de JAGER 23 5, B Gaat SVV op veld van Hermes spelen Nog geen kaïnpioen schaken in Schiedam Voorstel op vergadering Als gemeente accommodatie koopt SVV beproeft spelers tegen amateur-elftal Frösö uit Zweden Korte felle brand in oliefabriek H. Ruseier de beste schutter 'SS Hoogste punt Magnaliakerk bereikt TAXI? ^Tct, (emo^ EUROTAX 69 460 Harin{;vangstbericliten Burgerlijke Stand KOELKASTEN KOPEN... en GELD TOE KRIJGEN Ernstig gewond bij val JEN DA Geslaagd VEFMANV) ter meulen zim Nylon h't Aan Noordvestsingel KW-MARS wordt groots 4000 lopers venvacht EtMAN SVV 2-Velox 2 op Unitas-terrein PI an ta ge-concert van St. Ambrosiüs VRIJDAG 5 JULI 1963 (Advertentie LM,} :V-.- -TELEFOON ,v Dc harlnguangstberichten van heden morgen luiden: VI, 70,10 k, VI. 71—20 k; nog 80 netten. VI. 79'20 k; VI. 85—25 n, VI. 89—14. n; VI. 114—40 n; VI. 190—34 n; VI. 1998 k; nog 25 n. Prijzen, klein 120, vleetharing klein 145 153, groot 6165. (Advertentie LM.) SCHIEDAM. Geboren: Sandra d. v. C. G. F. Stigter cn N. M. van der Hak. René z. v. A. J. Kouwenhoven en J. Jo nas, Willem z. v. G. van. den Berghe en E. J. Plan je. Dorinc. d. v, G. D. Wiearl en J. M, Boterrnan. Alice d. v, G. D. Wicart en J. M. Boterrnan. Overleden: J. Lowes, 80 jaar. (Advertentie LM.) SCHIEDAM, vrijdag. De leden ver gadering van c,c. en f.o. „Hermes-DVS" zal zich woensdagavond 10 Juli beraden over d« verkoop van de tribunes en bij behorende accommodatie op 't hoofdvcld aan de gemeente Schiedam. Dit punt Is ter aanvulling aan de agenda toegevoegd. Aangezien donderdagavond ook SVV de ledenvergadering houdt, mag verwacht Worden dat deze materie ook bij SVV besproken zal worden. Als de plannen doorgang vinden zal de gemeente ei genaresse worden van bet bcofdveld van Hermes DVS met tribunes en daardoor zullen Hermes DVS en SW fn de gele genheid worden gesteld om dit gemeen telijk „stadion" beurtelings (in hour) te bespelen. Uiteraard dient niet alleen do leden vergadering van HDVS akkoord te gaan, maar zal ook de Schjedamsc gemeente raad over dit voorstel moeten beslissen; Het grote voordeel van de verbuur aan deze twee verenigingen is dat SW niet genoodzaakt wordt in de komende maan den kostbare tribunes tc plaatsen rond het hoofd veld var. SW. Het clubgebouw van HDVS blijft ei gendom van HDVS eiv vlakbij het hoofd- veld van HDVS, maar bij dc eigen vel den zal SW alsnog een clubgebouw bouwen. (Advertentie i.mj Het klinkt even vreemd, maar als je bedenkt, dat een gemiddeld gezin. plm. ƒ3.— aan voedsel per week, weggooit, dan is ónze 225 LITER GEZINSKAST a 2.50 PER WEEK beslist geen luxe! Uw vertrouwde adres: BKOERSVELD 105 Telefoon. 6 97-03 A AN de rtoordrüde van Heibel, lus- sen de Harrewey en de Viuardiu- gerweg, is een bungalow-wijk aan het verrijzendie men op dc /oto in op bouw ziet. De toch kloeke Dorpskerk van Kethel lijkt daarbij in 't niet te zin ken, doch dat is maar een grapje van de fotograaf. SCHIEDAM, vrijdag Op de Vlaar- dingerdsjk voor de ingang van de werf Wilton-Feyenoord, is gistermiddag om 5.30 uur de Vlaardingse leraar F. v. met zijn bromfiets gevallen, toen hij wat onhandig manoeuvreerde toen een andere bromfietser hem inhaalde. Bij de val kreeg'hij een hersenschudding, snij won den aan. het gezicht en schaafwonden aun armen en benen. De heer v. L, is in het algemeen ziekenhuis to Vlaardin- gen opgenomen. Morgen begint in- deze serie aanbiedingen de. gróte verkoop