DHS verspeelt één punt een wedstrijd vol emoties Laatste wedstrijden lusteloos gespeeld lambswool herenpullovers "I [v Voetbal in Schiedam IJslander na val overleden PPSC weer aan de kop „Trekvogels" met eigen feestprogram Gevecht bij WRW-WF SYC gelijk met Agredior 05 SCHIEDAM romantiek 90 R SFC-DZB 4-1 Demos-Belvedere 2-2 Martinit-Poortugaal 2-3 Dubbelt! arn-DHS 1-1 NOAD-junioren winnen tot slot Bij iverfNive Waterweg Juliana verliest van SIGI in promotie-comp. Excelsior vierde jubileum met wedstrijden Verlaten poesjes De Postduif in wedvlucht Plans Croon blijft SYY trainen Familie-archief van Mathenesse voor Schiedam Afdelings-voetbal NiekSpithoven ere-lid T.S.F. Veel bekeuringen Kop-staart botsing bij zebra-pad Bedrijfsvoetbal start 27 mei Feest van Oranje» bunrtver. Gusto Fietsende zeelui Meisje valt op prikkeldraad de mode onder de mode meer 3 jliAjVD AG 20 MEI 1963 5 (Advertentie I.M.) SCHIEDAM, maandag'. Het leider- J.. yan PIIS wordt weer sterk be- ÏJud door HOV omdat DHS gelük Ldde en HOV met 1—0 won zodat Sb en HOV naast elkaar aan kop gaan. Lr de overige Schiedamse KNVB'ers is L spanning er uit. Ongeïnteresseerd «tlden iü hun laatste wedstrijden. Mar- U verloor met 2—3 van Poortugaal. Sn jjoew met 41 DZB en Demos deel de punten (2—2) met Belvédère. Kampioen SFC heeft revanche genomen ,je 3_i nederlaag die SFC in de al- eerste competitiewedstrijd tegen DZB rei. De tegenstanders brachten overigens iFC een bloemenhulde voor het behalen w öet kampioenschap. In de negentien- te minuut strafte midvoor Zandbergen [jn DZB een misverstand in de Schie- Ijipse achterhoede af. Daarna speelde FC als het onoverwinlijke kampioens kan Ab Grims gaf Klem in de dertig- te minuut de scoringskans. Zeven mïnu- later lanceerde Ben den Houting Ri- „„„ScheU, <21>. In de 37e minuut van iTtweede'helft kon Klein in een sertm- ü3ge de score verhogen. Zeven minuten ifer was het weer Klein die de bal van le achterhoede van DZB kreeg waarna jj de stand op 4—1 bracht. Broederlijk hebben de rivalen de pun- tn gedeeld. Ondanks een stevige wind nee, kon Demos niet en Belvedere wèl doelpunten voor rust. Demos maakte ge- qk m de tweede helft toen Demos een iubieuze strafschop kreeg toegewezen, fcnk Wahl schoot raak. Belvédère ging neer in de aanval maar bij een uittrap na de Schiedamse doel verdediger schoot XTetterloo direct naar Van Doom die de rrije kans goed benutte. Toen de scheids- Khter vlak voor tijd de fluit hanteerde neende een der Schiedammers dat de cbeidsrechter voor onderbreking van het Ipel had gefloten. Hij greep de bal en iaarop kende de arbiter een strafschop oe. (2—2 Ook Martinit eindigde de competitie [emoedeüjk. De strijd tegen Fooriugaal iras in de aanvang enerverend. In de lindfase brachten de hoekschoppen als uswingers van Thijs Koppenhagen vrees lij Poortugaal maar de verdiende gelijk- aaker bleef uit. Rechtsbuiten Van Klei ad zijn club na oen half uur met een tofschop de voorsprong gegeven. Een «ge bal in de 35e minuut zorgde voor —2- In de tweede helft kwam Martinit beer aan bod. Spil Wijntjes van Poortu- laal schoot in de vijftiende minuut in 'igen doel. Even later zoefde een hard jchot over de Schiedamse lat. Midvoor mmerzeel speelde zich daarna prachtig ?nj en het was 13. Linksbuiten Kop enhagen verkleinde nog de achterstand. De leiding van de scheidsrechter was Zwak en vele verkeerde beslissingen wer- ien genomen. Het publiek rende af en toe iet veld op om zich met de strijd te be- noeien. Ja deze emotionele match stond ton het kampioenschap van DHS