3f Schoolvoetbaltoernooi tot een 3 97 5 dag gereduceerd fasnzsnsnsu SLECHT WEER VERBRAK TRADITIONELE STRIJD A.vanKoesveld kreeg bronzen ere-medaille Trein moest stoppen P. C. Noomen veertig jaar molenmaker THOR viert SFC bereidt receptie voor volgend jaar 12e lustrun Auto sloeg over de kop /xF\\ SCHIEDAM x gordijnrails MEEMAfT?) Verlaat Paasbal van Sell. Jazz-Sociëteit .HERENREGENJASSEN Diefstal op schip Burgerlijke Stand Lasclub Schiedam sluit seizoen TUIN-gereedschappen ÏEEMAN's Guillaume houdt weer dansavond Velen begeleidden A. Molendijk op laatste gang Jongens op rails SELECTIETEAM schoolvoetbal gekozen «Ai Ds. A. Ie Coq wordt jeugdpredikant van Herv. Gem. Schiedam ■KZüSSHBBH^7'! J^ylor» TAXI? EUROTAX 69 460 Arnold van Mill zingt op concert van Orpheus TWEE JONGE MEDEWERKERS mannelijke en vrouwelijke bestellers ygUPAG 19 APRIL 1963 (Advertentie IM.) Stops en nikkel 1.- p. m. compleet j^uPiiraum (roestvrij) 1.45 per meter plasticper meter Plastic m. kap 610 per meter Trapkant plastic195 per meter AluminiumS5 - 2.40 per meter IJZERHANDEL J Bnxnvut 52 TrL 67594 SCHIEDAM, vrijdag. De Sehiedamse Jazz Sociëteit houdt morgen in Tivoli een verlaat paasbal, waaraan de Riverside Jazz-Band zal medewerken. De avond, die om S uur begint, is vcor deze keer met twee uur verlengd, zodat pas om 2 uur d8 laatste tonen zullen klinken. (Advertentie 1M.) loten wSj U, om kennis te maken met originele Terienka-regenjas- sen, profiteren van een sterk ge reduceerde prijs J Zowel ingezet te mouw als raglan, geheel nylon gevoerd, plooi houdend, wasbaar, kreukherstellend, ademend en krïmpvrij: een formidabele jas. 1000 m moderne multicolor changeant. Normaal 69.75, Nu, als propaganda prijs Zo long de voorraad strekt. Geen tel. of schriftelijke orders. ROTTERDAM: Korte Hoogstraat Meent Katendr. Lagedzjk West-Kruiskade HOOGVLIET: Winkelcentrum VLAARDINGEN: Liesveld LEIDEN: Haarlemmerstraat l ZEIST: siotiaan Apotheek Evers, Lange Haven 81. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur, des zondags 12 tot 17 uur: werken uit eigen bezit en schilderijen van Jean Miotte. BIOSCOPEN Passage, 14 en 20.15 uur: Meisjes langs de weg. Monopole, 14, 19 en 21.15 uur: De Jantjes, DIVERSEN Musis Sacrum, foyer an De Bron: Natie nale Jeugdschaakkampioensehappen. Korenbeurs: Nationale Jeugdschaakweek. Musis Sacrum, 20 uur: Geron - Het ver raad. Stedelijk Museum, 20.15 uur: opening expositie Wedgwoodprijs 1963. Wijkcentrum, 20 uur: SVC; viering tien- jarig bestaar De Rank, 20 uur" schaakvereniging Schie dam; feestavond. Irene, 20 uur: C.J.V. Gideon; jaarfeest. SCHIEDAM, vrijdag, Het jaarlijkse sehoolsporttoernooi tijdens de paasdagen heeft in Schiedam, ditmaal maar een d>g kunnen duren. Dinsdag en woensdag waren het weer en de terreinen te slecht zodat de voetbalwedstrijden geen doorgang konden vinden voor de leerlin gen van de lagere scholen en de reserveteams van de uitgebreid lagere scholen. Gelukkig kon het vastgestelde programma voor donderdag geheel worden afgewerkt zodat honderden belangstellenden toch nog de sterkste teams van de Sehiedamse scholen op de grasmatten zagen. De conditie van de terreinen was echter zo slecht dat donderdagmorgen drie kwartier te laat werd begonnen, enkele velden bleken ongeschikt. Niet zoals was vastgesteld is gebruik gemaakt van Hermes DVS-terreinen maar van de zes nieuwe velden die onlangs ten noorden cn westen van HDVS zyn gereed gekomen. SCHIEDAM, vrüdag. ln een speciaal belegde bijeenkomst op het kantoor van de Sehiedamse Werktuigen- en Machine fabriek N.V. heeft burgemeester mr. J. IV. Peek de bronzen