'p&vk* herenpantalons 17. Veertig vliegers stonden boven de Maasboulevard SVV maakt einde aan reeks nederlagen; nu duidelijke 4-2 overwinning op Fortuna Ook tegen HOY wilde liet met DHS niet lukken (1-2) Jeugdige PPSC-ploeg gaf DYO geen kans SVDPW velt in eind- stoot St. Lodewijk Ook Kethel heeft nu een jeugd-societeit 9a VOETBAL IN SCHIEDAM WEDSTRIJD VAN JEUGDJOLUT Zoel windje hielp mee !e mu* Voor Geslaagde cursisten gaven dansfeest AGENDA Vlaardingers kwamen er niet aan te pas ZATERDA G- VOETBAL DAGEN VOLAUTOMATISCH Trekking loterij van „Schiedam" Pittige strijd in derby Demos-SFC Demos-SFC 1-1 DOK-Martinit 0-1 DHS-HOV1-2 Afdelings-voetbal Bloembakken op plein omver gereden Diefstal in Hofje Burgerlijke Stand il Maandag 25 september 1961 Duo fcngL 1 van ■door Ipor- f»rce- kfltal Inden I 13.09 I 13 .25 I 14.00 16.00 JJ chte 118.35 J ont- pr d* jrot. Nwi. Heren Üehte 7-rijk hïz.ao «.Act. I Act. f ,21.09 I 21.59 J 22.05 I Nwj. polist. Weer- 1J.09 I," zei (eetja lillen. lei >k ■zwak pick* tijd f Syi- wa- ,*bet c had wat I loge- Irpok- mijn be nu fcrtjes, It lig- I tegen dok- haar Lange draden, kleurige vliegers en een geren van vele kinderen. Dat Is een grove schets van de Maas boulevard, waar zaterdagmiddag de werkgroep Jeugd-Joltft van de Schledamse jeugdraad haar vlieger wedstrijd heeft georganiseerd. Een wedstrijd, die deze zomer al een keer fe afgelast, maar die nu toch onder ideale weersomstandigheden kon doorgaan, De belangstelling voor de wedstrijd zowel wat het aan tal deelnemers als ktjklustigen be trof was vrU groot. De kinderen waren 's middags in optochten uit alle delen, van de stad naar de Maasboulevard gekomen. Met hun vliegers trots in de gestoken liepen zij achter de ziek aan dwars door de stad. de muziek zorgden „Jong Harmonie' en het tamboerscorps van Crescendo. Aanvankelijk scheen de mist een domper op de vrolijkheid te zet ten, maar tot de algehele vreugde trok die spoedig op, kwam een heerlijk zonnetje de Maasboulevard in haar stralen vangen. Tegelijkertijd stak er een 20e! windje op, sterk genoeg om de veertig vliegers van de deelnemers omhoog te blazen. Dat lukte dan ook uitstekend. De jongens hadden niet veel moei te met het opiaten van bnn pronk stukken. In een ogenblik tjjds was de lucht boven het terrein bezaaid met allerlei type vliegers. Zo zagen wil een vreemd model road-vrit- blauw-gekleurd exemplaar en even eens een fraaie vlieger zonder de gebruikelijke staart. Ook de werk groep Jeugd-JoIUt had builen me dedinging een zelfgebouwde, vlieg- tuigachtige vlieger opgelaten, die men spoedig Weer heelt omlaag ge haald, omdat hij nogal schommelde. Niet alleen de jeugd had het tij dens de wedstrijd bijzonder prettig ook de vele toeschouwers. In ieder geval hebben velen met plezier staan kijken en misschien diep in hun hart wel willen meevliegeren, net als de grootvader van een deetoe- mertje, die met jeugdig vuur de vlieger van zijn kleinzoon opliet. De vliegers werden beoordeeld door een jury, die levens keek hoe de vliegers werden opgelaten. De voorzitter van de Jeugdraad, de heer R. Goettsch, was tijdens de prijsuitreiking bijzonder te spre ken over het verloop van de wed strijd. HU hoopte volgend jaar weer 'n wedstrijd le kunnen houden, maar dan op een nog grotere schaal. De prijswinnaars in de leeftijds groep van 7 t/m 9-jarigen waren: 1. Rudo van Leeuwarden, 2. Dick Voshol (die met vakantie over was uit Zuid-Afrika), 3. Henk Lancaster. Winnaars in de groep van 10- en 11-jarigen waren: 