Ursus komt, na zege, leider DRZ lieel dicht op de hielen Soepel SFC wint derby van Demos Fighter GTB klopt GSS-in-ademnood Woensdag eerste paal voor reinwaterkelder Schiedam Voetbal in Schiedam Krappe zege van Schiedam op het zwakke DBGC Schiedam-DBGC 4-3 nubeduidend goedkoper SVDPW-WF 4-1 DRZ-Bloemhof 3-3 ASB-Sclried. Boys 2-2 Urs us-Noord er k. 5-2 Tafeltennis- toernooi gaat waarschijnlijk niet door Gelijktijdig in Beurs ook tentoonstelling Vrouwendag Schierl. Kunstkring: „Niemand van ons" HERMES-REÜNIE Zaterdagvoetbal HBSS had pech tegen DOTO van Ierland aanamammpi Bierhuizen blijft HBSS trainen Bedrijfsvoetbal gaat beginnen Promotie HBS-leraren tegen oud-leerlingen Lezing V.U. DOTO-HBSS 3-2 GTB-GSS 3-1 Bussteun valt op hoofd DIEFSTALLEN Contactavond tussen ouders en schoolclub Zwaluwen in nieuwe shirts Kermis bracht f 900.-- op Diefstal met haakje door brievenbus Excelsior/M leed zware nederlaag Installatie van nieuwe pastoor Vijftig jaar bij VT in 100% acrylic korte mouw originele import MAANDAG 25 MAART 1963 SCHIEDAM, maandag*. Ondanks en- Iele goede resultaten, was het hervatten Schiedamse teafos in de afdeling Rot- (je Schïdamse teams in de afdeling Rot terdam van de KNVB, Leider DRZ moest Klfs een punt afstaan aan Bloemhof (3—3). Schiedam won wel van DBGC met 4—3 maar de Schiedammers zijn niet te vreden over het vertoonde spel. SVDPW bleef la de kopgroep met een 4—1 zege «ver stadgenoot Wilton Fljenoord, maar trots zün de SVDPW-ers niet, omdat WF jrwakke tegenstand bood. Schiedamsc Boys dwong leider ASB een 2—2 geiyk spet af, maar de Boys zijn ervan overtuigd dat bet met enig geluk of zo men wil zon. der pech een Schledamse overwinning was geworden. Slechts Ursus toont veel kracht. Met 5—2 werd Noorderkwartier verpletterd. Ursus staat nu in IA één punt achter leider DRZ. In een slechte -wedstrijd heeft Schie dam krap van het zwakke DBGC kunnen winnen. Albert Dijksman *gaf in de vier de jxdnuut Huet de gelegenheid te scoren. Het werd vijf minuten later 1—I. toen linksbuiten Den Ouden van DBGC uit een hoekschop scoorde. In de 25e minuut gaf linksbinnen Pietersen de bezoekers zelfs een voorsprong, maar vier minuten voor rust maakte Dijksman van Schie dam uit een doorloopbal weer de gelijk maker. Het werd zelfs 3—2, doordat Rob bie Oomen direct daarna naar Nico Huet kopte, die de bal naar de touwen zond. In de tweede helft bleef de Schiedamse defensie in de twintigste minuut voor vermeend buitenspel staan, het werd daardoor 3—3, maar gelukkig voor Schie dam maakte DGBC even later dezelfde fout; zodat Gerard van der Hoeven (Advertentie Of.) Wees er vroeg bij... zodat wan neer de zon gaat schijnen. Uw garderobe klaar is. Maar dat niet alléén... waarom zou U wachten op het hoog seizoen? Wij kochten van een van de grootste st offer fabrieken met Internationale vermaardheid het hele magazijn van de overschot ten van de voorjaarscollectie 4963, voor bijna de helft; van de prijs. Pracht kwaliteiten in 100% katoen en fibranne kwaliteiten, In de nieuwste voorjaars-dessins. "opc' ImpHmê Schiedam alsnog de volle winst kon geven De derby tussen de roedwitten bracht met veel spanning. SVDPW, dat overigens de goede vorm nog niet terug heeft, kon vrij gemakkelijk winnen. Het team van de scheepsbouwers is zwak en enkele missers van de WF-achterhoede gaven SVDPW de scoringskansen. Piet van Gent opende de score, Leo van Schie met een kopbal en daarna Aad van der Vlist brachten SVDPW al voor rust naar de veilige 3—0 voorsprong. Wel startte WF even fel na rust, het werd 31, maar SVDPW herwon het terrein en uit een strafschop bracht