of de kgiadatie van Dubbeldam op het speh Jfet bleek al spoedig dat Dubbeldam zich niet gauw gewonnen wenste te geven. Doelman Burger diende op een. kopbal van de linksbinnen naar de uiterste hoek Ie duiken in de twaalfde minuut. Na rust werd de verstandhouding slechter. Reeds in de eerste minuut schoot Cock de Zwart .ten vrije trap hard in en Gudde depo neerde de terugketsendc bal in doel. Hier na werd de strijd zeer rommelig en het wekt verbazing dat Dubbeldam eerst zes minuten VOor tijd de gelijkmaker ver kreeg toen drie spelers buitenspel ston den. (l—i). TAFELTENNIS SCHIEDAM, maandag. Het NOAD- Junioren taleliennisteam, dat door twee Wedstrijden te verliezen reeds was nitge- [Khakeld voor het junioren-kampioen schap van Nederland, heeft de laatste wedstrijd van Goude gewonmen met 64. Suttorp bleef ongeslagen en samen met tred Seger won hij ook het dubbel. Ton Gestel en Fred Seger voegden hier ook ieder nog een overwinning aan toe- De persoonlijke uitslagen waren: Suttorp— Snel 21—1^ 21—14, wint van Kwjnkelen- "*rg met 21—18. 18—21, 14—224 wint van d. Winden met 2114, 2116. Seger Wmt van Snel met 21—14, 21—11; verliest tan Kwinkelenberg met 21—12, 21—18 en verliest van v. d. Winden met 21—11, 21— 6. Van Gestel wint van Snel met 21—15, «t ïn' Ver''est van Kwinkelenberg met a-~18,16—21, 16—21 en verliest van v. d. Wmden met 21—14, 22—20. Seger/Suttorp winnen het dubbel 21—16, 21—18. Apotheek Gouda, Groenelaan 127. Medeljjk Museum: 10 tot 17 uur 'szondags 12 tot 17 üur: werken uit eigen bezit. Selectie schilderijen van Wedgwood- Prijs '63, schilderijen van Minoru Agata. Passage, 14 e komen. Jlonopoie; 2 BIOSCOPEN a 20.15 uur; De Noormannen DIVERSEN St. Catharinaschool: Abrade, 20 uur: ouderavond. Aantine wilton, 19.15 uur: schaaktoer nooi. (Advertentie LM.} Iedere echte^ Oesiree ring draagt het stempel "Desiree" als waarborg tegen namaak. SCHIEDAM, maandag De 43-jarige IJslander L. Hjalmarsson, opvarende van het ms Hvassafell, dat bü de scheepswerf De Nieuwe Waterweg ligt, is zaterdag middag Van een drie en een halve meter dokwand op de metalen dokvloer geval len. Met een schedelbasisfractuur Ie hü naar de dr. Noletstichting vervoerd, waar hy later op de avond Is overleden. Het slachtoffer zou met twee andere opvarenden, de derde machinist en 2ijn assistent, de wal opgaan. Samen met de assistent probeerde hij eerder aan de wal te zijn dan de machinist. Zij kozen een weg over de dokwand. Bij dok twee ver loor het slachtoffer zijn evenwicht waarschijnlijk is hij uitgegleden door een olieplas en viel voor de ogen van de assistent, die via een stalen trap in het dok was afgedaald, op de dokvloer. Volleybal SCHIEDAM, maandag. De Julfana- ploeg leed fci de promotie-competitie de eerste .nederlaag tegen de Delftse stii- dentenploeg SIGI. Niet dat de Schiedam mers slecht gespeeld hebben, maar er heeft veel meer in gezeten dan een 31 nederlaag, In de regel gaat Juliana in een hoog tempo van start maar nu keken zijn in de kortst mogelijke tijd tegen een grote achterstand op. Er werden vreerode fou ten gemaakt en de sterkste aanvaller, J. Keizer, ondervond ernstig hinder van een pijnlijke blessure. Kansloos werd deze set verloren met 15—5. Dit slechte begin en de op halve kracht spelende Keizer zyn van invloed geweest op het verdere verloop van de wedstrijd. Ook de tweede set zagen de oranjehemden met 159 verloren gaan. In de derde set leek het er even op of Juliana er wat bovenop kwam, door deze set met 159 te winnen. In de laatste set leek bij de stand 9—7 alles