1 3 lil DHS EN DRZ VERKEN AAN UITBREIDING ACCOMMODATIES Schijnwerpers op de Schiedamse sport Sportcentrum wordt fraaier üs SVV versloeg ONA op de valreep (4-3) Hekkotter te water gelaten A. Kalisvaart gehuldigd tM£*ifcsUrf ,.W aterpoorter" naar Heerenveen voor YV V-feest fKMAirT) fESMAN's uzmmm opruiming Opruiming Diploma's van huishoudschool uitgereikt 5^* SCHIEDAMMER AANGEZOCHT SCHIEDAM mannelijke en vrouwelijke bestellers eurotax VRIJDAG 19 JUXI1963 5 Voetbalclubs aait de slag verscholen tussen het groen SCHIEDAM, vrijdag In een sportieve competitie wedijveren DHS en DRZ op hun sportvelden aan de Schicdamseweg voor een verfraaiing van de accommodaties. Beide clubs zijn aan het bouwen, beide clubs vergroten dc clubge bouwen. Tien jaar geleden zette DHS via een lening een kantine met kleedlokalen bij de twee vel den. DRZ kreeg het derde veld toe gewezen en het was verheugend dat de club het oude gebouwtje van de Daan Ons Genoegen (öffïcieren- tuin) kon meenemen en later heel goedkoop van de gemeente kopen. Beide clubs raten niet stil. Hun werk heeft tot gevolg: gehad flat er een heel mooi sportcentrum is gegroeid tussen poldervaart en Schiedamseweg bö Tuin dorp Kethel. De bosschages zlfn meege groeid. zodat de drie velden op luister rijk» wijze in de stilte verscholen lig gen. Over pastorale paadjes en langs sloten en veel groen is het zelfs zoeken naar deze velden. Beide clubs hebben gezorgd dat stevige toegangshekken to nen wie de beheerders van deze velden rijn, Het hoofdveld van DHS wordt ge- Ruime kantine voor DHS (Van ©en onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Schiedams draaiorgel „De Waterpoorter" is uitge nodigd voor deelname aan de VW-fees- ten in. Heerenveen op 14 september. Daar wordt een draaiorgelconcours ge houden waaraan de beste orgels uit het land deelnemen. De selectie is beel scherp, 20 is het bekende orgel „De Arabier" in de „straatklasse" ingedeeld. „De "Waterpoor ter" echter verblijft in de hoogste afde ling bij pierementen, die in wezen vrij wel niet meer op de straat voorkomen. Die hoogste klasse heet dan ook de „concertklasse'' en met „De Waterpoor ter" kampen onder andere de befaam de „Grote Gavioli"' van Waertz, de „Lan ge Gavioli" dit pierement is in be-' heer bij de Stichting Stadsontspannmg van de gemeente Utrecht „De Cana-j dees" uit Gorredijk en de „Gouden' Hoofden" uit Drachten. VLAARD-riGEN, vrijdag De jaarlijk se driekamp tussen de personeelsvereni gingen ENCK, Shell en Sunlight wordt dit jaar uitgebreid met voetbal. Omdat dit onderdeel in de maand sep tember, wanneer de driekamp placht te worden gehouden, niet kan plaatsvinden, wordt morgen al dit nieuwe onderdeel afgewerkt- De wedstrijden worden bij Sunlight gespeeld en beginnen reeds 's morgens om 9 uur. (Advertentie LM.) GRASMAAIERS Rubber wielen, «talen duw- boom, kogellagers, 30 cm smj- breedte ƒ43.75 Diverse andere merken, w.o. Brill, Folbate, Bunze enz. v.a. ƒ35.59 Gras- en heggeacharen vanaf 4.95 Btadharken, bamboe f 1.50 plastic3,95 Plastic gieters» 10 liter 7.75 Tuinslang, pm. ..ƒ0.35 ƒ0.55 0.65 ƒ0.75 ƒ0.85 0.90 Autoborstels 8.95 10.95 11.50 miJ IJZERHANDEL, Bro tovert 52 T«1. 67594 KLE.S.