Jan zocht geen andere haashij bleef, 42 jaar SCHIEDAM Optiek Argus Van grondwerker tot assisten t-opzich ter verwal jen Ir. Asjes bij Verolme in de hoofddirectie J. L. Pluym met pensioen Geslaagden Van gehuwden in mei vond 35,5% geen vestiging Léük. niet goed Audie - Barry Rimboeman Dwaas gedoe Kapitein van „Manta' bad schuld aan aanvaring Maassluis sinds 1776 L. en y. moest Zwaluwen eer van laatste ronde gunnen opruiming Burgerlijke Stand Overloop je DENK AAN ONZE TOP- O PRUIMING AGENDA Niet gemakkelijk Artsen op zondag SCHIEDAMSE BIOSCOPEN Straat Franklin bij Verolme te water gelaten KERKDIENSTEN ClOS-diploma's sportleider IERSE SUBSIDIE VOOR VEROLME Verolme naar Liberia en Nigeria Haringvangstberichten Yerkeerskraam - met lectuur - op de Markt SET MEISJE OPRUIMING damesjaponnen Mevr. v. d. Burg INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN ZATERDAG 20 JULI 1963 (Advertentie IM.) (Advertentie Z.M.J Maandagmorgen om 9 uur (wij zijn 's maandagsmorgens altijd open) begint de Verkoop van duizenden molton kampeer dekens» Kampeerdekens, uitstekend te gebruiken voorzomerhuisjes, in caravans, tent, voor de jongens op kamp of als extra deken 's winters. Molton dekens, Fn drie ver schillends maten, met kleine schoonheidsfoutjes, koopt U nu door elkaar voor dén prijs, voor nog géén twee gulden. Maandagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze molton kampeerdekens, rood fond mee grijze streep en donkergrijs met rode streep, MQ/j door elkaar JB Géért tel. of schrift. beet. GEBOREN: Caroline dv X. Maan en F. Put ters: Edwin Rz.v. H. Schriemer en W. van Gilst; Carla. dv. N. L. Sprong en W. F. C. Bos; Johannes C., z.v. M. Eljkenaar en M. Kranendonk. ONDERTROUWD: S. G. Abel. 26 jr. en C. A. Janse, 25 jr.; J. D. Acda, 30 jr. en K. M. Wuisman, 23 jr.: E. Adriaanse. 26 Jr. en H. J. Schulze. 25 jr.; D. X. Bax, 25 jr. en J. M. B. Welbie, 25 jr: H. Bunte, 20 jr. en E. C. M. Siefkes. 18 Jr.: P. den Dikkenboer, 26 jr. en I», M. van Oevelen. 23 jr.; H. van Gulik, 23 jr. on J. W Berveling, 23 jr.: P. J. Mot ies. 27 jr. en J, M. W. L Kro winkel, 24 jr.; R van der Pol, 22 jr. en W. de Kruijs, 19 jr.; W. Zeeman, 31 jr. en E. van Eijk, 33 jr.; A. Ceriello, 33 Jr. en N. H. Vordemans, 26 jr. GEHUWDK. Klopmans, 24 jr. en M. A. op't Holt. 22 jr.: J. C. J. van Geloven, 27 jr. en H, van der Keemel. 20 jr.: R. V. Borto-. luzzi. 36 jr. en H. A. Vorstenbos. 2® jr.: P. W. J. den Ouden. 23 jr. en I. R. P. Hoogink, 23 jr.; J. A. M. Ferretra. 24 jr. en S. van Zij- derveldt, 22 jr.; B. A. L. Vorstenbos, 22 jr. en C. J- van Opijnen, 22 jr.; A. J. van Gee mert. 25 jr. en M. J. Hock, 22 jr.; J. C. M Wülers, 27 jr. en E. L. van Heel, 20 jr.; L M. in't Hout. 19 jr. en J. J. Meulstee, 18 jr.; J. Kostense, 25 jr. en W. van Buercn, 20 jr.; P. A. J. van Tienen. 22 jr. en C. M. C. van Dam. 20 jr.; P. A. J. Meuldjjk 23 jr. en A. E. Boon, 22 jr.; H. Btiytenhek 49 jr. en A. W. Groot. 40 jr.; J. van Oorschot. 25 jr. en W. M. van der Slutjs, 21 jr.; H. J. Brugmans, 28 jr. en S. Regard. 20 jr.; J. M. Scheifers, 31 jr. en J. M. Landman 32 jr.; L. Meesters, 22 jr. en J. M. Verboon, 20 jr.; J. Schollaardt, 2e jr. en W. Kallmann, 24 jr.: T. Stuart. 24 jr. en C. J. Kins, 19 jr.; P. C. van der Does. 25 jr. en A. H. J. Hoornweg, 23 jr.: H. van der Tang, 29 jr. en I. B. van Santen, 22 jr.; W. F Meijer, 30 jr. en M. van Waalwijk van Boom 24 jr.; G. Olivier. 24 jr. en J. Korsten. 