Westlandse stroper zoclit jungle-romantiek VOETBAL: Pasen biedt mogelijkheden Slechts tien huizen meer in maart Voor de kantonrechter: Herdenking gevallenen Selectie schilderijen van Wedgwood-prijs in Stedelijk Museum Wim de Raay won tafeltennisbeker van Hennes DVS Paasklanken van carillon Wie heeft iets verloren LAMPIONOPTOCIiT ZAL VAN DIVERSE PUNTEN STARTEN Aantal teams Lente Symphonie Burgerlijke stand Herindeling van honkbal competitie Portier vertrekt KORFBAL Competitie gaat met Pasen door Remmen blokkeerden: bromfietser gevallen TENTENEN KAMPEERARTIKELEN Lentefeest van soc. Guillaume Grasbranden aan de lopende band Dieven wisten van wanten KERKDIENSTEN Het Sin gelk wartier hield eierenconcours voor klaverjassers Meer animo voor muziekwedstrijd EÜROTAX] TELEFOON grote markt 3 r té lef. 68770 PONDERDAG 11APRIL 1963 (Advertentie UfJ Advertentie 1-M.) Beter leven betekent ook beter, gekleed gaan voor minder geld! En daarom kopen onze klanten morgen de overbekende Bel- O-Fast po pel i ne d amesblouse van 9.75, die zich zelf strijkt in de. was voor een. prijs,, die. voor niemand een bezwaar is. Bel-O-Fajt popeline damesblou- ses. van zelistrfjkende, hoog waardige popetine, blouses, die U kraakhelder, als nieuw na het wassen weer aantrekt, liU voor nog géén zet gulden.'- SCHIEDAM, donderdag. De her denking van de Gevallenen zal in Schie dam weer op de traditionele wijze worden gehouden. Op vrijdagmorgen 3 mei worden in de aula van 't Stedelijk Museum de algevaar digden van de zesde klassen van alle la gere scholen ontvangen. De wethouder van onderwijs, de heer H. Sabel zal tij dens deze bijeenkomst namens het ge meentebestuur symbolisch de uitreiking verrichten, van het herinneringsboek] e „Volk in verdrukking en verzet 1940— 1945". Zaterdagavond 4 mm 2al de tocht van het Stadhuis naar het monument aan de Gerrit Verboonstraat plaatsvinden. Het vertrek vanaf de Grote Markt zal dit jaar vijf minuten eerder zijn dan andere jaren. Dit om meer tijd beschikbaar te hebben voor de kransleggmg bij het monument. Om 20.00 uur precies zulten, de twee minuten stilte ingaan. De gemeente heeft voor de^e tocht reeds circulaires verzonden. Zij, die er nog geen ontvingen en toch wensen deel te nemen, kunnen zich opgeven bh de heer J. H. P. v. d. Brugge, Vondellaan 52b, tel. 67406. SCHIEDAM, donderdag. Een. aantal hedendaagse schilderijen, geselecteerd uit de inzendingen voor de Wedgwood-prijs 1963, zal in het Stedelijk Museum van. 20 april tot en met IS mei worden geëxpo seerd. De tentoonstelling zal worden geopend door de heer H. Klein, secretaris van de jury van de Wedgwood-prijs, op vrijdag avond 16 april om kwart over acht in de aula van het Museum. SCHIEDAM, donderdag Het paas- - voethal kan voor enkele Schiedatnse clubs van beslissende betekenis voor het eindresultaat worden. Dat geldt niet voor het zaterdagvoetbal omdat PPSC vrij is en juist PP de enige kampioenskandidaat is in deze sector. Het geldt zeker VOOr SFC dat de kans krijgt onbereikbaar te worden voor de laatste concurrent in 4 F. bet sterke Tedlro. Het geldt ook voor Ex celsior *20 dat de kans krijgt het degra datiegevaar te verminderen. j Lager KNVB Twee wedstrijden voor tweedeklasser Excelsior '20- Zaterdag speelt Eïxcelsior '20 in Den Haag tegen het gerenommeer de HBS en maandag in Thuriede tegen Blauw Zwart Als Excelsior zaterdag zou winnen wordt het mogelijk dat Excel sior '20 maandag de voorlaatste plaats aan Blauw Zwart overdraagt. Dat moet enige krachtsinspanning waard zijn. voor al nu de stadgenoten tot betere prestaties zijn gekomen. Zaterdag