van- Polyaethér matrassen fn modern kleurig streepdessin. De bijzondere eigenschappen van deze' matrassen... stofvrij, licht in gewicht én bijzonder veerkrachtig» zijn even bekend als de normale prijs. Maar morgen koopt U deze zelfde matrassen, om eens duch tig te sparen door nu te kopen... voor bijna niette geloven lage prijzen, één-persoons polyaelher matrassen Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze poly aether matrassen, overtrokken met moderne streepstof, voor prijzen die U geen tweede keer kunt verwachten. 1-Persoóns wentel ledikanten, het lakwerk iets beschadigd, .80 x 190 cm, nu van,523tr voor 39.80 apotheken Apotheek Gouka en Co-, Groenelaan 127. Stedelijk Museum, dag. 10—17 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Oud- Schiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De mart die Liberty Vallar.ce -doodde". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „De vijf Sul- livans". DIVERSEN Sted. Museum, 8.15 uur: Opening ten toonstelling. Dr. Za men hofstraat, 7 uur: Jeugd Jo lijt. Autoped-wedstrijd. Irene, 7.30 uur: Goeman Borgesiusschool. Ouderavond. Irene, 7.45 uur: Dr. dc Visser school. Ou deravond. SCHIEDAM, vrijdag. Dit Zweden heeft SW-secretarts Cot de Vries van een onbekende een telefoontje gehad en dat had tot gevolg dat SVV gisteravond OI> het hoofdveld aan de Wcsifranke- landsedijk een genoeg!Uk oefenpartijtje heeft gespeeld tegen Fröso van het el- landje Fröson uit Midden-Zweden. Trai ner Hans Croon benutte de gelegenheid om een elftal met merendeels jonge spe lers op te stellen. De partijen waren volkomen aan elkaar gewaagd, Het werd dan ook S2. Het Zweedse team speelde zeer di reet. de bal ging van voet naar voet cn deze economische combinaties werden i snel uitgevoerd. Toch kreeg SVV enkele malen een overwicht, maar dan was het de doelman van de roodwitter) die met veel elan do bal uit het doel ranselde. Telkens sloeg hij de bal tot hoekschop en telkens dankten de honderden toe schouwers dankbaar. i Uiteraard is dat voor de kwaliteit van I deze ontmoeting geen maatstaf. SVV had [als stopper Arend van Kampen op öe vertrouwde leidersplaats. Hij speelde j weer even onverstoorbaar als vele maan- i den geleden, zij het dat de 2ange aan- voerder ervoor waakte zich vanwege zijn blessure niet te forceren. Hans Hek man en Tonny van Leeuwen speelden gedegen op hun vertrouwde plaatsen. Linksachter was Joop Ris, die voldeed. Rechtshalf was John Schenk, die vorig jaar van SVV naar Sparta ging en die kandidaat Is voor een rentree. De grote aandacht ging naar links binnen Broeders van Feijenoord, een talentvolle jongeman met een goede techniek en schot vaardigheid. Zijn voor zetten bleken maatvast. Op de vleugels liepen de jeugdspelers Jan Rijkuiter op links en Speelmeijer op rechis. Midden voor was de doortastende Osterholt cn als dirigent fungeerde rechtsbinnen Kaak. De Zweden, die - een vakantiereisje van vijf dagen door Nederland maken en die alleen tegen SW spelen, wilden kennelijk goed voor de dag komen. Toch was het Osterholt die uit een voor zet eerst legen de paal kopte en daarna rakelings naast schoot. Een fout van linksachter Ris gaf de Zweedse rechts buiten een kans, maar hij schoot langs het doel. In de vijfde minuut speelde Hekman rechtstreeks terug, doelman Van der Berg geraakte uit balans en hei was 01. Op onbevredigende wijze kwam SW aan de gelijkmaker. Speel