BIQ DOP n i VOETBAL: voor vele clubs zal de beslissing gaan vallen Start CHIEDAM EEN ASSISTENTE Afzwemfeest had weer een gezellig verloop SZC boekte een forse overwinning op Gouwe Hond liep buiten wil van vrouw naar buiten RAP VUIA... WA1A MOEDERDAG 3 verwilderde katten gevangen HAARCRÈME Auto reed sclieur (80 cm) in gevel Nieuive bepalingen werden voor het eerst toegepast. Bijeenkomst van de V.V.D. MOEDERS ZITTEN STEEDS THUIS PLATE Bad Groenoord zaterdag open Granaat opgevist uit de lepelaarsingel Voor de kantonrechter sport bijlage HERMAN JANSEN N.V. G-vG*--, Koeriersiers MAAK MOEDER GELUKKEG Een leuke schemerlamp koelkast Broers veld 108 Schiedam Teief. 69703 meesterlijk GEEFMOEDER IETS VOOR HAARHUIS W. A. VE11WAIJE1V DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Donderdag 10 mei 1962 (Vao'.Bon onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, donderdag Devoetbal- «mbelUie gaat. to he<- komende week- «lade veor diverse Schiedamse clubs een S*"ekend hoogtepunt bereiken. Beslls- Üïïde siageh nullen vallen, in de tweede liassen van de afdeling Rotterdam van de KNV® komen de beslissende duels tcitiét kampioenschap voor Wilton Fijen- .ji en Schiedamse. Boys. Andere clubs n. triiren tot taak het degradatiegevaar af te-wenden. Zo dient DKZ in Dirksland te winnen om daardoor Dirksland In dc (Advertentie. I.M.) Een dag om te tonen dat moeder goud -waard is. Geschenken van blijvende waarde Gouden dumesrmgen een prachtige collectie. Prijzen van 20 1000. Gouden broches - Spelden - Colliers - OorelJpsen vanaf 13.50 400. Horlogebanden in doublé goud op staal en goud 8.95 225. Dameshorloges in doublé, goud op siaal cn goud uitsluitend' bekende merken 20.75 600. Styiklokjes als Zaanse klok ken, staartkiokjes, tafelkiok- Icen. in een volledige collectie vanaf 93.75. Speciale aanbieding Doublé damespolshorlogcs met doublé band, compleet. Een geheel nieuwe collectie 69.75. PeesteHJke verpakking. Juwelier horloger rotterdamjedljk^Sfl schiodam put ie duwen, maar is schier onmogelijk. Lager KNVB Evenals vorige jaren moét'Excelsior '20 in de laatste wedstrijden uit de bedreigde hoek krabbelen. Mogelijk zelfs dat Ex celsior '20 in de vooorlantste wedstrijd op de onderste plaats wordt gedrukt want het duel Slikkerveer Excelsior '20 be tekent voor Slikkerveer het behalen van het kampioenschap. De. zwart-witton heb ben slechts één punt voorsprong op de twee Jaatstcn, Derdeklasser DHS moot trachten de uitwedstrijd van GSV te winnen om een betere positie in de top te krijgen. Bij de vierdeklassers eist de ontmoeting Dirksland DRZ. in 4 _G alle aandacht op. Met nog drie wedstrijden te spelen betekent een nederlaag voor één van bei de vermoedelijk degradatie, Demos, Mar tinit en SFC zullen moeten winnen om dat zij daardoor hecht achter de lei ders op.de derde, vierde én vijfde plaats komen. Thuis wint Martinit niet van Nado Vooruitgang omdat dé Rotierdam mers dc laatste plaats willen verlaten. In Rotterdam zal Demos tot zware taak heb ben Zuiderster te verslaan waardoor Zui- dcrsler van dc vierde plaats geduwd wordt. De reserves: Nado V. 2 Schiedam 2; SFC 2—'CVV 3; Excelsior '20 2 DCV DCV 4 Excelsior '20 3. Afd. Rotterdam Overwinningen zijn ook vereist voor de clubs in de afdeling. Thuis'moet. SVDPW kunnen winnen van Nieuwen hoorn. Tegen Noorderkwartier heeft Schiedam weder een goed resultaat