Bloembakken brengen meer fleur aan de Oude Sluis Knus plekje wordt aan vergetelheid ontrukt W77 PeekjCloppenburg Tentoonstelling van De Verzamelaar'5 SVDPW haalt zege op Nieuwenhoorn Bert van Veen schiet HBSS naar winst Schiedam" en O.D.I. komen niet tot winst HANDBAL Geen slechte start van de competitie ZATERDAGVOETBAL KORFBAL JONGENSPANTALON??? Opening nieuw postkantoor J. Sitton werd onderscheiden HBSS-vergadering Wedvlucht van De Sneivliegers VOOR „JARIGE" RUILBEURS AFDELINGS-VOETBAL Othello opent toneelseizoen Burgerlijke Stand The Rythm Aces op de Femina Kettingbotsing Chefarine ,4 Man stal kip en eieren Bromvlieg schuld van aanrijding Auto tegen bushalte Autowiel rolde tegen fietser SorilEDAM „DE BROEKENSPEGIALIST" >f§ 1961 piddag \nt be te tfieden Id's re- in <fe frans- jeen ta- win al- jfct pak zyn ■tap t?an je wel rninen, jar er Boer loo j trieste jpgelijk, jch. ge- fclein, Ideitfeie de hij lee/t d* linerjj* let mee. 1 ventje pen en Jer g ro- Jsfctesse t zei; jctt hy ■fceiTicr, Jgestor- jKarre- r u>or- fcujarig. ■Jcelner, leer. Ihtf fete ■zei de lien, ken l«n het Joe kan Eat hij |jnt, op lay'ze roeg d« pnlijk," IteZd de Illetje.'" liemaei be- pdc de aok en telide t High 5 hct k'22 en aelfde ■dozijn 1 boven treek- llary, kind i hul» zijn I pijn 1 hele- p pelde ps van kind te Dinsdag 12 september 1961 blgd) Advertentie IJS.) Eeuwen lang kabbelt het Schiewater al rond de Oude Sluis. Het draagt ook al geruime tijd het spiegelbeeld t>d» de oude gebouiutjes en huisjes in zijn deinende golven. Enige tyd geleden besteedden wij reeds aandacht aan deze knusse omgeving. Maar sindsdien is er op dit oude plekje Schiedam iets veranderd en gaat er nog meer veranderen. Het bewegende spiegel beeld in het water vertoont nu uier grote stenen bloembakken, gevuld met kleurig rode geraniums. Zij zijn daar een aantal weken geleden door de Plantsoenendienst van de gemeente geplaatst en zij brengen ongetwijfeld meer fleur aan dit stukje vergeten Schiedam. Het is vreemd, maar vele Schie dammers weten niet, dat er in hun stad nog zo'n fraai plekje te vinden is. Een plekje overigens waarop men met recht trots kan z«n, Het is een niet-Schiedammer. die deze omge ving meer onder dc aandacht van het publiek wil brengen. En dat is de heer P. J, Bévort. Hij exploiteert aan de Oude Sluis een gezellig, in tiem cafeetje, deels uit zakelijk be lang natuurlijk maar ook wel als liefhebberij. Indertijd heeft Hij het plan geop perd een aantal leuke bloembcückcn te plaatsen. Die zijn er dus nu geko men. Het zijn grote stenen potten die men wel meer in het stadsbeeld aantreft, zoals op de Broersvest bij voorbeeld. De bloemen geven, en dat lag in de lijn der verwachtingen, een bijzonder aardig cachet aant de Oude Sluis. Met alleen bloembakken kan men deze omgeving echter niet uit de ver getelheid ontrukken. Dat weet de eigenaar van het naast het bekende Zakkendragershuisje staande cafeetje ook. Daarom heeft hij de gemeente de idee aan de hand gedaan in de toekomst enkele lantaarns met ou derwetse armaturen te plaatsen, 20- dat er 's avonds een sfeer kan ont staan of er op de Oude Sluis ouder wetse gaslantaarns branden. Naar al le waarschijnlijkheid zullen die lan taarns er binnen, afzienbare tijd ko men. Nog is de heer Bévort, die van de gemeente de grootst mogelijke medewerking ondervindt, niet (Advertentie l M 1 Morgen begint de speciale ver koop van drie series Beha's uit de luxe series. Drie series Beha's, van nylon, poplin en satin, in alle modellen. Diverse modellen o.a. met 3/4 