SCHIEDAM oedering van dieren is nog geen probleem in Schiedam Spanje en Portugal muziek en dia's m "1 Jeugd kampioenschappen schaken in Schiedam Glasindustrie Pieterman zag de omzet stijgen Door een goede samenwerking tussen Dierenbescherming Plantsoenendienst en Politie In Stedelijk Museum EGELS EN KONIJNEN;ZORGEN VOOR ZICHZELF Wie heeft iets verloren? Burgerlijkè stand Kinderboerderij Logees Twee R.K.-sciiolcn in gebruik Opera Porgy en Bess voor de Vegla KERKDIENSTEN Bij jubileum van de SKS. Voldoende Broodsnijden Tevens jeugd- schaakweek C jV Nieuwland komt nu op zondag bijeen Ds. J. D. Sm ids naar Amersfoort Jeugdeoncerten van liet R.Ph.O. FILIALEN i TtederiZt 'z*ccó 'Lezing N.I.H. Artsen op zondag R0GKANJE ZATERDAG 5 JANUARI 1963 5 li- (Van een. onzer verslaggeefsters) Sf,SCHIEDAM, saterdag Dankzg een plezierige en intensieve santon- werking tussen de plaatselijke afdeling van de Dierenbescherming, de gemeentelijke Plantsoenendienst en de politie zal er gedurende de vorst- "'^-periode, over het algemeen gesproken, geen vogel in Schiedam zijn, die van de honger hoeft om te komen. De Plantsoenendienst ontfermt Jzich over de „gemeentelijke" vogels, hakte, dit jaar voor het eerst, ook 'fjvoor de Dierenbescherming hijten in het ijs, de politie waarschuwt r; één der beide instanties, wanneer zy een vogel, die door de kou is be- vangen of in moeilijkheden verkeert, ziet. SCHIEDAM, zaterdag. Te bevragen jv/f ^aan het Hoofdbureau van Politie te Schie- f dam tussen 9—12.30 uur en 2—5 uur; I paar witte dames glacé'»; zwarte he- "NI. ren glacé (r); grijze heren glacé (11; 1 paar wanten blauw met geel; 1 want bruin met geel; 1 want rood; 1 paar zwar- te zijden dameshandschoenen; 1 witte f kinderwant; 1 rood-witte kinderhand- schoen Cr); grijs geblokte wollen shawl; lipssleutel en rolcentimeter; autosleutel met lederen label (gegrafeerri). Te bevragen bij de vinders: Herenhandachoen (nappa), Scholten, Schledamseweg 248; donkergrijze heren- handschoen (r>, Vroeg, Burg. Knippert- laan 34; 1 paar bruine heren glacé's, post- kantoor, Tuin laan; 1 paar bruine dames- handschoenen, Wesseling, Bilderdijkstraat 23; 1 paar gebreide bruine handschoenen, A. Bezemer, Professor Kamerlingh On- nwlaan 121 a; 3 kinderwantjes, groen, wit en bruin, M. v, d. Waal, Stephensonstraat 2 b; bruine lederen want, Nolet, Willem de Zwijgerlaan 12; lichtblauwe kinder- want, Den Dijker. Prof. Aulberselaan 69; 1 wit kinderwantje en 1 wit kinderhand schoentje. Van 't Hof, Schoolstraat 11; bruine damesportemonnee met inhoud, Van de Hoeven, Hoogstraat 151 c; dames tas, inhoudende geldsbedrag, Politie Hoog vliet; gele dam «portemonnee, M. v. d. Heuvel, Simon van Houtenlaan 7; etui m. inh, J, Rietveld, Buitenhavenweg 3 b; bruine herenportemonnee m. inh., Zwart, Lekstraat 50 b. zwarte portemonnee met inh.. Wesseling, Bilderdijkstraat 23; bruine herenporte- monnee met inh-, A, Wessel, Van 't Hoff- plein 7; bruine lederen aktentas, Boot, Dr. Wlbautplein 15; morokksans lederen por temonnee, Kool, Poortugaalsestraat 23 a; 1 friese schaata CL), M. v. d. Klink, Burg. Knappertlaan 227 b; 1 schaatsbeschermer, mevr. Ardon, Burg. Knappertlaan 214; gele autostep. Van Son, Jacob van Len- nepstraat 24; 1 paar zwarte Bchaatsbe- schermers. Terbeek, Swammerdamsingel 13 b; donkere ceintuur met koperen gesp. Dronpert, Lorentziaan 10 b; zwart dames- gym pak je, De Bult, Paulus Potterstr. 