Twee jaar oude Dl IS voor de tweede maal Kampioen Duits Posaunen-chor kwam op bezoek bij Schiedamse C.J.Y. Den Haag wint toernooi woonwagenbewoners L. Speksnijder 40 jaar str andexploitant Voetballers druk aan waren weer het oefenen Zeeuwen gaven hofconcert Optreden bij kerkdienst, maar ook deelgenomen aan sportdag 2?° 4 Is HONKBAL Bij „Schiedam ligt kampioens- vlag gereed Excelsior M speelt gelijk 98 Duivensport ZEVENTIEN JONGENS MET BAZUINEN Reddingsbrigade bestaat 35 jaar HVO op dreef tegen Schiedam Don scoort enige doelpunt 4?5 Twee bromfietsen in botsing Zeeman door scooter aangereden Ome Piet vuurde voetballers aan Donderdag receptie in Seinpost HBSS bij liet Druiventoernooi Schiedam-Sparta 3 1-1 VFC-Schiedam 2 2-13 Scliied. 3-Libanon 2 6-4 SW 2-DSS 7-6 DHS-USC17-2 DHS-RFC11-6 Vlaardingen bij Haastrecht op bezoek V. De Postduif Fortuna 2 naar Xerxes 2 P.V. Union De Vrijheid SCHIEDAM Koeriersters een ASSISTENTE MAANDAG 27 AUG. 1962 SCHIEDAM, maandag De Federatie yan Schiedamse CJV's heeft dit weekend bezoek gehad van het Posaunen-chor van de Cbr. Verein Junge Manner nlt het ^estfaaise stadje Herbede. Het la in Duitsland namelijk de gewoonte b|| dc CVJM (de Duitse tegenhanger van onze CJV dus) om dergelijke muziekkorpsen 'nltwissellngsbezoeken te laten brengen h|j andere gezelschappen. Maar de jongelui uit Herbede hebben er de voorkeur aan reeeven dit vakantlebezoek nu eens aan Nederland te brengen, waarbij z|j dan de Schiedamse vrienden z|jn komen zoeken. peze bazulngroep (te vergelijken met het Schiedamse tamboer- en pijperkorps) bestaat uit zeventien jongens van 14 tot 18 jaar met de 26-jarige Dieter Hermes als dirigent en leider. Zij hebben eerst in Castricum gekampeerd en zijn toen met auto's vrijdagavond in Schiedam aange komen, waar zü in de Jeugdhaven harte lijk zijn ontvangen door de Schiedamse CJVers, bij welke gelegenheid zij ook kennis hebben kunnen maken met hun gastheren voor de komende dagen. Want de jongelui zijn bij de CJV-lcden onder gebracht Verder is de avond doorge- bracht Verder is de avond doorgebracht met zang en spelletjes in de Jeugdhaven. Zaterdag zijn er nog vijf leden van de Bazuingroep bijgekomen, doch die zijn zondag weer vertrokken. Voor zaterdag stond er een sportdag op het programma, waarbij gespeeld is op het HBSS-terrein in Harga. Aan het voet ballen hebben de Duitse gasten ook deel genomen. met als tegenstanders elftallen geformeerd uit de CjV-kringen uit Zuid, Oost, Prema, Ontmoeting, ODG, Gideon en Harmonie. Prema werd hier de win- SCHIEDAM, maandag De Schiedam- ze Reddingsbrigade gaat het 35-jarig be staan van de vereniging o.a. vieren met een receptie, die op zaterdagmiddag 8 sep tember van 4 tot 6 uur in de foyer van het gebouw voor Chr. Sociale Belangen zal worden gehouden. (Vw een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zondag. HVO was tegen «a SchlftUm-comblnatie weer uitstekend op dreef. De aanstaande zaterdag begin nende competitie wordt dan ook met ver- tröDwen tegemoet gezien. j Voor de rust speelde HVO tegen de wind in, maar bereikte toch dat Schie dam zich hoofdzakelijk tot verdedigen moest bepalen. Den Engelsman opende de score. Na een kwartier spelen in de twee de helft schoot de rechtsbinnen van de thuisclub de gelijkmaker achter v. d. Pijl, die Vink goed verving. Michel werd daar na vervangen door De Leeuw. Deze bracht na 25 minuten spelen met een kop bal uit een voorzet van Van Oosten de score op 1-2. Tien minuten later schoot Schipper van grote afstand uit een pass van Van Oosten de Vlaardïngers naar 1—3, terwijl in de slotfase De Leeuw de uitslag op 1—4 bepaalde. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zondag Zaterdag speel de Fortuna 2 in Schiedam een oefenwed strijd tegen. Excelsior '20. Het enige doel punt werd in de tweede helft door Don gescoord. Herwig en De Korver waren de beste spelers in de voorhoede. Dekker en Storm speelden technisch wel aardig, maar kwa men nog tempo te kort. naar en ontving de wisselprijs, tweede werd ODG (medaille), maar de Duitsers eindigden als derde, wat geen slecht resul taat is; Oost werd 4e. Aan het volleybal namen de Herbeders geen deel. Hier werd Harmonie eerste (wisselprijs), tweede Ontmoeting en Oost derde en laatste. De prijzen van de sportdag zijn zater dagavond in Irene met een toepasselijk woord uitgereikt door federatie-secretaris P. PJaisier, daar de voorzitter uitstedig was. Ook dit is een gezellige avond ge worden. waarbij gedanst is en de Duitse gasten hun bazuinen lieten klinken. Het „eigen" kwartet-Schulze heeft voor de dansmuziek gezorgd. In de kerk Zondagmorgen is men naar het West- land gereden, waarbij ook nog een kijkje is genomen op de Scheveningse pier. Vooral dat laatste is goed ingeslagen bij de jonge Duitsers. Zij moesten echter tij dig weer in Schiedam terug Zijn, daar zij om 5 uur de Jeugddienst, die in de Grote Kerk is gegeven, wilden opluisteren met hun. bazuinklanken. En daarvoor moesten zij van tevoren even repeteren. In de grote kerkruimte met de goede akoestiek kwam het bazuingeschal goed tot z*n recht Vanmorgen zouden de gasten een be zoek brengen aan de werf van Verolme, terwijl voor vanmiddag een bezoek aan Den Haag (Vredespaleis en Madurodam) op het programma staat Vanavond zal dan de laatste bijeenkomst in de Jeugd haven volgen, daar het Posaunen-chor morgenmiddag weer naar huis terugkeert Dit bezoek heeft een allerprettigst ver loop gehad. Zowel de gasten als de gast heren en -vrouwen toonden zich zeer In genomen. Maar of de CJV-Schiedam nu lh de komende jaren een tegenbezoek zal afleggen in Herbede is nu nog niet te zeggen, want de mogelijkheden z|jn hier heel wat beperkter dan b|j de Duitse CVJM. Maar gedacht wordt er wel aan! Dat wel. (Advertentie l.M.) pullover, vesl, jumper, jso rok 2 JO blouse 215 pantalon CHEMISCH REINIGEN colbert *^95 japon ^50 deux-pièces mantelcostuum, damesmantel berencostuom, winterjas, regenjas j|25 Apothekersmclltdlcnd: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen by ongeval: GG en GD Tuinlaan 80. tel. 59290. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur, woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal SingeL open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur, woensdag 9 tot 20 uur, vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 en 17 uur, 's zon dags 1217 uur: „Het menselijk ge zicht van Europa" en „Constant: Nieuw Babyion". BIOSCOPEN Passage: 2 en 8 uur: „Spartacus". Monopole: 2 en 8 uur: „Volmaakt alibi", DIVERSEN Jullanapark: 2—6 en 8—11 uur Dierenk|jk. SCHIEDAM, maandag. - Zondagmor gen om 11.30 uur zijn op de kruising van de Populieren la an en de Meidoom- laan twee bromfietsers met elkaar in botsing gekomen. De 17-jarige H. P, ver leende bij het maken van een bocht geen voorrang aan de 16-jarige G. J. P. kreeg schaafwonden aan het hoofd en een hersenschudding; hij is In het Gemeenteziekenhuis opgenomen. SCHIEDAM, maandag. De Griekse opvarende O. A. van het bij het Haven- Bedrijf Vlaardin gen-Oost liggende schip Arctic*' is zaterdag op het Rubens plein aangereden door een scooter, be stuurd door de Vlaardinger J. H, v, E. De zeeman kreeg een hoordwond en is ter plaatse door de G.G. en G.D. ver bonden. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag Het eerste voet baltoernooi dat de woonwagenkampbe woners van Utrecht, £ckiedam en Den Haag zondagmiddag in een zonnig sport park Hooge Welde hebben gehouden, sa men met de vereniging die haar veld beschikbaar stelde, de Utrechtse club En Avant, Is een succes geworden. Zo zelfs dat besloten werd leder jaar zo"n toernooi (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, maan dag Voor de eigenaar L. Spek snijder van café-restaurant Sein post aan de Strandweg, is het bij het aflopen van dit seizoen feest. Dat heeft niets te maken met het kwalijke weer maar wel met zijn 40-jarig jubileum als strandexploi- tant. „Eigenlijk had de viering op Pinksteren moeten vallen. Maar het begin van het zomerseizoen is geen tijd voor feesten. SCHIEDAM, maandag Wederom Is DHS kampioen geworden in het Rayon Rotterdam van de KNHB. Dat Is een ver bluffende prestatie voor eert team dat 3 jaar bestaat. Vorig jaar kampioen in de laagste klasse Is DHS nu kampioen ge worden na een 11—6 zege op RFC 2 In de eerste klas. De spanning Is zelfs gestegen bij de honkballers. In een enerverend duel z|jn Schiedam en Sparta 3, belde met 24 pun ten uit 14 wedstrijden, na een 11 gelijk. SCHIEDAM, maandag B|j vrijwel alle Schiedamse voetbalclubs z|jn de voor bereidingen voor de komende oompetities weer getroffen. Op tal van velden z|jn dan ook in het-weekeinde oefenwedstrij den gespeeld. Wllton-F|jenoord had een vriendschappelijke derby tegen SFC uit geschreven, maar zaterdag ontvingen de organisatoren de mededeling dat voetbal len op het terrein aan de Maaskant niet weer is toegestaan. Het levert te veel ge vaar op omdat naast het terrein de grote bouwput voor het nieuwe dok Is gegra ven. Daardoor kunnen zich verzakkingen voordoen. Wilton-Fijenoord heeft nu geen sportvelden meer, het ligt In de verwach ting, dat WF in de nieuwe competitie op de vier nieuwe velden van HBSS gehuis vest zal worden. KMD-HBSS 2-2 Zaterdag deed HBSS een greep naar de Prijzen in het Druiventoernooi van KMD in Wateringen- Alle .voetballers ontvingen druiven als geschenk. HBSS 2 won met 50, zodat er" een goede kans is op de eerste prijs, maar HBSS speelde met 2—2 gelijk, zodat het eerste is uitgeschakeld. De scheidsrechters lieten verstek gaan, zodat met vervangers genoegen moest worden genomen. Dit kwam het spel ech ter niet ten goede. In de zesde minuut scoorde Ferry Groeneweg. Drie minuten later lag de bal in het Schiedamse doel, maar de arbiter werd medegedeeld dat het leer met de hand was gespeeld. In de 37e minuut schoot G. Zonneveld onver wachts in, maar drie minuten voor rust had Nico Mulder zijn club alweer de voorsprong gegeven. Hoewel HBSS steeds in de aanval was, bleven verdere doel punten uit In de tiende minuut na rust scoorde rechtsbinnen O. Elgersma, daarna verliep de strijd hard en rommelig- Overigens zal HBSS nog enkele weken op de huidige terreinen in Sportpark Har- ga verblijven. Het is namelijk nog met bekend, wanneer de twee velden ten be hoeve van de aanleg van de