ere-medaille verbon den aan de Orde van Oranje-Nassau bij de heer A. van Koesveid opgespeld, we gens langdurige en trouwe dienst. De beer Koesveid, die aan de Haven- dijk 2I4a woont, viert vandaag zijn veer tigjarig jubileum bij de firma, waar hij als lasser SCHIEDAM, vrijdag De chef machi nist van een bij Wilton liggend Deens sehip, deed gisteren aangifte van diefstal van zijn brum lederen portemonnaie met vxjf honderd gulden uit een kastje liifc zijn slaaphut. Omstreeks half twaalf hebben de tuin architect J. J. Schipper en zijn assistent consul J. van Meurs nogmaals een-terrein- keuring gehouden en besloten werd voor donderdag het voetbal doorgang te doen vinden. Helaas moest besloten worden de voor vrijdag uitgeschreven bandbal- wedstrijden niet te laten doorgaan omdat gevreesd moest worden dat de terreinen dan in het komende weekeinde niet be speelbaar zouden zijn. De schoolsport- commissie heeft zich donderdagavond be raden over de vraag of de vele afgekeur de voetbal, en handbalwedstrijden alsnog tijdens 4e pinkstervakantie en. Konin ginnedag kunnen wordt gespeeld. Om alvast enige speling voor die perio de te verwerven heeft de commissie de anders zo sfeervolle finalewedstrijd tus sen de sterkste teams van de hoogste groepen laten spelen. Niet de Willem de Zwijger ULO kwam in de finale maar wel het team van Wilton Fijenoord dat een stevig partijtje speelde. Wilton Fijenoord deed in 1961 voor het eerst mee, de scheepsbouwers grepen toen ver rassend de wisselbeker nadat daarvoor lang de Willem de Zwijger ULO het al leenrecht had. Ook in 1962 won de groep van WF de wisselbeker en donderdagmid- heerste om vier uur dan ook veel spanning bij de aanvang van de finale want het zag er naar uit dat het tech nisch sterkere en meer homogene team van de Rijks HBS ditmaal de wisselbeker zou gaan veroveren. Wilton Fijenoord hield het tweemaal 25 minuten voi. Het bleef 0—0 en bij de verlenging kwam het doelpunt van WF zodat deze club de wis selbeker op Koninginnedag definitief ic bezit krijgt. Teleurstelling Maandenlang hebben de voetballertjes naar deze Iraditlonale %vedstrijden uitge keken. Tweemaal klonk dan ook 's mor gens de teleurstelling maar donderdag is er enthousiast gevoetbald. Het leek nu wat minder sfeervol dan voorheen omdat de gemeentelijke velden (van HBSS, Bfor- tinit, Sehiedamse Boys, SVDPIV, GTB) zo ver uit elkaar Hggcn, ook werd op het hand bal ter rein van UVG gespeeld. Vrij onzichtbaar werkte in de kantine van Hermes DVS het bekwame team van or ganisatoren dat ervoor zorgde dat het programma zonder haperingen kon-wor den afgewerkt. Er deden zich geen bij zondere gebeurtenissen voor. De matige zon liet de kijkers niet te lang bulten en daarom was het in de kantine van HDVS steeds een gezellige drnkte. De scheids rechters hebben weer bekwaam de wed strijden geleid. Veel verbazing wekte de prestatie van de RK ULO 4 dat In een wedstrijd van tweemaal tien minuten tot een tops core kwam van 150 tegen het tiende team van TSS. Na elke uittrap moesten de EK ULO-jongens hard naar het doel van TSS 10 draven om aan deze hoge uitslag te kunnen komen. De finale in de A-groep geleid door ar biter A. A. de Graaf leverde de 10 zege van WF op RHBS op. In groep B Reho- bothRK Lyceum 12; poule D le en 2e prijs RK ULO 4—W. de Zw. a6 0—1: 3e en 4e prijs RKTS 4—RKTS 3 1—0; halve finale D2—D4 W. de Zw. A6RKTS 3 2—0; halve finale D1-D3 RKTS 4— KKULO 4 2—4; halve finale RKULÜ 4 wint met 4—2 {strafschopper») van RKTS 4. Negentig voetbalwedstrijden zijn gespeeld op zes voetbalvelden. De eindstanden zijn: Al 1. en 2. Gusto