(Sfl ÏÊBBmÉ Burg. Peek installeert jonge ambtgenoot' in Jeugddorp In een verlicht Julianapark opening van Vakantiefeest Herenmodemagazijn TIMCO Lo Veldhuis13 jaar, met hoge hoed Deelname aan dorp minder dan verwacht OETBAL: Ursus moet spelen voor het behoud Joodse Begraafplaats wordt toch opgeheven 4 Burgerlijke stand VADER 'eemanT) de MOL JANSEN Campagne Rode Kruis: f 12.162,67 TAXI EUROTAX 69 4 60 STURKA lichtgewicht kostuums STURKA lichtgewicht colberts STURKA zomercolberts Vaderdag-geschenken Damsimultaan van L. Vrijland AGENDA Maak VADER blij fEEMAffT) Itdaardingeii Schiedam :V' Voor „VADER" slaagt u zeker bij BROERSVEST 56 B. Slotboom onderscheiden V. d. AREND Hermes cricket tegen Sparta I90 VRIJDAG IS JUP1962 5 SCHIEDAM, vryday Sinds gisteren is Schiedam twee burgemeesters rijk. Dat was nadat burgemeester mr. J. W. Peck «ju ambtgenoot Lo Veldhuis, 13 jaar oud. to leerlinge van de Comeniusschool ge ïnstalleerd had als burgemeester van het In drie dagen uit de grond verrezen Jeugddorp. Nu Is burgemeester Lo wel een stuk kleiner dan burg. Peek, maar hij maakt dit gebrek weer goed door met cc» hoge hoed van een halve meter rond te lopen. En zijn geklede Jas is daarmee In overeenstemming ook véél Ruiger dan normaal. Maar het ls wel een waardig heer, onze burgemeester Lo- Want troi* heeft htf de gouden ambts keten om, zijn „collega" het dorp getoond waar hij (nog wel twee hele dagen lang) de leiding over zal hebben. Een dorp overigens de Schiedamse reputatie wsutr- Advertentie LM.) I PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 - Telefoon €58 81 GEBOF-BN: Jacoba, d. v. H. de Koster en M. Batenburg; Pieter C., z. v. C. Meuldijk en H. C. Aaldïjk; Hèudrika, d. v. R. Het- tlnga en A. Mast; Hendrikus J„ z. v. J. L. Ham en M. M. van der Harg; Victorie R„ z. v. P. C- Konings en A. J. Bockkom; Marianne, d. v. A. Mak en A. van den Hoek. OVERLEDEN: H, W, J. Haanappel. 69 jr, echtg. van A, J, M. Koevermans; J. van Nus, 84 jr. {Advertentie t.M.) VOOR IN DE TUIN GRASMAAIERS Brill - Folbate - Abner - Kultus v.a, 39.95 Grasscharen v.a. 125 Plastic bladharken 3.95 GIETERS plastic 5 itr 7.35, 10 Itr IL50 Schoffels, harken va. 90 et. enz. enz. Wem IJZERHANDEL* f Sroenvest 52 Tel. 67534 K..E.S. 2egeJs (Advertentie t.M.) SCHIEDAM, vrijdag, D campagne 1K2 van het Ned. Roode Kruis afd Schiedam, heeft in totaal f 12.182.37 op gebracht. Een zeer mooi resultaat, waar het bestuur van. de afdeling allen die luedÉiverking hebben verleend, dank voor brengt (Advertentie t.M TELEFOON SCHIEDAM, vrijdag De heer H. v. d. W. uit de Burg. Knappertlnan deed aan gifte dat uit zijn afgesloten auto, die voor de woning geparkeerd stond; een ports, monnee is gestolen, waarin naast wat pa pieren en los geld tot een waarde van ƒ15,- ook .een cheque zat voor een bedrag van /1310,-; De heer v. d. W.vond overigens zijn auto terug in de •Rubens kan, wederom op slot en onbeschadigd. dig, want het barst er van de cafe's! Nou ja, iimonade-eafé's dan. „Jullie dorp heeft de stadsrechten eer lijk verdiend," vond burg. Peek in zijn installatierede, „want jullie hebben wel ijverig gewerkt om het dorp op te bou wen." Hoe ijverig bleek overigens wel uit de veelvuldige verfsmeren, die „burgers" nog op hun kleding en schoei sel hadden. Verder heeft burg. Peek als oudere zijn jonge collega wijze raad ge geven: „wees steeds rechtvaardig In jo beslissingen," maar het