1, Chrisitaan Mar kus en 2. Dick van Ryn (om deze twee plaatsen moest geloot worden, komen. lucht monïe" omdat zij een gelijk aantal punten hadden behaald), 3. Henri Brink man, Bij de 12- t/m 14-jarigen wer den de winnaars: 1. George Mak- kai, 2. G. Bonefaas cn 3, Bcude- wijn Steenbergen Het was een vrolijk feest. En met recht, tenslotte waren ze allemaal geslaagd voor hun rmddenstandoplei- ding. De grote zaal van geböuw Irene was zaterdagavond dan ook ge vuld met een respectabel aantal ge lukkigen, die hun diploma hebben gehaald bij het Instituut Onverwagt,, De Pater, Meyers en Maas. Op de gezellige klanken van het amusementsorkestje „Hakkerts Ge zelschap", bestaande uit piano, slag werk en accordeon, werd met ple zier gedanst. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen 6U ongeval: G.G en GJD- TuznJaan 81). telefoon 682 90. Poliue-aiarmnummen 6 46 86. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 2030 uur. dinsdag 9,31) tot 1630 en 19 tot 20 30 uur, woensdag 9.30 tot 16.30 uur. donderdag 0.30 tot 12,30 uur. vxudag 930 tot 1630 *n 19 tot 22.30 uur. zaterdag 9.30 tot lOü uur s «ondags gesloten RJi. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 2f uur, donderdag 20 tot 17 iur. vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag II) tot li en 14 tot 17 si BIOSCOPEN Passage, 2 cn 8.15 uur „Slavenop stand in AUantis". Monopole, 2 uur: „Op het spoor der verdwenen vrouwen"; 7 en 9.15 uur „De Wet". DIVERSEN Volksgebouw, 8 uur: PvdA. Lezing. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Opendeur- werk. Bijeenkomst. SCHIEDAM. SW heeft zondag: een einde gemaakt aan dé reeks (van vijf) nederlagen tegen Fortuna in de periode Het was zaterdagmiddag aart de hort is, heeit hij zijn kleinzoon Maasboulevard een vliegeriecd- maar geholpen met het oplaten, strijd voor de jeugd, dat teel. van de ulteger. Maar omdat „opa" zo jeugdig van Slechts PPSC kwam tot de volle winst by de zaterdagclubs. Het jon ge team gaat weer evenals vorige jaren eea goede kandidatuur stellen. Ditmaal werd het niet zwakke DVO '32 geslagen (Z5J. Hoewel GSS tot goed voetbal kwam werd het een puntendellng tegen Helle voetsluis. BU HBSS gaf Loosdntoen de toon aan, maar bü meer begrip In de Schledamse aanvalslinie was een geiyt spel mogelijk geweest. Nu won Loosduinen met 13. GTB ver loor van WIA met 5—2. HBSS-Loosduinen 1-3 Bij HBSS-Loosdumen zag het er heet lang naar uit dat de defensies de strijd zouden beheersen. Wel kwam Loosdumen in de eerste twin tig minuten met fraaie combinaties voor het doel maar spil De Koning trapte de bal steeds laconiek weg. Het was Bert van Veen die in de 25e minuut bij een duel keihard langs een aantal verdedigers schoot. HBSS behield tot een kwartier voor het f Advertentie tJWJ BEURS VOOJ? NODE EN HUISHOUDING Woensdagavond 1 1 uur sluiting tAHOY' GEBOUW Urn 27 S.pi. OP F EM IN A*;;' lA/ACCCÜ DOORLOPEND'. WAoOtlt: 25 MOOEtLENv - ■- A;:<LCtN';B£PHIJPyr;^ BIJ 'HOFDtriGANG 2>e trekkr g van de loterij voor het materiaalfonds van. de honkbal en softafdeltog van de s.v. h.v. Schiedam heeft het volgende resul taat gehad: ie Prijs herenrijwiel lot nummer 136; tweede prijs elektrisch scheerapparaat nummer 2191; derde prijs dynamo met koplamp nr. 16o4. Bij de KNVB'-ers veroverden de Schiedammers „halve" winst. Mar- Unit blijft in de kop doordat met enig geluk DOK kon worden gesla gen. BU de derby DemosSFC ont beerden de aanvallen stoolkracht, een pittig duel werd op het mid denveld gestreden (11), Bij DHS is