30 b: mohair shawl. Touw, Nic. Beetsstraat 44: 1 paar bruine kinderschoenen in een doos, A. Duifhuizen, Bocrhavelaan 115 b; wol len mohair shawl, Clasing, P. J. Troelstra- laan 21; drie sleutels, Anraat, M. C, M, de Grootstraat 110; contactsleuteltje. Pro Ju- ventute, Nieuwstraat 12; ring met 3 sleu tels, R. Lansink, Lelbnitzstraat 5 a; dames- bril, Hermans, Schiedamseweg 250; 1 sleutel no. 2, M, v. d. Waal. Stephenson straat 2 b: goudkleurige armband. M. Hui- Zing, patijnstraat 4c, Overschie; goudkleu rig bedeltje, Dorsman, Prins Bernhard- laan 7fl; geldabedrag, J. Smit, Boerhave- laan 61; geldsbedrag. J. Koster. Maria- straat 82; herenhorloge met datum. Ver hoef. Middelharnlssestraat 2; wandelwa gentje met plaid, Van dc Geer, Mgr. No- lenslaan 197; 7 busjes Snack, J. Poot, Pol derweg 23. GEBOREN; Josephina A., d. v. G. C. Hendriks en J. J. A. Wcber; Hendrik, z. v, H. van Dijk en G. Pannekoek; Robcrtus, z. v. G. Droge en C, J. Janssen. GEBOREN; Marianne d.v, J. Sijrler en S. A, Rosmalen; Freerk z.v. J. Geurte en J. K. Mol; Leendert z.v. L. Noordegraaf en M, J. C. E. Aschznan; Jacqueline Anne- marie d.v. J. Visscher cn J. N. Nekeman; Hans z.v. C. J. de Wit en C. J. Helbers; Gerarda C, M, d.v. G. T. van der Drift en E. G. W. Meijer: Frederikus J. M. 2.V.G. T- van der Drift en E. G. W, Meijer; to nica M. d.v. A- X Oosthor en M. C. W. Netten; Harry z-v. H. G. U, Stoker en E. von den Bout; Christoffel z,v. C. Dou- ma cn G. M. Brökling; Anja d.v. J. de Kok en L- Murk; Picter U x.v. P. C de Haan en M, A. van der Veer; Roffwitha d.v. J. Moewis en C. P- van Heiten; Maria E. d.v, H. A. van der Linden cn J. van Vliet; Hendrikua J., z.V, C. H, Engelchor en H. J. van Gorp; WijertM. z.v. M. van der Knaden en P- A de Vries; Arle z.v. A. van de Vorle en M. A. Touw. ONDERTROUWD: P. J. C. A. Dijkstra. 23 jr en M. Louter, 20 jr; A, F. de Glas, 29 jr. en C. J. Peeters. 26 jr; B. P. va:n Haren, 22 jr. en D, E. M. Bakker, 2*. jr; H. Pioch, 20 jr. en M. A. de Veld, 20 Jr, G. Terlouw, 25 jr. en W. P- van der Schee, 22 Jr; J. de Vries, 27 jr. en C, M. Blom, 30 jr; B. A. Wieneke, 26 ir- en G. M. van Waardenburg, 22 jr. GEHUWD: L. H. Schippers. 29 jr. en G, H. C. Knol, 21 jr! B. van der Sluis, 18 jr. en C. A, pieterse. 20 jr; H. Nljveen, 20 jr. en J. P. van der Mark. 22 jr; F. C. Wljnties, 25 jr. en E, J. H. van Oostrom. 22 jr; T. M, M. A. Bruijmnckx. 23 jr, en J.L.G. Magielsen. 23 jr. OVERLEDEN: D, Jongbloed, 76 jr; H. K. Klop. 73 jr; P. J. Breijer, 84 jr; K- van der Heide, 81 jr; T. J. Pik 05 jr, OVERLEDEN; J. de Waard, oud 60 jr.; C. J. L. van der WaUe, 72 jr.; C. M. Kan tel tap, 55 jr., echtg. van C. J. Weber; A Klanker, 88 jr., weduwe van A. Broxks, J. Hagen, 77 jr.; M. C. Lorwa, 87 jr. i Het personeel van de Plantsoenendienst heeft op het ogenblik de handen vol. Da gelijks trekt een aantal mannen er op uit om op de centrale voederplaatser. in Nieuwland en bet Julianapark de „eigen" vogels var» voedsel te voorzien. Deze vo gels hebben echter vaak gezelschap ge kregen van wilde eenden, meerkoeten en waterkippen, die niet tot de inventaris van de gemeente behoren. Natuurlijk worden deze gasten niet bij de eigen vo gels ten achter