ER ZUN OOK ANDERE DINGEN DAN ZWEMMEN 1 m v.d. AREND Hoogstraat 91 - Tel. 68814 Regenwater teistert bewoners Nooit kocht u zo goedkoop MULO-EXAMENS ■Maar meneer Voorschriften Belg MAES leider na eerste dag Student maakt roeitochtje KNVB -ers zijn ingedeeld 20 TOT 50% KORTING Herenmodemagazijn TIMCO Toosje Rotteveel - zwemster net tegen de top - VAN DER LEEDEN opruiming opruiming! opruiming Automaat geforceerd - Loeiïg - Burgerlijke Stand SENSATIONELE AANBIEDINGEN OP F0T0GEBIED Aan Schiedamseiveg geen afvoerputten 10% KORTING O Promotie hoofdklasse tennis op 28 juli A Europees kampioenschap Vauriens ENORME KOOPJES W* VOENSDAG17 JULI 1963 (Van een onzer verslaggevers) JK vind, dat ik het tvel netjes heb gedaan. Ik train ten- 55 slotte niet zo hard als die anderenzegt Toosje Rotte veel (18) uit Schiedam als we vragen hoe zij zelf denkt over haar prestaties in de zwemmerij. Zij wendt dat minder hard trainen niet aan als excuus, maar eenvoudig omdat het waar is. Zij heeft ook belangstelling voor andere zaken. Het zwem men staat bij haar niet helemaal centraal! Toosje is een talentvol zwemstertje van SZC. Vooral op de 100 meter vlinderslag en de 4 x 100 meter wisselslag zit zij dicht tegen de top van de Nederlandse zwemmerij aan. Die top heeft zij echter niet bereikt omdat zij de nodige offers daarvoor niet wenst te brengen. „Ik kan er niet alles voor laten staan. Om zeven uur naar bed, net als die anderen, nee da's niks voor mij hoorIk wil ook wel eens naar de t.v. kijken, een boek lezen, een trui breien of een avondje naar mijn vriendin toe". per 100 gram 10% KORTING op beha's* gaines* lingerie* enz. - Monter - Lange afstand - - Sportief - Of ik ijdei ben? Nee dat geloof ik "niet". En weer lachend: „Opma ken, nee dat doe ik me niet. Als'je dat doet, moet het secuur gebeuren en dat kost tijd. Ik kom juist altijd tijd te k o r t". Een meis je met een sportieve inslag, be weeglijk en sportief: een zwemster die de top niet heeft gehaald, om dat ze gewoon fijn wil leven en die werkelijk zwemt uit liefhebberij. TOOSJE ROTTEVEEL Jongens perion pull-polo's f 1 95 korte mouw, vanaf J lange mouw. vanaf2.95 Broeken oqe (wol), alle maten J «■"•I Tuinbroeken x c or vanafJ Meïsjestruitjes x 1 OR enorme lage prijzen, nu vanafJ Dames zuiver wollen sporttruïen x 10 7R van ƒ29.75 nu13.75 Op alle niet afgeprijsde artikelen behalve enkele merkartikelen. BROERSVEST 4 spaar door nu fe kopen (Van onze zeilmedewerker) AKERSLOOT, woensdag Op het Alkmaardermeer is gisteren een begin gemaakt met het Euro pees kampioenschap in de Vauricn- klasse, dat tot en met donderdag zal duren. De eerste winnaars waren gisteren de Belg Maes en de Zwit ser Voison. In het klassement na twee wedstrijden staat Maes op de j eerste plaats, Henri (Ned.) kwam als tweede en vijfde op de tweede plaats. - De Nederlandse Vaurienklasse-or- ganisatie heeft met de Zaanse zeil- Zaterdagvoetbal vereniging de organisatie van dit driedaagse evenement op zich ge nomen. Er hebben 45 deeelnemers uit tien verschillende landen inge schreven. wegens opheffing van onze afd. Confectie Zie onze etalages. BROERSVEST 56 48 t/m 56'. Mo. WH voor W ^pr (Advertentie ÏM.) (Advertentie LM.) f 0 TE WEINIG TRAINEN (Advertentie LM.) Niet alleen Opruimings-aanbie- dingen, uit onze eigen voor raden... neen. morgen begint een speciale verkoop van een grote restantpartij