Schoolsporttoémooi besluit met handbal PPSC viert terugkomst in de KNVB Scliiedain-niers werken aan hun clublokaal Martinit viert jubileum met toernooi Drie kleine brandjes Jubilarissen bij YDL noen uni Plastic folie Voor adie i)ousad| Internationaal honkbal in Kara Kuiistklas gaat vaker „markten' WÊ j v- - j»ssmiza:»®isJSft, Imwtmatft ■{■■■■■«lift Schroom Twee gewonden bij aanrijding Woorden SW 2 wint van Hermes 2 Comenius B en Thomasschool de winnaars 20 tegen Bolnes Wedvlucht van De Postduif Ha r i n g van gstb er i cl it en Jeugd viste zonder vergunning Gejubel in De Rank SCHIEDAM R.-K. MEISJE Excelsior naar 3-2 nederlaag Burgerlijke stand nette juffrouw met Vhals, 4 mulfi-kleuren 120 cm breed in food,groen, blauw en wit van 4-^0- ,(4A?®AG 10 JUNI 1963 rv - - n "iMiifMnrnT (Van een ««er verslaggeefsters) SCHIEDAM, maandag De kunst markt, die dc Kuiistklas zaterdagmid dag voor de actie „DousadJ" heeft ge houden, heeft perspectieven geopend. „Wc hebben het plan om deze kunst markt lot een jaarlijks terugkerend festyn te maken. Ieder jaar zouden we de opbrengst voor een or ander goed doel kunnen bestemmen. Mis schien dat we de kunstmarkt dan wat vroeger in het jaar houden, in ver band met de vakanties en het voor ons minder gunstige mooie weer, mis schien ook dat hei aan het einde van elk cursusjaar aal vallen, maar een herhaling staat vast!" beloofde de heer Luuk Scholte, SCHIEDAM, maandag Honkbal van internationale kwaliteit is op woensdag avond 19 juni te zien op het Amerikaans honkbalveld van de s.v. h.v. „Schie dam" in sportpark Harga. Dar speelt de Europese kampioen, 't Nederlands negen tal, tegen een sterk Amerikaans legcr- tcam dat de naam Khcin Main draagt. het plein had staan- te branden („maar he-ö geeft niet, hoor, want ik word er meeteen bruin van" zei ze optimistisch) beloond roet de verkoop van 52 glazen. Tien dagen later organiseert de s.v. h.v. „Schiedam" wederom een groot honkbalevenement. Dan worden op de terreinen van Schiedam de wedstrijden gespeeld tussen de jeugdselectieteams van de rayons uit "de KNHB. Elk rayon vaardigt zijn sterkste teams af naar Schiedam en de winnaar van het toernooi zal kampioen van Nederland zijn. In het rayon Rotterdam, dat met de achttien beste jeugdspelers uitkomt, zijn drie leden van de s.v. de h.v. „Schiedam" gekozen. De belangstelling is een beetje tegen gevallen. Er rijn ruim 1200 uitnodigingen verstuurd. Slechts ongeveer honderd mensen gaven hier gevolg aan. De Hoog straat-wandelaars werden jammer genoeg bevangen door een zekere schroom, de hekken van het plein te passeren. Het warme weer heeft ook een aandeel in de matige belangstelling gehad; velen waren Toch neemt de Kunst-klas geen genoe gen met drie schapem en z&l een koe komen. De linoleum-sn-ed-e van Luuk Scholte zullen zij op iedene voorkomen de gelegenheid proberers te verkopen. En wie er spijt van heeft, zaterdagmid dag geen bezoek aan het museumplein te hebben, gebracht, kart alsnog 's zaten, dagsmiddags in- het museum terecht, als de Kunst-klas daar van 24 uur bezig is. Wie iets moois vindt, kan het kopen, de opbrengst ig voor Dousadj. De prijzen, die voor vi$f van de ge nummerde hokjes van het grote koe beest waren uitgeloofd, zijn gevallen op de nummers 4, 36, 44, 186 en 239. De li noleumsnede, waarop de prijswinnaar recht heeft, kan worden afgehaald aan het Museum. SCHIEDAM, maandag Doordat de 25-jarige wielrijder, de heer C. de J. zater dagmiddag geen voorrang verleende op het kruispunt Bur. van Haarlenlaan—P. J. Troelstralaan kwam bij in aanrijding met de scooter van de militair W„ v. B. De be jaarde fietser kwam te vallen en kreeg een verwonding aan het achterhoofd. De duopassagiere van de scooter me3. C.