Sint Nicolaas hield zij intocht in Schiedam HBSS in kopg na onverwachte VAN IERLAND VOETBAL IN SCHIEDAM Kanshebber Martinit moet Zuiderster punt afstaan Scliotvaardig DHS wint Met een rijtoer met enkele bijzondere attracties Jongen moet voet missen koüenlcamp I hSÉhI^ J&ÊÈ St. Nicolaas bij f| M M&BMém Dilettantjes Martinit-Z.ster 1-1 Surinaamse wensen nu geformuleerd Kijk naar onze sinf nicolaas aanbieding/ overleden Zaterdagvoetbal Öudewater-SFC 2-1 Juliana-heren )liiven aan ko Koeriersters Eét^pve rfte ïnd ha ctt;i -.'het twcëdi^, 'r/r'^^^vooV-dei'-hciift' betalenr Maandag 27 november 1961 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29, Bellen btf ongeval; G.G. en GD: Tuin laan 80 Telefoon 8 9290. Pplitie-slarmnuminer: 64666. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag J9 tot 2030 aar; dins dag 930 tot 16.31 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 930 tot 1630 uur; donderdag 9.30 tot 1230 uur; vrijdag 330 tot 1630 en 19 tol 2230 uur; zaterdags 930 tot 1630 uur 's Zondags gesloten. RJt. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; saterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. {Advertentie I Af J BIOSCOPEN Passage, 2 en 8,15 war: „Het zwaard van Monte Cristo". Mooopole, 2 uur: „Jacht op een schepschutter", 7 en 9.15 uur: „Sluipmoord op rubberzolen". DIVERSEN Irene, 8 uur. Vólks-Universiteit. Causerie- Sted, Museum, 8 uur: Lezing P, L. A. Janssen. Wijkcentrum, 8 uur:. NVSH. Ver gadering. liet gaat de goede kant op met DHS," dat eindelijk over schotvaar digheid gaat beschikken. Met een 3-2 overwinning op AJphia gaat DHS op weg naar de top. Martinit •slaagde er niet in de aansluiting met de lei ders ia IF te handhaven doordat Zuiderster een gelijk spel (1-1) af dwong. Demos nadert nu In 4F zelfs minder gunstige regionen doordat het In gevaar verkerende Anuncr- stolse SV zo fel van zich afbeet, 5-3, VOOR UW AANKOOP afgeregeld. Fabrfeksfouten uitgesloten. Ellc horloge wordt getest en afgeregeld op onze nieuwe vibrograph type 1961. Bij voorkeur laten wij U ad viseren door gediplomeerde horlogemakers. TIJDENS AANKOOP deskundig advies. Mi «aMBËeli Ruim vierhonderd kinderen zijn M zaterdagmiddag naar het gebouw B SyXME? ffij&MsjBaf Arcade gekomen om daar mede te mBh 4t ëffjyePfcM genieten van het jaarfeest, aangebo- r fSSisRW' **i WlËmlËA den door de Schiedam se Jeugdtoneel- v SKflnV 'IBSa&mSl vcrcn'2in2 „Dc Dilcttantjes". Een HBEKr gevarieerd cabaret-programma met aardige schetsjes, jeugdige accordeo- Aan dc hoofdstraat stond een ware nisten en zingende guitaristcn werd „muur" van kinderen St. Nicolaas daar afgewerkt. op te wachten by zyn intocht in De. komst van Sint Nicolaas en zijn Schiedam. Daar heeft de Sint maar knechten deed de vreugde nog stij- vast het eerste contact opgenomen gen, vooral toen de kinderen nog met de Scltiedamse jeugd. getrakteerd werden ook. Rechtsbuiten Roeters zette in de zesde minuut voor en een Roozen-op. zijn-best knalde keihard in. Alphia ging in de aanval en de middenvoor strafte een foutje van Degeling af en nog geen minuut later kon de links buiten van Alphia inschieten toen rechtsachter Van Leeuwen van DHS niet wegwerkte. In het geheel niet onder de indruk herstelde DHS zich •weet. DHS kreeg tenslotte een over wicht en linkshalf Degeling maakte met een mooie boogbal in de 41e mi nuut zijn aanvangsfoutje goed. Twee minuten later scoorde Roozen nog maals, na aangeven van Collé. In de tweede helft heeft DHS de winst verdedigd tegen een hard spelend Alphia. De bezoekers belegerden energiek het doel van DHS, maar Gudde kon in de laatste seconden vanaf de middellijn naar het