moet DHS in Maassluis VDL van de derde plaats kunnen stoten. Het is geen gemakkelijke taak maar DHS levert deze prestatie omdat DHS tevens j de tweede plaats verovert. Maandag kan j HOV falen in Flakkee en in Kethel zal DHS de baas blijven over ASW. Nu zakt J ASW naar de staartpositie zodat de geel- zwarten stugge tegenstand mogen, ver- waditen. Martinit moet er een eer in vinden j maandag in Harga de bijna-kampioen Oranjeplein te kloppen. Veel spanning levert 4 F. Met zes pun- ten voorsprong en. nog vijf wedstrijden te spelen kan SFC de laatste concurrent 1 Tediro van zich af houden. Toch kan struikelen fataal zijn en daarom vrezen wij dat SFC maandag op de Boshoek Dindua, dat in gevaar verkeert, moeilijk i kan weerstaan. Ook Demos krijgt last van de zenuwen want onnodig zijn de Schie- dammers in de boezem van het degrada- tiespook gevallen. Verlies tegen Steeds Volharden op Harga betekent dat Demos de rode lantaarn in handen krijgt maar Demos kan zich met een goede overwin- nmg revancheren. De reserves: Dindua 2Schiedam 2 (zat.); maandag Excelsios '20 3Olym- pia 3; Schiedam 2SMV 2. Afd. Rotterdam Enigszins onoverzichtelijk Is de situ atie voor de zes Schiedamse clubs iri de drie eerste klassen van de afdeling Bot terdam van de KNVB. Ursus en DRZ hebben met zwak spel hun goede plaat sen in IA prijs gegeven. Gevreesd moet worden dat DRZ zich bij het in eigen huis wel felle Oud-Be ij er Land niet her stelt Ursus kan in de kopgroep blijven door in Harga' VOB te slaan maar ook Ursus zal beter moeten voetballen dan zondag is geschied, In Harga moet SV- DPW van Swift Boys winnen om de tweede plaats achter Nado V. te behou den. Wilton Fijenoord kan een gelijk spel tegen het stevige DEH bevechten, het zal de inzet zijn voor het verlaten Van de laatste plaats in 1B. Als paas- attractie is er de derby Schiedamse Boys Schiedam, beide clubs hebben de pun ten hard nodig. Mentaal lijkt Schiedamse Boys ons harder dan Schiedam. We ge loven dat de thuisclub in deze altijd on berekenbare plaatselijke strijd gaat win nen. Lagere elftallen: SW 5Hermes DVS I 5; DHS 2Neptunus 5; Overmaas 5— I Hermes DVS 5; DHS 3—Zuiderster 2; I SFC 2—Belvédère 2; PFC 2Demos 2; I Martinit 2—NRC 2; TGOB 2—SFC 3; I Wilton Fijenoord 2—SVDPW 2; Schie- dam 3—Groen Witten 2; Hermes DVS 1 Sparta 11; Spartaan "20 5SW 6; Ex celsior '20 4Hermes DVS 8; Excelsior '20 5—Sparta 13; SW Z—CW 7; OW" 3 —Excelsior '20 6; Martinit 3DHL 3; I Demos 3Hlllesluis 4; SFC 4Zuiderster 4; DRZ 2Dindua 5; De Hollandlaan 5 Ursus 2; SVDPW 3—ASB 2; Schiedamse Boys 2—Swift Boys 2; Hellevoetsluis 4 Schiedam 4; SVDPW 4—Smeetsland 2; Smeetsland 3—SVDPW 5; Excelsior '20 7 —Xerxes 8; Musschen 8DHS 4; Pro gress 4Excelsior '20 8; RK WIK 4—DHS 5; DHS 6—Feijenoord 15; Demos 4-DJS 4; Tediro 4—Martinit 4; DJS 5—Demos 5; WF 3—Het Noorden 7; DEH 3—Ursus 3; Pechvogels 2—WF 4; Ursus 4Voor waarts 4; TOGB 6Schiedam 5; Hermes DVS 9—Spartaan '20 11; RFC 9—Excel sior '20 9; RK WIK 5—Excelsior '20 10; Steeds Volharden 5—Martinit 5; Aeolus 6—WF 5; DRL 6—Demos 6; DHS 7—Mar tinit 6; SFC 6—VFC 8; Schiedamse Boys 3Oud-Beijerland 3; DRZ 4DBGC 4; AVS 5—Excelsior '20 11; Groen Witten 5 Schiedam 6; Schiedam 7—TOGB 7; SVO 3—DHS 8; Schiedam 8—Afrikaan- der Boys 2; Zaterdagvoetbal Met een overwinning op Nieuw-Lek- kerland zal HBSS de positie in de mid denmoot van 3 A consolideren. GTB kan wmnen in de uitwedstrijd tegen GOZ. In Harga mag GSS al blu zijn met een puntendeling tegen Egelantier Boys. De overigen: PPSC 2—DOTO 3; GTB 2 PPSC 3; Zwaluwen 5HBSS 3; PPSC 4—TOGR 4; GTB 3—GSS 2; Rozenburg 4—HBSS 