en Wilton F. 4 pnt; 3. Willem de Zwijger Al 3 put; CTS 11 pnt; A2; 1. RHBS 6 pnt; 2. Prinses Irene AI 3 pnt; TSS 2 pnt en RK ULO 1 pnt; poule D4: I. RKTS 3 6 pnt; 2. CTS 6 4 pnt; 3. TSS 11 2 pnt en 4. W. de Zw. B4 0 pnt; poule BI: 1. Re- hoboth 8 pnt; 2. W. de Zw. A2 7 pnt; 3J TSS 2 pnt; 4. WF 2 5 pnt; Pr. Irene A2 4 pnt cn. 6. CTS 2 0 pnt; poule B2: 1. RK Lyceum 1 8 pnt; 2. RHBS 2 6 pnt; 3. en 4. TSS 3 en Pr. Irene BI 5 pnt; 5. en 6. RK ULO 2 en W. de Zw. BI 3 pnt; poule Dl: 1. RKTS 4 8 pnt; 2. cn 3. RHBS 4 en RK Lyceum 3; 4. TSS 12 en 5. VGLO; poule D2: 1. W. de Zw. A6; 2. Stedelijk Gymnasium 6 pnt; 3. TSS 13 4 pnt; 4. CTS 5 2 pnt en 5. Rehoboth 3 0 pnt; poule DS; 1. RK ULO 4 8 pnt; 2. W. de Zw. B3 6 pnt; 3. CTS 5 pnt; 4. en 5. TSS 10 en W. de Zw. a? 1 pnt. GEBOREN: Marcel, z. v. M. Bloemsteel en W. E. H. Simons; Franciscus G.f z. v. J. A. van Slobbe en G. M. J. Leenderts; Joanna M., d. v. A. P. van Buffelen en A. G. M. Hmjboom; Eobertmc, z. v. J. P. Monster en B. van der Staay; Jolanda, d. v. J. van Henten en A, M. Voorwald; Ma rijke S., d. v. P. Jansen en H. Ulsamer; Hendrik, z. v. W. Vink en H. M. E, Dirks; Adrianus H,, z. v. L, Koets en M. E, Waar denburg; Hugo, z. v. K. Jongeneel en B. M. Roelfsema; Hanno, z. v, M. J. Sterren- berg en M. S. van Bon; Veronique C. W. M. M„ d, v, A. H. M. Melchers en C. M. J. Leij graaf: Robert, z. v. P. van Rij en J. E. Gijsen; Barbara L., d. v. N. C. Otter en M. L. Daram: Teunïs, z. v. G. J. van Vliet en H, van Dorp; Rob, z. v. L. Glim merveen en C. Klinge; Karin, d. v. D. P. Drop en A. Lupker; Astrïd, d, v, A. van den Berg en A, de Vreese; Margaretha C., d .v. H. J. Dal en M. C. Mets; Hubertus W„ z. v. F. W. de Heer en J, M. Broo- mans; Georgette C„ d. v. G. Levens en B. 5. L. Haesakkers; Edward R. A., z- v. A. G. Doom en P. Groenendijk; Sigrid D., z. v.*S. J- van Buren en M. Giilebaart; Ray mond F, z, v. H. C. van Dijk en H. Gou- demans, OVERLEDEN: A. A. in 'fc Veld, 16 j.; M, Molenaar, 63 j.; K. M. de Vries, 53 J. M. A. Govaart, 82 j., weduwe van A. C. J. Westhuis; F. Moerman, 78 j., echtg. van E. C. Schep; J. den Uijl, 73 j.; W. Schaap, 53 j.; P. Kooijman, 93 A. Molendijk, 52 J. Roozenboom, 79 j.; G. A- M, Rieff, j.; H. Oldenampsen, 76 j., weduwe van Willemsen, r\ E gehele HBS-verdediging scMet i-J toe om een Wiltonspeler het door breken te beletten. Dit was de finale. SCHIEDAM, vrijdag. De laatste bij eenkomst in dit seizoen van de Lasclub Schiedam wordt woensdag 24 april ln Chr. Soc, Belangen gehouden. Op deze avond, die om 8 uur begint, zal ojh. het onderwerp roestvrij staal worden aange sneden. (Advertentie t.M.) GRASSCHARENV a. 4 25 EENHANDSCHAREN V a. 3 95 SNOEISCHAREN v.a. 3 50 SCHOFFELS va. 1 65 HARKEN v.a. 1.— IJZERHANDEL F Bromvot 52 Tel. 67594 SCHIEDAM, vrijdag. Jazz-societeit Guillaume organiseert zondagavond weer een dansavond in Arcade. The Sincere Jazzband o.l.v. Frans Renniers zal de mu ziek verzorgen. (Advertentie LM.) Beier leveri g voor minder geld Zij, die hem gisteren nog koch ten voor 6.75, betaalden geen cent te veel, want hij Is het dubbel en dwars waard. Morgen verkopen wij deze housecoats van een zeer mooie kwaliteit No Iron poplin, met handige grote zakken, een vlot model met achterslultlng voor nog géén vier gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze house coats in de maten 38 t/m 48 en in frisse kleuren, Géén tel. of schrift, best. SCHIEDAM, vrijdag, Onder zeer grote belangstelling Is gistermiddag de heer A. Molendijk, de zondag plotseling overleden directeur van de Coöperatie DES in Schiedam, op de algemene be graafplaats