Aad van Dijk de stand op 4i. Togen de verwachting in nam Bloem hof na zeven minuten de leiding. Twee minuten later was het 11, toen Zeeman een. hoekschop van Rissema inkopte. Bloemhof sloeg verrassend terug. Binnen twee minuten hadden de Rotterdammers weer de leiding. DRZ kreeg direct daarna de kans 'op de gelijkmaker, maar G. Ouwens schoot de bal in handen van de doelman. In de tweede helft kon Bloem hof de voorsprong zelfs vergroten. Eerst bij de aanvang van het laatste half uur kwam DRZ op toeren. Wout van Meetercn verkleinde de achterstand en in de twin tigste minuut schoot Koos Wigmans raak. Daarna juichte DR2 te vroeg, want het vierde Schiedamse doelpunt werd af gekeurd. Het overwicht van de Schiedamse Boys resulteerde in de tiende minuüt in een doelpunt van Bonefaas. Twee minuien voor rust werd het 1—1 via vermeend bui tenspel. ASB was kennelijk bevreesd voor Schiedamse Boys, want de gastheren ble ven verdedigend spelen. Een kwartier voor tijd speelden rechtsbinnen Aad Boe- kom en linksbuiten Frans Bonefaas op links zich langs enkele belagers en daar na kon midvoor Henk Bonefaas de Boy; de voorsprong hergeven. In de laatste mi nuten kwam de tegenslag. Twee minuten voor tijd speelde een op de grond liggen de tegenstander de bal naar zijn mede speler, terwijl er geen achterhoede van de Boys naast de Schiedamse doelman stond, De scheidsrechter meende, dat er van buitenspel geen sprake was, zodat de gelijkmaker werd geteld, Jan van Strien gaf het sterke Ursus in vij'fde minuut uit een voorzet van Ma- rïe Huigen de voorsprong. De middenvoor van de Rotterdammers kon de gelijk maker scoren. Na rust heeft Ursus de meerderheid beter benut. "Weer slaagde een combinatie tussen Huigen en Van Strien (21). Uit een pass van Van Strien scoorde daarna Henk Verwey. Noorder kwartier scoorde nog wel, maar het was vermeend buitenspel. Toen Marie Huigen daarna een voorzet gaf, viel de bal net onder de lat achter de keeper in doel (5—2), 1 Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze enorme collectie voorjaarsscoffen, hon derden rollen voor japonnen, deux-plèces, rokken, kinder jurkjes en scrandpakjes, In was- en zon echte kleuren, door elkaar per meter vooi Grieven van T.S.F. SCHIEDAM, zaterdag. De Schiedam tafeltennlskampiocnschappen' die het nu tien-jarige TSF van 1 tot -en met 6 april ln het Beursgebouw zou organise ren. gaan waarschijnlijk niet door! Zo heeft de heer J. D. Degreef, voorzitter van TSF gisteravond op de jaarvergade ring van de SBLO hekend gemaakt. Want de gemeente heeft het Beursgebouw ook verhuurd aan het Gewestelijk Arbeids Bureau voor het houden van een Beroe- pententoonsleiling van 25 maart lot en met 5 april. ,,Dc zie geen kans om ln een ruimte waar overdag van 0 tot 5 uur een uitgebreide tentoonstelling wordt gehou den 's avonds 'n toernooi te organiseren," verklaarde de beer Degreef, die zich ver der verbitterd nitllet over de wijze waar op de gemeente omspringt met de be langen van de geregelde huurders van het Beursgebouw, de tafeltennisvereni gingen TSF en NO AD. Bij de verhuur van het Beursgebouw aan het Gewestelijk Arbeidsbureau was wel het beding gemaakt, zo zette de heer Degreef uiteen, dat uit de centrale haJ, waar dus de wedstrijden gespeeld moe ten worden, het tentoonstellingsmateriaal 's avonds verwijderd moet zijn. „Maar hoe stelt men zich dat voor! De expositie is er tot vijf uur en wij moeten om half zeven beginnen met opbouwen voor de wedstrijden. Dat is dan anderhalf uur voor het afbreken en opbergen van het tentoonstellingsmateriaal. En dat gedu rende vijf dagen. Bovendien wordt