4; PPSC 5—Sunlight 3; HBSS 5—GSS 3; HVO 6—HBSS 6; Sunlight 4— PPSC 6; HBSS 8—Zwaluwen 9. Regio nale jeugd: Hermes DVS—Ajax en Blauw Wit—SW. SCHIEDAM, donderdag. De wild stand moet beven voor de kwaliteiten van de Maaslander P. J. van der G„ indien men de ivoorden van de wnd-substituot- officicr van justitie bij het kantongerecht te Pchledatn, mr. H. Franken, letterlijk moet nemen. „TJ behoort tot het gilde van de notoire stropers", zei mr. Franken tot dc verdachte, die op 8 december In het Westland heeft gejaagd na zonsondergang. Hö werd daarbij geassisteerd door Van der A., die de lichtbak had gedragen. Deze kon wegens werkzaamheden woens dag niet ln het gerechtsgebouw aanwezig „De wildstand is door Van G. bij Maas land enorm verminderd", zei de officier, die mededeelde dat „ze nog maar net bezig waren met de lichtbak ot er waren al vijf hazen geschoten, dat was snel voor elkaar." Van der A. had de politie gezegd dat hli slechts meedeed voor het avontuur. Hij was zo bevangen van de romantiek van het patrouille-lopen in Indonesië, dat hij de gelegenheid had aangegrepen om dat spannende sluipen in het Westland voort te zetten. De stropers waren moeilijk te grijpen en daarom bracht de officier hulde aan de politie en de mensen van Staalduinen. Verdachte G. vond, dat die politie hele maal zo knap niet was, hij was gevlucht en 's maandags was hij vrijwillig naar de politie gegaan. Ook zou hij heus niet zó te keer zijn gegaan als de officier zei. Hij was zelfs een sportieve stroper, want er waren knapen die zelfs op zwangere hazen jagen en dat bederft de goede naam van mannen als G. In een hoek van de zittingszaal lagen een jachtgeweer, wat accu's en lampen, tezamen het strijdmateriaal van G. De kantonrechter mr. P. B. Cos verklaarde de apparatuur verbeurd en bovendien zal G. 125 moeten betalen waarvan 50 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar omdat hij geen vergunning had tot het jagen, verder i 25 omdat hij geen jachtakte heeft en 25 omdat hij 's nachts op jacht ging. Zijn assistent werd bij ver stek tot 125 waarvan 50 voorwaarde lijk met een proeftijd van twee jaar ver oordeeld. SCHIEDAM, donderdag. De stads- beiaardier de heer Cor Don zal op Eerste Paasdag van 's middags 12 uur tot half een het carillon in de toren van de Gro te Kerk bespelen. Hij zal een gevarieerd Haas-programma ten gehore brengen. Het beste horloge wat U kopen kunt I In staalvanaf ƒ125.— In bladgoud vanaf ƒ135.— In Goud vanaf ƒ390.— Internationale garantie Wij tonen U gaarne de volledige koliektie. HULP BEBOET Ook hulp aan anderen kan bestraft worden. Dat ondervond de 25-jarlge Haag se chauffeur G. G. H. L, D. T-, die op 26 juni op de Nieuwe Damlaan een colle ga met zijn vrachtauto tot de as ln het zand zag zitten. „Het Is Wel sneu dat men bekeurd wordt als men een ander helpt maar er zfln fouten gemaakt" zei de offi cier. Verdachte T. meende, dat er van fouten geen sprake was. Hij had een ketting ge bonden aan de andere auto en bij wou met zijn vrachtauto de ander weer op weg helpen. Zijns inziens had men kunnen zien, dat de ketting er was en dat de auto's vreemd op de weg stonden. Toch- was een bestelauto tegen de ketting ge botst. Officier en kantonrechter gaven de raad altijd aan de verkeersveiligheid te denken. Ze wilden wel clement zijn, het werd dan ook vijftien gulden boete of drie dagen hechtenis. SCHIEDAM, donderdag. Gevonden voorwerpen té bevragen aan het Hoofd bureau van Politie te Schiedam tussen 9.09—12.30 uur en 2.00—8.00 uur: mohair sjaal; rode portemonnee met inhoud; ijze ren omhulsel van