21 jr.; A. A. de Haas, 26 jr. en M. A. Kooij, 22 jr. OVERLEDEN; A. J. van der Buig, 3 jaar. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag Tijdens een bijeenkomst in de aula van de dienst Gemeentewerken hebben collega's en superieuren gistermid dag afscheid genomen van de heer J. L. Pluym, die de dienst wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gaat verlaten. Na 42 jaar in dienst geweest te zfjn by de gemeente gaat de heer Pluym nn zftn werk neerleggen. Dat hem dat niet zal meevallen, was de eensgezinde veronderstel ling van alle sprekers. Maar, gelukkig, de heer Pluym heeft nog heel wat hobbies, en een van de voornaamste daarvan is tuinieren- Hy is dan ook secretaris van de volkstuinvereniging Kleta-Babberspoider. Alle sprekers gistermiddag en dat waren de directeur van gemeentewerken ir. J. C. Broeyer, de heer J- Wagenaar, de heer K, Jongepier, de heer L. M, van Damme namens de personeelsvereniging konden in hun toespraak eigenlijk alleen maar terugwijze* aar hetgeen zij ongeveer twee en een if jaar geleden tegen de heer pluym hadden gezegd. In december '60 werd de heer Pluym namelijk in verband met zijn veertigja rig dienstverband onderscheiden met de eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester mr. J. W. Peek speldde hem toen eigen handig deze onderscheiding op. Het was niet zo gemakkelijk, 42 jaar geleden een baantje te vinden, bekende de heer Pluym nu op de valreep. Hij hielp in het begm zijn broer, die ook bij ge meentewerken in dienst was. Zijn titel was toen grondwerker. Maar telkens, en dat duurde zo'n zeven jaar, was het in september betzelfde liedje. „Dan raakte de begroting op", zegt de heer Pluym, „cn dan kwamen ze bij me: Jan er han gen donkere wolken boven je hoofd, zei den ze dan, je zal toch naar een andere baas moeten uitkijken." Maar Jan keek niet uit naar een andere baas, gewoon, omdat er geen andere baas was. (Advertentie 1-M.) woninginrichting te!. 675811 #hoogstr.1B 4-186 schiedam\ APOTHEKEN Apotheek Nieuwland, Dr. Wibautplein 17. tentoonstellingen Stedelijk Museum, dag 10—17 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Oud- Scbiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn". „Kunst uit Nieuw- Guinea". Passage, 2, 4.15, 7, 9.15 uur: „Jeriy als loopjongen. Monopole, 7, 9.15 uur; „De burcht der verdoemden; 2 en 4.15 uur: „De dood rijdt mee". Toen kon hjj het werk van zyn broer, die aan deze dienst was uitgeleend, over nemen. Maar hij viel niet in het nieuw© larief, en om een „overloopje" te maken, kreeg hy -wel een uitkering van. twee kwartjes per dag extra. Tenminste als het niet regende. In. 1927 volgde zijn vaste ^aanstelling. Zeven jaar na zijn entree bij gemeente werken. werd hij bandenlegger-helper. Met het klimmen der jaren kwam hij ook Iedere keer een trapje hoger, tot bij ui '59 werd bevorderd tot bandenlegger eerste klas. Maar zo rond zijn veertigjarig jubileum kreeg de heer Pluym een inzinking, hij werd ziek. Toen luj, na lange tijd weer beter was mocht hü geen zwaar werk meer doen. Tja, dus geen bandenlegger meer. Hu moest toen, zoals hij het zelf uitdrukt, „gaatjes maken". Dat was kennelijk niet voldoende ac. tivïteifc voor de heer Pluym. De collega's merkten het: pluym ging in z'n eigen zitten praten, dat gaat met goed". En aan het .gaatjes maken" werd vlug een eind gemaakt. zyn superieuren besloten hem toem aan de andere kant van de ltyn op te stellen; hy werd assistent-opzichter. Hu moest toezicht houden op zyn vroegere