KENNAN tast reputatie aan van Roosevelt, Churchill t-evangelisatie-campagne van Schiedam voor Christus GESCHIEDENIS VAN WESTELIJK FALEN D El Bij: Mi ^MURINE V. d. Watering tweede in dam-kampioenschappen VAN 16 T/M 24 JUNI IN DE PLANTAGE Samenwerking van de meeste kerken TIPS VOOR VADERDAG TeEMAN'7 „De Vrijheid Union" Italiaanse scooterrijder verongelukt Schoorsteenbrandje SVC-successen tegen Aggredior RUSLAND EN HET WESTEN ONDER LENIN EN STALIN Haast Burgerlijke Stand Gebrek Verdienste Legende SCHOOLKORFBALTOERNOÖI W. de Zwijger-ulo klopt moeizaam Rehoboth-ulo VOOR VADERS HOBBY TEImanT) Tram remde ar twee passagiers gewond SCHIEDAM SCHIEDAM, woensdag In de komen de week van zaterdag 16 tot en met zondag Z4 juni organiseert het Interker kelijk Evangel Is&tlecomlté „Schiedam voor Christus" wederom een „tent-evangeli satie-camp ague". Het zal dan voor de vierde maal zijn dat een dergelijke tent- actie wordt gehouden door het Comité „Schiedam voor Christus", dat indertijd is ontstaan na, het korte maar wel opzien barende bezoek van de Amerikaanse evangelist Billy Graham. Niet alle, maar wel vele kerken en kerkelijke genoot schappen in Schiedam zflnln dit Comité vertegenwoordigd of werken aan de cam pagne mee. Het zal voor de derde achtereenvolgende keer zijn, dat de reusachtige 20 bij 25 meter grote tent, met een capaciteit van 450 personen, in de Plantage zal worden opgebouwd voor het podium. De eerste keer was op het toen nog lege terrein aan de Broersvest waar nu het pand van Bakkerij Vlug staat Kr is nog gedacht om de tent ditmaal op het nieuwe parkeer terrein aan de Broersvest, meer centraal gelegen dus1, neer te zetten; maar de voor bereidingen waren al te ver gevorderd toen dit parkeerterrein gereed kwam, dat nog van plaats veranderd kon worden. Over de resultaten van deze tent-cam pagnes kon ds. W. A. Krijger, voorzitter van het Comité, geen exacte cijfers geven. Daarvoor ligt de materie te moeilijk. De bedoeling ia immers om juist de buiten kerkelijken, die er niet toe komen naar de kerk te gaan, maar wel een niet-for- mele tent binnen willen stappen, in nader contact ie brengen met de kerken. Met de kerk van eigen keus, uiteraard. En er zijn meerdere gevallen bekend dat het werk succes heeft gehad. Tijdens de week van de campagne zal er elke dag om 8 uur 's avonds een samen komst zijn, met telkens een andere spreker van verschillende kerkelijke richtingen, terwijler steeds muzikale medewerking wordt verleend door het I.J-E.-koor' of de zangbrigade van het Leger des Heils, door grote sortering staaiwaren, o.a. fabr. Friedrich Herder (het beste van hetbeste) ZAKMESSEN van 1.75 tot 13.75 kampmessen, padvindersmessen (voor de vakantie) zakscharen, nagelscharen. GELDKISTEN in alle maten v.a. 4.95 IJZERHANDEL FSrowsmtïZ TeL 67594 ICE.S, zegels SCHIEDAM, woensdag De Schie- damse PV „De Vrijheid" nam met 250 duiven deel aan de wedvlucht vanuit Orleans, een afstand van 480 km. Gelost werd om 7.15 uur; eerste duif binnen 14.58 uur; laatste prijsduif 15.58 uur. Uit slag: 1 6 55 D. Bakker; 2 14 17 31 BO J. Doejaarden; 3 58 A. v.Limborg; 4 20 25 26 30 45 46 47 57 D. V.' d. Schalk; 5 3 9 53 79 Th. Duivenbode; 7 18 19 28 43 75 G. Barc lay; 8 