Wielrijders hadden geen lak aan „actie spatbord" im, Wala vormt de vrouw van vandaag Singel heeft zeker wel een eigenaar VOETBAL: SFC heeft 'n kans een reeks van artikelen prijs en kwaliteit. erie/tui IIE MOL JANSEN SIMON DE WIT 1961 gfc, gr Burgerlijke stand Judo-Gala bij Hulsker NIEUW ENGELAND Voor de kantonrechter DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters 150 SSJ SCHIEDAMSE BALLETSCHOOL ENIGE NETTE WERKSTERS BROMMY en TOMMY ZELFSTANDIGE WERKSTER FLINKE BEDIENDE M« jo humor jit oemcn spraak i won- broehl, iöheid, Bear lachen wzten raff an", wetso n 1 tuis. arias it nor gen ctz- loldoet éis- cadeau boeic spjjt k deze «chnjj, ÖOrden wt nyj dat iïe tze ah dat et bjn ze n£ei toeden. puntig attinp", iet het fit ver. sym* 20Deet jcm en Wilde? waken ccn iiiiclijit ienbaar ior een et pu. 7nen- haar winde waar. iet hu- l/zuch- Jteuen. is nteu cigen- ert an- rieden, t haar kan se swoon- icn le loop iUJ rijn UJll. en het oo een ewnan, |ho oid yrz\CT\: en niet i;»oort inering rt wet n veel ernstig st t'er- andaap goot, tt naar IVl. eerber. MNwi. olrtdlo, Dram. J Duit. 11-28 V. rs.19.4t L3Q De 1.' 22.04 rw*. n jon- te ver» ils ik Vroeg laroli- 5ging." t ver- eurge- t bben." 'jullit wart-" an. agen," taak kwam tpost' et als jracht jen op Ischap joofd- ;ebon- ewend t het ?or te d had pron- i Fa- ho- weljjk olgd) Fonderdag 26 oktober 1961' Sinds gisteren ziet men in Schiedam veel fietsen met opval lend witte spatborden. De wielrijders en bromfietsers waren toen namelijk in de gelegenheid gesteld hun spatborden een gratis kwastje te laten geven en daarvan is dankbaar gebruik gemaakt. Op verschillende punten in de stad opereerde de verf- ploeg van de Flexafabriek, die zijn medewerking verleent aan deze landelijke actie van het Verbond voor Veilig Verkeer. Aan de equipe was een drietal leerlingen, van de Technische School toegevoegd. Met veel animo kweten zij zich*van hun taak. Over één spatbord deden zij ongeveer een halve minuut, zodat zij honderden fietsen een doeltreffende behandeling kon den geven. Bovendien was dit werk een buitenkansje voor hun. Zij konden een dagje vrij van school best waarderen en daar voor spanden zij zich voor het werk extra in. Met veel élan streken ?y de spat borden -wit. Bijna zo wit als hun overalls, dm zy droegen. De „klan ten" waren voornamelijk de school kinderen, die woensdagmiddag niet naar school hoefden. Zij vonden het vrht prachtig. Al zat er nog geen spatje op hun spatbord, toch moest en zou ook hun fiets een beurt krijgen en aan dit verzoek werd welwillend gevolg gegeven. Een leerling t?o» de Technische School schildert met veel zorg een achterspatbord. Soms werd het achterlichtje ook niet vergeten. De ploeg trok in een bestelwa gen naar verschillende punten in de stad. Zo werd er gewerkt op het Emmaplein, Rozenburgerplein, in de Mgr. Nolenslaan (voor de nieuwe winkelgalerij), op het Van 't Hoffplein, in de Groenelaan en op het Dr. Wibautplain. Tevreden •was men niet helemaal. Omdat men van de ene plaats naar de andere moest en alles op tijd diende te geschieden, werden velen nog te leurgesteld. Zij gingen met een vuil achterspatbord en een droe vig gezicht weer naar huis. Ook de politie gaf bU deze actie acte de presence. Een agent pikte de „verdachte" fietsen er uit en con troleerde zorgvuldig de remmen en de bellen. Dat gebeurt eveneens in andere steden. Maar er rijn plaat sen waar ook een. rijwielhersteller aanwezig Is, die kleine reparaties aan de fietsen verricht. Dat is echter In Schiedam niet het geval! Advertentie IM.} PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTHAAT 86 TELF.P 689 81 Geboren: Richard E, z. v, P. C. K, HeidweiUer en G. R. Jasper; Johannes, z. v. C. van Klinken en J. J. Vredebregt; Joannes, z. v. A. J. de Kurver en L. Keijzer: Pelronella, d. v. J. Landheer on M. Hamerslag; jacoba G. M., d. v. J. B. I OdUk en M. A. Vis; Eveline, d. v. M. Brand en S. Leendertse; Johannes C., z. v. J. B. Fnssen cn M. C P. Hermans. Overleden,: P. G. van Kampen. 71 jr.; A. Zevenbergen, 77 Jr.; C. F. de Jong, 72 jr. Dat uooral de Schiedamse jeugd geen lak had aan de actie van het Verbond voor Veilig Verkeer, ge tuigt wel deze foto. Vele kinderen kwamen ook hier hun spatbord een wit takje laten geven. Een agent van politie controleert de „ver dachte fietsen". A po the kers-nacht dienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G G en G-D.: Tutnlaan 80 TeJefooo 6 92 00. Politie-alarmmimmer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur dinsdag 930 tot 1630 en 19 tot 20 30 uur, woensdag 930 tot 16 30 uur, donderdag 9 30 tot 1230 uur, vrijdag 930 tot 1630 en 19 tot 22 30 uur, zaterdags 930 tot 1630 uur. 's zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19 tot 21 tur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur. vrijdag 14 tol 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag IC tot 12 en 14 tot 17 u. BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „De Schaduw". Monopale, 2 u.: „De hel der verlore nen"; 7 en 9.15 uur: „De vam pier en het blonde meisje". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: VARA. Propa- gandaf eestavond. Passage, 8 uur: Schiedamse Kunst kring. Toneelgroep Ensemble. jeugdhaven, 8 uur: CJV, Ruilbeurs. Chr. Soc. Belangen, 8 uur; Mannen- vereniging Calvin. Vergadering. Irene, 8 uur: Coop. DES Modeshow. Ter gelegenheid van het vierde lustrum van. zijn Sportcentrum orga niseert Renner Hulsker op vrijdag 27 oktober een Judo Gala waaraan, vele vooraanstaande judoka's zulle» deelnemen, De opbrengst van deae avond zal ten nutte komen aan knot Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding. (Advertentie ÏJVf.J SttAU/15 Een voortreffelijke en fantasierijke collectie Wol in effen en ge dessineerd v.a. 7.75 Mohair 14.75 Wol met natuurzijde v.a. 19.75 AMSTERDAM ROTTERDAM Koningsplein Korte Hoogstr Geen mens zal er aan twijfelen als wordt gesteld dat in dit bureaucra tische en overbevolkte land elke steen en elke centimeter grond keu rig zal zijn genoteerd. Desondanks meent de 23-jarige Amsterdammer P. M. dat by een singel heeft ge vonden „die aan niemand behoort". Heel vervelend voor de heer M. ge looft de kantonrechter te Schiedam mr. P. B. Cos hem niet en aange zien het hier om een mogetyk eigen domsrecht op gevangen vissen kan gaan werd M. veroordeeld tot twee boetes van een rijksdaalder. Dc heer M- vertelde woensdag dat hij inderdaad in de singel op de grens van Vlaardingen en Maasland had gevist zonder vergunningen, maar deze papieren waren niet no dig want „zelfs bij het stadhuis te Vlaardingen wist men niet van wie de singel os". Mr. Cos geloofde het niet Er is altijd een rechthebbende of zeg maar eigenaar, zei hij met stelligheid. De verdachte hield voL „Mijn buurman is naar het stad- nuis geweest en die zei het Ze noe men 't de Boerhaavesloot of zo." De officier geloofde met in de onbe kendheid van de singel. „U bent pas naar het stadhuis gegaan toen de overtreding al begaan was", zei hij. „Ja, ik kom uit het buitenland, ik woon pas twee jaar hier, ik weet het niet zo precies van die formal!