collega's. In deze hoedanigheid hielp hU mee aan bet herstel van de Rottend amsedyk en de wording van het Stationsplein, Iiy viel niet mee voor de vroegere collega's, maar desondanks heeft hy zich vooral gedu rende de laatste periode van zijn beste zyde laten zien. „U bent een voortvarend, enthousiast en niet-gemakkelijk man", karakteriseerde de heer Broeyer hem. Behalve zijn werk had de heer Pluym nog andere bezigheden. Hij heeft al sinds de oprichting zitting in de medezeggen schapscommissie van de dienst. En dat hij geen papieren lid is geweest, bleek overduidelijk gistermiddag. Van zijn collega's kreeg hij als af scheidscadeau een grasroller mee. „Het iad eigenlijk, een kleine wals moeten zijn", merkte de heer Pluym op met een zij delingse blik op wethouder W. van Schoo- neveld, die het gemeentebestuur ver tegenwoordigde. „Daar had ik de paden van ons volkstuincomplex mee kunnen opknappen, want die zien er zo erbar melijk uit. En bovendien krijg ik er nu alle tijd voor SCHIEDAM, zaterdag In. spoedgevallen zijn gedurende het komende weekeinde de volgende artsen te raadplegen: X. van Buren, Buys Ballotsingel 72-76, tel. 69661, W. J. Franke, Burg. Knappertlaan 30, tel, 6S163, G. Pet, TtunJaan 36, tel. 66398. Geopend is apotheek Nieuwland. Dr. Wi bautplein 17, die ook gedurende de komende week de nachtdienst zal waarnemen. SCHIEDAM, zaterdag Voor het MULO- exsmen slaagden voor het diploma a: de mes X. Amersfoort. J. Bredius, L, Broek, Nierop, X. Onderdelinden, M. X. van Oos- terom, H. Vermeer, N. Fenveda (allen uit Vlaardmgen). P. G. de Brufn (Maasland). M. C. van Buuren (Maassluis), P. Manlniveid (Maassluis). G. v. d. Wilt. L. H. Bazen, 'P. v. d. velden, »M. öuwendijk (Vlaardingen). *M. A. Poot (VlaarrUngen), *Y. M. Schenk (Vlaar- dingen), 'J. J. Nieuwpoort (Maassluis), G. Hoofjmeijer, C. Noordijk, J. T. v. Kooi), A. Gardenier, "A. A. Dankbaar (allen utt Viaar- dingen), H. Zomer (Maassluis), "E. v. d. Berg, (Rotterdam), M. A. T. Botermans. *D. Brok, *X. E. Drcppert, »E. S. Rljntalder en de heren K. Bos, A. A. v. d, Merwe, H. van Rij, P. C. Bagchus. K. Brouwer, *P. C. H. Ross (al len te Vlaardingen), X. van Meurs (Helle- voetsluis), M. L. Koevoet (Maassluis), W. van Meerkerk (Rozenburg). "E. J. Molenaar (Rozenburg). A. Maarleveïd, A. Numan. G. Veenendaal. H. S. de Keijzer. H. Fori, H. Vemhout. G. X. Kiermeljer (allen uit Vlaar dingen), C. E. v. d. Gnend, E. Blauw, C. W. Burger. *W. v. Leeuwen, *R. K. F- Bul. De met een aangeduide kandidaten be haalden tevens het middenstandsdiploma. To rden vijf kandidaten afgewezen. SCHIEDAM, zaterdag Schie dam blijft een vertrekgemeente, zo blijkt uit het bevolkingsoverzicht van de maand mei. Het aantal in woners daalde in deze maand van 81.134 tot 81.120. Hoewel zich 215 mensen vestigden vertrokken er 323, zodat het vestingsoverschot een negatief beeld te zien gaf: 108. Het geboorteoverschot was deze maand 94, er werden 138 kin- deren geboren, 44 inwoners over leden. In mei werden 76 huwelijken gesloten. Van deze jong gehuwden vertrokken 17 echtparen naar elders. Slechts tien echt paren kenden na hun huwelijk in een el- gen woning trekken, vijftien, trokken Ook voor u is.een Juist geadviseerde bril een ORANJESTRAAT 9 - TELEFOON 6 64 31 BU het zien van JERKY ALS LOOP JONGEN (.The Errand-boy) kan men vaststellen dat Jerry Lewis het vrolijke idioom van gags en gimmicks volkomen door heeft. Men kan tevens constateren dat hy als regisseur en