f 12.95-f 14.95 ZOMERJAPONNEN f 16.95-f 19.95 afa Volgend jaar weer, als m'n benen niet versleten zijn Heemtuin: stil en rijk Schiedams bezit Liever honkbalweek dan Italiaanse vakantie Nare Trap Leuke vlotte C. Th. Middendorp vertvoetl tvantlvJaar volbracht sijn twintigste vierdaagse Ik ga nooit met de bus ik loop: 1600 km per jaar Wedvlucht van De Vrijheid Visserijmuseum is s avonds open Burgerlijke stand P. Smit: nog één schip Programma amateurs Fortimanaar jeugdkamp Rondvaarten op rivier nu ook op zaterdag Attributen moeten spoedig terug Nationale flora op één plek bijeen Bijzonderere planten worden gestolen voor eigen tuintje Bevolking stijgt Portier Unilever niet pensioen - HARRY V.D. VAART - Overleden 1963 WOENSDAG 31 JULI 1963 fczeven; «r. y h Iverkuijl-Denlt t tan Zijl, z,; s j x; T. Boehrtii (Van een onzer verslaggeefsters) Twintig keer hebben we de vierdaagse gelopen. Twintig keer, mijn maat, de heer W. van Noordwijk en ik. Het klinkt met gepaste trots uit de mond van de heer C. Th. Middendorp, een zestigjarige ge boren en getogen Schiedammer, slank en door de zon gebruind. „Maar", voegt hij er onmiddellijk aan toe, „we zijn geen houders van een Schie dams rekord. De heer v. d. Meer, die aan de Broersvest woonde hij I is enkele jaren geleden overleden had het grootst aantal vierdaagsen gelopen: 21 keer. Als de dokter het goed vindt, lopen wij volgend jaar ook voor de 21ste keer, dan staan we al gelijk. En we zijn allebei van plan minstens de 25 vol te maken. Of zoveel langer als mogelijk is. 1 lïn als ik zeg da vierdaagse, dan bedoel ik natuurlijk De Vierdaagse. De vierdaag-j se van Nijmegen, want die van Apeldoorn Is eigenlijk geen echte. Als het waran is,l lopen ze in Apeldoorn minder. Dat is geen kunst. Als je je opgeeft voor de 55 km, dan moet je vier dagen 55 km lopen, warm of koud weer, regen of geen regen. Bij elkaar heb ik nu tien keer de veer tig kilometer en tien keer de 55 kilometer gelopen. En ik kan wel zeggen, het is me nooit zwaar gevallen. In '36 ben ik er mee begonnen, tot de oorlog uitbrak In '46 en •47 heb ik weer meegedaan, toen'twee jaar Indie en van '50 tot nu ieder jaar van de party geweest. Ik heb heel mijn leven al gewandeld. Want als 'k eerder geweten had wat die vierdaagse eigenlijk was, was ik er al veel vroeger aan begonnen. Maar je leest er wel van m kranten en zo, maar dan weet je eigenlijk toch niet precies wat het in houdt. Ben je er eenmaal aan begonnen, tja, dan doe je vanzelf het volgend jaar weer mee. Vroeger, toen ik nog vrijgezel was wandelde ik weieens naar mijn familie In Brabant. Op achttienjarige leeftijd ging ik te voet naar mijn oom m Til burg. En ik ben ook weieens naar Am sterdam gelopen. Dat was nog voor de oor log. toen ik nog met Hermes liep. Vxer-en- twmtig uur deed ik er over. «SCHIEDAM, woensdag. De Schiedamse vereniging „De Viljheia" hield haar derde vluchi voor jonge duiven broed 1363 vanal Vilvoorde ÏI2 km. De uitslagen zijn- J 3 72 100 103 708 111 L. Vinnen. 2 29 3i 42 51 S3 85 S4 98 115 132 3. Dneiaaren. 4 5 21 28 36 118 C. Lems. 6 14 26 30 55 50 90 96 100 127 Gebr. v. d. Windt, 7 8 69 76 81 E. de Potter. 9 88 W. v. Bucren, 10 15 34 89 120 A. van Limburg, tl 16 80 81 W. Poort, 32 33 D. Ham, 13 110 62 J. W. Blom, 17 "W. Vermeer. 18 85 H Steen. 19 71 128 Mevr. v. d. Windt, 20 70 H. Fjadcn 22 45 84 87 P. Verlinde. 23 54 57 73 121 131 D. C, Bak. ker, 24 27 32 40 44 109 123 C Kigters, 25 4t J. Schruinpf, 34 60 97 114 K. Muilwijk, 35 133 A Verbaal. 