nog goed te gaan. Plotseling stortte het gehele team in elkaar. SIGI buitte dit natuurlijk uit en ging in één adem door naar 159. Een 31 nederlaag, en verdiend. SCHIEDAM, maandag. De R.K. gymnastiekvereniging Excelsior heeft dll weekeinde ter gelegenheid van h3ar veertigjarig bestaan jubileumwedstrijden georganiseerd. Zaterdag was de wedstrijd plaats Arcade, voor zondag werd dat uit gebreid met Musis Sacrum en de Koop mansbeurs. Dat was ook wel nodig, want er waren 'n groot aantal verenigingen, die aan deze wedstrijden deelnamen, zoals DOK, WIK uit Vlaardingen, Advendo, st. Lodewijk, De Spartaan, Olivio en Poulus. Over de Lange Haven was zondag ook een druk heen-en-weer geloop van grote en kleine turnsters en turners. Er waren veel deelnemers, maar ook veel publiek. Dat was natuurlijk gezel lig, maar het rumoer bracht de wed strijdorde wel eens in gevaar. Talloze verzoeken om stilte klonken herhaalde malen op. Als besluit van deze sportieve jubi- leumviering bood Excelsior deelnemers en leiders een rondvaart door de Rotter damse havens aan. SCHIEDAM, maandag. —.Bij de spoor brug over de Poldervaart bij Kethel von den twee jongens zondagmorgen een kar tonnen margarinedoos waarin drie poes jes van ongeveer zes weken zaten. De doos stond verstopt tussen de brandnetels De onbekende eigenaar van de poesjes had niet voor eten of drinken gezorgd. Wel voor de recreatie van de beestjes Zij hadden in hun doos een kluwtje ka- .toen meegekregen. De poesjes zitten nu in het dierentehuis. GEVAAR VOOR GSS SCHIEDAM, maandag. De grote ver rassing in het zaterdagvoetbal is de zege van PPSC. De Schiedammers hebben nu weer de leiding tezamen met Piershil. De spanning is groot want SNS (dat van Piershil verloor 1-0) heeft slechts een punt minder en een wedstrijd minder gespeeld. PPSC duwde met overwicht Heinenoord van de leidersplaats af. GSS is zelfs in gevaar gekomen na een 6-3 nederlaag te gen RSM maar de Gustomannen kunnen zich nog redden. HB3S speelde tegen Woudriehem de laatste competitiewed strijd. PPSC-Hexnenoord 3-1 Het technisch overwicht van PPSC bracht de Schiedammers ondanks wind tegen voor het doel van Heinenoord. Jan Teeuw schoot in de twintigste minuut uit een voorzet van links onhoudbaar in. Vijf minuten later bracht Kalden de stand op 2-0. Heinenoord deed nog wel pogingen maar PP kon de verre trappen gemakke lijk keren. De concurrent gaf direct na rust de Schiedammers een nog grotere voorsprong doordat de achterhoede dé bal in eigen doel zond. Heinenoord be greep dat er nog enige kans uit de volle dige aanval kon komen. De linksbinnen van Heinenoord scoorde dan ook in de 25e minuut maar PPSC verdedigde de winst goed. Doelman Jungcrïus, verrichtte, voortreffelijk werk. RSM-GSS 6-3 De Rotterdammers duwden GSS in de aanvang in de verdediging maar GSS hield goed stand. De Gustomannen konden zelfs het initiatief overnemen. Invaller- doelman. Nico Mout had zeven minuten voor rust de pech. dat hij over de doellijn werd geduwd. (10). Drie minuten later schoot de spil van RSM keihard in. Met felle wind mee na rust kon GSS toch niet voorkomen dat RSM binnen tien minuten tweemaal doelpuntte. GSS kwam door Prins op 4-1. Foutief ingrijpen van de Schiedamse defensie zorgde voor 5-1. GSS kwam daarna gevaarlijk voor het Rotterdamse doel. De lat bracht dan red ding. Van Ingen kon uit een. hoekschop de achterstand verkleinen maar twaalf minu ten voor tijd kwam RSM via een straf schop op 6-2, Enkele minuten voor tijd schoot Prins voor GSS een strafschop in. (6-3). HBSS-Woudticliem 