EEN ANDERE OPLOSSING r m SCHIEDAM m 0M Oude gebouwtje verkocht; wordt nu deel van winkel Mr. Cos zendt auto's naar de sloop 3 Vrouw kreeg slagaderlijke bloeding Bouw van 120 woningen in Kethel Derby DHS- Schiedam Vrijspraak voor directeur mimmÈ Borstbeeld van Gerbrandy Druppe en Blunderbus ƒ3.95 J. C. A. Poot hij mocht pakhuis niet vergroten OPRUIMINGS PRIJZEN!! opruimingsprijzen Aanvullend krediet nodig voor Museum Burgerlijke Stand Wie heeft iets verloren Har in gvan gstberi eh ten Broers Ruggewervel beschadigd P. Troppert overleden Mulo-examens Rijbeivijs Vergiftiging niet beivezen Classificeerder werd omvel Inbrekers stalen f 100 bij Tuberova Dr. Van der Weijden lector aan N.E.H. GRANDIOZE OPRUIMING 1.50 3.59 40 en 56 j KORTING WILLEM DE JONG iiiiyflfes®! Bij Verolme-Rozenburg DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS FRIVENTA KOELKASTEN DE MOL JANSEN DONDERDAG 18 JULI 1963 5 5LAGER J. C. A. Poot kijkt met verontwaardiging door een gat i» het dak van ket gammele gebouwtje. (Van een onzer verslaggevers J K vond het pakhuis zo rotdat ik dachtdat kan niet blijven staan. Het valt vandaag of morgen nog vanzelf in elkaar", vertelt slager J. C. A. Poot van het Broersveld vriendelijk. Hij is de man, die in beroep is gegaan omdat hem toestemming om het oude pakhuis je (Broersveld 160) te slopen en er een nieuw fraaier voor in de plaats te zet ten, werd geweigerd. De commissie die het beroep behandelt, adviseert de gemeenteraad het beroep te verwerpen. Dat kan slager Poot (55) echter niet meer deren. Hij heeft het gam ine] bouwseltje pas verkocht. „Ja", zegt hij, „winkelier B. van Doorn hoorde van mijn moeilijkheden. ITy zei: verkoop dat ding aan mij. En ik ben zakenman genoeg om op dat aanbod in te gaan. Van Doom zit niet zijn winkel pal naast het pak- huisje cn omdat het n« verkocht is, maakt het deel uit van een groter geheel. Het mag nu verbouwd wor den. Van Doorn trekt het nu bij z|jn winkel. Nou, ik heb liever een mooie winkel tegenover me dan dat oude gevalletje". - audo - Dg heer Poot gaat er namelijk: terecht van uit, dat een straat met mooie winkels mensen trekt. „En dat is gunstig voor ons nenngsdoenden. Ik kon het gebouwtje overdoen want ik heb aan het Broersveld j een ander pakhuisje kunnen bemachtigen.1 En mijn auto? Die zet ik 's nachts bij een1 bevriende relatie in de Lange Kerkstraat". Om die auto was eigenlijk alles begon nen. „Vroeger zetten wij onze auto's meestal gedeeltelijk op het trottoir: tot wij echter op een gegeven dag allemaal een bekeuring kregen. Da's inmiddels on gedaan gemaakt Maar m'n bedrijfsauto moest toch een onderdak hebben. Toen heb ik aan het pakhuisje aan de overkant gedacht. Dat moest nodig vergroot opge kalefaterd worden. Maar mijn plannen gingen verder. Ik liet een tekening ma ken voor een geheel nieuw - groter - pandje". - onbegrijpelijk - Iiy haalt de tekening te voorschyn en zegt: „Zeg nou zelf, Is dit niet veel mooier, dan dat ding dat er nu staat? Maar Ik ving bot. Het moest zo blijven. Het vol deed niet aan de gesielde voorschriften, onbegrijpelijk Inderdaad, onbegrijpelijk! Wij hebben het wrakke, pakhuisje gezien, het valt bijna van ellende in elkaar. In het dak zitten grote gaten en als men tegen de rau. ren leunt, krijgt men het angstige gevoel, dat het hele optrekseltje al ruim 30 jaar een