-M-, brak haar rechterarm. SCHIEDAM, maandag. De vreugde over het behalen van het kampioen schap van de eerste klasse van de af deling Rotterdam van de KNVB van de zaterdagcompetitie heeft de aanhang van PPSC zaterdagavond in gebouw De Bank in Kethel duidelijk merkbaar ge maakt. En niet de aanhang alleen, want PPSC staat goed aangeschreven bij de zusterverenigingen. Tijdens een gezellige feestavond met receptie hebben diverse officials van hun voldoening over het behalen van het succes gesproken. Het was geen non-stop-specch-bijeenkninsl, want was na elke spreker even mu ziek. Voor het gemeentebestuur kwam de wethouder van sportzaken mr. P. van Bochove feliciteren. Hij zei, dat het suc ces te danken is aan trainer Chris Smit. die hij kende als een serieus man. Hy dacht dat er nog meer: resultaten, zou den. komen als de ernstige Smit zou gaan lachen. Hij zegde PPSC toe dat het gemeentebestuur zal trachten aan de verlangens van PPSC tegemoet te ko men tenopzichte van de wens voor het bespelen van nieuwe terreinen. Voor Martin Kooyman, sinds jaren de getrou we voorzitter van PPSC, achtte de heer Van BocHove het een Voldoening dat hij de terugkeer heeft kunnen ervaren. De voorzitter van de afdeling Rotter dam van de KNVB, deheer J. Bïjloo, kwam om afscheid te nemén van deze club. De heer Bijloo prees de jeugdaf deling van PPSC. De heer Van der Mejj- den gaf te kennen blij ,tc zijn met de terugkeer van. PPSC, omdat hij goede herinneringen heeft aan de ex-KNYB- tijd. 'De voorzitter van de Schiedamse Scbeidsrechfcersverenïging, de heer L. Sehotting, zei dat hij PPSC een prettige club vindt. Hij bood lichtgevende grens- rechtersvlaggetjes aan als kampioens- geschenk. waren kijkers, maar ook kopers J-fop de Kunstmarkt op het Museum plein en daar was het toch om, begon nen. De kleine dochter van Luiik Scholte hield, de zaken als een echte suppoost in dc gaten. TA OOR de tweede maal deze maand hebben de Schiedammers de gele genheid gehad om op hét weekend met prachtig warm weer .hun huizen te ontvluchten. By dromvieh zijn zij naar Schiedams „groen-gordel" g&r togen, naar het .Bad Groenoord, het Pr, Beatrixpark of het sportpark Har- ga. Maar ook de Maasboulevard, biedt ccle mogelijkheden. Je kan-er heerlijk lui aan de waterkant in de zon gaan zitten jcoekeloren naar een voorbij varend Spida-bootje. En je kart (nóg) een ijsje gaan eten. SCHIEDAM, maandag. Hoe groot de liefde voor hun club en de irots op het eigen sportcomplex Is, bewezen een twintigtal leden van de altijd Ijverige S.v. en h.v. „Schiedam" zaterdag. Des morgens om zeven uur stonden de man nen gereed om te gaan werken aan het clubgebouw. Er werd met zakken ce ment gesjouwd, hamers werden gehan teerd, schoppen werden gekeerd en met kruiwagens werden hoeveelheden cement gemengd met StabUo aangevoerd. De vakmensen uit de vereniging heb ben in de kantine van Schiedam een nieuwe veerkrachtige -en stofvrije vloer gelegd. De niet-vaklieden echter haal den ook de handen uit de mouwen. Zij zorgden o.a. voor de aanvoer van ma teriaal en gereedschappen. Tegen het middaguur was de nieuwe vloer gelegd. Toen waren rondom het gebouw de le den bezig met herstelwerkzaamheden aan. het clubgebouw. De metselaars verrichtten o.a. goede werkzaamheden. Timmerlieden zaagden vlijtig in stroken hardboard. Op bet veld droegen sterke mannen het score bord