mandfles; rood kinder tasje met inhoud; sjaaL Te bevragen bij de vinders: een paar grijze wollen handschoenen, Klare rib eek, Eendrachtstraat 46b; een paar handschoe nen, Loch, B.K.Laan 245b; zwarte dames- handschoen (rj, Postkantoor, Tuinlaan; een paar glacé dameshandschoenen. Van Tricht, Burg. van Haarenlaan 1435; een paar bruine kinderhandschoenen, Suijker, Warande 99; bruine glacé herenhand schoen, Vermeulen. Van Smaleveltstraat 5b; een paar dameshandschoenen. Ruiten berg, West Frarikeland5estraat 62b; kin- derwaigendekentje, Colling, Brugman straat 23; een paar zwarte sokken Con cierge Chr. Technische School, Nieuwe Damlaan; zwarte regenbroek, Van Duil- den, Esdoomlam 14b; badgoed, admini strateur Christelijke Technische School, Nieuwe Damlaan; pakje ondergoed, Ke gel, Veenlantstraat 25b; jeugdspaarkaart, Klerks. Jan Steenstraat 33; gouden kin derringetje, Majoor, Van Ruijsdaellaan 72; Manchetknoop, Nefkens, Charl, de Bour bonstraat 27; geldsbedrag. Bonefaas, Alex, Numnnsstraat 14c; damespolshorloge, Brok, Tuinlaan 52; geldsbedrag. Van Bochove, Groenelaan 50b; autowiel. Kei ler, Bokelweg 26; beige-witte hond. Die rentehuis, St-Anna Zusterstraat 47; par kiet, Ponsen, Alf. Ariènsstraat 150; hon denpenning, v. d, Gaag, Dr. A. de Jongh- straat b2; groen kinderfietsje. Van Pelt, Van Beverenstraat 22; driewielig kinder fietsje, Gximmius, Alb. Thijmstraat Slb; autostepje, Ruigrok, Vlaardingerdijk 281a; damesportemonnee met inhoud, De Reu ver, Ribeslaan 3; zwarte herenportemon- nee, Vredenbregt, Van Kamebeekstraat 32; plastic kindertasje, Etman, Dr. Wi- bautplete. 147; plastic kinderportemon nee tje, De Raad, Dr. Kuyperlaan 21; ak- tentas met inhoud, Gilyamse, Dr. Kuy perlaan 63; bruin lederen portemonnee i met inhoud. Kerkhof, Van Dijckstraat 19a; geel-xode kinderportemonnee met inhoud, Jongepier, Van Ostadelaan 20a; bruine damesp. m. inh-, Reine Vissterstr, 16; br. damesbeurs met inhoud, Van Asten, Anth. Muijsstraat 52; lipssleutel, Oosterveer, - Emmastraat 7; ballpoint in étui. Spijer, Iepenlaan 70; ring met sleutels, Van Haa- gen. Van Swindenstraat 69b; ring met sleutels, Ammardorffer, Van Lseuwen- hoeekstraat lla; rozenkrans, Breedvelt, r Ga Meistraat 15b; bos sleutels. Frenay, West Frankelandsestraat 49b; bril in étui, Van Knape, Nieuwe Waterwegstraat 5. I88-170.1B Schoolsporftoeniooi Morgen om 9 uur hegint de ver koop van deze zelfstrljkende popeline Bel-Q-Fast blouses, In wit, in de-maten Bü W vcor *ÈV9 BEVROREN RUIT Advertentie Z.M.j Gêfn lef, óf schrift, fcotl. (Advertentie i.M.) Zo ijverig heeft de 28-jarige VJaardiny- se magazijnmeester A. XV. D. 's morgens met zijn starter van zijn auto gestreden, dat men het hem niet zo kwalijk moet nemen, dat hy met een ondoorzichtige bevroren voorruit tegen een geparkeerde auto reed ln de Emmastraat. De kantonrechter vond het een vreemd verweer, de officier voegde er aan toe dat men rekening dient te houden met slechte weersomstandigheden, dat men desnoods tien minuten langer tracht een auto te starten en daarbij tevens de ruiten goed moet reinigen. Met een bevroren ruit rijdt men niet. De kantonrechter mr. P. B. Cos liet dan ook 35 boete noteren voor de bevroren ruit en hij voegde er 35 voor de aanrijding aan toe. ■verpak] SCHIEDAM, donderdag. Het zal in de week na Pasen wel weer, zoals ieder jaar met het school sport toernooi op het Harga-com- plex een gezellige drukte geven. Scholieren zullen hun klasgenoten aanmoedigen, ouders (want die komen vast ook) zullen van achter het lijntje de prestaties van hun kinderen in. de voetbal- of handbal- wedstrijden