meijer passeerde drie man, maar botste op de defensie. Zijn val werd met een strafschop beloond. Kaak schoot in. (1—1). Osterholt glipte nog langs de keeper,, maar zijn schot ging over. Vlak voor rust redde de Zweedse goalie ver scheidene malen. In de tweede helffc scoorde Aad Oster holt na een kwartier, maar kort voor het einde maakte Raylindabl de ver diende gelijkmaker. (22). SW fungeerde daarna als gastheer voor het gezelschap. De Zweden kregen flesjes miniatuur-Schiedam. De gasten schonken, hun symbool, een gestyleerd rendier van houtsnijwerk met liet em bleem van dc club. Spelers en bestuurs leden wisselden el'"" s clubspeldjes uit. Laat in de av* rtrok de Zweedse bus naar het -■< Amsterdam. SCHIEDAM, vrijdag. Voor het eind examen van de drie-jarige cursus van de Middelbare Handelsavondschool te Schie-' idam slaagden de dames E. W. I. den Hol-: Gander. J. van der Meulen en H. Roelf- sema en dc heren M. de Borst, G. El- dbrkamp. J. A. Ruigrok cn C. J, M. Wes- sel. Voor het eindexamen van de 5-jarlge slaagden de dames M. C. J. Braeckman en M Voets en de heren L. J. Boon. D, J. Hoogstad, R. A. Louis. H. H. P. J. Na- dels, L. Oudenaarden. H. J, den Toom. H. van "Wassenaar en B. Zwanenburg. De heer H. van Wassenaar ontving liet door de Kamer van KoophandeL ter beschik king gestelde boek. (Advertentie f.M.) VOLIÈRE-GAAS 30 meter ƒ0.95 per meter 100 breed 1.75 per meter 150 breed ƒ2.65 per meter HORREGAAS Groen -f blauw ƒ2.50 per m2 Nylon, crème ƒ4.25, groen 4.p. m2 Dakvilt ƒ0.98 en ƒ1.25 per m. 100 br. KIPPENGAAS jn alle maten. KES zegels IJZERHANDEL J F BrDemest S2 Tri. 67594 V L AA RD IN GENvrijdag. De 32-ja- rige Rotterdamse vrouw W. E. v. K.-KL is gearresteerd wegens diefstal. Zij heeft bij een winkelierster aan de Floris de Vijfdelaan. waar zij als werkster in dienst was, enige honderden guldens weggenomen. De vrouw is ingesloten. De politie heeft de 24-jarige E. P. uit Den Haag aangehouden. De man had uit de woning van 'n kennis aan de v.-Kins- bergenplaats een radio, overhemd, elektr. scheer apparaat cn schoenen gestolen. Ook deze dief is ingesloten. (Advertentie IJVJ.j vóór moet u toch bij Wij gaan door met de verkoop van eerste keus Nylons, wer kelijk goede kwaliteiten onder elke prijs. Nylons met naad, van prima ragfijne Enkalon garens, 20 denier, koopt U morgen per paar voor nog géért gulden. Kousen 20 denier Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze eerste keus 20 denier Nylons, In'alle maten en modekleuren, per paar voo? G«ên tet. af schrift. bett. SCHIEDAM, vrijdag Bij de Ver. Olie- en VeÜabriekeu van Dacle C.V., aan dc Noordvestsin gel, heeft gistermiddag een korte maar felle brand gewoed, die niet zo'n grote omvang heeft genomen als de grote golven vette zwarte rook die hoog uit het pand opsloe gen, wel deden vermoeden. Door het snelle ingrijpen van de brand weer kon de brand hoofdzakelijk beperkt worden tot v de smeltka- mcr, aan de straatzijde van het pand gelegen, waar de brand ook is ontstaan. In deze smeltkamer stonden twee tanks van elk negenhonderd liter gevuld niet hars cn minerale olie. die door gasbran ders werden verwarmd. Vermoedelijk is cr een lek ontstaan in dc tank met hars, waardoor de hars en later de olie Is gaan branden. Dit gaf in korte tijd een fel vuur cn veel stinkende rook. Het was de heer A. J. Groen die om 1.15 uur de brand ontdekte en alarm sloeg. Overhaast werden de vaten