenduel had HDVS lange tijd het beste van het spel. Toen HDVS met 5—-1 voor stond viel stop per Rijke uit Hij werd vervangen door De Blok. SVV scoorde daarna nog driemaal (54). Van der Poel, Op de Rotterdamsedijk ter hoogte van pand nr. 101, is zaterdagmiddag om 5.50 uur de heer A- B. met zijn bromfiets tegen het rechterportier van een bestelauto, dat door een bij rijder werd geopend, opgebotst Voor al de echtgenote van de heer B., die op de duo zat, is er slecht afgeko men; zij liep bij de val een lichte hersenschudding, een buil aan het achterhoofd en vele schaafwohden op. Zij is naar het gemeentezieken huis gebracht. De bromfiets werd licht beschadigd. In een uitwedstrijd tegen SHO waren ook bij PPSC de doelpunten niet duur. De Schiedammers verlo ren met 65 van SHO. Demos-Transvalia 1-1 In de Gordelwegserie heeft Demos in Rotterdam getoond gelijkwaardig te zijn aan de sterke KNVB-er Trensvalia. Lange tijd hebben de roodzwarten zelfs goede winstkan, sen gehad maar de Rotterdammers konden de felheid van Demos be dwingen. Demos kwam met twee de butanten, rechtsbuiten F, van Doom en linksbinnen J. Groenendijk in het veld, die goede aanwinsten, bleken. De strijd was in evenwicht waardoor de doelen vrijwel niet in gevaar kwamen, maar de duels op het mid denveld werden uitgevochten. Na een half uur schoot rechtsbin nen C. H. Tetteroo een vrije trap zuiver in. Transvalïa kwam via de middenvoor, die een foutje van de Schiedamse achterhoede afstrafte, naast Demos. Strafschoppen beslisten dat Domos tegen Nado Vooruitgang mag uitkomen. Tevens zal Demos volgende week op Harga met vier elftallen uitkomen tegen teams van Delft. Verhoog uw kijkgenot met het rookgenot var. TeeVee. Hen „nieuwe" Wintermans-ster voor jong en oud. Uitgezochte tabakken van de nieuwe oogst in aroma-behoudende blikken doos. De driejarige Maria Dries is za terdagmiddag bij het oversteken van het rijwielpad van dc Bdrg. Knap- pertlaan door een bromfietser aan gereden rr daarbij zo ernstig aan het voorhoofd gewond, dat ln de dokter Nolensstichtlng dlrekt opera tief moest worden Ingegrepen. Haar toestand was ernstig, maar vanmor gen kon gemeld worden dat haar toestand vooruit gaat. Maria liep uit de woning naar haar vader, die in de auto zat te wachten. Zij stak het rijwielpad over, pardoes voor de bromfiets van de heer B. M. uit Kapelle a.d. IJs- sel. Deze kon ondanks krachtig rem men een aanrijding niet voorkomen. Ongelukkig was, dat het kindje met het hoofd tegen, de vrij scherpe remhandle aankwam, welk voorwerp m haar voorhoofdsbeen kwam. De vader heeft het kind zelf naar d« dr. Nolenstichting gebracht. Toen de 12-jarige Carla V. zondag middag op de fiets met een even oud vriendinnetje over de Vlaardingse- weg in Kethel reed, werden zij in gehaald door twee jongens van een jaar of veertien. De jongens bleven naast de meisjes reden, maar toen er een auto aankwam duwden de jongens Carla opzij en met de fiet* in de sloot, waarop zij verder reden. Het was de automobilist, die Carla uit de sloot haalde en naar hui* bracht „We hebben helaas moeten consta teren dat er ditmaal sprake is van een „de kat uit de boom kijken" zei de voorzitter van het district Schie dam van de Nederlandse Tennis Bond de heer 3. Wijlacker zaterdag morgen na afloop van de jeugdten- niswedstrijden voor de kring Schie dam op de banen van de heer Van Vliet aan de Stadhouderslaan. De heer Wijlacker betreurde de geringe deelname aan deze wedstrijden in het kader van de vakantiefeesten van de Schiedamse Gemeenschap. Hij hoopte dat het welslagen tot gevolg zal hebben dat volgend jaar meer inschrijvingen zullen plaats vinden. Daarna heeft de organisator de heer N. Spithoven de prijzen uit gereikt en tenslotte heeft de heer M. Kooyman namens het comité Va kantiebesteding voor de goede orga nisatie dank gezegd. In een xusüge en gezellige sfeer zijn zaterdagmorgen de finalewed strijden gespeeld. Vooral het pittige spel van Irene Mens was van kwali teit, Prijswinnaars zijn: Ruud van Leeuwen, die als elfjarige een troost- Zondagavond omstreeks acht uur is de heer J. H. V. uit Rotterdam op het gladde wegdek van de B. K.