Beneluxweg zullen worden geamoveerd. Bovendien be staan er plannen om het gemeentebjke gebouw, dat bij deze twee velden staat, dusdanig uit te breiden dat meer clubs gebruik kunnen maken van de kleedloka len als het gebouw naar de vier nieuwe velden van HBSS In Harga Is verplaatst. HBSS heeft voor de komende competitie met liefst acht seniortearns ingeschreven- Demos-HiTberg 0-3 Demos heeft in de afgelopen weken de finale voor de Zilveren Gordelwegbalserie bereikt. De roodzwarten wilden graag de ereprijs veroveren, maar de Rotterdam mers bleken sterker. Bovendien zyn dne elftallen van Demos naar Delfia m Delft gegaan. Het eerste team kreeg met B—O klop, het tweede won met 3—1, en het vierde speelde gelijk, 22. Heinenoord-GSS 6-3 In Heinenoord heeft GSS de eer aan de gastheren gelaten. Wessels, Piet Wijde- man en Prins scoorden voor de GustO- mannen. maar Heinenoord scoorde zes maal Het tweede team van GSS won met 3—2 van Heinenoord 2. spel aan de kop van de derde klasse A geëindigd. Dat maakt een beslissingswed strijd voor het kampioenschap noodzake lijk en de functionarissen z|jn dan ook overeengekomen deze belangrijke match zondagmorgen om elf uur op het terrein van de s.v. en h.v. „Schiedam" in Sport park Harga te spelen. De lage score toont reeds dat de sterke werpers en het gesloten veld aan elkaar gewaagd waren. Ook Schiedam 3 kan volgende week kampioen worden. Schiedam 3 won met 64 van Libanon 1. Schiedam 2 sloeg op vlotte wijze VFC met 213. Het talrijke publiek heeft een fraaie honkbalstrijd gezien. In de eerste inning kwamen de Spartanen op de honken maar Jan van Naamen en Joop Tettelaar schakelden de concurrenten uit, In de derde inning liet de snelle Joop Lupker de Schiedammers juichen. Hij sloeg de bal fraai weg, al even fraai stal hij het tweede honk. Joop Tettelaar plaatste daarna een opofferingsslag en een goed geplaatste stootslag van Wout van der Have was goed voor het winstpunt. Hier- pa hielden de teams elkaar onder veel spanning in balans. In de achtste inning raakte catcher Augustinus voor Sparta de bal, hij werd gevolgd met vier-wljd voor de ex-Schie dammer Cock Reyniersse. Op een stoot slag van Van Lint kon Augustinus de gelijkmaker scoren. Ook Reyniersse pro beerde de vijfhoek te bereiken maar keu rig tikte Wout van der Have hem uit. In de gelijkmakende inning klopten de Schiedamse harten luid. Met twee nullen trok Henk Kempen naar de honken. h|j werd gevolgd door Jan van der Kooy op vier-wljd. Piet van Ruiven plaatste een honkslag en daardoor draafde Kempen naar de thuisplaat maar vlak voor de finish werd bij uitgetikt. Niemand kwam daarna meer naar de kussens. <1—I). Werpersresultaten: Harry van der Berg (Sparta) 9 x 3-slag, 2 x 4-wijd en twee honkslagen tegen; jan van Naamen x 3-slag, 3 x 4-wjjd en vier honkslagen tegen. In een eenzijdige strijd is Schiedam 2 op de derde plaats van de eerste klas ge bleven. Van Dongen, Joop van der Touw en Cees Abresch brachten de stand op 30 in de tweede inning. Het werd 06 in de tweede inning, 0II in de vierde inning en eerst in de laatste inning kon VFC scoren. Werpersresultaten: Cees Abresch (Schiedam) twee x 3-slag, 8 x 4-wijd en geen honkslagen tegen; Breek (VFC): 2 x 3-slag, 12 x 4-wijd en zeven honkslagen tegen. In de derde inning werd het 3—0, Schiedam scoorde nogmaals drie punten in de vierde inning maar Libanon kon terugslaan in de vijfde irrning bij een in zinking van werper Adrfe Schol. Werpersresultaten: Kats (Libanon 2) travwajojn dum la ferio. 