Spoorviaduct obstakel bij aanvoer brugdelen Tarieven kadegeld moeten verhoogd Ds. P. R. Everaars doet 4 maart zijn intrede ZAALHANDBAL DWS-dames dwingen Advendo tot deling Resultaten bij S.V.C. Werk aan Provemersbrus; Giek (32 m) vail bok gestreken SCHIEDAM Messiah begint later IERLAND Burgerlijke Stand Werkbank valt van vrachtauto mannelijke kracht Bejaard echtpaar aangereden W. v. d. BURG Classificeerder beklemd VOORSTELLEN AAN DE RAAD Ernstig verwond bij aanrijding Herstel van de Vlaardingseweg Koerierster Kapitein Rob twee meisjes Advertentie IM.) v0Wo«w»® v£V.^O nog aan de Vrije Universiteit te Am- sterdam, waar hij in september 1947 zijn kandidaatsexamen theologie af legde, Nadat de heer Everaars kort daarop na praeparatoir examen door de classis Amersfoort was beroep baar verklaard in de gereformeerde kérken in Nederland, werd hij op 15 februari van het daaropvolgende jaar (1948) door ds. D. A. Zijlstra uit Amersfoort bevestigd als predikant van de gereformeerde kerk van Lun- teren. Op 16 november 1952 verwis selde ds. Everaars deze .kerk met die van Avereest te Balkbrug en sinds 8 september 1957 dient hij de gerefor meerde'kerk van Middelstum, waar hij werd bevestigd door ds. E. G. Buitenbas uit Winsum-Obergum. Tijdens zijn ambtsbediening te Avereest Balkbrug ging ds. Everaars op t september 1954 in, militaire De - uitvoering van „The Messiah", door het Koninklijk Schiedams Man nenkoor, „Orpheus" en de Gemengde Arbeiders ^Zangvereniging Excelsior in de GroteKerk zal niet-! om half acht aanvangen, zoals aanvankelijk vastgesteld, maar eerst om 8 uur. Dit in verband mét het feit dnt de solis te» opgehouden zijn. (Advertentie X.M.) LilNBAAN 50 In de zaalhandbal-competitie was het van de Schïedamse clubs vooral DWS dat aan winst kwam. De heren hoekten een fraaie overwinning op Advendo en de dames speelden ge- Ijjk tegen hoofdklasser Ilygiea. De heren van UVG speelden eveneens gelijk na een spannend duel mei Schutters 2. Voor de dames van Wil ton Fijenoord ook een goede wed strijd maar zij moesten toch met 7—8 de winst aan Animo laten. De Wilton-heren verloren in den Haag van VODO s.c. De DWS dames stonden al spoedig met 2—0 achter in de Houtrusthallen tegen Bygiea. Nog voor rust bracht internationaal T. dc Groot de stand op 3i. Na een vierde'doelpunt kwa- men onze stadgenoten pas goed op dreef, L. Hobart scoorde op mooie wijze daarna T. Salari. DWS nam toen het heft geheel, in handen en Hygiea was hiertegen niet opgewas sen. L_ Hobart - bracht de stand op 4.4, N- Hobart had wel bijzonder veel pech door in de laatste vijf mi nuten twee maal hard op de staan der te schieten. Er kwam geen doel punt meer en beide teams deelde» de buit; voor DWS "n mooie presta- VDe dames van Wilton Fijenoord namen in. de 4e minuut de leiding door een doelpunt van A. de Groot cn het werd 2—0 door A. v. d. Horst Hierna liep Animo uit-tot 2—3 voor dat A. v. d. Horst wederom gelijk kon maken 3—3. Toon vijf minuten voor rust de stand 35 was konden A. v. Groot en Fr. de ïtaay met twee doelpunten de stand wederom gelijk maken, In de laatste aanval van de Haagse dames moest de overigens prima debuterende keepster W. Ezerman zwichten: 56. Na de rust had Wilton pech door twee cirkel- ballen in een doelpunt te laten gel den. Met een strafworp van Fr. de Raay en een laatste treffer van A. v d. Horst kwam met 7—8 het einde- Dc heren van. DWS behaalden een mooie 20—12 overwinning op Adven do. Van het begin af aan namen onze stadgenoten de zaken sereius op_ en het was vooral S. Oubirg die bij de Schiedammers van zich liet spreken, voor rust scoorde hij zeven maal en in de tweede helft kwam hij nog drie maal tot een treffer. Ook jonge spe lers als P- v. Weel ie en A. Sneevliet deden goede dingen in de blauw wit ten ploeg. Met de rust