scenario-schrij ver geen knip voor de neus waard is. Want als loopjongen in een Hollywood- se filmfabriek beleeft Lewis een aantal doldwaze avonturen, die onderling prac- tisch geen verband vertonen. Bij een der gelijke gang van zaken vormt geeuwen een snel opkomend verschijnsel. Dat men in dit geval wakker blijft moet op het konto van Jerry's mimische gaven wor den geschreven. Er is het kostelijke scènetje (ai door Simon van Co Hem voor de tv vertoond) waarin Jerry zingend, op bet ritme van een big band, „captain of mdustry"-aJU.u- res presifleert. Er zijn brullers van slap sticks. Er Is zelfs een enkel ontroerend passagetje. Maar het zijn. hier allemaal de losse delen van een. huis dat door regisseur Lewis niet in elkaar is gezet. Er is geen verhaal, wél een einde dat men al na vijf minuten film voelt aankomen. Tot de volgende keer, Jerry met een andere regisseur graag (PASSAGE). EEIN van de betere westerns blijkt Harry Keller's De dood rijdt mee (Seven ways from sundown) te zijn. Het gegeven bood goede kansen en Keiler heeft bij de uitwerking de cliché's zoveel mogelijk "omzeild. Audxe Murphy rijdt in de film rond als een grasgroene Texas Hanger, die met een veel te zware op dracht is belast. Zijn luitenant, die hst met zijn vermoorde broer niet vinden kon, stuurt Murphy er op uit om een scherpscbietende, door iedereen gevrees de boef (Barry Sullivan) te arresteren. Murphy brengt het zowaar voor elkaar, maar nogal ver van huis en boef Barry vat zijn arrestatie dan ook bepaald niet 'g serieus op. Hij weet dat hij ieder ogenblik kan ontsnappen, maar iaat zich door de on ervaren Murphy, die hij wel sympathiek vindt, kwasi-gedwee meevoeren. Op die terugreis delen zü allerlei gevaren en ook Murphy gaat zün metgezel waarde ren. Het conflict tussen plichtsbesef en vriendschap wordt tenslotte opgelost in een schietduel, waarbij Murphy toeh de snelste bhjkt te zijn. Dit is de forse af ronding van een boeiende film waarin vooral Barry Sullivan voor een goede bij ouücrs in. twe» bij familie en v(|f VertolWng zorgt. (MONOPOUI, zondag- kregen elders inweming. Zevenentwintig J matinees), echtparen konden geen huis of inwoning vinden era wonen na hun huwelUk elk af zonderlijk. ROTTERDAM, vrijdag. Mevrouw O. ter Braake-Mceter, echtgenote van één van de directeuren van de Stoom- vaartmij. „Nederland", heeft gistermid dag op de scheepswerf van Verolme in Alblasscrdam de doop verricht van de 11.900 ton zware vrachtvaarder „Straat Franklin". Het schip is in aanbouw voor de Kon. Paketvaart Mij. in Amsterdam en komt in december van dit jaar In de vaart. Voor de tewaterlating deelde de di recteur van de KPM, jhr. S. G. van "Weede, mee, dat met de „Straat Frank lin" de 250.000 bruto-registerton vol is. Dat betekent tevens dat er sinds de oorlog 77 schepen voor de KPM zijn gebouwd. De „Straat Franklin," behoort tot een serie van vier vrachtschepen, waarvan er drie zijn of worden gebouwd bij de scheepswerf P. Smit jr. in Rotterdam. De andere drie schepen zijn de „Straat Frazer", „Straat Fremantle'' en „Straat Freetown". Eén van de vrachtschepen is met voor de KPM bestemd, maar voor de Java-China-Paketvaart-Lijnen in Am sterdam. De maten van de „Straat Franklin' zijn: lengte 156,7; breedte 20,4; holte 12,19 meter. De snelheid ervan is circa 18 mijl. Ned. Kerv. Gemeente. Grote Kerk; 10 uur me). ds. A E. Bos en 5 uur ds, J- Smit (Wer- kendam); Bethelkerk: 10 uur ds. A. Hoff man en 7 uur dr. L. X. Cazemier; Opstan- dingskerk: 10 uur ds. D. J. Spalrng en 7 uur mej. A. B. Bos: Vredeskerk: 9 en 10.45 uur; "s. C. v. d. Steen en 7 uur ds. j. G. Jansen. Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene: uur ds. C. de Boer (SUcdrecht); Grote Kerk: 17 uur ds. J. Smldt (Werkendam). Ned. Prot. Bond: West vest 92; 1030 uur dr. X. F. van Roycn {Botterdam). Evang. Luth. Kerk. Lange Nieuwstrnat- Oanjestraat: 10 uur ds. S. G. van der Haa- gen. Zaterdagavond 19.30 uur: oecumenisch avondgebed. Baptisten Gemeente. Lange Haven 129: 19 ur samenkomst, Oud-Kath. Kerk. Dam 2fl; 10 uur H. Mis. Chr. Geref. Kerk. Warande-BXC-laan: 10 _ur ds. P. van Zonneveld en 5 uur da, P. van Zonneveld. ds. J. Langenbach. HOE een Amerikaanse jongen genoeg- jyk op z'n eentje oorlogje kan spe len in de wildernis wordt u duidelijk ge maakt In de film „Guerilla in de rimboe". Het gaat over de strijd tegen de Jap pen op de Philippij nen en onze dappere luitenant geeft het na de tegenslagen van het Amerikaanse leger omstreeks '41 natuurlijk niet op maar besluit een guerillaatje tegen de vijand te- beginnen. Natuurlijk krijgt hij eerst een malaria- OVERVEEN. vrydag (ANP). De vol gende cursisten zyn op 17 juli geslaagd voor het ClOS-dlploma van „sportleider". R. E. Baan (Rotterdam) C, C. v.d. Toom (Rotterdam), A. Sonneveld (Schie dam), A. "Vol (Schiebroek), M. Groenhuis (Rotterdam), J. Hajer (Rotterdam), D. Tatipikalawan ("Vlaardingen), J. Boven (Delft). DUBLIN, vrydag (AFP). Het La gerhuis van de Ierse Vrijstaat heeft don derdagavond ondanks felle tegenstand van de oppositie een voorstel van de regering goedgekeurd om dit jaar een subsidie van 990.000 pond (ongeveer tien miljoen gulden) te verlenen aan de scheepswerf van Verolme te Cork. De Ierse minister van Industrie, John Lynch, deelde mee, dat de maatschappij op drie schepen, die reeds op de Ierse werf waren gebouwd, grote verliezen had geleden wegens de malaise die mo menteel overal ter wereld in de scheeps bouw heerst Oorspronkelijk was met de Ierse re gering overeengekomen, dat van Ierse zijde 4.760.000 pond in de werf zou wor den geïnvesteerd en van Nederlandse zij de 725.000 pond. Tot dusverre is een be drag van 2.288.000 pond aan de werf be steed, waarvan het Verolme-concern 637.000 pond voor zijn rekening heeft genomen. Bovendien heeft de maatschap pij nog een subsidie van 550.000 pond van de Ierse regering gekregen. aanval te verwerken maar pas nadat hü een inlands meisje heeft gevonden, dat een soepje voor hem klaar heeft wan neer de koorts wijkt. Hij gaat eerst nog even baden met het mooie meisje (de badpakken en een mooie vijver zijn zo maar voorhanden in de jungle) en dan volgen er vele, vele dappere daden. Keith Andes en Susan Cabot spelen de hoofdrollen in dit werkje over het vro lijke oorlogvoeren in de jungle (MONO POLE, maandag, dinsdag, woensdag). PERSIFLAGES op potiÉiejUms zijn- meestal niet de slechtste jitm, omdat ze weinig anders te doen hebben dan het op de kop zetten van de meest serieuze zaken. Dit gebeurt dan ook wel bijzonder uitvoerig in de film „DONKER PARIJS" (Sois belle et tais-toij van Mare Allêgret. Het is allemaal begonnen om de ver leidelijke Virginie, gespeeld door Mylène Demongeot, op wie de politieman Jean (Henri Vidal) prompt verliefd wordt, de gelegenheid te geven haar sex uit te stal len. Virginie, uit een kostschool ontvlucht wordt door een schoolvriendinnetje in aanraking gebracht met een stel nozems, die er hun