cups, strapless, lange en korte maagband. Beha's met schuimrubber voor gevormde en rondgestikte cups ...mee voor- en achtersluiting (dus ook voor zwaardere figuren). Morgen... duizenden beha's uit de luxe serie voor minder dan de halve prijs. aan het einde van zijn Latijn. Hij weet dus, dat er van de Oude Sluis een zekere bekoring uit gaat „Waarom", zo dacht hij, „zou ik geen terrasje voor mijn zaak beginnen, zodat overdag, maar vooral op een warme zomerdag, mijn klanten in de buitenlucht van deze rustieke omgeving kun nen genieten". Welnu, de toe stemming om een terrasje te ex ploiteren heeft de heer Bévort al. Maar het zal wel te laat in het seizoen zijn om het nu nog dit jaar op te trekken. Maar Schie dam zal er volgend jaar weereen leuk zitje bij hebben. Al die vernieuwingen zullen de Oude Sluis zeker een ander aanzien geven en dat in de goede zin van het woord. En misschien 2a! het publiek meer doordrongen worden van het feitr dat Schiedam eveneens iets ■unieks te bieden heeft en dat men echt niet alleen naar Amsterdam of Delft behoeft te gaan om een stukje oude stad op te zoeken. Wy zijn het ten Volle met de heer-Bévort eens, wanneer die zegt; „Als dit plekje in Amsterdam lag, zou het werkelijk een grote bekendheid hebben gekre gen". elke woensdag SPORTSH1RTS Vlotte shirts in een sterke kwaiitejtflan- nel. Leuke, sportieve dessins indenieuwe kleuren. De pas vorm? Perfect? Shirts waar Uw jon gen pleztervan heeft Speciaal rcrlaagtfo J.M.pnjs leeftijd S Ja* 95 fJeïne staffer per-maat Ur. tó jeor 5.® OP 2 OKTOBER Het nieuwe bfjpost- en telegraaf kantoor Schiedam-NJeawland gele gen aan de Mgr. Nol ens laan 414-116, dat is in de winkelgalerij tussen de Röellstraat en de Parkweg, zal op maandag 2 oktober voor het publiek worden opengesteld. Burgemeester mr. J. W. Peek reik te vandaag ten stadhuize tijdens een. speciaal daartoe belegde bijeenkomst aan de heer J. Sitton de zilveren ere medaille verbonden aan de orde van. Oranje-Nassau uit De heer Sitton woont 'm de Edisonstraat 41a. Hem werd de ere-medaille toegekend op grond van het feit, dat hij vandaag zijn 40-jarige jubileum bij de N.V. Metaalbuïzenfabriek Maatschappij Excelsior" viert. De voetbalvereniging HBSS zal op donderdag 21 september in gebouw Sursum Corda de halfjaarlijkse le denvergadering houden. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 en Apotheek Nieuwland, dr. Wi- bautplein 17. Bellen bü ongeval: G.6. en GrJ3„ Tumlaan 8ü. telefoon 69290 Po Ij tie-alarmnummer: 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur, dinsdag 9,30 tot 16.30 en 19 tot 20 30 uur. woensdag 9.30 tot 1630 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur vrijdag 9.30 tot 16.30 m 19 tot 22.30 uur. zaterdag 9 30 tot 16.30 uur s zondags gesloten BJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19 tot *21 uur, woensdag. 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 mr. vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u BIOSCOPEN 2 en 8.15 uur: „Avontuur in New York". Monopole, 2 uur: „Vuurgevecht in Dodgecity's"; 7 en 9.'.ó uur: An na Lucasta". Do P.V. „De Sneivliegers" nam deel aan de wedvlucht vanuit Mons, een afstand van I65 km. De uitslag is: 1 2 9 M. Broek en Van Mourik; 3 7 8 10 13 A. Faas en zn.; 4 11 12 J. van Rossen, en Co.; 5 H. J, Tja- den. en 6 S. Kr ouwel. 