was de stand 146 voor DWS. De heren van Wilton Fijenoord waren in den Haag op bezoek bij VODO. In de eerste helft namen de rood-witten steeds een voor sprong, toch keken zij met de rust tegen een 98 achterstand aan. EL v. d. Lugt en H. Overheul waren de topscorers. In de tweede helft ging het weer mis mot de Schiedammers VODO liep uit tot 16—12. N. Verbeek en F. Kuiper zorgden voor een eind stand. van 17—14, De UVG-heren speelden een zeer spannende strijd tegen het eveneens ongeslagen team van Schutters 2- Na 25 minuten was de stand 4—1. De Rotterdammers bleven echter goed volhouden en haalden op tot 4—3 voordat L. Bakker 5—3 kon scoren. Hierna lukte het niet meer bij de groen witten. Schutters liep geleide lijk uit tot 5—9 cn tot 8—10. ÜVG drukte toen even door en J. Voogdt kwam met twee treffers tot 10—10. L. Bakker maakte er 11—10 van. In de laatste fase kwamen de Rotter- dammers toch nog aan een verdeling der punten, 11—11. Dames 2 van Wilton Fijenoord re kende goed af met Snèlwiek 2 en won met ll—1. D. Boer-de Keizer was weer in oude vorm en scoorde vijf doelpunten. Dames 2 van DWS won met dezelfde cijfers van Dyna mo 3 111. Heren 2 van Wilton blijft leider Spartaan goed volgen. Dit team won van Dynamo 3 met 512, na met dc rust al met 2—5 te hebben voorgestaan. Heren 2 van DWS is deze zaalcompetie wel heel slecht op dreef; zondag werd met niet min der dan 31—6 van Schutters 2 verlo- Junioren: DWS—UVG 7—3; Wil ton.Snehviek 03. Géboren; Jan. z. v. A. hingen en J. Vreeswijk; Willem J., z. v. A. Baaijens en I». Wouters; Jan B., z. v. S. de Wit en A. J. W. Grebe; Lidwina H. J„ d. v. J. M. van Haasteren en J. C. van Don gen. Overleden: J. Matheziiur, wed. v. P, Soetera, 72 jr.; J. D. van Veiscn. 76 jr. De teams van de ScMedaxnse Volley bal Club die in de afgelopen dagen in liet veld kwamen, hebben met wisselend succes gespeeld. Dames 1 speelde in competitie-verband tegen het 2e dames team en speelde, met uitzondering van de eerste set, met groot overwisht. Via 13—12, IS— 6, 15i werd verdiend met 39 gewonnen. Dames 3 verloor geheel onnodig een punt van Aggredicr 2 (13), want een gelijkspel was hier zeker de verhouding geweest. Heren 1 moest haar meerdere erkennen in het Rotterdamse Concordfa- 2. S1, via de set-standen 15—9. 15—1. 13tS en 158. De S.V.C.-Junioren ten slotte wonnen met 30 van Libanon C <159) 15—2 en 15—41. Deze week worden enkele belangrijke wedstrijden gespeeld, n.t.: Dames: S.V.C. I—Aggredior 1, Con cordia 2S.V.C. 2, S.V.C. 3—Concordia 3. Junioren: S.V.C A—R.L.V.C. A. Here»: S.V.C. 2Hou Stand 3, Con cordia 1—S.V.C. 3. Op woensdag 13 december organiseer) de Schïedamse Volleybal Club haar jaarlijkse ledenvergadering in zaal Chr. Soc. Belangen. Op de agenda komt o.a. voor bestuursverkiezing en plannen voor de viering van het 10-jarig bestaan in 1P63. Gistenniddag om 330 uur is op dc Nieuwe Haven van een vrachtauto een. 1500 kilogram zware werkbank afgevallen, toen chauffeur W. B. uit Papendrccht bij een bocht moest af remmen. De werkbank viel op straat, maar werd niet of nauwelijks be schadigd. Tegen de chauffeur is pro ces-verbaal opgemaakt wegens het onvoldoende stevig vastleggen van de lading. f v Op groot distillateurskantoor is bij de Binnenlandse Afdeling een functie vacant voor een die belast wordt met het verzorgen van binnengekomen orders en tevens toe zicht houdt bij de produktie en expeditie in de distilleerderij. Minimum leeftijd: 30 jaar. Bij gebleken geschiktheid goede voor uitzichten. Brieven onder nummer 500 bureau van dit blad.:. Dinsdag 12 december 961 Advertentie l.M.) Bewonder bij «ns rustig de Formule collectie In onze etalage Singel 49-51 (achter Broersvest) ziet u de Formule-serie 7000 in teak. Aan de Broersvest vindt u thans de aparte Engelse G-Plan meubelen. Zie binnen ook de mooie kollektie bankstellen en eetkamers van o.a. Arttforb Fristho, Gelderland etc. Woning inrichting BROERSVEST 64-66 SINGEL 49-51 - TELEFOON 679 20 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 8L Bellen bü ongeval: G.G. en GJX: Tuin la au 80. Telefoon 69290. Politie-alarmnummer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20.30 uur; dins dag 9.30 tot 16.3C en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 36.30 uur; donderdag 930 tot 1230 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 0.30 t-S-t 16.30 uur. 