sta Twee leerkrachten tegehjk uitgeluid Uit de tweede divisie Op Klaas de Vriessehool Samen 77 dienstjaren Het handbal- programma Duels DWS Dr. Ed. Kraan overleden Morgen finale Parktoernooi van Van Vliet SVV ontvangt NEC De Jager, Broersvefd 105 Hermes naar Limburgia Burgerlijke stand De Jager, Broersveld 105 Kinderen staken onverwachts over Laatste loten van Humaiiitas-loterij* De strijd rond de korven Garageruimte ASSISTENT voor de verkoopafdeling rIOOGSTR.TtS - TEL:GBM! VRIJDAG 13 SEPTEMBER 1963 CAdvertentie ZJÖ-) (Advertentie I.M.i VERSTANDIGE MENSEN ruilen nu hun T.V. in, Nu nog forse prijzen. 6a naar De Jager De hele nieuwe Firafo Radio- en T.V.-collectie op de boven-etage (Advertentie LM.} Nteuw inonze verg röve kleuter- afdeling Wollen KinderpuII- overs met de moderne dubbele rotboord. Morgen begint de speeïate ver koop, terwijl het seizoen nog moet beginnen, Een prachtige kwaliteit wollen kinderpull- overs. heerlijk warm, voor leef tijden van 3 tot 12 jaar... nu voor bijna de halve prijs. SCHIEDAM, donderdag. De Wilton dames spelen zondag om 11 uur aan de Maaskant togen Athene 2, dat een zware nederlaag heeft geleden. Maar de Haagse dub beschikt over een groot rituaal van kundige speelsters zodat nu wel een ster ker team naar Schiedam zal komen. Het heren-team van Wilton speelt in Botter dam tegen de oude rivaal Sn el wiek. Bei de teams zijn gestart met winst, het zal zondag spannen. De UVG-heren moeten de competitie nog starten en treden nu aan tegen het sterke Actief 2, zodat niet op winst gerekend kan worden. De eer ste wedstrijd in de district 2e klas was; voor de UVG-dames geen succes; met wat acties zal toch wel ecu gelijkspel behaald kunnen worden op HVS uit Stompwijk. Dames 2 van Wilton moet winst kun nen behalen tegen Botterdam, zoals ook de UVG damesreserves moeten kunnen winnen van Snelwiek 2. Heren 2 van Wilton wil hoge ogen gooien en zal dan moeten winnen, van Atomium. Bij de jeugd: Dames junioren, ADO—UVG, Minerva Wilton, SpartaanWilton 2, UVG 2 Hollandiaan. Meisjes adspiranten: UVGUnitas'63, DWS—Wilton F. Jongens adspiranten: DWS-Wilton, UVG—WIK. SCHIEDAM, vrijdag. SVV ontvangt zondag om 2 uur aan de WestfrankeLand- j redfo'k het Nijmeegse NEC, een zeer strtJd- I vaardige ploeg, die Ü-l het einde blijft vechten. De Nijmegenaren hebben een I hechte defensie en een doeltreffende aan val. Doch als de rood-groenen de zelfde stijl weten te handhaven, zoals ook In het schuttersfestijn tegen DFC Is getoond, dan I kan het een mooie wedstrijd worden. In de Jeugd-competitie speelt SW za terdag aan de Westfrankelandsecbjk om 4.15 uur tegen Nederlands Jeugdkampioen 'Feijenoord, Het wordt voor de SW-jeugd, na de nederlaag tegen Fortuna '54, een krachtproef om te tonen de plaats in de hoogste jcugdklasse waardig te zijn. I SW 2 speelt zondag uxt tegen ADO 2 en zal niet zo roekeloos moeten omsprm- i gen met de kansen. SW 3 gaat op bezoek bij Sparta 3 en het vierde elftal ontvangt in Harga Leerdam Sport 2. ffermes-DVS moet zondag in Brunssum tegen Limburgia spelen, gleed-; een moei lijk te kloppen tegenstander. Maar nu het eerste punt is behaald op SVV en het duidelijk is geworden dat de nederlagen in de afgelopen weken steeds zijn gele den legen sterke tegenstand era. hebben de blauw-witten goede hoop wat te stij gen op de ranglijst. De Hermes-jeugd, na een. verdienstelijk gelijkspel