55 De ruilbeurs van de Ned. Ver. „De Verzamelaar" In Schiedam be staat een jaar en tijdens de gister avond in het achterzaaltjc van café Liberty gehouden „verjaardags-ruil- beurs" heeft de heer Ger Kleffer als voorzitter van de „moeder-afdeling" Rotterdam de jarige als geschenk aangeboden een expositie met ruil beurs die op zaterdag 7 oktober in gebouw Arcade zal worden gehou den. Dit zal dan de eerste verzame laars-expositie in onze stad zijn, uitgaande van de nu tien jaar oude landelijke organisatie. Het is voorspoedig gegaan met de Schiedamse ruilbeurs, die altijd een zeer ruime belangstelling heeft ge trokken, niet alleen van de plaatse lijke verzamelaars, maar ook van die van elders. Vandaar dat Schie dam, in afwachting van de stichting van een eigen afdeling, vast een con sulent heeft gekregen in de persoon van de heer G. Poot, die volgende maand dan officieel in zijn functie zal worden bevestigd. Het zal overigens voor het eerst zijn dat een dergelijke expositie op zaterdag wordt gehouden, doorgaans hebben die op zondag plaats. Maar nu de vrije zaterdag gemeengoed is geworden, heeft het bestuur ge meend eens te moeten experimen teren, door de zaterdag er voor te bestemmen. De tentoonstelling zal om 10.30 uur 's morgens officieel worden geopend door de voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap, de heer F, A. de Wolff, die dit ini tiatief heeft gestimuleerd, terwijl de bezoekers van IX uur af welkom zijn tot 7 uur 's avonds toe. In, een bo venzaal van Arcade zal dan tegelij kertijd gelegenheid worden gebo den om te ruilen. Overigens wordt de maandelijkse ruilbeurs daarmee overgebracht naar gebouw Arcade, waar voortaan, te beginnen op maandag 9 september, geregeld op elke tweede maandag van de maand de ruilbeurs plaats zal hebben. Op deze expositie zullen o.a, te zien zijn van de heer Kieffer zelf lucifersmerken uit de hele wereld en alles wat daarmee samenhangt onder de naam „Van tondeldoos tot lucifer", mevr. Kieffer toont ,.van lak- tot sluit-zegél", terwijl onze stadgenoot de heer Pelgrim met be hulp van oude prentkaarten Oud- Schiedam laat zien. De hoer De Jong uit Den Haag toont series uit zijn verzameling suikerzakjes (een van de grootste van Nederland) cn de heer Hoogendoom komt op de proppen met de voor Nederland unieke verzameling sigarettenvloei- boekjes uit de hele wereld. Voor de phüatelisten is interessant de stand met „first-day covers" en ook andere verzam el-object en zullen te bewon deren zijn, maar wat staat niet ge heel vast, daar de inschrijving nog open staat. Het ziet er naar uit dat de Schie damse teams in de afdeling Rotter dam van de KNVB niet tot de zwak- sfen zuhen behoren. SVDPW won weer, ditmaal zelfs met 51 van het gevreesde Nieuwenhoorn In het dorp van die naam. Ook Schiedamse Boys doet het voortreffelijk, in de tweede klas. Ditmaal werd AVOZVC met 5Z geslagen. Wilton Fyenoord had Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze beha's, in de maten 36 t/m 52, een on gekend grote verscheidenheid, de meest luxe modellen, tegen ongekend lage prijzen. De start van de bandbalcompetillc Is voor de Schiedamse teams niet onverdienstelijk geweest. De dames van DWS (voor het eerst In de overgangsklasse) wonnen na een spannende strijd van Vcrburgh uit Poeldijk met 8—7. De dames van WUton Fijenoord waren in Den Haag b(j -urnlost op bezoek in de districts le klas. In do eerste aanval bracht Fr. de Raay voor Wilton de stand op 01. Turn lust kwam echter goed terug en met de rust hadden de Haagse dames de kleine achterstand om gezet in een 21 voorsprong. Toen de tweede helft een minuut oud was, had wederom Wilton de lei ding door B. Zonneveld en W. Prins. Turnlust maakte weer gelijk, waar na L. Lemson en A. Kanters (ex- Ho 11 andia an 