onbewoonbaar verklaarde wo ning in elkaar zal storten. Enfin, het mocht niet vervangen worden, omdat het niet voldeed aan de voorschriften: het maakte geen deel uit van een groter ge heel. Nu wel: de heren Poot en Van Doom vonden een eigen oplossing. Maar die is toch ook niet alles. De auto blijft overdag een sta-in-df -weg. „Want", vertelt de heer Poot „nu we niet meer op het trottoir mogen parkeren, is het Broersveld helemaal te smal. Het ge beurt wel twee per dag, dat mijn vrouw de wagen moet omrijden, omdat er andere auto's door moe ten fAdvertentie l.M.J i«.i' VAKANTIE-ARTIKELEN NU legen Daar het seizoen ten einde loopt, ruimen wij onze restanten TENTEN en dlv. SLAAPZAKKEN en LUCHTBEDDEN TEGEN FANTASTISCH LAGE Enige voorbeelden: LUCHTBED 180 x 72 cm, zwaar can- g jve vas-rubbcr, nu voor DUBBELDAKSTENT 3 i 4-persstroomlijn- model, met schaapskooi- aq luifel, nu =717.— BADPAKKEN Al onze badpakken van bekende merken nu MET 10 KORTING Verder duizenden koopjes in alle afdelingen1 West Kruiskade - Telefoon 5 5884 (naast Arena) Noordmolenstraat 64 - Tel- 4 47 75 Zwaanshals 279-281 - Tel. 4 73 73 (hoek Wiekstraat) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag B. en w. stellen dc gemeenteraad voor een aanvullend krediet beschik baar te stellen ad 249.322 voor de restauratie van het Stedelijk Mu seum. Vorig jaar stelde men al een krediet "ran 539.500 beschikbaar. Dit bedrag blijkt te klein te zijn geraamd. De laagste in schrijving voor do restauratie is een bedrag van ƒ672 920. Bovendien komen er nog extra kosten bij, zoals een bliksembevciügmgsmstallatie, honorarium architect enz. Deze kosten bedragen 115 902, SCHIEDAM. GEBOREN Kené J., z. v. B. H. van der Linden en J. ML van Winden: Adrians J. H.. d. v. J H. C. Ham en A. M. L. Rodenrijs: Beiuer M. 3z. v, J. H. C. Ham en A. M. L, Rodenrijs; Maria, d. v. J. W. Voshol en M. T. C. W. Janssen, OVERLEDEN: 3. S, And nessen, 63 j., echtg, van J. de Heer; S. Heus, 68 j. Voor de kantonrechter Te bevragen aan het hooidburcau van po litie ie Schiedam, dagelijks van 8.0017.00 uur, behalve op zaterdag en zondag: overall; wit kindei schoentje; zwart kinderlaarsje u.); wit babyjasje; badgoed; sluitels in etui; ro- diateurdop van auto Te bevragen bij de vinder: koker met te keningen, Koster Kotterdamsedijk 30b; geel zeiltje, v, d. Velde Buitenhavenweg J72a: sehokbrekev van auto, Oldcnbuig. Een- drachlstr. b'fla: bioni/letsgereedschnp, Loog. Casstraat J2; ooi clips. Slootmakcr. Stations- singel 93, Rotterdam; damespolshorloge. Hacsakkers. Ploegstraat 4; 2 gouden dames- Tingen. Bclfi IJssalon, Passage 1: damespols- horlogo, v. d. Heiden, Burg. van Haaren- laan 1063: geldsbedrag. Mei berg. Perenlaan 27; manchetknoop, Gerp, Swoelinckstr. 193. Vlaardingen: gouden ringetje. Van Slobbe. Paulus Potterstraat 39b, geldsbedrag. Hems- broek. Nieuwe Maasstraat 53. damespolshor- loge, Boon Lekstraat 115: ring raet sleutels. Van Slrnlcn Idenburgstraat 42; huissleutel, v. d. Kruit. Wingerdlaan 4; bos sleutels. Jan- se. Dr. Schaepmansmgcl 06; sleutelring, Van Vugt, Provenierstraat 5b, Rotterdam; lips- sleutel. Van Put, Nieuwe Maasstraat 65; bruine portemonnee, Molenaaf, Parkweg 123: kindeiporteteuillo met inhoud. Knotsenburg. J. C. van Maikstraat 50; porteiuHte-porte- monnce met inhoud. Van Ravens, Burg v. Hftarenl. 