wmÈ<ssi i ...MCI UT BOEKJE KONT U OVERAi IBUiï... Schiedam Start Peter G. B Lensen neemt afscheid DWS-dames behalen het kampioenschap Weer vier bomen in de Plantage Slot micro-korfbal bracht geen succes Ruilbeurs aangesloten bij landelijke organisatie b. een jongste bediende h©§l&ndia leider Clubhuis St. Jan - Cirkelzaag gestolen AGENDA ZAALHANDBAL Wie heeft iets verloren? Resultaten bij SVC G. Mulder in het zilver Zeeman aan boord tanker overleden Mersey Lloyd in aanvaring bij Suezkanaal Jongetjes reden rond in auto W. v. el. BURS sport bijlage „EXCELSIOR" a. een steno-typiste (Ned.) EXPEDITIEKNECHT-SMEERDER VROUWEN en MEISJES koninklijke ACCURATE JONGEDAME Koerierster Dinsdag 6 februari 1962 Na zes jaar leider te zijn geweest van het R-K. Clubhuis van St. Jan aan de Overschïesestraat, heeft pa ter G. £5. Lensen afscheid genomen, daar btf overgeplaatst is naar Katen- drecht waar hij wederom de leiding van een clubhuis op ztch zal nemen. Gisteravond zijn vele weldoeners en relaties naar het clubhuis geko men om deze populaire jeugdleider persoonlijk de hand ten afscheid te drukken. Onder lien bevonden zïcb ook de burgemeeslersvrouwe, mevr. Peek-Linthorst en Deken A. van der Boog. Deken "Van der Boog "heeft pater Lensen gechetst als een zeer „vlotte" pater, die eerder geremd dan ge steund moest worden in 2ijn groot 'enthousiasme voor het jeugdwerk in het Singelkwartier, dat een onderdeel is van het St. Franciscus Liefdewerk voor de katholieke ongeorganiseerde Jeugd. De pater-provinciaal van de congregatie van het H. Hart heeft voor Katendrecht wel een goede jeugdleider uitgekozen, zo vond De ken v. d. Boog. Pater L. van Piiuiteren, de presi dent-directeur van het St. Francis cus Liefdewerk merkte op dat in de zes jaar dat pater Lensen hier heeft gewerk. er veel'ten goede is veran derd in het Singelkwartier. Hij heeft kans gezien om van een kale zolder een écht clubhuis te maken, waar een prettige sfeer hangt. Ook voor een eigen kapelletje was gezorgd. Maar belangrijker vond hij dat pater Len sen „een huis vól toegewijde mensen' heeft achtergelaten voor zijn, opvol ger, de jeugdige pater Van Enthoven uit Amsterdam. Pastoor Beekman van de Singel- parochie, die verhinderd was afscheid te komen nemen heeft pater Lensen schriftelijk bedankt, voor; het vele goede werk 'in 'zijn parochie verricht, waardoor het werk onder éen bepaal de groep van mensen veel lichter is geworden. Daarna zijn de talrijke aanwezi gen nog enige tijd gezellig bijeen ge weest, waarbij de scheidende jeugd leider uiteraard in 't middelpunt van de gesprekken stond. Vanavond ko men de leden van het Clubhuis van St. Jan aan de beurt cm afscheid te nemen van hun sympathieke leider, welke bijeenkomst besloten zal wor den met een dansje. De meubelmaker B. vain S. deed aangifte van diefstal van zijn cirkel zaag uit de niet afgesloten werk plaats aan de Oude Sluis. De zaag vertegenwoordigde een waarde van ƒ240,—. Apothekers-nachtdienst; Apotheek Backer, St. Liduinastraat 58. Bellen bjj ongeval: G.G. en GD.; Tuinlaac 80. Telefoon 6 92 90. PoÜtie-alannnummer: 646 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend; maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vTijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tol 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur s Zondags gesloten, RJi. Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 1? en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 1? uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Sted. Museam: Roem der Romantiek. „De piano's van Vie Gentils." BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.25 uur: „De dolle ge neraal", Monopole, 2 uur: „Tarzans verban ning", 7 en 9.15 uur: „De laatste torpedo". DIVERSEN Aula Sted. Muscnm» 8 uur: S.G. De clamatiewedstrijd. Sursum Corfla, 8 uur: KorfbaLver. Schiedam. Feest Clubhuis St. Jan, 7.30 uur: Afscheid pater j. B. Lensen. fAdvertentie l.M.) Jonge en aanstaande Hoeders, die een, extraatje over willen houden in deze dure tijd en toch voor hun kleine de-beste luiers willen hebben, worden morgen fn onze baby-afdeling verwacht. Want dan beginnen j met de verkoop van een grote partij hagelwitte oogjeslulers, gemaakt van zuivere, zachte katoen (zonder pap) die normaal voor 1.08 (en dat is dan. nog goedkoop) verkocht worden. Goed vocht opnemende luiers, die met elk wasmiddel en normaal uitgekookt kunnen worden, koopt U nu voor nog géén zestig cent. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze zachte katoenen, hagel- witte luiers, per i stuk voor De dames van DWS zijn zondag kampioen geworden in de districts Ij klas van de zaalhandbal-compe titie en zullen nu op .24 en 25 fe bruari deelnemen aan de nationale zaalhandbalkampioenschappen. Dit kwam omdat de DWS-dames met 123 ruim van Turnlust wonnen en naaste concurrent Hygïea onver wacht van Athene verloor. Ook do dames van WUton-Fyenoord heb ben een verdienstelijke 85 over winning behaald op Athene 2, ter wijl de heren van Wilton eveneens aan volle winst kwam door van Meeuwen te winnen. De zege van de DWSdames over Turnlust werd eigenlijk reeds in de achtste minuut behaald, toen die ploeg met 40 voorstond, door doel punten van L, ïtobart, N. Bos-v. Houwelingen. H. Opschoor en R. v.- d. Staay, "Wel kwamen de Haagse dames. o.a. door een penalty aan 42, maar N. Robait zorgde dat met 52 kon Worden gerust. Daarna zak te het spel van Turnlust duidelijk af, zodat de ex-Turniust-speelster M. de Bruyn, die dit seizoen voor het eerst voor DWS speelt, in korte tijd vier maal kon scoren. Een ent housiaste supportes-schaar was zo Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tussen 9 12.30 uur en 26 uur: damesporte monnee met inhoud, N. Amersdor- ver, Nieuwstieht 28. Te bevragen bij de vinders: por temonnee met inhoud, de Goede, v. Hogendorplaan 193 te Viaardin- gen, na 18 uur; damesportemonnee, mevr, Kemper, Schimmelpennick- straat 63; gereedschap, Swartjes, Ma- riastraat 2; dameshoed, A. Bakker, Rubenslaan 7a; sleutelbos, J, Masten broek, Prins Fr. Hendrikstraat 14 a; herenbril, A. v, d. Sand, Hoogstraat 2L; ring met sleutels, Chr. Alblas, Villastraat 84; sleutel, v. Katwijk, Lorentzlaan 19 a; etui, E. den Hond, Graaf Florisstraat 29; herenhorloge, Gravelljn, Fultonstraat 34 c; heren handschoen. Dijkens, Huysmann- straat 63; handschoen, mevr. B. .Ruts, Rijnstraat 18b; dameshandschoenen, de Winter, Alb. Thijmstraat 9a;. kin derhandschoenen, M. Gokke, Park weg 178; dameshandschoen, v. d. Burg, Baerhavelaan 6a; zwart-wit hondje, Dierenasyl te Vloardingen. getuige dat DWS tenslotte met 12—3 won. De laatste wedstrijd in de com petitie. is voor DWS van geen" be tekenis meer. ..Uit dit succes van stadgenoot DWS, hebben de Wilton-dames mo gelijk moed geput om het prima spelende team van Athene 2 toch eén nederlaag te bezorgen. A, v.d. Horst opende de score met een van haar\ befaamde harde schoten, maar Athene zag toch kans om bij de rust met 12 voor te staan. Het was weer A. v. d. Horst die de stad gelijk trok. Bij stand 3—3 kreeg Athene een penalty te nemen die keepster W. Ezerman fraai stopte. Dit stimuleerde de Wilton-speelsters zodanig dat zij in vijf minuten uit liepen tot 7—3, A. Verhoek ver grootte het verschil nog, maar in de laatste minuut werd er toch 8—5 van gemaakt- Bij de wedstrijd Meeuwen—Wil ton (heren) was aan spanning geen gebrek, Hekkesluiter Actief had het