-laan geslipt met zijn auto, waar door de wagen over het rijwielpad en het trottoir gleed en pas tot stilstand kwam tegen de schutting van het pand Warande 177. Zowel auto als schutting werden vrij ernstig beschadigd. Op het trottoir liep een bejaard echtpaar, dat dit ongeval voor de ogen zag gebeuren. In de haast om weg te komen zijn beide bejaarden gevallen waarbij zij behal ve de schrik ook schaafwonden op liepen. Tijdens het optreden van de „Trommelaeren van Roesendaele", zaterdagmiddag op het SW-terrein, is een van de leden van het gezel schap, de 15-jarige Th. Dik uit Roo sendaal, onwel geworden. Dit was het gevolg van een zonnesteek, die hij zes weken geleden heeft opge lopen tijdens een optreden in Bel gië. De jongen is ter observatie naar het gemeenteziekenhuis gebracht, maar kon later met de troep weer naar huis. GEBOREN: Cornelia E. L. M., d. van T. F. M. Bruggeling en J. M, Hoogervorst; Janna, d. van A. Kar- stanje en L. M. Lauschke; Elizabeth C„ d. van "W. Rodenberg en G. P, Weber; Ingrid C. M. L„ d, van G. J, Vermeulen en S. J. L. Rensraan; Hendrikus B. F. C., z. van J. Zuid geest en G. J. Janssen; Cornelia J, M., d. van T. P. van Scheijndel en J. C. van den Oever: Alphonsus J., 2L van A. J. Engels en HL P. Snel. OVERLEDEN: C. E. Jansen, 55 jr, echtg. van O. W. van Dam. Haringvangstberichten Binnen van de haringvangst: VI. 131, L. v. d. Harst met 32 last; VL 153, C. Rcg, met 35 last 20 kisten makreel, 360 kisten verse vis, 125 kisten verse makreel en 15 kisten van "de tegenstander en goed slag- vis; VL 56, M. Dijkhuizen, met 15 werk van Schiedam kwamen Mole- last; VL 197, K, de Niet, met 25 last naar, vier-wyd. Van der Kooy, veld- I haring en 215 kisten verse vis. Onder massale belangstelling zijn de vakantiefeesten van de Schiedam se Gemeenschap zaterdag beëindigd. Naar goede traditie en begunstigd i.ocr het goede weer waren zaterdag avond om negen uur vele duizenden bij de speelweide van de Vlaardin- gerdijk bijeengekomen om te zien naar het slot vuurwerk. Op de dijk zat als een zwarte massa de menigte Schiedammers, maar ook op de da ken ran de huizen aan Vlaardlnger- dljk en Schaepmansingel waren ve len te zien. Stipt op tijd knalden de eerste vuurpijlen de lucht in. Er was dit maal weer een uitgebreid kleuren scala uit het magazijn van de vuur werkmakers, bovendien waren er liefst tw.ee grote fraaie helwitte watervallen, er waren fonteinen en molentjes. Veel plezier beleefden de kijkers aan het olifantje dat met slurf en staart bewegingen maakte. Dan waren er de „oooohhhhh'ss" en en „Aaaaaaahhhh'sss" voor de prach tige vuurpülen en paddestoelen in het luchtruim waarbij als novum het optreden van enkele drietrapsraket ten, die een vuurtong in hun werve lende vlucht achter zich laten en die telkens een stuk hoger worden ge schoten onderweg. Helaas was er dit maal nog meer reclame dan vorig jaar. Besloten, werd met de letters SG rond het stadswapen en de groet „Tot volgend jaar", geketend aan een sigarettenmerk. Om half tien gingen de vele dui zenden onder de vrolijke tonen van de muziek nog even naar het stads centrum. De VlaaTdingerdyk en de stralen bij de binnenstad waren vol wandelaars. Rond en in het gebouw van de CJV kreeg Schiedam b(j Gas licht het heel druk en op het ker misterrein kon men zich tot de laat ste (vakantie-)minuut zaterdagavond maar nauwelijks voetje voor voetje voortbewegen. prijs kreeg als jongste deelnemer uit waardering voor zijn prestaties: Ge mengd dubbel; A. P. Bot-mej. L Ravenstem; dames-dubbel: mej. I. Mens—mej. B. Beyer; heren-dubbel: J, A. Martens-A. Bot: Verliezersron de: K, Soeteman—mej, K. van Boc- hove; dames-enkel: le prijs I. Mens. 2e W. Heyblom; heren-enkel: le E. W. Goos; 2. A. F. Bot. Twee jeugdige Noorse zeelui, S. EL en P. O., leerhng-machinisten op de „Solinar", die bij Wilton Fyenoord ligt, werden op heterdaad betrapt toen zij zondag uit de telefooncel op het St. Liduinaplein de hoorn losrukten. Zij werden door de politie naar het hoofdbureau gebracht. De kapitein van het schip heeft de schade be taald. Op de laatste dag van de kermis hebben er zich zaterdag nogal wat ongelukken voorgedaan. Zo beeft mevr. A. de P.