er iets mfs met de formatie, het team dat vorig jaar steeds beter ging voetballen kan nu zijn draai niet vinden. In een mat en matig duel verloor DHS met 1—2 van HOV. Wel hebben de stadgenoten pittig gestreden In dit plaatselijke duel, dat voor Demos de eerste derby in de KNVB is, maar de afwerking van de aanvallen was zo slecht dat vele kansen onbenut bleven. Ver geefs hebben de teams met goede combinaties de aanvallen opge bouwd want in de slotfase kon het gevaar steeds weer worden gekeerd. De ruststand was 0—9, maar het zag er naar uit dat het zo zou blij ven want ook in de tweede helft bicven de kansen onbenut. In die periode moest Eef Ram van SFC worden vervangen door Van der Ber ge. Hij was aan het linkeroog ge wond geraakt, toen een aantal spe lers bij een scrimmage voor het SFC-doel naar de bal sDrongen, Tien minuten voor tijd had Demos eindelijk succes; rechtshalf H. Wahl schoot raak. De roodzwar ten juichten al, maar SFC sloeg fel terug. Nog geen minuut later had good old Jan v. Buitenen, als rechts achter ver naar voren gekomen, de ge1"kmaker uit een vrije trap inge kopt. Zo is hot gebleven, ook al stre den de teams nog voor de volle winst. Vrouwe Fortuna heeft Martinit beschermd op het slechte veld in Rotterdam-Zuid. De Rotterdammers hebben dikwijls het doel van Mar tinit onder druk gezet, maar succes bleef uit. Voor Martinit schoot H. J. Post in. de 25e minuut raak. Daar voor had Martinit de kruising ge troffen. Van goed veldspel was op het slechte terrein geen sprake, hoe wel zich enkele goede doelrijpe kan sen voordeden. In de tweede helft stond de Schledamse winst op het spel, maar mede door het uitste kende spel var doelman Van Veen (ex-Excelsior *20 bleef het 0—1. Hoewel de achterhoede en de mid- denlinie van DHS nog wel tot aan- vaardhaar spel kwamen is het met de voorhoede van DHS nog steeds mis. De anders zo schot vaardige geelzwarten blijken weinig doortas tend. Bij de aanvallen wordt te weinig begrip vaor de combinatie ge toond. Daardoor krijgt de Schledam se achterhoede het voortdurend heel moeilijk met als gevolg dat de rechtsbinnen van HOV in de 29e minuut kon scoren. Wel speelde DHS iets agressiever in de tweede helft, maar toch bleven de Schiedammers onder hun kunnen. Busten verwach ting schoot Hans Roazen in de ze ventiende minuut met een afstands schot van dertig meter de gelijkma ker in. Zes minuten later maakte de middenvoor van de Rotterdam mers gebruik van een fout van stop per Gouka waarna hij doelman Bur ger kansloos liet (12). DHS diri geerde alles op de aanval, maar zelfs dit wanhoopsoffensief baatte met. van het betaalde voetbal. Het behaalde een duidelijke, vol komen verdiende 4-2 overwin ning op de roodgelen en nes telde zich daardoor ook onder de eerste zes van poule a in de eerste divisie, een positie die (tot voor gisteren lijstaanvoer der) Fortuna natuurlijk be hield. De overwinning van SW in. deze met zoveel spanning te gemoet geziene semi-derby was bepaald niet geflateerd. Met vaak verrassende, maar ongecompliceerde aanvallen werd de Fortuna-defensie uit elkaar gerukt. Rond 12Va dui zend toeschouwers hebben ook aanschouwd, dat Fortuna zich al geruime tijd voor het eind signaal met de nederlaag had verzoend. Fortuna werd door deze nederlaag voor de eerste maal dit seizoen ïnet de realiteit geconfronteerd. Het speelt beslist beter voetbal dan In voorgaande seizoenen, maar het is daarom nog geen kampioenspioeg. Ranner-up SVV, dat met een score van 6 matchpunten uit vflf