doel van Alphia gaan. Hij schoot echter in op het moment dat de scheids rechter affloot, 3-2. Het sterke Zuiderster heeft kans hebber Martinit een puntje afge dwongen mede doordat Martinit eni ge pech had. Reeds in de vijfde minuut kwam W. Bos vrij voor de Rotterdamse doelman, maar hij be nutte de kans niet. Even later kwam de middenvoor van de Rotterdam mers alleen voor het Schiedamse doel, maar hij schoot naast. Hoewel Martinit in de aanval bleef was het Zuiderster dat de voorsprong nam. De Schiedamse doelman was bij ver meend buitenspel uit zijn doel en de middenvoor kon gemakkelijk inschie ten. Even voor rust leefden de Schie damse harten op, maar J. Nijs schoot uit een vrye trap tegen de lat en daarna schoot ook W. Bos het leer tegen het houtwerk. In de tweede helft moest de geblesseerde rechts achter A. Hol worden vervangen door B. Vermeulen. Eerst bij de aan vang van het laatste kwartier kreeg Martinit uit een mooie boogbal van T. Koppenhagen bij een vrije trap hel verdiende doelpunt, 1-1. Ams.tol-Demos 5-3 De watfl^&e verdediging van De mos heeft-moeten buigen voor het al te doortastende spej van Ammerstol. Reeds in de derde en zevende minuut strafte Ammerstolse SV" fouten in de Schiedamse verdediging af. Even voor rust kwam Demos tot goed spel waardoor Eef Frey de achterstand kon verkleinen. Fel sloeg Ammerstol se SV terug in de tweede helft. Na twee minuten was het 3-1. hierdoor gedeprimeerd wilde Demos in de aanval gaan waardoor Ammerstolse SV langs de defensie kon glippen. 4-1. Wel schoot Jaap Roelfsema daar na een strafschop in, maar vanaf de aftrap brachten de gastheren de stand op 5-2. Toen C. Tetteroo in de eindfase de geblesseerde E. Frey verving, ondernam deze een ge slaagde solorush, 5-3. NA UW AANKOOP Bijzondere garantie en nazorg voor een lang leven van Uw horloge. 2 Jaar gratis verzekerd. Ook na Uw aankoop blijven wij belangstelling voor Uw horloge koesteren, hiertoe in staat gesteld door ons eigen, met de mest moderne apparatuur uitgerust, atelier. Zaterdagmiddag heelt Sint Nicolaas ook In Schiedam zijn triomfale Intocht gehouden en voor dc duizenden kinderen, die getuigen zyn geweest, ls het, evenals voor de hen vergezellende ouders, een groot Teest geworden. De Sint ls dit keer eens niet met een grote boot de Schiedamse havens binnengevaren om dicht bij het stadhuis voet aan land te zetten, maar het comité van de Schiedamse Gemeenschap, dat voor het eerst de intocht verzorgde, heeft reeds aan het Hoofd de oude bisschop kunnen verwel komen, aan het begin van dc grootse rijtoer door de stad, waaraan meer reliëf cn ook meer „show" was gegeven, oa. door het inzetten van het opvallend geüniformeerde tamboers- en püperkorps „Duindorp" uit Scbe- venlngen. Maar voor de jeugd was wel een speciale attractie het optreden van de vier clownende Zwarte Fieten, die onvermoeid hun malle fratsen en grollen ten beste gaven. Gok Koning Winter heeft goedge mutst willen meewerken, door de gure wind te temperen, zodat deze geen beletsel was voor de jeugd om bij duizenden naar Het Hoofd te trekken, om daar getuige te zijn van de inkomst. Daar hebben ze staan popelen om de brave Sint in persoon te kunnen zien. Het was. kwart over drie toen on der het oorverdovend geloei van de acheepssirenes het kleine bootje, dat St. Nicolaas van het groie Spanje- schip bad afgehaald, de Voorhaven binnenvoer, begeleid door een geheel gepavoiseerde boot van de Haven dienst Het muziekkorps van St. Am- brosius stond al gereed om hem een „Zie ginds komt de stoomboot" toe te blazen. De heer F. A. de Wolff, voorzitter van de -Schiedamse Ge meenschap, heeft hem, met de