ten grave gedragen. De kist was overdekt met een zee van bloemen, een laatste afscheidsgroet van de vele vrienden en relaties. In. de aula, te klein voor de ruim 400 belangstellenden, gaven een viertal spre kers uiting aan het verdriet om het plot seling overlijden van. het grote verlies van een goed. mens, van iemand, d:e zich met hart en ziel voor de gehele coöpera tieve beweging in Nederland inzette, een man van een onverzettelijke wilskracht. De voorzitter van het bestuur van de Coöperatie DES, de heer A. v. d. Wel, gaf een korte beschrijving van de levens loop van de overledene, De groei van de DES in Schiedam is voornamelijk aan hem te danken, aan zijn bezielende lei ding en houding tot relaties en personeel. De heer G. Nijhof, president-directeur van de Coöperatie Nederland, noemdehet overlijden van de heer Molendijk een verlies voor de centrale organisatie. De heer A Visser, bestuurslid van de com missie voor melksanerlng in Schiedam, schetste de overledene als iemand, die niet alleen het belang van zijn zaak zag, maar ook het algemeen belang diende. De heer H, Kemper sprak tenslotte een bewogen woord ten afscheid. Een broer van de overledene dankte namens de fa milie de aanwezigen voor hun belang stelling. SCHIEDAM, vrijdag De trein naar Hoek van Holland is gistermiddag om één uur bij de 's-Gravelandseweg tot stilstand gebracht, voor vier jongens, die op de rails speelden. De jongens, twee van zes, één van negen en één van elf jaar, wo nend in Nieuwstieht, kregen op het poli tiebureau een uitbrander. SCHIEDAM, vrijdag. De voetbal deskundigen die iedere jaar weer as sisteren by de organisatie van deschool- voethalwedstrijden, hebben ook ditmaal ondanks de tegenwerking van he* weer nog voldoende inzicht kunnen krijgen over dc kwaliteiten van de diverse deel nemers. Na beraad hebben zc dan ook donder dagavond het volgende Sehiedamse se lectieteam samengesteld: B. Steenbergen, doel (RHBS), links achter Joban SEvis (Willem de Zwijger- ULQ) en rechtsachter P. Voorburg (Wil ton Fijenoord); linkshalf J. Poldervaart (Wilton Fijenoord), spil V. Rond (Wil ton Fijenoord) en rechtshalf J. W. En gelsman; linksbuiten T. Korpershoek (Gusto), linksbinnen J. van de Griend (RHBS), middenvoor W. F. de Jong (TSS), rechtsbinnen J. Beïjer (RHBS) en rechtsbuiten H. van Gogh (Gusto). Reserves: De Ruiter (Willem, de Zwij ger-ULO). Gommel (Willem, de Zwijger- ULO), Van der Huls (KKULO) en H. Stiefel (Willem de Zwijger-ULO). Dit selectieteam. -nl de erewedstrijd spelen op Koninginnedag in sportpark Harga in Schiedam tegen een Vlaar- dmgs elftal, geformeerd uit de Vlaar- dmgse schooljeugd (Advertentie Of Beter leven voor minder gèld. Zaterdagmorgen begint de verkoop van een grote partij kunstleer met textlelrug. De meest bekende soorten (nor male prijs 7.95), waarvan de naam in verband mee de vast gestelde verkoopsprijs niet ge noemd mag Worden. Voor meubelbekleding, wand en tafelbedekking, autobekle ding, koffen, tassen en tientallen andere mogelijkheden, is dit leerdoek ideaal. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dtt prach tige kunstleder, met tinnen rug, in moderne kleuren en ook wit voor tafelbedekking, nu door elkaar voor één prijs, per meter voor nog géén twee gulden, 6rën tel. of schrift. fccU. SCHIEDAM, vrijdag. Burge meester mr. J. W. Peek heeft van morgen, tijdens een bijeenkomst op het stadhuis, de heer P. C. Noomen wegens langdurige en trouwe dienst de zilveren ere-medaille, verbonden, aan de Orde van Oran- je-Nassau, opgespeld. Op dertienjarige leeftijd kwam de heer Noomen in dienst bij het