gesteld, en- zij krijgen ook hun voedsel, waar zij dan dankbaar ge bruik van maken. Maar de gemeente heeft niet alleen vogels onder haar hoede. De dieren in do Kinderboerderij in het Pr. Beatrixpark moeten ook togen de koude worden be schermd. Tweemaal per dag wordt het water in de drinkbakken ververst, 's Mor gens wordt met warm -water het ijs ver wijderd, 's middags om vier uur nog. maals. Men. heeft een vaste voederplaats sneeuwvrij gemaakt, De viervoetige bewoners van de kin derboerderij, de ezel, de schapen en de gelten hebben In de nabijgelegen schuur een beschut onderkomen gekregen. Voor de herten Is een hok gemaakt met een afdak, w*ar zy buiten uit de wind kan nen zyn. 'Mocht het ze bulten te gorflg worden, dan kunnen ze de warmte van htm hok opzoeken. Voorlopig heeft de Plantsoenendienst nog ruim voldoende voer. Het brood, dat van de bakkerijen wordt gekocht, is bestemd voor de gewone eenden en de zwanen. De bergeenden, de smienten en- hun tra wanten krijgen hard voer, zoals mals en gerst. Behalve de wakken in het ijs. die de mannen van de gemeente hebben ge maakt en openhouden ln de Poldervaart, de Westerhaven en de vijver» in het Ju lianapark. m Nieuwland en achter de R.K, Begraafplaats zijn er nog een aantal plaatsen waar dc vogels samenscholen. Daar waar riolen warm water lozen, zijn ze te vinden. Hoewel er eigenlijk te wei nig open water is, zijn er in de Spui- haven, de Wilhelminahaven cn op de Maas veel minder vogels te bespeuren, dan andere jaren. Ook de samenscholin gen van rond de jaarwisseling in de Westerhaven en de Poldervaart zijn nu opgelost. ln het Dierentehuis rum. de St. Anna- zusterstraat zitten op hel ogenblik twee gevederde vorstslachtoffers; een meer- koetje "met een gebroken poot en een uitgeputte eend. Een roek, die enige da- pen geleden uitgeput werd binnenge bracht, bleek na een dap al weer vol' doende op temperatuur te zön gekomen, zodat hp b\j zijn in vrijheidstelling lus- tip op eigen kracht wegvloog. In de afgelopen week heeft de heer C. Sperm on, inspecteur van de Dierenbe scherming, een inspectietocht gehouden langs de mogelijke verblijfplaatsen van vogels. Langs de gehele Poldervaart tot aan de Schie waren slechts enkele een den, die zich heel vrolijk op het ijs bezig hielden. Iedere dag trekt de heer Spor- mon er nu op uit om die wilde vogels, die niet aangezeten hebben aan het diner van de gemeentevogels, ook hun portie te geven. Een Schiedamse particulier heeft om het voederen zo effectief mogelijk te laten gebeuren, de heer Sperman do be schikking gegeven over een auto, terwijl een personeelslid van deze sympathieke Schiedammer assistentie verleent. beeld veel in de huurt van de zand vlakte aan de Adm. de Ruyterweg voor komen, is ook geen spoor te bekennen. Er wordt nogmaals aangeraden, om, als men vogels zelf wil voeren, toch vooral kleine stukjes brood te strooien. De vogels zün moe en lusteloos door de kou en zien er dikwijls tegen op grote hompen brood, die bovendien vaak be vriezen, met hun snavels te bewerken. Omdat kleinere stukjes vlugger kunnen worden opgepikt, is de kans op vast vriezen geringer. SCHIEDAM, zaterdag. De nieuwe lagere school en kleuterschool van de St.