37 117 Joh. Bakker, 38 104 H. Hagen 41 45 50 85 124 D Juyn, 46 102 113 W. v. d. Poel. 47 82 P. Pais, 59 92 101 135 D. Luyten. 52 105 A, Klepke. 58 75 84 125 128 G. Barzilefj. 59 78 128 W, de Winter. 60 80 87 M. Stuart. S3 138 F. Doejaarcn, 68 74 77 A de Ble, 91 J. Kazcnbrood. 83 M Putters, 95 H Overheul. 99 187 130 A. Houtsma, 212 113 F. Wijzenbroek, 116 J. v. d. Ent, 122 134 C, van BijsewQk. Er waren 600 duiven m dit concours, gelost 7 uur. Eerste duif 8 5ooo uur, laatste duif 915 00 uur. De laatste vlucht voor oude duiven vanuit Bordeaux, 850 km, was een krachtopgave met de N.O.-wind. De eerste tein prijswin naars zijn: 1-3. G. Barzilay, 2. II. Putters, 4. II. Hagen, 5, C. Bigters, 6. 3. Doejaaren, 7. 9. Wesierbolt, 8, Koster en 9 en 10 N.N. VLAARDINGEN, woensdag Tydens de vakantieweken is er een bijzondere gelegenheid om een bezoek te brengen aan het visserijmuseiun. Een bijzonder heid is het, dat het museum deze week en ook de volgende week op werkdagen ook 's avonds geopend is; cn wel van 19 30 -2130 uur. Als extra-attractie serveren by goed weer meisjes in Vlaardmgse kleder dracht koffie op de rustieke binnenplaats van het museum. Viaardingen is nu ruim een jaar in het bezit van het visserijmuseum, dat door vakman en leek wordt beschouwd als een bijzonder geslaagde en bezienswaardige collecte over alles wat de visserij betreft. Het Comité Jeugdvakantievreugd wil allen, die in Vlaajdingen wonen of hier te gast ?yn, aanraden voor het eerst of bij herhaling een bezoek te brengen aan het museum en maar dit alleen in de avonduren 'li kopje koffie te nuttigen, geserveerd door VJaardmgse schonen m klederdracht. GEBOREN 1 Wendela A. J. d. v. J. M. van der Ree en F. A. van der Steen; Monica d. v. J. van Schijndel en a. Heus; Martina J. a d. v. M. J. vat» der Burgh en C. A. J. van en T. L. C. Collignon; Johannes z. v. J. v Holten en W. Brinkman; Leonora P. a. v. J, Dingier en J. 3. E do Roc; Jorina J. d. A_ van. Lieshout en W. Moerman; Wilhelmus Winden; Harmen C. L. z. v L. J. Jonkman J. z. v. J, TJebout en M. T. J. van Leeuwen; mans; Baldlna A. M. d. v. H. H. van der Johannes M. z v. 3. 3. Weber en H. H. Htf- Lindcn en A. M. Hogcnboom; Lucienne d. v. C. L Foulus en C. C. Beukers; Gerardus M. z de Kfevith en Y. M. Hobbcregt OVERLEDEN: A. J. C. Verkcaik echtg. den Djjker, 69 jr. HABINGVANGSTBERICHTEN VLAARDTNOKN woensdag. De harlng- vangstbericbten van hedenmorgen luidden; VI 78—15 k, VI. 79—24 k. VI. 85—15 k, VL 89 -65 k. VI. 114—45 K. VI. 189-90 Jc nog 10 netten, VI. 199 thuisvarend. De marktprijs luidde: trawl ha ring klein 43—61, trawlharing groat 48—48. APOTHEKEN Apotheek Van Westendorp, Parkweg 207. TENTOO NSTE LL1NGEN Stedelijk Museum, dag. 1017 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Oud- Schiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn". „Kunst uit Nieuw- Guinea". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8,15 uur: De nacht van de kouwe neuzen. Mono pole, 2 en 8 uur: De kanonnen van Navarone. dcmakkelgk Moe word ik er niet van. Het gaat me heel gemakkelijk af. Zo heb ik bijvoor beeld eens meegedaan aan dc Eilanden mars. Van Rotterdam naar Den Briel en over Hellevoctsluis en Barendrecht weer naar Rotterdam, 85 km was dat. We trokken 's avonds om tien uur, zondag middag om één uur zat ik weer thuis aan tafel. Na het eten ben ik met m(jn vrouw en de kinderen een ■wandelingetje naar het Sterrebos gaan maken. Drie jaar geleden nog, toen wag mijn zoon met vakantie in Roekan] e. 