356, herenportefeuille in. inh. Oos- terholt. Rubensplcin 25: linnen beursje met inhoud. Van Eekelen. Fabristraat 3; rode kinderporternonnee, De Hond. Dr. wibaut- plein 82; donkerrode autostep. Goudswaard, Joh. de Wittsingel 245, driewielig slepjo. Grilnefeld, Singel 199; schepje, v. d. "Water. Iepenlaan 38, pop Van Zul. v. d. Duyn van Maasdamstraat 75'; driewielig kinderfietsje. Hazenbroek. Roellstraat 6; driewielig klndei- fietjes. De Regt. Mackaystraat 10: speelgoed- fietsje. De Regt. Mackaystiaat 25: blauwe autostep. Van Geloven. Aleidastraat 44c: zij den sjaaltje, Jansen. Rem bran dtlaan 52a; wit kinderschoentje (IDe Bes. Ecndroent straat 25b; wit babyschoentje. Van Haaften, Rozenburgerlaan 3: damessiipper (1-J, Van Eekelen. Fabristraat S; plastic damesregen- las, Vollebregt, Marconistraat 55; regenjas. Voorwald, Van Smalevcltstraat J5, VLAARDINGEN. donderdag. De hartng- yangstberiehten van hedenochtend luiden. V] 70—20 k, VI. 71—6 K, VI. 78 thuisvarend, VI. 7f)5 k, uit de halve vleet, Vi, 85—25 Vj. in—s k, VJ. 190—8 k De marktprijs luidde: vleetharing klein 44 —60, vleetharing groot 55—57, steurharing 35,30—26,30. APOTHEKEN Apotheek Jansen, Swammerdamsingcl 41. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum, dag 1017 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Ouü- Schiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn" „Kunst uit Nieuw- Guinea" BIOSCOPEN Passage: 2 uur en 8,15 uur: „Eddie in topvorm" Monopole: 2 uur: „De bende van Walter Black", 7 en 9.15 uur: „De trottoir- meisjes van Parijs, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag Soms krijgt de overheid gelegenheid wat oud gevaarlyk materiaal op te rui men. Dat kost de eigenaar dan meestal vele tientallen, soms hon derden guldens maar dat behoort nu eenmaal by de post onvoorzien die dergelijke goederen met zich brengen. De 26-jarige L. W. werd cr echter wel door verrast toen hij woensdag voor het kantongerecht te Schiedam stond. Hij had een autootje gekocht voor 650 gulden, hij moet nog 150 gulden afbetalen maar inmiddels is het voertuig al voor vernietiging voorgedragen. Op 7 februa ri werd hij zonder rijbewijs op de Korte Dam aangetroffen. De politie constateerde dat het kentekenbewijs, de rem en de' banden, niet deugden. Omdat W. al enkele malen zonder rij bewijs was aangehouden kreeg hij nu een boete van vijftig gulden en tevens vijftien gulden voor het kentekenbewijs. 25 gul den voor de defecte rem en tien gulden voor de banden. Zijn auto krijgt luj niet meer terug. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Met een harde smak viel gistermiddag mevrouw R. uit de van Swindenstraat van de trap in haar woning. Zij schoot met haar lin kerarm door een ruit, waardoor zij een slagaderlijke bloeding aan de pols opliep. Na behandeling in de dr. Noletstichting kon zij weer naar huis toe. Na val op het station (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Mevrouw L. K. v. d. S, viel gistermiddag van de trap naar het tweede perron op het sta tion. Zij bleef na de val liggen. Later bleek, dat een der ruggewervels was be schadigd. Zij is naar het gemeente zie kenhuis overgebracht. (Van een onzer verslaggevers,) SCHIEDAM, donderdag. Tijdens een vakantietoebt naar Italië is de 74-jarige Schiedammer F. Troppert op de terugreis onwel geworden. Hij is naar Schiedam