gadeslaan. Het aantal schoolelftallen, dat zich voor bet voetbaltoernooi Het Inschrijven, ligt weer hoger dan vorige Jaren: 110. Deze wedstrijden worden dinsdag, woens dag en donderdag gespeeld. Voor de handbahvedstrijden, die op vrijdag 19 april gespeeld zullen worden, gaven zich 79 el/tallen en zeventallen op- De ontmoetingen vinden plaats op de terreinen van Hennes-DVS, SVDPW, Ursus en Demos in het Hargasportpark. Dinsdag en woensdag komen, de lagere scholen en de lagere elftallen van de ULO-scholen in het veld. Donderdag spelen de „groteren", de eerste elftallen van de bedrijfsscholen van Wilton, Gus to, de ULO-scholen en technische scho len, van de RHBS, het Sted. Gymna sium en het R.-K. Lyceum. De slotwedstrijden in dit toernooi wor den op Koninginnedag gehouden. Dan zullen de beste voetbalteams het moeten opnemen, tegen het selectie-elftal uit Vlaardmgen, De winnaars van de honk- balsfnjd zullen dan tegen de kampioe nen van Rotterdam moeten spelen. ?abants ZHNEN» fARM« El MI OR SPORTSHIRTS (Van een onzer verslaggevers) V AARDINGEN, donderdag In maart vermeerderde dc woningvoorraad in Vlaardlngen met slechts tien hulzen. De bruto vermeerdering bedroeg 16 wo ningen. door het gereedkomen van 16 ga lerijwoningen aan de Prof. Mekelstraat van het complex 160 womngwetwonïngen van „Samenwerking. Door sloop vermin derde de voorraad met zes huizen. Per 31 maart waren 1273 woningen in aanbouw: 404 in opdracht van particulie ren, 807 in opdracht van de gemeente en 62 in opdracht van een woningbouwvere niging. In totaal kwamen in het eerste kwar taal 1963 siechts de genoemde zestien wo ningen gereed en bedroeg de saldo ver meerdering in de periode derhalve ook slechts 10 woningen. Naar landelijk voorbeeld GEBOREN: Nancy C. J., d. v, R. B. Sehroter en M. J. J. van Reeven; Jacobus A., z. v. W. Plooij en P. Schaar. OVERLEDEN: F. K. Weïnrauch, 38 jr.; A. Leentvaar, 67 jr.; A. L. Smitt, 54 jr.; A. Scheurkogel, 97 jr.; A. Bijloo, 76 jr.: D. Krauwel, 69 jr. Koel - Kleurig - Komfortabel Moderne strepen- en boordmodellen In de kwaliteiten Bel-o-Fast en Tricot nylon Vanaf 13.90 Advertentie LM A A's de mooie dagen weer komen, en de grote uittocht begint weer naar bos of strand... de hele mik-mak in de wagen... brood mee, en dan... niet te vergeten die handige opvouwbare lekkere luie stoeien. Voor Vader en Moeder, zo'n stoel die lekkerder zit dan die goeie ouwe bij de haard. Zulke stoelen verkopen wij morgen... geheel opklaffeare vouwstoel in een solide ijzer- constructie... vouwstoel met linnen loper en houten arm- leggers, stoeien van 14.50, nu voor nog géén tientje. SCHIEDAM, woensdag. Ook in het Rayon Rotterdam van de XNHB wil men naar voorbeeld van de landelijke honk- balcompelltie komen tot een schelding tussen standaardleams en reserve-negen tallen. Dat is voor een landelijke compe titie ln opbouw al moeilijk, raaar het Is nog minder gemakkelijk voor een rayon, dat nog niet de beschikking heeft over een onbeperkt areaal. De nieuwe indeling heeft tot gevolg dat het Schiedamse RDZ (laatste standaard team in het Rayon, omdat na SW de twee stadgenoten Schiedam en DHS naar de landelijke klassen gepromoveerd zijn) in de tweede klasse is terecht gekomen. DRZ speelt tegen BHC, CW, Hermandad, Leoniaas, Nado Vooruitgang: Rotterdam se clubs, die niet veel zwakker en in en kele gevallen zelfs iets sterker zullen zijn dan DRZ. Ri de nieuwe reserve eerste klasse speelt nu Schiedam 3 tezamen met Feijenoord 2, Libanon 2, Neptunus 2, RFC 2 en Sparta 4, Ook hier Rotterdamse tegenstanders, waarbij vooral de kracht van Neptunus en