dit materiaal verpakt in twintig reusachtige kisten waar laat men die kisten des avonds weer? Ik zie geen oplossing," verklaarde de heer Degreef. Hij betreurde het ook sterk dat TSF niet op de hoogte is gesteld van deze gang van zaken en donderdagavond plot seling voor het probleem is gesteld. De inschrijving voor de tafeltennis-wedstrij den is vrijdag gesloten, maar TSF heeft al vele kosten gemaakt. Zo zijn vrijdag al de medailles gegraveerd geworden. „Als de gemeentelijke instanties een oplossing weten voor deze problemen, dan moeten zij het maar zeggen, doch Ik zie dit niet. Daarom gaat voor rojj dit tafeltennistoemooi niet door," verklaar de de heer Degreef, die het verder ook maar een kwalijke zaak vond dat na Pa- de Beurs weer ter beschikking is gesteld voor de Jeugd-schaakweek, ter wijl de tafeltennissers nog niet uit hun edstrijden z(jn, „Het gemeentebestuur heeft kortelings nog de verzekering gegeven dat voortaan met de belangen van. de sportverenigin gen in. het Beursgebouw rekening gehou den zullen worden. Maar dergelijke ver zekeringen moet ik toch wel met een grote korrel zout nemen." Aldus de heer Degreef. TT ET schijnt een onuitroeibare gewoonte te zijn Schiedam om alle afval lx maar iw de harens te deponeren. Vooral na de uomperiode, toen de stad merk baar aan het vervuilen was, zijn de harens, nog meer dan voorheen, tot vuilnisbelt geworden. Zoals deze foto, gemaakt aan de Lange Haven bij de Appelmarktbrug, toont. Geen iet. of schrift, best. jsf Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 3- g Stedelijk Maseum, 10 tot 17 uur, 's zon dags 12 tot 17 uur. Overzicht werk Job Hansen en Amerikaanse Grafiek. BIOSCOPEN fassage, 2 en 8.15 uur: Maciste... over- winnaar. 5 Honopoie, 2 en. 8 uur: Too hot to handle. DIVERSEN -ntisls Sacrum, 8 uur; VARA, Dansen met de bruid, «we, 8 uur; NHG Wijk 4. Filmavond. SCHIEDAM, maandag. Het beweeg lijke SFC heeft de kansen op het kam pioenschap behouden. Met enige zorg had SFC de derby tegen Demos tegemoet ge- tien omdat bekend is dal Demos voor geen stadgenoot uit de weg gaat. SFC kon ,op het het weke terrein een betere sou- jplesse demonsteren en verdiend kwam ISFC daardoor aan de 21 zege. Hierdoor is Demos teruggewezen bi 4 F en de itrljd om het leiderschap gaat ln wezen nog tussen Tediro dat met 3-2 Steeds Volharden versloeg cn SFC. DHS behoort tot de weinige clubs die niet konden spelen. Zondagmorgen telefo neerde de bondsconsul uit Maassluis dat het terrein van VDL niet bespeelbaar is. 'Daar wordt terrein opgespoten met als [gevolg dat de vette modder rond het ;VDL-veld ligt en het water op het voet balveld. De consul adviseerde de Schie dammers dan ook om thuis te blijven om dat het veld onbespeelbaar is. Bij DHS aoopt men dat de KNVB aandacht schenkt aan dit probleem omdat er nu onnodig een speeldag verloren is gegaan. Gesteund door de sterke wind kon Demos met de aanval beginnen maar de SFC-achterhoede gaf geen krimp. SFC nam het initiatief en in de zevende mi nuut schoot \V. Klein rakelings naast. Ook de achterhoede van Demos hield prachtig stand. In de negentiende minuut suisde een schot van J. Offerman uit een voorzet van Klein naast het Demos-doel. Met SFC Iets meer in de aanval gaven de partyen elkaar daarna weinig toe. In de tweede hïeft belaagde SFC het doel van de bezoekers. Dat resulteerde in de twaalfde minuut in een strafschop toen de bal tegen een Demos-hand werd geschoten. Rinus Schell zag zyn schot echter fraai gekeerd door doelman J. van Gelderen. Uit een lïoeksehop drong geheel SFC naar het doel van Demos en tot zijn grote vreugde maakte spil