advies „en maak geen ruzieklonk er wel wat vreemd achter aan. Ook heeft burgemeester Peek nog de nieuwe vlag van Jeugddorp, een groen huis met een rood dak op een gelo achtergrond plechtig in de centrale mast gehesen, waar het dundoek nog twee da gen zal wapperen. Burgemeester Lo is door de burgers van Jeugddorp 'op (geleid) democratische wijze verkozen, evenals zijn vier wethou ders (waaronder een schattig vrouwtje met een grote strik) die hot deze dagen zeer druk zullen hebhen met het hand haven van de órde in het dorp. daarbij bijgestaan door een stoer-gehelmde brand weercommandant en een commissaresse politie (die de politiepet wonderlijk genoeg wèl flatteus staat) en door een heel stel overwegend vrouwelijke agen ten, die kattig genoeg zijn om voor hun taak berekend te zijn. Eerlijke onderwereld In Jeugddorp staan naast de genoemde vele cafés ook nog andere gebouwen, zo als een postkantoortje met loketten, waar burgemeester Lo meteen een eerste brief met gelukwensen voor zijn benoeming fn ontvangst kon nemen, een politicbureau met een vervaarlijke i narek er van drlt turven hoog in de cel, een stadhuis, waar nooit strijd gevoerd zal worden om de verdeling van de raadszetels. want *Jii zijn er helemaal niét. Wel hangt er buiten op het aanplakbord een krantenknipsel waarin de huurverhoging wordt aange kondigd. Verder zagen we een boerderij met een echt knorrend varken, een duis tere club met een waarzegger (burge meester Peek: na uw amhtsperiode.zuit u tot de misdaad komen), e.-n brandweer kazerne met een echte tuinslangspuit. En dan de onderwereld: het clubhuis van De Rode Hand (alleen toegang als je een auto gestolen hebt). Aan de andere kant ook weer eerlijke dieven, want naast het clubhuis stonden twee fietsen met een bordje; „deze fietsen zijn op 10 juni ge stolen". Brigadier De Kwant van de (ech te) politie had er meteen gróte belang stelling voor. Al deze bouwsels zijn door de Jeugd- dórpers met eigen krachten in drie dagen ia elkaar gezet en ze hebben er een in tens plezier aan gehad. Daarom is het zo jammer (voor de organisatoren die er veel werk voor hebben moeten verzetten, maar ook voor de jeugd zelf) dat de deel name met honderd kinderen ver beneden de verwachting is gebleven. Dat de pink stervakantie zo laat in het jaar is geval len, evenals het feit dat de christelijke (Advertentie f fMJ WEEGT UW ZORAEB- KGSTUUM OOK MAAR 950 GRAM In onze STUKKA-liclitgewicht- etala-e ziet u in blauw en havanna 'i interlenka en trevira gewicht: 950 gram gvan 119.af Ongevoerd - diverse kleuren van 29.af Gewicht: 500 gram in blauw, grijs, groen en oxblood- van 39.af HOOGSTRAAT 174 (Advertentie LM.) REISWEKKERS Grote collectie in alle bekende merken ƒ11.95-€0.— HORLOGES Zeer grote collectie in de merken rontlac Tissot - Omega en andere speciale aanbied ing,en 19.95 1795.— horlogebanden in leder» perion, staal, double en goud 2.50- ƒ500— manchetknopen in zilver, goud op zilver en goud 2.95 215.