naar de struiken. Het krijgt een goede plaats aan de zij zijde van de ter reinen. Voorzitter Jo van der Touw gebruind en ook sinds zeven uur des morgens aan het werk was ook bij deze herstelwerkzaamheden de. centrale figuur. Oud-gedienden als Jo F. Ebben en Bertus M. Zonneveld waren eveneens present. Zoveel zorg wordt aan dit sportcom plex besteed, dat de zelfwerkzaamheid van de Schiedam-Ieden er al toe geleid heeft dat er een bloementuintje is aan gelegd achter het clubgebouw. Schiedam beeft ook nog plannen voor het ver vaardigen van een kinderspeelplaatsje met speel werktuigen, maar de voet- en honkballers hebben het nog te druk ge had met andere werkzaamheden. Zo zün enkele metaalbewerkers nu bezig spe ciaal voor de training „oefendoelen" van metalen buizen te vervaardigen. (Advertentie 2.M.) Ze hebben wel eer von hun, werk ge had: kont na de opening, van de Kunst markt moester» al verscheidene briefjes „verkocht" worden opgeplakt. Maar de voorraad werkstukken, was groot. Voor elke smaak was er wat; abstracte schilde ringen, .voorstellingen, die de aardbeving raa pérzië bot onderwerp hadden, maar oab andere voorstellingen. Ieder .werk. ruk moest ƒ10- opleveren. Ook de iino- lencmede van Luuk Scholte, met de af. beddir.g van. een wanhopige Perzische vrouw. Ben gulden meest de linoleum- sede 'van Henk van de Jagt, met de af. Ixilding van dè koe. opbrengen. Voor wee kwartjes kon men een vakje invul, ïea op het bord met de cruormc afbecl- dice van de koe. Uni plastic folie..,enkele Jaren geleden nog duur ^materiaal waar zuinig mee omgesprongen werd...nu voor een ongekend lage prijs.- •>- •:.i Plastic folie, normal prijs. 1.10 per meter, geschikt voor douche gordijnen, zonwering, voor isolatie, broeikassen en bakken, eri als afdekking tegen regen, op trektocht en camping.—..' morgen voor goed zestig cent. SCHIEDAM, maandag Ter gelegen-' heid van het 35-jarig bestaan heeft de voetbalclub Martinit zondag een genoege- HJïce Juniorentoemool gehouden op Vier- veldenin sportpark Harga. Lïelst 400 jon gens hebben met 30 elftallen deelgenomen aan de wedstrijden. Tijdens de pauze speelden veteranen elftallen. Helaas liet het team van Hollan- diaan verstek gaan zodat S.P.C. geen te genstander had. De oudjes van Martinit en D.H.S. speelden een goede demonstra tiepartij. De uitslag was 0—0. Het was al avond toen het toernooi be sloten werd. Voor het bestuur heeft de heer Lamëns de prijzen uitgereikt. De eindstanden zijn: A-junioren: 1- V-F.C.j 2. Martinit, 3. De Hollandiaan; B.-junioren: 1. D.H.S., 2. V.F.C., 3. De Hollandiaan; C.- junioren: 1, VJT,C„ 2 Martinit, 3, D.H.S: G 2-junioreni 1. V.P.C., 2. D.HS, 3. V-F.C; A-pupillen: 1. Hollandiaan, 2. VJF.C; 3. Martinit; B-pupillen: 1. V.F.C., 2. V.F.C.2, 3. Martinit. .'„Geen..woorden, maar daden," zei de htaj 'C. A. Kamp, gemeentelijk inspec teur ran het onderwijs, bij de officiële optnbg van de kunstmarkt. De jongens en'meük» van de Kunstklas, die zelf hun wtflca verkochten, hebben er inderdaad uur jefcandeld, zij hebben hun vrije aüüf 'op hef brandend hete museum- pMh doorgebracht. Alleen': moesten «p jammer genoeg heel waf.woorden worden gebruikt'om de ko pss tot daden te brengen. De winkelen, ds Schiedammers op de Hoogstraat kwa. m én lang niet allemaal toe hun wan deling met. een bezoekje aan het mu seumplein te verlengen ondanks.de steeds bataalde uitnodigende woorden, die.de SCHIEDAM, maandag Het op- houwende werk van trainer Hans Croon gaat hij SW dit seizoen resultaten af werpen doordat enkele jeugdteams hoog op