■Mm?' 1 Wt<:: Dagbladreclame is niet te vervangen - V' Tl**** HHR1 lltv iass&'JKSSlv Taptoe tot slot van het feest Voor Schiedamse korfbal teams begint 1 seizoen Ba* ".-k'T f a r - mÉPwv*;. vlaardingen Schiedam 8 de MOL JANSEN GUSTO-CONCERT IN BRIDGE-DRIVE VAN „DIERENRIJK" DES.G. Bromfietser door wind weggeblazen Gratis kaarten voor het massaspel Vele clubs zitten in andere klas Bromfietsband sprong; berijder gewond Beperkingen voor race-boten op Kral. Plas Hermes naar Wilhelmina Burgerlijke stand Promotiekansen voor DHS Aanrijding MEiSJES PROF. ARIËNS TERECHT Meer keus Betere pasvorm Koeriersters SCHIEDAMSE BALLETSCHOOL Jj INSCHRIJVING 2 NIEUWE LEERLINGEN GEH3ÜHSEEÜ3 Gei.Bfersloot 3?';- Telef. D1898-6450 k Burg. Knappertlaan 2 - Tilef. 01Q-S4500 EUROTAX Lange kerkstraat ets n WASAUTOMATEN TELEFOON VRIJDAG 7 SEPT. 1962 {Advertentie LM.) SCHIEDAM, vrijdag. Zaterdagavond zal om 8 uur wederom een concert wor den gegeven ln „Dierenkijk", de verlichte expositie in het Julianapark aan de Burg. Knappertlaan. Het programma zal wor den uitgevoerd door Gusto's Muziekvere niging en zal bestaan uit: Mars Der Me dici van Joh, Wichers; Nabuccu Ouver ture van Alyre Delhaye; L'Or et L'Ar- gent, wals van G. Wittmann; Show Boat, selectie uit de operette van Kem-Melle- ma; Chicago Jazz Ouverture van F. Ruel- le; De Vogelkoopman van S. P. van Leeu wen; My Fair Lady van F. Loewe en Mars Finale (met drumband). SCHIEDAM, vrijdag. De bromliets- berijder J. E. R. weid op de Burg. Van j Haarenlaan door een plotselinge ruk wind tegen een stilstaande auto gebla zen. Bij de val brak de heer K. het rechter onderbeen en is in het Gemeen teziekenhuis opgenomen. SCHIEDAM, vrijdag. Vanaf maandag liggen bij het WV-kantoor aan de Plan tage in Schiedam duizenden gratis toe gangskaarten voor het pleinspel „Twintig eeuwen Schiedam presenteren zich..." gereed. Zowel bij de middag als bij de avondvoorstelling verkrijgt niemand toe gang zonder dergelijke kaarten. Boven dien kan bij de VW een keurig verzorgd tekstboekje van het spel voor één gulden per stuk worden gekocht. SCHIEDAM, vrijdag. Al jaren laag hebben de organisatoren van de SG- Bridgedrive groeiend plezier van hun. werk. Ieder jaar immers is de belangstel ling groter en wie eens in deze gezéllig» drive heeft meegespeeld zorgt ervoor een vaste gast te worden. Op 17 en 18 september zal dit belang rijke bridge-gebeuren dan ook voor de achtste maal weer plaatsvinden in Musis. Sacrum. De aanvang is vastgesteld Op 7.30 uur. Tot en met 12 september ii inschrijving nog mogelijk bij de diverse bridge-club* en bij de VW, Plantage. QFFIB1EEL «IMiftb AGENT SCHIEDAM, vrijdag. De vele wijzi gingen in de indelingen voor de komende voetbalcompetitie maken het toekomst beeld voor de Schiedamse voetbalclubs vrijwel onduidelijk. Een aantal clubs zijn gedegradeerd, mogelijk dat zfl zich nu gaan herstellen. Enkele earns zijn gepro moveerd, het staat nog te bezien of zjj zich zullen handhaven. Diverse clubs hebben versterkingen gekregen die de berstc verwachtingen wekken maar 'vooralsnog moet getoond worden dat de bracht zowel als de homogeniteit van de elftallen is toegenomen, In het algemeen kondigt zich nu wel aan dat de Schie damse voetbalclubs weer aan een op mars beginnen nadat zy vorig seizoen grotendeels bij de gedupeerden behoor den. Lager KNVB - Excelsior '20 mag zeker vertrouwen hebben. De zwarwitten verblijven in. de tweede klasse A bij dc „Haagse groep". Onze stadgenoten kunnen bij de middel- matigen behoren. Zondagmiddag kan