wedstrij den maar een matige waardering had gekregen voor zijn frisse acti viteiten, bewees dat de Vlaardin gers niet alleen, maar trok zich door de overwinning op tot een roet zfjn prestaties op de grasmot iu overeen stemming 'zijnde plaats op de rang lijst. SVV toonde al direct na het be- ginsignaal van de prima leidende Andries van Leeuwen uit Enschedé, die de nieuwe instructies voor scheidsrechters zeer terecht meer naar de geest dan naar de letter toepast en daardoor een vlot beloop van een voetbalwedstrijd bevordert, dat het roet het vaste voornemen in liet veld was gekomen om dit maal niet als willig slachtoffer voor Fortuna te fungeren. Slavenburgs schot uit de eerste Schiedamse aan val was evenwel niet zuiver gericht Hooyxnans moest nauwelijks een mi nuut later wel in actie komen om een harde vrije trap van Van Pelt te keren en vervolgens greep deze goalie zwevend een prima voorzet van de zondag doorlopend actieve Putters. Het was ook deze Putters, die in de zesde minuut handig pro fiteerde van te traag reageren van Verburg, vervolgens de verraste Jan sen passeerde om met een zuivere schuiver Hooijmans kansloos te ma ken (1-0). Niet alleen was deze voorsprong voor SW volkomen ver- invaller van GTB maakte enkelediend. dc Schiedammers bleven foutjes waardoor WIA de stand tot j doordrukken, daarin vooral gestimu- i i»"-. Maai*. ]eer(j door de averal opduikende Ro einde de voorsprong, toen was het ineens gedaan met HBSS. Rechtsbin nen Kuiper schoot de gelijkmaker in. Direct daarna voltooide midden voor Wijzenfeld een solorush. Wel schoot Chris Scheffers voor HBSS nog tegen de lat, maar acht minuten voor tijd was het pleit beslecht toen linksbuiten. Meulenkamp uit een voorzet van rechts de bal in doel gleed (1—3). GSS-H'sluis 1-1 Bij een misverstand in de Schie damse defensie kreeg Hellevoetsluis na tien minuten de voorsprong. Daar na zijn de bezoekers er met hard spel lang in geslaagd GSS van doelpun ten af te houden. Het goede stuwen van de kanthalfs Groenewegen en Van Ingen bracht GSS wel voor het doel van Hellevoetsluis maar de har de attaques van de gasten gaven GSS geen kans. Hellevoetsluis kwam zelfs enkele malen tot het tegenof fensief. maar spil Schop kon het ge vaar keren. Tien minuten voor het einde bracht Zandbergen de bal goed op en het was Prins die de gelijkma ker inschoot. Het felle GSS kwam met verder. WIA-GTB 5-2 In een slecht gespeelde wedstrijd heeft GTB verdiend zij het geflat teerd verloren. De Schiedammers be gonnen goed. maar de kansen wer den met benut. Daarna hield GTB het spel te kort, WIA kon hierna aan vallen. Een achterspeler van GTB trapte in eigen doel en even later ge raakte de Schiedamse doelman ge wond waardoor het tweede doelpunt ontstond. Uit een vrije trap verklein de GTB de achterstand. De doelman- De Schiedamse teams in de afde ling Rotterdam blijven to de kop groepen. SVDPW is alreeds naar het eerste plan gedrongen na winst op St. Lodewpk. Schiedam kreeg de verdiende winst tegen DBGC niet, (22). Wilton Fyenoord leidt «n met Nestoro na een overtuigende 51 zege op Sagu Boys, Zoals te venvachten was moest Ursus voor kanshebber TOGB het hoofd buigen (30>, Schiedamse Boys won we derom, ditmaal van Florissant, St. Lodewijk-SVDPW 2-3 Tegen het harde spel van St. Lo dewijk vond SVDPW eerst in het laatste kwartier het goede wapen. Het uitstekende optreden van de scheidsrechter stond er borg voor dat de tackles van St. Lodewijk met te grof werden, maar wel werden de aanvallen van SVDPW