de ranglijst staan. Ook btf hei betaalde voetbal kan echter succes behaald wor den. De jongeren In het tweede team komen, in hechte samenwerking en met steun van de geroutineerde onderen, tot uftstekende resultaten. Zaterdag kreeg de derby HDVS 2— SW 2 veel belangstelling. In de tiende minuut schoot Putters (ex-HDVS) raak en in de tweede helft liet middenvoor Wout van Meeteren de bal achter doel man Tap (ex-HDVS, ex-SW) rollen. Het bleef 02 en SW 2 heeft nu de leiding, met als laatste concurrenten DHC 2 en Vitesse 2. SW speelt nog tweemaal tegen Vitesse, zodat het kampioenschap bij winst kan worden behaald. poule F ULO jongens reserve: 1 Reho- both; 2 RK ULO 2; meisjes lagere scho len: 1 Comenius B; 2 St. Martinus; 3. Thorbecke; 4 Kon. Juliana'; poule A re serve meisjes: 1 Jan Ligüiart A2; 2. DomSavio 2; poule B- jongens lagere scholen: 1 St. Thomas; 2 Thorbecke; 3. Dom Savio; poule B reserve jongens: 1 S. Aloysius 2; 2 Alb. Magnus 2;voet bal ULO afdeling A: 1 Wilton Fijen- oord; 2. Rijks-HBS; afdeling B reserve ULO: 1 RK Lyceum; 2 Rehobofch; afde ling C: 1TSS 3; 2 W 3; 3 RHBS 3; 4 TSS 8; afdeling D ULO: 1 Willem de Zwijger AB; 2 RKULO 4; 3 RKTS 4 en 4 RKTS 3. SCHIEDAM, maandag Twee tegen een houten schuurtje dp het Sint Janshof je staande bromfietsen zUn. vannacht om half drie jn brand geraakt. Ecu passeren de wielrijder zag de rode gloed en stapte af om te gaan küken. Hij kwam een on bekende-man tegen die hem zei dat de brandweer gewaarschuwd moest worden. Men neemt aan dat deze mand. de brand heeft veroorzaakt. Omwonenden bipsten het vuur, de brandweer zorgde voor dc nablussing. Beide brommers eigendom van K. V. en H, V. werden door het vuur ver nield. Alleen de eerste bromfiets was ver zekerd. Bet houten schuurtje werd gebla kerd. - Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dit plastic folie In vier kleuren, rood,, .'groen,.blauw'-'W en wit, nu per meter? - dK? ;:.:NyocKBf BsJs SCHIEDAM, maandag. Op vlotte Wijze is zaterdag het restant van de Schiedamse schoolsportwedstrijden afge werkt op de velden van UVG en Succes in Sportpark Harga. Het noodzakelijke herstel van vrijwel alle sportterreinen maakte het niet mogelijk overige uitge stelde wedstrijden, o.a- van het voetbal, alsnog te doen houden. Daarom 2^n za terdagmorgen alleen finalewedstrijden gespeeld voor handbal lagere scholen 'jongens en meisjes. By de meisjes was minder krachtsverschil tussen de teams te constateren dan bjj de jongens. Slechts het door een hand bal training voorberei de team van de Comenfus-B greep bij de meisjes met goed samenspel grote overwinningen. BfJ de jongens was het dc St. Thomasschool die zich dutdelyk de sterkste toonde. Dit team behaalde met 1—11 tegen Dom. Savïo zelfs de hoogste score. De jeugd toonde goede belangstelling, maar helaas lieten de volwassenen, ook dit maal vrijwel verstek gaan. Om even na twaalf uur konden de vaardige organisatoren met de afwerking van het geheel beginnen.De heer G. Rens sprak het sluitingswoord. De uitslagen, van deze wedstrijden zijn: Kon. Juliana—Thorbecke 3—2; Co menius BSt Martinus 12; Kon. Ju liana—Comenius B 0—5; Thorbecke—Sb Martinus 0—2; Dom Savio—St. Thomas 1—11; Kon. Juliana—St. Martinus 1—2; Thorbecke—Dom Savio 50: Thorbecke —Comenius B W; Thorbecke—St Tho mas 3—6. Om één uur schaarden de meisjes en jongens zich rondde tafels in de kan tine van Hërmes DVS, waar de prijzen gereed stonden. Voor de schoolsport- commissie en de' VNFG. heeft de heer j; van de Griend de prijzen uitgereikt. Hij bracht speciaal hulde aan de heer G. Rens, die de organisatorische moei lijkheden. en. wijzigingen in verhand met de wedstrijdschema's zo voortreffelijk heeft opgevangen. Hierna kregen vertegenwoordigers van de volgende teams de prijzen: Handbal ULO meisjes, poule C: 1 Mater Dei; 2 Willem de Zwijger Al; poule D: ULO jongens; l Wilton Fijenoord; 2 RK Ly ceum; poule C, ULO meisjes reserve: 1 Willem ..de Zwijger A2; 2 Réhoboth; Gééf» «r. of uhrift: bat. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, maandag VDL had zondag twee jubilarissen. Het waren de gebroeders Gerrit en Kees van Gijzen. Zij speelden hun. 250-ste wedstrijd in het eerste elftal en werden daarvoor op har telijke wijze gehuldigd. Dit gebeurde voor de wedstrijd VDL—Alblasserdam, die jammer genoeg voor de jubilarissen in een nederlaag eindigde. De jubilarissen, die met hun broer Ri- nus nog altijd in VDL een kern vormen, werden toegesproken door de heer Van der Endt, de voorzitter van VDL, die wees op hetgeen zich heeft afgespeeld in al die jaren, dat de Van Gijzens deel uit maakten van het eerste. Vele overwin ningen konden worden geboekt, waarin zowel Gerrit als Kees een bijzondere rol hebben gespeeld. De eerste In de aanval en de tweede vooral in de verdediging. Namens de junior-commissie voerde het woord de heer Touw, namens de suppor tersvereniging de heer Van der Marei en namens de spelers aanvoerder Denkers. Het bleef niet alleen bij woorden, dè jubilarissen kregen ook cadeaus aange boden. In de Végé-levensmiddelenzaak aan de Lange Kerkstraat brandde zondagmid dag de motor van de koelkast door. De brandweer, gealarmeerd door de hevige rookontwikkeling moest zich toegang ver schaffen tot het pand door het verwijde ren van een houten schot omdat de bewo ner, de heer S. D. niet thuis was. De scha de beperkte zich tot een verschroeide mo tor. VLAARDINGEN, maandag. De haring- vangstbériehtoa van hedenmorgen lulden: VL 70—14 k. VI, 71—15 K, VI. 19—12 Je, -V3. 85—5 k, VI. 89—20 k,; VI. 190—25 k, VI. 109—17 SCHIEDAM, maandag De S.C.V. D# Postduif nam met 377 duiven deel aan de wedvlucht uit Chimay, afstand 196 km. Gelost werd om 6.30 uur; eerste duif bin nen 9.23.34 uur; laatste prijsduif 9.42.36 uur. Uitslag: A. Smits 1, 11, 17. 18, 46, 53, 76; H. v. d. Kant 2.12. 19, 21, 80, 87; C. v. d. Grijp 3. 4, 7, 23, 25, 53, 60, 65; A. Boes 5, 9, 37, 42, 59, 9D; L. Borranïe Co. 6, 20, 24. 35, 39, 56, 6S. 73, 84, 95; A. v. Gogh 8; I. v. d. Tuyn 10, 49, 88; W. Verhaeren 13, 75; A. Brökling 14, 22, 29, 30; W. v. Deurzen 15,28, 78; tV. v.d. Kant Sparla 16, 82; L. v.d. Mey 27, 33; H. Crama 28; H. Brökling 31; J. Koofyberg 32, 34; J. v. Harmeien Vol 33, 44, 64; H. Blondé 38, 55, 57, 67, 70, 79; A. Riedijk 40, 68; A. Brouns 41, 58, 83, 91; "W. Verhaal zn. 43, 54; E. v. Smirren 45; A. Vis 47; J. v. d. Waard 48, 92; O. Bolkenbaas 50,89; C. den Tiunder 52; A. v.d. Grijp 61; P- Gouwe leeuw Co, 62, 77; L, Vis 63; C. Herwig 66; L. de Raay 71, 85, 93; P. v. Os Co. 72, 86; A. v. d. Tuyn 74; L. Toutijn 81; A. Karreman 94; T. Jansen (diploma). In een silo, die tachtig kubieke meter zaagsel en houtkrullen bevat, ontstond za terdagavond door broei brand bij Hout handel Van .de Wetering .aan de Oude Maasstraat woont, zag xook uit het pand komen en waarschuwde de brandweer, die het vuur met zes stralen bluste. De schade, die door de verzekering wordt gedekt, is nog niet bekend. SCHIEDAM, maandag De politie heeft jn dit weekeinde tientallen jongens op de vingers getikt omdat zij zonder ver gunning visten in vijvers van: het Prinses