behaald en nu Schie dam aan kracht gewonnen heeft kan het team ih Harga wei tot winst op het sterke Noorderkwartier komen. Moeilijker is het voor Ursus dat ook moeizaam uit .de kel der kruipt. Het Rotterdamse The Rising Hope zal echter aan de top willen blijven, maar toch geloven wij dat hel enthou siasme van Ursus gaat zegevieren. De winnaars van de duels Nestoro Wilton Fijenoord voor 2A en Activitas Schiedamse Boys voor 2 B worden kampioen. De sterkstcn z(jn niet aan te wijzen, maar Wilton Fijenoord heeft toch SCHIEDAM, donderdag De politie beeft gisteren de dierenbescherming as sistentie verleend by het vangen van 3 verwilderde katten, die in tuinen aan de Rotterdamse dyk huisden. 3 Exemplaren konden worden gevangen. Zij zijn in het dierentehuis afgemaakt. Een parkwachter heeft gisteren in het Prinses Bertrixpark een bruine hond met witte stippen gevonden. Het was een soort jachthond. Het dier, een reu,is in het dierentehuis ondergebracht. (Advertentie :1M.) EEN PRODUKT VAN U'ORËAL DE PARIS SCHIEDAM, donderdag Bij het ach teruitrijden van zijn vrachtwagen is gis termiddag omstreeks 4 uur de chauffeur J. S, met "zijn vrachtwagen in de Boter- straat tegen de gevel van 71 C gereden. Hierdoor ontstond een tachtig cm scheur in de gevel, de deurstijl werd ontzet. Na het voorval is de chauffeur wegge beden. De politie is echter tóch achter zijn naam gekomen. Een nader onderzoek wordt ingesteld. innen, op Flakkee wel voldoende kwaliteiten om de rentree naar de eerste klas te kunnen bewerk stelligen. Lastiger is net voor Schiedamse Boys, dab sinds enige weken een veilige voorsprong .heeft prijsgegeven, zondag faalde het team weer zodat gevreesd moet worden dat Schiedamse Boys de oude wens ook eens eerste klasser te zijn tot illusie zal zien vergaan. Lagere elftallen: Hermes DVS 5 SVV Overmaas 4 SVV 6; RDM 2 DHS 3; Zuiderster 2 Martinit 2; DRL 2 DRZ 2; Demos 2 PFC 2; Zuiderster 3 Martinit 3; SVDPW 2 - Hellevoet- sluis 2; SportieDa 2 Schiedam 3; Her mes DVS 6RKWIK 2: SW 7 For- tuna 4; CVV 3 Her mes DVS 7; Excel sior '20 4 Progress 2; Sparta 13 DHS SFC 3 LMO-3;- SFC 4 Demos 3: Noorderkwartier 3 SVDPW 3; Fcije- noord. 13 SVV 8; HION 3 Excelsior Excelsior, '20 6 ivlusschen 7; Ex celsior '20 7 SVV 11; DZB 3 DRZ 3; Demos 4 Dirksland 3; SVDPW 4 Noorderkwartier 4;Excelsior R II - Her- roes DVS 9; Xerxos 7 Excelsior '20 0; Slikkerveer 6 Hermes DVS 10: Excel sior '20 10 VDL 4; DHS 6 RKWIK LMO. 4 Démos 5; Hillegersberg DRZ 4; Martinit 5 Tediro 5; Hillegers berg 6 Demos 6; Roga 3 Ursus 3; AVS 4 Ursus 4; Schiedam 6 VOB 4; DHS 7 Bloemhof 5; SVDPW 6 Wilton Feijcnoord 3; DDC 5 Schiedam Biijdorp 4Wilton Fyenoofd 4. Zaterdagvoetbal Bij PPSC leeft de geringe hoop voor het kampioenschap nog, maar dan moet leider insuiinde nog enkele malen (o.a. ook tegen PPSC> struikelen. Daarom komt PPSC op de Boshoek tegen het stugge Heinenoord voor een zeer las tige opdracht. GTB kan in Harga wel tot ecu puntendeüng komen tegen DOS "32, In Vlaardingen zal GSS niet tot de volle winst komen tegon Sunlight. De overigen: PPSC 4 DOS '32 3; KB 5 4—, Zwaluwen 7; WIA 2 HBSS 5; PPSC 5 Insuiinde 3; GTB. 3 TSB 5; HBSS 6 MW '27 3; Sunlight 4 PP SC G; SC Zuiderpark 3 HBSS 7: LSV '61 3 GSS 3; regionale jeugdafdeling: ADO Hermes DVS en Feijenoord SVV. (Advertentie i.M.) Groot assortiment elegante damespennen! Met gouden pen vanaf f 21.75 