van een van de bekendste wolfabrieken. Diverse soorten van dit seizoen, o.a. knotten dikke sportwol, jumperwol en vele andere soor ten, maar alles van gegaran deerd 100% zuiver wol, uit de normale collectie van 3.15 en 2.85 per 100 gram, koopt U morgen door elkaar voor nog géén één gulden vijftig. Donderdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze pracht partij zuiver wollen breigarens in de mooiste en meest modieuze tinten, o.a. wit, grijs, flesgroen, bleu, koren- blauw, abrikoos, zachtgroen enz. enz. os, zachtgroen m Ciin tel. of schrift, best. i SCHIEDAM, woensdag Uit een auto maat aan het Wibautplein worden 18 gul den aan dubbeltjes vermist. Het slot van de automaat werd vannacht door onbe kenden geforceerd. (Advertentie l.M.) Tijdens de opruiming mode 1963 Een unieke gelegenheid om luxe corsetterie, lingerie, enz. te kopen met een duidelijk controleerbaar voordeel! MAAK er gebruik vani S^eClAAlHUlS Schiedam: Oranjestraat 17 vlaardingen: Ged. Biersloot APOTHEKEN Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum, dag. 10—17 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; Prenten en tekeningen van Oud- Schiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn". „Kunst uit Nieuw- Guinea". BIOSCOPEN Passage: 2 uur en 8.15 uur: ..Eddie in topvorm". laonopclc: 2 uur: „De bende van Walter Black". 7 en 9.15 uur: „De trottoir meisjes van Parijs. ZIJ praat monter en levendig, haar blauwe ogen nemen alles gretig op. Als zij spreekt verschijnt er een gulle lach om haar mond, een lach die in de loop van het gesprek nog vele malen terug komt. Het is een levenslustig meisje, dat oog heeft voor de vrolijke kant van het leven; een meisje bovendien met een sportieve inslag, een beetje impulsief. „Nee, als ik lange afstand zwem, maak ik nooit een plan van te voren of tijdens de wedstrijd. Ik vertrek zo snel mogelijk en probeer dan bij te bbjven". Zo is zij ook in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld toen zij haar baantje aannam bij de Am sterdamse Bank in VIaardingen. „De kwam van de mulo, de Willem de Zwijger- school en ik had nog geen idee, wat ik zou gaan doen. Een vriendin ging bij de bank solliciteren, nou en ik mee. Het leek me daar wel leuk, toen heb ik ook maar gesolliciteerd.En nog steeds ben ik bij de zelfde baas". DEZE instelling heeft in de lange af- standzwemmerjj goede vruchten af geworpen. „Twee weken geleden werd ik tweede in de zeerace ever drie kilometer bij Scheveningen, achter Erica Terpstra. De dag te voren werd ik tweede in Wad- dinxveen ook over drie kilometer. Nu achter Marian Brouwer". Toch heeft zij ook mooie resultaten op de korte afstand (100 meter vlinderslag) bereikt: Nederlands jeugdkampioene in 1960. „Toen trainde Ik veel meer; twee keer per dag. Vroeger dacht ik misschien word je wel wat. 't Leek me leuk om beroemd te worden". Op het woord leuk heeft Toosje een soort patent aangevraagd. Er zijn vele dingen, die zij daarmee be titelt. „Nu tram ik maar één keer per dag, 's morgens bij Cockey Gastelaars. Een paar kilometer zwemmen". Het beweeglijke zwemstertje babbelt lustig verder, af en toe strijkt zü met haar hand door haar korte blonde haren. Zij vertelt graag om te gaan met andere mensen. Daarom is zij waarschijnlijk zich ook op waterpolo toe gaan leggen. Dat doet zij graag en zij geeft zich helemaal. Ook haar beweeglijkheid