6 x 3-slag, 6 x 4-wijd en vier honkslagen tegen; Schol (Schiedam) 6 x 3-slag, 9x4. wijd en drie honkslagen tegen. Op het nippertje heeft SW 2 zich in de laatste wedstrijd jn de derde klasse A van de landelijke competitie kunnen handhaven. SW 2 stond op de laatste plaats met één minder dan DSS. Het Schiedamse team kwam ditmaal in een sterke formatie met als gevolg dat SW via 1—1 in de eerste inning de voorsprong nam, het werd 31 in de derde inning, daarna 4—1 maar DSS kwam op 4—3. Toch kon SVV via 53 op 7—3 komen, DSS scoorde hierna tweemaal en In de laatste slagbeurt werd het toen heel spannend. De SW-er Wim van der Pluim die al enkele malen de tegenstan ders goed had uitgevangen liet nu een bal vallen waardoor DSS de achterstand tot het uiterste verkleinde maar onder veel spanning kon SVV de kostbare winst behouden. DHS heeft de twee laatste wedstrijden gewonnen en wel met 17—2 van USC en met 11—6 van RFC. Mede doordat concur rent Libanon een veer liet vallen is DHS nu officieus kampioen. Schiedam 2 heeft echter nog een protest lopen; wordt dit toegewezen, dan zal Schiedam 2 nog 2 wedstrijden moeten winnen om gelijk te kunnen komen met DHS. Doordat de DHS-ers niet over een veld beschikten, moesten zij op het terrein van Schiedam zaterdag aantreden tegen USC. Het werd een regelmatige overwin ning, waarbij GIjs Kerssemeyer uitblonk als slagman. Jaap Verbeet hield de ver dediging gesloten en zodoende was USC machteloos. Werpersresultaat: DHS <J. Verbeet) 8x3-slag; 3 x4-wijd en 4 honkslagen tegen. USC (Leunisse): 5 x 3-slag; 16 x 4-wijd en 8 honkslagen tegen. Zondag moest DHS aantreden tegen RFC, Piet Tettelaar leidde hier de verdedi ging en hij deed het voortreffelijk, zodat RFC nagenoeg niet gevaarlijk kon wor den. Bob Soudijn offerde zich in deze wedstrijd drie maal op met een stoot slag en dit werden even zovele doel punten. Bij de stand 90 kon RFC tegen- scoren door goede tikken. DHS liep hier. na uit tot 11—3, maar weer kon RFC drie punten tegenscoren, zodat de eindstand 116 werd Werpersresultaten: DHS (F. Tettelaar): 13 x 3-slag; 7 x 4-wijd en 3 honkslagen tegen. RFC <J. Gravendijk): 10 x 3-slag; 5 x 4-wijd en 6 honkslagen tegen. Efperamo-agendo Merkredon, la 29an de aüguslo estos la lasta fojo, ke ni ne kunvenos. Priparu ion, por ke ni povu rakonti unu la aiian Bovendien is nu mijn veertigste seizoen ten einde", zegt de heer Speksnijder, Hoewel het afgelopen seizoen een van de slechtste is die hij zich kan herinneren, heeft hij er zelf niet veel schade van on dervonden. Want de Seinpost Ligt in een toeristisch centrum en daar komen altijd mensen, ook in de winter. „Een voordeel van het automobilisme", vindt de exploi tant De heer Speksnijder kan. en wil, veel vertellen over die veertig jaar. Begonnen met een klein chocolade- en souverttir- tentje, had hij al snel een grote con- sumptietent waarmee tevens de naam Seinpost verscheen. Daarmee waren de uitbreidingen echter nog niet achter de rug. In 1925 kreeg hij het gebouw aan de Strandweg maar de tent bleef op het strand en werd de bekendste dancing van De Hoek. Dat was een overgangstijd. Het regende verordeningen over badpakken, dansen en muziek maken maar na enkele jaren bleek de „vooruitgang' niet te stuiten en werd het strandleven niets meer in de weg gelegd. In de oorlog viel er in De Hoek voor strandexploitanten niet veel te beleven, reden waarom de heer Speksnij der in Schiedam een andere Seinpost opende. Na de bevrijding trok het echtpaar Speksnijder weer terug naar het ver trouwde Hoek van Holland. De Seinpost werd toen restaurant Een kolfje naar do hand van mevrouw Speksnijder die nu meer voor het bedrijf kon doen dan voor de oorlog. Voor de vele vrienden en relaties is er van 17.00 tot 19.00 uur natuurlijk in de Seinpost gelegenheid het echtpaar te complimenteren. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, maandag. De vriend schappelijke wedstrijd Excelsior/M— 's-Gravenzandse S.V. is in een 33 gelijk spel geëindigd. Het heeft er naar uitge zien, dat de thuisclub een fiikse neder laag van de Westlandse tweede klassers zou moeten incasseren, want zij keek met de rust tegen een 3—0 achterstand aan. Doelman Van der Gaag had aan de doelr punten Stolze (2) en Vermeer geen schuld. Zij waren een gevolg van bet aarzelend optreden van de Exc.-achter- hoede. In de tweede helft veranderde het spel- beeld. De gasten raakten enigszins uitge speeld en moesten nu tegen de felle wind optornen. Met lange trappen profiteerde Excelsior van dit voordeel, doch het min der sterk optreden van de voorhoede vroeg nog 23 minuten alvorens Teeuwen de achterstand tot 31 verkleinde. Vijf minuten later bracht Boeister de score op 3—2. Een tweetal kansen voor de gasten ging verloren en toen Teeuwen tenslotte, vijf minuten voor het einde, de partijen op gelijke voet (33) bracht, mocht de thuisclub met deze uitslag meer dan te vreden zijn. Excelsior 2, spelend tegen de reserves van GSV, bewerkstelligde eveneens een gelijk spel. Hier waren de cijfers 22. In VJaardingen werd Excelsior 5 met 104 door Zwaluwen 5 verpletterd. Junior-uitslagen: RK Wik alExcel sior al 3—2; Zwaluwen bl—Excelsior bl 1—3 en RK Wik b2—Excelsior b2 op touw te zetten, steeds te organiseren door de ploeg die de wissel beker in z|jn bezit heeft. Volgen& jaar zal dat Den Haag z|jn, want de heren uit deze stad blehen de sterksten. Het idee een toernooi voor woonwagen kampbewoners in elkaar te zetten, werd vorig jaar geboren, nadat de Utrechters enkele wedstrijden hadden gespeeld tegen Schiedam en Den Haag. Het is verheu gend dat En Avant hieraan zo spontaan meewerkte, omdat over het algemeen de woonwagenbewoners maar moeilijk aan een geschikt veld kunnen komen, zodat bijvoorbeeld de training er lelijk bij in schiet. De grasveldjes in de buurt van de kampen zijn voor voetbal ongeschikt. Velden huren is een dure aangelegenheid. De zorg die van hogerhand wordt besteed aan de lichamelijke opvoeding in de kam pen, Iaat nog te wensen over. Nadat in het clubhuis van de kamp- school de spelers en hun talrijke aanhang waren begroet en een kopje koffie was gedronken, werd begonnen met het toer nooi, waarbij de Hagenaars werden aan gevuurd door „Ome Piet" c.s. en de Utrechters hun inspiratie vonden in de zeer actief meevoetballende „schoolmees ter" Hartman, De geestdrift woog ruim schoots op tegen het gebrek aan techniek. De voetbalclub En Avant kon hier niet tegen op. In de halve competitie van telkens twee maal twintig minuten won de Haagse ploeg al zijn wedstrijden. De uitslagen waren: Utrecht—En Avant 2—1, Den Haag Schiedam 1—0, Schiedam—Utrecht 3—2, Den Haag—En Avant 42, Schiedam—En Avant 1—0, Den Haag—Utrecht 50. De eindstand: 1 Den Haag, 2 Schiedam, 3 Utrecht, 4 En Avant (Van een onzer verslaggeefsters) VLAARDINGEN, maandag