1 '_1 l '"lI TIMCO T13VICO Voorbereidingen voor bouw nieuw gemeenteziekenhuis ,'hj y.nx*: I^ïi: -g y L Centrum met Moordkans voor personeel Gusto Nieuwste flats mogelijk centraal verwarmd ƒ9.95 23.50 P-B -x< Aanbesteding op 9 februari ERDncnccnEccn *n« m r nnnnn nns^Sg^'r:-- nnc :iV"iannnnnf':r'r*r:TferSSMft':S«nrtf^ SüÖQlïuÉIidLüÖiuQÉ}p^g:"; ij i® cr:;]0[; jsqq (EÖlLXik Jïsnoi ST.-NICOLAAS- GESCHENKEN Speciale St.Nicolaas aanbieding^ Da5sen' Begin: afbraak van plantsoen De handbal- competitie Bromfietser botst tegen jongen TAXI? EUROTAX 69 4 60 St. Nicolaas bij de Rejaardcnbond VADER IN ZIJN SAS Mm AN'5^, PULLOVERS VESTEN Rozenstruiken gestolen Volkstuinders naar Oostenrijk Voor hem slaagt u zeker bi} Luxe verpakking graf is RCH komt bij Hermes Bus sleurt auto mee over 7 m. Verschuiving naar grotere woningen EUROPESE MODE Voor ui van St-Nicolaas Kreufjer Geen Passe-partoul SchtSuaiTt Koeriersters 83 Avonturen van Kapitein Rob PRAKTISCHE CADEAUS VOOR ST.-NICOLAAS 15.95 19.95 De Modezaak óók voor Uw kleuter BROERSVEST 111 iÉü. VRIJDAG 30 NOV. 1962 De gevel van het beddenhiiis van hPt nieuwe gemeente-ziekenhuis,, zo als dat aan de Burg, Knappertlaan zal verrijzen. {Advertentie l-M.} Jongens en meisjes horloges Betrouwbare merken, v.a. 20. Reiswekkertjes en wekkerklokjes Junghans - Kienzle - Europa etc-, v.aƒ11.75 Gouden dames en herenringen ©et echte half-edelstenen- certificaat van echtheid, v.a. ƒ14.75 Manchetknopen in goud, goud op zilver B en zilver, v.a. 4.75 J Slavenbanden f in goud, goud op zilver, f doublé en zilver, v.a6.— UorJogebanden in leder, goud, doublé en staal, v.a2.5Ü Gouden munten, origineel, geen naslag. Een uitgebreide collectie. Gouden muntranden, v.a. ƒ16.— Gouden colliers m alle courante lengten, v.a. 18.25 Elk geschenk wordt door ons gratis in luxe etui verpakt. [«weiier -- ,4, rotterdamjedijk 26B Schiedam SCHIEDAM, vrijdag. De eigenaar van de zwarte bromfiets die zondag j.ï. uit de vijver bij de Marconiestraat werd opgevist is gevonden. De brommer was van de heer I*. J. v. d. S, en werd op november m Rotterdam ontvreemd. (Advertentie 1M.) Tot S decamöer otih/anot u bil besteding van a 90 ol meer •en leuke surprise. Winkel gezellig l Tot St. Nicotaa» zijn wij iedere avond tot 9 uur geopend. SCHIEDAM" ROTTERDAM AMSTERDAM SCHIEDAM, vrijdag liet wordt nu menens met de bouw van het nieuwe ge meenteziekenhuis. De gemeenteraad heeft kortgeleden beslist dat de bouw onder hands aanbesteed zal worden en burge meester mr. J. W. Teek beeft nu aange kondigd dat de uitnodigingen aan de uit gekozen aannemers zijn verstuurd en dat op 9 februari 1963 de aanbesteding zal plaats hebben. Verwacht mag dan worden dat komend voorjaar met enige plechtig heid de eerste paal geslagen zal worden van dit ongeveer 16 miljoen kostende nieuwe ziekenhuis, dat ongeveer vier jaar later gereed zal komen. Als steeds begint ook hier de opbouw met afbraak en dat is het eerste wat het publiek er van merkt. Al een geruime tijd geleden heeft de gemeentelijke plantsoe nendienst de knusse terreinen met de kwekerijen aan de Nassaulaan vei laten en is naar de voormalige Oudedijk ver trokken. Nu zijn de graafmachines en de bulldozers heer en meester op het terrein dat geëgaliseerd moet worden. Zoals bekend zal het nieuwe bedden- huis van het ziekenhuis aan de Burg. Knappertlaan komen te liggen, met het front parallel aan de verkeersweg Dat betekent dus dat het ziekenhuis verrijst over de Nassaulaan heen en ook op het kleine plantsoentje met eendenvijver op de hoek van