42? iel, Patiënten gaan door het land koersen Centrum bezield gevierd CAMERA INRUIL ACTIE Oude brandweerglorie Cargelli demonstreert la ligne „froncée BbSuËZlliUI i t I Boottocht van Zonnehuis Honkballers in actie eeman: Burgerlijke Stand P«re u te; Laatste kans voor SVV Het handbal programma Strijd rond de korven schiedam VOOR KATHOLIEKE KRING Verjaardagsfeest door TAXI? EUROTAX 69 4 60 t.m. 2 JUNI FOTO AR0US Uitbreiding van Noletstichting? VEEMAN' Hogere kostenmaar R.Ph.O. zal de prijzen niet verhogen Bus zakte weg in zachte berm Aanrijding Ook gestolen cheques in Rotterdam verzilverd Mr. R. Rensma - oud-kantonrechter - overleden Voetballer op 't veld overleden Bromfietser viel over jongen Tunnel zonder ventilatie en licht: toch in gebruik ®.19| VRIJDAG 18 MEI 1962 Berlljlc I prijs I zijn. Brden Jspy- |w»r- ibbt- n op ■erkt, I later (Van een onier verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag, In het Zonne huis aan de Boerhavelaan heerst op het ogenblik een gespannen, biyde sfeer. Met geesdriftlg kloppende harten wachten 48 chronisch zieken op het moment, waarop ny zich zuilen inschepen aan boord van „De Holland" van de rederü Zwaag uit Am sterdam. Want dit jaar gaan zij weer een vierdaagse boottocht door het land ma ken. Het Zonnehuis biedt ztfn patiënten om de twee jaar zo'n tocht aan. SCHIEDAM, vrijdag Als de voorteke nen niet bedriegen gaat Schiedam weder om een goed honkbalseizoen tegemoet. De resultaten van alle teams zijn namelijk van. kwaliteit. SW heeft weer bewezen een goede overga ngsidasscr te zijn. De rood groenen. gaan zondag naar ADO. De Hage naars zijn geen onbekenden voor onze stadgenoten, winst is zeker mogelijk. In de derde klas speelt Schiedam zater dag thuis tegen Wassenaar, hier kan het slagvaardige Schiedam wederom een over winning behalen. SW 2 gaat zondagmid dag met winstkansen, naar Sparta 3. In het Rayon Rotterdam komt DHS tot zulke verbluffende prestaties dat ver wacht mag worden dat DHS zaterdagmid dag in Rotterdam Sparta 4 zal kloppen. Schiedam 3 komt bij Hermandad tot epn draw. SW 3 zal mogelijk een punten - deling behalen bij Leonidas. DRZ gaat naar The Hawks, dat te sterk zal zyn voor de roodwitlen. Zondagmiddag gaat DHS 2 naar BHC zonder bevreesd te zijn voor een grote ne- derlaag. Schiedam 2 moet in Rotterdam tegen Feijenoord 2 overeind kunnen blij ven. Mduerteïitic l.M.) DEURKRUKKEN zwart bakeliet, vanaf 11,45 Wit metaal, vanaf 3.45 Roestvrij stalen briefplaten en deurknoppen GORDIJNRAIL Brons (compleet) per meter 1.— Aluminium (geneel roestvrij) compleet per materƒ145 Plastic, per morerf3,75 IJZERHANDEL Brtxmfft 52 Tel. 67594 GEBOREN: Leo, z.v, A. van Zanten en K. E. de Vries; Ronald, z.v. W. Langeveld en A; Sprong; Karei, z.v. W. Kinnegmg en C. Gonlag; Christina E. M., d.v. B. A. Kloosterman en H. A. M. Kerkhof; Rend z.v. A. M. C. Vis en H. J. Verhoeff. (Advertentie LM.) Zij. die deze schuimrubber merkmatras al eerder kochten voor de vastgestelde prijs... 98.50, kennen uit ondervinding het genot van de heerlijke en soepele ligging. Dit Is nu een aanbieding van de hele fabrleksvoorraad van dezelfde éénpersoons matras sen, maar niet voor de vast gestelde, maar onze reclame- prijs. 10 cm hooj De deelnemers zullen zich voor hun vakantie op het water zaterdagmorgen tussen tien en elf uur aan het Hoofd m Schiedam inschepen. Leden van het Rode Kruis en personeel van de GG en GD zullen stevig hun handen uit de mouwen steken om de vakantiegangers aan boord te brengen. De patiënten worden met ara. butancewagens en andere auto's naar het Hoofd gereden. Op het schip zijn dan al de nodige bed den van het Rode Kruis uit Den Haag door het personeel van het Zonnehuis geïnstalleerd. De tocht wordt behalve door de patiënten meegemaakt door 30 man personeel van het Zonnehuis o.I,v. de directrice