's Zondags gesloten. R.K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 37 en 19 tot 23 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 et. 14 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 7,30 uur: „Exodus". Monopole, 2 uur: „Opmars der Tar taren"; 7 en 9.15 uur; „De brui den van Dracula". DIVERSEN Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Mobilisa- tiekruis. Contact. Musis Sacrum, 8 uur: Geron. To neel. Wijkcentrum, 8 uur: O.L. Vrouwe Visitatie parochie. Bijeenkomst. Met grote droefheid ge ven wij u kennis dat na een smartelijk lijden van ons is weggenome»», mijn lieve zorgzame man, onze lieve vader en behuvvd- vader, onze broeder, be- huwdbroeder cn oom, de heer DIRK VAN DER BEEK Echtgenoot van Maria Johanna Wasman, in de ouderdom va» 72 J, M. J. v. d. Beek- - Wasman J, v. d. Waler- v. d. Beek P. J. J. v. d. Water en verdere familie Schiedam, 10 dec. 1961 Broersvest 3 Thuis geen bezoek. Geen bloemen De overledene ligt opge baard in de rouwkamer Broersvest303, Schiedam. Bezoek en condolatie al- daar woensdag 13 decem ber a.s. van 7-8 uur n.m. De begrafenis zal plaats hebben op de Algemene Begraafplaats te Sehie- dam. donderdag M de cember a.s. omstreeks 11.45 uur v.m. Vertrek van het woonhuis 11.30 uur van. DEUX-PJÈCES JAPONNEN (ook met jasje) in zijde, fantasie, jacquard e.a. heerlijke zachte wevenit japonnen, ook in grote maten. Lange Kerkstraat 19 Schiedam, telefoon 6 6135 Het was gisteren voor <le mannen van de fa v. d. Graaf en Mulder een moeilijk karwei om de twee brugdelen voor de nieuwe Provenïersbrug en de voor dit werk ingeschakelde grote bok „Actief' heelhuids onder de spoorbrug over de Schie nabjj het Stationsplein te transporteren. Maar na lan ge uren van inspannend werk is de onderneming dan toch feilloos geslaagd. De construc tie en de bok zouden verleden week al uit Krimpen a/d iJssel in Schiedam zjjn aangekomen. Het vervoer heeft echter en kele vertraging opgelopen van wege het ongunstige weer. De schepen met de twee brug delen kozen zaterdag ligplaats voor de spoorbrug. De „Actief" Is eerst gisteren verschenen. De hoge brugdelen op de twee schepen staken zo ver in de lucht, dat zij niet onder de brug door kon den varen. Daarom heeft men ze plat neergelegd. Dat ging uiteraard met de nodige moeilijkheden gepaard, aangezien rij beide 35 ton zwaar zijn. Nadat zij echter plat op de schepen lagen, was er geen vuiltje meer aan de lucht en kon men ze makkelijk aan de andere zijde van de brug bren gen. Vandaag zullen zij te bestemder plaatse aan het eind van de Boers- vost bij het Proveniershuis —worden geplaatst. Maar ook de „Actief" moest onder de brug door. Het is een bok met een hefvermogen van 130 ton. Zijn giek heeft een lengte van niet minder dan 32 meter. Men heeft dus gisteren de giek moeten strijken en dat is een werk geweest van minstens drie ure». De lengte van het gevaarte met gestreken giek is 50 meter. Voor dit werk heeft men juist deze bok ingezet, omdat het waarschijnlijk de enige bok in het land van deze kracht is, waarvan de giek een zo lage stand kan bereiken. Met gestreken giek be draagt het hoogste punt van de con structie ongeveer vier meter. De operatie is dus gisteren geluk kig geslaagd, zodat