steeds ge broken. Daardoor kon St. Lodewijk m dc tiende en twintigste minuut van de tweede helft op een 2—0 voorsprong kamen. De achterstand prikkelde de stadgenoten, Vijftien minuten voor tijd verkleinde Vos de achterstand en uit een hoekschop schoot Van der Vhs daarna de ge lijkmaker in. Het was Leen van Dijk die in een felle rush vanaf de buitenlijn tenslotte van verre de win nende goal inschoot. Schiedam-DBGC 2-2 Voortdurend was de aanval voor Schiedam, maar toch kreeg DBGC meer dan het verdiende doordat doelman Jan Reep zich tweemaal verkeek. ïn de tiende minuut schoot linksbuiten Robbie Oomen met eeD boogballetje raak. Twintig minuten later kwam Oomen goed naar het centrum en zuiver schoot hij nog maals raak. In de tweede helft had Schiedam niet veel succes, het hout werk voorkwam Schiedamse doel punten. Bij een hoekschop over links viel de bal via de handen van Reep in het Schiedamse doel. Vül minuten later sprong Reep naar de bal, maar de doorkomende zon mis leidde hem. (2—2). Wel ging Schie dam nog in het offensief, maar ver der dan een schot van Huet tegen de paal kwamen de stadgenoten nïet WF-Sagu Boys 5-1 Het technisch wel goede Sagu Boys kon zelden gevaarlijk worden. De aanval van Wilton Fijenoord was echter wel productief. Reeds in de eerste aanval schoot Radema raak. Uit een dïeptepass kwamen de Boys nog gelijk, daardoor kwam WF zelfs in de verdrukking, maar nog voor rust had Van der Zouwen uit een scrimmage de stand op 21 gebracht. Uit een vrije trap knalde De Winter in de tiende minuut van de tweede helft via de handen van de doelman in. Daarna schoot Ton van der Zouwen nog tweemaal raak. De hardwerkende rechtshalf Schrumpf kreeg zijn beloning niet want even voor tijd 2ag hij dat zijn afstandsschot via de lat weer in het veld ketste. TOGB-Ursus 3-0 Hoewel het tempo van TOGB ze ker sneller was dan van Ursus verlo ren de Schiedammers toch met te groot verschil. Voor rust greep doel man Kuiters nogal ongelukkig mis zodat de ploeg uit Berkel op 2—0 kwam. Toch kreeg ook Ursus enkele kansen, die evenwel niet benut wer den. In de tweede helft had Ursus het geluk weer niet mee. Zelfs toen Aad van Halst had inschoot had Ur sus pech want Marie Huigen keerde deze bal In het vijandelijke gebied. Uit een te zachte terugspeelbal van Van der Hoeven kon TOGB de stand op 3—0 brengen, Florissant-SchiecL Boys 1-2 Ondanks het afbrekende spél van Florissant/OBR slaagde Schiedamse Boys er in de start in de tweede klas ongeslagen te houden. Met acht punten uit vier wedstrijden gaan de Boys aan kop. Middenvoor Feyen gaf zijn club voor rust de leiding. Van opbouwen van de aanvallen kwam niet veel vamvede de harde duels. Florrisant/OBR kwam nog naast Schiedamse Boys, maar Feyen zorgde voor de verdiende winst. (1—2). 5—1 kon opvoeren. Tenslotte maak te GTB er nog 52 van. DVO '32-PPSC 2-5 Reeds direct startte PPSC in hoog tempo. We! trachtte de verdediging van DVO *32 de snelle aanvallers te keren, maar de gastheren konden niet verhinderen dat Piet van Veen uit een goede pass van Roel Ravens de score opende. De snelle buiten spelers van DVO '32 trachtten door de Schiedamse muur te dringen, maar spil Jan Teeuw had dan steeds het laatste woord. In de twintigste minuut omspeelde Van Veen de ach terhoede om beheerst voor de tweede maal in te schieten. Bij een hoek schop kon de middenvoor in de 38e minuut de achterstand verkleinen. In de tweede minuut na rust echter kop te Loutje Meulstee op goede wijze in. Het werd vijf minuten