's Mor gens om vier uur ben ik hier weggegaan, om kwart voor negen was ik bij myn kleinkinderen. Terug ben ik via Rotter dam gelopen en om vier uur 's middags hing ik weer onder de kraan, thuis. Vroeger fietste ik nog vrij veel" Ook graag lange afstanden. Naar Maastricht eno. Maai' de laatste jaren loop ik alles af. Ik fiets zelden of nooit meer. Ik heb zelfs nog nooit in de Schiedamse bus ge zeten. Naar mijn werk. Ik ben metaalbewer ker bij Swalttouw, loop ik ook tedere dag. Van huis, van de Oostsingel naar de Maas loop ik, maar dan moet ik ook, zoals dat in onze kringen heet „hoog draaien" pre cies 24 minuten. Dan ga ik 'smorgens om zes uur de deur uit. "Want Ik hou van een beetje vroeg zijn. Tussen de middag ga ik niet naar huis, daar is een Uur net even te kort voor. Maar 's avonds, ben Ik altijd om vier voor vijf weer binnen. Mijn vrouw kan de klok er op gelijk zetten. Schoenen Ik schat dat ik per jaar, de vierdaagse meegerekend, zo'n 1600 km afleg. Toch verslijt je niet zoveel schoenen. Als ik een paar heb, dat me echt lekker zit, dan ge bruik ik cue speciaal voor de wandelsport. Daar doe ik wei zo'n jaar of drie mee. Het is met mij zo, als ik. twintig kilometer heb gelopen, dan komt het er niet meer op aan. Dan kunnen ernog wel een paar keer twintig bijkomen. Wat je wel moet hebben voor de vier daagse is, vind ik, traming Want dat is belangrijk Ik loop ook altijd ieder jaar naar Leiden, voor training. Daar woont een kennis van me, die ga ik dan meteen even opzoeken. Toch is de wandelsport, al verslijt je niet zoveel schoenen, een dure sport Neem nou zo'n vierdaagse. Daar ben je toch al gauw 75 tot ƒ30 aan kwyfc Je reisgeld, je pension, je keuringsgeld, je isnchrijfgeld. Maar je hebt er wel een paar fijne dagen voor. Want, omdat wij al zo lang meelopen, ken je iedereen van de „oude ploeg", en iedereen kent jou. Dat ik leuk. en de heer Van Noordwijk, twintig keer in de Vierdaagse mee. men we, we lopen de laatste jaren veertig kilometer omdat ik de vijftig natuuriyk gepasseerd ben, tegen half één weer te rug. Behalve dc laatste dag. Dan blyf ik altijd een anderhalf uur rusten m een cafeetje in Moak. Myn maat niet. Die loopt door en haalt de trein van twee uur naar huis. Maar Ik kien het dan net zo uit, dat ik binnenkom als de televisie opgesteld staat Dit jaar ook. Ik was een van de eer sten, die op het scherm verscheen. Heel wat Schiedammers hebben me gezien. Ja. ik ben erg voor sport. Vroeger gmg ik veel schaatsen, Kunstrijden, maar dat doe ik de laatste jaren met meer. En 's zondags ga ik naar het voetballen. In een wandclvereniging zit ik met. Het loopt met prettig, vind ik. ledereen heeft zijn eigen tempo. Avondvierdaagse? Welnee, daar doe ik nooit aan mee. Dat is de moeite niet om je schoenen voor aan te trekken! Volgend jaar doe ik weer mee aan de grote vierdaagse, voor de 21ste keer, tenminste als mijn benen niet versleten zijn! ROTTERDAM, dinsdag Bij de ma chinefabriek en scheepswerf van P. Smit jr. n.v. is nog slechts één schip in aan bouw. De ca. 12000 ton metende ..Straat FremanUe", het laatste schip van een se rie van vier voor de KJCPL en KPM te Amsterdam. Indien P. Smit binnenkort geen nieuwe orders krygt komen, de hellingen leeg te staan. VLAARDINGEN, woensdag Het pro gramma voor de grote amateurwedrtrijd op vry dag 2 augustus in de Stadsgehoor zaal luidt; 1. Orkest „The Haitts" o.Lv. J. Bosch. 2. Gerda Dobbelstoïn, piano en zang. 3. Orkest „The Lighting Stars" oXv. W. Brouwer. 4. De Flardinga Zusjes, duo met orkest begeleiding. 5. Quartet „De Coipa'a" ol.v, J. Voogd. 8. Irene Graveland, zang met eigen be geleiding. 