tegen De Volewijckers, treedt zaterdagmiddag om 4.15 uur aan. tegen DHC 2 in Harga. Hermes 2 zondag om 2 uur in Harga tegen Xerxes 2 en het derde elftal speelt ook thuis, zondag om 10 uur tegen Spar- ia 4. Heeft U al eens eerder deze Internationaal bekende Denise Nylons, vastgestelde prijs 1.75, gekocht? Dan weet U uit-ondervinding hoe solide, hoe soepel en rek baar... en hoe elegant deze kousen rijn. Morgen verkopen wij dezelfde originele Denise Nylons naad loos, 20 denier, per paar voor nog géén negentig cent. (Advertentie LM.} SCHIEDAM. Geboren: ïtudi z- v. J- J, Kapteijn en S. J. S. DeurJoo. Jeroen A. J. z. v. A, Over de Vest en J. B. C. M. Verdoes. Meindert z. v. J. Eibers© en A. van Vliet. Johannes A. M. 2. V. H. A. Winkel en A. W. M. van der Stam. Mar griet d. v. B. Plajsier en M, Freij. Frank J. z. v. F, van Rhljn en G. L. van der Bie. Harry z. v. A. H. Bosman en W, van Feit. Hendrieus F. z. v. B. J. Switzar en A. M. J. Obbes. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag „Het gebeurt zelden, dat op één avond afscheid wordt genomen van twee leerkrachten van één school. In de kring vah collega's spreken j we over u graag als de oude getrouwen. In het onderwijs, dal zich steeds verder uitbreidt, hebben we ervaren krachten als u nodig. We zien u node gaan. U hebt met een voorbeeldige toewijding gr.'7erkt voor het kind.'* Deze lovende woorden sprak, donder dagavond inspecteur Lo. A. C, Kamp in het Volksgebouw. Zij werden gericht tot mej. G. C. Bijloo en. mej. N. J. Eegdeman. die afsdieid nemen van de Klaas de Vriessehool B in de Zwartewaalstraat Mej. Bijloo kan terugzien op 44 dienst jaren. mej. Eegdeman op 33. Vrijwel alle 77 jaren zijn aan deze i school besteed. Bij hun intrede, zwaaide de heer J. Schuurman*; er de scepter. Zijn .opvolger werd. voor 26 jaar, de heer H. Schenk, inmiddels met pensioen. Honder den meisjes en jongens hebben bij dezo onderwijzeressen hun sommen gemaakt ;cn taallesjes geschreven, j In de namiddaguren hebben de dames jvan de oudercotnmïssie voor een lunch jin de ..oude'* school gezorgd. *s Avonds! 'kwamen genodigden, collega's, oud-leer lingen en leerlingen in het Volksgebouw bijeen. Onder de aanwezigen bevond zich de heer Schenk, die na de pauze enthou siast de dirigeerstok hanteerde en oud- leerlmg Chris van Hoek, dé trots van de scheldenden. Hij is gepromoveerd tot doc tor in de wis- en natuurkunde. Dltnl niet de enige binnenveer- matras rijn, die U nu en dan Voorde'aangeboden. Maar dit is wel de enige 2-per- «oons binnenveer matras met een vaitgeitelde catalogusprijs van 89.— die U nil kunt kopen met volledige garantie voor nog géén zestig gulden. Alleen tijdens deze aanbieding staat de fabrikant deze verlaag de prijs toe,., «n norgen koopt U die matras, afgedekt met ge stepte crlne en dubbele watten- laag voor een prijs, die bijna vijf en dertig gulden lager is dan normaal. (Advertentie Z~M.J De dagen worden korter Maak het thuis gezellig met een nieuwe verlichting van De DJVS-dames krygen het zondag zwaar tegen Qulntus uit Kwintsheul. Het Scbiedamse team heeft nameljjk te kam pen met enkele opengevallen plaatsen. Daarentegen moet het eerste herentearo ln staat worden geacht van het Haagse YODO thuis te winnen. Dames 2 bindt de strijd met het pas ge degradeerde Vires et Cel in Gouda aan Op Schiedamse winst moet niet te veel worden gerekend. Dames 3 