molenmakers- bedrijf van de heer H. V. d. Loo in hei voormalige KethcL In zijn loopbaan heeft de heer Noomen, die in Voorschoten is geboren cn aan de Dorpsstraat 15 In v.m. Kethel woont, een belangrijk aandeel ge had in diverse grote restauraties, zoals die van de St. Jacobskerk, de Klooster kerk en de „Nieuwe Veenmolen" ln Den Haag, de Delftse Oude Kerk of St. Jan. In Schiedam was de heer Noomen be trokken bjj de restauratie van de molen „De Noord" aan de Nöordvest. Hij heeft in. bijzondere mate bijgedra gen tot het vestigen, en behouden van de goede naam die de Nederlandse molen maker heeft. In deze unieke bedrijfstak Nederland heeft nog plm. 35 van deze bedrijven worden werkers als de heer Noomen bijzonder gewaardeerd. Op de op 2 maart j.l. gehouden, jaarvergadering van de Vereniging tot Behoud van Mo lens m Nederland „De Hollandse Molen" werd hem. het certificaat van deze ver eniging uitgereikt, als blijk van waarde ring voor zyn jarenlange gedegen werk zaamheid. In 1932 was de heer Noomen één van de oprichters van de afdeling Kethel van de Nederlandse Vereniging voor E.H.B.O,, welke vereniging bij daarna vele jaren, als commissaris van. materiaal heeft ge diend. - met oog op kampioenschap - SCHIEDAM, vrijdag. Als de Sehie damse voetbalclub SFC zondag kampioen wordt van de vierde klas F, wordt een receptie gehouden 5nt café Hemsbroek, Vlaardingerdijk, hoek Nieuwe Haven, waar alle vertegenwoordigers van de Sehiedamse sportwereld welkom zijn. SFC dient dan te winnen van Belvédère, dat niet in vorm is en de laatste con current, Tediro, dat zelf uit vorm is, zal moeten verliezen van het vinnige DZB. Het bijzonder prettige bij dit te verwachten kampioenschap van onze stadgenoten (gezien de grote punten- voorsprong) is, dat dit jaar een directe praraotieregeling is getroffen. Er behoe ven dus geen promotiewedstrijden te worden gespeeld, zodat het vrijwel ze ker is dat SFC dit jaar derdeklasser zal worden. Het feest kan zondag (en anders volgende week) dus dubbel ge vierd worden. SCHIEDAM, vrijdag De Hervormde Gemeente in Schiedam heeft ds. A. Ie Coq aangesteld als jeugdpredikant. In de dienst van 10 uur op zondag 28 april, zal lztf door ds. D. J, Spaling in zijn ambt worden bevestigd. Na afloop zal in gebouw Irene een welkomstbyeenkomst worden gehouden. Zondag 21 april zal ds. le Coq afscheid nemen van de Hervormde Gemeente van Beerta waar hij sinds 1957 als predikant staat. Ds. le Coq werd op 14 november 1929 te Hilversum geboren. Na zijn theologische studie aan de Rijks Universiteit te Utrecht en zijn kandidaatsexamen, werd hij als leer-vicaris in Wolvaartsdijk aangesteld. Daarna was hij nog ongeveer een half jaar verbonden als vicaris aan de Ned. Prot. Gemeente te Genève. (Advertentie LM.) i «trn tef. oj tcnrijt, oen. SCHIEDAM, vrijdag. Op de ledenver gadering van de Sehiedamse vereniging voor lichamelijke opvoeding THOR, die gisteravond ln De Bron werd gehouden, Is uitvoerig stilgestaan by de plannen voor de viering van het 12e lustrum, dat volgend jaar een feit wordt. Er staat heel wat op het programma. Natuurlijk wordt er een receptie gehou den. Een hele reeks festiviteiten zoals een uitvoering voor de kleuters, voor leden en aspiranten, een speciaal aspirantenfeest, zal waarschijnlijk worden aangevuld met de nationale bondskeurwedstrijden en de' bondswandeldag van het KNGV. De wandelsport heeft in het afgelopen jaar een groeiende belangstelling gekre gen, maar niet alleen hierdoor is het le dental gegroeid. Als we maar zalen had den, zou dit aantal nog hoger liggen, stelde de voorzitter de heer A. van Schie. De