lekker en gezond Sportieve kleding troef bij DES ODI zag in de laatste minuut winst glippen Tien „gulden regels' voor de voetganger Zestienjarige knaap aan de zwier met f 2000 van baas Toch weer huidigi 20.000ste schip m<> vam Ierland Vluchtelingetjes komen weer naar Schiedam IN |£?r,i? Burgerlijke Stand Districtsvergadering A.B.v.O.v.D. De Waterpoorter in Abti-Honger-Acti e KORFBAL Drie zuilen omver gereden Armband gestolen Naast rechten, ook plichten Wie heeft iets verloren Orpheus op toemee naar Enschedé Burgerlijke Stand SVC- heren verloren Loodgieter brak borstwervel Wandelfeest Seven Seas via Panama naar Verre Oosten Cafe's, vriendinnenkermis GESCHENKEN OP IPSWICH PIONEER Weinig kans jp 25.000 HANDBAL Wilton-heren halen eerste winst binnen SCHIEDAM THEATER VROUWELIJK PERSONEEL Koenersters 1961 §*4 mi|. lid ligt 1-Heeft ■ft. elke pga is bmbe. pltoren In, vol- pengg- pogen Jieisje J kent. fnhun nsler- Woensdag 25 oktober 1961 J rijdt reden far per fc maar pmen. t ver- feertig Wond. Isloe- ls op lieder- r blijft Irteert Jet ge- lornen Irooid t 200a teen ■week, lite on lelden re- [VI. |WtM. ■Benrs- 14. W B ïe.w Id - Ha lt kind. J. 19.04 |ioordr. Not. gen. me* J,- de I- bm- <«n it &'n v st (Van één onzer verslaggeefsters /"JE sportieve en pcuoerde regen- J-S jassen, die dinsdagavond in ge bouw „Irene" aan de Nieuwe Haven werden geshowd door de dames (en- beren) 7rtanneg«ins van de heer C. Scholte, hebben ongetwijfeld meer dan ooit in Het middelpunt van de belangstelling gestaan. De regen buien moedig trotserend heeft een vrij respectabel aant* belangstel lenden de gezellige modeshow by ge woond, die de coöperatieve ver- brtiiitsvereniging ,JDoor Eendracht Sterker", met name de heer M. van Dijk, voor haar leden organiseerde. De voorzitter van DUS, de heer A van der Wel, beklemtoonde In zii» welkomstwoord het doel van do show: voorlichting te geven op mo degebied en de onderlinge band te versterken. De vier dames en drie heren, die op de piano werden begeleid door Joop Vermeulen cn een in de Pa- rijse sfeer gehouden podium als ach tergrond hadden, toonden een spor tieve en bij het Hollands klimaat aangepaste kleding, waarbij grote plaats voor de tieners was inge ruimd We zagen leuke gewatteerde nylon dusters met zevenachtste mouw en platliggende kragen. Bijzonder grap pig was een duster met roodgroene motiefjes en witte achtergrond. Er waren geklede Terlenka rokken mei bijpassende tw insets on jumpers. Op vallend was een Terlenka blauwe rok met een rose draion twinset. "Warme wollen truien en pullovers, combinatiekostuums (waarin de Ita liaanse lijn wat betreft de colberts, kleine revers, drie knopen, en een spïitje in de rug, hoogtij vieren) en vesten met van voren suêde en van achter gebreid waren er voor de he ren. Sportieve coats, gevoerd met ted dybeer of gewatteerd, met grote zak ken en grote knopen als decoratie waren er voor de meisjes. Zeer ge schikt ook om op de scooter te dra gen. De deux-pièces, die meestal ef fen waren gehouden, waren met nap pa gegarneerd. Prachtig lange wintermantels van mohair en velours, korte, lange en zevenachtste bontmantels oogstten ieders bewondering. De avond- of dansjurkjes waren in pasteltinten, zwart, lurex en fluweel, da* meer en meer de andere stoffen gaat verdrin gen. Een bruidsstoet als slot lichtte een «luier op van de nieuwste mode lij nen, die bruid, bruidegom en „ge volg" kunnen aanhouden, Wim Scholte zong enkele liederen. Vanavond en morgenavond wordt de show nog een keer gehouden, waar bij Willy Faljo