M. v. d. Steen; 9 F. Wijzenbroek; 10 71 C. Verlinde; 11 36 J. v. Leeuwen en Co.; 12 63 74 P. Haak; 13 42 C. Lems; 15 69 W. Poort; T6 J. Christen; 21 A. v. d. Tuyn; 22 65 72 76 M. de Ruiter; 23 44 W. Vermeer; 24 M. de Potter; 27 J. de Win ter; 29 J, v. Harmelen en Vol: 32'J. Zon neveld en Co.; 33 41 66 L. Wijnen; 34 J. Kazénbroot; 35 48 H. Hagen; 37 Th, .Wil- lems; 38 67 J. Westerholt jr.; 50 C. van Rijswijk; 51 54 Jac. Duimcl; 52 C. Rigters; 55 81 82 Gebr. v. d. Windt; 59 A. de Rauw; 60 mevr. v. d. Windt; 61 78 J. v. d. Ent; 62 J. Luyten; 64 M. putters; 68 M. Rink; .70 W. van Beuren. De geschonken tonnetjes haring werden gewonnen door D. Bakker, C. Lems en W. Winters. ir Ook de PV „Union" nam deel aan de wedvlucht uit Orleans met 149 duiven. Eerste duif binnen 15.00.51 uur; laatste prijsduif 16.07.08 uur. Uitslag: 1 17 11 17 W. Kerkhof; 2 8 10 18 24 25 34 38 C. Ver boom; 3 29 J. Wenteler; 4 13 16 23 37 P. B. Slegt; 5 6 14 27 28 32 C. L. Zantboer; 9 E. Sebrechts; 12 19 26 31 36 A. Heeren; 15 35 W. F. Kamp en Co.; 20 Joh. Brand; 21 W. Balvers; 22 F. Claes (diph); 30 33 H. van. Gogh-Kosten. SCHIEDAM, woensdag Op de Kerk- weg in Kethel ls gistermiddag om 4.30 uur een scooterrüder ln de sloot gereden en daarbU om het leven gekomen. Het is de 25-jarige Italiaanse fabrieksarbeider Al- phonse Sergio Seggio, geboren In Piasza, die Inwonend ls aan de Lange Scheer -O ln Delft. Bij hem op de duo zat een 16- jarlge kapster, mejnffrouw K. F. Halve nlt de Lodensteynstraat 28 te Delft, uie een hersenschudding kreeg. Mejuffrouw H. kan na afloop alleen ver tellen, dat'zij, rijdend naar .Delft m de sloot langs de Kerkweg lagen. Vermoe delijk heeft de'scooterrijder te hard ge reden- en de lichte bocht naar rechts te laat bemerk, waardoor hij in de sloot aan de linkerkant van de weg is gereden- Toen de politie en de.G.G. en G.D. op de plaats arriveerden lag de heer S. bloedend op de berm, overleden aan een soiedel- basisfractuur. De pastoor uit Kethel heeft geestelijke bijstand verleend; de Italiaan se coneul Ln Roterdam is gewaarschuwd. Mejuffrouw H. is per ambulance naar het Gemeenteziekenhuis in Schiedam en daarna naar het Gemeenteziekenhuis m Delft gebracht. De scooter was maar licht beschadigd, muziekkorpsen en door solisten. Ook zijn er dagelijks kindersamenkomsten om 4.15 uur, die ongeveer drie kwartier duren, waarbij de leiding berust bij de heer Bert Rasker. Een andere kwestie is dat de campagne vrij kostbaar is. Het Comité zal dan ook graag financiële hulp daarbij wmen heb ben. Dit kan geschieden door storting op het gironummer 128047. Ook kunnen best enkele personen gebruikt worden voor bewaking van de tent gedurende de och tenduren; want vorig jaar heeft de jeugd nogal huisgehouden met de tent. Programma Het programma voor de avondsamen komsten is als volgt: zaterdag 16 juni: spreker ds. E. Pijlman (Wassenaar), rmm.v. I,J.E.-koor, zangeres Mimi v. d. Loo en blazers van Harpe Davids. Zondag 17 juni: Brigadier Harinck (Rotterdam), nun.v. muziekkorps en zangbrigade van het Leger des fieils. Maandag 18 juni Jb. Klein Haneveld (Ver. v. Gelovigen, Bar- neveld) nun.v. leden van het I.JJE.