Beatrixpark. SClöEDAïM. maandag. PPSC is veer KNVB-er cn na SFC en SVHPW dc derde Schiedamse voetbalclub die dit seizoen het kampioenschap heeft kunnen vieren. Tegen Bolnes won PPSC met 02, daarmee de laatste concurrent SNS ver achter zich latend. Dat Is niet ge makkelijk gegaan, want de Schiedam mers kwamen zeer nervens het veld op. PPSC presteerde het zelfs om twee strafschoppen onbenut te laten. De combinaties en de techniek van de Schiedammers waren van betere kwali teit dan "van de thuisclub. Bij het doel van Bolnes gekomen werd de spanning echter steeds te groot voor de aanvals- linïe. Overigens heeft PPSC niet behoe ven te vrezen dat het zo belangrijke ge lijke spel verloren zou kunnen gaan, omdat doelman Jungerius van PPSC bij de sporadische aanvallen van Bolnes uit stekend ingreep, lri de 43e minuut schoot linksbinnen Kalden onhoudbaar in. Het verdedigende Bolnes kreeg het ook in de tweede helft heel moeilijk. In de tiende minuut schoot Gerrit Boertje een: straf- schot in handen van de doelman. De ze gevierende voorsprong kwam in de twintigste minuut, toen L. Kalden een voorzet van rechts zuiver, inkopte. PP SC speelde daarna weer ongedwongen en daardoor ontstond goed spel. Direct na het eindsignaal boden- officials, en spelers van Bolnes de. Schiedammers gelukwensen en bloemen aan. Marktprijzen vleelh. klein 00—120. klein zout 65—66, groot 70—76, trawlh'aring klein 151. klein zout 50—05, groot 73—74; f\E heer C. A. Kamp (rechts), Q&- rfmeentelijk, inspecteur van het on- deftoijs, vulde direct na zijn openïngs- troord een hokje..in op het lijf van de 'iSetehendekoe voor Doztsadj, gehal ten dóór de heer J. Paulrnan. van 19 jaar zoekt in Schie-' dam of omgeving betrekking voor dag en nacht in gezin, waar ze in-huiselijke kring wordt opgenomen. Bir. noj: G-2D00 bureaiiblad. "VLAARDINGEN, maandag. Afgelo pen week zou de eerste paal worden ge slagen voor de openbare lagere school in Zuldbuurt, naar een ontwerp van archi tect G. Gelnk. Dat is niet gebeurd. Men. deed zelfs een eigenaardige ervaring op: de heistelling, die elders in Vlaardingen stond en voor dit werk was- gereserveerd, werd plotse ling naar elders getransporteerd. En het begin van de bouw van-deze dringend noodzakelijke school werd weer uitgesteld....: :V:: v?'"y (Van onze correspondent) MAASSLUIS, maandag. De laatste wedstrijd van dit. seizoen kon Excel- slor/M. in tegenstelling tot de alge hele verhouding op de ranglijst van 2A niet met een overwinning afslui ten. "Het bewees Nieuw Lekkerland een slechte dienst door in Gouda met 3—2 van Jodan Boys te verliezen.; Het spelbeeld was in deze ontmoeting weinig imponerend. De doelpunten van Excelsior werden gescoord door Van 't Hof en Ten Broek (strafschop). N.V. AANNEanNGSMIJ. GEBR. v. d. LU ITG A ARDEN te Rotterdam'yd :-i"W vraagt:- een - voor huish. werkzaamheden in directiekeet - Slv.p. aanmelden bij de heer, A. Vermeulen,werk SLLi- dulna aan 'de WeStfranken-' landscstraat, Schiedam. GEBOREN: Pieter N., z.v. P. Branden burg en A. de Waard; Arjen A.J., z. v. A.C.A. Aalsma en C.A.T. van Winden;. Roy, z. v. L. Degrassi en J. J. M. Westdyk; Eddy, z.v. W. F. Noordijk en A.M.P. de Jong; Stephanus J., z. v. J. van Oosfer- hout en M, Bern aards; Martina P., d.v. D. A. Bakker en M.P. Vis; Johannes A., z.v. A. Zwaan en A. Rijfers; Carla, d.v. F. T. Dolleman en C. A. van der Pol. OVERLEDEN: N. Kooij, 69 jaar; G. C.W. Zuidgeest, 70 jaar; J. Brökling, 2 jaar; J. C. de Ridder, 74 jaar. leeft. ca. 6 J,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1