andere leden van het comité, hartelijk wel kom geheten in Schiedam, terwijl de vijfjarige Koert Pfeiffer heel timide een fraaie bos bloemen aanbood. De Sint nam al direct het eerste contact op met de Schiedamse jeugd en de Zwarte Pleten deden de kin deren juichen met hun grollen. Toen begon de rijtoer. Voorop de fleurig geüniformeerde en bijna vijftig leden sterke Drumband Duindorp, dan de feestelijk uitgedoste Spaanse Edelen op hun ontzag-inboezemende paar den, het rijtuig van Sint Nicolaas met zijn zwarte secundanten, gevolgd door een van zware zakken uitpui lend tweede rijtuig, dat geëscorteerd werd door de jolige Fieten. St. Am- brosius, dat in het showen niet ach terbleef door zeven majorettes in te (Advertentie I M zetten, sloot al liedjes blazend de stoet. Niet alle kinderen zün in staat ge- weestfde grote kindervriend van de kant van de weg af toe te juichen. De ernstig zieke Frans Brand In de Geervlletsestraat en Richard v. d. Horst In de Prof. Kamer!. Onncs- laan bijvoorbeeld konden dat n5ct* Toen heeft de Sint deze beide jon gens maar thuis opgezocht en hun verblijd met een fraai geschenk! Op 't Stadhuis Op het bordes van het stadhuis heeft burgemeester mr, J. W. Peek de Sint officieel verwelkomd, waar wederom duizenden kinderen ge tuige van zyn geweest. Maar oerst moesten de vier capriolen makende Pieten tot de orde worden geroepen, zó Visten zij da aandacht van de jeugd te trekken. De krasse oude Sint heeft daar een heel leuke toespraak tot de kinderen gehouden, waarby hjj hun braafheid kon prijzen en hun daarom aanmoe digde om maar vast de schoen bij de schoorsteen klaar te leggen, wat de Instemming (maar dan uilsluitend van dc jeugd) had- ""-en klein meisje mocht daarop bepalen dat het lied by uitstek van die avond moest zijn „Zie ginds komt de stoomboot". Bur gemeester Peek kon bij prUzen met de door hem ingestelde actie „Op geruimd staat netjes" en als blijk van waardering bood hij een exclusieve vuilnisbak aan, in de hoop dat de kinderen zouden willen meewerken om de stad. zindelijk te houden. Deze wens werd uiteraard prompt door mr. Peek overgenomen. Maar verder wees de burgemeester er op, dat volgend jaar december het nieu we stationsgebouw beslist gereed zou zijn misschien zou St. Nicolaas daarom volgend jaar per trein naar Schiedam wijlen komen. Deze aardige toespraken zijn, zo te zien, vel bij de jeugd ingeslagen en de Sint is braaf toegezongen bij zijn vertrek van het stadhuis en het vervolg van zijn rijtoer door de stad. Woensdag 29 november maakt de Sint weer een rijtoer, maar dan door het westelijke stadsdeel, om daarop op zaterdag 2 december speciaal Nieuwland en Kethel te bezoeken. Terlcnka kwaliteiten. Ie hemd- 13.50 2e hemd HALVE PRUS 6,75 2 hemden samen 20.25 - Amerikaans senator - CÖNGÜltD benaior Styles Brid ges, een der meest invloedrijke re publikeinen in het Amerikaanse con gres, is zondag in zyn woning In Concord, in de stoat New Hampshi re, als gevolg van een hartaanval overleden Hy was 63 Jaar. Senator Bridges was een der be kendste republikeinse voorstanders van een „politiek van de gulden mid denweg". Senator Bridges was sinds 1952 voorzitter van dc politieke commis sie der republikeinse partij. Voorts was hij lid van de senaatscommissies voor de strijdkrachten en buiten landse zaken. Auto tegen lantaarnpaal Vannacht begon in de Gerrit Ver- boonstraat de auto van de heer W. J. de K. uit Rotterdam te slippen. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waardoor de wagen tegen een lantaarnpaal botste. De wagen werd totaal Ingedeukt. De 19-jarige passagiere P. M. v. M. kwam be kneld te zitten.In bewusteloze toe stand werd zij naar het Gemeente ziekenhuis vervoerd, waar z« ter ob servatie is opgenomen. Later bleek, dat zij niet was gewond. De bestuur der liep een wondje boven zijn lin keroog op. Zal het een strenge of zachte winter worden... niemand die hec weet. Daarom moet U nu dekens kopen... heerlijk warm, 100% FlbraceJ dekens, 150 x 200 cm, voor een prijs... guldens lager dan normaal. Eenpersoons dekens, langharig geruwd, heerlijk warm, in een fraai fantasiedessin, koopt U nu voor nog géén elf gulden. Tot onze diepe droefheid ls heden geheel onver wacht van ons heenge gaan, onze beste zuster, behuwdzuster en tante GERA VAN ZUL weduwe van Willem Chrisüaan Mühlsteff, in de ouderdom van 78 j. Uit aller naam, J. E. VAN ZUL exec. test. Schiedam, 26 nov. 1961 Buys Ballotsingel 68b. Corre5p.-adres; Schieweg 214b, R'dam. Aan huis geen bezoek. De overledene ligt opge baard in de rouwkamer Matheness erlaan 470, te Rotterdam. Bezoek al daar dinsdag- en woens dagavond van 8-8.30 uur. De bijzetting in het fa miliegraf zal plaats heb ben donderdag a.s. te 11 uur op de algemene be graafplaats (V)aardinger- dijk) te Schiedam. Ver trek van de rouwkamer te 10.30 uur. Zwïjndrecht Door bouwbedrijf G. Verwelius moderne woonhuizen met schuur of g&rage Eigen grond. Vrije! vestiging. Koopsom men vanaf 24.501).— 'k.k. Zeer ruime finan ciering mogelijk, lnl. dag. (ook zat.) van 14-17 uur in het ver koopkantoor aan de Plantageweg en bij N.V. UJVÏACO, Malie baan 63, Utrecht, tel (030) 11877. Na 29 u.: (02950) 4 59 82. Volleybal De afgelopen week hebben de JuII&na-teams" voor enkele meer of minder prettige verrassingen ge zorgd. Verloren werd er niet, maar de gelijke spelen van de dames en van heren 2 waren toch teleur stellend. Heren 1 bleef zonder verliespunten door van het zwakke Sp, H'berg 2 te winnen. Door deze 30 overwin- ning blijven zij zonder verliespunten aan kop gaan gevolgd door het even- eens ongeslagen Aggredior 2. Het tweede herenteam speelde gelijk tegen AMVJ/Smash 2. Het gehele team bleef ver beneden zijn normale vorm. De setstanden waren: 16-14 15-17' 13-15 en 15-4. Voor de grootste sensatie zorgde echter heren 3. Na een teleurstellend begin kwamen zy toch nog gelyk met RLVC. In de eerste twee sets drukte duidelijk de nadelige invloed van de slecht ver lichte Energie-hal. Ook het gefluit van scheidsrechters op de aangren zende velden gaf wel eens aanleiding tot misverstanden. Na de eerste twee sets verloren te hebben met 7-15 en 4-15 kwamen zij echter in de reste rende twee sets verrassend goed terug en wonnen deze met 15-11 en 15-12. Hopelijk versterkt dit resultaat tegen deze sterke ploeg hun zelf vertrouwen. De dames wisten het tegen SVC 3 Advertentie t.M.) Legpuzzels, jumbo-spelen, scrabble, monopoly; Bingo, kinderboeken, pockets, ro mans in ruime keuze" bij kantoorboekhandel Modern, Boerhaavelaan 124, telefoon 6 8415, loO°Jo r woUen Vulpenhouders, reeds v.a. 3.95 mët^gonden pen en garantie. Velerlei., merken (Lamy. Parker. OsmiaTrRaH- pennen in grote verscheiden heid. Ook Parker Tevens in 3 en 4 kleuren. Luxe post, dagboeken, Multo banden enz. bij kantoorboekhandel Modern, Boerhaavelaan 124. tei. 6 8415. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verknop van deze Fibra- "°X200C™r Te koop aangeboden Succes- en zakagenda's, kalenders, luxe schrijfmap pen, televisie-omslagen, foto. albums. Bij kantoorboekhan del Modern, Boerhaavelaan 124, tel. 68415. •■w Kleine «nivertenlle w.»rot '«Mezen m öeie Kolommen met •welfde «anrtachl - als u dew» «dvertenfl# las. Poolvast PletvrIJ Schuttersveld- voor 3-8 Jr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1