Alleemert. voor Nederland: Parker Service N.V- - Bcors - Damrak - Amstcrdam-C. Produktcn van the Parker Pep Company. Makers of the "World's Most-Wanted Pens; {Van een. onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag SZC heeft zich bijzonder goed weten aan te passen aan de nienwe bepalingen, die de KNZB in de waterpolospelregels heeft inge voerd. Want in de gisteravond in het Sportfondsenbad gespeelde vriendschap pelijke wedstrijd tegen Gouwe uit Wad- dlnxveen, hoekten de Schiedammers een gedeefdeerde overwinning. Na. een zeer felle strijd werden de tegenstanders, die in de competitie een klasse hoger uit komen, met 63 geklopt. De uitslag Is geenszins geflatteerd te noemen. SZC was duidelijk de sterkere ploeg. Voor het eerst speelden de stadgeno ten deze wedstrijd dus volgens de nieuwe bepalingen. Er mocht gebruik gemaakt worden van een viertal wisselspelers, ter wijl gespeeld werd in vier tijden van elk vier minuten, waardoor de wedstrijdduur iets langer geworden is. Al direct na het aanvangsfluitsïgnaal van scheidsrechter B. Arons, die voor het eerst een officiële wedstrijd leidde en dat naar behoren deed, kwam SZC tot een duidelijk overwicht. De eerste speeltijd eindigde dan ook met een 3—0 voor sprong voor SZC. Het was M. Zijlstra, die een. combinatie tussen. Magito en Van den Boom afrondde, En dat betekende de openingstreffer. Kolmeijer kwam spoe dig hierna opzwommen én verraste de Gouwe-keeper met een fraaie drukbal. Toen de G -trwe-spil dearm van De Bruin trachtte af te klemmen, vocht deze zich toch. nog vrij en zijn loeiend schot van korte afstand afgevuurd, was de Gouwe-keepèr te machtig: 3O. In deze speeltijd kwamen de Waddinxveners sporadisch tot gevaarlijke aanvallen. In de tweede speeltijd begon de strijd steeds feller te wórden. De Gouwe spe lers zaten toen niet alleen feller op de bal, maar ook op de man. En dat lieten de Schiedammers niet zo maar over zich (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag In het Sport fondsenbad klaonk gisteravond weer het geroezemoes, dat bü'elk afzwemfeest ge bruikelijk Is, Ongeveer 119 kandidaatjes ontlaadden hun nervositeit door veel te praten; terwijl ook het talrijke publick voor een gezellig gegons zorgde. Al met al gaf dit afzwemfeest weer hetzelfde beeld te zien als bij andere dergelijke (Advertentie IM.) PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 - TELEFOON 6 8S81 SCHIEDAM, donderdag De WD zal op woensdag 23 mei's avonds om acht uur een propagandabijeenkomst beleggen in de Amstelbrón. Op dé bijeenkomst zat spreken mevr. Stoffels-Van Haaften, lid van de Tweeede Kamer. (Advertentie LM.) heengaan. Het gevolg was dan ook vooral tegen het einde van de wedstrijd een af en toe onplezierige stemming. Maar scheidsrechter Arons hield geluk kig de touwtjes stevig in handen. Gouwe kwam op 3—1, nadat de SZC-verdedi- ging vergat in te grijpen. Het werd zelfs 3—2 via een stratworp. Van den Boom zat toen wegens een door hem begane overtreding op het strafbankje. SZC begon de derde speeltijd met een numerieke minderheid, Magito had dc kant moeten- opzoeken. Maar toch kwam de ploeg op 4—2, doordat De Bruin een van de paal terugketsende bal in het doei kon werken. Dc Waddinxveners maakten hun laatste goal in de vierde speeltijd, juist toen een speler van hen uit het wa ter was gestuurd. Maar verder slond SZC niets