-koor. Dinsdag 19 juni: ds. P. Lustigheid (Herv. Den Haag) nun.v. muziekkorps Leger des Heils en het L,d.H.duo-den Ouden. Woens dag 20 juni: ds. A. v. Gent (Vrij Evang., Kampen) m.m.v. Johnny Buurman en Flip de Koning, het bekende Ned. Evang.-team van Radio Luxemburg. Donderdag 21 juni: majoor M. Souverein (Zwolle, vroeger Schiedam) nun.v. the Glory Singers uit Barendrecht. Vrijdag 22 juni: ds. D. Broers (Herv., Amsterdam) m.m.v. Muziekkorps Leger des Heils en duo-den Ouden. Zater dag 23 juni: wika I. Kandel, (Herv. Vlaar- dingen) m.m.v. het LJ.E.-koor; dit is een speciale jeugdsamenkomst o.l.v. B. Rasker. Zondag 24 juni: ds. W. A. Krijger (Geref., Schiedam) m.m.v. I,J.E.-koor cn Henk van Woerden. SCHIEDAM, woensdag Gisteravond om 11.50 uur is er een brandje geweest in de roetkap op de schoorsteen van de bakkerij van de heer H. de L. aan de Kreupelstrast. De brandweer heeft met een nevelstraai het vuur gedoofd. Er was geen. schade. SCHIEDAM, woensdag: De teams van de Schiedamse Volleybal Club heb ben in de wedstrijden voor de Nederlaag- serie ditmaal hei Vlaardingse Aggradior op bezoek gekregen en onverwacht mooie resultaten behaald. Dames 2 beet de spits af en zorgde voor de eerste overwinning van de avond (2—1) na de set-standen. 15-3 11-5 en 15-4. Dames 1 speelde een bijzonder spannende wedstrijd en won eveneens met 2-1. De eerste set was voor SVC, 15-2 (na 3-12 achterstand) en ook de tweede set was voor SVC, 15-12 m tweede set, 16-14 (na een 4-11 achter stand), was voor de Schiedamse meisjes. In de derde set kwam SVC met 7-1 voor. doch deze set ging met 13-15 naar Aggre dior. Alle sets leverden een summum aan spanning op met prachtig spel. Eerlijk heidshalve moet vermeld worden dat Ag gredior met enkele invalsters verscheen. Heren 2 kreeg volkomen terecht klop met 0-3 (6-15 2-15 13-15), terwijl het eer ste herenteam op sublieme wijze en vol komen verdiend met 3-0 van het sterke Aggredior won, iets wat de Vlaardingers zeker niet verwacht hadden. Set-standen: 17-15 15-12 en 15-7. Vrijdag as. komt Sportclub Hillegers- berg naar het Oude Kerkhof, wat voor de Schiedammers vermoedelijk wel de volle 'winst zal opleveren. Apothekers-nachtdienst: Apoth. Nieuw- land, Wibautplein 17. Bellen by ongeval; GG en GD, Tuin- laan 80, telefoon 6 92 90. Politic-alarmnummer: 6 4086. RK Leeszaal en Bibliotheek: Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. Filiaal Singel: open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur; woensdag 19 tot 20 uur; vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur; 's zon dags 12—17 uur. Opgravingen Egypte. Groep Mart en Stars 10. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur; .^ferry als huis- knecht". Monopolc: 2 uur: „Und Abends die Scala", 7 en 9.15 uur; „De mis daad was bijna volmaakt". DIVERSEN Amslelbron: 8 uur Natuurgenot in huis. Lezing. Irene: 8 uur Herv. kerkkoor. Jaarfeest. SCHIEDAM, woensdag" De opzichter van de firma Van der Plas en Kabouw deed aangifte dat op de bouwplaats aan de Henri Polakstraat 28 ruiten'van 2x2,40 meter, een glaskist en een dekzeil zijn vernield. De schade bedraagt zeshonderd gulden. Vermoedelijk hebben kinderen de glaskist en het dekzeil in brand gestoken, waarop de ruiten door de hitte zijn ge barsten. Een onderzoek naar de daders