- Willibrordusstichting aan de Parkweg zullen op donderdagavond 10 januari in gezegend ca officieel ln gebruik worden genomen. Het zijn de eerste twee scholen, die in het grote „miljoenen-plan" voor de systeem-bouw van scholen in Nieuw land, gereed zijn gekomen. SCHIEDAM, saterdag. Voor de ont- spanningsveren]ging „Vegla" van de Ver. Glasfabrieken geeft op zaterdagen 12 en 26 januari in gebouw Irene het mario netten-theater van Bert Brugman opvoe ringen van de opera „Porgy en Bess", De voorstellingen beginnen om 8 uur. Apotbekerenacbtdlenst: Apotheek Jansen. Swammerdamsingel 41. Stedelijk Museum. 10 en 17 uur, 's zon dags '12 tot 17 uun Werken van Geor ges Henri Adam en werken uit eigen bezit. BIOSCOOP Passage, 2, 4.15, 7, 9.15 uur; De Overval. Monopole, 7, 9.15 uur: De drie Stooges en Hercules. Zondag 2 en 4.15 u.: Grens- piraten. DIVERSEN: Musis Sacrum. 8 uur: R.K. Toneelver. Al- berd. Thijm - „Koffie met cognac". Gebouw Irene, 8 uur: CEFA - filmavond. Tivoli, 8 uur; Soc. Nieuwland - dans avond- Ned. Her*. Gemeente. Grote Kerk; 10 uur; cli A Hoffman en 5 uur ds. J. D. Smids. Betheïkerk: 10 uur: dr. L. J. Ca ze mi er en 5 uur ds. P A. KJusener (Helft). Opstandings- kerfc: 10 'uur: ds. H. W. Hemmes en 7 uur ds D. J. Spaling. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur: ds" J. G. Jansen en 7 uur: dr. X*. 3. Cazemier. Ned Hert" Geref. Evanj. Gebouw Irene: 10 uur: de. W. van Herpen (Kinderdijk). Betheïkerk: 5 uur ds. P. Hüsener (Delft). Evans. Lu tb. Ke7k. Lange Nieuwstraat: zaterdagavond 19.30 uur: Oecumenisch avond, gebed. Ned, Prot, Bond. Westvest 92: 1030 uur da. A O, Klaassen. Oud" Kath. Kerk. Dam 28: 10 uur: H. Mis. Baptisten-gemeente. Gebouw Irene: 7 uur dg. K. Beijing. Leger des Heils, Lange Haven 27: 10 uur: Heiliglngssamenkomst en 7.30 uur Verlos- singssamenkonnst. Gerrit Verboonstraat: Openluch tsamenkomst. Alle samenkomsten o.l.v. brig. K. Wleringa en raaj. R. Reltsma. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 6 uur; openbare lezing .Het huwelijk eerbaar hou den", en 7 uur Wachttorenstudie. Donderdag 7.30 uur: theocratische bedieningsschool en dienstvergadering. Evanc. Luth. Gemeente. Lange Nieuwstr,: 10 uur: ds. S. G. van der Haagen. Geref. Kerk Oosterkerk: 10 uur: ds. W. A. Krijger en 5 uur ds. W. A. Krijger. Kethel „De Ark": 9.15 uur: ds. J. Verlare (Scbie- broek) en 2D0 uur: ds. J. Nawljn. Kantine Burg. Honneriage Gretalaan 159: 10 -uur ds. F. D. Kraan (Curacao) cn 5 uur ds. J. Na- wijn. „De Goede Hoven": 10 uur: dg. J. Na- wljn en 5 uur ds. P. K. Everaare. Juliana- kerk: 10 uur ds. P. R- Everaars en 5 uur ds. F. D. Kraan, Chr. Geref. Ktrk, Warande, hoek B.X- laan: 9B0 uur leesdienst en 2.30 uur da. J. van Ravenswaay (Scheveningen), Herv. Gemeente Kethel. De Rank: 9 uur ds. D. J. Spaling. Dorpskerk: 10.30 uur: ds D. J. Spaling en 7 uur vie. ds. J. Bos (Vlaar- dlngen). Ook de Dierenbescherming heeft nog voldoende brood om de vogels te voe deren. Telkens worden cr broden be zorgd ln de St. Annszusterütraat. Gister morgen kreeg de heer Spermon een tele foontje, dat er maar liefst 75 broden te gelijk waren gekomen. Vanmorgen zijn ook een paar kinderen de Dierenbescher ming te hulp geschoten, door op de VI aard ln ge r dijk huis-aan-huis voor brood aan te bellen. Dankzij de Tnedfliuerfcinff, die de weric- gever van de heer Sperman telkens ver leent door hem. overdag in de gelegen heid te stellen