-ZEGELS Burgerlijke Stand GEBOREN; Rudi, z. van W, Remders en A. van Wagtendonk; Geertrui da, d. van J. L. van Dijk en T. M. Twigt. OVERLEDEN; P. Droppert, 74 jaar; H. Dróge, 70 jaar, echtge, van J. van j der Gaag; M. J. Koevoets, 61 jaar. sierd met een scorebord. Langs dat hoofdveld staat het clubgebouw, dat nu Ki danig verlengd wordt. Aan de kantine f' is namelijk een lange vleugel van wel t, twintig meter gebouwd. De voetballers f 'i hebben voor deze nieuwe vleugel een hekwerk van stalen buizen gezet ter bescherming voor verdwaalde ballen, die hefc vele glas schade kunnen doen In deze enorme kantine meer een vergaderzaal is mozaïekwerk tegen de twoe schoorsteenwanden gemetseld. TL- verlichting is aangebracht, een bar is gebouwd en potten verf wijzen er op dat DHS het bouwwerk spoedig gaat vol tooien. Over enige tijd heelt DHS een enorm clubhuis, waarin zelfs voor een bestuurskamer e.d. plaats is. Op het tweede veld van DHS zijn dug-outs voor het honkbal, veldverlichting, e.d. ge plaatst. Al even sfeervol ligt het derde veld, het terrein van DRZ, tussen het vele groen. Het oude gebouwtje Is verdwe nen. DHS bouwde een grote kantine met plat dak tegen de al grote kantine en kleedlokalen met plat dak, zodat het een eenheid werd. DRZ bouwde aan de kantine met schuin dak een wat la tere lange reeks van kleedlokalen met schuin dak. In dat bouwwerk worden de douches geplaatst. Daarvoor staat een draadsnij machine voor het bouwwerk, het zand ligt er voor het storten van de beton- vloeren. In een hoek van het ter rein staat nog een oud gebouwtje dat ils bouwkeet dienst doet. Bij de aan vang van het nieuwe seizoen hebben DHS en DRZ grotere accommodaties verkregen, die aan alle eisen zullen vol doen en met trots mogen deze amateur- voetballers dan wijzen op het mooie resultaat van hun gezamenlijke zelf werkzaamheid. (Advertentie 1M.) (Advertentie LM.) TWEE RECHTSE KANDEN heeft óók u met een hobby-set. EJektr. boormachines (merk Peugeot), reeds vanaf ƒ58.75 Verder voorradig: Heem-Master, Bridges, Skil, Tormo, Unimat, enz. Elektrische verfspuit, werkt op compressie, dus zonder stof zuiger, geheel compleet ƒ49.50 Elektrisch schuurvoet 58.5» Heeft u reeds een boormachine 1 Wij hebben, alle mogelijke hulpstuk ken voorradig om te zagen, schuren, boren-, slijpen enz. I Bmnyert 52 Tel 67594 APOTHEKEN Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum, dag. 1017 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Oud- Schiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn". „Kunst uit Nieuw- Guinea" BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Jerry als loop jongen", Monopole, 2, 7, 9,15 uur: „De burcht der verdoemden". (Advertentie IJM.) Zij, die hem gisteren nog kochten voor 6.75, betaalden geen cent te veel, want hij is het dubbel en dwars waard. Morgen verkopen wij deze housecoats van een zeer mooie kwaliteit No Iron poplin, met handige grote zakken, een vlot mode! met achtersluiting voor nog géén vier gulden. ruime kleedlokalen voor DRZ (Van 1 onzer verslaggevers) Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze house coats, in de maten 38 tjm 48 en iR frisse kleuren. Géén te', of schrift. best. MAASSLUIS, vrijdag Met behulp van de drijvende bok .Labor 2" heeft donderdag bij de NV Scheepsboumverf en Machinefabriek