A Verdam in de scrimmage 2yn eerste doelpunt De mos drukte terug maar SFC bleef over eind. Jn de dertigste minuut schopt W. Klein van twintig meter en. de bal rolde in de uiterste rechteronderhoek. (20). Demos ging nu volledig in dc aanval. Uit een scrimmage scoorde C. H. Tetteroo in de 35e minuut langs doelman Gij2en maar daarna bevocht SFC de verdiende winst. Met fris open spel behield SFC het lichte overwicht in deze goede plaatselijke strijd. SCHIEDAM, maandag De door het barre winterse weer reeds tweemaal uit gestelde „Vrouwendag" van de Partij van de Arbeid wordt nu definitief gehouden op woensdag 27 maart, "s avonds om 8 uur, in Het Volksgebouw. Spreekster is mej. A. Pomper, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland; verder liedjes bij de gitaar door mevr. L. Versluis-van Schouwen. De reeds gekochte toegangsbewijzen behouden hun geldigheid. Ook mannelijke leden zijn welkom. SCHIEDAM, maandag Voor de Schiedamse Kunstkring komt het Nieuw Rotterdams Toneel op donderdag 28 maart in het Passage-theater een voor stelling geven van het stuk „Niemand van ons" van Siegfried Lenz. SCHIEDAM, maandag De oud-leden en oudere leden van Hermes DVS komen op zaterdag 27 april in De Bron bijeen voor de vroeger zo traditionele reünie. (Advertentie IM.) f-eo- SCHIEDAM, maandag Met veel ver trouwen is HBSS de hervatting van de competitie begonnen, ook al verloren de derdeklassers uit het zaterdagvoetbal van de KNVB vrij onfortuinlijk. De oranje hemden hebben namelijk nieuwe krach ten opgesteld in het standaardteam. Als aanwinst was er het debuut van Leeu- wang van Neptunus. Verder blijkt de con ditie van de sterkste zaterdagclub uit stekend. Dat is te wijten aan het enthou siasme bij de training van Aad Bierhui zen (Excelsior '20). HBSS heeft dan ook besloten het contract van de onlangs ge diplomeerde Aad Bierhuizen met twee jaar te verlengen. SCHIEDAM, maandag De Algemene Bedrijfsvoetbal Competitie m Schiedam gaat aan de voorbereidingen van het zo meravondvoetbal beginnen. Op dinsdag 26 maart wordt daartoe met de clubs in De Amstelbron een vergadering gehou den. De ABC zal de beschikking krijgen over dc twee velden aan de Schietbaan straat. Of er nog meer velden ter be schikking komen is nu nog niet bekend, omdat de competitie te laat zal worden afgewerkt en omdat de gemeentelijke Plantsoenendienst in de zomermaanden de velden zoals gebruikelijk voor herstel zal „stilleggen". SCHIEDAM, maandag Onze stad genoot drs. J. H.M. Kek ls vanmiddag aan de Rijksuniversiteit Utrecht gepromo veerd tot doctor in de wiskunde en na tuurwetenschappen op het proefschrift .Adsorption and electrokinetlc para meters". Promotor was prof. dr. Ir. J. Smïttenherg. SCHIEDAM, maandag De onlangs uitgestelde voetbalwedstrijd tussen le raren en oud-leerlingen van dc Rijks HBS te Schiedam zal nu op zaterdag 20 april op een HDVS-terrein in Harga worden gehouden, De wedstrijd was vast gesteld ter viering van het zestigjarig be staan van de HBS-vereniging „Onder Ons". E speranto-agendo Merkredon, Ia 2?an de marto. Vi rïeevis Ia alvokon pri la membrarkunveno, kiu okazos ce kdo H. Letsch sr.. Lekstraat 100 b. Montru vian intereson pri la intenco de la estraro kaj v#nu ciuj. SCHIEDAM, maandag. Op een bij eenkomst van de Volks Universiteit op woensdag 27 maart in gebouw Irene zal mej. dokter A. L. van. "Wely, kinderarts te Schiedam spreken over „De verande rende kindergeneeskunde". Leden kun nen kaarten krijgen bij de V.U. in Rotter dam of 's avonds aan de zaal. SCHIEDAM, maandag. Verrassingen kwamen in het Schiedaome zaterdagvoet bal niet voor, of het