Ballet Russe verovert met dwarrelende volksdansen Jeugdmusical van Arena „Een vreemde Maanreis5: Dronken bocht in nieuwe 's Gravelandseweg Sehiedam Onder leiding van Irina Grjebina perpaar i olL SVY-Fortuna als repetitie Koeriersters vlaardingen schiedam 0- de MOL JANSEN PREMIÈRE UITVOERING VOOR NEDERLAND S 45 exposeert in Oostburg T.L.-buis valt uit kermisrad op het hoofd van meisje Reddingmateriaal weer beschadigd Zeelui vernielen ruit van Abri tinneroy sport- colbert VERTROUWEN EEN WAAR BORG IS... Burgerlijke stand ";,'V Gcd. 31:rsioot 37 - Telcf. 01898-5450 Burg. Kriappertta3n 2 - Telef. C10-B4500 EUROTAX LANGE KERKSTKAAT .66. TEL. 68570 (Advertentie I.M Zij, die gisteren dit-No4ron popeline overhemd met)Inge*, weven dessin voor 12.75 koch ten, betaalden geen gulden te veeï. Wantdltoverhemd uit de betere series Is het geld dubbel en 'dwars waard. Maar morgen verkopen wij dit Zondagse hemd van 12.75 tegen een prijs, waarvoor U het Iedere dag kunt dragen... voor nog géén zeven gulden. SCHIEDAM, vrijdag: De Toneelgroep Arena heeft gisteren in het Passage-the ater twee voorstellingen voor de met vakantie zünde jeugd gegeven van de wonderlijke „musical" „Een vreemde m aanreis". Arena, die een reputatie heeft op het gebied van het jeugd-toneèl, heeft zich. na gewaagd aan een muzikaal spel en met succes, gezien de ontvangst door de jeugd, die overigens niet zo voltallig is opgekomen als voor de film en het cabaret op de voorgaande dagen. Als gewoonlijk was ook deze musical uitstekend verzorgd en aangekleed en ook het verhaal, opgesierd met vele leuke liedjes, voldeed aan de eisen. Lotje mist haar trouwe kraai en gaat hem zoeken. geholpen door haar levende poppen, maar tot ongenoegen, van juffrouw Satijn, die op goede manieren is gesteld. Lolde met de poppen gaan met een ballon op zoek naar de kraai en komen uiteindelijk op de maan terecht waar juist het maan mannetje en -vrouwtje hun diamanten huwelijksfeest vieren. Het wordt een prachtig feest, ondanks juffrouw Satijn, die Lotje op de bezemsteelheeft na gezeten. 'Maar allen besluiten op de maan te blijven, omdat het daar zo gezellig is. Het is dan ook een gezellige uitvoe ring geworden, waar de kinderen veel plezier aan hebben beleefd. Morgén begint de verkoop van een grote partij Nylons, in een kwaliteit dié normaal voor 1.95 tot de topklasse behoort. Nylons, buitengewoon elas tisch, van uiterst solide per- longarerw. met fijne naad en elegante hiel, koopt U morgen te kust en te keur per paar voor nog géén gulden. SCHIEDAM, vrijdag. Op de. Schie- damse kermis gebeurde een vreemd on gelukje, üit een bakje van het reuzenrad is een t.l.-buis gevallen. De buis viel op het hoofd van de 15-jarige Corrie K. Het meisje kreeg een wónd op het hoofd en een snij wondje boven het rech teroog. Een lid van de E.ELB.O. heeft de eerste hulp verleend, waarna Corrie voor verdere behandeling naar het Gemeente ziekenhuis is gebracht. Bij onderzoek bleek dat een onbekend gebleven jongen, die in het bedoelde vak je van het rad zat, zijn henen buiten boord had laten bengelen, waarbij hij blijkbaar de half onder het bakje beves tigde lichtbuis heeft los getrapt. SCHIEDAM, vrijdag. Het reddings materiaal in een kastje aan de Maasbou levard is weer eens beschadigd. Van de reddingsboei is het nylonkoord afgesne den. De daders hebben het kleine zij ruit je ingeslagen en met het sleuteltje de grote deur geopend. Het is nu de vierde maal, dat uit dit reddingskastje materiaal vernield is. SCHIEDAM, vrijdag De kunstschil der Jaar de Raat, voorzitter van de Schiedamse Kunstenaarsgemeenschap „S 45" meldt ons dat in de trouwzaal van het gemeentehuis van Oostburg een ten toonstelling van schilderijen, plastieken, gouaches, tekeningen en gedichten, het werk van de leden van de S 45, ten toongesteld zal worden. Vanavond zal burgmeester 3. L. van Leeuwen van Oostburg de tentoonstel ling openen, die daarna tot én met31 augustus te bezichtigen is, dagelijks, van 14 tot 17 uur, ook op zaterdag en zon dag. SCHIEDAM, vrijdag. Van de schuil plaats van de BLE.T. aan de Vlaardinger- dijk