zuster A. L. Smit en de hoofdverpleegsters mej. J. Both en mej C. J. Damhoff. ..De Holland" wordt nog dezelfde dag zaterdagavond dus in Goricfaem verwacht. Daar wordt ook de zondag doorgebracht, tijdens weike een kerk dienst zal worden gehouden, 's Maandags vaart het gezelschap naar NUmegen en de dag daarop naar Zutphen. De laatste overnachting vindt plaats woensdagnacht in VVagenlngen. Donderdagmiddag stoomt het schip tussen twee en drie uur Schie dam weer binnen. Het spreekt, dat de plaatselijke afde lingen van het Rode Kruis in de steden waar een overnachting wordt gehouden, voor de nodige ontspanning zullen zorgen. En aan versnaperingen zal het de patiën ten evenmin ontbreken. Familieleden of kennissen van de opvarenden kunnen in de plaats van overnachting een bezoekje aan boord afleggen. Daartoe is het ver blijf in Gorichem, waar de hele zondag wordt doorgebracht, wel uitermate ge schikt. Dat een dergelijke tocht de nodige fi- meiën vraagt zal een ieder wel duide lijk zijn. De kosten bedragen zo ongeveer een slordige zevenduizend gulden. In het Zonnehuis heeft men daarom altijd een grote pot staan, waarin bezoekers van patiënten o.a, hun gaven kunnen depo neren. De pot bracht dit keer f 500.— op. Maar op nog een andere manier is geld binnengekomen. De immer actieve mevr. A. Verhoef geen onbekende voor het Zonnehuis zamelt al lange tijd oud papier in en verzint telkens weer andere middeltjes om aan geld te komen. Zo kan zij nu maar liefst f 2000.— afdragen! SCHIEDAM, vrijdag. SVV staat zon dag voor een beslissende wedstrijd tegen Haarlem aan de Westfrankelandsedyk. Want alleen bjj een overwinning kunnen de roodgroenen een plaats houden onder de eerste zes. Maar Haarlem is, hoewel reeds gedegradeerd, geen te onderschatten tegenstander. Bovendien kunnen zjj vrij van angst spelen en zo hebben zfl afgelo pen zondag Veendam de hak dwars gezet. SVV heeft zondag moeizaam een punt weten te veroveren op het feP spelende KFC, dat vocht voor de laatste kans. Nu hebben de roodgroenen het voordeel van het eigen terrein en van het eigen publiek die met hun belangstelling belangrijk kunnen bijdragen tot een sfeer van en thousiaste strijd. Want SW moet win nen, om in de eerste divisie te kunnen blijven. Het zal er spannen. SW 3 trekt zondag naar Xerxes 2 en kan zich met een overwinning veilig stel len In de reserve-klasse. SVV 4 gaat op bezoek bij DFC 3. Het tweede elftal oefent zaterdagmiddag om 3 uur aan de bosrand tegen Sparta 2. SCHIEDAM, vrijdag Voor enkele Schiedamse handbalteams zullen zondag beslissingen vallen. Niet echter voor de DWS-dames die op de vierde plaats staan en geen aanspraak meer kunnen maken op de titel. Maar het bezoekenden Walche ren uit Vlissingen is nog volop in de strijd gewikkeld om de laatste plaats te ver laten, zodat het niet zeker is dat de DWS- dames zullen kunnen winnen. De Wilton-dames zijn van de eerste plaats verdrongen door Quintus en zullen nu in Den Haag van HVP moeten winnen. Quintus krijgt het ook niet makkelijk te gen Athene 2, waarop in de laatste strijd DWS en Quintus elkaar weer bekampen. De dames van UVG, reeds kampioen, zul len volle winst halen op hekkesluiter Snelwiek 2. De reserve-teams van DWS en Wilton spelen in. Thurlede een spannende derby. DWS heeft 20 punten uit 12 en Wilton. 