2-1 Hoewel degradatiekandidaat Woudri ehem. met meer elan speelde was het HBSS dat zwak spelend met een 2-1 zege de tweede plaats veroverde. De aanvallen van Woudriehem werden beter afgerond. In de 39e minuut scoorde linksbuiten J. van Straten. HBSS dat vier hoekschoppen kreeg te nemen kon niet scoren. Na rust wist midvoor Vermeulen de bal langs doelman Van Andet te werken. Tien minu ten later scoorde Vermeulen het winnen de doelpunt na goed samenspel. Arbiter D. Willemsteijn leidde deze slotwedstrijd goed. Waarnemend-voorzitter Floor van Hoek heeft bloemen kunnen uitreiken aan de spelers van het zesde elftal die met een 8-2 overwinning het kampioenschap van de reserve derde klas behaalden op medekandidaat Sunlight 4. SCHIEDAM, maandag. De S-V.V. De Postduif nam met 480 duiven deel aan de wedvlucht uit St~ Quentin, afstand 242 km. Gelost werd om 9.30 uur; eerste duif binnen 12.32.15 uur; laatste prïjs- duif 12,53.48 uur. Uitslag: H. Blonde 1 8 55 94 98; A. Smits 2 3 II 18 35 77 83; L. Toutijn 4 23 40 111; H. Brökling 5f W. Verhaeren 6 52; N. v. Ark 7 89; J. Kof- fijberg 9 114; A. Brouns 10; J. v. Harme ien 6e Vol 12 38 99: I. v. d. Tuyn 13 34; C. v. d. Grijp 14 32 37 6L 65 70 91 218; L. Vis 15 25 59; F. Melchers 16; W. van de Kant Sparla 17 45 47 56 60 69 88 96; A, Vis 19 33 68 79; L. Borrani Co 20 41 84; A. Brökling 21 50 100 - dipl.; A. Boes 22 75 81 108; T- Jansen 24 28: G. Vermeer 26; C. de Tuinder 27; O. Bolkenbaas 29 58; H. v, d. Kant 30 51 86 87 112 120; J. Llips 31; A. Middendorp 36 73 62 92 130; F, Eykenbroek 39 115; P. v. Os Co 42 97; A, Riedijk 43 53 93 113; L. de Koning 44; J, v. d. Waard 46 48 74 102; P. Gouweleemv 49 64 71; A. v. Gogh 54; H. Crama 57—95; W, Verhaal Zn. 62 90; A. v. d. Tuyn 63 72 109; M. v. d_ Waal 65; H. Veltman 67; A. v. d. Grijp 76 78 10X 107; C. Verbaeren 80; C. Herwig 85; H- Vermeer 103 117; W. v. Deurzen 104; M- Kouwenberg 105 136," N. in 't Hol Co 106; L. v. d. Mey 119. SCHIEDAM, zaterdag De Sehledam- voetbalvereniging SW heeft het con tract van haar oefemneester Hans Croon met twee jaar verlengd. Het bestuur meent dat de actieve oefenmeester In de afgelopen vier jaar succes heeft gehad, hetgeen blijkt uit het feit dat de jeugd spelers momenteel klaar staan om door te stoten naar de hoogste klasse In het Nederlandse voetbal. Zijn werk Is altijd gericht geweest op de toekomst van SW, Het bestuur wil deze trainer de kans ge ven de vruchten te plukken Van zijn am bitieus en intensief trainingswerk. SCHIEDAM, zaterdag Aan de reeds belangrijke verzameling archiefstukken der Malhenesses, welke in het bezit is van het Gemeente-archief, kan thans een aantal stukken worden toegevoegd. Deze omvatten dat deel van het oorspronke lijke familie-archief, dat in 1917 in han den V3M derden Is overgegaan bij de veiling en verkoop van de ambachtsheer lijkheid Oud- en Nieuw-Matbenesse. De lasthebber van de huidige eigena resse biedt de gemeente Schiedam deze stukken nu te koop aan voor de som van ƒ3000,—. De thans aangeboden stukken, waaron der enkele uit de 15e eeuw zoals charters, zijn voor de kennis van de geschiedenis yan Mathenesse zeer belangrijk en zou den een welkome aanvulling vormen op de reeds aanwezige verzameling. B en W stellen de Raad voor de be doelde stukken aan te kopen. SCHIEDAM, maandag. Sinds eet» jaar maakt de derde groep van De Trekvogels deel uit van de acht in ons land bestaande Iuchtverkennerspadvlndersgroepen. De verplaatsing van het spelt errein van land naar lucht Is de verkenners goed beko- SCHIEDAM, maandag