RFC geducht mag worden, In de laagste klasse, de reserve tweede klasse speelt DHS 2 en Schiedam 4 teza men met The Hawski 2, Neptunus 3, RFC 3 en VFC 2, Gezien het wisselvallig karak ter van zo'n „staartafdeling" mag ver wacht worden dat DHS 2 en Schiedam 4 met voor de concurrenten zullen onder doen. Het is voor het eerst, dat het vijftien jarige Schiedam met een vierde negentai in het veld komt. In deze nieuwe compe titie wordt een gehele competitie (dus uit en thuis) gespeeld en zo mogeiyk nog een hele of halve aanvullende competitie, dit laatste voor de drie hoogst- en de drie Iaagstgeklasseerde teams, waarbij de be haalde punten zullen meetellen voor het totaal. Vóór 11 juni wordt een beslissing genomen over de vorm van de verlenging van de competitie. In de jeugdcompetitie 2ijn Schiedam en SW vertegenwoordigd in de eerste klas se; SW 2 in de tweede klasse; Schiedam in de Babe Ruthieague en Schiedam B in de BRL/BIecsiogcompetitle. VLAARDINGEN, donderdag Naar wa vernemen, heeft de heer J. de Ligt, por tier bij de Stadsgehoorzaal, ontslag geno men Uit zija functie. Het is hem per 1 mei 1963 eervol verleend. De heer De Ligt had ook uit hoofde van zijn functie ook bemoeiingen met de plaatsverstrekkingen voor het VKC. (Advertentie l.M.) SCHIEDAM, donderdag. Ook dit jaar wordt er weer, op maandag 6 mei, een lampion-ster-optocht gehouden. In afwijking tot andere jaren zullen nu van diverse punten in de stad een aantal stoeten vertrekken, die elkaar op het parkeerterrein op de Broersvest zullen ontmoeten. Hier zullen de muziekkorp sen, waardoor elke stoet wordt begeleid, een aantal muzieknummers ten gehore brengen. Daarna keren de groepen weer naar hun vertrekpunten terug. Voor de goede orde is het wel ge wenst, dat de deelnemende verenigingen, en vooral die verenigingen die door een band worden vergezeld, de organisatoren hiervan tijdig op de hoogte stellen. Zü kunnen zich hiertoe in verbinding stel len met de heer P. J. Drenth, Burg. Van Haarenlaan 946, tel. 63838. Voor de regeling van de opstelling in het oostelijk, zuidelijk en westelyk stads gedeelte zullen respectievelijk de ver enigingen Het Singelkwartier, Schiedam- Zuid en „De Jeugdhaven'' zorgen. .In Nïeuwland geschiedt de opstelling door een commissie van dg VNFG (v.m. OV), waarbij men zal proberen ook de Ke- thelse kinderen gelegenheid te geven de optocht mee te lopen. De deelname is voor alle kinderen, ongeacht of 2ij lid zijn van een vereni ging, vrjj. VLAARDINGEN, donderdag Vlaar- dingens bevolking vermeerderde in maart met 86 personen en bedroeg op 1 april 70.587. rgmlcïit b genie- I café en doplat- kapltein SCHIEDAM, donderdag. Het is voor zover ons bekend nog nimmer voorge komen, dat de KNKB voor het paas weekend eau volledig wedstrjjdprogram- ma heeft samengesteld. In het bijzonder tivcedc paasdag Is in het verleden steeds gereserveerd vonr verenigingsseriewed- strijden. De grote competitie-achterstand heeft er toe genoodzaakt deze traditie ie onderbreken. Op tweede paasdag zal nu een vrijwel volledig competitiepro gramma worden afgewerkt. Een uitzon dering is slechts gemaakt voor clubs, die op de paasdagen deelnemen aan toer nooien in het buitenland. Ook de CKB heeft voor paaszaterdag wedstrijden vastgesteld, maar op tweede paasdag worden in CKB-verband toch seriewedstrijden gehouden: Op die dag neemt GDI met een senioren- en een aspirantentwaalftal deel aan series van ITES in Den Haag. Succes trekt op tweede paasdag met een grote schare naar Souburg, om daar de competitiewedstrijd tegen Animo te: spelen. Op 21 oktober wonnen de