met zijn Italiaanse liederen in de pauze zal optreden. Geboren: Josephus z.v. H. A. J. de Groot en C. C. J. Hageraats; Adri ans C„ M. d.v. J. N. Campfens en T. M. L. G. Koning; Silvia G. M, d.v, J, S. C. Remmerswaal en W. F. L. Wiechert; Anno M. d.v. C. L, Zant- boer en M. A, van Son. Overleden: P, Sanders, 69 jr T. vap Mullem, 71 jr. echtg. van X Zwanenburg. De nieuwe voetgangersregeling die met ingang van 1 november van kracht wordt, namelijk de bescher ming op de zebra-strepen, is niet al leen voor de voetganger, maar ook voor de andere weggebruikers van groot belacg. De voetganger krijgt er een recht bfj, maar daar staan toch ook weer plichten tegenover. Deze laatste nu ztfn door het Verbond voor Veilig Verkeer samengevat In „de tien gulden regels" voor dc voetgan ger, die we hieronder afdrukken: 1. Het voetpad, het trottoir, is nog steeds het domein, dat de voet ganger door niemand wordt be twist, Maak cr dus gebruik van en vermijd het onnodig betreden van de rijweg. En als u de rijweg niet kunt ver mijden, blijf er dan zo kort mo gelijk op. Ga recht op uw doel af, steek haaks over. 3. Als u gaat oversteken, kijk dan eerst naar links, dan naar rechts, cn dan wéér naar links en stap dan vief en vlug over, maar.... blijf uitkijken' Moet u bij een kruispunt overste ken? Steek dan niet diagonaal over, maar haaks. Dus eerst de ene straat cn dan de andere. Als er geen zebra is, maar wel een verkeersheuvel, maak daór dan gebruik van. U sfeeks dan over in twee keer, dus u kunt tweemaal zoveel uitkijken. 6. Moet u per se oversteken bij een stilstaande auto of bus? Dan moet dat maar. doch zorg dan vooral dat u zo mogelijk vijf meter tussen u en dat voertuig houdt men kan nooit weten of de bestuurder niet gaat starten zonder op de fin- geschakelde) versnelling te letten! Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81, Bellen t>Ü ongeval; Ciü en GD.: Tuiniaan 80 Telefoon 692 90 Polltie-alarmnummer 6 46 66 Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek Lange Haven, ge opend- maandag 19 tot 20 30 uur dinsdag 30 tot IB30 en 19 tn 20 31) uur woensdag 930 tot 18 39 uur donderdag «30 tol 1231) uur vrOdag 4 3U tot "lö 34J en 19 tol 22 31) uur, zaterdags 9 30 tot 1630 uur szondags gesloten ILK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19 tot 21 tur. woensdag 14 tot 17 en lö tot 21 uur donderdag 10 tot 17 uttr vrijdag 14 Mt 1/ en 19 tot 21 uur zaterdag U tot 12 en 14 tot 17 U BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De Scha duw". Monopole, 2 u.: „De hel der verlore nen"; 7 en 9.15 uur: „De vam- pier en het blonde meisje". DIVERSEN Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Lasclub Schiedam. Lezing. Chr. Soc. Belangen. 8 uur: Folio- kring. Bijeenkomst. Irene, 8 uur: CoÖp. DES, Modeshow. Deze satijnen ochtendjas, zeven achtste lang, werd getoond op de Modeshow die gisteravond door de Coöp. DJ3.S. is gehouden. De bestuurders van het rayon Rotterdam van de Algemene Bond van Ouden van Dagen komen don derdag 26 oktober bijeen in het Volksgebouw aan de Tuiniaan in Schiedam voor een districts-verga- dermg. De bondsvoorzitter, de heer F. Rïppen zal 's middags een inlei ding houden over het onderwerp „De Troonrede en de bejaarden". Honger-Actie van de Novib, die de ze week in Schiedam wordt gehou den, verleent ook het bekende Sehie- damse draaiorgel „De "Waterpoorter" medewerking. Als dus de vrolijke melodieën uit het orgel opklinken, dan weet men waar de opbrengst voor bestemd is. Van onze korfbalclqbs heeft alleen Succes reden