ET. de H33S de te water- lating plaatsgevonden van de nieuwe mo- torkotter „Hendrik-Ma 3". De hoofdafme tingen van het schip züc 20-40x5.803i2.85 meter. De voortstuwing zal geschieden door 'n 8 cyl, 250 pk General motors-scheepsdie- selmotor met hydraulische keerkoppeling en reductie. De „Ma 3" is de eerste Nederlandse hekkotter en zal worden gebruikt voor de boomkor- en spanvisserij. SCHIEDAM, vrijdag. Spottend vroe gen de toeschouwers bij de voetbalwed strijd SWONA woensdagavond zich af of SVV van plan was het elftal van ONA te kopen. Deze oefenwedstrijd bracht namelijk heel weinig aan het licht. Wel was duidelyk dat de midden voor en de vleugelspelers van dc Goud se ploeg rappe kereltjes waren. ONA, dat met twee invallers ver scheen, had tot de laatste minuut recht op de overwinning. Toen schaamde SVV zich kennelijk een beetje. Een explosie volgde en terwijl het publiek het terrein al verliet, knalde Kaak in de uiterste rechterhoek de gelijkmaker in, uit een voorzet van Koens, en binnen de mi nuut konden Koens en Broeders geza menlijk de bal het doel inlopen, uit een voorzet van Kaak, Het was 43, met twee doelpunten in de negentigste mi nuut. Rechtsbuiten De Jóng schoot ÖNA op fraaie wijze in de twintigste minuut naar een 01 voorsprong. Hü omspeel de de Schiedamse defensie, om daarna j keurig in evenwicht in te schieten. Toen i middenvoor Van Dijk op rechts voorzet te, gleed haJfspeler Waasdorp de bal in eigen doel (0—2». Uit een doortastende actie van jeugd speler-linkshalf Den Uijl (die voor rust meespeelde en na rust stond Van Schie op zijn plaats) kon rechtsbinnen Broe ders (Feyenoord) fraai scoren. Toch was het weer ONA dat na rust hefc initiatief had. Middenvoor Van Dijk schoot zijn club naar 13. Eerst daarna zagen de toe schouwers dat linksbuiten Van Andel van £HHZ inderdaad kwaliteiten heeft Hij knalde SVV naar 23. Dit oefen elftal van SW was gevormd uit jeug digen. Op de spilpiaats stond Glaude- mans van. DHC, die niet op- of tegen viel. Schenk en Joop Ris waren de backs. Voor rust was Hubert rechtsbuiten en In de tweede helft Koens. Jan Rab maakte zün rentree als links binnen. Kaak was een zelfzuchtige mid denvoor. De uitbarsting in de laatste minuut verzoende de SW-aanhang met de overigens heel matige voorstelling. fAdvertentie I.MA Zij, die al eerder kochten tijdens de bijzondere herenmode-aan biedingen, weten uit ondervin ding, wat dat zeggen wil. Maar morgen is er een Oprui- mings-aanbicding van een grote resnnt-partij weekend- shirts voor een prijs, die elke voorgaande aanbieding vér over treft. Weekendshirts, prachtige kwa liteiten, uit de series tot 10 gulden toe, koopt U nu voor nog géén zes gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze restant-partij weekend-shirts in een grote hoeveelheid dessins en kleuren, in alle e mate Gttn tel. of schrift, best (Advertentie Of.) Een hels fabrieksvoorraad ke perflanel lên damespyama's van een fabrikant, die «Jacht dat het seizoen voorbij was. Maar onze klanten weten uit ondervinding, dat het dragen van flanellen pyama's in elf maanden van het jaar een ge not is. Morgen verkopen wij 1000 keperflanellen damespyama's van een zware kwaliteit zwanen dons. Uit de serie van 8.95, met ruim vallend