bezoekt Mi nerva in Dordrecht, waar een puntenver deling uit de bus kan komen. Heren 2 zal tegen Hoogvliet de zaken beter moeten aanpakken dan afgelopen zondag tegen Meeuwen. Vooral aan de voorhoede zal nog het een en ander moeten worden ge dokterd. Heren 3 kan een besefheiden zege op het vierde elftal van Snelwiek in Schiedam behalen. Het jeugdprogramma is: dames junio ren: DWS 1—St. Lodewijck. DWS 2RK WIK, DWS 3—Activitas, DWS 4ROD A 2- Heren junioren: DWSRODA. Meisjes adspiranten: DWS 1Activitas, DWS 2 WIK 2, DWS 3—Wilton F. Jongens aspi ranten: DWS—"Wilton F. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze wollen Kinderpu Hovers, modern en heerlijk warm, In de kleuren rood, koren, groen enz. voor een prijs, waarvoor U ze geen tweede keer kunt verwachten. Grin tel. of sehrift» beu. Wij garanderen u de grootste collectie van. Schiedam en altijd lagere prijzen Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze soepele rekbare Denise Nylons met hiel, 20 denier naadloos ln alle courante maten en mode kleuren, pet' paar voorhal» SCHIEDAM, vrijdag De 4-jarige Al- berttu Metselaar liep donderdagmiddag om half 5 ln de P. J. Troelstralaan, waar hfj op het trottoir speelde, plotseling de rUbaan op. Het ventje kwam voor de fiets van de 11-jarige Carita ten Dam terecht. Hfj hrak zUn linker onderbeen. De jongen is naar het gemeente zieken huis gebracht. Om kwart over 4 stak de 5-jarige Marie Wamraennan donderdagmiddag plotseling tussen de geparkeerde auto's bij de kruising Rembrandtlaan-De Gé- eestctlaan de rijbaan over. De Vlaardm-i ger C. W. K. die juist in zijn bestelauto kwam aanrijden, remde schielijk, maar kon niet voorkomen, dat het kmd een hoofdwond kreeg. De GG en GD heeft ter plaatse assistentie verleend. ■persoon. Iega's en oud-collega's een grasmaalma- Ingeleid door de heer A. J. Poot, voor- chlne. ritter van de oudercoramissie, beeft in- Met dit eerste cadeau bleef de ge- specteur Kamp de onderwijzeressen dank- schenkenrceks doorstromen. Mej. X. gezegd voor alles wat zij in het belang Grocno weg overhandigde mede namens van het onderwijs hebben gedaan. „U haar mede-school verzorgster Grootveld heeft ieder op uw eigen, wijze zegenrijke een platenkoffer en een gazonsproeier. arbeid vemcht." Hij verontschuldigde Van de leerlingen en oud-leerlingen wer- wethouder H. Sabel en de rijksinspecteur, den twee tuinstoelen, een. tafel met bloe- De heer W. Verhart. hoofd der school, menbak en een pick-up met bijpassende roemde het plichtsbesef van mej. Bijloo. kast aangedragen. De oudercommissie een voorbeeld voor anderen. Mej. EEgde- voegde daar een parasol bij. De „gehul- man heeft hij vla de tussendeur dikwijls digden" gaan nu in Schoonhoven wonen, om raad gevraagd. De heer Schenk me- ZQ spraken hartelijke dankwoorden, moreerde, dat b|j dit vertrek de oude waarmee het officiële gedeelte besloten kern collega's van 1936 van de school is, werd. Met toneel, muziek en zang heb- verthvenen. „Maak er geen drama %*an,|ben de leerlingen op spontane wijze, tot dat u weggaat. Als Je de vrijheid een-1 groot genoegen van allen, het verdere maal hebt geproefd, 2u[ je die spoedig deel van het feestprogramma keurig voor waarderen.'' Hfj schonk namens dc col-1 hun rekening genomen. Géén tel. of tchrift. best. Zaterdagmorgen om 9 utir be gint de verkoop van deze twee persoons blnnenveermatrassen, 1/3-2/3 