De spanning heeft nog wat uitstel gekregen bü de cluhs in de eerste klassen van. de afdeling Rot terdam van de KNVB, want de de wed strijd Wilton-Fijcnoord—SVDPW Is uit gesteld. Daardoor behoefden de stadge noten elkaar niet te belagen In deze be langrijke eindfase. SVDPW tijdelijk koploper mocht rust hebhen om Nado Vooruitgang de gelegenheid te geven een achterstand in wedstrijden in te lopen. Bij enkele clubs is te merken dat het eind van de competifle nadert. Lusteloos speelden ze de laatste wedstrijden. DRZ won gemakkelijk met 31. De Schiedam se Boys verloren met 1—4 van Pniters- hoek. Ook bü SchiedamAVS geen span ning; Schiedam was de sterkste: 31. Er- sus velde over Bloemhof 't vonnis (2—3). In Den Brlel vocht Wilton FÜenoord In een ingelaste wedstrijd tegen Wit Rood Wit voor de laatste kans. DRZ-VOB 3-1 Met drie invallers bleef DRZ vlot de baas over VOB. In de 25e minuut maakte Koos Wigmans een vreemd doelpunt. Van dertig, veertig meter schoot hij vanuit een diagonaal in maar de scheidsrechter keurde het doelpunt af omdat Wigmans een indirecte vrije trap diende te nemen. Invaller-junior Rudi Gonlach scoorde in de 35e minuut op slimme wijze. In de vijf de minuut na rust werd het 1I maar Koos Wigmans kon uit een voorzet van Zwart zijn club de voorsprong hergeven. Vijf minuten voor tijd bracht rechtsbuiten Zwact de stand op 31. Scliïed. Boys-Putterslioek 1-4 Het gewijzigde team van Schiedamse Boys kon het goede verweer tegen de snelle aanvallen van Futtershoek niet bieden. Doelman Van der Berg was ver vangen door Ab Zuidema. Bovendien stonden twee junioren opgesteld. Het team was gewijzigd met het oog op de Zaterdagavond lieten zij in Arcade aan ouders, vrienden en genodigden zien wat zij zoal doen in en rond hun clubhuis in het oude stoomgemaal bij de Vijfsluizen. Het meeste succes oogsten wel de jong- sten, de welpen met hun versie van „Ka- tootje". Ze waren er allemaal, van de do minee, de dikke meid tot en met de oude heer. „Spetter of druppel" heette het volko men geïmproviseerde sketchje naar ana logie van het televisie-spel „Top of Flop". Keiharde grammofoonmuziek werd naar waarde beoordeeld door de hopman, ake la en drie verkenners, die hun mening in sappig Vlaams onomwonden te kennen gaven. Het publiek was het echter beslist niet met de gang van zaken «ens wanneer de forumleden een plaat, die zij onder de maat vonden, in stukken op de grond sloegen. De avond, waaraan de districtsband van de NBP, Rotterdam muzikale mede werking verleende, werd besloten met een gezellig toneelstuk, gespeeld door ouders en leiders, onder de titel „Laat my maar begaan!" Het was een spel van lou ter verwikkelingen, complicaties, door een klein leugentje veroorzaakt. Regisseur Ger Schilt en de (büna allemaal debute rende) spelers hebben zich echter niet in de war laten brengen en kwamen geza menlijk tot een happy-end. SCHIEDAM, zaterdag De nu tien jaar oude Schiedamse Sportvereniging The Smashing Fellows heeft de heer N. Spithoven benoemd tot ere-Hd. Niek Spithoven was een van de oprichters van TSF en Is nu voorzitter van de afd, ten nis en bestuurslid van de vereniging, die hij vertegenwoordigd in de SBLO. Ver der is hij een van de promotoren en be stuursleden van de nieuwe Stichting Sporthal Schiedam. Tydens de op de geboortedag gehouden instuif van TSF heeft voorzitter J. D. Degreef deze benoeming bekendgemaakt en het nieuwe ere-lid ook een schrijfma chine aangeboden als dank voor het vele verrichte werk. SCHIEDAM, maandag. De politie heeft in het afgelopen