komt daarbij weer tot uitdrukking. „Ik kan nooit stil zitten, dat heeft me op school vroeger heel wat straf opgeleverd". DAT zij graag met mensen omgaat, blijkt ook uit haar werk. „Ik help met plezier de mensen aan de balie, ook sta Ik ze telefonisch te woord, heerlijk af wisselend". Ook In de sport komt deze eigenschap naar voren. „Wat Ik het leuk ste vind* Nou, de Nederlandse kampioen schappen. Dan word je bij vreemde men sen ondergebracht, echt gezellig. Ik weet niet of Ik dit jaar wat bereiken zal. Ze gaan tegenwoordig zo loeiïg hard". Ook kinderen trekken haar. „De geef de jongste leden van. SZC zwemles, heel leuk. Soms ga ik oppassen. Tja, eigenlijk wilde ik wel kleuterleidster worden, of zo iets. Maar ja, dan zou ik nog drie jaar moeten leren. Dat had ik moeten doen toen ik van de mulo afkwam. MAAK sportieve inslag is duidelijk te herkennen; „De weekends ga ik vaak naar Oostvoorne, daar ga ik zeilen en. zwemmen! Als ik niet meer zou zwem men' Nou, dan zou ik misschien wel gaan tennissen, lijkt me leuk. Atletiek is ook leuk. Maar dat gaat niet samen met zwem men, hè?" Toosje Rotteveel: het portret van een meisje van het tegenwoordige stempel, dat zich wat meer op zwemmen heeft toege legd dan een ander, maar dat zich ook voor andere dingen interesseert. Niet ech. ter voor dansen. „Nee, daar houd ik niet van. Ze doen tegenwoordig zo gek, dat twisten en zo, misschien ben ik wel stijf zegt ze vrolijk. SCHIEDAM Geboren: Martien zv M. Kamp en J. van Noortwijk; Barbara G. dv B. T. A. Mars en E. K. Mol; Yvonne AH dv J. Terwiel en A. M. van der Hoeven; Hendrikus F. zv H. F. van der Velden en A. Ram; Marten O. zv H. Hem- minga en M. F. Kooy; Theodora J. dv L. Harpe en E. van Dijk: Désirée W. J. dv H* Tap en L. H. van Alphen; Sandra dv J.*M. Bevers en H. W. M. Zoetmulder. wel netjes gedaan 8 m/m CAMERA'S, 3 lenzen vol automat, belichting 275,-— 8 m/m ZOOM CAMERA'S vol automat, belichting 329.— Prachtige KLEINBEELD CAMERA'S 39,75 4x4 CAiMERA'S m. flitsapparaat 13,95 Gx6 CAMERA'S 8,95 PROJECTIESCHERMEN 120x120 m. kade's 16,95 DIADOZEN 150 stuks 9,75 100 stuks DIARAAMPJES (plastic) 6,29 Vele occasions tegen bijzonder lage prijzen PRISMA KIJKERS 8x40 met tas nu 74,50 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag De Schie damseweg tussen de Blauwe Brug en Sportparkbrug is één van de zeldzame straten waar geen afvoerputten trottoir- kolken aanwezig zijn. Dit tot ergernis van de bewoners aan de Schiedamseweg. Het regenwater loopt van de hogere rfj- weg over de tuinen en het loopt ook de kelders onder de hulzen in. Naast die huizen zijn dan ook nog en kele modderzwarte open riolen, waar het was- en regenwater in loopt. Dat geeft veel ongerief. Vooral bij warm weer is er sprake van stinkende ongezonde poe len. Van gemeentewegen stelt men, dat hier niets kan worden gedaan, zo lang de profielwijziging van de Schiedamseweg nog met bekend is. Er is een onteigenis- procedure tegen vier eigenaren van tuin tjes. Die procedure krijgt mogelijk in. okto ber voor de civiele rechter het slot. De eigenaars menen, dat de gemeente te wei- mg voor de grond wil betalen. Als de gemeente alle grond voor de woningen in eigendom heeft, zullen de sloten ook worden, gedempt. Alle sloten, dus ook aan de zijde van de Poldervaart. Dan zou men met de profielwijziging kunnen beginnen. Het stukje Schiedam