18 uit 9. Een van beide wordt kampioen en zal dan voor promotie uitkomen tegen de andere Schiedamse kampioen, UVG. Bij de heren krygt Wilton de laatste kleine kans op behoud in de districts lc klas, Van Olympia mag dan beslist niet verloren worden. Het wisselvallige heren team. van DWS ontvangt GONA; verdeling der punten zit er wel in. De UVG-heren krijgen het niet makkelijk tegen Vires in Gouda; maar er zijn wel kansen op winst. (Advertentie l.M.i Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze één persoons schuimrubber matras sen, 80x190 cm, jAsi. met geborduurde mA 7\fJ zij kanten voor J0li BV SCHIEDAM, vrijdag Voor zaterdag staat de voor O.D.L belangrijke uitwed strijd tegen Hi£.C. In Hardinxveld op het programma. De .ranglijst in aanmerking genomen Lijkt het niet waarschijnlijk, dat onze stadgenoten met winst naar huis zul len komen, maar misschien gaat hier het gezegde op, dat een kat in het nauw rare sprongen maakt en ziet O.D.L kan" de te genpartij een puntje te ontfutselen'. Succes 2 ontvangt Hillegersberg. Het wordt tijd, dat de reserves wat punten er by halen willen zij de degradatie kun nen ontlopen. Voor de aspiranten zijn vastgesteld Schiedam aCharlois a. Succes aOns Huis d. OU.1 b-Weidevogels, Trekvogels g—Schiedam b en Schiedam es—Trek vogels e. OFFICIEEL vlaardingen "^'-Ged, Bïersioot 37 - Tetef. 01898-3450 Burg. Knappertlaan 2 - Telel Ü10-645D0 T7* EN vreemd maar uooral wreed „Ver. Et jaardagsfeest" heeft de Toneelgroep Centrum gisteravond in het Passage theater ten beste gegeven voor de Katho- (Advertentie I M.) TELEFOON Apothekers-nachtdienst: Apotheek 't Gou den Hert, St, Liduinastraat 58a. Bellen bij ongeval; G.G. en GJ>., Tuin- laan 80, telefoon 6 92 90. Politic-alarmnummer: 646 56. Bibliotheek; Lange Haven, geopend maan dag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 1G.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur: donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 10 tot 20.30 uur; zaterdag 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gestoten, RJv. Leeszaal en Bibliotheek: Datn. ge opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 2L uur; don derdag 30 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 ert 10 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. Filiaal Singel; open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur; woensdag 19 tot 20 uur; vrijdag 14 tot 17.30 ert 19 tot 20 uur. Stedelijk Mnseuw 10 tot 17 uur; 's zon dags 12 tot 17 uur. Opgravingen in Egyp te. Groep Mart en Start 10. BIOSCOPEN Monopole, 14 uur: „Pantsercommando"; 19 en 21,15 uur: „Blonde meisjes voor Havanna". Passage, 14 en 20.15 uur; „Ecldie slaat zich er door". DIVERSEN Gereformeerd Jeugdhuis. Toonkunst. Verg. en concert. Irene, 20 uur: Het Zuiden, Toneel. Nieuwe Maasstraat, 19 tot 20 uur: PTT (sport en ontspanning). Bijeenkomst. Volksgebouw, 20 uur: ABC. Vergadering. Beurs, 20 uur: NOAD. Bijeenkomst. Musis Sacrum, 20 uur: GTB. Feestavond. tieke Kring. De tekst hieruocw is gele verd door Harold Pinter, die tn Neder land reeds bekend is geworden door zijn later geschreven stuk „De Huisbewaar der". Het is een uitstekende voorstelling geworden, maar dat is in hoofdzaak te danken aan het talent van de spelers en aan de overgave waarmee zij dit groteske verhaat voor het voetlicht brachten. r is geen duidelijke probleemstelling en ook naar de samenhang moet men zoeken. Het wordt aan de toeschouwer overgelaten om er uit te haien wat hij er zelf in wil zien. Een goddelijke gerech tigheid, de voltrekking van het noodlot of helemaal niets, een komische samen loop van omstandigheden. Printer Iaat het blauw-blauw, alleen maakt hij met veel talent, gebruik van de techniek om zyn publiek te schokken. Het gaat om een ver' jianist, die al een jaar lang op wijze parasiteert op een bej' *r dat een pension drijft, daai.