Vele eerste prijzen vielen op S.G.-Drumband-concours DHS volle winst m grijpt strijd vol incidenten nare Bouw KvK gegund Publieke belangstelling was echter niet groot PPSG had onaangename wedstrijd op Flakkee vl v,-1| V r Voetbal in Schiedam Kan Tan Kye-voortrekkers van Groep 4 hielden fiets-raUy Koeriersters PERFECTE SHOW VAN EUROBAND Wie heeft iets verloren - Na onderhandse aanbesteding: Goede zege van SFG op DRL ProgressDHS 23 Zaterdag-voetbal Laatste wedvlucht van De Postduif Inbrekers storen zondagsslaap Bejaarde bromfietser aangereden Bejaarde heer valt bij uitstappen Skelterbouwers bij diefstal betrapt Strijkijzer brandt gat in vloer HillesluisDemos 12 DRL—SFC 1—2 ESDOMartinit 41 Slippende auto zwaar beschadigd TENNIS Junioren winnaars van Parktoernooi van Vliet cees v. JJamme en\mxram vm mc°dc Ruiter-in Els Zwanenburg SCHIEDAM MAANDAG 24 SEPT. 1962 A tv.i- ::^w* SCHIEDAM, maandag; Trots liepen zaterdag vele muzikanten met een kaartje „Eerste prijs" op de klep van hun pet. "Want in het vierde drnmbandconconrs van de sectie muziek van de Schiedamse Gemeenschap zijn goede resultaten behaald. Vrijwel alle korpsen verwierven de hoogste prijzen. Het drumbacidconcours is een succes geworden. zU het dat er vorig Jaar 34 korpsen deelnamen, en ditmaal 22. Bovendien was de publieke belangstelling beslist Iets minder. Het weer was het concours goed gezind. Om één uur verscheen de schim van een zonnetje en toen even later de autoriteiten verschenen, vertoonde het warme hemellichaam zijn gulle lach. Gedurende zes uren hebben de fleurige tenue's van de leden van de drumbands kleur aan het stadsbeeld gegeven. Bovendien hebben zij met welluidend ritme duidelijk de aandacht gevraagd. Evenals vorig jaar hebben de bands voor het oog van de jury op het Plein Eendracht hun marsprestaties getoond. Hier ■tonden in de namiddag vele honderden belangstellenden achter de hekken. Voor het Plantagepodium is het de ge hele middag een gezellige bedoening ge weest. Er waren enkele verkoopstands voor dranken en andere waren neergezet. Om één uur begon het concours heel sober. Nog geen veertig belangstellenden zagen dat burgemeester mr, J. W. Peek, SG-pennïngmeester A. de Groot en sectie- voorzitter C. Lansbergen van de SG acte de presence gaven. Concours-leider H. Jongman sprak het welkomstwoord, waarna de heer F. A. de Wolff, voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap, de of' ficiêle opening verrichtte. Hij was ver heugd over de belangstelling van de korp sen tot in de verre omtrek. Dit is het be wijs, dat het concours uitgroeit tot een traditie. „Schiedam is een goede stad," zei de heer De Wolff, „onze stad is vaak mis kend, maar zo langzamerhand neemt do stad de waardevolle plaats in tussen de gemeenschappen.'1 Snelle beoordeling Op het Plantagepodmm heeft de cen trale jury gedurende de gehele middag de gegevens verzameld. Zo vlot werd er gewerkt, dat reeds in de loop van de mid dag vele bands de rntsLag wisten. Inmid dels liepen de concurrenten keurig m de maat door de Tuinlaan, nauwgezet de aanwijzingen van de tamboer-maitre vol gend, kinderen volgden de stramme pas maatvast en ven de weeromstuit liepen ook de juryleden kranig m de maat, maar met crïtjsch oog achter de groep. Aan het slot hebben enkele honderden verge noegd een perfecte show gezien van de befaamde Euroband in de