-B. uit Vlaardingen, toen zU Qit het reuzerad stapte, het volgende stoeltje tegen het hoofd ge kregen. Daar mevr. De P. over he vige hoofdpijn klaagde is zij naar het Algemene Ziekenhuis in Vlaardingen gebracht. In de Iach-studio kreeg de 17- jange mej. J. de G. uit de Groen van Prinstererïaan, toen zij op de draaiende schijf rondstierde, iemand op haar hoofd. Zij liep daardoor een hersenschudding op en is naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Twee jongens kregen 's avonds ru zie. Eerst werd met stenen gegooid en daarna kwam het tot een ge vecht, waarna de 10-jarïge P. L. over pijn in de nek klaagde. De GG en GD is er aan te pas moeten komen en in het Gemeenteziekenhuis bleek het een lichte kneus van de nek te zijn. ROTTERDAM. In de derd* week van december zal in het Rot terdamse Ahoy'-gebouw de eerste vakbeurs voor Etalage en Verkoop bevordering worden gehouden een primeur voor Nederlandsen het vas teland van Europa. Deze vakbeurs wordt georganiseerd door „Display- Market Rotterdam", een organisatie, die al vele contacten heeft kunnen leggen met Belgische, Duitse en Brit se firma's, etaleursverenigingen, za- kenclubs en inkoopcombinaties. Nederlandse firma's en mogelijk ook buitenlandse zullen tijdens d« vakbeurs hun etalage- en decoratie materiaal, alsmede hun inzichten in zake winkelinrichting en verkoop bevordering exposeren. Gelijktijdig met de vakbeurs wordt in het Ahoy'-gebouw het congres van het Genootschap ter Bevorde ring van de Etalagekunst gehouden. Toen de heer H. M. S. uit Vlaar dingen zondagmiddag om vijf uur op de Broersvest zijn auto keerde moest de bromfietsrijder J. R. afremmen, waardoor hij slipte en vieL De duo rijder T. W. kreeg bij de val een pijnlijke knie en is voor onderzoek naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht. ARNHEM. 39 spelers en speel sters vormen het tableau de Ia trou pe van de toneelgroep „Theater" in het seizoen 1961-1962. Acht stukken van net vorige seizoen zullen ook dit jaar in het repertoire worden opgenomen. Verder zal een keuze worden gemaakt uit Candida, van Shaw; Mariken van Nieumegben: La Logeuse (de kaïnerverhuurster), van Jacques Audiberti en The tiger and the horse, van Robert Bolt, een van Engelands meest gespeelde mo derne auteurs. Verder wil „Theater" zoals ieder jaar een modern Neder lands stuk brengen. Rond vrijwel alle boorden van de vijvers in het Prinses Bea. "rlxpark zaten zaterdagmorgen de deelnemers aan het hen ge Icon cours, georgani seerd door de vereniging „Schiedam en omstreken" ln het kader van de Vakantiefeesten. Liefst 148 hengel- Uefhebbers hebben genoten van de rust en het mooie weer in de pasto rale periferie van Schiedam. Hoewel de vijver rijk aan vis Is, werd er weinig gevangen, de karpers lieten geheel verstek gaan. Toch hebben 66 deelnemers teza men. nog 114 vissen gevangen, met een totaallengte van 17.55 meter. De langste vis was dertig centimeter. Een zevental dames heeft ook deel genomen. De prijs voor de eerste da me ging naar mevrouw R. Giesen- Van Vliet, die met haar vis van 17 centimeter de vijftigste prijs won. Als tweede dame plaatste mevrouw F. Giesen-Buurman zich, met een vis van 16 centimeter, voor de zes tigste prijs. In het Monopoletheater heeft voor zitter A. Giesen 's middags de prij zen^ uitgereikt aan de winnaars van de jeugdhengelwedslrijden en de se niorwedstrijden. Ook voor de senio ren waren meer prijzen beschikbaar dan dat cr vis gevangen is. In totaal zijn aan ongeveer 120 deelnemer* fraaie prijzen uitgereikt. Al dit om vangrijke materiaal in de vorm van visgerei, huishoudelijke voorwerpen, e.d., is bij keuze uitgereikt. Prijswinnaars zijn: L N. v. Schaik 116 cm; 2. J. W. Blom 90 cm; 3. D. de Roode 79 cm; 4. J. Lupker 56 cm; 5. J, van der Hoeven, 52 cm; 6. P. de Jong 51 cm; 7. A. Nuiten 48 cm; 8. T. W. J. de Hollander 46 cm; 9. W. Verharen 46 cm; 10. Wens veen 42 cm; 11. B. Visser 39 cm; 12. B. La- ferte 39 cm; 13. H. van der Velde 38 cm; 14. F. Lupker 36 cm; 15. Van der Boogerd 36 cm; 16. J. F. Giesen 35 cm; 17. S. van der Berg 34 cm; 18. W. Nijs 34 cm; 19. D. van Eden 34 cm en 20. C. Monster 34 cm. a rtïfo ri meubefen» WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 Gevraagd een o die ingewerkt wil worden in kleine S dieselmotoren Goed loon. en goede vooruitzichten, o g Br. onder nr. G-1303 bureau van dit blad. ^<:><)><::k;><^><><X><X><2U><>C><><XX>O<X><K><><><X><0O<KX>C»<>S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1