voorzitter van de oudercommïssie, de heer G. de Niet, werd tijdens deze le denvergadering tot opvolger benoemd van de heer C. J. van 't Hof, die 31 jaar de functie van secretaris vervulde. Behalve de heer Van 't Hof werd ook de voorzitter in het zonnetje gezet. Hy ontving wegens zijn 50 jaar lidmaatschap van THOR het gouden speldje van ver dienste, dat ook aan de heer C. van Dyk werd toegekend. Het zomerprogramma van dit jaar biedt meerdere hoogtepunten. Er zal een dual- meet van de meisjes van THOR en van Animo uit Delft zijn. Er worden vaardig- beidsproeven gehouden, en onderlinge wedstrijden. Ook zal THOR vertegenwoor digt zijn op de wedstrijden die de Rotter damse raad van lichamelijke opvoeding ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan organiseert, MONSTERMARS START HALF ACHT VANAVOND SCHIEDAM, vrydag. De monster mars, die een aantal sportieve Schiedam mers gaat ondernemen over een afstand van 80 kilometer via Den Haag en Hoek van Holland, zal vanavond niet om 12 uur, maar om half acht starten aan de Burg. Honnerlage Gretelaan. Deze maatregel is genomen, om de eventuele vroegtijdige uitvallers een kans te geven naar huis terug te keren. Wij gaan door met de verkoop van eerste keus Nylons, wer kelijk goede kwaliteiten order elke prijs. Nylons met naad, van prima ragfijne Enkalon garens, 20 denier, koopt U morgen per paar voor-nog géén gulden. HoUS®nM} met HM" rtaa® eerste keus 20 denier Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze eerste keus 20 denier Nylons, In alle maten en modekleuren, wAMm per paar voor Géén tel. of schrift, best. Spectaculaire hotsing SCHIEDAM, vrijdag Op de hoek van de van Ostadelaan en Jan Steenstraat had gisteravond om acht uur een. spectaculaire aanrijding plaats. De heer N. P. die geen rijbewijs heeft, raakte in de war toen hij van rechts de auto van de heer J. van N. zag naderen. Zonder te remmen reden de auto's op elkaar ïn. Het front van de auto van de heer van N. boorde zich in het portier van de andere wagen, die over de kop sloeg en. negen meter verder onder ste boven op het wegdek belandde. De heer van N. werd uit zijn voertuig geslin gerd. Hij klaagde over pijn in zijn rug. (Advertentie ÏM.) EUROÏAX TËIEFOON SCHIEDAM, vrydag Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor zal op haar con cert op 19 december van dit jaar ln da Grote Kerk versterking krijgen van' de bekende bas Arnold van MiU, een Schie dammer van geboorte. Deze zanger zal naast zijn solistisch optreden, ook in het koor meezingen. MEEK KEUS BETERE PASVORM Te koop aongeboden Schoonmaaktijd - Sfcofznfgcr- tyd. Waar koopt u uw stof zuiger? Natuurlijk by de stofzuigerspecialist De Jager, Broersveld 108. Alle merken. Gemakkelijke betaling. Te lefoon 697 03. ADVERTEER REGELMATIG GEMEENTE SCHIEDAM Bij de administratie van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken kunnen (m. of vr.) worden geplaatst. Een opleiding op mulo-niveau en ervaring in typen strekken tot aanbeveling. Aanstelling zal geschieden op nader over een te komen rang en salaris. Sollicitaties te richten aan de directeur van voor melde Dienst. Broersveld 142. POST- EN TELEGRAAFKANTOOR SCHIEDAM biedt een vaste betrekking aan Leeftijd 18 tot 45 jaar. Volledig gewoon Lager Onderwijs. Bruto maandloon op 25-jarige leeftijd f 44-2,- (Inclusief huurcompensatie). Bovendien diverse toeslagen en verdïenstebelonïng. Nadere inlichtingen en aanmeldingen bij de directeur van het Post- en Telegraafkantoor, Tulnlaan 114, of te zijnen huize Buys Ballotsingel 69 B.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1