weekeinde een groot aantal bekeuringen moeten uitdelen. Zaterdag waren het er 91, waarvan 85 voor verkeersovertredingen. Zondag wer den er nog eens 34 mensen bekeurd. Voor het overschrijden van de maximum snel heid kregen 54 bromfietsers een proces verbaal. SCHIEDAM, maandag. De automobi list E. C, H. Uit Krimpen aan de IJssel, kon zondagmiddag op de Burg. Knappert- Iaan zijn auto niet tijdig tot stilstand brengen, toen de voor hem rijdende auto van de Rotterdammer D, V, N. voor de oversteekijlaats stopte. By de aanrijding die volgde, werd de auto van de heer K. aan de voorzijde geheel vernield. Een inzittende van deze auto, de heer C. E. M. L. werd een tand uit het boven gebit geslagen. Na behande ling in de de Dr. Noletstichting kon hij naar huis keren. De andere auto kreeg geen schade. Nederlaag-serie SCHIEDAM, maandag. In het door de Schledaimse Volleybal Club georgani seerde nederlaagtoemooi waren ditmaal de sterke teams van het Vlaardingse Aff- gredlor op bezoek. Dames 2 begon met een ►-fraaie 3—0 overwinning; door sterk aanvalsspel en keiharde service werd deze stand bereikt na de setstanden 159, 158 en 15—2. Dames 1 verloor met 1—2 na een span nende en mooie partij volleybal. Setstan den waren 1015. I2-—15 en 1715. He- ren 2 speelde een boeiende en enthousias te wedstrijd tegen het in een klasse ho ger uitkomende Aggredior 2. Het werd 3—0 voor de Schiedammers na de set standen 356, 1614 en 1513. Heren 1 tenslotte verloor met 1—2 van een prachtig spelend Aggredior-team, ter wijl de S.V.C. heren in de heide eerste sets slapend in het veld stonden. De set standen waren 0—15, 215 en 1513. Vrijdag komt AMVJ/Smash uit Rot terdam op bezoek in de zaal aan het Oude Kerkhof. SCHIEDAM, maandag. De Algemene Bedrüven-Competitle in Schiedam zal toch op 27 mei van start gaan. Het was moeilük om .nog speelvelden te vinden, nu in Schiedam een algemeen xustgebod is afgevaardigd voor de voetbalvelden, die zo zwaar hebben geleden in de win ter. Daarom zal uitsluitend worden ge speeld op de twee velden aan de Schiet baanstraat. Verwacht wordt dat de ABC op 1 augustus afgelop» "n zal z(jn. Er zal gespeeld worden in drie afdelin gen van elk zes clubs. In afdeling A spe len: SCF, GPS, GZV, Total, Scheffers en Helios; in afdeling B: PTT, HAV-Bank, ENK, Bingham, WK en Hoek's: in afde ling C. Helios Z, E7TBH, Gcm. Reiniging. Schrijvers Boys, NIVA en Dewikro. SCHIEDAM, maandag. De Oranje buurtvereniging Guslo heeft zaterdag avond het gebruikelijke KonInginnefeest gevierd, dit jaar Ietwat verlaat. Dat heeft echter niet afgedaan aan de goede stem ming van de vrij talrijk opgekomen leden In gebouw Irene. Na het openingswoord van voorzitter A. van Bedaf werd een vrolijk programma geboden door conferencier Van de Pol der, Johan de Vries op zijn elektrische accordeon, de vermakelijke Crnzu Bro thers en de zingende schoorsteenveger Petra Carillo (uit Schiedam). Daarna 2ijn de aanwezigen nog geruime tijd ge zellig bijeen gebleven. SCHIEDAM, maandag, Wederom heeft de fiets een te grote aantrekkings kracht uitgeoefend op een stel buiten landse zeelieden. Zondagavond hield de politie op de Rotterdamsedijk een tweetal Noren, een 21-jarige kok en een 18-jarige deckboy, aan, die samen op één dames fiets reden. Ze wisten niet meer waar ze de fiets hadden weggenomen. samenstelling voor de nieuwe competitie Puttershoek was wel een homogene for matie, die een voorsprong geleidelijk tot een 1—4 overwinning kon uitbreiden. Schiedam-AVS 3-1 Het was goed te zien dat er voor beide teams niets meer