blauwwitte kostuums met jakjes a la Parijse politie agenten. De korpsleden liepen perfect allerlei mathematische figuren. De heer H. Jongman heeft de prijzen uitgereikt, elke uitslag werd met een ge juich begroet en de trompetters van de Euroband zorgden voor de finalefanfare. De voorzitter van de sectie muziek van de SG, de heer C. Lansbergen, sprak zijn vreugde uit over het welslagen van het festijn. De uitslagen zijn: Tweede afdeling: Ko ningin Juliana, Rotterdam, 140,5 punten, tweede prijs, maitre 22,5 punten; De Wielewaal, Rotterdam, 156,5 punten, eer ste prijs, maitre 26,5 punten; Wilton Fijen- oord, Schiedam, 153,5 punten, eerste prijs, maitre 25,5 punten; St. Cecilia, De Lier, 135,5 punten, tweede prijs, maitre 21 pun ten; Rhencn 129 punten, tweede prijs, maitre 21,5 punten; RKGV Excelsior, Schiedam, 150 punten, eerste prijs, maitre 24,5 punten; St. Ambrosius, Schiedam, 143 punten, tweede prijs, maitre 21 pun ten; Prins Willem I, Delft. 101 punten, eerste prijs, maitre 27,5 punten; Grocico's. Rotterdam 151 punten, eerste prys, maitre 25Vt punten. Temidden van de hagen toekijkers heeft de jury van het Drumband-coru cours van de SG. gezeten op het Plein Eendragt, de prestaties van de deel nemers beoordeeld. Hier is het Tam boer- en Pijperkorp? Koningin Juliana uit Rotterdam, aan de beurt. Derde afdeling: JDMH, Maassluis, 142 punten, eerste prijs, maitre 24% punten; DMH, Maassluis, 144 punten, eerste pnjs, maitre 25J,4 punten. Eerste afdeling: Gusto, Schiedam, 148,5 punten, eerste prys. maitre 24 punten; De Bazuin, Dordrecht, 151 punten, eerste prijs, maitre 23 punten; Crescendo, Schie dam, 146 punten, eerste prijs, maitre 24 punten; CJV-Harmome, Schiedam, 162 punten, eerste prijs, maitre 25,5 punten; CJV-Den Haag, 158,5 punten, eerste prijs, maitre 25 punten. Superieur-afdeling: Concordia, Boskoop, 163,5 punten, eerste prijs, maitre 26 Vi pun ten: Dumdorp, Schevenmgen, 154 punten, eerste prijs, maitre 25 punten; St. Gerar- dus Majella, Amsterdam, 145 punten, eer ste prijs, maitre 23 punten; Eu^oband, Rotterdam. 167 punten, hoogste aantal punten, wisselbeker, eerste prys, maitre 27,5 punten; Prins Willem van Oranje, Dordrecht, 147 punten, eerste prijs, maitre 25,5 punten. Een Schiedams detail uan het Drum band-concours.* close-up van trompet ter en tamboer ua» Sint Ambrosius. SCHIEDAM, zaterdag Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9.00—12 30 uur en 2.00— 6.00 uur: plastic regenjas; blauw-groene trui en colbertjasje;. Te bevragen bij de vinders: zilveren armbandje, Kwaxtei, Ph. v. Bourgondië- straat 35b; verguld armbandje, Kooy, Newtonstraat 48, zilveren bedelarmband- je. Lemo, Rotterdamsedyk 237; ring met malsleutels, Vrijenhoek. Boerhavelaan 102 b; hpsleutel aan ring, Noordzy, West vest 10; geelzwarte autostep, v. d. Hul, Gor- donstraat 21 b; zilveren rammelaar, Schrumpf, Boerhavelaan 34b; groene kin- derregfnjasje, Van Lopik, Burg. vanHaa- renlaan 526; een paar honkbal handschoe nen, Stip, Havendyk 132b; een paar gla cé herenhandsehoenen, Verwer, Dr, Wi- bautplein 155; wit babyschoentje, Brink man, Heenvlietsestraat .17, Schiedam; wit babyschoentje CR), Bastiaanse, Dam 5; gekleurde hoofddoek, Hagen, Jan Steenstraat 37; zijden sjaal, Verbeek, Alb. Thijmstraat 19 e; dubbele fietstas, Win kelman, Willeb rordusstraat 164a, Rotter dam; bruine aktentas met