is ingesteld. E betrekkingen tussen het Rusland dat in november 1917 onder bolsjewistische heerschappij kwam en de Wester se landen, zijn op den duur tot de belangrijkste factor in de wereld politiek geworden. Het was daar om goed dat iemand met de bij zondere capaciteiten van George F, Kennan, een poging ondernam om de hoofdzaken van de geschie denis dier betrekkingen in een gemakkelijk leesbaar boek samen te vatten. - Natuurlek bestaan er publikatïes ge noeg van documenten die men no dig heeft voor de oordeelsvorming. En er zijn ook vele boeken die een of ander onderdeel van die ge schiedenis uitvoerig behandelen. Een ander boek van Kennan dat zich bezig houdt met de periode direct na 1917, toen de Russen zich uit de eerste wereldoor log terugtrokken en de afzonderlijke vrede van Brest-Htowsk met de Duit sers sloten, Is een voorbeeld van de zorgvuldige en uitvoerige behandeling van een onderdeel dier historie. Dat boek heeft ongetwijfeld er toe bijgedra gen de reputatie van Kennan als histori cus te bevestigen en te vergroten. Maar boeken van het type van „Russla leaves the War" vallen nu eenmaal bulten de lectuur van de gemiddelde belangstel lende lezer, die gaarne een veel korte re samenvatting van een hele periode ter hand zal nemen om een beeld te kragen van wat zich tussen'1917 en nu heeft afgespeeld. Als dan die samenvatting wordt ge geven door iemand als Kennan, die niet alleen een historicus van formaat is, maar ook een diplomaat van formaat en bovendien 6ók nog een boeiend schrij ver, dan Is dat een van die gelukkige combinaties waarvoor we alleen maar dankbaar kunnen zijn. Lenin en Stalin in 1922 Natuurlijk zijn tegen dit jongste boek van Kennan: „Russia and Uie West under Lenin and Stalin" be zwaren naar voren te brengen. Het is niet zozeer een boek, als een bewerking van colleges die de schrijver voor de studenten van Oxford en later voor die van Harvard heeft gehouden. Die be werking is met een zekere haast tot stand gekomen, omdat Kennan, die in 1953 de diplomatieke dienst verliet, na het optreden van president Kennedy te ruggeroepen werd om ambassadeur in Belgrado te worden, en blijkbaar niet meer de gelegenheid had die grondige herziening door te voeren, die van le zingen een echt boek moet maken Een veel groter bezwaar is de daar door of door andere oorzaken ont stane onevenredigheid in de opzet, waar door de periode van 1917 tot 1922 méér dan de helft van het boek inneemt, ter wijl de toch veel belangrijkere periode -van 1922 tot 1&4B het met minder moet doen. Voor de naoorlogse periode tot aan Stal ins dood in 1953, wordt dan volstaan met een kort hoofdstuk, dat bovendien nog wijze lessen wil geven die voor de huidige tijd en de toekomst van beteke nis willen zijn. Dat zo'n laatste hoofd stuk, door sommigen uitbundig 'gepre zen ik denk aan de bespreking die Sir William Hayter, eertijds Brits am bassadeur in Moskou, zoals Kennan kor te tijd Amerikaans ambassadeur, in de Russische hoofdstad was, van het boek in The Observer gaf, welk blad dan ook dit hele hoofdstuk als artikel afdrukte door anderen ais zeer aanvechtbaar zal worden beschouwd, ligt voor de hand. Maar men moet het boek niet, of zeker ;Tt'.et uitsluitend