1 Wilton aan een 3—5 voorsprong bielpen. Wilton wist met doelpunten van F. de Raay en T. Zonneveld op 3—7 te komen en via 47 bracht B- Zonneveld de eind stand op 48. Het was een harde strijd, maar de nieuwe aanwinsten in de* Schiedamse ploeg hebben hun taak prima volbracht. Bij de heren had Wilton Fyen oord bezoek van Vires et Cel iritas uit Gouda. In de derde minuut opende J. Foncke voor Wilton de terdam. score uit een strafworp. Toen de wedstrijd tien minuten oud was, had Vires reeds tweemaal de overigens prima in vorm zijnde Wilton-doel man weten te passeren (12). K. v, d. Lugt zo.»«de voor 2—2, maar de Gouwenaars maakten 2—3. H. v. d, Lugt, J. Mast en H. Veldhoen kwamen aan 6—4, maar nog vóór rust kwam Vires aan 6—5 door een penalty. In de tweede helft ging de strijd gelijk op, tot tien minuten voor het einde de stand 99 was. Toen werd één der Goudse verdedi gers door de arbiter uit het veld gezonden wegens onsportief gedrag; hierna wenste de aanvoerder van verder spelen af te zien. Vires et Celeritas ging uiteindelijk met ne gen man verder en. kwam met 910 voor te staan. Uit een penalty van J, Foncke werd het weer gelijk, 10—10, maar daarna drukte Vires nog even door en Wilton kwam er met meer aan te pas en moest toe zien dat de volle winst met 19—12 mee naar Gouda ging. De heren van DWS speelden een goede wedstrijd tegen SOS en won nen met 75. Dames 2 van Wilton had niet veel moeite met Minerva 2 in Dor drecht en won met 9—0. Dames van DWS won met 6—4 van Rot- tegen Soag de beste kansen, maar de stadgenoten hebben het overwicht niet benut. Nieuwen li.-SVDPW 1-5 Reeds voor rust had het enthousi aste SVDFW de winst in handen. Aad van der Vlist opende de score en Vos-je het al spoedig het tweede doelpunt noteren. Daarna rondde Van. der Vlist een aanval goed af. (03). In de tweede helft kon Nieu wenhoorn de Schiedammers even be lagen, het werd 13 maar SVDFW ging weer in het offensief met als gevolg dat Van der Vlist en Van Gerven SVDPW naar een verdiende 1—5 zege schoten. SOAG-W 2-2 Te laconiek heeft Wilton Fyenoord tegen Soag gespeeld. Toen WF het lempo wilde verhogen was het le laat, Soag trok zich in de laatste mi nuten in de verdediging terug om met succes tegen WF stand te hou den. In de aanvang verzuimde WF te scoren. Met een goed schot pas seerde Soag even voor rust invaller doelman Douma. In de eerste tien minuten van de tweede helft schoot H, van der Reyken tweemaal raak, eerst uit een pass van Van der Zou- wen en daarna uit een verre trap vanaf de zijlijn. In de vijftiende pü- nuut voor het einde maakte Sbag gebruik van een Schiedamse verde- digingsfout. AVO/ZVC-SchieJB. 2-5 Tegen het ruwe AVO/ZVC heeft Schiedamse Boys het kalm aange daan. In de tiende minuut schoot rechtsbuiten A Bonefaas in op een voorzet van midvoor Feijen. Even daarna werd het 0—2 toen Bonefaas linksbinnen Jongeneel lanceerde. Voor rust werd het nog 1—2, maar Piet Feyen verhoogde de score in de tweede helft. Het werd 23, doel man Van der Berg stopte nog een strafschop voordat linksbuiten Bonte nog tweemaal raak schoot. (2—5) TRHUrsus 4—2 Zoals gevreesd mocht worden is The Rising Hope van plan het ver loren terrein te herwinnen. Ursus werd daar het slachtoffer van. De Rotterdammers startten in hoog tem po. Reeds bü de rust was de stand De clubs in het zaterdagvoetbal hebben weer uitstekende resultaten behaald. Nu het team van GSS een homogene formatie vormt kon op fraaie wijze met 3—2 van DOS *32 worden gewonnen. HBSS behaalde de eerste winst, zij het dat het zo sterk geachte