-— SIGARETTENPIJPJES zilver v,a. 3.50 gasaanstekers merk Ronson v.a. 25.50 Juwelier fwrloger rotterd*Tijedlj« 264 schiedai* SCHIEDAM, vrijdag De jeugdige damkampioen van Schiedam, de heer L. Vrijland, heeft gisteravond een sjmultaan- wedstrijd gespeeld tegen 22 dammers.. Daarvan won hij tien- partijen, speelde zes remise en verloor zes maal, namelijk van de. sterke, spelers Westerveld, _Cuyk, Van Dort, Van der Water en De Wilde. Deze simultaanseance werd gehouden na de prijsuitreiking van het persoonlijk damkampioenschap van Schiedam.. Voorzitter L. Breevoort, die de prijzen uitreikte, -heeft daarbij nog opgemerkt dat er met animo gestreden is en dat ook de thuïs-dammers goed partij hebben ge geven, al is dan ook geen van hen. tot de: finale doorgedrongen. hoera vit op zijn jonge ambtge noot Lo Velhuis, 13 jaar oud maar met een hope liaed op, die hij zojuist de ambtsketen heeft omgehangen. Maar mej. R. Kolenberg vanfiet R.K. Bijzon dere Gczins- en Jevgdzorgwerk moet even helpen om die gouden ambtske ten wat beter op maat te spelden. scholen gisteren weer zijn begonnen en ook dat niet van alle scholen medewer king is ontvangen, zal daar wel de oor zaak van zijn. Voor de kinderen één voordeel; er is nog zoveel voor de opbouw bedoeld oud hout over, dat er vanavond (zoais initiatiefne mer C. A. Henrion Verpootten geheimzin nig aankondigde) een fijn „fikkie" van gestookt kan worden. Vandaag hebben de Jeugddorpers aan sport en spel gedaan en morgen gaan ze het dorp nog eens goed schoonmaken want ouders en vrienden komen zaterdag en zondag een kijkje nemen. Apothekers-nachtdienst: Apoth. Nieuw» land, Wibautplein 17. Bellen bij ongeval: GG en GD, Tum- laan 80. telefoon 69290. Pohtie-aJarmnummer: 64666. RH Leeszaal en Bibliotheek: Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag H) tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. Filiaal Singel: open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur; woensdag 19 lol 20 uur: vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur, Stedelük Museum: 10 tot 17 uur: s zon dags 1217 uur. Opgravingen in Egypte. Groep Mart en Stars 10. BIOSCOPEN Passage: 2 en. 8.15- uur: „On the Water-; front" Monopole: 2, 7 en 9.15 uur: „Geen gena de voor Tom Dooley" DIVERSEN Musis Sacrum: g uur: J. K. Simon N.V. Jubileumfeest Marijke: 7.30 uur: SW. Reünie.. SCHIEDAM, vrpdag. Het Vakantiefeest van de Schiedamse Gemeenschap, dat dit jaar voor de dertiende maal wordt gehouden en wel van 9 tot en met 18 augus tus. is wat soberder van opzet dan in de voorgaande jaren. Dit komt gedeeltelijk door het bezoek dat Koningin Juliana in september aan Schiedam zal brengen, waarbij de daaraan gepaard gaande feestelijkheden zowel organisatorisch als financieel zware lasten Iegf op de Schiedamse Gemeenschap. Daarnaast speelt echter ook een rol de overweging dat de belangstelling voor dit Vakantiefeest aanmerkelijk is gedaald. Immers, deze feesten werden dertien jaar geleden ingesteld om die Schiedammer, die niet in staat was de stad met vakantie te verlaten, ooklwat vertier in de eigen stad te bieden. Maar daar bestaat steeds minder behoefte aan. Tenslotte wordt het steeds moeilijker om fn de vakantiemaand augustus artiesten te vinden, die bereid en in staat zijn een verantwoord amusements- of cultureel programma te verzorgen. Het Comité Vakantie-besteding van de S.G. overweegt dan ook om volgend, jaar de feesten wat vroeger te doen plaats vinden, als een soort Zomerfeest dan. (Advertentie UM.) De opening van het vakantiefeest zal samenvallen niet de opening op 9 augus- (Advertentie t.M.) Houten schaven v.a. 4.25 3 steekbeitels in leuk etui 12.66 (fabr. Nooitgedagt) SURFORM vijlen en schaven een ideaal stuk gereedschap. Vijl 9.45 Schuurblokken met metalen zool 4.50 Elektr. schuurvöetcn 58.50 Stanleymessen onmisbaar voor iedereen met 5 mesjes 3.20 JJZERHANJEiJ F Broerwe» 52 Tel. 67594 K.E.S.