toe. De Bruin en Kolmeijer zorgden respectievelijk voor 5—3 en 6—3. Verhoog daarom de gezelligheid door hei geven van een ROTAN STOEL M vanaf 12.90 TUFTON SLAAPKAMERKLEEDJES vanaf 9.80 KAPSTOKKEN vanaf 9.75 TAFELKLEDEN KAFSTOKKLEDEN HORIZON KARFETJES vanaf 54.50 Enz. enz. Komt altijd eerst naar COMPLETE WONINGINRICHTING 2800 m2 toonkamers, welke het" gehele jaar door direct *e bezich'igcn zijn. Grote Markt 19-21 Telefoon 6 77 82 6 3190 t.o. stadhuis Schiedam evenementen. De meeste deelnemertjet brachten het er deze avond niet slecht af. Van dé 175, die voor het eerst diploma opgingen zakten er slechts vyf. Van dé die probeerden het tweede diploma te bemachtigen, behoefden er maar drie te worden afgewezen. Zoals gebruikelijk opende de directeur van 't bad, de heer F. A. Putto, de avond. Hij wees nóg eens uitdrukkelijk op het verdrinkingsgevaar, dat 'er. voor hiet- vemmers tóch altijd bestaat. Voorts bracht hij de zgn. „tegel" -dtpo- ma's onder de aandacht. De baten hiervan zijn bestemd voor het trainingsfonds van de KNZB voor de zwemmerststers) die naar de Olympische Spelen in Tokio zullen worden uitgezonden. Het diplomazwcmmen stond ook ditmaal "weer onder leiding van de heer J. J. A-Garnaat. De! avond werd voorts plezierig gevuld met fraaie staaltjes figuurdrijven door de dames vaii WiltonFijenoord, komisch springen' door Hermar» Bouwman Tom van Bemmel en een waterpolowed- strijd tussenSZC en een Rotterdamse combinatie. In Schiedam is de waterpolosport niet zo bekend cn daarom was het gisteren mooie gelegenheid nu er veel toe schouwers waren deze prachtige sport onder de aandacht te brengen. SZC speel de tegen een op papier toch wel. iets ster kere ploeg, maar dc uitslag viel maar met liefst 83 in het voordeel van onze stadgenoten uit, Een goede prestatie! Voor de doelpunten van Schiedamse zijde, zorgden: M. Zijlstra, <2x). Van den Boom (3x>, Kolmeijer <2x) en De Bruin. De Rotterdamse combinatie bestond uit spelers van „R", RZC, Maas en, Herman dad. SCHIEDAM, donderdag Zaterdag morgen zullen om half zeven de hekken van „Bad Groenoord" voor het zesde sei zoen worden ontsloten. Hard ïs er in de laatste weken gewerkt om alles in ge reedheid te brengen voor ds ontvangst van de duizenden bezoekers, die thans nog hoopvol uitzien naar een zwemsei- zoen met veel zon. Hoe het ook zal zijn, de traditionele „beren"-ploeg zal ook in de vroege za terdagmorgen van 12 mei weer present zijn om met een fikse duik het Ijste breken. Eén gebeurtenis die geen der leden zal willeri missen. Velen hebben zich reeds voorzien van een seizoenabon nement tegen gereduceerd tarief. Tot en met vrijdag 11 mei, 6 uur n.m., zijn dé abonnementen nog tegen gereduceerd ta rief aan het loket van „Bad Groenoord" verkrijgbaar. Burgerlijke Stand GEBOREN: Petnis J. C z.v. W. fcl. A. an der Heiden en M,: L, M. van Steen oven; Falco J. z.v. G. T, Brands en J. P. Travis; Franeiscus C. A. z.v. H, F. Daal- meyer en. A. de Vries. OVERLEDEN: M, Meurs, 50 jr. echtgen. van P. S, Visser, M- Ruigrok, 69 jr. echtg. van G. Lansbergen; K. Krommenhoek, 65 jr. echtg.. van P. M. Of ferm an: J. M. Kouwenborgh, 50 jr. cchtg. van F. B, van der Raaf; H, Witte, 84 jr.; L. Opschoor, 53 jr.; E. A. K. Willebrand, 7 jaar; van Leeuwen. A., 71 jr. wed. van L. J. M. Lansbergen. ROTTERDAM, donderdag. Bij bet schoonmaken van de Lepelaarslngel hU de Roérdoinpl3an heeft woensdagmiddag een gemeente-arbeider een 3-fnch g»ra- naat uit het water gehaald. ("Advertentie I.M.) Dot weet zelfs een leek m&fmrA voor r-pn r~J rv naar Verbeek K - - TELEF.47.4Ö0 -SHoyyROOM^BEIfriNCKPLEJN 15, WÉRKPtAATS£H:.DË G8A£FF5TR.'5,HÉNNÊWIÉRSTR. 