Hoogvliet tegenviel (I0). PPSC bracht het niet verder dan een geUfk spel, maar ZWSH was dan ook een waardige tegen stander. GTB kwam bU Engelantler Boys nl«t verder dan een gelük spel. HBSS-Hoogvliet 1-0 Beide teams hebben kansen gehad, zodat een puntenöeling de juiste ver houding zou zijn geweest. Overigens had HBSS al voor rust een grote voorsprong kunnen hebben als mid voor Putters erin zou zijn geslaagd enkele geslaagde aanvallen goed af te ronden.. Het was Ber* van Veen die HBSS naar de volle winst schoot. Reeds in de vijfde minuut knalde de rechtsbinnen uit een aanval van rechts zo hard in dat de doelman van Hoogvliet het leer in doel liet vallen. Paal en lat van HBSS brach ten redding na rust en het was Van Walsum die vlak voor rust en tegen het einde de bal van de doellijn trapte. De gevaarlijke man bij Hoog vliet was een Schiedammer, nl de ex-SW'-er Frans Slavenburg die met zijn felle rushes enkele malen voor doelman Rob Aaldijk verscheen. Middenvoor Putters, rechtsbinnen Van Veen en linksbuiten Scheffers schoten in handen van de doelman of over de lat. ZFSH-PPSC 1-1 Ook bij ZWSH—PPSC hebben de partijen elkaar niets toegegeven. De verdedigingen beheersten het du el waardoor de aanvallen telkens strandden. "Wel kwam invaller-mid- voor Voorwald nog voor de doel man van ZWSH maar zijn schot faalde. Ook in. de tweede helft over- heersten de defensies. Toen de Schie damse verdediging in de vijfde mi nuut even faalde kon de midden voor raak schieten. PPSC bleef daar na aanvallen en het was Voorwald die een kwartier later Uit een voor zet van rechtsbuiten Roel Ravens in schoot. Toen hebben de teams nog verwoed voor de volle winst gestre den, maar de achterhoedes bleven de baas. GSS-DOS '32 3-2 De Gustomannen startten heel goed, maar een inzinking kwam de stadgenoten bijna op het verlies van de voorsprong te staan In de vijf tiende minuut glipte Prins langs de verdediging (10). Met medewer king van Immerzeel kon Prins een kwartier later "weer scoren. Toen meende GSS dat het al genoeg was. Linksachter Groenewegen beroerde de bal met de hand. De strafschop werd ingeschoten. Vlak daarna speel de Zandbergen t& zacht terug op doelman Den Ouden cn via de mid voor was het 2—2. Eerst bij de aan vang van het laatste kwartier her stelde GSS zich. Toen aanvaller Prins unfair tegen de grond werd gewerkt schoot Zandbergen de straf schop in. Bijna kwam DOS ^2 nog De r.k. toneelvereniging „Othello" zal zaterdagavond in Musis Sacrum het blijspel in drie bedrijven „Het meisje van de schilderij" door Joop Smit opvoeren. De regie van het stuk is in handen van de heer S. van der Wal. Geboren: Engelina A. d.v. L. A. M. Zuiderwijk en L. A Kastense; Esther d.v. D. C. Wapenaar en C. Lissen- berg; Cornells G. z.v, J. N. Kalkman en N. van Gent; Elisabeth <tv. J. S. H. Stoop en A, Adams; Wilhelmina M. d,v. C. Vroegop en A. van der Knaap: Adrianus z.v. C. Vcïdboer en C. M. Koreman; Peter z.v. P. J, Ver- hoeckx en M. M. Verbiest; Leny d.v. C, Wolthuis en P. de Winter; Chris tina J. M. d.v. B. C. van Steenber gen en J. C. van Stijn; Jacobus A. J. Z.V A F. J, Verspeek en E. G. Kerk hof; Odette M- d.v, A. Bovenberg en C. J. Sluimer; Johanna H. d.v. G. Roos en T, Bijl: Jolanda d.v. L. Fre- naij en J. M. van Luijn; Willem A. z.v. E. van den Brink en M, van der L oos. Overleden: A. Gommel 74 jr; L. van Wamelen, 81 jr. wed. van P. Groeneweg, 30. Hierna kon Ursus zich herstel len, maar TRH bleef de strijd be heersen. Na tien minuten verkleinde Weeda de achterstand Het werd tien minuten later door Weeda nog 3—2 en Ursus juichte al toen de derde treffer tegen de touwen rolde, maar dit schot werd afgekeurd Vijf mi nuten voor tijd maakt» TRH «r 4—2 van. naast GSS want direct hierna schoot de middenvoor tegen de lat van het Schiedamse doel, maar keeper Den Ouden kon het leer tijdig grijpen. Egelantier B.