7. Gerry en Elly v. Dijk, acoondeonduo. 8. Orkest „The Starlighters" oJ.v. P. Oeveren. 9. Orkest „The Spiders" oiv. Joe uit Bolnes. 10. Ben v. d. Linden, piano-potpourri van moderne liedjes. 11. Franzina Bergeman, zang met bege leiding van de Flying Arrows. 12. Orkest de Blue Berries. 13. Jos Akkerman, zang met begeleiding van koor en orkest. 14. „Opgeruimd staat netjes". 15. Diploma en uitreiking van de prijzen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. Maan dag vertrekken 38 b- en c-junioren van Fortuna (jongens van 12—16 jaar dus) naar het KNVB-kemp te Otterlo. Zij ko men er volgens het reisschema al voor de middag aan en bhjven daar tot zaterdag 10 augustus. De junioren worden, door vier leiders vergezeld, de heren C. Bakeiaar, B. de Bruin, H. A. v. Leeningen en J. V. d. Slot. Voor de jongelui is een aantrekkelijk programma vastgesteld. VLAARDINGEN woensdag Zoals be kend, worden tijdens de vakantieweken door de Spidoboot Oranjeplaat dagelijks rondvaarten gemaakt op de rivier naar de Botlek en de Rotterdamse havens. Oor spronkelijk lag het m de bedoeling deze vaartochten de beide weken, dat 't Comité Jeugdvakantievreugd vakantiefeesten or ganiseert, elke middag van maandag t m. vrijdag té houden- Zo is het ook in de vakantiegids geannonceerd. Van verschillende kanten is nu de wens naar voren gebracht om deze rondvaar ten ook zaterdags te doen plaatsvinden. Het Comité Jeugdvakantievreugd is hier in thans geslaagd, zodat deze vaarten ook op zaterdag 3 augustus en zaterdag 30 augustus zullen worden gemaakt. De Öranjeplaat biedt plaats aan 250 reizigers. VLAARDINGEN, woensdag Nu de kinder optocht „Opgeruimd staat netjes" weer tot het verleden behoort, heeft het Comité Jeugdvakantievreugd nog een vriendelijk verzoek aan de deelnemers. De attributen, die gebruikt zijn bij deze optocht, zijn niet allemaal ingeleverd, Ve-. Ie emmers, armbanden enz. zijn nog niet terugbezorgd. Willen zij die nog attribu- /an de optocht „Opgeruimd staat net- thuis hebben deze ra spoedig moge lijk Inleveren bij het bureau Visbank7 De ze artikelen zijn n.L geleend en moeten weer worden teruggezonden. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag. De stad Schiedam herbergt binnen haar gemeentegrenzen een stukje ongerepte, zij het nagebootste natuur, waar zij trots op mag zijn. Het is de gemeentelijke heemtuin in het Beatrixpark, waar in deze zomerse dagen honderden wilde planten uit alle delen van het land staan te bloeien. Het is een oord van rust, zo rustig dat de wilde eenden er nog verschrikt opkijken als een schaar se wandelaar de slingerpaadjes afloopt Men vindt op dat kleine stukje grond naast wilde planten uit de polders, planten uit de Limburgse heuvels, de Zeeuwse schorren, de Drentse heide, de bossen van Gelder land en ga zo maar door. Het 1h allemaal onkruid en het vreemde te houden. Daarbjj komt nog dat wat weg ie dat er tussen dit onkruid nog onkruid groeft ook. Voor een boer is een koren bloem onkruid en hö zat het toet man en macht uitroeien op z(jn akkers. In de heemtuin kan een korenbloem onkruid zÜn als het andere wijde planten dreigt te overwoekeren. Dat is het verschil dan tussen onkruid eu onkruid. Denk niet dat dit in 1959 gevormde stukje natuur zomaar aan zun lot wordt overgelaten. Dat zou onmogelijk zijn. Het vereist de dagelijkse zorg van de gemeen telijke voorman-tuinman, de heer J. C. Kapel. Deze wijdt met twee hem toege voegde collega's zijn beste krachten aar de tuin. Hy is ook. de man, die precies weet waar