zou moeten zijn dat HBSS wel zeer ongelukkig verloor van DOTO. Dc Schiedammers hadden zonder pech zelfs kunnen winnen- Nu zorgt een 32 nederlaag er voor dat HBSS bet con tact met de kopgroep heeft verloren. In de tweede klasse van de afdeling Rotter dam bracht de altijd enerverende derby GTBGSS zoals we voorspelden de 3—1 overwinning voor de beste derbyfigbtcr GTB. Nu zy gezegd dat GSS kennelijk niet getraind heeft in de wintermaanden want de Gustomannen misten het uithou dingsvermogen terwijl GTB over een goe de conditie beschikte. HBSS bleek volkomen gelijkwaardig aan DOTO maar de doelpunten vielen aan de ene zijde nog al fortuinlijk, om juist aan de andere zijde (strafschop gemist!) uit te blijven. In de 23e minuut zet Breu- gum scherp voor zodat Vermeulen kan in koppen. De hal ketste echter van de bo venlat waarna Schop doelpunt. Drie mi nuten later schiet Van Winden hoog over het doel. Eerst in de zevende minuut na rust komt DOTO naast HBSS mede door dat de gastheren hun lichaamskracht fors gebruikten. De linksbuiten bracht de stand op 11. Nogal ongelukkig Jcwam HBSS achter te staan toen de Schiedammers meenden dat arbiter H. Bolder zou ingrijpen. Het werd via de midvoor van DOTO 21. Prompt kreeg HBSS de kans voor de ge lijkmaker. Zuiver schoot'HBSS in en een achterspeler sloeg alsnog de bal met de hand uit het doel. De zo geroutineerde Chris Scheffers faalde evenwel. De man nen van Pernis konden daarna een mes scherpe uitval doen omdat de HBSS-ers bij het strafschopgebied van DOTO ston den. Plompverloren kwam DOTO zo op 3—L Eerst enkele minuten voor tijd kon Cor Vermeulen de achterstand verklei nen (3—2). Verdiend heeft GTB stadgenoot GSS kunnen, slaan. Aangemoedigd door een wel zeer enthousiaste aanhang heeft GTB ook meer wilskracht en uithoudingsver mogen kunnen opbrengen dan de scheeps bouwers. De ploeg van Gusto begon tech nisch goed De combinaties rolden vlot naar het doel van de Technische Be drijven. Daar ontstond dan ook de eerste kortsluiting toen Van Deuzen na een half uur inschoot, GSS kon steeds minder weerstand bieden. De achterhoede roeide met te korte riemen en ook de binnen- spelers van de scheepsbouwers misten steeds meer de goede vaart. GTB veroor- Loofde zich in de vijftiende minuut van de tweede helft een strafschop te missen maar daarna kwamen de treffers. Mid voor Van Steenbergen schoot tien minu ten later de gelijkmaker in. Toen daarna sen GTB-voorhoedespeler doortastend naar het GSS-doel draafde zag doelman Den Ouden van het verweer at (21>. GSS had geen adem meer zodat de op volle toeren draaiende GTB-ploeg vijf minuten voor tijd verdiend 31 maakte. SCHIEDAM, maandag. De heer E. van B. uit Rotterdam wilde in een bus van de RET, toen deze zaterdagavond om 11.15 uur van de halte in de Gerrit Ver- boonstraat wegreed, opstaan. Hij zocht steun in de aan het dak bevestigde hand greep boven zijn hoofd. Deze schoot ech ter los en de heer Van B. kreeg de me- talenstang op het hoofd waardoor hij een hersenschudding opliep. Deze onfortuin lijke passagier werd eerst naar de Dr. Noletstichtmg gebracht en is later per ambulance naar huis vervoerd. SCHIEDAM, maandag. De heer A. J. de V. deed aangifte van de diefstal van zijn bromfiets, die niet op slot aan de Boerhavelaan stoncL De heer J. P. W. van P. deed aangifte dat van zijn aan de Lange Haven staande bromfiets de koplamp is afgenomen gestolen- (Van ome correspondent) MAASSLUIS, maandag Het ziet er naar uit, dat de moeilijkheden die Maas sluis heeft In zjjn watervoorziening, om dat de eigen installatie onvoldoende, wordt, steeds dichter bij de zo