- Hoewel de Schiedamse voetbal teams ditmaal niet tussen de kalk- Iijnen zullen komen «m te strijden voor de bezetting van eerste of on derste plaatsen, mogen toch aantrek kelijke wedstrijden worden ver wacht. Vrijwel alle teams komen In het veld tegen elftallen, die tot bij zonder goede prestaties In staat zijn, bovendien worden het voor enkelen ontmoetingen met oude bekenden, zodat verrassingen, dit weekeinde kunnen voorkomen. Het Is de grote vraag of Martini! en SFC in 4F weer naast leider Schoonhoven (dat vrij is) zullen komen. Vooral het duel SFCZuiderster op de Boshoek wordt daardoor van betekenis omdat het sterke Zuiderster nog vrijwel dezelfde kansen heeft als thuisclub SFC. Lager KNVB In Thurlede komt Excelsior '20 met herinneringen aan succesvolle pro- motieduels nog eens tegen oude ri vaal HION" in. het veld. Het ziet er niet naar uit dat de zwartwit ten nu gemakkelijk zullen winnen, zelfs een puntendelmg zal al veel moeite van de stadgenoten vragen. In Kethel kan DHS superieur zijn aan ODI, zodat dan verwisseling van plaats volgt, maar het Rotterdamse ODI is wel sehotvaardig en het sterkere DHS niet, zodat ook hier met vrees het bezoek van de tegenstander te gemoet mag worden gezien. Bij de vierdeklassers kan Martinit (voorlopig) alleen aan kop komen met winst op NRC In Rotterdam. SFC—Zuiderster wordt een lastig duel. Demos behoeft in dezelfde af deling (4F) nog positieverbetering. Dat kunnen de roodzwarten in Har- ga tegen Heukelum wel bevechten. Voor DRZ zal de opgave ook al is het in Kethel op eigen terrein tegen de doortastende leider Tediro wel te zwaar zijn. De reserves: Schiedam 2SFC 2, Slikkerveer 2—Excelsior '20 2, DHS 2Emma 2. Afd, Rotterdam Een topduel volgt in de eerste klasse A waar SVDPW in een stryd om het leiderschap met het sterke Germinal moet gaan bewijzen dat het inderdaad ernst is met de terug keer naar de KNVB. Als SVDPW wint wordt de voorsprong van de stadgenoten al meer dan drie pun ten, maar het duel in Thurlede zal alle energie van de Schiedammers vergen. Met Schiedam en Ursus is het na de degradatie nog steeds suk kelen. Tegen het harde Bloemhof moet Schiedam in Harga de volle winst kunnen behalen. Schiedamse Boys gaat in de uitwedstrijd tegen DOZ de zevende overwinning in successie behalen. Lagere elftallen: Hermes DVS 5 Excelsior R 5, SW 5—Spartaan *20 4, SVV 6—RFC 5. Sparta 7—DHS 3, Martinit 2Neptunus 6, DRZ 2 Steeds Volharden 2, FIOS 2Demos 2, Belvedère 2Martinit 3, SVDPW 2—DEH 2, Hermes DVS 6—Musschen 4. SW 7—Xerxes 5, DHS 4—Slikker veer 4» Musschen 5—-Excelsior '20 4, SFC 3Aeolus 3, Demos 3—Steeds Volharden 4, AVS 2—Ursus 2, SIOD 2Wilton Fijenoord 2, SVDPW 3— Belvedère 4, Feijenoord 13Hermes DVS 8, VFC 5—SW 8, Excelsior R 9SW 9, Excelsior "20 6—Spartaan '20 8. Excelsior '20 7—SW 11. ODI 4—Excelsior '20 8, HOV 6—DHS 5, Martinit 4Nado V 4, Tediro 4 Demos 4. DJS 5—SFC 5, Het Noor den 8—SFC 6, SVDPW 4—«eilsjvoet- öluis 4. Belvedère 5Schiedam 5, SVDPW 5SMV 5, Wico 3—Schie damse Boys 2. Hennes DVS 9Ex celsior R 11. Spartaan '20 11—Excel sior '20 9, Leonidas 7Hermes DVS 10. Spartaan '20 13—Excelsior '20 10, DHS 6—ODI 5, DRZ 4LMO 4, Demos 5—Zuiderster 5, Martinit 5 DRL 5, FSV Pretoria 