weniersbrug bijna gereed, nu de aanvoerwegen nog SVV behaalt de eerste MURINE VOETBAL: ópmiming van de laatste (moeilijke) restanten Voor bezoek van Koningin Juliana Op Hemelvaartsdag de strijd SYV-Veendam de natuur in, met de natuurzuivere KING pepermunt HONKBAL Ook postduiven in Sportweek. Burgerlijke stand Artsendiensten op Hemelvaartsdag LEKKER ETEN H. J. v. Dis veertig jaar bij Hollandia Portemonnaie gestolen' BLIJDORP WOENSDAG 30 MEI 19G2 (Advertentie LM.) Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rem brandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bQ ongeval; G.G. cq G.U. Tuin- laan 80. telefoon 692 90. Politic-alarmnummer: 6 4666. RJC. Leeszaal en Bibliotheek: Dam, ge- opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don- derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 cot 32 on i 14 tot 17 uur. Filiaal Singel: open I maandag 14 tot 17.30 cn 19 tot 20 uur; woensdag 19 tot 20 uur; vrijdag 14 lot 17.30 cn 19 tot £0 uur. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur, s zon dags 1217 uur. Opgrav:ngen in Egypte. Groep Mart on Stars :0. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: ..Nacht over Pa- rijs". Monopole: 2. 7 en 9.15 uur: „Sappho, de Venus van Lesbos". DIVERSEN Musis Sacrum. 8 uur: IS'CB. Feestavond. Irene. 6 uur: Wijk VI. Toneel. Tlvoti, 8 uur: Jeugdsoe. Kethel. Dansen. In het kader van bet Xederlaogtoernool, door de Sehiedamse Volleybal Club geor ganiseerd, hebben zoals werd verwacht,; de damesteams hun eerste nederlaag ge-j leden, Bet Rotterdamse ZVC kwam prak- ilsch volledig met haar eerste cn tweede dames teams, resp- hoofdklasse cn over-1 gangsklasse in het veld. SVC 2 heeft een prachtige strijd ge leverd, doch moest toch met 30 het hoofd buigen. Setstanden: 6-25, 14-16 en 13-15. Ook dames 1 kreeg met 0—3 klopr zij het met ere. Hier waren de setstanden: 9-15, 13-15 en .0-15. Heren 2 viel ditmaal erg tegen. Even eens met 03 werden de Schiedammers geslagen, via 12-15. 9-15 en nogmaals S-15. Heren 1 zorgde voor de enige overwin- ning 21, met de setstanden 15-7,12-15 en 15-9. Vrijdag a.s. komt AMVJ/Smash op be zoek aan het Oude Kerkhof. We rekenen dan op sportieve en spannende wedstrij den met meer successen voor de SVC- leams. De donkere cirkel in de lichte zand vlakte geeft aan waar de verkeers- rotonde zal komen in do Burg. van Haa-renlaan en de 's Gravelandseweg. Deze twee wegen liggen dan nop raag i» de vlakte. De auto's links rijden: op de bestaande verbinding ran de Burg. Van Harenlaan, onder het viaduct door naar het industrie-terrein, een ■weg die aï tiry druk gebruikt wordt. De ProuenieTsbrug nadert dé uoltooi- ing. Duidelijk is hier te zien welk een brede, korte en ook onopvallende brug het eigenlijk is. iAdvertentie l.M.) Tegen d# avond staan Uw ogen dof en moe. Werken bij slecht licht en T.V.-klJkÉn VnaJwri ze ge- spannen. Wind, stof en fel licht ir- ril eren Uw ogen. MURINE geeft Uw OGEN hun glans terug. MURINE werkt onmiddeltijk-twee druppels in elk oog en U voelt spanning en vermoeidheid verdwijnen. U voelt Uw ogen - en Uzelf - verfrist an gekalmeerd. Veilige, zachte' MURINE - voor U en het hele ge. fzin, in plastic zahflesjes, die niet lekken kunnen. Voor werk of T.V., film of felle zon, voor altijd en overal. SCHIEDAM, woensdag. Met een glun derend gezicht nam gistermiddag de heer S. D. Landman zjjn nieuwe garagebedrijf annex Caltex Service Station In gebruik. Het bedryf is in nog geen Jaar tyd aan de Noordmolenstraal verrezen en een frisse rood-wit-blauwe vlag op het dak van het gebouw getuigde van de blijdschap van de eigenaar over het gereedkomen van dit nieuwe moderne pand. De heer Landman begon zijn zaak in september 1846 aan het Groenweegje. De oppervlakte van zijn' bedrijfsruimte be droeg daar 90 vierkante meter. En er kwam dus een tijd, dat het bedrijf uit zijn jasje groeide. Er werd naarstig gezocht naar een nieuwe ruimte en dat paste prachtig in het raam van de gemeentelijke saneringsplannen. Zo kon op 28 september 1961 de eerste paal voor het nieuwe gebouw worden ge slagen. De bouw schreed gestadig voort en is dus thans voltooid. De oppervlakte bedraagt 550 m2 en bestaat uit de grote bedrijfsruimte met rechts daarvan, ge scheiden door enige kantoorruimten, de showroom, die plaats biedt aan twee per sonenauto's. Links van de eigenlijke be drijfsruimte treft men; de wasplaats voor auto's aan en het magazijn. 