42," (Van een onzer verslaggevers! SCHIEDAM, donderdag - Kan Ieder een verantwoordelijk zijn voor 't gedrag van kihond of kan zo'n dier eigen Initia tieven ontplooien. De plv. kantonrechter te Schiedam rar. O. SIpkes was woensdag geneigd té menen, dat de eerste sitnatie de juiste. zal zijn maar toen hy de ver dachte gehoord had, meende hU toch ook dat een hond iemand onnodig in moeilijk heden kan brengen. Mevrouw ML B. W. stond terecht omdat zjj op 28 maart 's morgens om kwart "over negen „een hond los lopend bad doen verblijven op het Da Costaplein In Maassluis". „Hoe kan dat nou?" vroeg mevrouw, „die hond ds niet van mij, ik bemoei me nooit met hem, het dier is van mijn zwa ger en mijn zus, daar woon ik bij in, ze waren weggegaan en toen is die hond van zelf naar buiten gegaan, toch kreeg ik de bekeuring". Dé officier en de kantonrechter spraken nog^.wel. van „beseffen van verantwoor- deÜjkheïd" en „toch- toezicht houden", maar mevr- E.-W. had het niet .op dehond van haar familie. ,,Ja, men kan. nu wel een bepaalde verantwoordelijkheid toege schoven krijgen, maar het wordt vreemd als men daar voor gverbaliserd wordt", meende de officier. Hij vroeg vrijspraak, omdat hij niet bewezen achtte dat ver dachte het feit gepleegd heeft. Het is allemaal door het aansteken van een sigaret gekomen. Tenminste zo stel de de verdachte A. E. uit Vlaardingen het woensdag voor het kantongerecht te Schiedam. HU stelde dat h|j al eerder had verteld by de polLie, dat men een bloed proef had mogen nemen en dat nam veel van de twijfel weg, want officier en kan tonrechter hadden, al gesp roken van „lang durige fnifparty" en mr. O. Sipkes veron- derstelde: was zeker niet meer capa bel"- Verdachte was dat wel. Op 18 fe bruari was hij met een huurauto, een vriendi en enkele meisjes, naar White House gegaan in Vlaardingen. Daarna naar Trianon in ScMedam, naar Parkzicht, naar .de Pico Bar en nog/wat gelegenhe den In Rotterdam, ook was er nog sprake van Katcndrecht. En tenslotte was de, metselaar' in; de, B.K.Laaa. in Schiedam tegen een. gepar keerde auto gebotst. De naast hem zitten de vriend V. was tijdig door zijn. zustér achteruit getrokken, maar de beer botste met het'hoofd tegen de ruit. De kousen en de kleding van de meisjes ware;n'kh- pot. Die had hij betaald. „Dat moest ik wel want zewaren op mijn uitnodiging meegegaan," zei bij. De huurwagen kostte honderd gulden en de ziektewet offreerde geen laonverlet Tenslotte bepaalde'de kantonrechter mr. O...Sipkes deze onoplet tendheid op zestig gulden boete. f. Na 25 glazen bier de man waren ze luidruchtig geworden in de nacht van 28 januari. Luidkeels waren de knapen uit Maasdijk, van 22 tot 25 jaar oud,gaan schreeuwen, in het nachtelijke Maassluis. Ze hadden de-keien.uit de straat gehaald om het steen met veel gerinkel door de ruiten van .de woningen te gooien. Yer;-: schrikt ■wareci; de bewoners innachtge- 1 waad Voor,de ramenverschenen. De kan-' tonrechtersprak er woensdag sbhaade van. Hoofdaanvoerder De zou zélf zb: geschrokken i zijn dat hij nu-Verkering, heeft, werd meegedeeld. Voor