olie die voor de deur van het pand. vlak bij dc vuurhaard stonden, weggerold door het personeel, geholpen door dat van de aangrenzende bedrijven. Op de bovenverdieping bevonden zich op dat moment de directeur, de heer P. v. d. Stoel uit Rotterdam en vijf perso neelsleden. De heer v, d. Stoel en twee werknemers konden het brandende pand nog op normale wijze verlaten. Voor de andere»» was het door dc grote hitte die door de houten vloer drong, te laat. Zjj zjjn toen via een raam en met behulp van een laddertje in veiligheid gekomen. De brandweer o.l.v. commandant D. de Jager gaf met enkele stralen water uit de nevelblusser en een motorspuit. In tien minuten was de brand bekeken. Dc omvang van de schade, die door verze kering wordt gedekt, is nog niet vast gesteld. SCHIEDAM, vrjjdag,.-Aan de. Kon. Wilhelmina-mars, die morgen in. Schie dam wordt gehouden, zullen naar ver wachting minstens 4.000 lopers deelnemen. Het juiste aantal is niet te geven, daar ook vlak voor de start (om 3 uur in dc Plantage) zich nog deelnemers kunnen opgeven. Het zal in elk geval weer een groots schouwspel worden. Wij kunnen nog de volgende bijzonder heden geven. Na de start wordt langs de Westvest o£ Lange Haven naar de Grote Markt gelopen, waar voor het stadhuis wordt gedefileerd. Via dè Parkweg wordt afgemarcheerd. De lopers op de 8 km trekken dan via de Schiedamse weg naar Kethel, de andere groepen trekken langs de Nieuwpoortweg in de richting van Overschie. De binnenkomst heeft voor alle groe pen, plaats via Parkweg, Noordvest en Westvest, waai* de muziek al staat te wachten om de lopers naar de Plantage te begeleiden. Daar kunnen ook even tueel bloemen worden- aangeboden. De 8 km lopers passeren hier ongeveer om 7 uur, die van de 14 km om 6 uur: de 20 km om 7 uur en dé langste afstand lo pers om circa 7.45 uur. Medewerking wordt verleend door de muziek-gezelschappen Harpe Davids, Gus to, Wilton Fijenoord en St. Radbout uit Schiedam, Liberty uit Vlaardingen en de Oranje Gardes uit Zevenbergen, Klun- dert en Leerdam. In de Plantage wordt van 5 uur af een feestprogramma afge werkt door1 de leerlingen van. de Mu ziekschool Hakkert, de Accordeonver. KDO, het mandoline-orkest La 'Matinata en de Harmonie var» Wilton Fijenoord. Er bovendien een luchtvaart-quiz, (Advertentie LM.) TUIN GEREEDSCHAPPEN GRASMAAIERS v.a. 36.50 GRASSCHAREN v.a. 4.25 TUINSLANG 85 - 55 - 65 - 75 - 85 p.m. SPROEIERS 1.35 SPROEISLANGEN 7% mtr. 14.50 15 mtr. 21.50 PLASTIC GIETERS 10 Itr. 7,75 IPMnaAe» IJZERHANDEL BrwravMt 52 Tri. 67594 SCHIEDAM, vrydag. De „Zilveren Koning", het symbool van het schaak kampioenschap van Schiedam, te nog niet uitgereikt kunnen worden, daar de winnaar van het schaaktoernooi nog niet bekend is. De leider in de hoofdklasse, dc jeugdige J. van Baarle, verloor na- melhk geheel onverwacht in de iaatate ronde en daardoor staat hij op een ge lijk aantal punten met zijn naaste con current, de geroutineerde speler L. ReiLsma. die in de laatste ronde winst boekte. Kr zullen nu twee besllsslngs- partijen tussen deze twee schakers ge speeld moeien worden. De voorzitter van de Rotterdamse Schaakbond heeft wel dc gewonnen prij zen in dc andere klassen kunnen uit reiken, hetgeen hij tijdens een bijeen komst in het Gereformeerde Jeugdhui? met genoegen deed. By die gelegenheid heeft de heer H. W. Boele, voorzitter van dc organiserende schaakvereniging Schiedam, de hoop