bij "Wilton Fijenoord is in de afgelo pen nacht een grote ruit vernield. De da ders zijn twee zeer jeugdige Noorse zee lieden afkomstig van het m.s. Morviken. De jongens, die de vernieling ontkennen en.ook niet onder invloed van. sterke drank verkeerden, zijndoor de politie aangehouden. Natacha Kedrova bleken over goedge- geschoolde stemmen te beschikken en presenteren hun nummers ook op pret tige wijze. Dat geldt eveneens voor de zanger Alexander Bohr, die o.a. de on vermijdelijke Kozakken-liederen zoals de Wolga boatsong bracht. De muzikale begeleiding werd ver zorgd met een piano, een gitaar, een bas- balalaika en twee accordeons, die ook enkele solistische nummers weggaven. Na de ovationele dank van het publiek aan het eind, werd nog een uiterst wild extra-nummer gebracht, waarbij de dan sers alle registers van hun acrobatisch kunnen opentrekken. Alle leden van de groep werden met bloemen bedacht, die prompt de zaal in werden, gesmeten tot verbaasd plezier van het publiek. yEff wilde hoge sprong uit het Troi- ka-slotnummer pan het Ballet Rus- Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Nylons 20 denier, met naad in alle ma ten en kleuren, Zaterdagmorgen om.9 uur be gint de verkoop van déze No Iron (niet strijken) overhemden In 'wit, maten Mc/* 43, JTHef Géén til. of schrift, best. (Advertentie IJU.) Apothekersnachtdienst: Apotheek A, Gou- ka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: GG en GD Tuinlaan 80, tel. 59290- RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur. woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 én 19 tot >21 uur, Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur', woensdag 9 tot 20 uur, vrijdag 14 tot 1730 en 19 tot'20 uur. Stedelijk Museum: 10 en 17 uur, 's zon dags 12—17 uur: „Het menselijk ge zicht van Europa" en „Constant: Nieuw Babyion". BIOSCOPEN 'passage: 2 en 8.15 uur: „DieFledermaus", Monópole: 2, 7 en 9.15 uur: „De wraak van Hercules". DIVERSEN Julianapark: 26 en 811 uur Dierenkïjk G. Verboonstraat: 8 uur CJV-Vakantie- festival. Broersvest; 2 uur Kennis. Grote Kerk: 2 tpt 4 uur Torenbeklimmen. Musis Sacrum: 8 uur: Haags Studenten cabaret. Geref. Kerk (Westvest 30) 3 uur: Lezing, fAdvertentie LM.) OFFICIEEL «HMT) AGENT ig'sprak Jf-geoe- het bi;', ell wei. stralen- n beslo- ag hou- gen va3 e even ting en sche ge- ing der blauw Advertentie t.M.) finales gespeeld kunnen worden om mor gen de finale-partijen af te werken, maar men is wat in tijdnood gekomen door het grote aantal deelnemers. Een andere oor zaak (en een verheugende) is dat het spelpeil zoveel verbeterd is, dat de par tijen (maximaal drie sets) langer duren dan waarop gerekend is. Door de wed strijdleiding moet dan óok worden gepast en gemeten op het tijdschema om alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Er waren 22 inschrijvingen voor de héren- en de dames-enkelspelen. 12 voor de heren-dubbel, 11 voor de dames-dub bel, terwijl er voor de gemengde dubbels zestien koppels zijn. Gelukkig heeft men tot nog toe weinig last gehad van. de regen, al is de harde wind een handicap voor de minder erva ren wedstrijd-spelers, Gisteren werden o.a. de volgende par tijen gespeeld. Heren-enkel: Martens—J. Lensselink 63, 86; R. LensselinkR', v, Leeuwen G2, 36, 8—6; A. Schuddebeurs Broere 60, 60; Verstoep—E, Eshuis 62, 63; R. v. Leeuwenv. d. Bos S1, 6—2; Overveld—v. d. Geem 6—2, 6—3; Mak—Broere 5—2, 63; Nolet—Den Har- togh 6—D. 6—0. Dames-enkel: J", de VosL, Hoppen 5—7, 46; BochoveHoppen B3, 63. Heren-dubbel: Overveld-v. d. Veerdonk Beyer-Mak 38, 26; Lensselink-Lense- Ori-sil finished SCHIEDAM, vrijdag. Aan de 's-Gra- velandseweg, die de Broersvest via de Pro- veniersbrug zal verhinden met de Burg. van Haarenlaan op een rotonde cn dan door zal lopen naar het Industrieterrein ten westen, van de Schie, wordt momen teel hard gewerkt. Op het eerste gezicht zou men echter wel eens kunnen denken dat de stratemakers dronken zyn geweest: een van de twee rijbanen maakt plotse ling een heel vreemde bocht! De midden- strook wordt er bijna geheel door wegge sneden, zoals op de foto ook is te zien. De kwestie Is echter dat van een. fahriek op de Noordvestsingel een hoek van het ter rein in het tracé van de weg ligt en weg geruimd kon worden. Daar er echter haast is by de aanleg van de weg is toen de rijbaan maar met een vreemde bocht om die door een muur afgesloten ter- relnhoek geleld. Ook de Froveniersbrug verkeert in het stadium van afwerking. Vier hoge masten staan op de hoeken van de brug opgesteld, waar de heel lange slagbomen, die de brug voor het wegverkeer zullen gaan af sluiten in kunnen verdwijnen. Het werk (Advertentie LM.) linkZoeteman-Kooy 6—3, 46. 