-zegels. SCHIEDAM, vrydag. De voetbalcom petitie is nu vrijwel achter de rug,voor de Schiedamse clubs zij het dat DRZ met (Advertentie LM.) DFFHüFFI AGENT Burg. Knappértlaan 2VTeIef. 010-64500 spanning1 wacht op de beslissing van de officials op het berocp.dat DRZ over een uitspraak van de protestcommissie heeft ingediend. Als dat beroep, ivordt afgewe zen degradeert DRZ naar de afdeling Rot terdam. In het komende weekeinde gaat voor Ursus de strijd tegen de degradatie naar de tweede klas van de afdeling Rotter dam van de KNVB beginnen. Ursus was naast Roga geëindigd maar nu is ook USC er naast gekomen doordat een protest werd aanvaard. Besloten moet nog worden hoe en waar de beslissingsstrijd wordt ge speeld. Ursus moet op de volle winst spe len om zich in veiligheid te brengen. Op de terreinen van DHS in Kethel wordt zondag een aantrekkelijk toernooi gehouden. DHS heeft al jaren goed con tact met Zaanlzndia uit Zaandam. Deze derde klasser komt nu met twee elftallen naar Schiedam. Tevens zullen de teams van Demos en SFC aan dit toernooi deel nemen. De wedstrijden worden gehouden van tien tot vijf waarna de prijsuitreiking zal geschieden. f Advertentie l.M.) nubeduidend goedkoper Steeds meer zoeken de tapijt fabrikanten naar mogelijkheden om vast tapijt in bredere maten te fabriceren: want hoe minder naden boe beter. Sn een zeer bekende fabriek die 150 cm breed vilttapijt tegen de vastgestelde prijs 30.50 per meter verkoopt, heeft zelfs de prod uctie alléén op deze breedte vastgesteld. Morgen verkopen wij ditzelfde brede tapijt... door die breedte eventueel makkelijk zelf te leg gen... per meter voor nog géén vijftien gulden. tus van de feesttuin, waarin het Juliana park herschapen zal worden. Het was in 1959 voor het laats dat dit park een rol heeft gespeeld bij de feestelijkheden In dit te verlichten bloemenpark zal het dier weer een grote rol spelen. Levende dieren wel te verstaan. Een Vlaardïngse dierenhandelaar zal het park vullen met vogels in Volières, met papegaaien en, indien voorradig, met apen en watervo gels. Het ligt dan in de bedoeling om het. park open te houden tot 9september. In het Fassage-theater zullen weer avondvoorstellingen gegeven worden, doch slechts drie en wel op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 augustus Op maandag komt de. Hoofdstad Operet te een voorstelling geven van „Das DreJ- maderlhaus" van Franz Schubert; dins dag komen Rudi Carrell en Johnny Kraai kamp de mensen vermaken, met medewerking van The Mountles en Mie- kc Tel kamp en op donderdag zal de Russische zang- en dansgroep Irina Skrje- bina met 35 medewerkenden een opvoe ring geven. Het grote succes van Rotte's Mannen koor vorig jaar heeft er toe geleid dat. ook ditmaal een concert gegeven zal warden in de Grote Kerk op vrijdag 10 augustus. Ditmaal zullen concerteren het Mannenkoor Orpheus, Rotte's Mannen koor Uit Rotterdam en de Kaghesangers, het geheel onder leiding van dirigent Jos Vranken. Internationale roude De traditionele wielerronde zal niet ontbreken, op zaterdag 11 augustus. Par cours, is weer de Lange Nieuwstraat Tuinlaan. Werden vorig jaar voor het eerst professionals naar Schiedam ge haald, nu zal zelfs getracht worden om ook buitenlandse profs te contracteren, ordt dus een spectaculair onder deel van dc feesten. Verheugend is dat ook het