later 14 toen Ravens er snel vandoor ging. Uit een vrije trap kon Van Eyck in de twintigste minuut de achterstand ver kleinen, maar PPSC bleef met series aanvallen in de meerderheid. Tien minuten voor tijd bracht Meulstee de stand Op 2—5, 1 meyn. Ook de andere „Rearers', we de in het wit gestoken Schie dammers zo eens mogen noemen, droegen ook een aanzienlijk steentje bij in de permanent op Fortuna uit geoefende druk. Langzaam ontworstelde Fortuna zjch aan die druk. Eerst in de twin tigste minuut werd de eerste goede aanval uitgevoerd, die een hoek schop opleverde. Een stimulans kre gen de Vlaardingers in de 22ste mi- nuut. Van den Berg zette door op een prima pass van de gisteren nïet opvallend, maar wel heel nuttig spe lende Verweel had hij toch nog een beetje last van zijn blessure? en zag dit beloond met een treffer onder de een fractie van een secon de te laat vallende Tap door. Dat was dus 1-1 en vanaf dat moment ivas Fortuna een gelijkwaardige te genstander. (Althans tot de rust). Wederzijds werden goede aanval len opgezet, waarbij <in de 31e mi nuut) Hooymans een schuiver van Van Pelt moest stoppen en aan de andere kant in de 35e minuut een geweldige scrimmage ontstond, na dat de doorgebroken Verweel van uit een scherpe hoek tegen Tap had opgeschoten en de bal geruime tijd in dc doelmond heen en weer werd gedirigeerd. Terwjjl we ons nog afvroegen of de laktïek van SW wel de juiste was geweest, nJ. om door lopend slechts met vier speler» ic de voorhoede te opereren, terwijl de verdediging van For tuna kennelijk zondag niet la haar beste vorm stak, begon de tweede helft met ogenschijnlijk gelijke kansen. Ogenschijnlijk. Want toen na ze ven minuten spelen de actieve, zeer beweeglijke Putters weer in zijn eentje langs Je Fortuna-defensie glipte en SW op 31 bracht, was Fortuna duidelijk aangeslagen. Met de grootste moeite kon de lawine van Schiedamse aanvallen worden afgeslagen, waarbfl Herwig na een voortreffelijke solo van Romeljn uit diens voorzet oe.-hard tegen de lat schoot. Drie minuten later (in do twaalfde minuut kreeg deze Herwig toch zijn zin. Kooiman bracht op links Rorocijn ten val. De laatste nam zelf de vrije trap, die Slaven burg naar Herwig kopte. Diens Inzet deed opnieuw de touwen bol len (3—1). Tegenover de SSV-veldmeerder- derhejd kon Fortuna nauwelijks iets positiefs stellen. Verburg, die in de eerste helft al lichtelijk geblesseerd was geraakt en de gehele tweede helft maar in de voorhoede mee- huppelde, waarvoor Hagenaars was teruggehaald in de middenlinie waarom deze speler niet voor de 44e minuut, desnoods tijdelijk, uit de strijd genomen? deed nog wel zijn best, maar kon niet meer serieus meedoen en bij enkele andere acties van de roodgele voorwaartsen strui kelden zij op een uitstekend en re soluut werkende Schiedamse verde diging. Aan de andere kant ging het allemaal veel vlotter. Uit een van de vloeiende combinaties, waarbij van echts de bal in de doelmond kwam, ontstond weer een van de gevaarlij ke scrimmages, waaruit van dichtbij Kaak het leder het beslissende tikje gaf (4—1). Nog even veerde Fortuna op. In de 29e minuut kreeg Bouman een uitstekende voorzet van Verburg, waaruit zijn kopbal door Ris moest worden gekeerd (Tap was reeds ge slagen). Twee minuten daarna bracht deze snelle midvoor uit een scrimmage na een vrije trap vanaf liet middenveld de score toch op 4—2. Merkwaardig genoeg kon For tuna uit dit succes toch niet de moed putton om nog eens alles op alles te zetten om een