beoordelen naar de con- GEBOREN: Dirk W. z.v. A. J. Vermaat en-J. E. van Vliet; Andreas z.v. G. H. Rose en C. R. Henkei; Robertus F. A. z.v. J. Koevermans en L. F. A. Oosterveer; Antonius z.v. A. Tettero en C. Asturias Padilla; Gerjan z.v. L. de Waard én W, A. Kuipers; Johannes C. z.v. H. G. J. van Dlejie en J. C. Kolt OVERLEDEN: D. Ris, 91 jaar. sa,'1^ v-1 ke politiek die het verslagen Duitsland geen andere keuze liet. Als Kennan de periode gaat beschrii-i ven waarin Stalin de overheersende fï*l guur in Rusland werd, hecht hij volgens: velen te gTOte betekenis aan de persoon-! Igke eigenschappen van de dictator eni Iaat hij onvoldoende uitkomen dat iedere Russische politiek die het handhaven VLIIVT» van de alleenheerschappij der coramu- niatigeüe partjj beoogde, in hoofdzaken van dezelfde, aard had moeten zijn als de politiek van Stalin. Die politiek echter geeft hjj in alle hoofdzaken juist weer. Grote en diepgaande kritiek heeft Ken nan op het geallieerd beleid gedurende de tweede wereldoorlog. Hij tast daarbij de reputatie zowel van Churchill als, nog veel feller en grondiger die van Roose velt aan. Alleen al om die hoofdstukken zou het boek van Kennan door alle Wes terse politici gelezen moeten worden. Want alt 'alles loopt uit op Jalta en op de hooding van het Westen direct na de oorlog. In die periode zijn al de zwakke posities van het Westen ontstaan, wier verdediging thans, In een nog zwakkere positie, beproefd wordt. ALS Rusland thans voor ons staat als een gigantische macht, dan ia dat veel minder het gevolg van de inzichten, talenten en krachten der Russische politici, dan van het gebrek aan dit alles b(j het Westen. In dat opzicht moet men het met Kennan eens zijn, ook al aanvaardt men de con sequenties die hij er uit trekt niet of niet in alle opzichten. Het boek van Kennan is de geschiede nis van het Westelijke falen. Aue kritiek op dit boek zinkt in het niet b$) de ver dienste die het heeft in het beschreven van onze eigen tekortkomingen. Het is een hard en nuttig boek, dat gelezen en doordacht moet worden. J. DE KADT Nederlandse uitgave „Rusland en het Westen onder Lenin en Stalin". Vertaling van J. F. Klip huis, Uitg. Becht, prijs 22.50. Stalin en Chroesjtsjew in 1937 clusies, noch moet men bij de beoorde ling ervan zich laten leiden door de we tenschap dat het Kennan was, die in dertijd, in een beroemd geworden arti kel dat hK al8",,Mr. X." in Foreign Af fairs publiceerde, de politiek van „con tainment", van het in bedwang houden van de Russen, formuleerde, die in de Truman-period e de grondslag vormde voor de Amerikaanse politiek tegenover de Sowjet-Unie. Men moet de vraag stellen: geeft dit boek een goed beeld van de betrekkingen, tussen Rusland en het Westen? men in beide gevallen naar een vrede door compromissen had moeten streven. Dit alles hangt samen met zijn veroor deling van wat hij noemt een „moralis tische" politiek, en zijn. voorkeur voor wat hij ziet als een „realistische" poli tiek, die zich bescheidener doelen moet stellen. Z(jn hele boek en ook zijn con clusies worden door die opvatting be heerst. Dit is een heel belangwekkend vraagstuk, dat Kennan reeds eerder, bv. in zijn boekje „American Diplomacy. 