6—2; Lensselink-LensselinkMartens-Dossin 16, 62, 6—2. Dames-dubbel: Heyblom- Beroard—Spalmg-Hoppen 62, 6—3; M. Bokhovon-ManssumTunderman-Oprel 60, 60; Cornelissen-De VosSneep- Brugman 16, 3—6; De Bruyn-De Jong— Goos-v. Rossum 62, 6-1;-De Jong-De Bruyn—De Keyzer-De 'Keyzer 64, 63. Gemengd-bubbel: Dam-Hoogstad—Sneep- Bezooyen 6—2, 62; Heyblom-Martens— Tünderman-v. d. Bos 6—6, 6—0. Extra partijen: h.e. Teschmacher—Dos- sin 6—1, 6—2; h.d. Bezooyen-Schudde- beurs—v. d. Bos-v. d. Bos 63, 63; d.e. Sneep—Cornelissen 60, 6—0. aan de noordelijke toegangsweg ligt tijde lijk stil, want men is bezig een hoofd- riaolleiding aan te leggen. Wanneer mén echter deze vele meters diepe, kuil ziet, waarin de buizen verdwijnen, vraagt men zich af hoe al dit werk voltooid, kan zijn vóór 13 september, de dag dat Koningin: Juliana op bezoek komt en ookals eerste over de brug zal rijden. Maar, de dienst van Gemeentewerken heeft wel eens eerder getoond, onmogelijke 'spoed- karweitjes op tijd te kunnen afleveren,; Op de foto ziet men; nog links op de achtergrond de grote dragline staan, bezig met het graafwerk voor de rioolleiding. SCHIEDAM* ROTTERDAM* AMSTERRANt SCHIEDAM, vrijdag. Op de kruising van de Broersvest en de Korte Singél- sfcraat zijn gisteren twee personenauto's met elkaar, in botsing gekomen, doordat bestuurder C. W. van A. geen voorrang verleende aan de auto van de heer L. J. Niemand werd gewond. SCHIEDAM, vrijdag. SW houdt zondag om 2 uur op het terrein aan de "Westfrankelandsedyk een generale repe titie voor dé binnenkort aanvangende voetbalcompetitie in een wedstrijd tegen de oude rivaal Fortuna Vlaardingen. Daarbü zullen de nieuwe spelers beproefd worden die 'beide elftallen zon gaan ver sterken. Zo zal bij Fortuna ook de oud- SVV'cr Joop Herwig van de party zijn. De rood-groenen hebben de aanval rigoureus gewijzigd en zelfs vijf "nieuwe voórhoedéspelers aangetrokken. Van Sparta Joop Daniels en Jan Allert; van NAC rechtsbuiten Leen Hubert, van AGO binnenspeler Wim Waasdorp en van de 3e klasse club Wassenaar de linksbuiten "Wim Elljgens. Als tweede doelman wordt nu beschikt over Dick v. d. Reyden, die van de Vlaardingse Zwaluwen overkwam. Daarnaast heeft men dan nog de routi niers Van Pelt, Hekman. Slavenburg. Kaak en Putters. Wie van de' nieuwelingen zondag de "nieuwe SW-aahval zullen vormen, is nog niet bekend. Maar wel is zeker dat deze voorhoede belangrijk zal verschillen van die waarmee vorig seizoen is gespeeld. Het kan zo een interessante ontmoeting •worden. Als voorvvedstrijd wordt gespeeld door elftallen van C-junioren van SVV en Fortuna, beginnende, om 1 uur. GEBOREN; Edwin, .z.v. A. Bleiksloot en W. T. Visser; Rudi, z.v. G. J. Koster en ;J. 'den Breems;:Martïn, z.v. M. Palij- ama en A., A. Nieberg; ïtomu aldus J. z.v. L. F. A. Lock en W; C. Hilker; Re- Kina H. A., d.v. J. C. van Lieshout en L- H. Msrcier; Emil S., z.v. W. J. M. Dcutz en P. van Breda; Jacqueline d.v. P. Bakker «h S. do Man. Chique exclusief satijnen bruSdstoilet te koop. Lange strakke japon met wijde sle pende mantel, maat 38-40. Gedragen in Zuid-Neder land. Lorentzplein 120, te Schiedam. Scheffers apparatenbouw,J van Riebeeckweg 15, Schie dam. Afgestudeerde l.t-s.'ers belt u voor onze bedrijfs- school. Direct vol loon en de garantie dat je een alL- round vakman wordt. WIE NIET ADVERTEERT WÓRDT VERGETEN ERKEND tNETAUATEUR ROTTERDAMSEUJK «SS SCHIEDAM TELEFOON 07S3R OS OUDST VERTROUWDS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1