tot volle tevredenheid. Dit weekeinde hebben alle twaalf tallen de volle bolt binnengehaald, waardoor zes winstpunten werden veroverd. ODI zag een gezellige wedstrijd In de laatste minuut on verdiend verloren gaan en Scble- Aan de inzameling voor dc Anti- dam kwam er tegen ALO niet aan Drie verkeerszuütje» zijn gister avond omver gereden op de Burg. KnappertLaan. Bovendien werd nog een geparkeerd staande auto be schadigd. Hiervoor waren twee Viaardingse automobilisten verant woordelijk. Om 8.20 uur zag de heer A. F. M. T. ter hoogte van de Vondellaan de twee verkeerszuiitjes niet en reed ze omver. Zijn auto kwam te gen een geparkeerd staande wagen tot stilstand. Ongeveer een uur later nam de heer J, M. v. d. Z. het derde zuil tje voor zijn rekening. Hij reed door. maar aan de hand van zijn kentekenbewijs kon de politie hem toch opsporen. Hij verklaarde te zijn doorgereden omdat hij moeilijk heden met de politie vreesde, van wege het feit, dat hij alcohol had gebruikt Tijdens het zwemmen in 't Sport- fondsenbad is uit de niet afgeslo ten kleedcabine van het 13-jarige meisje Emmy van D. haar zilveren bedelarmband gestolen. te pas. In de strijd tegen DIO had ODI bijna voortdurend een voorsprong. De eerste treffer was voor de thuis club, waarop DIO de leiding over nam (12), De rust ging echter in met 32 voor ODI- In de tweede helft werd de voorsprong verhoogd tot 42, doch DIO haalde weer op <44). Opnieuw kwam ODI met twee punten voor (64) en de over winning scheen zeker. Maar DIO beet door en bracht de balans weer in evenwicht Ieder had zich met de 6—6 stand reeds verzoend toen in de laatste minuut een weinig fraai doelpunt van DIO de strijd met 6—7 in haar voordeel besliste. Succes heeft haar reeks monster overwinningen met een 152 zege op Charlois 2 voortgezet. Al binnen een kwartier stonden de blauw wit ten met 80 voor door doelpunten van T. v. d. Leye, me}. N- Ouwen- dijk, B. vac Krogten (2x), P. van Vliet en. weer mej. N. Ouwendijk. De bezoekers slaagden er niet in weer stand van enige betekenis te bie den, waardoor de Successers het wat kalmer aan gingen doen. Mej. R. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9.00 12.30 uur en 2.006.30 uur: scbooletui met inhoud. Post Buitenhavenweg: Parapluie- hoes. Te bevragen bij de vinders: leren tas en plastic tas met inhoud, v. Gent, Loeffstraat 319; portemonnee met in houd, Jonkman. C. v. d, Lindcnlaan 107; ring met sleutels, Stedehouder. J, Vermeerstraat 26a; bos sleutels, Dries, Havendijk 204bis; rozenkrans in étui, Schellinga, St. Liduïnastraat 81a; autosleuteltje met metalen plaat je, Vincent, "Willem de Zwijgerlaan 13; een paar damos-glacéhandschoe- nen, Brandenburg, Oosterstraat 41; damespolshorioge, "Wirxel-Ebbeling- haus, F. K. O. Laan 116b; kinder schoentje CD, Korteland, Villastraat en houd het aan uw rechter hand, dan ziet u het eventuele verkeer van links naderen. 7. Als u bij verkeerslichten wilt oversteken en daar zijn geen spe ciale voetgangerslichten, doe dat dan altijd als het licht naar de door u over te steken straat op rood staat en het verkeer voor dit licht wacht. Maar houd wel reke ning met het afbuigende verkeer! U heeft natuurlijk geen ogen op uw rug. Daarom moet u buiten de bebouwde kom. als er geen fiets- of voetpaden zijn, aan de linker kant van de weg lopen. U ziet het voor u gevaarlijkste vekeer dan van voren naderen. Is er geen voetpad, maar wel een fietspad? Loopt u dan daar maar op. Houd er echter wel rekening mee, dat het een fietspad is en let dus op de fietsers. 