jasje (V-hals model) en royale zak... heerlijk warme pyama's, morgen voor nog géén vijfgulden» (Van een onzer verslaggevers.) SCHIEDAM, vrijdag. De vakanties zijn nu ook merkbaar geworden, bij de Schiedamse sportverenigingen. SVV heeft het oefenprogram ma besloten, op zondag 11 augustus wordt het programma her vat met een semi-derby tegen Fortuna Vlaardingen aam de Bosrand. De honkbal- en cricketteams zijn de enige die nog enkele weken actief zijn met hun zomersport. Het voetbalteam van. de Schiedamse Cartonnage Fabriek is juist kampioen geworden van de Algemene Bedrijfsvoetbal Competitie zodat ook hier de activiteiten ■worden beëindigd. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze keper flanellen damespyama's, het jasje in een fleurig dessin, de bij passende pantalon in diverse effen tinten, maten 401fm 48, voor j Gciit tel. of schrift, beit. VI. 70—60 k, nog 30 netten. VI. 7150 k, VI. 79—30 nog" 30 netten. VI. 85—55 k, VI, Ï14 ib nog 20 netten. VI. 190—45 k. TrawlhannU klem 141—151. klein zout £44 groot £56— f59, steurharmg 40 makree] 50, vicetharing klein £83, groot £55—f5G. SCHIEDAM, vrijdag Bij de huishoud school aan da Prins Mauritsstrant zyn giste ren de getuigschriften uitgereikt Getuigschrift primaire opleiding: R v Aken. L Barendregt, A. v. d. Brugge. L. til 3Ijl, C. Donker. C. v. d. Heem, M. Hos, J. {loet Overbceke, L. Kolenberg, D. Kuypcr. Leeuw, M. v. Rees» B. Roosendaal, S, jcherpemsse, Y. Sinjoor, M. Vink, O. Blom, «31e Vlaardingen; O. Bezemer, Delfgauw; J. Je Boed, j. Bijl, M. Doesburg, alle Schie dam; A. Franken, Rotterdam; G. v. 't Geloof. A. Jonkman, N. v. Katwijk. B Noorlwijk. 1. Ruth. M. Saelma«s, C. Sehuyn, H. Smith, A. Gerrels. O. Abresch. R. Bouwmeester, L. Christen, P. Cocheret de Ja Monniere, C. op 't Holt, J. Kerssemejer. N. de Lange, N. Meulstce. J. de NRs. W. v. Put, D. Riemers, T, Rost, F. Scholte, L. Slavenburg, J. Bakker. G. Becker. A, v. Belle, E. Blokland, I, Boen der. L. Bijloo, C. Christen, C. v. Geldercn, A. Goscns. L. de Groot, L. v. d. Harg, E. HiN gersom, B. Homburg, R. Hoogstad, M. de Jong, I. v. Katwijk, T. Maagdenberg. H. Op- sehoor, C. ottcn, H. Reedijk. I. Scheper, H, Steyn, R. Boender, A. Cornax, S v. Dijken, C, Eiderhorst. C. Frenay, L. 't Gilde, R. Ka re, W. Lomnn. M. Loohun,, L. Nhrsng, J. Koor- dijk. H. v. Nugteren, T. Oostrom, A. Reui- houd, L. Rozenberg, J. Varewijck, R. Ver meer, R. Visser, T. Visser. M. Snijders, W. v. Tncht, R. Valk, allen Schiedam, 2e leerlingen kregen een uitgesteld getuig schrift. 7 leerlingen ontvingen geen. getuig schrift. Getuigschrift assistente huishoudelgke vak ken: S. v. Bohemcn. G. de Bruin, N. v. Ga len, N. Hassfeld. L. Huisman, S. v. d. Most, M. v. d. Pijl, allen Vlaardingen; A. Zijdeveld, A. de Boer. R. Heus, R. Hoogstad, S. Kriek, B. v. Oevercn, T. Quadt. P. Schaap, G. Wies, allen Schiedam. Getuigschrift, assistente naald vakken; R, v. d. Bil, A. Brandt, C. Bijl, T. Bijl, W. Bgl. L, Faasse, J. v. Hormeien, N". Harreman, L. v. Pelt, M. Scholte, M. Stigter, W. Verhoef. C. v. d. Voorcn, E. Wessel. allen Schiedam; I. v. Dorp, I. v. d. Have, J. Sas, allen Vlaar dingen. 