Het leek eerst wat onwaarschijnlijk, dat alle ban ken die rond de muziektent in het Hof waren geplaatst, zaterdagavond bezet zou den worden. Maar de presentatie van de Zeeuwse korpsen -Ons Genoegen en Ex celsior aan de Vlaardingse burgerij die middag, had blijkbaar een grote nieuws gierigheid naar de concertprestaties van Voorwaarts' gasten gewekt. Want velen bleken de kille avondlucht te willen trot seren om het „hofconcert" by te wonen. In de loop van de avond hadden de Zeeuwse tonen zoveel aandacht getrokken, dat een gedeelte van. het publiek moest staan. Het programma van de gezamenlijk optredende korpsen „Ons Genoegen" en „.Èxeelrior" vermeldde tien punten. Onder W" voortreffelijke leiding van dirigent D. Buifcer werden een aantal marsen en enige semi-klassieke werken ten gehore gebracht. De heer P. Mol luisterde The Cavalen met een zeer goede tubasolo op. Het optreden van het tamboerkorps werd enthousiast ontvangen. Vanuit het duister van het park marcheerden de tamboers tot op de grasmat voor de muziektent, waar zij een taptoe ten beste gaven. VLAARDINGEN, maandag. Vlaar dingen toog zaterdag met een groot ge zelschap naar Haastrecht, waar men reeds vroeg arriveerde. Op het omvang rijke programma stonden ook twee voet balwedstrijden, gespeeld ten bate van bet Prinses Beatrix Poliofonds. (Advertentie 1M.) Dinsdagmorgen begint de ver*» koop van *n zeldzame partij ex clusieve dubbelbrede dames» stoffen voor het komende na jaar, voor een prijs, die U normaal aan het eind van het seizoen zoudt verwachten. Kreukherstel lende dubbel brede stoffen, in vele prachtige kwaliteiten pied de poule, wol len flannel, changeant ffbrenka, j'apontweeds en vele andere fantas! estoFFen. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop vati deze Japonstoffen In een groot sorti ment kleuren en dessins, kreuk- herstellend, dubbelbreed, (voor een pakje 2,5 m, voor japonnen 1,5 m en voor rokken 80 cm), alle stoffen, door elkaar per meter voor Cctn te/, of schrift, faeit. MAASSLUIS, maandag. In de kanti ne van de Machinale Kuiperij A, de Neeff N.V. vindt woensdagavond de eer ste ruilbeurs van het nieuwe seizoen plaats. Ook niet-verzamelaars kunnen er komen kijken. De P. V, „Union" nam deel aan de wed vlucht uit Duffel, afstand 93 km. Gelost werd om 7 uur; eerste duif binnen 8.02.57 uur, laatste prijsduif 8.21.13 uur. Uitslag: 1 4 15 89 E. Sebrechts; 2 3 6 11 51 54 70 86 A. Heeren; 5 16 31 36 44 68 Joh. Brand; 7 W. Balvers; 8 12 59 74 80 84 J. M. Snij ders; 9 F. Ciaes; 10 58 61 Th, de Raay; 13 32 35 38 40 60 P. B. Slegt: 17 71 H. v. Gogh en Co; 28 20 22 37 42 45 52 53 56 83 C. Verboom; 18 W. v. d. Hoeven; 21 26 H. v. Son; 23 A. v. d. Hoeven; 24 29 43 50 C. A. Hersbach; 27 72 77 W. Kerkhoff; L. Lems: 30 63 66 76 W. Wijnstekers; 33 34 46 81 J. Wenteler; 39 41 54 81 C. L. Zantboer; 48 79 mevr. Breur; 49 90 M. Noordijk; 55 62 65 87 (dipl.) A. Broeders; 57 J. C. Bouman; 67 J. Flipse; 69 85 M. Rlssema; 73 91 R. Gordijn; 75 K. v. Loopik en Zoon; 78 H. Ouwdijk; 82 J. Ballijns. Vlaardingen 1 keek tegen Haastrecht 1 al gauw tegen een 10 achterstand dan, die latex tot 2—0 werd opgehoogd. Direct uit een hoekschop verkleinde B. v. Loon die tot 21. Haastrecht voegde aan deze score nog een buitenspeldoel- punt toe, waardoor de eindstand van de ze nuttige oefenwedstrijd 3—1 werd. Haastrecht 2 won met 3—2 van Vlaar dingen 2. Na afloop van de wedstrijden verenig de men zich aan de diner. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag. Aan staande zaterdag speelt Fortuna 2 in Rot terdam tegen Xerxes 2 zijn laatste oefen wedstrijd ter voorbereiding op het nieu- 'we competitïeseizoea. De S.C.V. „De Postduif' nam met 394 duiven deel aan de wedvlucht vanuit Kesteren, afstand 77 km. Gelost werd om 7.30 uur; eerste duif binnen 8.38.40 uur; laatste prijsduif 8.52.52 uur. Uitslag: W, Verhaeren 1 7 17 34 80; A Brökling 2 31; E. v. Smirren 3 9 49 67 76 93; L v. d. Tuyn 4; A. Karreman 5 19 73 89; H, Brökling 6 54; G. Meyer 8 18 57 65; A. v. Gogh 10 12 70 71 74; A. Boes 11 24 39 45 78 84 86; H. Blondé 13 55 98; N. in't Hoi Co 14 50 64; A. v. Oever 15 36; A. Klepke 16; J. Lips 20 90; W. v. d, Kant Sparla 21 30 51 82; A Vis 22 28 43 48 75; J, v. d. Waard 23 29 47 88; C. V. Trieht Co 25; W. v. Deur2en 26 69 79; F. Koppenhagen 27 59 68; O. Bolkenbaas 32 35 62; C. v. d. Grijp 33 37 94; J. Paul ossen 38; T. Jansen 40 81 87; F. Eykenbroek 41 60 66 77; J. Koffyberg 42; H. Vermeer 44 56; M. Kou- wenberg 46 63 97; A v. d. Grijp 52 53; P. v. Os Co 58; A. Smits 61; L. Borrani Co 72 85; A Brouns 83 (dip); D. Zee- man 91; A Hersbach 92 95 98. De S.P.V. „De Vrijheid nam met 600 duiven deel aan de wedvlucht uit DuffcL Gelost werd om 7 uur; eerste duif kwam binnen om 8 uur, zodat met een snelheid van bijna 100 km p.u. is gevlogen Uitslag: 1 35 D. Verkaaik; 2 15 84 142 C. Verlinde; 9 124 D. Bakker; 4 21 94 J. v. Harmeien; 5 27 59 P. Morra; 6 50 72 110 J. K. Kazen- broot; 7 44 70 133 gebr. v. d. "Windt; 8, 18 Wijnen; 11 12 29 53 55 60 89 145 147 J. Doejaarden; 10 19 80 112 Th. Willems; 13 132 H. v. d. Steen; 14 A v. d. Tuyn; 16 SO G. Barzilay; 17 31 85 92 W. v. Bue- 1; 20 24 34 37 43 54 58 76 113 P. Pols; 2L 66 75 W. de Winter; 23 30 40 61 mevr. d. Windt; 25 65 102 A v. Liraborg; 26 42 74 E. de Potter; 28 103 lid W. V. d. Poel; 32 38 49 51 56 64 69 86 95 11 115 121 D. Schalk; 33 46 87 129 140 P. Vertinde; 36 96 105 108 114 119 M. Putters; 39 A Houtsma; 41 123 C. Ryswijk; 45 52 Jac. Duimel; 47 A. Verhaal; 48 63 88 A de Rauw; 57 71 D. Luyten en Co; 62 146 F. Doejaaren; 67 80 Vrauwdeunt; 68 K. Muil wijk; 73 Joh. Christen; 77 J. Schrumpf; 78 J. W. Blom; 79 F. Wijzenbroek; 82 137 J. W. Ster holt; 93 101 J. v. Leeuwen en Co; 97 106 Joh. Bakker; 98 131 W. Poort; 99 109 C. Middendorp; 100 Th. Düyveri-' bode; 104 W. Vermeer; 107 D. v. d. Moer; 116 J. v. d. Ent; 117 J. v. d. Rost; 122 W. v. Harmeien; 127 128 134 F. Grandia; 130 H. Hagen. Personeel gevraagd Meisjes gevraagd voor lichte inpakwerkzaamheden in on ze nieuwe fabriek. Goed loon, plus premie. Zaterdags vrij. Aanmelden: Banket- fabriek W. Kester N.V., Broersveld 67 t« Schiedam. Te koop aangeboden Vulpenhouders van/3.95met gouden pen en garantie. La- my vanaf 8.95. Balpennen (ook met 3 en. 4 kleuren). By Boekhandel „Modem". Boer. havelaan 124 tel. 6 8415, Alles voor de school: Agen da's. multobanden (met los bladig cahier), passers, drie hoeken, kleurpotloden, verf dozen (Talen s en Gimbom), v, oor denhoeken, atlassen enz. Bij boek- en kantoorboek handel „Modem". Boerhave- laan 124, telefoon 68415, N.V. MAATSCHAPPIJ „OXYGENIUM" Buitenhavenweg 50, Schiedam Telefoon 6 90 57 vraagt; voor de afdeling boekhouding (debiteuren-administratie) kunnende typen. Minstens U.L.O.-opleiding. Leeftijd ongeveer 18 jaar. 's Zaterdags vrij.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1