overgebracht, waar hij na aankomst is overleden. Van daag is het stoffelijk overschot teraarde- besteld. De heer Troppert genoot gedurende tientallen jaren grote bekendheid als de opzichter van Schiedams grootste woning bouwvereniging ..Volksvesting". Hij be hoorde ook tot de SW getrouwen, die gedurende een aantal jaren een bestuurs functie hebben vervuld. De broers Van der W. stonden eveneens terecht omdat ze in een onvolwaardige auto hebben gereden. Bestuurder M. H, van der W. was niet verschenen. Eigenaar F. P. van der W. (25), bakker te Schip luiden, zei dat de auto een jaar gereden had en duizend gulden had gekost. Hij had niet kunnen, weten dat het autootje te Maassluis in april aangetroffen zou wor den in ondeugdelijke staat. r,Er deugde anders heel weinig aan" zei de wnd. substituut-officier van justitie mr. H. Franken. Ook de auto van de ge broeders Van der W, zal op last van de kantonrechter worden vernietigd. Tegen M, luidde het vonnis: tweemaal ƒ7,50 we gens defecte hoorn en ruitenwisser een tientje voor de kapotte richtingaanwijzer, vijf gulden voor het kentekenbewijs, twee- maai tien gulden voor defect stuur en versleten banden. Tegen F. P. klonk: driemaal tien gulden boete voor verlichting kentekenplaat, vijftien gulden voor versieten banden en 25 gulden voor kapotte stuurinrichting. SLAGER Poot poseert met de nieu we eigenaar B. van Doorn rechts voor het bouwseltje (Advertentie LM. Morgen houden wij een ge duchte Opruiming In onze afdeling Woninginrichting en iet nu eens op wat wij daar mee bedoelen. Want morgen koopt U de mooi ste spullen voor de meest fan tastische Opruimingsprijzen. ROLLEN MEUBELSTOF 130 cm breed rollen kunstleder 130 cm breed CQJC- in zwart en donkere kleuren -Dn- J COUPONS KUNSTLEDER In dlv. kwaliteiten en kleuren -j njr 130 cm breed TÏZu COUPONS VELOURS tot 2 metei; 120 cm breed •SrfHr ROLLEN DOBBYSTOF in grijs, zwart en enkele -3-tWt andere kleuren, 120 cm breed COURONS POLYESTER VITRAGE van 3 tot 4 gulden per meter COURONS FRANSE DAMAST EN CRETONNE van 3 tot 4 gulden per meter Vrijdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van al deze partijen, door elkaar voor dén prijs, per meter voor 9 Cèin ut. of schrift, fcïjl. SCHIEDAM, donderdag. Voor het mu- Jo-diploma slaagden de dames J. P. van Rinsum. Hoek van Holland; L. Kobbe- mond. Hoek van Holland; H. C. F. Maarle- veld Vlaardingen: "M. A. v. d. Berg. Maas land; J. v. d. Vaart, Maasland; M. Vreugden- hil, Maassluis:* T. B. AJcmar,, Schiedam; E. M. Barto, Schiedam; *N. A. Breederveld, Vlaardingen; *G. S. W. v. Haften Vlaardin gen; H. Faalberends. Vaardingeti; *A, Pont. Vlaardingen, *C. T. M, Potjer, Maasland; *A J. v»n Leeuwen, Schiedam- M. J. Tel. Schiedam; en de heren: W, Schipper, Maas sluis; A. M. JCmjpers, Vlaardingen; R. E. Herlaar Schiedam; F. M. Mansum. Schie dam; C. Veldhuyzen, Schiedam; M. C. Va- rekamp. Rozenburg; M. C. v. Wiermgen, Maasland; *L. G. van Dijk, Schiedam; *G. K. Kroeze, Schiedam; "C. de Graaf, Vlaardin gen: *G. v. Leeuwen, Vlaardingen; *C. Scho- ncveld. Schiedam. Kandidaten bij wier naam een sterretje staat behaalden tevens het middenstands diploma. Afgewezen I kandioaa' B. enw. willen zich garant stellen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. B. en w. stellen de gemeenteraad voor zich garant te stellen voor 90 