>.j ma kend van de aan hem verspilu-. moeder lijke gevoelens van de vrouw. Hij krijgt dan de rekening gepresenteerd, wanneer twee andere duistere figuren in het pen sion. neerstrijken, voor hem een verjaar dagsfeest aanrichten en hem geestelijk tot een wrak maken, Het waarom, wordtniet verklaard. In lange, banale en zinloze ge sprekken, met agressieve verhoren vol wartaal en gemeenplaatsen voltrekt zich het drama, waarna het slachtoffer, imbe ciele kreten uitstotend, wordt afgevoerd. Geen tragische achtergronden, geen mo tief van fataliteit, maar wel wrede man nen die intens valse dingen zeggen en doen. Ondanks deze duisterheden werd het :n fascinerende opvoering door het be zielde spel van Henk van Ulsen als de zielige klaploper, Sara Heijblom als de achterlijk giebelende en toch ijdele pen sionhoudster met het moedercomplex, Wim van den Brink als de duivelse wre ker, met zwakke, sentimentele momenten en Piet Römer als zijn sinistere assistent In dit gezelschap waren de sullige bad stoelenverhuurder van Jan Bundling en het wulpse meisje van' Yoka Berretty nog dc meest zindelijke figuren. G. K. van het Reve zorgde voor de sluitende vertaling en de vindingrijke regie was van Walter Kous. Met een. de cor van een miezerig pension werd de juiste sfeer, opgewekt. (Advertentie LM.) .Inllchtingan bij uw fotohandi|««r ORANJESTRAAT 9 Telefoon 6 64 31 - Schiedam (Van onze verslaggeefster) T A donna al la mode fronsee". Deze jxy toepasselijke benaming heeft de Rot terdamse couturier Cargelli zijn fleurige en tevens stemmige zomercollectie toebe dacht, die vijf mannequins gisteren en vandaag voor een enthousiaste clientele in zijn Casa di Mode aan de CUaes de Vrieselaan hebben geshawed. De „ligne froncée" was in vele van zijn ontwerpen te herkennen: aan de frontjes en de kanten garineringen van. de zomer jurkjes, de voorschootjes van de rokken en op de stiksels, die in de óf zeer diepe óf net zichtbare plooien en plooitjes ren bevestigd, en de ruches langs de m en. Cargelli's gedachten zijn uitgegaan naar tamelijk wijde rokken, ondersteund met petticoats voor jeugdige draasters van zijn modellen, en somtlijds geraffi neerd nauwe plisséjurken, zowel in ab stracte als in effen dessins voor de vol wassen vrouw. Het woord regen vervaagt bij het zien van de vier regenmantels, waarvoor als stof katoen, met everglace doorweven, naar een patroon van slangenleer was ge bruikt. De brede ceintuurs en de garne ringen langs dc corsage van. de cham- pagnekleurige, blauwe en rode regenjas sen waren zo uiterst zorgvuldig gekozen, dat het geheel meer het idee van een be werkte zomerjas kreeg. Ofschoon de kledij van Cargelli over de linie genomen toch één bepaalde mode- tendens bezat, waren daarbij toch enkele zeer aparte vondsten geeréerd: zomer jurkjes in het bekende Brabantse ruitje met witgaas over de rok getapeerd, ab stracte motieven geborduurd op de rok ken van linnen japonnen of langs de hals lijn daarvan en een doorknoopjurk die niet aan de voor-, maar aan de achter zijde werd gesloten. Bewondering dwingt Cargelli's keuze van contrasterende kleuren af. Treffende kleuren gebruikte hij voor de combinaties van cocktailensembles en zomerjurkjes met -mantels. Bijzonder veel aandacht heeft de ontwerper besteed aan de bijpas-1 (Advertentie LM.) PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 - TELEFOON 6 8981 Vragen mr. Engelsman SCHIEDAM, vrydag Door het lid van de gemeenteraad, de heer mr, H. B. Engelsman, zUn de volgende vragen aan bet College van Burgemeester en Wethou ders gesteld: le. Is het juist dat de R.K. Noletstichting nog dit jaar in de gelegenheid zal worden gesteld een aanvang te maken met de uitbreiding van haar ziekenhujsaccomo- datie? 2e. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, welke stappen denkt het College te doen om ook de aanvang van de bouw van. het nieuwe Gemeentezieken huis, op bespoediging waarvan reeds bij herhaling bij de Raad werd aange drongen snel te realiseren? (Advertentie l.M.) In Schiedam kan men nog een ouderwetse bzandspiiit bewonderen. Op het terrein van Peet van Est aan de Nieuw Mathenesserstraat staat in de openlucht een Magirus Deutz uit 2914. Het zware gevaarte (4000 kg) wordt gevoed met een mengsel van petroleum en benzine. Om de hard-houten wielen zitten massieve banden. Deze „oude roem", die in zijn lange leueu al heel wat brandjes moet hebben gezien, mag niet meer op straat rijden. Wel is hem toegestaan zich puffend in een optocht voort te bewegen of op een tentoonstellingsterrein zijn kunnen te demonstreren. GRASMAAIERS vanaf ƒ39.95 Brill - Folbate - Abner - Kultus HORKENGAAS nylon, groen, per rat4. crème, per m- 4.25 metaal, groen en blauw, p. m- ƒ3.50 VOGELGAAS 50 breed, per meterƒ0.95 100 breed, per meter f 1.75 IJZERHANDEL F Brotrmrt 52 Td. 67594 sende hoeden, sieraden zéér veel Cha- nelspelden en schoenen, hetgeen het geheel maar aantrekkelijker maakt. jO'EN VAN DE vlotte modelletjes, die E/geshowd werden door een manne quin ran de Rotterdamse couturier Cargelli. ROTTERDAM, donderdag, Het Rot- lerdamsch Fhllhartnonisch Orkest zal r het aanstaande seizoen de toegangs prijzen niet verhogen, hoewel de kosten aanzienlijk zijn gestegen. Om het nog gedekte tekort over het seizoen 1960/"61 te kunnen wegwerken stellen b. en W. de Rotterdamse raad voor een aanvullende subsidie te verlenen. Verhoging van de toegangsprijzen is wel overwogen, maar het bestuur van de stichting R.Ph.O. meent dat dit zou leiden of tot vermindering van het aantal bezoe kers of tot een verschuiving van het be- (Advertentie LM.) Zij. die deze heren pyjama gis teren kochten voor 8.95 be taalden geen cent te veel, maar morgen houden wij een speciale verkoop van deze zelfde heren pyjama's, maar nu voor nóg géén zes gulden. Herenpyjama's In pracht kwa liteit katoenen pyjamastof, met contrasterende kraag en panta lon met moderne sluiting, in flinke ruime maten en prima pasvorm. SCHIEDAM, vrijdag In de zachte berm van de Kerkweg iu Kethel zakte gistermiddag om 2.15 uur een autobus van de R.E.T., bestuurd door de chauffeur C. J. G. uit Rotterdam, weg. De auto kwam tot stilstand tegen een boom. De voorzijde van de bus werd ingedrukt Slechts één passagiere, van de vijf Inzit tenden, liep licht letsel op. De bus week op de weg naar rechts uit om een „ijzeren hond", die van de tegen overgestelde richting kwam aanrijden, de gelegenheid te geven, te passeren, Hier door kwam het rechtervoorwiel in de berm, waarin de bus steeds verder weg zakte. Door de klap die het voertuig kreeg. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze heren- zomerpyama's In jmm de maten 48 t/m ML Zyn 54, en diverse kleuren SCHIEDAM, vrijdag Op de hoek Vlaardingerstraat - Vlaardwgerdijk -Vel- levest gaf gisteren de bromfietsberijder \V. C. R. Uit Rotterdam geen voorrang aan de vrachtauto, bestuurd door de chauffeur M. W. P. uit Zoetermeer. De bdomfietser kwam bij de aanrijding die volgde, te vallen. Hij liep bij zyn val enige bloeduitstortingen, en kneuzingen op. De G.G. en. GD. bracht het slacht offer naar het Gemeenteziekenhuis, maar het kon later weer op eigen gelegenheid naar huis. De politie maakte proces ver baal tegen hem op. toen het de boom. met een matig gangetje raakte, bezeerde de passagiere mevrouw J. B.-v. D. uit Vlaardingen haar rechter knie. Zy klaagde eveneens over pijn in haar lendenen. Een langskomende arts heeft haar behandeld. Twee takelwagens hebben een uur werk gehad om de bus weer op de weg te krygen. zoek naar concerten met lagere toegangs prijzen. Het rond 75.000 grote tekort over het vorig seizoen is voor een belangrijk deel veroorzaakt door overheidsmaatregelen op het gebied van salarissen en sociale voorzieningen. Daarnaast moest 15.000 meer worden uitgegeven voor solisten en gastdingenten. De Nederlandse honoraria werden aangepast aan de buitenlandse en bovendien was er in het begin van 3060 volgens het bestuur een beperkte keuze. B. en w. betreuren het dat het bestuur niet in een eerder stadium heeft laten weten dat de begroting moest worden overschreden. Het bestuur heeft daarop toegezegd dat het zich voortaan onmiddel lijk in