Ex celsior '20 op eigen terrein van Rooden- burg winnen. Derdeklasser DHS is mis schien wel bijzonder schotvaardig ge worden als de voortekenen niet bedrie gen. Nu wordt voor DHS de vuurproef een bezoek aan het wilskrachtige HION m Rotterdam, dat toch wel tot de sterken mag worden gerekend. Mogelijk dat het prettig zal zijn voor de Schiedamse schutters reeds nu te tonen dat DHS bij de kanshebbers wil behoren in 3D.' Voor Martinit staat in 4 C een lastige wedstrijd op het programma. Toch gelo ven wij dat Martmït bij Poortugaal de voUe winst kan weg hajen. In de vierde klas F moeten SFC en Demos tot de sterksten behoren. SFC moet daarom in Rotterdam van DZB kunnen winnen. Demos komt weer eens tegen een vroe gere rivaal in het veld. Vroeger maakte Belvédère het Demos lastig in de Afde ling en nu debuteert Belvédère in Rot terdam tegen Demos. De Schiedammers zijn favoriet. De reserves: Schiedam 2—De Musschen 3; Excelsior, 20/3—Xerxes 3; ONA 3—Ex celsior 20/2. De wedstrijden in de eerste klassen van de Afdeling Rotterdam zijn wel zeer aantrekkelijk geworden omdat in elke klasse twee Schiedamse teams zijn. inge deeld. DRZ gaat naar een oude bekende. In Rotterdam zal Bloemhof weer eens ge slagen worden door DRZ. Thuis ontvangt Ursus Nieuwenhoorn, de stadgenoten die nen. beslist beter te voetballen dan vorig jaar anders grijpt Nieuwenhoorn de zege. In de eerste klasse B zal het SVDPW heel moeilijk vallen twee punten in Helle- voetsluis te veroveren op de club van die naam. Wilton Fijenoord zal met veel in spanning de uitwedstrijd tegen Swift Boys kunnen winnen. Voor Schiedam is de start moeilijk. The Rising Hope re kent er namelijk nog steeds op terug te keren naar de KNVB en daarom kan Schiedam in I C weieens met lege han den naar huis terug keren. In dezelfde afdeling moet Schiedamse Boys thuis kunnen zegevieren over USC. LAGERE ELFTALLEN Hermes DVS 5—Overmaas 4; SW 5— Sparta 5, DHS 2—Excelsior R 6; Neptu- nus 5—Hermes DVS 6; DHS 3—CKC 3; SFC 2FSV Pretoria 2; Demos 2Feijen- oord 10; Martinit 2—Sparta 10; WRW 2— SVDPW 2; DEH 2—WF 2; Schiedam 3— HWD 2; Hermes DVS 7—-Spartaan '20/5; Slikkerveer 4^SVV 6; Schiebroek 2— Hermes DVS 8; SW 7Leomöas 3; Sparta 13—SW 8; VOC 4—Excels. '20/6; FSV Pretoria 3Martinit 3; SMV 3De mos 3; SFC 4Belvédère 4; Hillesluis 5 DRZ 2; Het Noorden 6—SFC 5; "Ursus 2 (JSC 2; Schiedamse Boys 2Nieuwen hoorn 3; VOB 2—SVDPW 3; Siod 2— SVDPW 4; Schiedam 4Smeetsland 2; Siod 3—SVDPW 5; CVV 8—SVV 9; SVV 10Schiebroek 4; VFC 5—Excelsior '20/7; DHS 4RFC 8; ODI 4—Excelsior '20/8; VDL 4—DHS 5; DHS 6—Fios 3; LMO 4Demos 4; Martinit 4—Transvaiia 5; Demos 5—Aeolus 5; Transvaiia 6WF 3; AVS 3—Ursus 3; Bloemhof 3—DRZ 3; Eureka 2WF 4; Ursus 4Noorderkwar tier 4; Schiedam 5—Eureka 3; Feijenoord 16—Hermes DVS 9; Fortuna 7—SW 11; Hermes DVS 10Overmaas 10; Hion 3— Excelsior '20/9; HOV 8—Excelsior "20 30; Martinit 5Steeds Volharden 5; DHS 7 LMO 6; Schiedamse Boys 3Demos 7; Schiedam 6—AVS 5: Crooswijk 3 SVDPW 6; SC Maas 3—Schiedam 7; Meeuwenplaat 2—Schiedam 8, Zaterdagvoetbal De eerste thuiswedstrijd voor HBSS wordt een duel tegen Excelsior M. In- jdien HBSS speelt zoals vorige week kan !er wederom gewonnen worden. HBSS. 2 gaat. naar CSVD 3. Het begin voor PPSC is wel zeer moeilijk want liet zal vermoe- I delijk niet mogelijk zijn om het sterke Heinenoord op eigen grond te verslaan. Voor de beide tweedeklassers ziet het er wel gunstig uit. GSS kan thuis winnen van RSM. GTB speelt ook in Sportpark Harga, de geelzwarten moeten SC Zui derpark kunnen