tevoren de eerste twee punten bin nengehaald en Wilton, zelf ook pas twee punten rijk,, vocht dus fel om van Actief weg te komen wat ook gelukt is, zodat deze ploeg bij de VOLLEYBAL De damesteams van de Schfedam- se Volleybal Club doen het over het algemeen heter dan de heren zestallen. Ook in de afgelopen week was dit weer het geval. Dames 1 ging op bezoek bij DOP en hoewel DOP fel tegenstand bood, zegevierden de Schiedamse meisjes toch met 3I (set-standen 515, 15—13, 19—15 en 8—15). Dames 2 leverde een prachtige prestatie door uit tegen het Vlaar- dingse Shell een gelijkspel (2—2) te bevechten. Dames 3 tenslotte won met 3—0 van Tenaco. Heren 1 en 3 gaan op de ingesla gen weg voort, Het eerste team. ver loor met 31 van Celebes uit Den Haag, het derde kreeg met 3—0 klop van RLVC 2. Heren 2 is nog steeds zonder pun tenverlies. Met 30 wonnen de re serves thuis van VPSOV. Het junio ren team moest in Libanon A de meerdere erkennen en kreeg met 31 klop. Dit was was de eerste verloren set voor Libanon A. Vrijdag 9 februari zal de heer G Mulder zijn zilveren jubileum in overheidsdienst vieren. Momenteel is de heer Mulder sous-cbèf bij de ad ministratie van de Schiedamse poli tie. Voor de oorlog was hjj sergeant majoor bij de militaire administratie. Tijdens de oorlog maakt hij deel uit van de luchtbescherming en eerst na de oorlog trad hij in dienst bij de Schiedamse politie. De jubilaris zal vrijdagmiddag in de kantine van het hoofdbureau in intieme kring worden gehuldigd. No drie uur worden andere belangstel lenden in staat gesteld de heer Mul der te feliciteren. (Advertentie LM.) laatste zaalhandbalwedstrijd twee punten voorsprong heeft op de laagst geplaatste. Het begon moeilijk, want Meeuwen haalde meteen een 20 voorsprong, Jac. Zonneveld en P. v. d. Gaag maakten gelijk en aan H. v. d. Lugt en aan de wel bijzon der actieve Jac. Zonneveld was het te danken dat met een 6—7 voor sprong werd gerust. Ondanks een punt van H. v. d. Lugt kwam Meeuwen toch met 88 gelijk, doch hierna nam Wilton de leiding om die niet meer af te staan, Twee minuten voor tijd, bij stand 1416, kreeg Wilton nog een straf- worp, maar het schot trof de staan der. Doelman A, Kalkhoven was wel bijzonder op. dreef geweest en heeft belangrijk bijgedragen aan de overwinning. Zoals iedere eerste maandag van tien uur ongeveer 150 verzamelaars de maand, heerste gisteravond de naar zaal Keyzer kwamen, roezige stemming van Vlaardings GEBOREN: Franciscus H„ z.v. H. Gunneweg en J. G. Verver; Peter C., z. v. G. Vreeswijk en N. Breusekcr; Dirk. P., z. v. D. Bouman en M. Brou wers; Jolanda, d, v. H. J, Mosteri en X L. Scholte. OVERLEDEN: A. J. Ponte, 80 Sinds vrijdag worden in de Schie damse Plantage weer harde bijlsla gen gehoord. Want enige mannen van de Plantsoendienst zijn daar bezig vier bomen om te hakken. Hel zal de Schiedammers, die in de afgelopen jaren met ptjn en onder veel protest hebben, aanschouwd dat dë Plantage van een echte bossage tot een ge woon stadsplantsoen werd veranderd, wel doen opschrlkkea dat wederom vier bomen zullen verdwijnen. Maar deze „ontbossing" geschiedt In uiter ste noodzaak, "zoals er; ook een goede reden bestond om de oude luisterrij ke bomen in het verleden te kappen. Ook deze vier bomen begonnen vo rig jaar al tekecien van afsterven te vertonen en zijn nu nagenoeg dood.. Voordat er; ongelukken gebeu ren met omvallende boinen, worden de dode stammen nu verwijderd. Zjjn we goed ingelicht, dan hebt het echter in dc bedoeling, om de opengevallen plaatsen door andere bomen te vervangen en naarstig zoekt men nu maar bomen van be hoorlijke afmeting, die de Plantage weer een enigszins beboomd aanzien moeten geven. Want het is