-GTB 0-0 In een goed espeelde wedstrijd heeft GTB ondanks een veldoverwicht met een puntendeling genoegen moeten nemen. Met goede aanvallen belaagde GTB het doel van de gastheren en toen na een half uur de doelman uit balans was schoot de Schiedam se linksbuiten langs de verkeerde kant van het doeL Kort voor rust kwam de linksbuiten nogmaals alleen voor de keeper, maar zijn schot was te zacht. In de tweede helft deelde de scheidsrechter enkele waarschu wingen uit aan te hard spelende leden van de Egelantier Boys. On danks een Schiedams offensief bleven doelpunten uit. Het Schiedamse dansorkest The Rythm Aces o.l.v. de heer Jos. Tep is uitgenodigd om op de Femina- beurs, die van 15 tot en met 27 sep tember in de Ahoyhal te Rotterdam wordt gehouden, het muzikale ge deelte te verzorgen, evenals het ook in 1957 en 1958 het geval is geweesi De bestuurder van een bestelwa gen, de heer F. H. W.. wilde gister middag om 3.45 uur voor een file van drie wagens, die voor de over steekplaats op de Burg. Knappert- laan ter hoogte van het Rubensplein stond, stoppen. Bij het remmen raak te echter dc remleiding defect, waar door hij tegen de laatste wagen reed. Er ontstond een kettingbotsing. De wagens werden alle licht bescha digd. (Advertentie LXJ 4 midd»lên taunM wert«n «netter» kmekttger en langdarlgmr. In de hele weield wordt iejen pijn griep meer en meer een combinatie Mi* middelen gebruikt De 4 middelen van Chefarine „4"- elk op lidneH al beroem J helpen elbar ea werken daardoor bij zonder weldadig, m T«genpijf*i> en «nep. Gewhitó W gwMligönnUf. «ant «ie »ortt testnerma fiwc n« MJüniJied Pwlvm. 50U61 10 80.Voort e' ij# j Mlntrtf»Ui»} 10 0 UW 13-50 Op het politiebureau zit sinds fis- teren de 60-jartge Vlaardbiger J. G. opgesloten. De man wordt verdacht van diefstal van een aantal eieren en een kip. Een man heeft gistermiddag op het erf van de molenaar A. P. in de buurt van de Poldervaart naar de weg gevraagd. Ongemerkt moet hy uit een nest een aantal eieren heb ben meegenomen, die hij later een eindje verderop op een bankje heeft opgegeten. Toen hij daar de eieren zat te .verorberen, kwam er argeloos een kip aangewandeld. De man gaf het dier een schop waardoor het zijn poot brak. De kip viel neer en de man kon haar gemakkelijk pak ken. Hij heeft toen haar nek omge draaid en is er van door gegaan. Inmiddels had de molenaar arg waan gekregen en deze heeft d« ge pensioneerde politieman A. G. in de arm genomen. Deze as op zijn fiets de man achterna gegaan, die hij inderdaad op de Jan van Riebeeck- weg te pakken kreeg. Hij heeft hem meegenomen naar het Schiedamse hoofdbureau van politie. Een bromvlieg was er gistermor gen om 8.30 de schuld van, dat d« heer A. v. P. uit Delft met zijn wa gen op de Schiedamsewcg ter hoog te van Bad Groenoord in de bocht tegen een tweetal betonnen paal tjes opreed. De bromvlieg vloog rond in de kabine van de wagen en be rokkende de chauffeur veel lasL De ze-deed alle mogelijke moeite om d« vlieg al rijdende te vangen. Daar door lette hij niet voldoende op zijn stuur, waardoor hij tegen de paaltjeg opbotste. De automobilist J. H. de B. liet gisteravond om 8.15 uur, toen hij in de Oranjestraat reed, een brandende sjgaret uit zyn mond