inhoud, Van Brederode, Boerhavelaan 40a; zwarte da- mesportemonnee met inhoud, Kerklaan, Archimedesstraat 14 a. Apothekersnachtdienst: Apotheek Nieuw- land, dr. Wibautplein 17. BeUen bij ongeval: GG en GD Tuinlaan 60. tel. 59290 RE Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag lp tot 21 uur, woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur, woensdag 19 tot 20 u_, vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 1017 uur, 's zon dags 12—17 uur: Eigen verzamelingen en „Uw stad in uw Museum". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Cartouche, han diet en minnaar". Monopole, 2 en 8 uur: ..Schwarze Nylons, heisse Nachte". DIVERSEN Beursgebouw 2—5 en 7.30-1030 uur CoÖp. DES. Jubileumbeurs <t.tn. 25 sept.). Amstelbron, 8 uun Kath. Vrouwengilde Voordrachtsavond. Irene, 8 uur: Wijk 4 N.H.G. Toneel. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag Het bou, wen van het nieuwe kantoorgebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, voor de Beneden-Maas. benevens van een apotheek, beide aan de Hof la an te Vlaar- dingen, alsmede de bouw van het nieuwe kantoorpand met 6 woningen aan de Schiedamesweg hoek Hoflaan ten behoe ve van de Twentsche Bank N.V., is na ondershandse aanbesteding opgedragen aan de firma L. de Koning te Rotterdam. De werkzaamheden aan 't gehele com plex zullen ongeveer twee jaar in beslag nemen. SCHIEDAM, maandag. De resultaten worden beter bjj de Schiedamse KNVB- ers. In een onaangename wedstrijd bleef DnS de sterkste tegen Progress (2—3), SFC zegevierde in een goede wedstrijd tegen DRL (1—2). Demos won vrij geluk kig met 1—2 van Hillesluis. Slechts Mar- tinit kwam niet tot winst. E5DO won met 41. In een. rommelige wedstrijd met nare incidenten, heeft DHS de volle winst kun nen grijpen. DHS liep hard van. stapeL Spoedig had DHS via een schuiver van Roozen een voorsprong. In de zesde mi nuut kreeg DHS een vrije trap toegewe zen wegens onoirbaar aanvallen tegen Roozen. Cock de Zwart bracht de stand op 0—2. Daarna plaatste DHS lang zeer slecht zodat Progress de achterhoede van DHS in de moeilijkheden kon brengen. In de twintigste minuut plaatste de rechtsbinnen van. de Rotterdammers de bal langs doelman Van der Berg, In de tweede helft speelde DHS weer beter. Roeiers schoot in na een voorzet van Roozen. Hierna kreeg de strijd een onaangenaam karakter. De Rotterdamse spil hinderde De Zwart enkele malen en ca een woordenwisseling werden De Zwart en spil naar de kleedkamers ge zonden. Toen Gudde hoog boven zijn te genstanders uit kapte, werd een straf schop tegen DHS toegekend (2—3). De spanning was nu terug maar DHS bleef de beste ploeg. SCHIEDAM, maandag Wederom heb. ben de Schiedamse voetbalclubs in het zaterdagvoetbal geen winst behaald. Toch leverde BBSS tegen het stugge DOTO een goede prestatie, de oranjehemden kwamen bijna naast de harde tegenstan ders (12). In Stad aan 't Haringvliet SCHIEDAM, maandag. De voortrek kers van de „Kan Tan Kye"-stam van de „Burg. van Haarengroep"-groep 4 Schie dam van de NPV heeft zaterdag een rfj- wleirally voor verkenners gehouden, waaraan door 83 koppels uit het hele district Rotterdam is deelgenomen, Daar Groep 4 nog steeds niet de beschikking heelt over een eigen groephuis (ondanks de vele pogingen om daarin verbetering te brengen)had de start plaats vanaf het districls-hoofdkwartier