soortgelijke gevallen tot het ge meentebestuur zal wenden. ROTTERDAM, donderdag. Vorige week vrijdag wekte het gedrag van de 28-jarige Engelsman W. die in Amster dam wegens aanbieding van gestolen reis. chèques is aangehouden argwaan, toen hij in Rotterdam voor een aanzienlijk be drag aan reischèaues verzilverde. Het feit, dat de chèques niet op de Interpol- lijst voorkwamen, maakte het echter on mogelijk hem niet uit te betalen. Dat gebeurde bij de Handels, en Com- missiebank aan. de Nieuwe Binnenweg, waar de Engelsman zich laat in de mid dag vervoegde. Hij vroeg de kassier C. L, Lindeboom een aanzienlijk bedrag aan chèques te willen verzilveren. Het be drag kwam de kassier voor toeristen on gewoon hoog voor en hij lichtte zijn supe rieuren in. Die maakten echter geen be zwaar tegen uitbetaling. „Toen heb ik maar uitbetaald, maar de zaak bleef me dwars zitten. Toen ik des maandags naar Amsterdam moest, besloot ik de uitbetaalde cheques mee te nemen en er mee by de Amsterdamsche Bank langs te lopen om ze in. te wisselen. Daar echter kon men op de door de firma Cook opgestelde lijst van vermiste chèques zien, dat ze gestolen waren. M'n superieu ren vonden, me achteraf wel eigenwijs, maar waren tegelijk blij met m'n initia tief," aldus de heer Lindeboom. ROTTERDAM, donderdag. Ia Rotter dam is op 74-jarige leeftijd overleden mr B, Rensma, die van 1940 tot 1947 in de Maasstad kantonrechter was. Mr. Rensma was ridder in de orde van de Nederland- sche Leeuw. Hij was geboren in Gronin gen, studeerde in Amsterdam en maakte van 1914 tot 1940 deel uit van de advoca tuur in Gouda. Op verzoek van de over ledene is de teraardebestelling in stilte geschied op de Ned. Herv. begraafplaats „Oud-Kralingen". ROTTERDAM, donderdag. Tydens, een voetbalwedstrijd tussen twee vete- ranenelftalJen van Hillesiuis en de Groemvitten is gisteravond de 43-jarige kantoorbediende B. HL van Dongen van de Dordtselaan plotseling onwel gewor den. HJj werd naar het Zuiderziekenhuis vervoerd, waar bij aankomst bleek, dat hü was overleden. ROTTERDAM, donderdag; Op het rijwielpad bij het Zuidplein is gister avond de 62-jarige machinist D. M, de Korte uit de Arresleestraat met zijn bromfiets gevallen, doordat een. overste kende jongen er tegenaan liep. Hij liep vermoedelijk een hersenschudding op Men vervoerde hem naar het Zuider ziekenhuis. CAdvertentie LM.) Zij die al jarenlang sukkelen met het probleem: een sterk en smaakvol karpet voor een groot gezin... en toch voor een prijs die te betalen is... vinden mor gen in onze karpetten-afdeling de oplossing. Want morgen verkopen wij, dubbelzijdige vastgeweven haar- boudé karpetten, aan twee zijden te gebruiken, normale prijs 69.80, nu voor goed veertig gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dub belzijdige haarbouelé karpetten, 200 x 275 cm, in diverse dessins en kleuren voorf "Grote maat 225 x 310 van TêdSO* jouelé karpetten, ROTTERDAM, donderdag De stroom voorziening van de Maastunnel is van morgen ongeveer een half uur onderbro ken geweest, waardoor noch de verlichting noch de ventiiati, werkte. Desondanks kon. bet verkeer, zü het in een kalm tempo, door de tunnel worden 'gestuurd. De na tuurlijke trek zorgde voor voldoende ven tilatie. (Advertentie I.M.) Morgeit heeft U de verrassing v Uw leven. Van 9 uur af kurtf U profiteren van een daverende aan bieding in jongens-Terlenka-pan- talons, zowel 70/30 als 55/45, in de nieuwste kleuren grijs. Mèt en zonder omslag. Eén dag betaalt U voor deze Jangens -Terlenka PANTALONS 5-15 jaar j ALLE MATEN Geen iel. of schriftelijke orders. ROTTERDAM; Korte Hoogstraat 11 Meent bk. GoBdje- slngel s Katendr. Lagedljk hk. Dorpsweg Wen-KmlsiMde 35 LELDEN: Haarlemmerstraat 25. Z EIST; sjotLum 153-16 0 VLAARDINGEN: licweid 7-9

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1