uitgesproken dat de prettige samenwerking tussen de Schie damse schaakverenigingen, zoals die in het toernooi tot uiting is gekomen, in de toekomst bestendigd kan blijven. In het verleden heeft er wél eens wat aan ge- mankeerd. De samenkomst werd besloten j met een snelschaak wedstrijd, gewonnen j door J. van Baarle. j De winnaars zijn: j In klasje la: 1 C. Landbergen; 2 R. "Wilschut; 3 N. Grevenbroek; 4 C.j Ammersdonfer. ïn klasse lb: I J. de Bruyn; 2 J. v. d. Driessche; 3 H. Hölzker; 4 M. Soeverein. In klasse 2a: 1 Bogers; 2 H. Heeze- mans; 3 G. de "Winter: 4 L. Willemse. Klasse 2b: 1 H. Hersbach; 2 Chr. Slag- molen; 3 L. Hamerslag; 4 A. Willemse. Jeugd-kampioenscliap Er fs echter nog een ander schaak toernooi onbeslist gebleven: de eindstrijd ïn dc jeugd-schaakkampioenschappen. Dc Amsterdammer Rob Hartoch en Ed Scholl uit Groningen zijn zo aan elkaar gewaagd (cn in deze wedstrjjd nemen ze geen enkel risico) dat alle partücn re mise eindigden. Ook de onlangs ver speelde verlenging mei vier pariücu. Nu zullen de twee jeugdschakers nog een beslissingsronde moeten spelen, maar dan van zes partijen, wederom in Schie dam te houden. Er is wel wat haast bij, want op 10 augustus wordt immers het wereldkampioenschap jeugdschaken ge> houden in Nederland. Rotterdam is ster ke gegadigde voor de organisatie. Zo wel Hartoch als Seholl zullen er aan kunnen deelnemen, omdat het organi serende land twee spelers mag afvaar digen, doch hefc is wel gewenst dat er dan ook een kampioen zal zijn. (Advertentie LM.) Beslissingswedstrijd SCHIEDAM, vrijdag. Op neutraal terrein, het veld vsu Unitas in Gorin- Chem, zal SVSr 2 zondagmiddag om 2.30 uur voor de derde maal tegen Velox 2 In. het strijdperk treden met als inzet 'Hl plaats In de reserve-eredivisie. Bij een gelijk spel wordt nogmaals een beslissingswedstrijd vastgesteld. Wordt dan weer gelijk gespeeld dan wordt de strijd tweemaal een kwartier verlengd en daarna worden strafschoppen geno men. Eerst dan zullen bij gelijke stand de uitslagen van de twee eerste wed strijden 5—2 voor SW en 2I voor Ve-' lox, als doelgemiddelde meetellen. (Advertentie f.M.l Als wij U nu vertellen dat wij morgen de originele Tricot Ny lon Damesblouses van 9.95 gaan verkopen voor nog géén zes gulden... moeten wij er dan nog iets aan toevoegen? Damesblouses meelange mou wen, van een prachtige kwaliteit" Tricot Nylon... zó gewassen, zó droog en niet strijker— In smetteloos wit. Tricot ny*°° Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Tricot Nylon damesblouses. in de maten 36 t/m. 44 Géén tel. af schrift, belt. SCHIEDAM, vrijdag. Op de club avond van de Schietvereniging „Schie dam" heeft de voorzitter, de heer G. Rosman, dc resultaten van de seizoen- wedstrfjd 1963 bekend gemaakt, In deze wedstrijd wordt gestreden om het kam pioenschap van de vereniging. Dit is hu gewonnen, voor de tweede maal, door de heer H, Ruseler. Dit kampioenschap is achtereenvolgens gewonnen in I960 door de heer E. de Brabander, In 1S61 door de heer H, Ruseler, in 1962 door de heer J. van Woerekom en nu weer door de heer Knseler. Zoals bij alle luchtbukswedstrijden werd ook nu in 3 klassen geschoten. De wedstrijd bestond uit 10 series. De winnaars zijn: klasse A. 3. H. Ruse ler 43 pnt (Clubkampioen)2. C, A. v.d. Linden 41,1 pnt., 3. J. B, Wasman 39,8 punten. Klasse B. 1. J. van Haasteren 40,8 pnt., 2. D. van Loopik 39,8 pnt., 3. E. de Bra