gunstiger resultaat te bereiken. Het had er hoogstwaar schijnlijk toch niet ingezeten, want daarvoor was gisteren SW tech nisch en mentaal te sterk. (Zie ook „Start" van heden ovec SW—For tuna) JAN DE KLUYVER (Advertentie M I De zeventiende augustus kan voor de Kethelse jeugd een belangrijke datum worden. Op de avond van die maandag ontmoetten namelijk enke le vrienden eikaar, die plotseling het plan opvatten om een Kethelse Jeugd Sociëteit op te richten. Na wat enthousiast heen en weer ge praat werden ze het eens, en de vol gende dag nog werd al een zaal be sproken. Wel, zaterdagavond in gebouw De Rank is dan de eerste bijeenkomst gehouden. Ruim tweehonderd jonge ren en óók enkele ouders, woonden de eerste Jeugd Show bij. Het pro gramma vermeldde klinkende na men van bekende gezelschappen. En de avond was ook werkelijk goed. Helemaal afgestemd op de jonge mensen die ook wel eens iets anders willen dan alleen maar dansen op jazz-muzlek, werd een Show gepre senteerd die de verwachtingen over trof. Het „Marcato Swing Combo" had de eer de allereerste te zijn die voor dc nieuwe Soos mocht spelen. Maar ook de volgende bands speel den met zoveel vuur, dat het leek of er prijzen waren te winnen. Onder hen traden onder meer op de in Duitsland en vooral in Scandinavië beroemde „Electric Johnny and his Skyrockets". En de „Nashville Brothers with the Gin Town Teddy Boys". Deze Brothers danken hun succes vooral aan het feit dat zij, drie jonge jongens, zingen, in de stijl van de overbekende Everly Brothers. Het Soosbestuur is van plan eens In de veertiendagen een avond te beleggen. De eerste zal dan vallen op zaterdag, zeven oktober, wanneer dan wèl gedanst kan worden op de muziek van het Marcato Swing Com bo en de Black Dynatons. Onder handelingen om dan ook de Millers naar Kethel te krijgen zijn nog gaan de. Op het verkeersplein aan de Nieu we Haven, voor de kerk, zijn zon dagavond omstreeks half acht drie betonnen bloembakken omver gere den door een auto. Deze is. van de Oranjestraat komende, rechtuit ge reden in plaats van naar rechts af te slaan. Daardoor is de wagen op het plein terecht gekomen cn tegen de bakken opgereden. De auto is daarna weggereden, zodat de naam van de bestuurder onbekend is. Een van de bloembakken is ge scheurd; de planten uit de bakken lagen verspreid over het plein. In de woning van de heer G. D. v. d. B, in het Sint Janshofje heb ben onbevoegden zich toegang ver schaft door het openschuiven van een raam. Uit een theemeubel in de woonkamer is een metalen geld kistje weggehaald, inhoudende f 125. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van een zeld zame partij monsterstukken, coupons en halve stukken exclu sieve damesstoffen, van een internationaal bekende wollen stoffenfabrlek, Zuiver wollen stoffen van dit najaar, pracht kwalfteitenjapon-, rok- en tailleurstoffen. De meest modieuse dubbel- brede stoffen, w.o. serge ett rultstof en velé andera fanta sie-stoffen, uit de series van 9.95 tot 12.95 koopt U nü door elkaar per meter voor nog géén vijf gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze zuiver wollen stoffen, voor een prijs die U nooic voor mogelijk had gehouden, nu per meter GEBOREN: Johanna H., d. van A. Wuisman en E. J. Offerman; Hel- mer J., z, van P. T. Zandbergen en H. Korpel; Cathariaa, d. van G. S, Kneppers en A. van Gelder. OVERLEDEN; H. van Wieringen, 80 jaar; H. M. de Jongb, 86 jaar, wed, van C. van der Brugge.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1