en wat staat. Dat vereist een enorme kennis, die de heer Kapel, die zijn opleiding kreeg in de gekweekte planten, spelenderwijs aanleerde. Van alle planten, het zijn er honderden, weet hij Nederlandse, de Latijnse naam en tal irt bijzonderheden. Het is werkelijk een genoegen met hem stille heemtuin te dwalen. Hier wijst hij op een zeldzaamheid als het vet- kruid, een vleesetend plantje van de moerassige veengronden en daar op een zeldzame plant nit Mexico. Ook die kun nen in Nederland voorkomen. Men noemt het pothoofd planten. Fothoofdplanten vindt men behalve dan in de heemtuin van Schiedam aan havenkaden, bij mo lens en dergelijke waar buitenlandse za den, zoals graan en dergelijke worden overgeladen en verwerkt Daar kunnen wel eens bijzonder vreemde planten voor komen, die de mannen van de wetenschap' voor raadsels stellen. Op het ogenblik is het verrukkelijk om door dc heemtuin te dwalen. Bijna alle planten staan volop In bloei en het valt op dat wilde planten dikwijls veel mooier van kleur zijn dan gekweekte vormen. Neem au die verschillende soorten anjelieren. Zonder uitzondering hebben ze kleinere bloempjes als de gekweekte vormen, maar de kleuren zijn over het algemeen veel intenser en feller. Is, dikwijls onvervangbaar is. Een voor beeldje? De tuin bestaat nu vier jaar. Langzaam heeft zich een mosdek ont wikkeld. Hier en daar zijn hele plaggen mos weggestoken. Het zal zeker weer twee seizoenen duren voordat dat mosdek is aangegroeid. VLAARDINGEN, woensdag. In de maand juni is de bevolking van Vlaar- dingen met 157 personen toegenomen. Zij bedroeg op 1 juli IM3; 70.962. Het geboorte-overschot bedroeg in juni 116 zielen, het vestigingsoverschot 41. De bevolkingstoeneming in het eerste halfjaar 1963 bedroeg 558 personen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Dc heer J. Plasmans, hoofdportier in het nieuwe gebouw van Unilever NV aan het Burg. s' Jacobplein, gaat na een dienstijd van 43 jaar, vandaag met pensioen. Van die periode is „Jan", 2oals de moesten hem kennen en mogen noemen, 32 jaar direc tie-chauffeur geweest. Op medisch advies moest de heer Piasmans in 1952 „binnen baan" aanvaarden. In het Dljkziglziekenhuis is maan dag overleden de heer J, M. F. Kramers (73), die in Rotterdam jarenlang als huis arts is werkzaam geweest. Van. 1919 tot 1957 was hij geneesheer van het St. An- toniusgesticht (thans Huize Antonius).De teraardebestelling is vastgesteld op vrij dag 2 augustus, 's morgens om half twaalf op de R.K. Begraafplaats Crooswijk, Doorlopen Dit jaar heeft het weer niet zo meege werkt. Ik heh een heel stel blaren opge lopen, Het was ook zo warm. Maar ze zul len het niet aan me merken. Gewoon doorlopen, net of er niets aan de hand is. Want dat is ook een fout van veel begin nelingen. Ze starten de eerste dag heel enthousiast, lopen meteen hard, dikwijls te hard van stapel en dan hebben ze geen energie meer voor de andere dagen. Nee je moet het verdelen. Heel kalmpjes aan beginnen en er dan langzaam inkomen. We lopen zo ongeveer zeven kilometer per uur. Want als we 's morgens om half zeven uit Nijmegen vertrekken, dan ko- (Vort een omer verslaggeefsters) TJARRY VAN DER £1 VAART is achttien jaar otxü. Verleden week werd hij uitgekozen voor het nationaal jevgdnegen- tal, dat zondag 4 augustus tegen het Belgische B-ne gental speeit. „Dat is met zo verwonderlijk", zegt de heer Molenaar, voorzit ter van de SVHV „Schie dam", ,^iarry is een van de meest talentvolle jeug dige spelers in onze ver eniging." Vier jaar speelt Harry al