noodzake lijke, overigens technische oplossing ko men. Wat de smaak van het water be treft, heeft Maassluis natuurlijk geen haast om de aansluiting op het Rotter damse net te bewerkstelligen, maar zo als reeds gezegd om technische rede nen wordt het probleem bij de zich voort schrijdende uitbreiding van Maassluis met de dag groter. De druk in de etagewoningen vooral op piekuren laat te wensen over om slechts één der maeüijkheden te nemen. De urgentie van dit vraagstuk heeft er toe bijgedragen, dat Maassluis vrij snel rijksgoedkeuring kreeg voor de bouw van een reinwaterkelder. De voorbereidingen voor de bouw van deze installatie worden getroffen en woensdag zal de eerste paal in_de Sluispolder-Oost in de grond gaan. bekend, zal de aansluiting vanaf Vlaardingen bewerkstelligd worden. Langs rijksweg 20 tussen Maassluis en Vlaardin gen wordt het buizennet thans m de grond geplaatst, zodat ook dit onderdeel van de aansluiting van Maassluis op het Rot terdamse drinkwaternet met de dag dich ter bij komt (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag Op ini tiatief van rector dr. F. J. Huisman van het Gemeentelyceum organiseerde schoolclub Catena zaterdagavond in Mu- 'zanda een feestavond, welke geheel door eigen krachten verzorgd werd. Deze avond was niet m de eerste plaats voor de leerlingen bedoeld, maar had als hoofddoel het contact tussen de ouders de schoolclub te bevorderen. Dit bleek ook uit de openingswoorden van de voorzitter van „Catena", Hans v. d. Sluis. Dat men 25 minuten te laat begon kwam mede door de geweldige toeloop, want er moesten stoelen bijgesleept worden om alle ouders, leraren en leerlingen 'n plaats te bieden. Men had er een programma in revue- vorm van gemaakt. Dit is bij de aanwezi gen beslist aangeslagen. Voor het voetlicht traden: Eri Theu- nissen, viool het jeudige publiek kon dit optreden blijkbaar niet erg waarde ren. Leen Hoogerwerf, zang en guitaar The Dutch Dancers; meisjesballet; schoolkoor van Catena, 22 meisjes met zang in de stijl van „Sweet Sixteen" Kees Kwak, piano Barry Thomson, voordracht „The Lexïno's", accordeon de goochelaar Rafah de guitaar- band „The Studiers" sneltekenaar Mare den Hertog; ballet van Liesbeth van Beek, zang van Marjan Jiskoot en Jan van Wagendonk en viool van Hugo Holleman, De presentatie was in handen van Els van Roon, terwijl de algehele samenstel ling berustte bij les Hoogland. Ook vlaggen aangeboden (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag— Voor het begin van de wedstrijd Zwaluwen-Uodan Boys had op het middenveld een kleine plechtigheid plaats, waarvan de bedoeling voor het aanwezige publiekwaarschijn lijk verloren is gegaan. Middelpunt van dit alles was de heer D. Maateboer, lid van Zwaluwen en vo rig jaar deel uitmakend van de techni sche commissie. Na een korte tijd van voorbereiding had de heer Maateboer kans gezien via enkele Vlaardmgse be drijven zoveel geld bij elkaar te „bede len", dat hij zaterdag aan de voorzitter van Zwaluwen, de heer D. van der Snoek, voor het gehele eerste elftal nieuwe shirts, nieuwe broekjes en nieuwe kousen kon overhandigen. Bovendien overhandigde hij een nieuwe verenigiogsvlag en een zestal grensrechtersvlaggetjes, die door de heer Van der Snoek met groot plezier werden aanvaard. Voortaan zullen we de Vogels dus zien in een satijnen zwarte broek, witte kou sen en met een wit shirt, waarop licks een „zwaluw" is aangebracht, terwijl even onder het middel twee horizontale zwarte strepen de garnering vormen. En, mis schien ten genoege van de pers, achter op de rug: rugnummers. De spelers hebben hun dank zaterdag middag al getoond door het aanbieden van twee kostbare winstpunten! (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag De door „De Haven" afgelopen week georgani seerde kermis bracht 800.op. De lei ding was met dit resultaat zeer tevreden. SCHIEDAM, maandag. Mevr. G. H. F. C.