procent van de netto- stichtingskosten voor 120 premiewonin- gen (en westen van Tuindorp Ketbel. Het gaat om een bedrag van 1.992.600, naar raming. Op dit stuk grond gaan de bouwver enigingen „Eendracht" en „SchiedamVoor- uit" ieder 60 woningen met daar aan ver bonden in totaal 60 garages bouwen. De woningen worden, door het Rijk gesub sidieerd. De verenigingen dienen zelf te zorgen voor 10 procent van de voor de financie ring benodigde gelden. De gemeentelijke garantie ontmoet uit oogpunt van subsi diëring bij de minister van Volkshuis vesting en Bouwnijverheid geen bezwaar. HONKBAL SCHIEDAM, donderdag. De Schie- damse honkbalwereld krjjgt zaterdag middag een spectaculaire derby te zien. Niet de zoals vanouds bekende duels tus sen Schiedam en SVV, want de rood groenen hebben het gepresteerd twee klassen hoger te klimmen dan hun leer meesters. Ditmaal echter het duel tussen de oudste honkbalclub Schiedam en dc piepjonge promovendus DHS. Op eigen terrein in Kethel zal DHS zaterdagmiddag om vier uur een goede prestatie willen leveren. DHS kan stug van zich afslaan cn een kansje op winst is er dan ook wel. Bij Schiedam echter is winnen noodzaak omdat de afstand tus sen koploper HMS en tweede kandi daat Schiedam te groot wordt. Bij Schie dam zijn voldoende routiniers om met veel slaggeweld de zwartwitten in het spoor van HMS te houden. Bij SVV is de stemming niet best. Het ontbreekt aan teamverband. Daar werd de overgangsklasser bij RFC (nog) niet de dupe van. De Rotterdammers werden met 1—9 verslagen, maar het kan gebeu ren dat SW op eigen terrein het slacht offer wordt van het gebrek aan animo. Zondagmiddag krijgt SVV het in Har- ga tegen HCAW heel moeilijk. Om drie uur speelt Schiedam 2 tegen de Hazen- kamp 2 en dat kan ditmaal een overwin ning op de Nijmegenaren worden. SW 2 ontvangt zaterdagmiddag ADO 2. „Dat Is wel heel bedenkelijk, h(j heeft geen rijbewUs en hij gaat nog hard rijden ook" zef de kantonrechter mr. P. B. Cos „hü Is dit jaar al voor de derde maal geverbaliseerd en hij blijft nog rijden ook" zei de officier tegen de 22-jarige pomp bediende T. N. B. die op 25 april zonder rijbewijs op een scooter over de Burg, Knapperilaan beeft gereden met een snelheid van 70 km. De boete voor snelheidsovertreding bleek al betaald. Het rijden zonder rijbewijs leverde hon_ derd gulden boete op, tevens vijf dagen hechtenis voorwaardelijk met een proef tijd van twee jaar en ditmaal nog terug gave van de scooter. „Als je weer zonder rijbewijs rijdt mag je direct vijf dagen gaan zitten" zei mr. Franken stimulerend. In de hoek van de zittingszaal stond een televisietoestel. Het diende echter niet voor het vermaak van de gasten of moge lijk als voorlichting over kabinetsforma ties, Het toestel was een corpus delicti. Op 18 februari zou de 28-jarige C. Th, den H. het zegel hebben verbroken dat het toestel buiten werking had gesteld. Dit zegel was aangebracht door een ambte naar van de Dienst Luistergelden omdat H. de TV-gelden niet had betaald. Mr. Franken sprak van „lange tijd kijkgeld" en verdachte zei dat zijn broer het zegel toevallig had verbroken tijdens de ver huizing. Het werd veertig gulden boete en teruggave van het apparaat. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Uit het ge bouw van. de Tuberova is vannacht ƒ300 gestolen. De inbrekers kwamen het pand aan de Stadhouderslaan binnen via een tuimelraam. De ruit werd ingedrukt, waardoor het raam kon worden geopend. Enige Kasten en bureauladen werden overhoop gehaald. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag By het werk in een watertank in een kot ter te Maassluis is de classificeer der O. onwel geworden en op dek gekomen in elkaar gezakt. Hy had een bloedneus, een teken voor de deskundigen dat hier van ver giftiging sprake zou zyn. Woens dag werd de zaak voor de tweede maal behandeld voor het kanton gerecht te Schiedam. Directeur K. van Key en Kramer te Maassluis werd vrijgesproken omdat de kantonrechter mr. P. B. Cos niet bewe zen achtte dat O. onwel zou zijn gewor den door de vergiftige dampen. De wnd-substituut-offirier mr. H. Franken had een schuldig verklaring zonder toe. passing van straf geëist opdat het een aansporing voor Key en Kramer zou zijn wat meer aandacht aan dit werk te be steden. De verdediger mr. Hoogenraad zorgde voor het vuurwerk. Hij zei dat Key en Kramer altijd goed voor hun zaken zor. gen. Zij nemen daarvoor steeds contact op met de deskundigen van de arbeids inspectie. Als getuigen werden gehoord de technisch hoofdambten. De Jong die enkele maan den geleden al had verklaard dat naar zijn mening voor onvoldoende ventilatie was gezorgd in de watertank die slechts een inhoud van zeven kubieke meter had. Ben tweede getuige-deskundige van de arbeidsinspectie, scheikundig inge nieur C. H. Buschmann. zei dat de ge bruikte verf Verbiet 114 bij grote con centratie giftig zou kunnen zijn. Gevaarlijk In de tank van 7m3 had reeds 160 gram een gevaarlijke uitwerking kunnen heb ben. Deze verbiet heeft veertig procent oplosmiddel bestaande uit xylol en no- naarj. De heer Buschmann had de erva ring dat by dit werk de maximum toe laatbare concentratie snel is overschre den. Voorman C. T. van L. vertelde dat men tegenwoordig bij dit werk altyd het toeziebt moet houden. Tijdens het ongeval moest Van L. een oven stoken waarin mastiek werd ver warmd. bovendien zou hij geverfd heb ben en daarnaast hield hij toezicht op het werk van de heren O. en T. in de tank. De 34-jarige voorman-getuige ver. telde dat hij het slachtoffer had gezegd dat hü aan dek van het schip moest gaan zitten als hij duizelig zou wonden. „Je wordt altijd duizelig van verf net als van bier maar dat geeft niks", De clas sificeerder had echter gehoord dat hij naar huis mocht als hij klaar was en daarom was hij weer te snel de tank ingegaan. De kleme tank had slechts één mangaten in dat gat werd met een ventilator en met luchtslangen lucht ge blazen. Dat is onvoldoende, zeiden de deskundi gen, omdat de lucht wordt weggeperst en ook dient te worden afgezogen. De voorman vertelde dat een persluchtin- stallatie voor werking van de gereed schappen en voor de ventilatie zorgde. Als er meer apparaten werden Ingescha keld verminderde de druk. De verde diger won het juridisch duel. De officier had gesteld dat een relatieve giftigheid was aangetoond. Mr. Hoogen raad zag dat niet Hij zei dat voorge schreven was dat in principe één venti lator voldoende zou zijn en daaraan had de firma voldaan. Vergiftiging achtte hij niet bewezen. Een veroordeling op grond van artikel 184 achtte hij dan ook niet mogelijk. ROTTERDAM, woensdag. Tot lector voor de staathuishuidkunde