de fuifnum mers D W./H./V,, V.' en Van der 3.'werd de maximum boete van vijftig gulden ge rekend voor openbare, dronkenschap, j,. Gun uitstekend verzorgde verschijnt Iedere Maandag Distillateur Zijlstraat 6 - Schiedam vraagt voor de afdeling boekhouding voor wie de werkzaamheden afwisselend zullen bestaan uit het verzorgen van de loonadministratie en het verrichten van andere administratieve bezigheden. Zaterdags vrij Sollicitaties, schriftelijk öf mondeling, aan vorengenoemd adres, afdeling boekhouding. 2lj kozen eon fantastische tweepersoons bromfiets, die zich door de felstestorrnwind boort en over steil# hellingen triomfeert. Daar staat hij: met zijn y Hal e, turbo-gekoelde motor en zijn onwrikbaar, stalen frame! Te: koop aangeboden Wasmachines, zo vao O briek v:a f 95 -centrifuges t Hl» - combinaties met eJekti verwarming f 275.,— Showroom „Cojs" Lange Haven I2« tel 633 41 Fotografie -• PMUcuUsr tc kcop'Kolflte» Wifctwis De note- Renawll C,. Bouwjaa. lfló.i. maat staat voor u klaata A.Io 7.3o uur 'savor.ds. Singel'soorten films. Foto K. van 145 B. 'Vuurcn. Hoogstraat 106. Een klasse apart. Door en door betrouwbaar. Twee of drie versnellingen naar wens. Drie verfijnde kleu rencombinaties. Volledig uitgerust mert alle acces- v a 645.- Geef haar een praktisch cadeau. is altijd welkom. Of schiet eens uit uw slof: geef haar een Hef kan nu voor 3.per week. Zonder aanbetaling uw eigendom. Natuurlijk bij Let op onze SHOWROOM op nr. 134 Afd. Motoren: ST. LIDUINASTR. 52 Telefoon 64313 Swaramerdamsinge! 25 Telefoon 6 65 48 Betaling cesgewons: in overleg. 9 LEUKE KLEINMEUBELEN 9 Ladekasijes Lektuurbakjes Tafelkleden v.a. Bijp. dressoirlopers y!a. Schoorsteen lopers v.a; Theebeurzeu (kapokvulling) Theemizts v.a. v.a. 74.50 v.a. 13.50 2.95 2.95 Ligstoelen om -é zonnen v.a. 8.50 Damesfauteulls. v.a. 59.50 Gortlynstof. 120 br., p. m. v.a. 2.25 Mach Smyrna kleedjes .v.a. 8.70 Slaapkamerkleedjes v.a. 7.95 Sierkussens, div. soorten v.a. 5.95 VOLj-EDIGE woninginrichting HOOGSTRAAT 184-186 Telefoon 6 75 81 CONTINENTAL Bijzonder Voila, de gai ne zoals U hem wenst, met een maxi mum aan be wegingsvrij heid. Dubbel voorpand,cor rigeert feil loos kleine figuurfoutjes. 16. Model boven de taille 19.9Q charmant is ezewa lette gaine met slank makend tijn-elastie ken voor- en rugpand Cwit en zwarO 12.5( Voor <3e elegante vróuw, die prijs steït op het laatste mode silhouet, deze Walette boothals beha..:- dus schouderbaadjes opzij: - v.a. Ö.7S Rijkelijk met kant overtrokken. Beugeltjes die 0 nooit voelt, maar een perfecte separatie verzekeren. Cups.A, .B, C, Past U:hierbij eens- deze Walette gaine 12.*°, luchtig door tule-eiasaek - rekt naar alle kanten Kan door speciale pasvorm niet opkruipen. Schiedam: Oranjestraat 17 speciaalhuis Vlaardingen: Gcd. Bier sloot LEES.;j.;;;A:v de avonturen van, KICK WILSTRA de wondermldvoor Prijs per deel 60 et Bestel bij uw be zorger. boekhande laar of kiosk SCHITTERENDE BIJVERDIENSTE Groot Spaarkasbedrjjf vraagt beschaafde heer voor de buitendienst voor 2 a 3 avönden 'per week. Na kortemwerkmg/yer^óe- ding vaii d: peir jnhcL, nader overeen te komen.'), Zéér lucratieve werkkring. (Géén adro.). Brieven onder no. G1616 bur. van dit blad. U kijkt... U vergelijkt.Y U koopt bij LANGE BA VEN 95 Schiedam, tel. 6 86 11 GEEN FILIALEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1