blauw- witten op eigen terrein verrassend met 6—5. Of dat weer in de uitwedstrijd zal lukken wagen we te betwijfelen, maar de steun van de supporters kan hier toch veel goed doen. Animo heeft 13 punten uit 13 wedstrijden tegen Succes 7 uit 13. Schiedam gaat bij Pams op bezoek, dat de fraaie derde plaats Inneemt. De ze club van Nederlanders, die vroeger in Indonesië woonden, is bijzonder snel en produktief. Op 15 september wonnen zij met 9—6 van Schiedam. We veron derstellen, dat ze nu weer aan het lang ste eind zullen trekken. ODI krijgt zaterdag DIO op bezoek en het moet wel heel raar lopen als dit geen Schiedamse overwinning wordt- Op passen blijft echter de boodschap, want de uitwedstrijd leverde niet meer dan een 2—2 gelijk spel op Verder zijn vastgesteld: Ons Huis 3— Schiedam 2; Schiedam 3Hillegersberg 2; HPV 2—Succes 2; KOAG 2—ODI 2; aspiranten: Chariois a-Schiedam a en KOAG a—ODI b. SCHIEDAM, donderdag. Op de Rol- brug is gisteravond de 48-jarige Vlaar- dinger K. G. D. met zijn bromfiets ge vallen doordat zijn remmen, toen hij voor een auto moest stoppen, blokkeer den. De man werd met een gebróken onderbeen naar het Algemeen Zieken huis in Vlaardingen gebracht. Zijn zoon, die achter op de bromfiets zat, man keerde niet» (Advertentie 1M.) [eikbaar L Kuimu arkeren. Dit is niet zo maar een aan bieding Nylons, neen, dit is een speciale verkoop „Kor!" naad loze Nylons van 1.95 per paar. juist nu blijkt dat de Interesse voor betere Nylons groaïende is, komen deze „Korl" Nylons, een kwallteitskous uit de betere series meer in de belangstelling. Morgen koopt U deze naadloze Nylons voor een ongekend lage prijs, per paar voor nog géén gulden. ■lO-4-lSSS. -H. Amoib Kjrkum z; t» fcia-Gortssea ■Ëtten-Vcogt, ■Hetoers-vaD H-B roeren s ^Santinc-di) |iblr.c d; J. fcl-van Cor- l:z; A. B. öt j ■«tam .2; J- ■cker-Faas K j I^P. van ctól Btxbtbnura 5 j pj. 'X.. Pros!- j ■rtgeboren 6'. Etigter 6; 1. I Overklesft' iz; J". Fita- EUer d; 3- BchiUtnZ lA I J. P. Mlrer- RBrouwer <1: t-Daalhof e Goraw SCHIEDAM, donderdag. Jazz-socie- teit Guillaume houdt op Tweede Faasdag m gebouw Arcade onder het motto „Une balie de pnntemps" een lentefestijn, waarbij van 8 uur tot half twaalf The Perdïdo Street Paraders onder leiding van Maarten v. d. Dooi de dansmuziek zullen verzorgen. Morgen begint de verkoop deze opvouwbare'stoelen linnen loper in AL jri elfen kleuren WM voor WV Advertentie Of.) FEESTDAGEN.. FOTODAGEN SCHIEDAM, donderdag. Wim de Raay Is voor dc derde maar niet ach tereenvolgende maa.1 tafeltenniskam- ploen van Hermes DVS geworden. In de emdwedstryden versloeg hij dc kampioen van vorig jaar, Joop Lindeman, die als derde eindigde, nog achter Wijnand Wijn tjes, die tweede werd. Wim de Raay won de wisselbeker In 1958 en 1960. De elubavondcommissie heeft weer voor goede wedstrijden gezorgd. Aan vier tafels werden zestig matches verspeeld. H. DTonkers noteerde het geheel als des kundige. Jacq van Oudheusden maakte zioh verdienstelijk bij de algehele leiding en Loet Stouthandel reikte aan het slot van de wedstrijden de prijzen uit in de gezellige Hermes-eantine. 