de Nassaulaan en BK-laan, Het gebouw komt wel niet pal aan de BK-laan te liggen, maar met een dienst- weg er tussen, doch het is onvermijdelijk dat het knusse plantsoentje moet ver dwijnen. Zo gaat weer een stukje groen uit het stadsbeeld verloren. Met de hele beplan ting daar worden ook de bomen gerooid, ook de rustieke notenbomen van het sfeervolle laantje dat van de BK-laan naar de Ingang van bet oude ziekenhuis leidde. Slechts enkele bomen zullen ge spaard blijven, voornamelijk die de BK- laan afzetten. Dit plantsoentje was veel gezocht bü de bejaarden als rustpunt bij een wandeling, terwijl de jeugd er graag de eenden kwam voeren, waarvan de plantsoenendienst een kerncollectie bij de hand had. De Nassaulaan tussen Charlotte de Bourbonstraat en BK-laan zal ook gaan verdwijnen, al zal een deel gehandhaafd moeten blijven als aanvoerweg voor het bestaande ziekenhuis, dat immeis gedu rende de bouw zal moeten blijven func tioneren. De Nassaulaan zal daarom meer naar het oosten verlegd worden. Ook aan de verlegging is men nu druk bezig. Zo gaat veel ouds en vertrouwds ver dwijnen. Maar daarvoor in de plaats komt dan een groter en modern ziekenhuis, dat beter kan voorzien aan de steeds groeien de behoefte aan ziekenhuisruimte. Het in 9 etages gedachte beddenhuis zal in de toekomst het beeld van dat deel van de stad gaan beheersen. De zaalhandbalcompetitie is zondag In de Energiehat alleen bestemd voor de teams van de afdeling Rotterdam. De DWS-dames gaan, na de goede start, naar Bergen op Zoom, om daar te spelen tegen Hellas 1 uit Goes, Dit Zeeuwse team be haalde een mooi gelijkspel tegen Hygiëa, dus moeten onze stadgenoten op een zware strijd rekenen. De dames van UVG moeten de strijd aan binden tegen Spartaan. De overwin ning op Advendo geeft reden om weer een overwinning te voorspellen. Dames 2 van DWS komt uit tegen SVH/EVO en zal daaraan geen gemakke lijke tegenstander krijgen. De Wilton da mes 2 moeten van Meeuwen 2 kunnen winnen als zij spelen in dezelfde opstel ling als zondag, toen ADO 2 met 140 onder de voet werd gelopen. Het tweede damesteam van UVG speelt een derby tegen stadgenoot DWS 3. Bü de heren in de afdelings le klas krijgen we de belangrijke strijd tussen DWS en Actief. De Rotterdammers heb ben een technisch goede plGeg en of DWS hiervan zal kunnen winnen durven wij niet te voorspellen. De heren van UVG met twee neder lagen achter zich komt uit tegen Rotter dam, dat j'uist twee overwinningen heeft behaald. Het zal voor W. Schaap c.s. zaak zijn de nederlaag zo klein mogelijk te houden. Heren 2 van DWS kan voor de nodige spanning zorgen tegen Spartaan, De Rot terdammers achten wij favoriet. DWS 3 zal het ook al niet gemakkelijk krijgen tegen Aetivitas 2. Junioren: Wilton F.—Vires, UVGSt Lodewijk en DWSSnelwiek. SCHIEDAM, vrijdag. Er ontstond gisteravond een botsing tussen de brom fietser H- H- v. d. B. en de 14-jarige wiel rijder J. R. op de Grote Markt. De jon gen reed met zijn fiets in de verboden rijrichting. De bromfietser kon hem niet meer ontwijken en kwam te vallen. De heer van der B liep een hersenschud ding op, Beide rijwielen werden bescha digd. f Advertentie IM EUROTAX) TELEFOON SCHIEDAM, vrijdag De afd. Schie dam van de Alg. Bond van Bejaarden or- ganiseert op maandag 10 december twee! St. Nicolaas-voorslelhngen voor de leden en wel om 2 uur *s middags en 7.30 uur 's avonds Het cabaret Confettie treedt op en natuurlijk brengt St. Nicolaas een be zoek met zijn knechten- De programma's met zegelkaarten i ƒ0,25 zijn af te