vandaag een aan vang kon worden gemaakt met mis schien voor het publiek wel het spec taculairste gedeelte van het werk aan de nieuwe Proveniersbrug, die de Broersvest met Nieuwland zal ver binden. a. .v. i. Behoedzaam trekt een sleepboot de grote solder bak waar een van de twee 35-ton zware brugdekken op liggen, onder het vaste spoor- uinduct over de Schie door. Erg ruim ging hel niet, maar met enig passen en meten lukte het toch wel. De enorme drüuende bok „Actief moest er aan te pas komen om de zware brugdekken, die overeind staande naar de Schie waren ge varen, op te lichten en ze voorzich tig plat op de schuit neer te leg gen. Een moeilijk karwei, vaardig uitgevoerd. Op dok 5 van Wilton Fijenoord heeft gistermiddag om 1.30 uur een ongeval plaats gehad, waarbij de 20- jarige classificeerder W. Blij uit Rot terdam ernstig werd gewond. De heer Blij was gereed met een karwei en liep met een kameraad over de dokrand naar het trappen huis Sn het dok. Hij is toen beklemd geraakt tussen het hekje dat om de trapingang staat en een rijdende kraan, hoewel hij nog getracht heeft over het hekje heen te springen. Het slachtoffer is met inwendige kneuzingen in het gemeentezieken huis opgenomen; zijn toestand is niet zorgwekkend. De 71-jarige heer N, C. v. K. uit de Heenvlietsestraat, die zijn 67- jarige echtgenote achterop de fiets had, is gisteravond om 7 uur op de kruising van de Burg. van. Haaren- laan cn de Troelstralaan aangere den door een auto, bestuurd door de heer L. C. V., daar hij geen voor rang had verleend. Mevrouw Van K, kwam op de bumper van de auto terecht en de heer Van K. op de motorkap. Het bejaarde echtpaar, dat klaagde over pijnen in de borst en aan de heu pen. is ter observatie in het Gemeen teziekenhuis opgenomen. B. «n W. van Schiedam komen met een voorstel bij de Raad om de thans geldende Verordening op do heffing van Kadegeld te wijzigen. Die verordening dateert van 1921 en Is dus zeer verouderd. Aanpassing aan de huidige geldswaarde wordt nood- zakelijk geacht. In de nieuwe verordening zijn slechts twee tarieven opgenomen en wel een tarief voor het hebben van een vaste ligplaats aan een kade voorzien van een kademuur (10 per strekkende meter kadelengte) en een tarief voor een ligplaats aan een. kade voorzien van een stcenglooüng of an dere oeververdediging (ƒ4 p. strek kende meter), Geraamd wordt dat de opbrengst volgens bet nieuwe ta rief ƒ3.000 zal bedragen, een stfl- ging van circa 2.300. Vereenvoudiging van het bestaande tarief is mogelijk omdat aan de bui tenhavens de kaden met de daaraan grenzende terreinen eigendom zijn van de bedrijven, zodat geen kade- geld geheven kan worden en de ver ordening dus alleen van toepassing is op de binnenhavens. Bovendien is geen rekening meer gehouden, met kadediépte en grootte der vaartui gen. Nieuwbouw De lieer D. Baron, aannemer, heeft het gemeentebestuur gevraagd hem een stuk terrein begrensd door de Dieselstraat en de Daltonstraat te willen verkopen teneinde daarop een flatgebouw met winkels en garages te bouwen. Het bedoelde perceel Is 2.350 xnZ groot en de verkoopprijs is ïsteld op 196.000. De firma P. de Ligt en Zonen, Schïedamseweg 211 In Kethel, is door aanleg van de Rijksweg 20 ge- Dngen het bedrijf-te verplaatsen. De firma heeft daarom 't gemeente bestuur gevraagd hem een perceel grond aan de Lindeïjerstraat te ver kopen teneinde daar een winkel met werkplaats en bovenwoning te bou- i. Het gevraagde perceel is 250 m2 3t en de prijs is gesteld op ƒ45 m2. Jeugdraad De Schiedamse Jeugdraad heeft het gemeente-bestuur gevraagd hem een eenmalige subsidie van ƒ200 te wil len verstrekken, ter bekostiging van allerlei uitgaven, die de Jeugdraad heeft te doen in liet belang van de aangesloten verenigingen. Zonder de ze subsidie zou de bijdrage