werk van maken voor een opdrachtgevers oude fototoestellen, over de grens te brengen, zonder dat rij weten dat in die camera's gestolen edelstenen zijn verborgen. Het is een gegeven, dat breed is uit gesponnen om alle kronkels van "Virginie de volle maat te geven, waarbij de dwa ze Darry Cowl als politieman, flink zijn best doet het onderzoek steeds op het beslissende ogenblik in de war te sturen. (MONOPOLE, donderdag, 38 j.) Raad voor Scheepvaart: (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrüdag. De kapitein van de „Manta" uit Groningen Is door de Raad voor de Scheepvaart schuldig be vonden aan de aanvaring van zyn schip met de bokkesleep „Dollard" uit Rotter- De schepen kwamen op de Nieuwe op 29 januari 19G2 met elkaar in aanvaring. De kapitein mag twee'weken zyn functfRnlet uitoefenen. De „Dollard" kon een aanvaring niet ontwijken, doordat de „Manta" de koers- lijn onverantwoord sneed. Dit is te wijten aan een ernstige oordeelsfout van de kapi tein van het laatst genoemde schip, meent de raad. Deze kapitein bevond zich alleen op de brug. Hy was voor de uitkijk aangewezen op de stuurman, die zich op de lager ge legen bak bevond. Een tekort aan uitkijk op de brug is de oorzaak van de aan varing, stelt de raad. De raad vraagt zich. ook af of er aan. de zijde van de „Dollard" fouten zijn ge maakt Het is opgevallen, dat de kapitein de loods van de „Dollard" blijkbaar aan de scheepvaart aan hun stuurboord zijde niet veel aandacht besteed hebben. Mocht dit zo zijn, dan is dit slechts een zeer geringe fout tegenover de fouten van de „Manta". ROTTERDAM, vrijdag (ANP). De hoofddirectie van het Verolme-concern zal per 16 september worden uitgebreid tot vier leden met de benoeming van ir. D. L. Asjes (52) tot vice-president, naast de heren vicc admfraai b.d. A. de Booy en oud-mlnlster H. S. Hofstra, Ir. Asjes was tot voor kort president en directeur-generaal van de „Mexican Eagle Oil Co." In Nederland kreeg hjj bekendheid als vlieger van Pander en Koolhoven, in welke functie hy deel nam aan de Pander-p ostvluchten naar Batavia In 1933 «n aan de Londen-Mel- boume-race in 1934. Voor oorlogsdaden In het Verre Oosten werd h(j onder an dere onderscheiden met de Militaire Willemsorde, die hem door prins Bern- hard met de ridderslag werd uitgereikt. Ir, Asjes werd in Soerabaja geboren en heeft het grootste deel van zijn jeugd in Indonesië doorgebracht. Hij onder brak zijn studie aan de Technische Hoo- geschooi in Delft voor een opleiding tot vlieger. In 1930 werd hij 2e luitenant en spoedig daarop instructeur, later chef- instructeur bij de luchtvaartafdeling en de nationale luchtvaartschooL Terwijl hij deze laatste functie vervulde, ^voltooide hij zijn studie in Delft. Kort voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog vertrok hij in dienst van de Koninklijke Shell-groep naar Indonesië. Bij het uitbreken van de oorlog met Japan werd ir. Asjes commandant van een squadron bommenwerpers, dat zeer grote verliezen leed. Enkele dagen voor de val van Java werd hij met andere instructeurs en leerlingen naar Austra lië gestuurd, vanwaar hij spoedig werd overgeplaatst naar Amerika voor de op leiding van vliegers. In december 1943 keerde ir. Asjes' terug naar Australië als commandant van een groep bom menwerpers. Een jaar later volgde zijn benoeming tot operationeel commandant en spoedig daarop tot algemeen com mandant van de Nederlandse bommen- werpersescaders in het noorden