de moederplaatsen langs te gaan want dat moet bil daglicht ge beuren zijn ook ie niet „gezeten" umtereogels van «oedsel tierzefcerd, Een aantal dames van de Dierenbe scherming zorgen voor de zangvogels. Zij voorzien de houten voederhokjes, die in do Plantage en het Julianapark hangen, dageHjks van zaad, Een moeilijkheid vormt echter hei broodsnijden. Woensdagavond is een aantal mensen in het Dierenhuis tot half twaalf bezig geweest om het brood tot kleine stukjes te verwerken. Er is één snijmachine in het asiel aanwezig om het brood tot sneetjes te snijden, maar het kleinere werk moet met de hand gebeuren, Een paar handen meer kan men ip de St Annazusterstraat echt wel gebruiken Wat de andere dieren die vrij in Schie dams dreven leven betreft, heeft men nog geen slachtoffers gevonden. Egels zijn nog niet aangetroffen die hebben zich op een. warm winterplaatsje teruggetrok ken. Ook van de konijnen, die bijvoor- SCHIEDAM, zaterdag. De Schaak- SCHIEDAM, zaterdag. Het bestuur - van de nieuw opgerichte CJV Nieuwland vereniging „Schiedam die op 23 februari heeft besloten om de samenkomsten, die veertig jaar bestaat, heeft zoals we reeds op donderdagavond werden gehouden, eerder hebben vermeld, ter viering van met ingang van 6 januari te verschuiven dit jubileum de organisatie op zich ge nomen van twee schaak-evenementen van de eerste orde: de jeugd-schaakkampioen- schappen van Nederland etl tegelijkertijd de jeugd-schaakweek van de K.N.S.B. Deze zullen plaatshebben in de week na Pasen, van 15 tot 20 april. Voor de kampioenswedstrijden, kunnen zich plaatsen de jeugd-kampioenen van de onderbonden van de Kon. Ned, Schaak bond. In. totaal worden, veertien jongeren verwacht in de leeftijd van 13 tot 19 jaar. De meesten van hen behoren tot de top- spelers van Nederland, zodat een interes sante en boeiende strijd op hoog niveau kan worden verwacht, met als inzet de persoonlijke titel van „Jeugdkampioen van Nederland". Daarnaast heeft dan in dezelfde week voor de jongeren van de zelfde leeftijds klasse de Jeugd-schaakwcek in Schie dam plaats. Dit betekent een gigantische organisatie voor de bloeiende maar klei ne schaakvereniging. Er kunnen, maxi maal 200 jongeren geplaatst worden, on geacht of zij lid zijn van een vereniging of niet. Van dit aantal worden, er 150 ver wacht van buiten Schiedam, Vlaardingen en het grotestadsgebied van Rotterdam. Deze jongeren, zullen huisvesting en voeding moeten hebben en een hele weck lang, buiten de schaakwedstrijden, ook bezig gehouden worden. De Schiedamse Gemeenschap heeft alle medewerking toegezegd en deze is ook gevraagd aan de gemeente Schiedam. Hel grootste probleem is de huisvesting cn de vbeding van de 150 jeugdspelers, die van buiten Schiedam, Vlaardingen of Rotterdam komen. Een beroep wordt ge daan op die Schiedammers, die genegen zijn spelers huisvesting te verlenen. Men kan zich in verbinding stellen met de he ren J. Marbus, Lorentziaan 46, tel. 070 183070 en H. W, Boele, Singel 143, tel. 62755. naar de zondagavond. In een der zaaltjes van de Opstandingskerk zullen de bijeen komsten plaats vinden. Deze verhuizing heeft tot doel meer jongens en meisjes van zestien jaar en ouder te bereiken. Voor de maand februari zijn al vaste plannen voor het organiseren van een grote