bander 39 punten. Klasse C. 1. P. J. Drenth 38,1 pnt., 2. G. Rosman 33,2 pnt., 3. C. Ooms 32,7 pnt. Met voor ieder een toepasselijk woord overhandigde de heer Rosman aan de winnaars van de eerste prijs een beker tje; aan die van de tweede prijs een standaard en aan die van de derde prijs een medaille.' Aangezien de heer Rosman zelf win naar van de tweede prijs in klasse C »vas, werd hem. dé prijs overhandigd door de heer Drenth, die op zijn beurt de heer Rosman een toepasselijk woord toevoeg de. In september en oktober zal weer wór den deelgenomen aan regionale en plaat selijke wedstrijden. De vereniging moet dan de drie wisselbekers verdedigen die onlangs werden gewonnen. Ile klokken beierden: SCHIEDAM, vrijdag. De klok van de in aanbouw zijnde gereformeerde MagnaKa-kerk in Nfeuwland beierde gistermiddag vrolijk toen ös. P„ R. Everaars de vlag "hees omdat het hoog ste punt van de houw van het kerk gebouw bereikt ls. Deze plechtigheid werd bijgewoond door leden van de ker- keraad, de predikanten en een aantal leden van de kerk. De grote vraag ls wanneer de kerk gereed zal komen. De voorzitter van de bouwcommissie, de heer J. Wagenaar, zei geen daüim. te durven noemen. Men hoopt dat in september de bijgebouwen voor het jeugdwerk in gebruik kunnen worden genomen en dat in. .oktober de eerste dienst in de kerkzaal zal worden ge houden. Alle sprekers getuigden van hun vreugde over het bereiken van.' de mijlpaal. De bouw van de kerk stag neerde tijdens de strenge winter, maar de sprekers waren er van overtuigd dat de bouw voor het overige voorspoe dig verliep. Ds, J, Couvée roemde het werk van- de ontwerper architect S. T. Goslinga, Wijkpredikant ds. P. R. Bveraars stelde dat zijn wijkleden met spanning naar de ingebruikneming uitzien. Aannemer W. G. Gerritse zegde namens zijn per soneel toe het werk met 2org te zullen verrichten. Een warme zomer Is er voor speld, maar of'c waar is of niet... toch; zullen er weer drommen V- naar zee en strand gaan en de warme.stad ontvluchten. En voor hen houden wij' deze bijzondere; aanbieding tent- linnen.'' Tcntlinnen,120cm breed. Ineen bijzonder fris, kleurig streep dessin, voor wind- of zonne scherm, strandtenten, enz.; koopc U nu voor nog géén twee gulden. Morgen om 9 uur begint de ver koop van d't tentlinnen, In de nieuwste streepdessin*. 120 cm breed, per meter m Gitn tet. af sehri) SCHIEDAM, vrijdag. Het Harmonie orkest St. Ambrosiüs geeft zondagavond 7 juli om 8 uur onder leiding van de heer C. van Beursen een concert op het Plan tage-podium. Het programma omvat:.: Mars der Medici, Joh. "Wichers; Ouver- - ture „Die sehóe Helene, Jac. Offenbach; Kaiser' -Wals, Joh, Strhus arr. A, Dries- sen; Slavische Rapsodie nr. 1, C. Friede- man art. A. Delhaye; Tscharkowsky herinneringen arr. Alb, Meljns; Hongaar se dansen nr. 5 en 6, J. Brahms; Grote finale met medewerking van. de drum band. (Advertentie LM.) G Voor vakantie en school» eenweer- galoos Cosler-koopje Prachtige, kamgaren polyester JONGENSBROEKEN geheel gevoerd. Tel 6 jear,~9r9ö-- M9Q na, ALLE MATEN 7-i4 jaar, 44*90» ntJ 5.90 Meer dar» 2 broeken worden niet tegelijk verkocht. Geen tel, of schriftelijke orders, - ROTTERDAM: West-Kruiskade "■■u'j,.;; KorteHoogsn.iat r Meent "—.l Kazeitdr.Lagedijk HOOGVLIET: Winkelcentturn VLAARDINGEN: Liesveld LEIDEN: Baaüemmerstraet - ZEIST? Slotlaan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1