7—Demos 6, Ursus 3Swift Boys 3, Ursus 4 Bolnes 4, Eureka 4—DHS 7, Schie dam 6Aeolus 7, Wilton Fijenoord 3TOGB 7, SVDPW 6—Florissant/ OBR 4, Schiedam 7Bloemhof 6, Schiedamse Boys 3WCR 3, Wilton Fijenoord 4SCR 4. Zaterdagvoetbal Nu HBSS bemerkt heeft tot de sterken te behoren in 3A kunnen de oranjehemden zaterdagmiddag in sportpark Harga een gedecideerde zege behalen als de voorhoede het samenspel en schotvaardigheid teïten", probeerde verdachte nog. maar de kantonrechter achtte dc overtredingen bewezen. „Een ied?'"ant van tien minuten is wel lang... zei de kantonrechter mr. P. B. Cos woensdag peinzend, en dit sofisme leidde er toe dat de 31-jange Vlaardinger P. M. veroor deeld werd omdat hij op 8 septem ber 's middags om vijf voor drie te lang zijn auto had laten staan m de Lange Kerkstraat te Schiedam. Hij had daardoor het wachtverbod over treden. „Ik wou net wegrijden, ik stond er zelf gek van te kijken dat ik een bekeuring kreeg want ik mag er toch staan om te lossen. Ik had dat ledikant naar binnen gebracht** De kantonrechter vroeg waarvoor het ledikant getransporteerd moest worden. „Voor die krant" zei de man. „Nou dan was het toch geen zwaar ledikant" meende mr. Cos in een onbegrepen logica. „Juist wel, juist wel," repliceerde de verdachte: „het was zo'n ouderwets zwaar eiken ledikant en het moest zo'n smal zaak je binnen". Dat verweer bracht de kantonrechter tot het overwegen, tien minuten bleef te lang, maar hij wilde wel rekening houden met de feiten. Het werd dne gulden boete of een dag hechtenis. Als dat schemerlampje er niet was geweest had het bezoek van de 57- jarige H. S. uit De Lier aan zijn dochter met zulke consequenties ge had. Woensdag vertelde de heer S. wat er daarna allemaal gebeurd was. Hu had het lampje 's avonds ge haald en toen moest hy op zijn brom mertje terug naar huis. Iemand had gezegd: „Rij maar door dat weiland heen". Dat had hij gedaan. Toen was hij op de Rijksweg 20 gekomen. „Het was er dampig". Daarna kwam hij bij een brug en daarom was hij maar uxterst rechts aan de kant gaan rijden (vanwege het lampje dat hij vervoerde) en bij de parallelweg kreeg hij de bekeuring. De officier zag het oorzakelijk verband niet. Men mag niet rijden op de Rijks weg inet een brommer, men mag er ook niet lopen en „het is nog ge vaarlijker als het dampig is", oor deelde hij. Dat vond de kantonrech ter ook. Het vervoer van het lamp je kost daarom vijf gulden boete of een dag hechtenis extra. verkiest boven de individualistische demonstraties op Seheveningerj Holland Sport. HBSS 2 gaat naar Scheveniugen Holland Sport 2. In Vlaardingen komen de kansen van PPSC op de „leiderstrui tegen Vlaardingen op het spel te staan. De thuisclub kan de Schiedammers te leurstellingen bezorgen. GTB moet de uitwedstrijd tegen DOS '32 in winst kunnen omzetten. GSS moet in Vlaardingen met een gelijk spel tegen Sunlight al heel tevreden zyn. De overigen; GTB 2—Sunlight 2, PPSC 3—TOGE 3, Rozenburg 3— HBSS 3, GSS 2—TSB 3, DOS '32 3— PPSC 4, The Red Stars 2—HBSS 4, HBSS 5Capelle 5, HBSS 6—Vlaar dingen 5, Unicum 5HBSS 7. Re gionale jeugdafdeling: Excelsior R— Hermes DVS. ADO—SVV. ELEKTRISCHE KACHELS, VTENTILATORKACHELS, RADIATOREN met en zonder thermostaat LANGE KERKSTRAAT 66 TELEFOON 6 85 70 DEUX-PIÊCES en JAPONNEN in diverse stoffen, o.a, WOL, WEVEN1T, ALPACAZIJDE, die wij u gaarne tonen. W. v. d. BURG Lange Kerkstraat 10, Schiedam, Telefoon 6 6135 U