op het spel staat. Schie dam maakte er nog het beste van. Het was Albert Dijksman die zijn club de voor sprong gaf in de twintigste minuut en tien minuten later had hij de stand op 20 ge bracht. In de tiende minuut van de tweede helft scoorde Theo Banen. Bij de aanvang van het laatste kwartier schoot midvoor Hendriks van AVS het tegenpunt in. de touwen. Bloemhof-Ursiis 2-3 "Ursus speelde in de laatste wedstrijd zó goed dat Bloemhof op eea hattrick van midvoor Mari Huigen moet degraderen. Toch was Ursus niet in de sterkste forma tie. In doel stond als invaller P. van Kam pen en bovendien waren voor Suttorp en Van Veen de invallers Aad Snijders en Ballijns opgesteld. Mari Huigen scoorde in de tweede minuut uit een voorzet van Chris Gosens. Twee minuten later was het -I toen doelman Van Kampen mistastte. Even later werd het uit een mooie voor zet van Jan van Strien door Huigen 12. een half uur schoot Huigen voor de derde maal raak. In de tweede helft was Bloemhof sterker. Bij een mistrap van spil Van Druten kon de midvoor van Bloemhof de bal bemachtigen, en. raak schieten (23>. Wit Rood Wit-WF 1-1 Wilde taferelen ontsierden na afloop do wedstryd Wit Rood Wit. Wilton FeUen- cord haalde nit deze wedstryd het zo be langrijke gelijke spel zodat WF nu niet behoeft te degraderen. Doordat de rechts achter van Wit Rood Wit de middenvoor Van Unen heeft getrapt, moest scheids rechter Van Noord de Brlellenaar van het veld zenden. Later ontstonden er vecht partijen tussen de ouders van deze arbiter en het publiek. Zelfs het bestuur van WRW nam aan de onaangenaamheden deel en het bestuur van Wilton Ftfenoord zag zich genoodzaakt de scheidsrechter te beschermen. Op het voetbalveld was de strijd minder embtioneel. Beide doelen ontkwamen aan het gevaar voor rust. Toen de rechtsachter de Schiedammer Van. Unen trapte kende de scheidsrechter een strafschop toe, maar de doelman van WRW keerde het schot. WRW, met tien man spelende, kon vijftien minuten voor tijd een voorsprong nemen maar vlak voor 't einde schoot Van "Unen de belangrijke gelijkmaker in, nadat al enkele malen op doel was geschoten bij het nemen van hoekschoppen. Hierna werden enkele lieden handgemeen. (Advertentie IAf J Wie zullen er na Zaterdag zo trots als een pauw rondlopen met hun nieuwe elegante tas? Onze klanten! Want deze elegante tas, normale prijs 6,95, een groot model visitetas, waar toch nog ruim plaats is voor een paar kleine pakjes, gaat U nu kopen voor een prijs, die bespottelijk Is! Maar dit Is een speciale aan bieding uit onze tassen-afdelfng, die U bewijzen zal, dat U spaart door nu te kopen...en daarom morgen deze modieuse. practische tas voor nog géén vier gulden. Dinsdagmorgen om 9 «ur be gint de verkoop van deze grote partij tassen, die U dagelijks gaat gebruiken, In diverse kleu rencom binaries, als beige, zwart, bruin, Géé»» tel. of ichrift. best. SCHIEDAM, maandag. Een 11-jarig meisje, Nonnie Huffmeijer, is zondagmid. dag van het podium van een muziektent in de Plantage gevallen. Zij kwam te recht op een paaltje met prikkeldraad. Bij de GGD-post aan de Tuinlaan werden haar snijwonden verbonden. Nouveauté in romantisch broderie anglaïse. Soepel, voorgevormd beha'tje accentueert de jeugdige vormen. Gordeltje met ruche elastieken jarretels en schattige strikjes. Een complete teenersfoundatton voor cups AA en BB C4.9S 3.95 =00,90 Ook afzonderlijk verkrijgbaar SCHIEDAM: ORANJESTRAAT 17 Vlaardingen: GedL Btersloot grijs - beige - antraciet

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1