aan de Heera- raadssingel te Rotterdam. Maar de finish was wél in Schiedam, namelijk in de kan tine van de Schiedamse Cartonnage Fa briek, waar dan ook de groeps-commissie, versterkt met vrijwilligers, zich druk heeft gemaakt met het tellen van de pun ten. De twintig km lange route liep door de polders, via Overschie, Kethel en Vlaar- dmgen naar Schiedam en onderweg zyn by acht controleposten de opdrachten verstrekt, die uitgevoerd moesten war den. Om half acht kon oubaas Van Vooren de uitslag bekend maken, hetgeen hy deed met een woord van dank aan allen die aan het slagen hadden medegewerkt. Alle deelnemers werden uitgenodigd om volgend jaar weer van de partij te zyn, maar dan kan hopelijk de start in het eigen clubhuis worden gevestigd. De eerste prijs, de „"Wisselnaaf', gewonnen door koppel 71, M. Arts en F. van Dockum van groep 17 Rotterdam. Zy ontvingen bovendien een. fototoestel. Tweede werd het koppel 33, P. Rommelse en R. Peters van groep 39 Rotterdam, die een complete rijwielverlichting ontvingen. SCHIEDAM, maandag. De SCV „De Postduif' hield de laatste wedvlucht van het seizoen uit Oldenzaal, met 141 duiven. Gelost werd om 10.45 uur; eerste duif binnen 14.08 57 uur; laatste prysduif 15.03.56 uur. Uitslag: L. Toutyn 1. 2, 11,' 32; A. Vis 3; A. Karreman 4. 12, 34; P. v. Os Co 5, 17; A. Boes 6, 25; A. Brokling 8. 18, 22; E. v. Smirren 9, 21; W. v. Deur zen 10, 26, 33; F. Koppenhagen 13; M. Kouwenberg 14 (diploma); C. Herwig 15, 36; A. v. Cogh 16, 20; H. Blondé 19; H. Breuker 23; D. Zeeman 24, 35; T, Jansen 27, 28; C. v. d. Grijp; A. v. d. Grijp 30, 31. Esperanto-agendo SCHIEDAM, maandag Herkredon, la 26an de septembro Klubvespero, Kion vi opinias pri tio? Ce kdo H. Letsch sr. Lekstraat 100 b. Venu multnombre. SCHIEDAM, maandag „Hé, schei uit •met dat vreselijke lawaai", zo ongeveer moet een buurvrouw hebben uitgeroepen, toen zondagmorgen om 6.15 uur een vre selijk lawaai opsteeg uit het magazijn van winkel van De Gruyter op de hoek uctt de Hoogenbanweg en de Van s-Gra- venzandestraat. De buurvrouw dacht na melijk, dat men op dat vroege ochtend uur bezig was met een verbouwing. Het ■waren echter inbrekers die bezig waren een ingemetselde brandkast van het voet stuk los te slaan. Door het gebons van de in haar slaap gestoorde vrouw zijn ze toen aan de loop gegaan. Er wordt niets vermist uit toinkel of magazijn, maar de aangerichte schade wordt geschat op 200 gulden. SCHIEDAM, maandag De 71-jarige heer A. P. D. is zondagmiddag om 4.40 uur op de kruising van dc Burg. van Haarenlaan en de Troelstralaan op zyn bromfiets aangereden door een auto, be stuurd door de VI aar dinger W, E. De bromfietser die geen voorrang had ver leend is met een schouderfractuur in de Dr. Noletstichting opgenomen. SCHIEDAM, maandag Toen de 72- jarige heer C. G. op de Rozenburgsestrsat uit een bus van de RETT stapte, is hij ge vallen. Naar hij zelf zei, doordat de bus te snel wegreed. Met een diepe vleeswond is -de heer G. in het Gemeenteziekenhuis opgenomen. SCHIEDAM, maandag De heer P, v. d. H. deed aangifte bij de politie dat twee onbekende personen bij hem in de werk plaats voor sloopauto's aan de Lekstraat hadden rond gescharreld. Even later kwa men de gesignaleerden, twee Rotterdamse scholieren, zich vrijwillig bij de politie melden. Zij hadden van de sloopauto's de bougies en bougie-kabels