's Morgens ging de strijd tussen een dertigtal B. en C. junioren, 's avonds speelden de volwasse nen, veertig deelnemers, en de A-junio ren. De prijswinnaars zijn: A. wedstrijd- klasse 1. clubkampioen Wim de Raay; 2, Wijnand Wijntjes. B. liefhebbers 1- Rudi van der Most en 2. Wijnand Wenteler. C. Veteranen 1. Dolf van der Ende en 2. Karei van der Griend, de laatste welis waar geen veteraan maar hij was toege voegd om het totaal te completeren. B- junioren 1. Frans Valk en 2. Koos Wïl- lems. C-junïoren I. Berry Heyster en 2. Wim de Baarle. De strijd eindigde ïn het nachtelijk uur. VLAARDINGEN, woensdag. Politie en brandweer zijn dinsdagmiddag doende geweest met enige gras-branden. Nabij het sportpark Zuidbuurt brandde het gras van de spoorbaan. Ook het spoorwegtalud nabij de fabriek van Kreber, Kon. Wil- helminahaven, brandde in de loop van de middag. Er werd klein brandalarm gege ven. Een oppervlakte van 350 m2 gras ging verloren. Hierna werd een gras-brandje gemeld aan de Deltaweg, doch dit bleek „loos alarm". Wel moest de brandweer een vuur uitmaken op het terrein aan de Sam. Esmeijerstraat. dat door jongens was ge stookt. Tenslotte moest de brandweer een brandje blussen op het terrein achter de r.k. kerk aan de Hoogstraat. Ook hier hadden jongens vuurtje gestookt Géén tel. of schrift, bat Haai tjjdig uw films in huis Natuurlijk bij FOTOSPECIALIST SCHIEDAM, donderdag. Met ken nis van zaken hebben dieven gisteren de antenne van de auto van de heer J J. verwijderd. De auto stond gepar keerd op de Burg, Van Haarenlaan bij de Jan Steenstraat. De heer C. O., barkeeper, heeft aan gifte gedaan van vermissing van zijn kano, die aan de stijger van het boten huis Koens in de Poldervaart lag. HOOGSTRAAT 91 SCHIEDAM Apotheek Guuka en Co., Groenelaan 127. Stedelijk Museums lü tot 17 uur, 's zon dags 12 lot 17 uur Werken uil ugen bezit Schilderijen van Jean Miotte. bioscopen Passage, 8.15 uur: Romance a la carte. 2 en 8 uur: Hatari. Monopoïe, 8.00 uur: Moordende handen. 2, 7, 9.15 uur: Dynamite Jack. diversen Musis Sacrum. 8 uur: p. v. Wilton Fije noord - filmavond. Gebouw Irene, 8 uur: Tropica - vergade- Gebouw Irene, 8 uur: CH Kiesvereniging - ledenvergadering. Amsteibron, 8 uur: Natuurgenot in huis filmavond. Sursum Corda, 8 uur: Padvindersgroep Het Schotse Vendel - ouderavond. S C H IE DAM, donderdag. De klaver- jasvereniging van Het Singelkwartier hield dinsdag jj. in- zaal Marijke een eierenconcours. De avond is een groot succes geworden. In een sportieve strijd deden 88 deel nemers een gooi naar de hoofdprijs. De heer J. Levering kwam uiteindelijk roet 4980 punten als winnaar uit de bus. Ned. JHerv. Gemeente.rGrote Kerk: 19 uur ds. Jansen en 20.30 uur ds. A. Hoffman. Be- thelkerk: IS uur ds. Smids en 20.30 uur ds. Hemmes, Opstandlngskerk: IS uur ds, Spa- ling en 2030 uur dr. Cazemier. Vredeskerk: 19 uur en 2030 uur ds, v. d. Steen. Tijdens alle dieasten wordt het H. Avondmaal gehonden, Ned. Herv. Geref. Evaag, Gebouw Irene: 20 uur ds. Th. G. Vollëbregt (Krallngen). Evang. Luth. Gemeente. Kerkgebouw hoek Oranjestraat-L. Nïeuwstraat: 3 en 8 uur ds. S, G. v, d. Haagen (H. Avondmaal). Ned. Prat. Bond. Westvest 92; 29.30 üUr ds. J. B. Schouwink (H. Avondmaal). Oud-Kath. Kerk. Dam 28: donderdag 20 uur H. Mis. Goede Vrijdag 12 uur: H. Dienst. Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Warande-B. K. laan: 7 45 uur dhr. Sneep (Vlaardingen) Geref. Kerk. Juliana kerk: 20 uur ds. J. Na- wijn. SN." WaLXic. ïVjr; L VI? RMr; P.|-; TtaunJi N; Woltütf C. van Piö ;."3eider e5>jr; H.J Overgsavs émet A. G. nvan H. Dam 49 jr: i er 61 jr: t. I Morgan om 9 uur begint dc ver koop van deze originele „Korl" naadloze Nylons, in alle maten en de meest moderne kleur, - per paar voor gjfy MAASSLUIS, woensdag. Honderd vijftig belangstellenden hébben ingeschre ven voor de muziekwedstrijd voor de jeugd 'ran Maassluis en omgeving, die op 19 en 20 april wordt gehouden. Verleden jaar waren er 140 intthryvingen. Géén tel. of schrift."best.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1