10. Tenslotte een kleine beleefdheids- regel. Ga bij bushalten niet zo staan, dat andere voetgangers (en vooral moeders met kinderwa gens) niet meer kunnen passeren. Natuurlijk, het voetpad is voor u, maar toch Het Kon. Schiedams Mannenkoor „Orpheus" heeft met het Enschedese Mannenkoor Excelsior een afspraak gemaakt tot uitwisseling van de ko ren bij concerten die dan m Ensche de en Schiedam volgend jaar zullen worden gehouden. Zo zal Orpheus op een zaterdag in mei of jum naar Enschede gaan om medewerking te verlenen aan een daar door Excelsior te geven concert. En Excelsior zal dan weer in septem ber 1962 meewerken aan een door Orpheus te organiseren concert. Uiteraard blijft het niet bij zingen alleen, er worden ook uitstapjes ge maakt in de omgeving van Enschede resp. Schiedam. GEBOREN: Gerardus A., z. van G. A. van. Potten en M. L. Muis; Frederik J. D., z. van W. A. F. Meer hof en G. A. van der Windt; Cornelia P. M-, d. van P. H. van Kempen en C. M. L- Hengst; Astrid A., d. van J. Böhler en A. A. Leenders; Chris- tiaan, z. van A. A. Mieloo en E. P. Dekkers; Astrid, d. van R. M. Tet- tero en G. Bogerd; Huiberdina A., d van W. L. Vermeulen en H. A. de Krom; Andries, z. van A. Thierry en B. Polet; Frederik A~, z. van A. Scheij beier en J. J. N. Littel; Robert A., z. van A. Fintelman en M. M. Vermeulen; Marian, d. van J. van der Wagt en C. L. Voorburg; Mar- gareta M., d- van W. T. A. Remken en L. A. de Vos; Willem J., z. van J. van Dijk en C. J, Boepman; An- tonia, d. van W. Schram en E. Stoor- V°0VERLEDEN: H. Brandenburg, 66 jaar, wed. van T. H. Laurense; F. Bovenberg, 69 jaar; M. van Leeuwen, 82 jaar, wed. van A. van de Kooij; L. L. Sonneveld, 91 jaar"; J. Cham- bone, 44 jaar, echtg. van J. L. Jans- son; EL Grandia, 69 jaar; E. E. KL E. Schroder, 74 jaar, echtg. van H. A. T. Wi leken. Het eerste herenteam van de Schie- damse Volleybal Club heeft haar eer ste wedstrijd in de districts-over- gangsklase verloren. Op bezoek bij het Delftse Alexo kregen de Schie dammers via 159, 16—14 en 157 een 3—0 nederlaa^ te slikken. Wat meer enthousiasme zou zeker één puntje opgeleverd hebben. Dames 3 verloor eveneens met 30 en wel in Rotterdam van SMASH 2. Voor deze week staan op het pro gramma: Dames: WICO 1—SVC 3; Hou Stand 1—SVC 1; DOP 1—SVC 2. Heren: SMASH 3—SVC 2; SVC I— Syrena 1. Bij werkzaamheden aan een bal kon aan de achterzijde van de Dr. Nolenslaan is gistermorgen om 11.15 uur de loodgieter C. Middendorp van een hoogte van zes meter ge- yallen. Hij kwam in de struiken van de gemeenschappelijke tuin te recht. De GG en GD heeft hem naar de Dr. Noletstichting vervoerd, waar bleek, dat hij een van zijn borstwervels had gebroken. De lood gieter kwam te vallen toen de ijze ren hangtrap, die bij de werkzaam heden werd gebruikt, van de bal konrand van pand 255 losschoot. De sfeer in zaal Marijke tijdens de contactmiddag van de Schiedam- se Wandelsport en Ontspanningsver eniging was gezellig. Velen hebben dan ook zondagmiddag van deze bij eenkomst genoten. De leden brach ten de middag door met het kijken naar aardige toneelstukjes. Voorts werden de Elfsteden -en Brussello- pers en de Jeugdvierdaagselopers gehuldigd. Zondag 29 oktober startten de se nioren weer voor de jaarlijkse strandtocht (Hoek van Holland naar Seheveningen over een afstand van ongeveer 22 km). De plaats van sa menkomst is bepaald bij het Station Schiedam om 8.45 uur. doch alleen voor leden die de 14-jarige leeftijd hebben bereikt; ook niet-leden kun nen hieraan deelnemen. Advertentie