willen meene men. Deze hadden zij nodig voor Öe bouw van een skelter, vertelden zij. SCHIEDAM, maandag Toen mevrouw A. C. H. uit de Lange Nieuwstraat zater dagmorgen haar woning wilde verlaten, had zij het warme strijkijzer op de voet plaat van de haard neergezet. Doch zij vergat de stroom af te sluiten. Toen zij 's-avonds om 11 uur weer thuis kwam. had het oververhitte ijzer een gat van dertig vierkante centimeter in de vloer bedekking, maar ook in de houten vloer gebrand. De schade wordt gebchat op 200 gulden. had PPSC geen aangename dag, het werd een 73 nederlaag b(J SNS. Ook GSS ver loor, met 31 van Egelantier Boys. HBSS—DOTO 1—2 Zo ontstuimig startte DOTO dat het er in het begin wel op leek dat de gasten zouden winnen. Later kon HBSS wat terrein veroveren en aan het slot kwamen de gastheren zelfs dicht bij de gelijkma ker, Dankzij hard spel kwam DOTO m de 25e minuut aan de 0—1 voorsprong. Tien minuten voor rust werd het na vele mis sers 0—2. In de laatste vyf minuten speelde HBSS zonder Groene weg die ge blesseerd was. De strijd was twintig mi nuten na rust dusdanig in evenwicht dat de bal op het middenveld verbleef. In de laatste tien minuten kreeg HBSS veel hoekschoppen te nemen en uit een ervan kon Groeneweg scoren (1—2). Egelantier BoysGSS 31 Voor rust gaf Egelantier Boys het tem po aan. Na een kwartier kopte Schop in eigen doel. Het initiatief was voor GSS in de tweede helft. Prins passeerde na een kwartier enkele tegenstanders waarna hü de gelijkmaker scoorde. De schoten van Prins en Wessels werden daarna goed door de doelman gestopt. In de dertigste minuut maakte Schop onnodig hands waardoor het via de strafschop, genomen door de rechtsachter, 2—1 werd. GSS bleef in ds aanval maar Egelanti er, Boys kwam vijf minuten voor tijd Uit een door loopbal op 31. SNSPPSC 7—3 De ontmoetingen op Flakkee zijn dik wijls emotioneel, Dat was ook zaterdag het geval hoewel de beide teams goed ge voetbald hebben. PPSC meent dat de scheidsrechter steeds voor buitenspel floot Li een aardige wedstrijd won het ge lukkigste team. De Rotterdammers scho ten al in de vierde minuut raak hoewel Demos in de aanval was. Na afwisselend spel was het J. Falandt die in de 25e mi nuut een combinatie met de gebroeders Tetteroo afrondde. Vy minuten later schoot rechtsbinnen C. H. Tetteroo hard in. In de tweede helft wilde Hillesluis de gelijkmaker forceren maar de goede aanvallen kregen de beloning met In de laatste seconden werd de Schiedamse rechtsbuiten H. Wahl ten val gebracht. Hij nam tot slot de strafschop, maar hij schoot naast. Fanatiek heeft DRL getracht naast SFC te komen, maar de blauwzwarten hebben beheerst de winst behouden, Ri- nus Schell schoot SFC naar 01, nog voor rust werd het 1—1, In de tweede helft schoot M. den Houting met een ver schot SFC naar de volle winst. Daarna schoten beide teams nog eenmaal raak, maar beide malen werden de doelpunten geannuleerd. Onder veel spanning bleef het 1—2. De eerste twintig minuten waren ener verend. Daarna was ESDO overwegend in do aanval. Lmkbinnen Birk opende in de twintigste minuut de score. Even later schoot de Schiedamse r.bmnen Van Veen naast. Bij fouten van de Schiedamse de- fensie kon Bisher de stand op 2—0 bren gen. In de tiende minuut van de tweede helft moest Van der Waal worden ver vangen door Vlasveld. Voor Martinit kopte