kijkt... U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, ilël 6 86 II GEEN FILIALEN Fotografie Rolfjlms vergeten? De autO' maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Diversen Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragees 1.98. By apotheek en drogist. Uw kleine advertentie wordt gelezen ln deze kolommen mei dezelfde aandacht als u deze advertentie las. Het Lingerieliuis brengt in haar 6O filialen welke uitmunten, in NAADLOZE NYLONKOUSEN 1.65 3STERREN NYLONKOUSEN met en zonder naad 1.5ÏB 2 paar voor 3.-* ^TOEMoÏjsSE ANKLETS LIBELLE NYLONKOUSEN moderne fancy dessins 56 ct nieuwste modetlnten, vanaf Z,50 Uw adres voor TRICOTAGES FANTASIE GEBREIDE DAMES HEMDJES BIJPASSEND BROEKJE 1.78 1.48 Fantasie ZWANENDONS FLANELLEN HEREN- FLANELLEN PY/J^A'S, streepdesslni to.x»» DAMESPYAMA'S 6-65 Fantasie FLANELLEN FLANELLEN JONGENS- MEISJESPYAMA'S vanaf 3-45 PYAMAS streepdessins v.a. 2.95 NYLON ONDERJURKEN met rijke kantgarnering maten 38 t/m 68 prima pasvorm INTERLOCK BORST ROKKEN of PANTALONS l/pijpen 2,68 JONGENS SINGLET of SLIP alle maten graslinnen lakens Twentse kwaliteit diverse maten 135 cm 180 cm 3.95 4.95 96 d. SLOPEN 2 Stuks voor 2.75 Ziet onxo etaiagos on ook U koopt inm»m WETTIG GIDETONEEKD Schiedam: Hoogstraat 42 Van 't Hoffplein 8 Wij nemen spaarzegels i beialing aan en geven ANIMOzegels. 1. 'American Look' beha. Voor de moderne hoge buste-lijn en perfecte separatie (cups C, D. - lang model C 13.50) Cup C -pao 2. Spedaaf verstevigde onder cups! Opgeknipte rugpandjes en soepel gebaleineerd maag- stukmaken centimetersslankerf Wit Sanfor poplin, cup D, E. F cup D lfS5 3. Bijzonder charmante beha met voorsluiting. Verstevigde kanten cups. Geeft zowei aan voor- als achterzijde een vol maakt gladde lijn. Cup D, E.F cup D 1495 4. Flex-Front corset - geeft èlle steun die u verlangt - wit broche. 1975 5. Soepele cwset-garne, Ste vige figuur-corrigerende elas tiek. Wrt SPECIAAIHUIS 'SCHIEDAM: ORANJESTR. 17 I VLAIRDINGEH: GEO. BIERSLOOT ROTTERDAM: 5 FILIALEN' i Nwe Haven 155. zaal 2. Inschr. nieuwe leerlingen donderdag 6.157.35 uur; zaterdag 2.303.30 uur. GEMEENTE SCHIEDAM Voor het schoonhouden van openbare schoolgebouwen kunnen worden geplaatst. Aantal wekelijkse werkuren en werktijden, nader overeen te komen. Aanmeldingen, schriftelijk of mondeling, binnen 10 dagen b/d Chef v/b bureau „Personeelszaken" der Gemeente-secretarie, Nieuwstraat 26 bov. alhier. Brommy en Tommy hebben een tentje (een dubbetdaks dwarss la pert je) gekocht en trekken er een paar dagen op uit Het worden dagen vol span nende avonturen waarbij natuurlijk de schelmen Jan Rap en zijn Maat nfef ont breken Dit vrolijke verhaal kunnen jullie lezen in het 5e deel van Kampeerders in angst Uitgevoerd In het bekende strip for ma at, voorzien van een kleurige omslag Slechts f 0.75 per deel Verkrijgbaar bij bezorgers, agenten en administratie van dit blad, alsmede bij de boekhandel en kiosken gevraagd voor anderhalve dag per week: FOTO-OPTIEK ARGUS Oranjestraat 9, telefoon 6 64 31 SIMON DE "WIT N.V. heeft in een van haar filialen te Schiedam plaats voor een (1720 jaar). Goede loonregeling, 5-daagse werk week (behoudens enige weken). Degelijke opleiding tot verkoper en by gebleken geschiktheid tot filiaal chef. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: Simon de "Wit N.V., afdeling Personeelszaken, Post bus 2 te Zaandam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1