kloppen: De overigen: PPSC 2—Hemenoord 2; HBSS 3—DOTO 4; PPSC 4—De Nationale 2; GSS 2—HBSS 4, GTB 3—HVO 4; HBSS 5HVO 5; Zwaluwen 8PPSC 5; HBSS 6—PPSC 6; HVO 6—GTB 4; HDVS alDHZ al; SW alXerxcs al. SCHIEDAM,"vrijdag. Toen de heer J. v. d. T. gistermiddag op de brom fiets de bocht van de Nieuwe Damlaan naar de Schiedamseweg maakte en daar voor ruimde, sprong zijn achterband. De heer v. d. T. viel en liep een her senschudding op. Hij is in het Gemeen teziekenhuis opgenomen. (Advertentie tJH.) Op 13 september Apothekersnachtdienst: Apotheek Rem brandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: GG en GD Tuinlaan 80. tel. 59290. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur, woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, don derdag 30 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 23 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17,30 en 19 tot 20 uur. woensdag 9 tot 20 uur, vrijdag 34 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10—17 uur, 's zon dags 1217 uur: Eigen verzamelingen, BIOSCOPEN Passage: 2 cn 8.15 uur: „Arena der Ver schrikking". Monopole; 2, 7 en. 9.15 uur: „Battle Cry". DIVERSEN Julianapark: 2—8 en 811 uur: Dieren- kijk. Zij, die gisteren die No-ïron popeline overhemd met Inge weven dessin voor 12.75 koch ten, betaalden geen gulden te veel. Want d It overhem d uit de betere series is het geld dubbel en dwars waard. Maar morgen verkopen wij dit Zondagse hemd van 12.75 tegen een prijs, waarvoor U het Iedere dag kunt dragen... voor nog géén zeven gulden. (Advertence LM (Advertentie IJn/I.) SCHIEDAM, vr|j dag Als afsluiting van de feestelijkheden tijdens het bezoek van de Koningin op donderdag 13 september zal 's avonds om 9 uur een grootse taptoe worden gegeyen waaraan door meer dan 500 Schiedamse muzikanten wordt deel genomen. Deze taptoe volgt op de her haling in de avonduren van de opvoering van het massale „Twintig eeuwen Schie dam presenteren zich" cn heeft dan ook plaats in het licht van de schijnwerpers met het minïatuurstadje ats decor op de achtergrond. Aan deze taptoe nemen deel de spelers van St. Ambrosius, Crescendo, de kapel van het Leger des Heils, Harpe Davids (met de nieuwe instrumenten!Harmonie Wilton Fyenoord, St. Radboud uit Kethel, Oefening Baart Kunst (voor het eerst in de nieuwe uniformen, het tamboer- en pijperkorps Harmonie en de drumband van de sportver. Excelsior. Dc algehele muzikale leiding ligt in handen van diri gent Dick Koster, terwijl de heer B. den Breeyen de leidmg heelt van de muziek korpsen. Maar tevoren zal Gusto's Harmonie al muziek ten gehore brengen. Op het pro gramma staan naast de diverse hoornsig nalen en roffels, ook een aantal taptoes, koraalmuziek en een aantal marsen. Tot zal uiteraard het Wilhelmmus ten gehore worden gebracht. Wat zal men U benijden als iedereen aan het door weer en wind verfomfaaide haar zit te frunnikenen U binnen wandelt alsof U juist van de kapper komt. Feu tovermiddel?ja, eigenlijk wel. Want voor-U geen avond aan avond krullen zetten meer Neen, spuit wat Ram on a Wave Setting Spray op Uw haar, maak Uw haar op zoals U het gewerd bent met schuif- of krulspelden en de volgende ochtend zit Uw haar voor dagen lang, of U met de mooiste krul len geboren bent. Morgen koopt U dit tover middel, Ramona, en niet voor vijf gulden of nog meer, neen, morgen koopt U zo'n bus voor nog géén twee gulden. "toii-Wr- ROTTERDAM, donderdag De gemeen te Rotterdam wil voorkomen, dat ln de toekomst op de Kraltngse Plas te ved raceboten gebruikt zullen worden. Weliswaar zijn er thans niet meer dan hooguit vijf op het water, maar de kans is groot dat dit aantal hoger zou worden, in dien er geen beperkende maatregelen wor den getroffen. Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld de algemene politieverorde ning aan te vullen met een verbod om zonder vergunning met een race-boot op de plas te varen. B. en w- merken op, dat het varen met zeer hoge snelheid andere watersportbeoefenaars moeilijkheden be zorgt. f Advertentie I iW SCHIEDAM, vrijdag De Aquarium en Terrariumvereniging „Aqua Fauna" houdt op maandagavond 10 september de maan delijkse aquariumavond in gebouw Irene. De heer A. de Haan uit Amsterdam zal spreken over „ervaringen met import- vissen", Aanvang 8 uur. De decorbouwer Mineur uif Rotter dam heeft gisteren deze Donjon of versterkte toren (in hardboard) neer gezet op het parkeerterrein aan de Broersvest, als onderdeel van het rai- niatuur-Schiedam dat de achtergrond zal vormen voor het daar donderdag a.s. op te voeren massaspel. Op de donjon zullen Vrouwe Aleid van Hene. gouwen en haar kapelaan Betto een samenspraak houden waarin dan het verleden van Schiedam zal worden toegelicht. In deze kasteeltoren krijgt dan de technische staf voor het massa spel een plaats. (Advertentie l M.) Zaterdagmorgen om, 9 uur be gint de verkoop van deze No Iron (niet strijken) overhemden in wit, maten jtA Jij* Ais U n£i extra grote karpetten kunt kopen, méér dan hon derd gulden goedkoper... zou U dan nog wachten? Geen tweede keer kunt U ver wachten dat U originele import karpetten, kwaliteit Royal, in extra grote maat 240 x 340 cm. catalogusprijs 265,--, kunt kopen voor zo'n lage prijs. Morgen koopt U deze hoog polige zuiver wollen karpet ten, met vaste rug, in diverse dessins voor nog géén honderd vijftig gulden. SCHIEDAM, vrijdag Zondag gaat Hcrmcs-DVS op bezoek bij Willielmina- Deze ploeg had een byzondcr slechte start door 3 nederlagen, 0 doelpunten voor en 9 tegen, zodat Hermes-DVS als favoriet naar Den Bosch gaat. Maar de blauw- wlttcn zullen er goed aan doen nog even de wedstrijd van het vorig jaar de revue te laten passeren, want toen viel het echt niet mee. Het 2e elftal, dat vorig seizoen op een haar na de hus miste gaat het dit jaar opmeuw proberen en begint met de ont moeting tegen NEC 2, zondagmiddag, 2 uur op „Harga". Een nieuw gezicht is de jeugdcompeti- tie van 't betaalde voetbaL Voor deze lan delijke competitie gaat de Hermes-jeugd zaterdagmiddag op bezoek bij de jeugd van Volendam en dit wordt voo onze jongens een zware opgave. De hoogste amateurs n.l. het 3e en 4e elftal van Hermes-DVS beginnen de com petitie met thuiswedstrijden, n.l. het 3e om 12 uur tegen de Spartaan '20-3 en het 4e om 10 uur tegen Coal 3. Beide teams behoorden vorig jaar tot de kanshebbers, het 4e struikelde in de promotiecompe titie. Zaterdagmiddag begmt het SW-Jeugd- elftal de competitie tegen de geselecteer de Jeugd van „Scheveningon Holland Sport". Deze ontmoeting wordt gespeeld op het hoofdterrein in het Sterrebos en vangt aan om 4 uur n.m Géén tel. of schrift, best. GEBOREN: Johannes C., z. v. J. M. van. Oevelen en B. Burger: Martin K„ z. v. J, van Roon en H. Timmerman; Jacob, z. v. C. van der' Rijk en K, Hoogerbnigge; An- nita A. d. v. G. L. M. Roeüng en J. N. C. van der Knoop; Francina C. J. M., d. v. H. M. J. Petcrse en F. A. M. Wil denberg; Joke, d. v. P. M. C. van As en L. Zagwijn; Sylvia M. A., d. v. F. A. de Nüs en W. B. Loch. OVERDEDEN: M. Heijdra, 92 jr. wed. van M. Buckets; J. van Es, 70 jr.; 1. G. Tjea, 58 jr. gint de verkoop van deze bussen Ramona, Uw permanent thuis, voor een kapsel waarvan U altijd gedroomd jA jA hebt, nu per bus, JÊOélj Géén tel. of schrift, best. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze extra grote Royal karpetten ln Wilton en moderne dessins, 240 x 340 «m, 4# Jï jf.ó. in diverse kleuren, -veer S 2 Jé SCHIEDAM, vrijdag. Het honkbal team van DHS komt wederom voor een krachtproef te staan. Tweemaal achtereen zijn de geelzwarten kampioen geworden, in twee jaar tijd werd de hoogste klasse van het Rayon Rotterdam bereikt en nu gaat de jonge ploeg een greep doen naar de landelijke derde klasse van de KNHB. Zaterdagmiddag om twaalf uur speelt DHS de eerste promotiewedstrijd thuis op het terrein in Kethel tegen CFC uit Den Haag. Het negental van de bezoekers wordt hoofdzakelijk gevormd door slag vaardige Antillianen maar als DHS weer met dezelfde vasthoudendheid speelt komt DHS een stapje dichter bij het doel. De Schiedammers dienen een halve competitie te spelen met drie medekam pioenen van de Rayons en hiervan zullen drie teams promoveren zodat DHS bij twee overwinningen al tot de KNHB is doorgedrongen. pi- SCHIEDAM HOOGSTRAAT ROTTERDAM BINNENWEG AMSTERDAM U1H SCHIEDAM, vrijdag. Doordat de chauffeur J. B. uit Rotterdam niet vol doende afstand bewaarde, is hij gister middag op de Singel tegen een voor hem rijdende auto gereden. B. kreeg een gekneusde rechter knie, die ter plaatse is behandeld. Dit is de nieuwe lijn van het sportcolbert: schuin gestelde klepzakken, in genaaide borstzak met klepje. Tweed in matting binding. Bijzonder lijn garen. In uni en rustige dessins, met mousse- brille effect. Bruin, goud/ brons, blauw en grijs. ZWIJGT HIJ... OF ZAL HIJ SPREKEN? gevraagd voor lichte ïnpakwerkzaamheden. in onze nieuwe fabriek. Goed loon, plus premie. Zaterdags vrij. Aanmelden Banketfabriek W. Kcster N.V. Brïersveld 67 te Schiedam Veertien dagen is er 'n oude bekende stadgenoot spoorloos verdwenen geweest. Onze bekende olie professor Ariéns was schijnbaar in. bet mets op gegaan. Wat was nl. het geval: Onze Prof Ariëns is langs slinkse omwegen waarschijnlijk te weten ge komen. dat Croetsjof weer een schot op de maan zou wagen. Met zijn kostbare apparatuur, waarmee hij achterhaalt vanwaar deze lancering plaats zou vin den. reisde hij incognito als „onzichtbare man" (een nieuwe uitvinding van Ariëns) naar de lanceer, plaats Als enige westerling kan Prof. Dr, Ariëns zeggen of het schot raak is of niet; zal Prof. Dr. Ariëns zwijgen of spreken Afijn, komt u 2élf eventjes naar Broersvest 54 voor een paar prettige pasvormschoenen! Uw kinderen krijgen, er een Hoekommiedurbycroet-hijwashele- maalnietraak-ballon gratis bij cadeau! Nu nog de tijd om een koelkast aan te scnaffen. De Jager, Broersveld 108-134, (uw vertrouwde adres), le vert u een formidabele Pon- tiac kuelkast, 200 s voor 2 88 p. w.;) direct uw eigen dom. Geen aanbetaling. Dit mag u niet laten ionen Tc koop van particulier Mor ris Minor, zeer mooi, i.ps. Mackaystraat 27, Schiedam- Nieuwland Nieuwe Haven 155 Schiedan I zaterdagmiddag van 2.45 tot 4.45 uur. Zware terienka pantalon (55/45, rood etiket!). Mooie multicolor, pre cies afgestemd op het colbert. Blauw, bruin en gemengde bronstinten. Personeel gevraagd Meisjes gevraagd voor hehte binderij •werkzaamheden. Aar- melden: Drukkerij F. T. van den Ende. Nijverheidstraat 5 (Spaanse Folder) Schiedam, tel. 6 06 10.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1