Koppenhagen net over de lat. Hier na schoot de xmd den voor van ESDO wel raak en Martinit was de geslagen ploeg. Bij een schot op het Schiedamse doel ketste de bal van de keeper weg en vlot kon de middenvoor nogmaals inschieten. In de laatste tien minuten redde H. J, Post de Schiedamse eer toen hij inkopte uit een voorzet van Koppenhagen (4—1). Haringvaiigstbericliten VLAARDINGEN, maandag Er is vandaag veel haring en vis aan de afslag. Binnen zijn van de trawlvangst: VL 84, W. den Heyer met 28 last en 23 ka. ma kreel; VL 85, J. Toet, met 32 last en 59 ka. makreel; VL 153, M, Dijkhuizen met 31 Jast; VL 112, C. Rog met 33 last; VL 142, F, v- Schoor met 39 last en 220 fcu verse vis (was afgelopen dinsdag pas uitgeva ren!}; VL 114, J. Jol, met 30 last en 100 ki, vers. vis; VL 190, K. Rog. met 29 last en 200 ki. verse vis; VL 199, Ia Kuiper met 16 last, 150 ki. verse vis en 50 ka. makreel; van de drijfnetvisserij VL 70, T. v. d. Plas, met 34 last. Vertrokken: VL 110, C. Roeleveld; VL 131, L. v. a. Horst. als PP in de aanval was en bij SNS daar entegen zouden doelpunten in buitengpel- positie zijn ontstaan. Uit een aanval van rechts scoorde Gerard Groen na tien mi nuten. Onvoldoende wegwerken van de bal bracht de stand na drie minuten op 11. In de twintigste minuut scoorde de midvoor van SNS. Tien minuten later had PP weer succes toen Piet van Veen uit een voorzet van Groen inkopte. Vijf minuten daarna zou de midden voor van SNS in buitenspelpositie heb ben gescoord. Ook in de tweede helft vlagde de grensrechter van PP verwoed voor buitenspel maar de scheidsrechter keurde twee doelpunten goed (52). Toch trachtte PP de barrière te doorbreken en dat gelukte Joop Liebeek (5—3). Bij de aanvang van het laatste kwartier "werd Van Harmeien van PP het veld uitgezon den omdat hij een dreigende houding zou hebben aangenomen. PP liet de moed zakken en SNS schoot nog tweemaal raak <7—3). (Advertentie t.M nu... beduidend goedkoper Voor hen die gewend zijn om eisen te stellen aan hun galne^. is die een bijzondere aanbieding. Gaines, het elastieken corset, dat door de dames, die toch een corset nodig hebben het meest gewaardeerd worden,... bren gen wij In de verkoop voor een prijs die tot heden onmogelijk scheen. Gaines, van 12.95, extra ver stevigd, geheel van dubbefge- brelde elastiek, en met stevig satin voorpand, koopt U nu voor nog géén zeven gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze gaines, van een prachtkwalltelt zware elastiek, met haaksluiting opzij, in wie, taillemaat €4*T 68 t/m 84 cm, voor VV"*" Céén tel. of tchrlft. bat* SCHIEDAM maandag Op de Maas-1 dijk ia zaterdagmorgen om 8.15 uur del heer M. v. d. H, met zijn personenauto I geslipt en met een Map tegen een daar! geparkeerd staande Duitse vrachtauto op-l gereden. De kleine auto werd geheel ver-f nield. De heer Van der H. liep schaaf-1 wonden op terwijl hij ook enige tanden! kwijt raakte; zijn naast hem gezeten echt-l genote kreeg een hersenschudding cnl schaaf- en snij wonden. Beiden zijn naar! het Gemeenteziekenhuis gebracht, waarS mevrouw Van der H. ook is opgenomen, r v-v, j-v berden zich met 6—0 63 duidelijk de SCHIEDAM, maandag Na een zeer geslaagde door uitstekend tennisweer en een grote belangstelling begunstigde finaledag kunnen Cees van Damme bü de heren en Els Zwanenburg bjj de dames zich kampioen 1952 van