LM. iiiiniiiiifiiifiimiirniiirrrmrri i iijj van Krogten, B. van Krogten en mej. A- Kauffman voerden de voorsprong In de eerste helft tot 110 op. Na de hervatting kwam het eerste te- genpunt, gevolgd door treffers van P. van Vliet en mej. N. Ouwendijk (13—1), Het tweede tegen punt had alleen nog maar registratiebetekenis. De dames R. van Krogten en A. Kauffman schoten de eindstand naar 15—2. Schiedam speelde tegen ALO een heel slechte en futloze wedstrijd. Bin nen de twee minuten stonden de Hagenaars at met 2—0 voor, snel ge volgd door nog twee treffers (40). Het tegenpunt van J. v. d. Kooij kon deze opmars niet stuiten, want tot de rust liep ALO uit tot 6—1. In de tweede helft speelde Schiedam volkomeL ongeïnteresseerd, waardoor het de thuisclub niet moeilijk viel de score op te voeren tot 9—1. Ook Schiedam 2 leed een zware nederlaag tegen de nieuwe dub Hoogvliet. Het werd 3—14 voor de bezoekers. Succes 2 won met 51 van Het Zuiden 6. De wedstrijden van ODI 2 en 3 vonden geen door gang. De adspiranten kwamen tot de volgende resultaten: ODI aOranje Nassau a 06, Unicum aSchiedam a 10, Succes aTrekvogels d 20 en Hillegersberg c—Schiedam b 0—9, Ook dit jaar zal het m.s. „Seven Seas", van de Europa-Canadalijn, die gemeenschappelijk eigendom is van de Holland-Amerika Lijn en de Kon, Rotterdamsche Lloyd, onder auspiciën van de laatstgenoemde een speciale reis van Europa naar Nieuw-Zeeland en Australië maken, nu via het Panamakanaal, Daarna maakt het schip, dat onder comman do staat van kapitein H. Oltmann, twee cruises van elk ongeveer 6000 zeemijlen (ruim 12000 km) en 24 dagen durend, m de Australische en Nieuw-Zeelandse wateren en in de Stille Zuidzee. In begin februari 1962 vertrekt de „Seven Seas" dan weer uit Australië en Nieuw Zee land via Tahiti, het Panamakanaal. Curacao en New York naar Europa. De „Seven Seas" vertrekt vrijdag middag uit Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) Een zestienjarige Rotter damse loopjongen heeft kans gezien in korte tijd ruim twee duizend gulden van zjjn baas op te maken aan café-hezoek, kermisvermaak, hotels en luxe artikelen. In een hotelletje in Zuid is de knaap aangehouden, nadat hij o.a. in Breda en Am sterdam de bloemetjes had buiten gezet. Onlangs bemerkte de eigenaar van een textielwinkel in Rotterdam tot zijn schrik dat zijn 16-jarige loopjongen, die hij pas enkele maan den Ln dienst had en die hij zijn volle tevredenheid had geschonken, er uropese collectie verlovingsringen In maten, modellen en hoeveelheid, onvergelijkbaar Fascinerend overrompelend, Lij NB AA N 50 Met een sigarettenkoker voor de kapitein, een schilderij voor de sa lon en gelukwensen voor de rederij, heeft de Stichting Havenbelangcn gisteren volgens traditie reliëf gegeven aan de komst van het 20.000ste schip in de Rotterdamse haven. Het was ditmaal een klein bootje, de 33$ brt. metende „Ipswich Pioneer", waarmee het ronde getal werd volgemaakt. Nadat Havenbelangcn aanvanke lijk het 'lO.OOOste en het 15.000ste schip van een bepaald jaar in het zonnetje zette, ging men er in 1955 toe over de huldiging te laten toe komen aan het 20.000ste schip. Zó sterk groeide het havenverkeer. Dit jaar heeft het er naar uitge zien dat Havenbelangen opnieuw een sprong zou maken, namelijk naar het 25.000ste schip. In de eerste helft van 1961 lagen de cijfers zestien procent hoger dan in 1960, toen in totaal 24.344 schepen arriveerden. Maar in augustus was de groei* nog maar ne gen proeent Toch toonde de voorzitter van Ha- Veel handbal-terreinen z'un dit den