van Aus tralië. Voor zijn oorlogsdaden werd hij verscheidene keren gedecoreerd door de Nederlandse en Britse regeringen. Na de capitulatie van. Japan werd ir. Asjes in september 1945 als gevol machtigde van de Nederlandse regering uitgezonden naar Indonesië, om daar voor de gehele archipel de verzorging cn evacuatie te organiseren van de 200.000 krijgsgevangenen en geïnterneer den. De PTT, het Rode Kruis, de ge zondheids- en verkeersdepartementen, de voedselvoorziening en. de informatiebu reaus werden onder zyn leiding ge plaatst Zeven maanden later kreeg hij met enkele andere hooggeplaatste offl-. eieren als nieuwe taak het samenvoegen van de Nederlandse en Nederlands-Indi sche luchtwachten en deze te reorgani seren tot een koninklijke luchtwacht, Ir. Asjes keerde tenslotte in 1947 naar de Koninklijke Shell-groep terug, waar bij hij verschillende leidinggevende func ties vervulde, voornamelijk in Venezue la en Trinidad. Sinds 1958 is ir. Asjes president en directeur-generaal van de „Mexican Eagle Oil Co", een Mexicaan se oliemaatschappü. In die tijd was hy ook voorzitter van de Nederlandse Ka mer van Koophandel in Mexico. MAASSLUIS, zaterdag Mevrouw J. G. Knoester-SlÜp, die na enkele weken verlof In Nederland deze week naar het Amerikaanse Grand Rapids is vertrokken, werd op 29 januari 1914 als Jannetje Geertmida SI Up als de 10.000ste In Maas sluis ingeschreven. Zij kreeg van het ge meentebestuur een spaarbankboekje, met als eerste inleg vijf gulden.... In 1776 telde Maassluis 5515 inwoners. In 1780 steeg het santal tot 5724. Een diep tepunt kwam in 1863 met 3547. Een stij ging volgde. In 1914 kwam men boven de 10.000, namelijk 10.629. Op 13 december 1922 bereikte met het hoogste aantal, dat ooit is bereikt, 11.212. Het ging weer bergafwaarts en in 1939 telde Maassluis 9130 bewoners. In 1940 was het getal 9211 en in 1945 10.0 Het ziet er naar uit, dat door de wo ningbouw en een gunstig geboortecijfer deze ontwikkeling zal voortduren. ROTTERDAM, vrydag (ANP) De heer C. Verolme vertrekt morgen van Schiphol voor een dertiendaagse reis naar Liberia en Nigeria. In Liberia zal hij een beleefdheidsbe zoek brengen aan president Tubman. Vandaag vond op Verolme's werf in Al- blasserdam de kiellegging plaats voor een 30.000 tons d.w. bulkcarrier voor de Libe- rian National Shipping, die de naam zal dragen van de president Het bezoek aan Nigeria heeft tot doel het leggen, var contacten voor zijn nieuwe hoogvacuura- industrie. VLAARDINGEN, zaterdag. De haring van gsberichten van hedenochtend luidden: VL 16 thuisvarend. VI. 70—70 k, nog 15 netten, VL 71—10 k, VI. 73—60 3e. nog 25 netten. VI. 85—70 k. VI. 105 thuisvarend. VI. 114 thuis varend. VL 190—25 k. De marktprijs luidde: vleetharing klein 44 -46, vleetharing groot 6255. Voetbaltoernooi afgesloten VLAARDINGEN, zaterdag. Op de terreinen aan de Zuldhuurt werd vrij dagavond het voetbaltoernooi van „Lief de en Vrede" afgesloten met een vriend schappelijke ontmoeting tussen een sterk team von L. en V. en een jeagdteam van Zwaluwen. Voordat deze wedstrijd een aanvang nam, overhandigde Bernard Prins als aanvoerder van JT. en V, een bekertje, als dank voor de door Zwalu wen medewerking. Daarna ontspon zich onder leiding van scheidsrechter Robat een prettige partyd voetbal, die vooral In de eerste helft het aanzien volkomen waard was. Toch vielen er in dia eerste 43 minu ten geen doelpunten, al kwam Van Toorn daar heel dichtby, toen hij