seweg wordt een brede weg met wandel en rijwielpaden. Er zijn echter bijkomende factoren, die nog meer problemen vormen. Wat gaat er met de Poldervaart gebeuren? En wat doet het rijk met de kruising van rijks weg 20 en Schiedamseweg? Het ligt in de bedoeling dat deze weg onder de rijksweg 20 naar het Prinses Beatrixpark zal lopen. De afwatering van die rijksweg dient dan ook te zijn geregeld. Dat zijn zaken, die de gemeente alle tegelijkertijd zou willen regelen, anders worden er teveel onno dige kosten gemaakt. Dat houdt dan in, dat men in Kethel nog wel enkele jaren last zal hebben van overtollig regenwater en stinkende riolen, want deze problema tiek lijkt op die van de bekende vicieuse cirkeL OK poloën heeft Toosje's volle belangstelling. (Advertentie l.M.) Een Opruiming maar dan zeker in onze overvolle magazijnen plastic emmers. Want niets is duurder in Rotterdam dan ruim te en die hebben wij hard nodig. Morgen verkopen wij plastic emmers, onbreekbaar, inhoud 12 liter, met maatverdeling. Plastic emmers, normale prijs 2.25, die tegen heet water en zuren bestand zijn, makkelijk schoon te houden en geruisloos te hanteren (er is al herrie genoeg). Morgen koopt U die emmers die niet breken, roesten of blad deren, voor nog géén negentig cent. Donderdagmorgen om begint de verkoop v: plastic emmers, in de kleuren geel en wit, voor 9 uur n deze Géén tel. of schriftbest. SCHIEDAM, woensdag Voor het MULO-examen. A slaagden de dames: F. Y. v. d. Wel te Schiedam; "B. N, J. v. d. Berg, Maasland; W. M. A_ v. Staal duinen, Hoek van Holland; A. v. Eijme- ren, Maasland; M. R. Pool Maassluis; *N. A. v. Bel, Schiedam; *C. Visser, Vlaardin- gen; *C. de Man Rotterdam; -E. M. Poort Schiedam; *A_ G. Trijselaar, Schiedam; *E. de Uijl» Schiedam; *G. Stoker, Vlaar- dingen; *A. Vat, Vlaardingen; *P. W. Ver dom; Vlaardingen, en de heren: H. v. d. Mark te Schiedam, F. Y. W. Suttorp idem, G. J. v. d. Woestijne, Hoek van Holland A. G. M. Vermaas, Maasland; M. de Kan, H. v. Holl. P. Bons Maassluis, *H. v. Baar- le, Vlaardingen; *G. v. Zetten, VI; *G. H. Sparenberg, Schiedam; G. v. d. Voet Rot terdam. •Kandidaten bij wjer naam een sterre tje staat, behaalden tevens het midden standsdiploma. Afgewezen 4 kandidaten. (Van onze tennismedewerker) AMSTERDAM, woensdag. De wed strijd tussen de tennisploegen van het Haagse De Metselaars, kampioen van de hoofdklasse B, en stadgenoot Leimonias om een plaats in de hoofdklasse A, is door de KNLTB vastgesteld op zondag 28 juli. Mochten de weersomstandighe den die dag geen spelen toelaten, dan wordt de wedstrijd zondag 4 augustus gespeeld. Het opnemen van brieven in deze ru briek betekent niet dat de redactie instemt met de meningen die daarin tot uitdruk king komen, doch dat zij deze belang wekkend genoeg vindt om ze ter kennis van de lezers te brengen. Brieven zonder volledige naam en adres worden terzijde gelegd. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te verkorten. MET aandacht las ik gisteravond in De Schiedammer het stukje over sla ger Poort van 't Broersveld, die zijn pand, waarin emballage voor zijn slagerij wordt opgeslagen, wil vergroten om er zijn be drijfsauto in te kunnen stallen. De ver gunning daartoe werd hem geweigerd en daarom is hij in beroep gegaan. De com missie die over deze zaken gaat, adviseert nu de gemeenteraad om het beroep af te wijzen. Mijn verbazing nam steeds grotere af metingen aan, toen ik de redenen las, waarom hij niet mag uitbreiden. De voor schriften laten het namelijk niet toe: wel, wel, slechts papiertjes vormen een on overkomelijk bezwaar! Ik ben het er mee eens, dat er in een geordende maatschap pij voorschriften moeten zijn om het le ven niet tot een warboel te maken, be grijpelijk. Het algemeen belang preve- leert boven dat van het individu! Maar waarom zou er van de voorschrif ten niet kunnen wonden afgeweken als dit het algemeen belang in het geheel niet schaadt? Men stelt immers, dat ver bouwing het aanzien van de stad. niet aantast! Ik kom niet op voor de slager, omdat ik hem zou kennen. Ook is hij geen leve rancier van mij. Ik neem slechts stelling tegen een te ver doorgevoerde bureaucra tie. Daarom hoop ik, dat de leden van de gemeenteraad hun nuchtere verstand zul len gebruiken en het advies van de com missie in de wind zullen slaan, opdat deze de papieren naar een ver afgelegen hoek van de wereld zal blazen! M. (Advertentie l.M.) Morgenvroeg om 9 uur begint «r een speciale verkoop van een grote partij Camping-tassen, volleybal-, voetbal-, bad- of sporttassen... tassen die heel sportlef Rotterdam kan ge bruiken. Een pracht partij sporttassen» van zwaar waterdicht linnen, met voorzak met treksluiting... adreshouder en voorzien van witte koorden... normale prijs 3.95 nu voor nog géén twee gulden. Donderdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij camping-tassen, bijna een halve meter hoog, in koren- blauw en marine 4ÈJ nu voor Gicn ttl. of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag De student B. van H. (23) had vannacht een paar borreltjes gedronken en hij verkeerde derhalve in een jolige stemming. In de nachtelijke uren stapte hij in een in de Lange Haven liggend bootje van de ha vendienst. Daarmede organiseerde hu' in zijn eentje een roeitocht Het klotsen van de riemen in het water trok de aandacht van een politieagent, die de student tot de orde nep. De jongeman werd overge bracht naar het hoofdbureau van politie, waar hij een flinke reprimande ontving. Daarna mocht hij zijn ouderlijk huis weer opzoeken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag De indeling van de KNVB-ers in het zaterdagvoetbal heeft geen verrassing opgeleverd omdat HBSS in de derde klas A wel wist welke tegenstanders de indeling ongeveer kon opleveren. Het gepromoveerde PPSC diende af te wachten wat de competitie leider zou doen en dat is wel iets bij zonders gewprden. De Haagse, Leidse en Goudse clubs zijn bij de Dordtse en Rotterdamse teams in gedeeld zodat PPSC bij de entree naar de KNVB begint met verre reizen te ma ken. IN 3A komt HBSS uit tegen Baren- drecht, tegen het sterke CSVD uit Delft, de Excelsiors, namelijk Excelsior M uit Maassluis en Excelsior P uit Pernis. Dan HVO uit Vlaardingen, Pelikaan uit Zwijn- irecht, RVVH uit Ridderkerk, verder Spijkenisse en Zuidland. Het is een gezelschap van merendeels gelijkwaardige krachten waarin HBSS .ot de sterksten kan behoren. PPSC gaat kennismaken met ASWH uit Hendrik Ido Ambacht, met Capelle, DEVJO uit Voorburg, met Groote Lindt uit Zwijndrecht, Katwijk, RAS uit Den Haag; Rouwkoop uit Voorschoten, Sem per Altius uit Rijswijk en Zwervers uit IJsselmonde. Gezien de ervaringen mag verwacht worden dat PPSC niet uit de toon zal vallen in dit