d|J|/ overtrokken 7] met fraaie damast» voor SCHIEDAM, vrijdag Voor de natio nale loterij „Uw lot voor hun levenslot" van de Ned. Ver. voor Maatschappelijk Werk „Humanitas" blijkt in Schiedam veel belangstelling te bestaan. Daar de trekking van de loterij maandag a.s. zal plaats hebben moet men zich haasten zo men nog een lot wil kopen, met kans op de hoofdprijs, een vakantie-bungalow ter waarde van 50.000. Kaarten kan men nog telefonisch bestellen bij de heren G, Koeten, tel. 63667 en W. van Meggelen» tel 64277. Men steunt daarmee de kinder bescherming, de bejaardenzorg, de ge zinsverzorging en het alg. maatschappe lijke werk van „Humanitas". CSirt tef. cf idtfifl. tot. SCHIEDAM, vrydag Om vijf voor 10 werd gisteravond de brandweer gealar meerd voor een schoorsteenbrandje bij de K. V. Mélkzuurfabriek op de Noord vest. Ex bleken vonken te zijn ontstaan door 6e roetaanslag van de oliestookinstaUatie. De brandweer, die onder leiding van. com mandant Putter was uitgerukt, hoefde geen dienst te doen. Personeel maakte de schoorsteen schoon. (Advertentie LM.} (Advertentie LM.) Gun Uw kleintjes, waarvoor niets goed genoeg Is, de luxe van zo'n h eerlijk warme Seal dyl deken of plaid, die U nu koopc voor bijna de halve prijs. WIJ kochten een grote partij prachtige kinderdekens en kinderplalds, voor ledikant, wieg of wagen, van 100% zuiver Scaldyl, in prachtige pascet- ruiten, ln unl pastelkleuren en mee leuke kinderdessins. Double Face Scaldyldekens en plaids voor kinderledikanten, wiegen en wagens, rondom met zijde afgezet of met feston, heerlijk warm en donzig zacht en licht. Pvd A-Vergadering SCHIEDAM, donderdag. De heer J. J, A. Berger, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, zal op woensdag 25 sep tember aanvang 8 uur in de zaal onder de Opstandingskerk spreken op de eerste vergadering van de afd. Schiedam van de P.vAA. in het nieuwe seizoen. Zo kort na de „derde .dinsdag in september" wordt een grote belangstelling verwacht. LINKS mej. Eegdeman en rechts me). Bijloo temidden van „hun'' kinderen. Zij voelden zich by hun ge schenken direct thuis. MEEK KEUS BETERE PASVORM Prof. Dr. Ariëns heeft een probleem uitgewerkt, waardoor stakingen uitgesloten zijn en de wereldvrede eindelijk zal terugkeren. Allereerst krijgen alle arbeiders' van de Ge meente-Ontvanger jaarlijks 1000,om een zonnige va kantie door te brengen aan de COSTA-BRANDA. Verder Iedere zondag gebak bij de koffie en kersenbonbons bij de thee, om zodoende bij een gezellige koffietafel of tijdens het theenurtje te komen tot een beier begrip onderling. Dit zal een wettelijke verplichting worden over de gehele we reld (dat van de koffie en thee natuurlijk), want hierdoor gaat men krijgen, dat Rusland de ene week bij Amerika gaat theeën, terwijl de volgende week Kennedy op bezoek gaat bij de vrouw van een der opperste Sovjets om geza menlijk de koffietafel te gebruiken. Terwijl Nasser en Ben- Goerion tijdens de thee gelegenheid hebben ie bepraten waar zij zich zullen laten scheren. Door zo'n gezellige we kelijkse bijeenkomst is ruzie maken tot het uiterste be perkt, en pas dan zal wereldvrede een langdurige periode vormen. Hierdoor zal iedereen in staat zijn te genieten van prettig zittende pasvormschoenen, welke verkrijgbaar zijn bij de kandidaat aller pasvormen: ATHENS SCHOENEN HUIS, Broersvest 54, terwijl uw kinderen een originele