feestavond. SCHIEDAM, zaterdag. Ds. J. 1 Smids, predikant van Wijk I van de hervormde gemeente ïn Schiedam, heeft een beroep naar Amersfoort aangenomen. De datum van vertrek is nog niet vast gesteld. daar er nog geen woning in de nieuwe standplaats beschikbaar is. Ds Smids zal in eik geval het winterwerk hier afmaken. SCHIEDAM, zaterdag. Het Rotter dams Philharmorusch Orkest geeft onder leiding van Hein Jordans op dinsdag 8 januari twee jeugd-concerten in het Pas- sage-theater, die om. 9.30 en 11 uur begin nen, Op het programma staan de Ouver ture Egmont van L. van Beethoven, de menuet uit de Oxfordtsymphonie van Jo seph Hay dn, de Scherzo uit de 3e symfo nie van L. van Beethoven en de valse en finale uit de 5e symfonie van Tschai- kowsky. VOOR de Spaans-Portugese avond die gisteren m het Stedelijk Museum te' Schiedam gehouden werd was de publie ke belangstelling begrijpelijker wijze door de wegomstandigheden kleiner dan an ders het geval zou zijn geweest wanneer vier verenigingen dc organisatoren zijn en dus op hun leden rekenen: twee Spaanse en een Portugese vereniging be nevens de Vereniging van Vrienden van het museum. Het gedeelte voor de pauze bestond uit een pianorecital door de Portugese pianis te Nina Marques Pereira, dia op verzoek uitsluitend muziek van het Iberische schiereiland vertolkte. Daarmee zal ze het publiek zeer aan rich hebben ver plicht, want Portugese muziek die ze in hoofdzaak vertolkte kan men niet dagelijks boren. Al ontplooien planoklan- ken zich in deze ruimte niet ideaal, men heeft toch een tamelijk goede indruk kunnen krijgen van wat er m composito risch opzicht in Portugal leefde en leeft De pianiste speelde o.a. twee niet erg be langrijke, aan Scarlatti verwante Tocca ta's van Selxas en Carvalho (beiden 18d© eeuw), een prelude en fuga van Much ado, een sonatine van Fernandez, twee stuk ken van Luiz de Freltaa Branco en voorts het bekende La Maja y el Ruist:nor van de Spanjaard Granados en de Danza de la Gitana van Ernesto Halfïter. In het spel van Nina Marques Pereira kon men ais positieve factoren een ge zonde muzikaliteit en veel stijlgevoel op merken de clavecimbelmuziek speelde ze terecht met een zekere puntigheid en helderheid) maar over het algemeen leek ze ons niet de „geboren pianiste". Daar voor was er teveel krampachtigheid in haar antihouding en teveel moeizaamheid bij het oplossen van technische proble men. Ongetwijfeld is een geheel zuiver oordeel niet te geven, omdat het instru ment dat re bespeelde niet helemaal als volwaardig beschouwd kan worden voor dit doel. Een eenvoudig pianostukje van eigen hand spelde de pianiste als dank voor het hartelijke applaus. Na de pauze kreeg men helaas niet de beloofde films over Spanje en Portugal te zien door om standi ghedeo was dat on mogelijk maar dia's van Portugal, die een lid van een der verenigingen voor dit doel welwillend ter beschikking had ge steld. S. NIEBOEK. (Advertentie IM.) DEZE WEEK GELDIG VOOR AL ONZE Vergelijk onze prijzen, maar vooral de afwerking beter dan anderen en... veel goedkoper! Wfj handhaven nog slechts korte tijd onze attractie-aanbieding; ELK 2de STUK CHEMISCH GEREINIGD VOOR ÉÉN KWARTJE AMERIKAANS CHEM. REINIGEN SUPER-BEHANDELING Kostuum, mantel of mantelkostuum 2.75 4.95 Truitje of wollen vest 0.95 1.75 1.25 2.25 0.95 