halen op woensdag 5 de. cember aan het Blauwe Huis van 9 30 tot en met 16 30 uur. Ook regeling van ver voer voor invaliden, voor slechthorenden en bijzienden. (Advertentie LM.) met een gereedschaptas, compL met gereedschap, v.a. ƒ18.75 Kisten met prima gereedschap, v.aƒ26. Gereedschap op borden, v.a. 12.25 Metalen kisten (ledig), 5-d. ƒ17.75 Opbouvvkisten met 4 borden gereedschap, compleetƒ327.56 IJZERHANDEL J f Broemut52 Tel. 67594 Keszegels (Advertentie U17.j Keuze uit div. gerenommeerde merken, o.a. EDEL, LAGERO, VETRIX - BLEYLE MANTEX, DUBOTESS Een garantie voor een cadeau dat gewaardeerd wordt. HOOGSTRAAT $55-157 SCHIEDAM SCHIEDAM, vrijdag. Vijf maal zijn in de afelopen weken twee rozenstrui ken ontvreemd bij de heer W. P. J. S. uit de Iepenlaan. Gisteren deed de heer S. aangifte van vermissing van 10 rozen struiken. Burgerlijke Slant! Elisabeth A. m. d.v. A. G. Paalvast en J- Kies; Robert z. v. H. E. M. Ouwendtjk en M. G. van der Ree; Johanna P. d.v. N. Goudriaan cn J. M. van Brand wijk. 3 jr. echtg. (Advertentie 1M.) Apotbekersnachtdienst, Apotheek Nieuw- land, Dr. Wibautplein 17. Stedelijk Museum; lü tot 17 uut: s zondags 12 tot 17 uur: „Nieuwe vormen en nieu we muziek." Werken van Henn-Geor- ges Adam. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur: Madame Sans Gêne. Monopole, 2, 7, 9.15 uur: Eenzaam zijn de ontembaren. DIVERSEN Grote Kerk, 8 uur: Interkerkelijke her denkingsdienst. Volksgebouw, 8 uur: ANMB-ftlmavond. Sursum Corda, 2 en 8 uur: Schiedamse Tippelaars - St. Nicolaasfeest. Marijke, 8 uur: OKMV De Poorters - kla- verjasconcours. Als reisvereniging SCHIEDAM, vrijdag De Schiedamse Reisvereniging „De Volkstuinders" gaat in juli 1963 een tien-daagse reis naar Oos tenrijk maken. Zo Is besloten op de laat ste vergadering. De "heenreis gaat door Belgié. Frankrijk en Zwitserland, terwijl terug over Duitsland wordt gereden. De plannen voor de reis worden bekend ge maakt tijdens een bijeenkomst In Hotel Beversbergen op 18 december, waarbij dan ook dia's worden getoond; belang stellenden zijn welkom. Dit wordt dan de twintigste reis van de in 1948 opgerichte reisvereniging „De Volkstuinders", ook bekend onder de af korting Dc-Vo, Maar reeds in 1947 werd begonnen aan de reeks excursies naar tentoonstellingen, druiventochten, vuur werk in Scheveningen en het bloemen corso in Zundert, Begonnen met dagtoch ten, werden het al spoedig twee-en meer daagse reizen, waarbij ook naar het bui tenland werd gegaan- In 1962 werd een mooie tocht naar het Harzgebergte ge maakt. Voor het derde lustrum wordt het nu voor het eerste een tien-daagse tocht. Pullpolo's vanaf 12.90 tm.32.50 Suède Vesten vanaf 25.50 t,m, 75.-— Pullovers vanaf 19.50 t.m. 55. Vesten vanaf 21.50 t.m. 75. Handschoenen vanaf 4.50 t.m. 27.50 Overhemden vanaf 9.95 Lm. 21.50 Zelfbinders in 500 dessins vanaf 2.95 HERENMODEMAGAZIJN BROERSVEST 56 SCHIEDAM, vrijdag, Speurwerk! werd er gisteravond van de leden van de personeelsvereniging „Gusto" bij de op voering van de thriller .Moordkans" door bet toneelgezelschap Centrum in de Pas sage niet gevergd. Want als het aanstaan de slachtoffer nog niets vermoedend aan de borrel zit, weet de toeschouwer al, wie haar zal vermoorden. De op sensatie be luste ex-auto-coureur Peter Ashbury heeft een weddenschap lopen, dat hjj niet legen de lamp zal lopen. De vraag, of hem dat al dan niet zal lukken, houdt het publiek gedurende de drie bedrijven be zig. In het begin van zijn. toneelstuk Moord kans (The big killing) wringt de Engelse auteur Philip