beslist niet uitgesloten dat nog meerdere bomen, eveneens aangetast! moeten verdwijnen. Wie het verdwijnen van het ge boomte betreurt, niet de jeugd. Want gisteren hebben (zoals de foto ook toont) de leerlingen, van in ,de buurt gelegen scholen enthousiast een handje geholpen om met touwen de reeds half gekapte bomen om te trekken. ruilbeurs in zaal Keyzeraan de Landstraat. Deze avond onderscheid de zich echter van de overige bijeen komsten doordat de ruilbeurs giste ren officieel een anderafdeling is ge worden van de Nederlandse vereni ging „De Verzamelaar". Wegens riekte van de heer G. Kieffer, lid van het hoofdbestuur en tevens voorzitter van de afdeling Rotterdam, die oorspronkelijk het bestuur zou installeren, nam de heer Poot, consul van „De Verzamelaar" uit Schiedam, de ceremonie voor zijn rekening. De heer Poot las de op schrift gestelde toespraak van het zieke hoofdbestuurslid voor, waarin onder meer de vreugde werd uitge sproken over de toetreding van de Vlaardingse vereniging tot de lande lijke organisatie. Het bestuur van de nieuw aange sloten ruilbeurs is als volgt samen gesteld: het voorzitterschap berust bij de heer K. Bouman, de heer A. Verboon jzn. is secretaris en de heer A. Hoekman is penningmeester. Ook deze bestuursleden zijn verwoede, verzamelaars. Voorzitter K. Bouman heeft een collectie met betrekking tot oud-Vlaardingen, de secretaris verzamelt alles op het gebied van de visserij en de heer Hoekveen spaart postzegels. Een voordeel van de aansluiting bij de landelijke vereniging is o.a. de (financiële) mogelijkheid tot het frequenter organiseren van tentoon stellingen. Ook hebben de leden van „De Verzamelaar", thans ongeveer een dertig in getal, nu een ruimere kans om hun verzameling uit te breiden, doordat zy op vertoon van hun lidmaatschapskaart toegang hebben tot andere ruilbeurzen, waar van zij op de hoogte worden gehou den door het maandelijks vereni- gingsorgaan. Dat echter ook niet-leden.'die een toegangsprijs van ƒ9,50 moeten be talen, dankbaar gebruik maken van de ruilbeurzen, blijkt wel uit het feit, dat er gisteravond van zeven tot De voornaamste ruilobjecten zijn wel postzegels, suikerzakjes, luci fersmerken en oude munten. De laatste microkorfbaldag in de Energiehal heeft voor onze stadgeno ten. slechts vier winstpunten opgele verd uit zes wedstrijden. Daarvam heeft het jeugdteam van Schiedam er twee voor ztfn rekening genomen en bet seniorenteam van de roodzwar ten dc beide overige. Succes is niet erg fortuinlijk geweest. Beide wed strijden gingen met kleine cijfers verloren. In .de eerste wedstrijd kon de Schiedam Jeugd niet op dreef ko men: De Spangen Jeugd won met 01. In de tweede wedstrijd tegen Unicum J werd er door beide par tijen lustig op los gescoord. Niet minder dan veertien maal ging de bal door de korf, waarvan acht door de Unicum-korf en zes door de Schïedam-korf. Schiedam J won daardoor met 6-4*. De Spartaan 2 zegevierde met 20 over Succes en Ons Huis 2 versloeg de blauwwitten met 2—1. De Succes sors hadden met dé laatste wedstrijd wel een puntenverdeling verdiend. De eerste wedstrijd van Schiedam eindigde met een 3—1 overwinning op USV, maar in de tweede wedstrijd tegen ALO gingen de volgelingen van J. v. d. Tuuk met 0—7 ten on der. Het laatste is wel in schrille tegenstelling tot de 15—4 overwin ning, die de Schiedammers verleden ploeg behaalden. Waarmee weer een» duidelijk wordt aangetoond, dat d» kansen bij korfbal grillig kunnen lopen. week op het veld tegen dezelfde te Rotterdam. WILHELMSHAFEN. De Neder landse tanker „Forest Lake". (12.718 tón) is zondag Wilhelmshafen bin nengelopen. met een dode aan boord, Het is de statenloze zeeman Paul Kramer (50), die tijdens de vaart door het Kanaal, was overleden. De man was zó bleek bij het' onderzoek van de havenarts ia ernstige mate suikerziek. Het stoffe lijk, overschot is naar Rotterdam ge bracht. De „Forest Lake" is eigen dom van de Nationale Tankvaart Maatschappij Wm. H. Mueller en Co. Het Nederlandse schip „Mersey LLnyd" (9732 ton) is zondag bjj de ingang van het Suezkanaal In aan varing geraakt met het 5452 ton me tende Libanese schip „Irini's Bles sing". Beide schepen worden in de haven onderzocht. Het verkeer doqr het kanaal heeft geen hinder onder vonden. De Schiedamse fotograaf R. M. waarschuwde gisteravond de politie. Twee jongetjes reden in zijn bestel wagen rond. Hij had ze de dag tevo ren ook al gewaarschuwd. Toen wa ren zij met de bestelwagen tegen een andere wagen, waarvan hij eveneens dc eigenaar is, opgereden. De jongetjes bleken twee broertjes van resp. 9 en 13 jaar oud te zijn. Een van de broertjes verklaarde op een knopje te hebben gedrukt, waar door de auto was gaan rijden. De po litie heeft de ouders in kennis ge- ateld. Heden heeft het God'be haagd, tot Zich të nemen, mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder, onze zuster, behuwdzuster, tante en nicht MARGARETHA JOHANNA VAN DER TOUW echtgenote van Bertus van der Graaf, in de ouderdom van 68 jaar. Schiedam. B, van der Graaf Rolde, J, J. Cramer— van der Graaf H. J. Cramer Herbert en verdere familie Schiedam, 4 febr. 1962 Broersvest 54 c De overledene ligt opge baard in de rouwkamer, Broersvest 103 Schiedam Bezoek aldaar dinsdag en woensdag van 6.30 tot 7.30 uur n.m. De begrafenis zal pleats vinden op dc algemene begraafplaats te Schie dam. donderdag 8 febr. a.s. te 2.45 uur n.m. Ver trek van het woonhuis 2.30 uur n.m. Voorjaarsjaponnen en deux-pièces, in moderne uitvoering en stoffen van prachtige kwaliteit. Aantrekkelijke prijzen, in de middenklasse. L. Kerkstraat 19 Schiedam - Tel. 6 61 35 Onze uitstekend verborgde verschijnt Iedere maandag N.V. Metaalbuizenfabriek Mij. vraagt voor de afdeling verkoop. Sollicitaties te richten aan de afdeling Per soneelszaken, Buitenhavenweg 5260, Schiedam. Wij zoeken een (POMPFONTIJNE N.V. Noordvest 85 - Schiedam Daar ons assortiment vriesdroogprodukten wordt uitgebreid en de produktïe regelmatig blijft toenemen vragen wij opnieuw enkele voor het schoonmaken van groenten en andere voedingsmiddelen in de moderne vriesdroogafdeling van onze fabriek te Viaardingen. Ook gehuwde dames komen in aanmerking en kunnen desgewenst voor halve dagen worden aangesteld.. Voor mondelinge inlichtingen of sollicitaties kunt U zich dagelijks (zaterdagsmorgens tot 11 uur) wenden tot de fabrieksdirectie van FABRIEKEN VAN M=lKPRODU<TEN EN VOEDINGSMIDDELEN N.V. OOSTHAV6NKADE 39 - VLAARDINGEN - TELEFOON 2941 0BKG Wij vragen voor spoedige indiensttreding: Het zal haar taak zijn ons archief van de inkomende en uitgaande post „up-to-date" te houden. Hiervoor is een MULO-opleiding gewenst, terwijl enige kantoorervaring tot aanbeve ling strekt. Leeftijd boven 18 jaar. Heeft u interesse voor deze prettige werk kring met goede vooruitzichten en vrije za terdag Aarzel dan niet en schrijf ons N.V. „ITHO - SCHIEDAM" Personeelsafdeling, Westvcst 30, Schiedam Te koop aangeboden Te koop: Papegaai, pracht vogel 30.telefoon (070) 63 8515. Kapstokken. Transit en Hol landse modellen. - Keus uit 60 stuks. 2 ie winkel Grote Markt 19—21, Schiedam. Te huur gevraagd"| Tekenaar-ontwerper vraagt kleine atelierruimte, zolder- ruimte, kantoorpand of i.d. Tel. 8 62 31 na 6 uur. Da boekjes met O» I Avonturen van Kapitein Rob kosten aog steads slechts 73 m p. deal Bffte1 Ja# de bezorger

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1