in „Schiedam", hïewel hij «en geboren en getogen Vlaardinger is. Waarom Schiedam en niet Vlaar- dmgen? Ach, je wordt lid van een club en dan ga je er met zo gemakkelijk van daan. Bovendien, vindt hij, ligt het spelpeil bij Schie dam op een hoog niveau. Eigenlijk is het helemaal niet vreemd, dat Harry in de honkballerij terecht is gekomen. Boudewijn Maat, speler in het Nederlands negental, is een neef van hem, Deze nationale honk baller is Harry's eerste leermeester geweest. Dit jaar werd het aan tal trammgsavonden van een tot twee opgevoerd. Onder leiding van de coach van het Nederlands team Bill Archer werd hem en een aantal andere veelbe lovende jonge honkballers de kneepjes van het „vak" bijgebracht Uit deze traïnmgsploeg werd weer een aantal jon gens geselecteerd die in aanmerking zouden komen, voor een week ln Eindho ven, die geheel aan de honkbaltraining zou wor den gewijd. Harry y, d. Vaart was een van hen. tionale honkbal wereld zo als UrbanuE, Rudie Don, Wim Crouwl, Boudewijn. Maat en Bill Archer leer den. da jongens er vijf da gen lang van half tien tot vijf uur wat het echte honkbal precies Is. Na de Eindhovense trai ning werd weer een Selec tie gehouden, vijftien jon gens werden aangewezen voor het nationaal jeugd- negentaL Harry v. d. Vaart werd aangewezen als derde honk en kort stop. Deze selectie maakte veel goed: Harry had voor de week in Eindhoven immers een vakantie van drie we ken met zijn ouders en zijn zuster naar Italië laten schieten. Honkbal is een seizoen- sport, 's Winters legt Iïht- iy, die niet drinkt, maar wel af en toe rookt, zich voetbalsport. Hiervoor zocht hij weer 'n Schiedamse club: Hennes DVS, waarvan hij deel uit maakt van het jeugdelftal. De sport ligt hem wel. Maar eerst moet hij nog zijn HBS-examen aan het Gemeente Lyceum in Vlaardingen doen, en dan 'Olgend jaar naar de Haag- Aparte bekoring De heemtuin van Schiedam probeert niet zoals andere heemtuinen landschaps typen na te bootsen. Zo kan het gebeuren dat men planten die volgens de boekjes' eigenlijk helemaal niet naast elkaar ho ren te groeien hier rustig bij elkaar staan. Het verleent echter aan deze heemtuin een aparte bekoring. Enkele jaren kwamen er veel zoutrr-in- nende planten in de heemtuin voor. Dat kwam door de aanleg van rijksweg 20. Daarvoor had men zand aangevoerd dat uit het Volkerak was gezogen. I zat het vol met zout. Dat zout kwam met het regenwater in de bodem en daarom had men ineens een overvloed van z planten als de zeeaster en moerasaj vie. De laatste plant heeft zich overi enkele jaren geleden in Rotterdam sterfelijk berucht gemaakt Toen w op de opgespoten terreinen bij Rotter duizenden moerasandijvieplanten p komen, Het zijn een soort paardebloei ze behoren ook tot de familie der cor, sleten, en hebben heizelfde soort z pluis. Dat zaadpluis verspreidde zich de stad en bezorgde de mensen en veel last van neusgekriebeL Eigenlijk zön de Schiedammers bon prachtige heemtuin niet eens waard. daaruit gestolen wordt, is onvoorstell „Je wordt er weieens moedeloos zegt de heer Kapel. Het züa volgens niet de kinderen, die hier en daar bloempje plukken, maar de volwasse zU die zich plant- en tufnlicfhcbber men. Ze stelen de hele heemtuin voor hun eigen stadstuintje. Misschien is het „ergens" begrijpelijk, maar deze die ven (en dat is beslist een niet te groot woord) begrijpen niet dat het enorme moeite en financiële opofferingen kost van de gemeente om deze tuin in stand r\lT Is het Noorse schip ,J,eknes", dat op de Noordzee werd „ge boeid". Het