1 leerling ontving geen getuigschrift. Getuigschrift leerling-verkoopster: J. den Boer, I. Bothof, ÏI. V. Dijk. H. Geeratz, P. Hemsbroek. R. ïlmer, H. Kinds. J, Lucas, W. v. Meerendonk, P. de Regt, N. Ruseler, Z. Schaper, C. v. Schellebeek. L. Westerveld, allen Schiedam; M. Brcedveld. T. v. d. Mark, "I, v. Veen, allen Vlaardingen. 2 leerlingen ontvingen geen getuigschrift. Getuigschrift ki nd er verzorgsterG. Ael- berts, c. Berveling, Y. Leeuw, allen Vlaar dingen: T. Baksteen. E. v. d. Berg, L. Bra- Ket, B. Ey ken boom. G- Groeneweg T. KaJk- hoven. A. Monster, H. Monster, T. v. Pelt, T. Smolders, T. Suyker, C. Timmerman, T. de Vries, allen Schiedam; M. Boerlage, N, Michielsen, beide Rotterdam; P, Nobel, Krimpen d, IJssel. De zomeravondcompetitie van de SZAC kon niet worde ngehouden omdat de velden de nodige extra rust en restau ratie behoeven. De zwemwereld heeft nog enkele goede evenementen in voor bereiding en een hoogtepunt op sport gebied kan de wieIerprofron.de op za terdag 17 augustus zijn. Voor het overige gaat ook de sportwereld in Schiedam een periode van stilte tegemoet. Geen Sportweek dus in de komende weken en dat wijst op een manco in de orga nisatievorm van het Schiedamse sport leven. Die Sportweek kan niet worden gehou den omdat de SBLQ niet over de nodige gelden beschikt. De Gemeentelijke Sportraad zou wel over (gemeentelijke) gelden kunnen beschikken met, toe stemming van de gemeenteraad maar deze Gem. Sportraad heeft geen orga niserende bevoegdheid. De vraag kan: dan ook worden gesteld of het juist nu geen tijd ïs om de organisatievorm van de SBLO-Gem. Sportraad onder de loep te nemen. Tien jaar geleden namelijk hielden wij een pleidooi voor die vor-, ming van de Sportraad. Enkele jaren later nam de gemeente het Initiatief. De Gemeentelijke Sporteommissie werd Ge meentelijke Sportraad. Er veranderde dus wat maar het is onvoldoende ge bleven. In die gemeentelijke sporteommissie had den zitting vier gemeenteraadsleden en vier bestuursleden van de SBLO, In die Gemeentelijke Sportraad kwamen vier gemeenteraadsleden en zes bestuursle. 1 den van de SBLO. De taken van belde lichamen zun echter hetzelfde gebleven. De sporteommissie, nu dus de sportraad beheert de terreinen en lokaliteiten, ad-j viseert het gemeentebestuur. De Schie-1 datnse Bond voor Lichamelijke Oefenin-j gen is het overkoepelende lichaam waar j al?y sportverenigingen in Schiedam bil' aangesloten zijn. Dit lichaam heeft een organiserende taak. Men kan niet organiseren van de enkele guldens lidmaatschap per jaar die de vijftig tot zestig clubs betalen. De SBLO dient dus steeds financiën te vragen. Dat moet ccn. onhoudbare situatie zijn voor een organisatie die activiteiten zou wil len ontplooien. Dat blijkt ook wel want het gebrek aan geld vormt een geduchte rem voor de ontwikkeling van de sport in Schiedam. Andere steden kermen' Sportweken en evenementen die gehou den kunnen worden met gemeentelijke steun en garanties. Dat dient ook hier te kunnen. Tien jaar geleden schreven wij dat het rapport-Mazure. nummer 12 „De licha melijke opvoeding en de sport", van de Vereniging van Nederlandse Gemeen ten de goede weg wees voor de organi satievorm in de steden. ïn dat rapport wordt gewezen op het nut van over koepelende lichamen, die zowel kunnen beheren als organiseren, adviseren, sti muleren