-M. deed aangifte van de diefstal van een bedrag van 120.— uit haar woning aan de Rotterdamsche Dijk. Vermoedelijk is de dief de woning binnengekomen door het slot van de buitendeur open te maken met gebruikmaking van een haakje via en de brievenbus naast de huisdeur, die niet op het nachtslot stond. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, maandag De hervat ting van de competitie is voor de rechts achter van Exeelsior/M Leo de Haas niet zo prettig geweest. In de tweede helft in de uitwedstrijd tegen De Zwerver liep bij een hersenschudding op. Hij werd per ambulance naar Maassluis vervoerd en zal voorlopig enige weken volkomen rust moeten houden. De wedstrijd leverde voor Exc.M., dat met drie invallers uitkwam, voorts het verlies van de kostbare punten op. In de eerste helft werd de score blank gehou den, doch na de rust sloeg De Zwerver zijn. slag en won met 4—0. Excelsior 2 deed zeer verdienstelijk werk door met 32 van. Quick Boys 2 ta winnen. Geheel tegenovergesteld was de 80 nederlaag van Excelsior 3 tegen Zuidland 2, Ook Excelsior 4 moest flink (41) in het zand bijten tegen HVO 2. Excelsior 5 won met 51 van DVO 2. Uitslagen junioren: RK WIK al—Ex celsior al 10; SVDPW b—Excelsior bl 12; Excelsior clHDS cl 1—1 en Ex celsior c2HBSS c2 18. Het VDL-terrein werd voor alle wed strijden afgekeurd. a MAASSLUIS, maandag -1— De parochie van de H.H. Petrus en Paulus te Maas sluis heeft haar nieuwe pastoor I». P, M. Vester (1912), sedert 1946 rector van het Liduinatius te Leiden. De nieuwe pastoor, die pastoor J. Franse benoemd tot her der van de parochie in Blelswljk op volgt, is door Deken Eoelrijk van Schie dam geïnstalleerd. Door een grote stoet bruidjes vooraf gegaan. betrad de nieuwe herder de kerk. De aanwezigen zongen een welkomstlied. Na de schriftlezing hield de hoogeerwaar de deken van Schiedam een toespraak, waarin bij de taak van de priester in het algemeen en die in het bijzonder van dqj parochieherder uiteenzette. Zondagmiddag is van de gelegenheid om in de r.k. school aan de Zuidvliet na bij de kerk om met de nieuwe herder kennis te maken een druk gebruik ge maakt. MAASSLUIS, maandag Vanmiddag is de heer A. J, Hennevanger (63), die 24 maart vijftig jaar aan de N.V. Ver enigde Touwfabrieken te Maassluis was verbonden, in „De Ridderhor op harte lijke wyze ter gelegenheid van dit gouden jubileum gehuldigd. In plaats van kaarten Heden overleed mijn lieve vrouw LISA STEINAS-PINCHASÏK in de ouderdom van 58 jaar. S. Steinas Schiedam, 24 maart 1983. Havervdijk 537. De begrafenis zal plaats vinden dinsdag 26 maart ajs. om 12 uur op de Jood se begraafplaats aan het Toepad te Rotterdam. Geen bloemen Liever geen bezoek Heden nam de Here tot Zich, nog onverwacht, on ze innig geliefde behuwd, en grootmoeder, zuster, behuwd-zuster en tante HENDRIKA WILHELMEN A SCHILPEROORT- VAN KATWIJK op de leeftijd van 61 jaar. Psalm 27 vers 7. Voorschoten: J. Schilperoort- Luyendyk Aat Schiedam: A. van Kruin ingen- van Katwijk Leiden: P. va» Katwijk Schiedam: J. J. Schilperoort- van Katwijk Joh, van Katwijk A. M van Katwyfc- Jansen en verdere familie Leiden, 23 maart 1963. Wasstraot 8. De begrafenis is bepaald op woensdag 27 maart as. om 1130 uur op de algera begraafplaats te Schie dam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1