2.25 1.50 y.a. 3.45 3.50 5.5° Chemisch Reinigingsbedrijf FABRIEK: M ERCÜ Rl U SSTR A At 32, VLAARDINGEN - TEL, 01898 SCHIEDAM, zaterdag. De aquarium- en terrariumver, „Natuurgenot in Huis" houdt op woensdag 9 januari een bijeen komst in de Amstelbron, De heer Heyne- man zal de laatste van zijn serie van drie lezingen houden. Deze lezing, bestemd voor leden en belangstellenden, is een overzicht van de twee voorafgaande le zingen, waarbij in het bijzonder de in vloed van het licht op de planten behan deld zal worden aan de hand van dia's. SCHIEDAM, zaterdag. In spoedge vallen zijn gedurende dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: C, J. M. Vlootman, Singel 159, tel. 67760; G, in 't Veld, W. de Zwijgerlaan 23, tel. 68599 en P. van Santbrink, Van Heuverj Goedhart straat 1, tel. 62562. Geopend is Apotheek Jansen. Swam merdamsingel 41, die ook gedurende de komende week de nachtdienst zal waar nemen. PRAAG, zaterdag (DPA). Aan het Nanacek-kwartet uit Praag, dat een tour nee door de Bondsrepubliek wilde ma ken, rijn door het departement van bui tenlandse zaken in Bonn visa geweigerd. SCHIEDAM, vrijdag Op de gebrui kelijke nieuwjaarsbijeenkomst van Glas industrie Pieterman n.v. te Schiedam, waarbij ook de medewerkers van de N.V, Hardglas - Zoetermeer aanwezig waren, heeft dc directie verslag gedaan over de gang van zaken in het afgelopen jaar- Er Is ta 1362 ten opzichte van het voor afgaande jaar sprake van een flinke om zetstijging, In 't bijzonder in de sector „Technisch Glas". Hierdoor is het moge lijk geweest de eveneens forse kostenstij ging op te vangen, zodat het eindresultaat in dezelfde orde van grootte ligt als over 1961. De afdeling „Wetenschappelijke Instru menten" vertoont een omzetstijging en heeft bevredigend gewerkt Er staan be langrijke verbouwingen op het program ma en het ligt ook in de bedoeling om een aantal machines aan te schaffen voor de verdere rationalisatie en mechanisatie in de afdeling geslepen en verzilverd glas. Ook de afdeling „Export" kan een omzet stijging melden, voornamelijk door de steeds uitbreidende export naar Duitsland en België. De fabriek in Oosterwolde (Fr.), waar voor het pand eind 1961 werd gekocht is in de loop van het jaar begonnen met de produktie van huishoudelijk glaswerk. Er werken nu 35 man. Na een aanloop periode is de omzet van de laatste maan den kostendekkend geweest Bü de ver wachte ontwikkeling zal dit bedrijf spoe dig aan uitbreiding toe zijn. De N.V. Handglas heeft eveneens een omzetstijging geboekt de vraag naar ge hard glas groeit De voortgaande automa tisering bij de produktie speelt een be langrijke rol om de kosten te blijven be heersen. In de loop van het boekjaar heeft de n.v. een aangrenzend industrie terrein van 3000 vlerk, m kunnen aan kopen. De bedoeling is om daar opslag ruimte en kantoor-accommodatie te bou wen. Met droefheid geven wïj u kennis, dat na een kort stondige ziekte nog ge heel onverwacht van ons* is heengegaan, onze innig geliefde man, vader, be huwd- en grootvader, on ze broeder, zwager er. oom CORNEL1S VERKABE echtgenoot van Johanna Bitter in de ouderdom van 77 jr. J. Verkade-Bitter C. Verkade I. Verkadc- Gallagher Schiedam, 3 jan. 1963 Hoogstraat 90. De overledene ligt opge baard in dc rouwkamer van het Gemeente Zie kenhuis, Nassaukade 