DOORGEBAKTAFEL-WERELDVREDEBALLON cadeau krijgen. SMAUEPV* wvoe pgp 1N MODIJW* PtSSIMS KENNISGEVING Rekening Gemeentelijke Gasvoorzieniitg Zuid-Holland over 1962 Het college van beheer van de Gemeentelijke Gasvoorzie- ning Zuid-Holland brengt ter openbare kennis, dat de rekening over het jaar 1962 van dit intercommunale lichaam, zoals die op heden aan de algemene raad is aangeboden, gedurende 14 dagen ter secretarie van de gemeenten: Alphen a/d Rijn, Bodegraven, Boskoop, Bnelle, DeKt, Dirksland, Dordrecht, Gouda, 's-Gravenhage,Hillegom. Katwijk, Leerdam, Leiden, Lisse, Maassluis, Noordwijk, Oudewater, Pijnack,er, Rotterdam, Sassenheim. Schiedam, Schipluiden, Schoonhoven, Sliedrecht, Vlaardingen, Voor burg, Voorschoten, Waddinxveen en Wassenaar voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar ver krijgbaar is gestéld. Rottendam, 12 september 1663 I Het college van beheer voornoemd, de voorzitter, H. W. Jettiöghoff, plv de secretaris, N de Vries. KENNISGEVING I Begroting Gemeentere Gasvotrziening Zuid-Holland voor 1964 Het college van beheer van de Gemeentelijke Gasvoorzie- ning Zuid-Holland brengt ter openbare kennis, dat tis begroting voor het jaar 1964 van dit intercommunale lichaam, zoals die op heden aan de algemene raad is aangeboden, gedurende 14 dagen ter secretarie van de gemeenten: Alphen a/d Rijn, Bodegraven, Boskoop, Bnelle. Delft, Dirksland, Dordrecht, Gouda, 's-Gravenhage, Hillegom, Katwijk. Leerdam, Leiden, Lisse, Maassluis. Noordwijk, Oudewater, Pijnack,er, Rotterdam, Sassenheim, Schiedam, Schipluiden, Schoonhoven, Sliedrecht, Vlaarüingen, Voor burg, Voorschoten, Waddinxveen en Wassenaar voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar ver krijgbaar is gesteld. Rotterdam, 12 september 1963 Het college van beheer voornoemd, de voorzitter, H. W. Jettinghoff, plv. de secretaris, N. de Vries. \ediua^eken<» THEATER H00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 68808 JONGE KERELS IN HET VUUR Een der grootste operaties uit de wereldoorlog... de verwoesting van de Roemeense olievelden! Vrijdag - zaterdag 2, 7, 9.15 uur. Zondag 7 - 9J5 uur 14 jaar Te huur gevraagd: Centrum Schiedam Zaterdagmorgen om 9 uur be gint op onze baby-afdeling be neden, de verkoop van de mooiste klnderdekens en plaids, van 100% Scaldyl, makkelijk te wassen, een genot voor de kinderen... voor bijna de halve prijs. ca 300 m2 oppervlakte Br no G-2077 bur blad zoekt voor haar ouCwikkelingaafdeling Schiedamfledljk 18, Vlaardingen N.V. Distilleerderij Wenneker Co. TE SCHIEDAM vraagt: voor spoedige indiensttreding Leeftijd: tot 25 jaar. Gegadigden moeten in staat zijn. geheel zelfstandig te kunnen werken. Naast de verkoop zal ook de gehele binnen landse expeditie tot deze functie behoren. Voor een ambitieuze kracht een af wisselende en prettige werkkring met vele mogelijkheden. Personeel gevraagd Nette aagbladbezorgers- (sters) gevraagd in vaste dienst Aanmelden: Lange Haven 103 Schriftelijke of mondelinge sollicitaties dagelijks op bovenstaand adres Diversen Ja. juist als de schoenen van dat lieverdje te ver gesleten zijn, dan heb ik mïj-n draai. Ik maak ze sterteer als nieuw en.voordelig. Si mons, Broersveld 12. Eigenhandig geschreven sollicitaties, onder opgave van opleiding, huidige werkkring en verlangd salaris worden, gaarne ingewacht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1