SVDPW verspeelt kostbaar punt Uer-sterke man van maar één meter lang Schiedam SGHIEDAMSE MEUBELBEURS 1 jgter-optocht van kinderen Afdelings-voetbal INTERIEUR DE KROON WACHT GENUMMERD OP VERKOPING UIT VIER WIJKEN NAAR 'T CENTRUM Deelname was heelgroot DEH-SVDPW1-1 Flessen drank gestolen een keeïjuffrouw Ds C.H.TJ. staat op de bres voor opheffing -woningnood. Voor omzetting van. schijn-welvaart •in échte welvaart. Voor méér sociale zekerheid. Voor heter onderwijs voor ieder kind. Voor snelle verbetering van. het wegennet. Voor hechte samenwerking op Europees gebied. Tegenbelastingverhoging. De GH.TJ. strijdt met open vizier. F Ï1 Betrouwbaar illf® tl Eerlijk lm Vastberaden Koeriersters O kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel. 6 86 11 «EEN FILIALEN !3 I DINSDAG 7 MEI 1963 Diï is weer. zo n aanbieding waarvan blfna elke Rotterdamse huismoeder zal zeggen: „alleen deze aanbicding maakt mijn ritje naar de stad al goed". Want morgen begint de ver- koof» van de handige stretch slips (met dubbel kruisje} van de allerbeste mousse Nylon. Prettig iri hét dragen, makkelijk te wassen en zó:droog.; Deze Mousse Nylon slips, passend voor alle maten var» 38 t/m -tó normale prijs; 2.25, 'koopt U morgen bijna «en gulden goedkoper. (Advertentie LAJ.) Jpf-N "°n de prijswinnende proejjen -Es in de Lampion-optocht. Donald Dvckjesdie een met lampions ver sierd wagentje voorttrekken. G»cfi tel. of tehrift. bert. kwam achter de drumband eii de vlag- gcngroep van DOK zeer goed voor de dag, evenals het oosten (waar het Sin- gelkwariier voor de organisatie had ge zorgd) met het Jeugdkorps van Oefe ning Baart Kunst. Zuid marcheerde op de muziek van Jong Harmonie. Het was prachtig, getimed, want de vier stoeten kwamen vlak na elkaar het parkeerterrein opmarcheren, waar de tamboers cn "pijpers van Harmonie en het muziekorkest van Crescendo de wachtenden de tijd kortten. Het 'waren meest eenvoudige, in de winkel gekochte lampions, die door de jeugd- zorgzaam werden voortgedragen. Doch hier en daar waren toch ook mooie werkstukjes, te bewonderen: een1 Donald Duck-kop'en vliegmachines, een schip uit een mandjevervaardigd en meer van dergelijke kunststukjes, waar dc fantasie vrij spel had gehad. Ook kinderwagentjes met lampions, ontbra ken niet In de stoet Een leuic gezicht en een feest voor de jonge deelnemer- tjes. 'i1 V-*— paard waren en ronduit uitstekend L - nummer van de sedroseerde a, _/Y lÏMWrClTCllS walrin d<- kinderen reel ..ap-elger" ren den «hl. epen hee konden jjfn we est. Er was een oersterke la lulpa Z7) -re ƒ/-* iy/j denvel gehulde man van ruim één i lil lUfll(jlCL\^ t€r flle 111 z'n magere jongensan O maar 231 kg tilde. JOHS. VRIjMOED ZONEN N.V. 1 -SCHIEDAM-SEDERT 1776 SCHIEDAM. GEBOREN: Irene J. d.v. Ê.H. G. Koldifci en E. de Beauvcsier Watson; Barbara A. d.v. J. J.Hölzken en A. M. A. Colltgnori* Johanna W. d.v. W. T..J. van Lee uwen. en J. Vroegh; Johanna M. d.v. M. Landman en - J. M. van den Hoek; PauSus J. z.v. F. ;C.,,de Ronde en N. van den Bergh. OVERLEDEN; A. L. van Geest. 92 j., weduwe van F. G. van Schie: C. J. van Rosse, 72 j., weduwe van A. Walvis. Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41. Stedelijk Museum: 10 tot i7 uur des zondags 12 tot 17 uur werken uit eigen bezit. Selectie schilderijen van v/edgwoodprijs '63. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.35 uur: The Alamo. Mo no pole. 2 en 8 uur: „De hartstocht van een 37-jarigfe". DIVERSEN Chr. Soc.. Belangen, 8 uur: Oudstrijders bijeenkomst. Irene, 8 uur: CHU propaganda-avond. Sureum Corda, 8 uur: DOK vergade ring. BLO-schooI, 8 uur: Helpt Elkander Ier zing cn forum. Kleinekoort, Poot Baadë N.V. Boterstraat 76-81, Schiedam vraagt voor haar werk aan het Stationsplein, te Schiedam Aanmelden dagelijks bij de uitvoerder op het werk, de heer Hersbach. rOOZ Is za'n kaarslichtje in een lampion.' TJw keuze is niet moeilijk. De C.H.TJ. houdt vast aan de oorspronkelijke bedoeling van vrije verkiezing-en; §f ffljl|Si§ 8 Uit de gemeenschap |j| ijg i**ti2f kundige mensen aanstellen, '-jNla,fl die in staat zijn 11|f. de belangen van ons allen J: - eerlijk en naar I l|||"j beste weten te behartigen. '"'A 't X f s en een beetje meer Te koop aangeboden Een centrifuge 7 89.. bij de grutter ƒ87.50 Dij de concur- rent. bij ons ƒ85.—. Lang- 2aamwassei met verwarming ƒ255.—. Snel wasser vanaf ƒ90.—, 15 tot 30% sorting bjj Showroom Coja, Lange Haven 126, Schiedam, tele foon 633 41 Sierlijk geborduurd© beha. 4-Delfgs Rou lette cups geven soupele steun ©n natuur lijke vormen. Cups A, B en C 6.50 Gaine met dubbele elastieken voorpand. Rekt soepel in de taille en op de bovenbenen. Geeft gewenste steun. 12.95 - ^;van agen: Lessen Vamor rijschool 'D v. Ros. sum Rotterdamsedljk 164, tel. 6 99 90 Gevestigd Sinds 1929 Tjjdens het examen Wordt desgewenst meegere- SCH1EDAM: ORANJESTRAAT 17 Vlaardingen: Ged, Biersloot Stem fliristelijk-Historische Unie Personeel gevraagd Net meisje gevraagd, van 9 tot 16 uur. Mem Benschop, Graaf Florisstraat 91, R'dam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1