van de verenigingen verhoogd moeten wor den vati 2 tot 4 procent. B. en W, z(jn bereid deze eenmalige subsidie te verlenen In de verwachting dat de Jeugdraad dan dc aanlooptijd die de te benoemen ambtenaar voor de jeugdzaken zal nodig hebben, zal kunnen overbruggen. B. en W. stellen voor bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten een vaste geldlening van ƒ2,000.000 aan te gaan voor de financiering van. verschillende kapitaalswerken, waarmee reeds een aanvang is ge maakt of die binnenkort zullen wor den uitgevoerd. De koers is 100 pet. de looptijd 30 jaar en de rente 4% pet. Machines Voor de Gem. Vervoers-, Reinï- gings- en Ontsmettingsdienst willen B. cn IV. een zandtril- en een steen- «chrap-machlne aanschaffen, voor resp. 8.630 en 4.800. Met de zand- t ril machine zal naar verwacht wordt sneller gewerkt kunnen worden dan Op de onoverzichtelijke kruising van de Nieuwe Damlaan en de Vlaardingerdïjk is gistermiddag om 3.20 uur de heer H_ J. v. d. K. uit de Nlaasdamsestraat, die op een bromfiets reed, aangereden door een zsvare vrachtauto, aan wie hij geen voorrang had verleend. De heer v. d, K. liep een schedel- basisfractuur op en kreeg een grote wond aan het linkerbeen. Hij is in de dr Noletstichting opgenomen. Zijn fiets werd vernield. Vanaf heden tot zaterdag 25 de cember d.a.v. of zoveel korter oi langer dan nodig mocht blijken —'zal dc Vlaardingseweg zijn afgesloten voor alle rijverkeer, met uitzondering van wielrijders, zulks in verband met de uitvoering van herstelwerkzaam heden: t'. In die periode zal de weg van: maandag tot er met vrydag zijn af gesloten van 8.00 uur tót 17,00 uur. die te langzaam werken en meer ge schikt zjjn voor kleine gaten en smalle sleuven. De steenschrapma- clilne zal van een nieuw type zijn, dat makkelijker te onderhouden ls. Op de vergadering van vrijdag 15 december zal de Gemeenteraad hier- met de nu toegepaste grondstampers, over dienen te beslissen. Zondagavond 4 maart zal ds. P. R. Everaars tijdens een dienst in de Julianakerk aan dc Burg. Knappcrt- laan zijn Intrede doe» als predikant van de gereformeerde kerk tc Schie dam. In dezelfde dienst zal hö te voren bevestigd worden door ds. J. Couvéc. Ds, Everaars, die op zondag avond li februari afscheid zal nemen van de gereformeerde kerk van Mid- delstum, zal de plaats gaan Innemen van ds. E. J. Oornkes die in juli lpGO naar Leeuwarden Is vertrokken om daar op 4 september 1960 zU*1 in trede te doen. Ds. Everaars werd op 1 oktober 1919 te Baam geboren. Hij bezocht eerst het chistelijk lyceum te Hil versum en studeerde daarna verder dienst en is toen ruim een jaar in de legerplaats De Wittenberg bij Garderen werkzaam geweest als le- gerpredikant. Tijdens zijn verblijf te Balkbrug kwam daar een vereni gingsgebouw tot stand en verder was hij daar voorzitter van de plaatse lijke afdeling van het Groene Kruis en in de classis Ommen deputaat voor de geestelijke verzorging van militairen. Thans is bij nog voorzit ter van de Gereformeerde Stichting voor Maatschappelijk Werk in de classis Warffutn. Verder heeft hij te Middelstum als voorzitter van de Stichting „Vita Nova" een belangrijk aandeel gehad in het tot stand bren gen van een gereformeerd vereni gingsgebouw „Vita Nova", dat op 16 november j.l. in gebruik is genomen. Woningmil Grote 4-kamerwoning Hoogvliet (badkamer bal kons, Amerikaanse woon» keuken, bovenste verdie ping). ruilen voor fatsoen lijke woning, in Schiedam. Huur plm. 25.— per week. Barbilsingel 44, Hoogvliet. De boekjes mét da (Avonturen van koste» nog steeds slechts 75 at p, ded Bestel b^j de üczoner of boekbandelajir Gevraagd A oor kantoor ter assistentie ling boekhouding. Schriftelijke sollicitaties te HEKMAN JANSEN N.V. Zijlstraat 0, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1