Haags Stu denten Cabaret een voorstelling zal geven op vrijdag 17 augustus van het nieuwe programma „Met huis en Hagenaar". De conference berust weer bij Rinus Ferdi- nandusse. Speciaal voor de jeugd komen er weer vier ochtend-voorstellingen in het Pas- sage-theater en wel maandag 13 en dins dag 14 augustus de kinderfilm .Stropers aan de Zalmrivier"; woensdag IS augus- tus een bont lach-on-griezel-programma van Frans van Dusschoten en donderdag komt de Toneelgroep Arena de kinder musical „Een vreemde maanrels" opvoe- ren. Verder zijn irj het programma opge nomen een jeugdtennistoemoov om het kring-kampioenschap, bengelwedstrijden voor junioren en senioren in het Pr. Beatrixpark, een klaverjas-eoncours in de kantine van de Metaalbuizenfabriek Ex celsior. Natuurlijk kan men weer de to ren van de Grote Kerk beklimmen, punt waar nog altijd ongemeen grote belangstelling voor bestaat Betere kermis Tenslotte de kermis. Deze kan in het programma niet ontbreken en Is daar zelfs een essentieel onderdeel van. Was t de kermis vorig jaar niet zo best wat I grootte en attractiviteit betreft, organi- I sator mr. H. M. Janvier zal z(jn uiterste 1 best doen om de fout te herstellen en met iets bijzonders voor de dag te ko men. De kermis komt van zaterdag 11 lot en met zaterdag 18 augustus op het nieuwe parkeerterrein aan de Broers- vest te staan, maar de ontzaglijk brede verbindingsweg zal bij het terrein ge trokken worden, zodat men wel de ruimte en tevens een gezellige besloten heid krygl. Uiteraard zal het Feest weer met een groot vuurwerk aan de Vlaardingerdijk I besloten worden.. j Een nieuwtje van dit jaar zal zijn dat er ditmaal geen programma'3 gemaakt en verkocht zullen worden (waarvan de 1 afname steeds te gering was), maar dat 1 een feestkrant gratis huis aan huis ver- j spreid zal worden. Gehoopt wordt dat I deze beter aan de bedoeling, n.l; bet j bekend stellen van de evenementen, zal beantwoorden dan de programmaboek jes. Geen groter cadeau dan Juist datgene dat men nooit had verwacht. - En daarom Zondag voor alle Rotterdamse vaders een vol automatisch 4-kieuren ball point, blauw, rood, groen en zwart schrijvend. Want morgen begint de verkoop speciaal voor Vaderdag .van de bekende' 4-kleuren ballpoints; normale prijs 7-50 voor nog géén vier en eën halve gulden. De oude Joodse Begraafplaats Is uit Schiedam verdwenen! Deze begraafplaats werd in de laatste jaren van de vorige eeuw ingericht en bleef, ook nadat bet oude kerkhoT er omheen werd veran derd bi een park, rustig liggen ln een veilige afgeslotenheid. Pas toen de plan nen rezen voor een nieuw Stadhuis met een groot plein en een belangrijke ver bindingsweg over het Emmaplantsoen, kwam de Joodse Begraafplaats danig in de weg te zitten. Daar het éen oud standpunt is dat Joodse graven, niet verplaats mogen wor den (de grond, was bovendien privé ei-; gendom) was- de inderdaad niet om vangrijke dodenakker opgenomen in een zeer brede groenstrook tussen de twee daar aangelegde wegen. Nu is echter met goedkeuring van de Joodse Gemeen schap in Rotterdam de begraafplaats toch opgeheven. De stoffelijke resten werden met kist cn al uitgegraven en met de grafzerken naar de Joodse Be graafplaats aan het Toepaö in Rotter dam overgebracht. Op de folo ziet men do mannen bezig met dit werk. Daarna is men begonnen met de vreem de bobbel, die de begraafplaats vormde op de middenstrook van