aan de Neder- landsche Economische Hogeschool te Rot terdam is met ingang van 1 september benoemd dr. C< J. van der Weijden, thans wetenschappelijk ambtenaar eerste klasse aan de hogeschool. De heer Van der Weijden legde in 1957 doctoraal examen af aan de Nederland- sche Economische Hogeschool en is sinds dat jaar aan de hogeschool verbonden. In 1962 promoveerde hij cum laude op een proefschrift: „toegang en toetreding, fa cetten van de mededinging". (Advertentie LAL) van 6000 45-toerenpIatea 3 SINGLES voor 2 E.P.'s voor Sj§ Tevens een pracht sortering klassieke en populaire platen in long-playing en 45 toeren, met T.V.-TAFELS vanaf 15.— Enkele overjarige Hf RADIO-GRAMMOFOONS m met 30 tot 50 korting en diverse andere speciale aanbiedingen 53 v.h. Passage Specialisten sinds 1908 KORTE HOOGSTRAAT 16 Rotterdam, tel. 117840, 3 lijnen f§§ (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Mevr. H. Gerbrandy-Sikkel beeft vanmorgen in het hoofdkantoor van Verolme op Ro zenburg een borstbeeld onthuld, naar de beeltenis van de staatsman prof. mr, P. S. Gerbrandy, vervaardigd door de Rot terdamse beeldhouwer Han Rehm. Het beeld van prof. Gerbrandy is uit brons vervaardigd en staat op een granie ten plaat. Het onderschrift is met de hand in gips gesneden. Prof. Gerbrandy is bij Verolme presi dent-commissaris van het concern ge weest. De directie van Verolme heeft het borstbeeld laten vervaardigen „als teken van grote dankbaarheid voor het zeer vele, dat deze voormalige minister-presi dent, staatsman en bovenal Calvinist en boerenzoon voor het Veroïme-coneem heeft verricht", aldus een mededeling. Na afloop van de onthulling heeft me vrouw Gerbrandy bovendien de naamge ving verricht van een weg op het eiland Rozenburg, die genoemd zal worden naar haar overleden echtgenoot. Prof. Gerbran dy overleed op 7 september 1961. U kijkt... vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 i Schiedam, teL 6 8611 GEEN FILIALEN Met droefheid geven wij u kennis van het over lijden van onze beste va der, behuwd-, groot- en overgrootvader JOHANNES VAN KAPEL weduwnaar van Adrian a Hamerslag in de ouderdom van 83 jaar, Vlaardingen: J. C. Jongejan- vaa Kapel J, Jongejan Schiedam: G. van Kapel W. H. van Kapel- de Grijs Klein, en achterklein kinderen. Vlaardingen, 16 juli 1963, Van Heutzpark 14, Verzoeke geen bloemen, geen toespraken. Aan het woonhuis geen bezoek. De begrafenis vindt plaats 'rijdag 19 juli a.s. op de Algemene Begraafplaats aan de Vlaardingerdijk te Schiedam te 11.45 uur Vertrek vanaf de rouwkamer te 1130 uur v.m. Te koop aangeboden Eerst bij Coja kijken. Was machines v.a. 90.15-30 korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126, telefoon 6 33 41. Fotografie rtolfllms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren Hoogstraat 106 Te huur aangeboden Nieuw ingericht rusthuis heeft plaats voor een bejaar de dame. Inlichtingen telef. 5 9436, Een prachtig spannend boek van A. D. HILDEBKANO Een boek waar uw zoon of dochter iets van meeneemt Prijs Verkrijgbaar bij de bezorgers, agenten en administratie varj <üt blad. Tevens verkrijgbaar bij de boekhandel. uit voorraad leverbaar uit voorraad leverbaar 125 liter ƒ298.— Betaling in overleg LANGE KERKSTRAAT 66 Telefoon 6 85 70 Wij geven, KEB.-punten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1