en coördineren. Daartoe is in Schiedam een samensmelting van SBLO en Gemeentelijke Sportraad vereist.' Daartoe is dan tevens vereist dat dit overkoepelende lichaam kan beschikken over een eigen kapitaal, een jaarlijkse vaste subsidie, waarvan de te houden activiteiten kunnen worden betaald. Uiteraard dient de gemeenteraad jaar lijks de begroting van deze Sportraad goed te keuren. Die samensmelting heeft ten bate van de sport vele voordelen. Zoals het nu is komen in wezen doubluers voor. Een vereniging dient zich tot de SBLO te wenden, de SBLO brengt het probleem in dc Gem. Sportraad en deze Sportraad adviseert B. en W. en de ge meenteraad en daarna keert het onder werp via de genoemde lichamen weer terug naar de betrokken vereniging. Deze weg kan korter, efficiënter dus en prettiger» Steeds minder tijd hebben de' functionarissen in de sector van de vrije tijdsbesteding. Men wil veel van het organisatorische werk naar full-time- krachten verwijzen. Dat kan in Schie dam omdat er een uitstekend Bureau Sportzaken Is. Deze deskundigen doen nu al veel aan organisatorisch werk voor Schoólsporttoernooien e.d. Het zou dus niet vreemd zijn hier ook de administra tie-organisatie voor andere toernooien en. Sportweken e.d, te houden. Als deskundigen zouden aan een Sport raad bijvoorbeeld de tuinarchitect (voor onderhouden beheer velden) en de in specteur onderwijs (voor jeugdzaken en tevens beheer gymnastieklokalen) kun nen worden toegevoegd. Dan dient daar naast elke sport een vertegenwoordiger in het overkoepelende lichaam te heb ben zodat men ervan overtuigd kan zijn dat elke sport ook een directe stem in die Sportraad verkrijgt Het vormen van secties of commissies (voetbalcommissie, handhalsectïe enz.) vergemakkelijkt de uitvoering van bepaalde werkzaamhe den als het organiseren van toernooien, selectiewedstrijden, cursusavonden, het gezamenlijk bespelen van velden, het gezamenlijk in dienst nemen van een gediplomeerde oefenmeester die door een enkele club niet te betalen zou zijn». De Sport gaat een steeds grotere plaats innemen omdat er meer vrije tijd komt. De sport brengt ook meer problemen met zich, de accommodaties zijn kost baarder, er worden meer eisen gesteld en de kennis en het inzicht omtrent de waarden van de sport zijn groter ge worden. Dat alles vraagt meer begelei ding, meer concentratie van krachten. Een enkel overkoepelend lichaam als de Sportraad met zowel beherende als or ganiserende mogelijkheden zau cursus sen kunnen houden, toernooien kunnen uitschrijven, een nuttige bibliotheek ter beschikking kunnen hebben» publicaties en propaganda kunnen verzorgen, voor de Schiedamse sportwereld een voor lichtend maandblad kunnen verzorgen, lezingen en demonstraties kunnen orga niseren. Een dergelijke bundeling van krachten zou de gehele sport en Schie dam van nutte zijn maar dan is het woord voorlopig aan die sportwereld en aan onze overheid. (Advertentie LM.) Morgen begint de Opruimings verkoop van een grote partij tricot kinder- en kleuter- pyama's. De meest ideale nachtkleding voor Uw kroost. Twee verschil lende soorten:aan de binnenzijde geruwd, of glad. Versterkt met nylon, afsluitende tricot boord jes aan de mouwen^, pijpen en halsje. Snel gewassen en niet strijken... ideaal voor de vacantie. En die Ideale pyama's koopt U morgen guldens goedkoper dan normaal. 