de weg, weg te graven- Nu blijven nog een paar grote bomen over als stoffering van de gro strook. (Advertentie IJVJ.) Neemt U de maat van Uw kamer mee? (Advertentie IJll.j Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dit 150 cm brede vilttapijt, in de kleuren geel. groen en m A blauw, per meter Jjf €A(J ya0rJrjr*9^ SCHIEDAM, vrijdag De heer B. Slot- boom. die veertig jaar werkzaam is ge- i weest bij het Aannemingsbedrijf J. KL ÏSimon N.V. te Schiedam en met dit.be- I drijf mee-jubileert, is onderscheiden met f de ere-medcille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Aanvanke lijk opperman, is de heer Slotboom thans Ichef van het magazijn van het bedrijf I Hoewel de jubilaris in Capelle a.d. i IJssel woont, in de Viollerstraat 74 is hem de onderscheiding door burgemeester mr. [J. W. Peek uitgereikt tijdens een speciaal daarvoor belegde bijeenkomst op het i stadhuis.t" U kunt Vader alles geven als 't maar 'n nuttig geschenk is. B.v Camera's Belichtingmeters Diadozen Kleurenfilms Verrekijkers Prismakijkers v.a. 14-59 va. f 26.50 y.a. 8.95 v.a. 2,95 v.a. 9.50 va/ Telefoon 6 8814 SCHIEDAM, vrijdag. Het.,cricket-elf- UI van Hermes-DVS, dat door de zege op PW en door de nederlaag die stadgenoot Excelsior tegen Haarlem leed, samen met Haarlem aan de kop staat van de eerste klasse B. ontvangt zondag om II uur Sparta. De Rotterdammers hebben nog niet veel succes gehad, maar hebben in het verleden getoond juist tegen Hermes tot verrassend goede «cores' te kunnen ko men. Een wedstrijd met goed batten ligt dan ook in de verwachting. De Hermesploeg bestaat uit: H. Stolk (captain), G. Meijer (wieketkeepèr), R. Baris, A. v. d. Ende, M. Hille, A. Melief, H. V. Meurs, H. Hoordijk. W. vji d; Sloot, J. Stablie en W. van Wijk. V Hermes 2 en 3. bei den spelend in de tweede klas gaan moeilijke uitwedstrijden tegemoet tegen resp. De Krekels en HTCC in Eindhoven. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop'van deze vol automatische 4-kleuren ball points, blauw, rood, groen en zwart schrijvend, i voor Gêcn t«l. af icOrift. 6«lt. SCHIEDAM, vrijdag Uit een, kist, die in de kelder van het zesde blok Dura- Coignet woningen stond zijn ten nadele van het aannemersbedrijf Gebrs. v. d. Berg uit Reeuwijk, een boortol, twee gasfles sen, een kniptang, en een ijzerzaag ter gezamenlijke waarde van zeshonderd gul den gestolen. - De beheerder van het benzinestation aan de Vlaardingerdijk dééd aangifte dat twee grote plasticbalionnen, die aan de pomp waren bevestigd, zijn gestolen. De waarde is twintig gulden. Advertentie 1 M.) Omdat grote expartorders van twee bekende merkfabrleken hier te lande niet doorgingen, konden wij 5000 prachtige sporthemden zeer voordelig Inkopen. Hierdoor en door delale zomer kunt U profite ren van een sensationele prijs- Geen wonder echter, dat de fa briekanten eisten, dat de etiket ten'eruit-moésten. Tijdelijk, als fantastische verros- ^9-5000 SPORTHEMDEN r> prachtige kwaliteit en in vele modellen kieuren en dessins: als speciale I vaderdag-attractie J van -9^0" nj voor von 4+r9G nu voor 5.90 von Kb90"ml voor 6*90 Meer dan twee stuks worden niet tegelijk verkocht ROTTERDAM: Kotie Hoogstraat 11 Meent hka Goudae- ilflgel Kaïcndr. Xagedijk- hk. Dorpsweg Wesr-Kruljkade LEIDEN: I-raairemrneisrraat 25 J ZEIST: Slotlain J5S-16Ó*- VX AARDINGEN: Lieweidv-g

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1