Mackie zich in allerlei boch ten om de aanstaande moord aannemelijk te maken, maar al spoedig blijkt door de rappe dialogen en cynische humor deze thriller slim in elkaar geschoven te zijn, De rollen hebben weinig inhoud en moeten door veel flair overeind worden gehouden. Dat lukte Centrum wel. De regie van Walter Kous zorgde voor de nodig vaart, de sterke typeringen verle vendigden het geheel. Luc Lutz maakte van de coureur en diabolisch mannetje met de kille glimlach, die de sluwe mis daad als hobby bedrijft. Ann Hasekamp als zijn onder verdenking staande echtge note, begon sympathiek en speelde later geloofwaardig haar verontwaardiging uit. Gerard Hartkamp was trefzeker de be- leefd-vastboudende inspecteur Fowler, Peter Aryans overtuigend de dronken buurman en Hans Culemans polijstte met nerveuze gebaren zijn vertolking van de vriendelijke dichter Cole. Hep van Delft ontwierp het fraaie decor i de uitstekende vertaling was van Mies Bouhuys. SCHIEDAM, vrijdag. Hermes-DVS ontvangt zondag om 2 uur in Harga RCH, een oude tegenstander. Het U de Haar lemmers de laatste jaren niet voor de wind gegaan, maar de prestaties z(jn nu weer In stijgende IUn. Het zal geen ge makkelijke wedstrijd zijn voor de blauw witte n, die overigens wel Iets goed te maken hebben na de teleurstellende wed strijd tegen FEC ln Zwolle. Het voordeel is dat beide ploegen graag goed voetbal spelen, zodat het een pret tige, op hoog peil staande wedstrijd be looft te worden. Met de beste kansen voor de thuisclub. Zaterdagmiddag om half drie wordt in Harga de derby gespeeld tussen de Jeugd- clftallen van. Hermes en SW, voor beide teams belangrijk voor de bezetting van een kopplaats. Hermes 2 zal het in Den Bosch niet makkelijk krijgen tegen BVY 2. In Harga speelt om 10 uur Hermes 3 tegen Fortuna tVL> 3 en het vierde team gaat op bezoek bij DCV 4. SCHIEDAM, vrijdag. Een bos van de RJ5.T. heeft gistermiddag om kwart voor twee een personenauto klem gereden en over een afstand van 7 m. meegesleurd. De bus en de personenauto- stonden belde te wachten voor het rode verkeers licht bij de Oranjebrug. Toen het Hebt op groen sprong trokken de bestuurders gelijktijdig in de richting van de School straat op. In een flauwe bocht van de Nieuwe Haven passeerde de bus, lijn 41, de personenauto die werd bestuurd door de heer C. J. H. De bus ging te snel naar rechts en reed zo de personenauto klem. Na 7 m. werd de personenauto van de weg geduwd en kwam met beide rech te rwi el en op het fietspad. Van de personenauto werd de gehel# linkerkant vernield, de bus liep over d» gehele rechterzijde schade op. Tegen d* buschauffeur is procesverbaal opge maakt. SCHIEDAM, vrijdag De mogelijkhe den worden bestudeerd om in het com plex gemeente-woningen dat aan het ver- (Advertentie l ft? Mohair sjaals, v.a, 5.90 Z. zijden sjaals, v,a9.75 Nappa handschoenen v.13.90 tricot gevoerd Lam ie handschoenen, v.a. 19.75 bond gevoerd Gebreide handschoenen5.90 Helanca stretch Paraplu's van 19.90 - 29.50 Luxe cadeau-verpakking GRATIS. De herenmodexook van Schiedam BROERSVEST 6 Telefoon 6 82 06 ryzen Is tussen de Cartonnagefabrik en de oude Damlaan, ook centrale verwarming aan te brengen. Zo heeft de wethouder voor de woningbouw, mr. M. J. M. van Kinderen onder instemming van meerdere raadsleden aangekondigd. Hü schatte dat de meer-kosten voor aanleg cn stoken op ongeveer ƒ8 per week zullen komen te liggen. Maar voor een bijzondere finan ciering van de kosten worden de moge lijkheden onderzocht. Dit plan. houdt dan mede