voor een gelijke stand, die nog weekend afgekeurd geworden, maar In de districts eerste klas zijn alle wedstrijden, zowel bU de dames als de heren doorgegaan. De dames van Wilton hebben in Stompwijk op IIVS een mooie 310 overwinning betaald, Op het slechte terrem konden de Wilton-dames gewoonlijk niet tot goed spel komen. Wel opende Fr. de Raay, maar HVS kwam direct tot een 31 voorsprong waarmee ze ech ter hun kruit verschoten bleken te hebben. Wilton kwam tot goede aan vallen en B. en T. Zonneveld zorg- Van 18 november tot 27 januari worden er in ons land weer 500 kinderen opgenomen uit de West- duitse vluchtelingenkampen. In Schiedam Wordt voor 20 van deze kinderen plaatsing gezocht in een gezin. Aldus bericht de Commissie Internationaal Hulpwerk te Schie dam. Het is de bedoeling, dat deze kinderen tüdens hun verblijf in Scbiedam een normaal leven leiden in een gezin en dat zy ook de lagere school bezoeken. Vergoeding wordt voor deze op name niet gegeven, doch de com missie die dit werk organiseert, is er van overtuigd, dat er in Schie dam zeker voldoende welwillende inwoners zijn, die de hulp aan ge troffenen niet bij woorden zullen laten, doch metterdaad van hun medegevoel blijk willen geven. Aanmeldingen kunnen geschieden bij de secretaresse van de commis sie mevr. J. C. van Woerkom—Witte, Graaf Florisstraat 79, teL 6 58 Cl. Zij die door omstandigheden geen kind kunnen opnemen maar toch bij dit werk willen helpen, kunnen geldelijke steun geven en hun bij dragen storten op het gironummer ran de penningmeester: C. van de Hoek. giro nr. 211484, Schiedam. Men bedenke, dat deze kinderen raak alles, maar dan ook letterlijk alles hebben moeten achter laten bij hun vlucht uit Oost-Duitsland. 34 werd bi) de rust. Daarna speel de het Wilton-team als nog nooit tevoren en HVS kwam er helemaal niet meer aan te pas. De verde diging met keepster J- de Jong-van Es aan het hoofd hield de goal schoon cn de voorhoede draaide op volle toeren. Met schoten van A. v, d. Horst <3x), B. Zonneveld <2x) en Fr. de Raay kwam de eindstand op 3—10. Wilton bezet nu met 11 punten uit zes wedstrijden de eerste plaats; gunstig was dat concurrenten Turn- lust en Quintus de punten deelden. De dames van UVG hebben het gepresteerd leider Victory in Dor drecht tc kloppen, maar makkelijk is het niet geweest Met de rust was de stand noQ dubbcl-blank, want de teams waren tegen elkaar op ge wassen. De Dordtse dames peelden hard maar niet unfair. In de twee de helft opende C. Voogt de score, waarop Victory gelijk maakte. In de laatste fase kregen de Schiedamsen het hard te verduren, maar keepster A. Kerklaan verdedigde haar doel op fantastische wijze. Het was de hardwerkende C. v. d. Heiden die het beslissende punt maakte. Bij de beren haaalde Wilton zo waar de eerste winst op Snelwïek en heeft de laatste plaats verlaten. De ploegen waren aan elkaar ge waagd. zodat de score regelmatig aan beide zijden opliep tot 7—7 en H. v. d. Lugt uit een strafworp aan de ruststand op 7—8 bracht. De scheepsbouwers hebben de voor sprong niet meer prijsgegeven en Wilton won verdiend met 12—14 De wedstrijd was het aankijken volko men waard. Met zulk spel verdient Wilton meer dan 2 punten uit 6 wed strijden. ven belangen, ir. J. W. Emste, zich in een toespraak aan boord van de .Jpswicb Pioneer" verre van onte vreden. „Onze groeicijfers zijn nog altijd gunstiger dan de gemiddelde van ons land", zei hij. De groei blijkt ook uit de data van aankomst van het 20.000ste schip. In 1960 de „Cagliari" op 28 oktober, in 