het Tennispark Van Vliet noemen. Bijzonder verrassend zijn in dit toernooi de prestaties van de jeugd geweest; zowel in het heren- als het damesenkelspel bereikte een junior de finale! In de troostronden was zelfs het grootste deel van de finaleplaatsen voor jeugdspelers. De grotere wedstrijdervarmg van Cees van Damme heeft hem in de finalepartij tegen dc 15-jarige Eric van Woerkom de zege gebracht, maar de cijfers 63 6—2 geven echter een té groot verschil aan. In het dames-enkelspel bracht een ju- niore, MnrgHd Sneep (15 jaar) de grote favoriete Els Zwanenburg op de rand van een nederlaag! Met 63 speelde Margrid haar tegenstandster naar een verrassende achterstand. In de tweede set kwam Mar grid Sneep op 53 veertig-vijftien en met twee matchpoints leek de wedstrijd voor de jumore gewonnen. Ze trachtte het winnende punt te forceren, verloor haar service-game, de tweede set (57) en zelfs ook de beslissende derde (4—6). In het herenenkel C toonde Hans Sij- rendubbel was méér strijd: het gerouti neerde paar v.d. Griend-de Ridder dwong z'n jongere tegenstanders H. Mak jr.-De Ruiter zelfs tot een uiterste krachtsin spanning, maar de jeugd zegevierde met 64 13—11! De finale damesdubbel was minder spannend: Jonker-Boon ondervonden wel behoorlijke tegenstand van Oprel-Feel- der 63 64) maar die was toch niet te groot. Het gemengddubbelspel tenslotte leverde een zeer spectaculaire finale van E. Zwanenburg-Mak jr. tegen L. Jonker- Hl. Bulte. Luud Jonker en Huug Bulte wonnen de eerste set (6—3); verloren de tweede met dezelfde cijfers, maar dankzij het goede netspel van Bulte werd de der de en beslissende set (6—3) gewonnen, In de troostronden won bij de heren v. Bezooyen met 63 6—4. Bij de dames won Henny Figee door een 6—3 64 overwinning op mej. T. Koster. Het he-' rendubbel Mak sr.-W. Peiger haalde een gemakkelijke zege (63 63) over Bas- tian-Weitmann; in 't damesdubbel-troost bevochten Toos v. d. Ussel-Inge Timmer een overwinning op het dubbel Rietveld- Moesker (36 6—4 64)In het gemengd- dubbel sloegen mevr. de Ridder-hr. v. d. Griend de succesvolle enkelspelers Mar grid Sneep-Ban van Bezooyen in drie sets (6—4 3—6 6—3). Tijdens een bijzonder gezellige en druk- bezochte bijeenkomst van alle deelnemers heeft de heer J. van Vliet 's avonds de prijzen uitgereikt. DAMESMODES 19621963 5Voor 't herfst- en winter-! e seizoen modieuze japon-, \nen, deux-pièces, rokken, Sjumpers, vesten en blou-5 èses in moderne stoffen en tinten, in zuiver wollen S jersey, wevenit, Shetland- 5 g wol Trevira en alpaca- C zijde. Zie onze etalage en collectie Big-Ben en Fal- S e con nylon damesregenjas- £son, steeds voorradig. W.v.d. BURG LANGE KERKSTB. 19 5 Schiedam, telefoon 6 6135 S Te koop aangeboden Bergmeubels, u kunt by on# Uit een gTOte collectie uw keus maken. Ook informeren, kunt u bü Plate, Grot# Markt 1921, Schiedam. gevraagd Voor hen die willen, bestaat gelegenheid tot omscholing b(j Scheffers Apparaten bouw, J. v. RIebeeckweg 15, Schiedam, tel. 6 92 85, Leerlingen, die 'n goed vak man wilier, worden, meldt U bij Scheffers, Apparaten bouw, J. v. RIebeeckweg 15, Schiedam, telefoon 6 92 85. Gevr.: Plaatwerkers, bank werkers, slijpers. Prima voor waarden aanwezig. Gebr. Scheffers Apparatenbouw, J- v. Riebeeckweg 15, Schie dam, telefoon 6 92 85

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1