75, Schiedam Gelegenheid voor bezoek aldaar "a morgens te 11 uur en 's avonds te 6 uur. De begrafenis vindt plaats dinsdag 8 januari a.s. op de algemene begraaf plaats aan de Vlaardin- gerdijk te Schiedam te 2.45 uur nan. Vertrek vanaf het woonhuis te 2 30 uur n.m. Aan het woonhuis geen bezoek. De burg,eraeester van Schiedam, mr. J_ W. PEEK en snevrouw H< G. A. PEEK- LINTHORST betuigen met wederkerige heilwens, aan allen hun har telijke dank voor de geluk wensen bij de jaarwisseling ontvangen. Burgemeester en wethouders der gemeente Schiedam betuigen met wederkerige heilwens hun dank aan al len, die bewijzen van be langstelling bij de aanvang van. het jaar hebben betoond. JL J. DE KAPER, dierenarts JAN STEENSTRAAT 39 - SCHIEDAM In verband met de massale inentingen tegen honds- i dolheid, ben ik genoodzaakt, met ingang van I januari 1963 tot nadere aankondiging, de avondspreekuren, behalve op donderdagavond en zaterdagavond, te laten vervallen. Tevens op zaterdagmiddag,geen spreekuur. GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN Aan degenen, die een. uitkering voor brandstof van boven vermelde dienst ontvangen, zal een extra brandstoffen- toeslag worden verstrekt. De betaling zal geschieden ln het schoolgebouw achter het gymnasium aan de Lange Nieuwstraat 181: le. dinsdagmorgen 8 januari 1963 tussen 9 en 12 uur aan degenen, wier achternaam begint met de letters A, B.C.D.E, FofG; 2e. dinsdagmiddag 8 januari 1963 tussen 2 en 4 uur aan degenen, wier achternaam begint met de letters H, I, J, K of L; 3e. woensdagmorgen 9 Januari 1963 tussen 9 en 13 uur aan degenen, wier achternaam begint met de letters M, N. O, P, Q, R of S; 4e. woensdagmiddag 9 januari 1963 tussen 2 en 4 uur aan degenen, wier achternaam begint met de letters T, U, V, W, X, IJ of Z, Persoonlijke oproepen worden met verzonden. Degenen, die geen uitkering voor brandstof ontvangen behoeven derhalve niet te komen. Modern woonhuis Direct te aanvaarden. Koopsom 24.000U k k. Financiering mogelijk tot ƒ21.800.-. Inl. N.V. UMACO, Maliebaan 63, Utrecht Tel (030) 118 77. Na TeL (030) 118 77, na 19 uur; (02950) 135 46 Te hoop aangeboden Bij Showroom Coja een cen trifuge ƒ98.—, wasmachines vanaf 90.-—. 15-30 kor ting, ook merkmachines Showroom Coja. Lange Ha ven 126 telefoon 6 33 41. Shave-deal er van Philishave Remington, Braun, Slijpen, repareren, 's morgens ge bracht. 's middags klaar. Slij perij, staalwarenhandel Gé Kleyheeg. Nieuwstraat 43, telefoon 817 19 Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kantel bed Prima afwerking, als nieuw terug Het goed koopste adres DUK, Groe nendal IA (Broersveldpad), telefoon 6 8028 (na 18 uur telefoon 6 67 89). Ledikanten, hutledikanten. kampeerbed- enz Kom eens praten. Permanent wave Kapsalon Béiinc, de salon voor de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar gcscfeik, Hélène tiéde permanent, de meest Ideale natuurlijke permanent 10.-. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent. Kapsalon Hélène, Rem- brandtlaan 22. Schiedam, tel 67170 Fotografie Voor pasfoto naar K van Vuuren, Hoogstraat 106. teL 6 67 20 ln één dag gereed. Qolfllma vergeten? De auto maat «aat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren, Hoogstraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1