3-5 jaar 90" 6-9 jaar Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze tricot kinder- en kleutcrpyama's voor prijzen, die U alleen in de Opruiming kunt verwachten. Géén tel. of tchtift, best. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag Gisteren was het 25 jaar geleden dat de heer A. Kalisvaart in disnst trad bij Machinefa briek. "W. Houdijk. Hij is in die periode opgeklommen tot werkmeester. De festiviteiten werden in de Serre ge vierd. De heer W. Houdijk senior bood de jubilaris onder meer een gouden horloge aan. Het personeel liet zich ook niet onbetuigd en bood ook enkele geschenken aan- Zeer nadrukkelijk werd ook de echt genote van de heer Kalisvaart in de hul diging betrokken. om zich aan te sluiten, bij de „Maanexpeditie", wel ke zich eerstdaags per raket naar de maan zal be geven, om daar onderzoekingen te verrichten, welke mogelijkheden er zijn voor de aardmensen om te onderhandelen met de „maanmannetjes" over uit levering van uraniumertsen tegen aardse grond stoffen. Dat voor deze maanexpeditie is aangezocht onze bekende expeditiereizïger Ariëns is achteraf gezien niets vreemds daar deze de schoeiseluitrus ting verzorgt van onze maanzoeker, n.l. schoenen met dubbele bodem. Tussen deze als koude kunnen aanbrengen aan de voeten der onderzoekers. Daar de leider der expeditie, dr. Abraham, reeds radio grafisch bericht heeft gehad met het „Mannetje van de maan" en van deze hoorde dat het schoeisel in maanland de grootste handicap is, is men er toe overgegaan om Ariëns dit schoeisel te later, ont werpen en leveren. De heer Ariëns wil tevens op de maan een paleisachtig filiaal gaan openen en dan zijn Schiedamse cliënten een gratis retourvlucht per raket naar de maan aanbieden, om hiervóór de maanmannetjes een. blik te laten werpen op dat gene wat Ariëns' Schoenenhuis in Schiedam reeds presteerde n.L een goede pasvormschoen te leveren tegen de normale prijs. Daar dit ongetwijfeld een succes zal worden, krijgen uw kinderen a,s. zater dag bij aankoop van zo'n paar schoenen een maan- ïnannetjesdnbbelbodemschoenballon gratis. ARIËNS SCHOENENHUIS BROERSVEST 54 - SCHIEDAM: MEER KEUS BETERE PASVORM JMfllUPVP wyPET PUP IN MODIROT PTSS3MS POST- EN TELEGRAAFKANTOOR SCHIEDAM biedt een vaste betrekking aan Leeftijd 18 tot i 45 jaar. Voitedig gewoon Lager Onderwijs. Bruto maandloon op 25-jarige leeftijd f442,- (inclusief huurcompensatie). Bovendien diverse toeslagen en verdienstebeloning. Nadere inlichtingen en aanmeldingen bij' de directeur van het Post- en Telegraafkantoor, Tuinlaan 114, of te zijnen huize Buys Ballotsingel 69 Bte Schiedam, lliil Kan hij niet vallen Sleutels ven kastdeuren e.d, willen vaak vallen, zodat het zoeken ernaar een ver moeiend ove; de gronO krui pen wordt Bind het ding loch met een dun tauwtie of lintje aan de knoa erboven vast, dan kan hij nog wel maai nooit zo lóóg, Hü blijft in de lucht bungelen. Wilt U nog meer «ps? Neem dan TIP VAN ROOS ƒ2.75 6en oocket vol tiDS Verkrijgbaar bij de loket- len agenten en bezorgers van dit blad. alsmede bi] boekhandelaren en kiosken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1