schip raakte namelijk met zyn schroef in de ketting van een boei verward. Gistermiddag omstreeks drie uur zijn duikers can de sleepboot Friesland aan NV Bureau Wysroulter er in geslaagd de ketting uit de schroefas en dc schroef uan de Leknes, te verwijderen, aldus werd door de dui kers gerapporteerd. De schroef is door de aanvaring met de boei beschadigd. De Leknes zal nu op het resterende deel van de reis naar Emden worden geëscorteerd door de sleepboot Titan. (Luchtfoto Nat. Fotopers-bureau). :zc Stt' DIT is de Trap, Heel Hoek van Holland j spreekt er met verontwaardiging over. Tudderen of het kemstopakkoord ze halen het op het ogenblik niet meer bij de Trap, algemeen Hoeks mikpuni^ van. verontwaardiging. Toen de Trap nog gewoon de trap was i onderscheidde hij zich In mets van and- dere trappen. Het waren gewoon acht houten treden die voor de badgast de verbinding betekenden van dc boulevard met het strand. Duizenden voeten gingen er over heen en geen enkele, die daar ooit enig ongerief van ondervond. Maar de tand des tijds heeft ook do Trap niet ongemoeid gelaten. Wat vroe ger nog een normale trap was, die geen enkele aanstoot gaf, is nu niet meer dan wat versleten treetjes, waar de splinters uitsteken. Zeven treetjes nog maar, want een heeft er inmiddels het loodje moeten leggen. En dat ene treetje doet het hem nou net De jeugd heeft het nog wel in de gaten dat er eentje ontbreekt. Maar oudere badgasten (en wie zou ben niet even graag op het strand zien?) tippelen er letterlijk m. Voor hen heeft de Trap het op bun leeftijd niet meer zo aangena me effect van een glijbaan, die hen met een ferme klap in het zand doet belanden. Zondag is cr een slachtoffer gevallen. Een 63-jarige dame. 2e brak haar schou der. De oplossing zou volgens de ont stemde Hoekse tongen moeten, komen van Gemeentewerken of de Strandcom- missic. Welnu: de strand-commissie wil er mets van weten. Volgens haar zou Gemeentewerken de Trap moeten, herstel len, welke dienst echter op zijn beurt weer, enfin, u raadt het aL En zo duurt het Hoekse gekrakeel, bij alle aanhoudende warmte, voort. De zon schijnt er, maar ontbreekt in de harten van verontwaardigde, want reeds geval- len badgasten. Hoe kan bet ook anders; men. wordt hier met bruin, maar blauw. ROTTERDAM, woensdag. Dezer da gen overleed de heer D. van der Made (67), oud directeur van de coöp. suiker fabriek „Puttershoek". De crematie heeft maandag jn alle stilte op Westerveld plaatsgevonden. Het was een zware week, se Academie voor Lïcha- klinkende namen uit de na- 'melijke opvoeding Wie nief Kclfllms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto FL Vu uren. Hoogstraat KW adverteert wordt vergeten THEATER HOOSSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 68808 Voor pasfoto naar K van Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon 66720 In één dag gereed. De eerste oorlogsfilm, welke toont hoe verschrikkelijk de werkelijkheid isl DE NAAKTE OORLOG Vrzat2, 7, 9 35 u zo.: 7, 9.15 u. 14 jaar Hevige gevechten om een temperamentvolle vrouw! guy Madison - rhonda Fleming DE VROUW MET DE ZWEEP Zo.-mat. 2,4,35 u. - CinemaScope in kleuren. 14 jr. Een daverend sehaterfeest met de dolste avonturen, van de koning der komedies CHARLIE CHAPLIN'S FESTIVAL Ma,, diwo. 2 en 8 uur a.L MAKÏ4VV*E KOCH - KARLHEINZ BÖHM U FEL REALISTISCHE film OVERTREDING ART. 2SI. BIS Donderdag 2 en 8 uur 28 jaar. OOK SHIFF-MODELLEN ENZ. - OOK GROTE MATEN BROERSVEST 111 - TEL 6741Ó

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1