vallen. Onder het rijden zocht iuj de peuk op en lette daarbij niet genoeg op zyn stuur. Het gevolg was, dat hy te gen een bushalte van de REIT reed. De wagen liep lichte schade op. Op de Burg, Knappertlaan ter hoogte van de Arij Prinslaan liep van de vrachtauto, bestuurd door de chauffeur T. M. J. R., gistermorgen om 7 uur een wiel af. Het wiel rol de tegen de wielrijder H. v. G. op, die ten val werd gebracht. Hij be hoefde geen geneeskundige hulp wel liep hij schade aan zijn kleding op. 55i De eerste korfbalslagen zij'n geval- (2—1). Hierna werd om beurten ge len en we moeten helaas al direct I scoord, waardoor Danaïden twee. constateren, dat de drie degradatie- maal gelijk maakten en Schiedam de kandidaten van het vorig seizoen j voorsprong tweemaal door doelpun- Schledam, De Spartaan en Velox i ten. van J. v. d. Tuuk en F, Veer ook op de eerste dag van het nieuwe herstelde. De rust ging in met 4—3. seizoen aan het kortste eind hebben Na de rust bracht Danaïden de score getrokken, ODI heeft op de tweede voor de derde maal in evenwicht, ge dag van de CKB-competltie even- j volgd door twee treffers van H. Ver min winst kunnen binnenhalen. Sue- schoor (6—4), waarmee de voor ces heeft daarentegen voor het eerst sprong enigszins reilig leek. Maar in na 21 competitiewedstrijden een over- derde opstelling kwam een verdedi- winning geboekt en één, die klinkt ger adem tekort, welke omstandig- als een klok. j heid zijn tegenstanders goed uitbuit- De tegenpartij van de blauwwitten J<6T6} en. de beginopstelling was er ook naar. In de eerste tien wdde nit* meer lukken. Da- minuten hield Velox 2 behoorlijk "a.lden kree5 daardoor de gelegen- stand, maar toen Succes in die tijd 1 te maken. Een grove ver- door B. van Krogten en mej. N, Ouwendijk met 4—0 was voorgeko men, gaven de Rotterdammers er de brui aan. De rust ging in met 9—1, nadat door het tegenpunt de stand op 4—1 was gekomen. Bij het schei den van de markt wees de eindscore 141 aan. Voor die doel pun tenregen hadden gezorgd B. van Krogten (4), mej. N. Ouwendijk (3). mej. A E. Kauffman (3), O. de Beus (2), mej. R. van Krogten (1) en P. van Vliet (1). De nederlaag van Schiedam tegen De Danaïden is wat geflatteerd uit gevallen. Eten gelijk spel hadden de roodzwarten in feite wel verdiend, vooral omdat ze bijna de gehele wed- strijd de leiding hebben gehad. De dedigingsfout maakte de situatie nog erger, waardoor de Lerdenaren met 68 wonnen. ODI speelde een aardige wedstrijd tegen een als ploeg hechtere eenheid dan het eigen twaalftaL De gasten uit Krimpen /d IJssel combineerden beter en boekten daardoor succes. Het duurde vrij lang voor zij een 2—0 voorsproiig hadden bereikt, die voor de rust tot 30 en daarna tot 40 werd opgevoerd. Eerst toen kwam er een ODI-tegenpunt, waar na ieder nog eenmaal doel trof ett KOAG met 25 bleek te hebben ge wonnen. De overige uitslagen zijn: Hoog vlietSchiedam 2 4—0, ODI 2 Oranje Nassau 3 5—0, Schiedam a Het Zuiden b 25, ODI b—Oranj» gasten troffen het eerst de roos, maar F. Veer en D. Vermeulen lieten de Nassau b 2—xo en Schiedam balans de andere kant uitslaan Trekvogels d 90. 1 t i iijiiyniiiEi iiEinmimi juiniaiiii tiraiimramiaiitiriiOTraiiniiii i'iiiwmöra Bijverdienste aangeboden van i: ƒ25.per week voor incassowerkzaamheden Borgsom vereist Br. ond. no. 9611 bur, v. d. blad. MEER KEUS - MEER KWALITEIT BIJ voor uw PANTALONS en HERENMODES Hoogstraat 86 - Schiedam - Tel. 6 89 81 in Tinneroy, Gentleroy, Terlenka, Trevira etc, etc.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1