19001950" (Londen, Seeker and War burg, 1952) stelde en uitwerkte, op een wijze die me reeds toen even dogma tisch en moralistisch leek als de opvat ting die hij bestrijdt. N dan valt er veel te prijzen. Zelfs die onevenredige opzet ls dan een soort van verdienste, want de ge middelde lezer weet Immers het minst van die periode direct na dé Russische revolutie, die, met Brest- Litowsk, de burgeroorlog, de interven ties, de betrekkingen tussen de Sowjet- staat en de Westerse wereld op beslis sende wijze beïnvloedden, terwijl do la tere ontwikkelingen hem nog voldoen de in het geheugen liggen om met kor- tere aanduidingen en het trekken van grote lijnen te kunnen volstaan. Over de juistheid van die grote lijnen is natuurlijk diepgaand verschil van mening mogelijk. Kennan veroordeelt de Westelijke politiek in de eerste wereld oorlog, omdat die aanstuurde op „on voorwaardelijke overgave" van het WU- helminische Duitsland. En evenzeer is hü een tegenstander van diezelfde poli tiek, die later, in de tweede wereldoor log, opnieuw ten aanzien van Hitler- Duitsland werd gevoerd. Hij meent dat AAR ook als men dïc mening ls toegedaan, ïs het relaas dat Ken nan van die eerste periode geeft, als geheel toch wel juist. HÓ rekent bv. op duidelijke wijze af met de bolsjewistische legende, die de geallieerde interventie als een belang rijke actie voorstelt, die de scherpte de duur van de burgeroorlog op bes sende wijze zou hebben beïnvloed. Doch dat de tegenstelling met het Westen er door verscherpt werd, blijft juist. Die tegenstelling echter was, ook zonder die Interventie, essentieel voor de bolsjewis tische pob'tiet in die periode. Dat Kennan het Westen niet spaart, gaf ik reeds aan. Hij doet dat ouk op scherpe wjjze waar hij de Duits-Rus sische overeenkomst van Rapalio be schrijft, «Re Rusland voor hét eerst de gelegenheid gaf Westelijke staten tegen elkaar uit te spelen. Die gelegenheid werd echter geschapen door de WesteRj- (Adtxrtenii* JM\ laat uw pgen spreken'! Ttgea 6» *eand sM'JS» «fof «i mo*.Wertew;, W &cht m T.V.-kljJcaq fnatM x* gp» v spMiwn. Wind, stof «n fat Bcht J»* riterat* llwogao. MUkiNEgaaftOar OGEN hun sUnt tin«, UURtNE tearfct onm5dd«l(iik-twaa dnrppeta «li alk oog «ii U voalt "apannio* en vermoeidheid vatxliijoon. voelt Uw ogen - en UzaJf - verfris* an gekalmeerd. Veilig*, zacht** MURINE Voor U au''.hat kdt gu» /zin, in plastic zakfïeije*. <fi« lekken kunnen. Voor we/k of T.*W film of felle zon, 'Voof_alÖJd;«« SEEFI DE SEEK HUK GLANS TESBS1 Imp.: Kennzraer Handel-Maatschappij K V- A"da SCHIEDAM, woensdag De spanning functionarissen van de drie clubs ODI, heeft het gisteren zelfs de volwassenen moeilijk gemaakt tijdens het schooikorf- baltoemooi op de terreinen van Hermes- DVS In Sportpark Harga. Bij de ulo scholen hebben de twaalftallen, van do Willem de Zwijger ULO en de Rehohoth ULO zfch namelijk even sterk getoond. Slechts door een. verbluffende eindinspan- ning kwam de Willem de Zwijger-DLQ weer in het bezit van de wisselbeker die de Rehoboth-ULO vorig jaar in bezit had en die de Willem de Zwijger al eerder tweemaal veroverde, De Rehoboth toonde kanshebber te wil len zijn. Reeds bij de aanvang werd het team van St. Liduina met 7—1 