1961 de „Ipswich Pioneer" op 24 ok tober. De huldiging die kapitein J. H. Veenhoven bü pier 2 van de Waal haven onderging, was de tweede in korte tijd. Op dc uitreis werd hij in Ipswich met bloemen verwelkomd, omdat zijn schip de vijftigste reis had gemaakt in de sinds een aantal jaren bestaande Roterdam—Ipswich lijn. Cargadoor J. B. Hoekstra vertelde iets over de gunstige ervaringen op de Brits-Nederlandse lijn. Binnen kort hoopt men een derde schip te bestellen, dat dan weer onder Ne derlandse vlag gaat varen. met een bedrag van f 2600 plus een zo goed als nieuwe bromfiets van door was gegaan. De jongen, aan wie opgedragen was dit geld op een bank te stor ten, bleek spoorloos. Vorige week echter werd de bewuste brorafiet* Katendrecht teruggevonden en prompt werd bet onderzoek daar- heen verlegd. Diezelfde nacht nog •erd de knaap in een hotelletje in Zuid aangehouden en overgebracht naar de kinderpolitie, waar hij een getrouw verslag gaf van zijn bele venissen. Nadat hij de i 2600 van zijn pa troon had weggenomen, had hij zich naar Katendrecht begeven, waar hij zich in vele café's te goed deed en ook vriendinnen opdeed. Hij keek niet op een dubbeltje, zodat hij die eerste dag reeds f 400 opsoupeerde. De bromfiets liet hij ergens op straat achter. Hij kocht voor f 80Ö een gloednieuwe brommer en tuf te erop naar Breda, waar hij zijn vermaak zocht op de kermis. Aan kermisattracties en verblijfkosten in een hotel besteedde hij die dag f 200. Toen zocht hij het hoger op en begaf zich naar 's lands hoofdstad. Omdat hij de mening was toegedaan, dat hij in een stad van deze alure niet in o*z nude plunje kon rondlo pen, stak hij zicb van top tot teen in het nieuw, ook al om herkenning door de politie te bemoeilijken. Maar omdat Amsterdam hem toch niet aanstond, zakte hij toch weer af naar Breda, een stad, waar bU tengevolge van een vroeger verblijf in een in richting beter bekend was. Intussen was hy in Amsterdam 200.— .lichter geworden door d« aanschaf van de kleding en een tran sistorradio. In de Baronie-stad bracht hij andermaal een bezoek aan d« kermis, waarna hij de vermoeide le den in een hotelbed te rusten legde. Ditmaal hadden zijn uitgaven 200.— belopen. Blijkbaar verlangde hij toen naar moeder, want de volgende dag ging hij op pad naar Maassluis, waar hij tenslotte met het restant van 500.—» werd aangehouden. Behalve de nieuwe kleren en het radiootje bleek hij nog een horloge te bezitten, dat hij in Breda had ge kocht. H00SSTR. 2b SCHIEDAM TEL. 88808 van 26 oktober t/m 1 november Morgen in onze donderdagcyclus: „APARTE TAFELS" met Rita Hayworth, Deborah Kerr, David Niv^n, Wendy Hiller en Burt Lancaster. Nova Film 34 jaar Avondvoorstellingen: dagelijks 7 00 en 9.15 uur „ALS 'N LOSGEBROKEN BEEST" Spanning vanaf het eerste beeld. Standaardfilm. 18 jaai Middagvoorstellingen: dag. 2 u., zond. 2.00 en. 4.15u. „BARAK 1-113" Ontspanning van het beste soort. Standaardfilm, 14 jaar Het Gemeente Ziekenhuis te Schiedam vraagt- voor de huishoudelijke dienst Eventueel ook voor enkele uren per dag an van 17.30-19.00 uur. Sollicitaties to richten aan of aanmelden bij de adjunct -directrice. Auto-, Moforen- en Scooterverhuur Te koop aangeboden Messer- sdunltt scootmobile, bouwj. I960, met garantie. Schie- damseweg 260 (bij v. Hogen* dorpstraat). Fotografie UoIfiLms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren, Hoogstraat 106 Vooi pasfoto's naar K van Vuuren. Hoogstraat 108 teL 6 67 20. In één dag gereed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1