een penalty mocht nemen, kort na het begin. Hij faalde evenwel, zodat de rust met blanke stand aanbrak. Tijdens de rust mar cheerden ,De Jonge Pijpers" vrolijk op het veld, hetgeen e< r vevfkome afleiding betekende voor - ^"houwers, die deze keer waren. De tweede helft gaf een sterker Zwalu wen te zien, dat na 25 minuten op ver diende wijze een voorsprong verkreeg na een hard schot van linksbinnen Hoogen- d«k, waarbij de bal via de handen van de uitstekende doelman Westmaas in het net verdween, 01. Daarbij is het geble ven. Na afloop stonden de aanvoerders van de overigegroepwinnaars rond de kan tine van HVO, waar de heer A van Min nen de prijzen aan de -winnaars over handigde. Hij roemde de perfecte organi satie van dit toernooi, waarvoor ieder jaar weer groter belangstelling bestaat Hu bracht ook hulde aan de jongens, die op zo'n enthousiaste wijze hebben mee geholpen om deze L. en V. voetbalcom petitie weer tot een goed en sportief ein de te brengen. MAASSLUIS, zaterdag In deze va- kan tie tijd stelt het Verbond voor Veilig Verkeer zich tot taak de toerist te infor meren. Niet alleen de Nederlandse, maar ook de buitenlandse toerist die zijn va-" kantie in ons land komt doorbrengen, Evenals voorgaande jaren reikt het Ver bond, in samenwerking met een grote oliemaatschappij, aan Duitssprekende toe risten een. folder uit, waarin de belang rijkste in ons land geldende verkeersre gels zijn vermeld. Deze folder, getiteld „Willkommen in Holland", wordt ver spreid hü grensposten, door banken, wis selkantoren, reisbureaus, enz,; de oplage bedraagt 150.000, Het boekje „Een sprong in het onge- isse?", waarin de afwijkende verkeers regels in de voornaamste toeristenlanden zijn vermeld, is verkrijgbaar bij het Ver bond te Hilversum ea van 22 tim, 27 juli ook in de kraam op de Markt te Maas sluis. Zoals reeds bericht, wordt n.l. vol gende week in Maassluis een „verkeera- v/eek" georganiseerd, waartoe onder meer een kraam wordt ingericht. MEVR. BENSCHOP Graaf Florlsstr. 91, K'dam van 9 tot 5 uur. Aanmelden na 7 uur te lefoon 3 09 86. Profiteer van onze deux-pièces, blouses, rokken, vesten enz. enz. L. KERKSTRAAT 19 Schiedam - Tel. 6 6135 ABVERIEEB REGELMATIG GEMEENTE SCHIEDAM KURSUS V.U.T.O. - SCHIEDAM Opleiding voor Dag- en Avond-H.T.S., School voor Scheepswerktuigkundigen, Bewijs Algemene Ont wikkeling N.O. 19 juli tot 1 september dagelijks van 9-12 en van L30-5.00 uur. Aanvang kursus: 1 september a.s.. Mgr. Nolenslaan 3. Fotografie Rol films «ergeten? De auto maat slaat voor u klaar Alle soorten films Foto K. van tfuuren Hoogstraat 108 Vooi pasfoto naar K van Vuuren Hoogstraat 108 te lefoon 6 67 20. In één dag Te koop aangeboden Eerst bij Coja kijken. Was machines v a. ƒ90.— 15-30% korting. Ook tnerkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126, telefoon 6 33 41. Permanent wave Kapsalon Hélène, de salon voor de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar geschikt ƒ7.50. Hélène tiède permanent de meest Ideale natuurlijke permanent f 10.-. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent. Kapsalon Hélène, Bem- brandtlaan 22. Schiedam, te lefoon 6 7170. Diversen uw spiraal vermaken tot modem opklap- of fcan- teibed Prima afwerking Als nieuw terug "Het goedkoop- ste adres DUK "Groenendal la iBraersveldpad) telefoon 6 80 28 (na 18 uur', telefoon 6 67 89) Ledikanten hutledi kanten, Kom kampeer bedden .enz.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1