verpletterd. Daarna won Rehoboth met 04 van de groepering van de Huishoudschool, ver volgens verpletterde de Rehoboth de twaalf van de christelijke huishoudschool en de christelijke technische school met 07. Inmiddels had de Willem de Zwijger ULO met 30 van de CHHTS gewonnen, met dezelfde cijfers won de Willem de Zwijger van St Liduina en 's middags om twee uur zou het duel Rehoboth'Willem de Zwijger de beslissing kunnen brengen. Scheidsrechter les van Keulen leidde perfect deze enerverende strijd waarbij de twee rivalen met 2>2 naast elkaar bleven. Hierna begon de leider van de Willem de Zwijger ULO, gymnastiek leraar W. J. Kijlstra te rekenen. Zijd team zou in de laatste wedstrijd met 6—0 van de HHTS moeten winnen om. alsnog door een beter doelgemiddelde boven de Re hoboth te kunnen uitkomen. Zijn meisjes en jongens wonnen dan ook met 6—0, zij het dat de bal voor het zesde doelpunt in de allerlaatste minuut in de mand viel. De spanning was te snijden, de teleur stelling van de Rehoboth groot en bij de Willem dè Zwijger ULO was grote vreugde. Ook in de overige 72 wedstrijden in de acht afdelingen is met animo gestreden. De korfbal velden waren op twee voetbal velden. een van HDVS en het andere bij het gemeentelijk lokaal voor Ursus-De- mos, uitgezet Prijswinnaars werden in de afdeling A; 1 Willem de Zwijger, 2 Reho both; afdeling B: 1 Prinses Irene, BI én 2 Willem de Zwijger A3; afdeling C; Wil lem de Zwijger A4 en 2 CHHTS 2; af- deling DL HHTS 3 en 2 Rehoboth 4: af deling E: 1 Koningin Juliana, 2 Jan Ligt- bart B, 3 Waranda, 4 Thorbecke, De voorzitter van de Centrale Schooï- sportcommissie de heer J. Bijloo heeft de prijzen uitgereikt waarbij hij wees op de Schiedam en Succes hebben .de vele wed strijden perfect georganiseerd.'Een team leiders en leidsters van deze drie clubs sloeg tenslotte in een erewedstrijd met 30 kampioen Willem de Zwijger ULO. Het Rode Kruis heeft gelukkig niet veel dienst behoeven te doen; er waren wat 5chaafwondies en een bloedneus. bankschroeven geweldige sortering, o.a. Zylys Hobby voor houtbewerking^ met vele mogelijkheden compl. 49.50. BOORMACHINES elektr. v.a. 76.Skil Heem-master in prachtige doos 175.— handboor-machines v.a, 6.30 borst boormachines tot 8 mm 12.75 steenboren 1,80. JJZMHAWÜJ fSrwmotM lU67594 SCHIEDAM, woensdag Toen eert be stuurder van een. tramstel van. lijn 4 gis termorgen om 11.10 uur op de Rotter- darasedijk ter. hoogte van de Singel krachtig remde, zijn twee passagieres, di* al opgestaan waren om de tram te ver laten, door de schok gevallen. De 83-, jarige mevrouw J. S. M. uit Rotterdam kreeg een lichte hersenschudding en i® naar het Gemeenteziekenhuis gebracht, maar kon later naar huis. Mejuffrouw. A. v. K. uit Rotterdam ontvelde een kni« en scheurde een kous, maar had geen hulp nodig. De bestuurder had zo krach tig geremd, omdat een bestelauto plotse ling naar links uitweek en op: de tram baan dreigde te komen, vlak voor de betekenis van goede sportbeoefening. Detram. SCHIEDAM, woensdag. Vrijland, damkampioen 1962 van Schiedam zal donderdagavond In het wifklokaal van de Bethelkerk tegen belangstellenden een slmultaari-seance spelen. Sinds jaren staat de heer Vrijland aan de top ln Schiedam, hü