verband met reeds eerder uitgesproken vrees van het gemeente-bestuur, dat als de nu te bou wen gemeente-woningen niet meegaan met de eisen van de tijd en meer comfort gaan bieden, deze huizen dan binnen af zienbare tijd niet aantrekkelijk meer zijn voor de huurders en dat dan de waarde van de woningen aanmerkelijk tn waarde zal dalen. In dit zefde complex worden dan ook proeven genomen met het ge luid werend maken van de vloeren. Want geluidshinder is een ander bewaar dat in de nieuwbouw-woningen kleeft Verder heeft de wethouder in het voor uitzicht gesteld dat in het jaar 1963 wo ningen, in alle sectoren, gereed zullen ko men. Dat zijn dan 16 bejaardenwoningen met twee en 9 met drie kamers, 6 wo ningen voor alleenstaanden, 166 woningen met drie kamers, 373 met vier kamers, 86 woningen met vijf kamers en 16 wonin gen met zes kamers. Hiermee Is het percentage grote wo ningen, zijnde woningen met vier en meer kamers aanmerkelijk gestegen terwijl het aantal drie-kamer woningen is vermin derd. Want het percentage dat voor Nieuwland geldt tot en met het complex Dura-Coignetwoningen is 3614 pet drie kamer en 5014 pet vlerkamerwoningen. Daarmee werden de raadsleden gerustge steld die aangedrongen hadden op de bouw van grotere woningen, waarin het gezinsleven makkelijk tot ontplooiing kan komen. SCHIEDAM, vrijdag. In verband met het overlijden van prinses Wflhel- mina heeft het dagelijks bestuur van de Schiedamse C.J.V. besloten het Passé Partout werk op zaterdagavond 1 decem ber in (Jeugdhaven) niet te laten door- MEER KEUS BETERE PASVORM •SMALLt PW" WSD£ PVP Te Scoop aangeboden Te koop aangeboden een z g an. flets en een fauteuil. Post, M. C. M. dc- Grootstraat 116, Schiedam (Nieuwland) Liefst 's avonds na vrijdag avond. Nu nog de tijd om een koel kast aan te schaffen De Ja- ger, Broersvsld 108134 tuw vertrouwde adres) leven u n formidabele Pontiae koet- kast 200 L vonj 288 pw Di rect uw eigendom Geen aan betaling Dat mag u met ia. ten lopen. Succes- en zakagenda's, kalenders, luxe post tn do zen en mappen Foto-albums, hobby- en dagboeken. Voor een surprise een beeldig mapje post ƒ1.10. Kinder boeken, romans cn pockets bij Boekhandel Modern, Boerhaavelaan 324, telefoon 6 84 15. Vulpenhouders vanaf ƒ3.85 met gouden pen en garantie „Lamy" van ai ƒ8.95 en di verse andere merken. Bal pennen vanaf 0.45, ook met 3 en 4 kleuren vanaf ƒ6.90 Boekhandel Modem, Boer haavelaan 124, telef. 8 84 15 Een grote keuze puzzels en spellen, o.a Stratego, Mono poly. Scrabble, Verkeersspel (nieuw: „het Hitcheock- spel), Schaak- en dambor den ojj Boekhandel Modern, Boerhaavelaan 124, telefoon 68415. fc altijd een boekje met de 75 cent per deel. Verkrijgbaar bij de lo ketten, agenten en oe- zorgers van dt» blad, alsmede bij boekhan delaren en kiosken Een schattige broek in Terlenka-ruit met een effen jakje vormt voor de kleine guit een erg lief pakje O O KLEUTERKLEDING Pakjes in allerlei soorten en kleuren zo'n grote sortering kan alléén bij „Alja" gebeuren Pepita, Tinneroy en nog veel meer kom eens kijken op een keer vanaf KLEUTERKLEDING Zoekt U iets voor de feestdagen kom dan eens bij „Alja" vragen een leuke ruitrok met een dasje en daarbij een passend jasje alles is van Terlenka-stof dus moeder heeft ook nog bof vanaf KLEUTERKLEDING Als schattig jurkje voer de feestdagen wordt deze veel gedragen vooral de prïnsesselijn is leuk voor groot en klein de kleuren zijn ontzettend mooi en de stof is Tinneroy vanaf KLEUTERKLEDING

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1