gezelschap maar verrassingen kan de nieuwe indeling wel opleveren. Duidelijk is wel dat PPSC niet de zwakste zal zijn. In de reserve derde klasse A. is HBSS 2 ingedeeld bij CSVD 3, 's-Graevezandse Sportvereniging 2, Jodan Boys 2. Katwijk 2, Monster 2, Quick Boys 4, RCL 2, Rijns- burgse Boys 2, SHS 2 en Zwaluwen 3. De Belgische favoriet en kampioen van 1962 Maes haalde winst in de eer ste race in deze oorspronkelijk uit Frankrjjk stammende klasse. Zjjn land genoot Wittoeck was minder fortuinlijk. Na een stuurboord-bakboord-kwestie met Henri staakte hjj de strijd. In de ochtenduren werd er fel ge streden om de tweede plaats tussen Beilker (Did.) en Henri. Beilker werd uitgeschakeld in dit duel omdat hjj vlak voor de finish zijn voorstag brak. Beil ker durfde zijn geleende mast niet op het spel te zetten en zocht de wal op. Twee deelnemers sloegen in deze wed strijd om. De Senegalees Brandebourger kreeg zijn boot nog overeind en zeilde de wedstrijd uit Gavazi (Italië) zocht vastere grond onder de voeten. In de middagwedstrijd, bij licht weer, passeerde de Zwitser Voison (tiende in de ochtend) als eerste de streep. B« de afflauwende wind had Voison al heel snel een aantrekkelijke voorsprong op gebouwd en daar kon zelfs Maes niets meer aan veranderen. In een sterke ach tervolging kwam de Belg nog van de negende naar de tweede plaats. De uitslagen van de eerste dag zijn: Eerste race: 1 Maes (Belg.); 2. Henri (Ned.); 3 Chaplain (Fr.); 4 Swart (Ned.); 5 Behrens (W.-DId.); 6 Agard (Fr.); 7 Maillot (Fr.); 8 Bouchard (Fr.); 9 De Bosset (Zwits.); 10 Voison (Zwits.). Tweede race: 1 Voison; 2 Maes; 3 Gui don (Fr.); 4 Chaplain; 5 Henri; 6 Cohen (Fr.); 7 Weber (Zwits.); 8 Swart; "S Behrens; 10 Grim (Zwits.). Na de eerste dag luidt het algemeen klassement: - 1 Maes IVz pnt.; 2 Henri 6Vz pnt.; 3 Chaplain 6% pnt; 4 Voison 10 pnt; 5 Swart 12 pnt; 6 Behrens 14 pnt. >j (Advertentie IJlf.) Ze klas A Apeldoorn DOVO Genemuiden "s-Gravenz. SV Heerjansdam Huizen NDSM SHO Spakenburg SSS Ter Leede ZCFC Zwart Wit "28 3e klas A: Barendrecht CSVD Excelsior M Excelsior P HBSS HVO Pelikaan RVVH Spilkenisse Zuidland 4e klas A: Be Fair Bodegraven Insullnde JAC Bisser Boys MFB Oegstgeest Omas SV '35 Unicum 4e klas C: ASWH Capelle DEVJO Groote Lindt Katwijk PPSC RAS Rouwkoop Semper Altius Zwervers 2e klas B: CSCA Enter Vooruit Excelsior '31 GWV Hoogvliet Kozakken Bojs Noord wijk Quick Boys SDCP Voorwaarts IJsselmeervogels Zuidvogels Zwaluwen V 3e klas B: ARC DOTO DUNO Die Haghe Jodan Boys Monster RCL Rijnsb. Boys SVOW de Zwerver 4e klas B: KMD de Lier Loosduinen. Maasdam Melissant NSW Schev. HolL Sport Shedrecht TSB Wieldrecht 4e klas D: Alphen Ameide ASH XFC Koudekerk Nieuw Lekkerland Rijsoord Schoonhoven Spirit Sportlust "46 WGZ (Advertentie LM.) Onze najaarszendingen flanellen herenpyjama's moeten nog ko men... maar eerst moeten de overtollige voorraden weg. En daar Is deze Opruiming voor bedoeld... flanellen heren pyjama's.., die in ons klimaat elf van de twaalf maanden een weldaad zijn. Uit de serie van 8.90, stuk voor stuk van een stevige kwaliteit flanel, nu door elkaar voor nog géén vijf gulden. Donderdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze flanellen herenpyjama's met royale pasvorm, in frisse strepen, de maten A. Gicn ttJ. of schrift, heit.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1