was al eerder damkampi oen van Schiedam, tevens clubkampioen en vorig jaar werd hü voorbU gestreefd door veteraan J. C. On luk. Ook in Rot terdam kwam Vrijland tot goede presta ties. Ditmaal is'Vrflland met ruim ver schil kampioen van Schiedam geworden, hij kreeg in de finalewedstrijden drie punten meer dan de volgende concurren ten met slechts drie verliespnnten. In de laatste wedstrijd kwam Vrijland remise overeen met J. P. van der Wate ring na een gedegen krachtmeting. Ook Westerveld en Spruyt kwamen tot remise toen Westerveld in tijdnood geraakte. Sportief bood Spruyt remise aan zodat Westerveld, die wel niet de tweede plaats veroverde, toch in de kopgroep eindigde. Volgens het Sonnenbergersysteem werd Van der Watering tweede, Westerveld derde en Onink vierde hoewel -deze drie spelers allen tien. punten hebben behaald. De eindstand in de wedstrijden cm het damkampioenschap van Schiedam is als volgt: 1. L. Vrijland dertien, punten uit acht finalewedstrijden; 2. J. P. van der Watering 10 uit 8; 3. J. Westerveld 10 uit 14. J..C. Onink 10 uit 8; 5. W. Spruyt I uit 8; 6. Th. Vrijland 7 uit 8; 7, J. J;h Kuyk 6 uit 8; 8. A_ van Dort 4 uit 8; 9. J. J, Cabri 3 uit ,8. Met droefheid geven wij u kennis, dat heden van ons is heengegaan onze lieve vader, behuwdvader en grootvader FRANS HENDRIK BACKER rustend apotheker ridder in de Orde van Oranje Nassau weduwnaar van Titia Julie Cornelia Popta in de ouderdam van 75 jaar. Rotterdam: F. Backer J. C. Backer-van Meeleren Chibougamau, P.Q. A. Geisterfer-Backer (Canada): P. K. Geisterfer en kleinkinderen Schiedam, 10 juni 1962 Stadhouderslaan 70. Liever geen bezoek. De begrafenis is bepaald op donderdag 14 juni a.s. om 12 uur in het familiegraf op de algemene be graafplaats aan de Vlaardingerdijk alhier. Vertrek vanaf het woonhuis te 11.45 uur. r (O HOGERE EN MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL VOOR ELECTRONICA Dir. Kens Rens Door het Rijk en het NKG. erkend Hilversum, Bergweg 33 Tel. 47474 Internaat Exteroaat De inschrijving van leerlingen voor onderstaande leergangen, wélke 4 sept a.s. aanvangen, is geopend. a. Hoger Elektronicus (dipl. H.T.S.) b. Radio-technicus) (Dipl. NR.G.) i c. Radio-monteur) Inschrijving dagelijks (uitgezonderd zaterdags) Prospectus op aanvraag Ook schriftelijke lessen. H.T.S. GEEN GENADE VOOR S TOM DOOLEY 5 Vrijdag en zaterdag 2, 7, 9.15' uur; zondag 7, 9,15 uur 14 jaar RORY CALHOUN in. BLOEDWRAAK S Zondag-matinees 2 en 4.15 uur 14 jaar. '7u:- MARLON BRANDO ON THE WATERFRONT S Maandag, dinsdag en woensdag 2, 7 en 9.15 uur 18 jaar.: v_-:- PAUL MUNI - MERLE OBEHON -- 5 EEN ONVERGETELIJKE MELODIE Donderdag 2, 7 en 9.15 uur 5 Technicolor Alle leeftijden inninniinmiinmrnnimnnd BROERSvELD 10fl*134 Radio en televisie Koopt u elke week eex. grammofoonplaat wooi r.3./5 Wij leveren voor Bet zelfae geld een Philips bandrecor der. Ga praten en kijken bh De Jager. Broersveld 108, Special showroom: 134. RolfUms vergeten? Dc auto* maat staat voor u klaar. Alle soorten films Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto's oaar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tri. 6 67 20. In één dag gereed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1