'spreken' Imp,: Kennemer Handel. Maatschappij N V„ A'dar* f Advertentie UW.) SCHIEDAM. GEBOREN: Peter F, z. v. F. W. Hoogwerf en M. W. J. van der Meïj- den; Andreas J. M. z.v. W. J. M- Groenen- daal en G. Zijleman; René F. z. v. H. van der Hock en J. van Gilst; Faulus z. v. D. J. van der Raaf en H, de Vos; Robert z. v. D. J. van der Raaf en H. de Vos; Robert z.v. H. J. W. Bakker en M. Martini; Ru- mondus B. z, v. F. Dröge en H- M. Kreu- ger; Catharina J. d. v. C. J. H. van Zon en C. H. Vlasveld; Maarten z. v.M, Struijk en L. van Dijk; Jacob z. v. W. J~. Zweinen- berg en M. Roest; Maria A. d. v. F. M. H: Vleij en G. M. J. Koenders; Pieter z. v. j. Visser en. E. E. M- Kuitert; Geertruida d. v. P. van Rijswijk en H. F. Koever mans; Josina J. M. d. v. H. F. van Rijn en M. H. Bals; Louise M. L, d» V. J. M. Knij pers en L. M. van den Ussel; Henri B. z. V, H. B, Beer en P. H. Driessen; Abra ham 2. V. A. Schuitemaker en P. A. van Harmeien; Roelf z. v. U. J. ten Caat en G. O. Groenendijk. OVERLEDEN; L. de Raat, 87 jr.; J. Bee kenkamp, 57 jr. in spoedgevallen zijn op Hemelvaarts dag de volgende artsen té raadplegen: D. Houthuyzen, Swammer dams in gel .43, tel. 68 516;. W. T. P. Mijenhnis, Burg. Knap- pertléan154, tel. 69 8 80 en Ch. A. Poll, Tuinlaan 92, tel. 67 8 56. Geopend is apo theek Gouka, Hoogstraat 29. Last van 'tzuur? Risp fielpt direct. 32 tabletten Al brandt bet maagzuur nog zo fel, Een Risp-tabletje blust het wel. met het gepromoveerde Sehiedamse Boys ómdat USC aan Wit Rood Wit een lastige en, eventueel DRZ als de protcstcommis- partij heelt. sie niet gunstig beslist. De opgaande lijn i}e reserves; Excelsior "20 10OVV 4; van de afgelopen tien jaar is dan weer Spartaan '20 14—DHS 6; LM O 5—Marti- op het uitgangspunt teruggekomen. uit 5; Aeolus 7—DHS 7; TOGZ 2—WF 3; CVV 13SVDPW 6. Voftr vmiflao' Op de Boshoek besluit PPSC met het c duel tegen Vlaardingen. De buren zijn Ogenschijnlijk ziet het programma voor steeds moeilijk te slaan geweest en ook zondag er niet moeilijk uit. Schiedam en nu komt PP niet gemakkelijk verder dan Ursus dienen er voor te waken dat zij de puntendelïng, Hetzelfde geldt voor niet verrast zullen worden. SVDPW moet GSS dat tot zware opgaaf heeft naar Hei zondagmorgen de uitwedstrijd tegen AVS levoetsluis te gaan. kunnen winnen. In Harga is Schiedam Verder: Excelsior M 3HBSS 3; PPSC tegen Swift Boys favoriet, een overwin- 4HPV 2; HBSS 5—CapeJle 5 op terrein ning kan Schiedam veilig boven Bloem- Capelle met dertig-minuten-spelen en als hof brengen dat niet gemakkelijk in Hel- stand 0—2; daarna - Capelle - 5—HBSS 5; levoetsluis wint. Eveneens thuis ontvangt Vlaardingen 4GTB 3; PPSC .6—^Sunlight Ursus het niet bijster sterke Roga en ook 4; Unicum 6—GSS 3 Regionale jeugdaf- hier kunnen de stadgenoten in veiligheid deling: DFC—SVV én Hermes DWS— komen met een extra krachtsinspanning Xerxes. SCHIEDAM, woensdag De restanten van de voetbalcompetitie leveren voor de Sehiedamse voetbalclubs nog twee pro blemen op. Zullen Schiedam en Ursus behouden blijven'voor de eerste klasse van de afdeling Rotterdam van de KNVB? Het kleine kansje is er en zon dag hebben de teams mogelijk zekerheid indien er geen beslissingswedstrijden noodzakelijk worden. Dan |s bekend of Schiedam weer een groot contingent clnbs in de eerste klasse heeft. Tien jaar geleden verbleven er vele stadgenoten in die eerste klasse, het be gon met de promotie van Excelsior '20, van DHS en daarna volgde DRZ naar de KNVB. Successievelijk kwamen ieder jaar weer andere clubs van afdeling naar KNVB, maar vorig jaar vielen Schiedam, Ursus en SVDPW terug nadat reeds Wil ton Fijenoord was gegaan. Dat gezelschap kan nu weer bijeen zijn in de eerste klas (Advertentie I.MJ PANTALON De Broekenspecialist UOOGSTKAAT SS - l'ELEFOON 6 SS 81 SCHIEDAM, woensdag Gisteren her dacht de heer H. J, van Dis, Van Swin de nst raat 62 b, het feit' dat hij 40 jaar ge leden in dienst trad bQ de N.V. Brande rij en Gistfabriek Hollandia H, waar hfj in de. loop der jaren met verschillende werkzaamheden was "belast, De huldiging vond plaats in dc kring van personeelsleden. Nazeer hartelijke en waarderende toespraken, werden door de directie'en de gezamenlijke medewer kersgeschenken onder couvert overhan digd, alsmede namens de Maatschappij voor Nijverheid en Handel een gouden q raag penning uitgereikt. De echtgenote van de jubilaris ontving bloemen. Hierna volgde nog ecu kort gezellig samenzijn. SCHIEDAM, woensdag Mevrouw A. M. R.-V. uit Rotterdam is gistermiddag in een Schiedams warenhuis haar portemon naie inhoudende ongeveer 30;-gulden kwijtgeraakt.Zij had de portemonnaie even op een .vitragestand neergelegd. Tóen hem wildé'oprapen' was HQ échter verdwenen-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1