HERFST IN HET PARK Flora en fauna vragen ook nu om verzorging hoogtezon Drmkwatertarieven worden verhoogd Huish. voorlichting Praatje en plaatje gevangen over vis L. C. v. Zoest 25 jaar leraar l.o. Expositie over Israël Argus speelt Joods stuk SCHIEDAM pe goudea blaren vallen I ITrouwe bezoekers blijven komen t in het Primes Bmtrixpark Jubileumfestival Leger des Heils Judo examens Burgerlijke stand Programma voor de Huisvrouwen Uitslag van loterij Ds. Brummelkamp neemt afscheid van Ketheï VERLIES MOET OPGEVANGEN WORDEN Klein gebruikers beschermd Twin lig bekeuringen bij voetgangersactie Eet meer vis Bloedafname Excelsiornieuws Klaverj assen Botsing tussen fiets en auto Brand in keuken Dierenbeschermin g zoekt vrijwilligers Klaverjassen bij De Hollandiaan Pupillencompetitie (Advertentie I_M4* U gezondheid en daardoor meir T*"y\7* iü». Uw schenkt levensvreugde: bovendien- i zonnig uiterli*. Ie Middellandstraat 72 Telefoon 30340 - 37434 (Van een anzer verslaggeefsters) r^Eherfstverschijnselen beginnen zich in het wijde uitgestrekte Prin- 1) Ses Beatrixpark te openbaren. De bladeren vallen in de gloedvolle tinten rood en bruin van de bomen. De zomerse bloemenpracht ruimt jet veld voor de stevige herfstsoarten. Het dichtbegroeide lover ver tornt steeds meer hiatenDe meestal straffe noordwesten-wind blaast er met kracht doorheen. De talloze padendie gedurende de zomer niet altijd waren gevrijwaard tegen de gigantische hoeveelheden hemel water, verschillen nogal van bedekking. De modderige, smalle paadjes grenzen aan gemakkelijk en gerieflijk te betreden alleeën. Het bezoe kerstal daalt elke dag. Maar er zijn twee categorieën belang» stellenden, die blijven komen, weer of geen weer, herfst of geen herfst, winter of geen winter. Twee gans verschillende soorten, die beiden komen voor hetzelfde doel: het zoeken naar on genieten van de schier ondoordringbare rust en stilte. Het zijn de waarachtige natuurliefheb bers, die verknocht zijn aan een gedegen herfstwandeling, waarbij altijd nieuwe vondsten worden gedaan. De andere groep zijn de liefhebbers «cm de vissport. Zij bevestigen hun hen gel in de hardere gedeelten van de dras sige grond en turen in ontspannen, maar toch geconcentreerde houding naar hun dobber. Af en toe hapt er een visje. Br vertoont zich dan een rimpeling op het gladde wateroppervlak en met een varen zwaai van de hengelaar zweeft het dier even door de lucht. Dan is het weer stil IN GROTE KERK SCHIEDAM, woensdag. Het *nu- dtkkorps van het Leger des Heils In Schiedam bestaat 65 jaar. Onder leiding Tin kapelmeester A. van Gultk zal het korps op zaterdagavond 12 oktober in de Grote Kerk een jtiblleumfestfval hou den. waaraan een groot gemengd koor un 350 zangers zal meewerken. Dit groot gemengd Koor wordt ge vormd door het Ned. ht-rv. kerkkoor on der leiding van Jac. P. Bekkers, het Gerei Nieuwland-kerkkoor onder lei ding van G. v. d. Schoor, de Bethelcan- tonj order leiding van Jan v. d. Tak, het Opstandingskerkkoor onder leiding van me'. P. Sonneveld, het Kethels her vormd kerkkoor onder leiding van H. P. de Sterke, het Vredeskerkkoor onder leiding van Gijs de Graaf, het zangkoor van het Leger des Heils onder leiding van A, G. van Toom en het presidium heeft de kapitein van het Leger des Heils, W. F. Palstra uit Amsterdam. Het programma omvat een mars, daar na een selectie, een trombonesolo, het optreden van het groot gemengd koor onder leiding van de organist van de Grote Kerk uj Schiedam, Jac. P. Bek kers, daarna een suite, een meditatie, wederom het optreden van het groot gemengd koor. maar dan met muzlek- korpsbegeleidmg van kapelmeester A. van Gulik, ten slotte een kornetsolo, een meditatie, en besloten wordt met het Hallelujakoor uit het oratorium De Mes sias van G. F, Handel. SCHIEDAM, woensdag. In de maand september zijn de volgende leerlingen van (ie Sportschool Btshoff geslaagd voor een judo-examen. Jeugd-judo gele slip meisjes: Joke De- gelwg, Kitty van Heyst, Lenïe Klinge, Harcelia van Leeuwen, Yvonne de Raad. Cor Steylen, Licsbeth Veenhof, Gele slip jongens: Fred Akkerman, Ar ie Vijfwm- keL Gele band meisjes: Riet Bergkotte, Haartje Immerzeel, Lia Kalden, Madeion Wormer, Gele band jongens: Peter Da- men. Jan Dorsman, Aart Levering, Jos Stahlb.öfer. Oranje slip meisjes: Bep van Doorn. Oranje slip jongens: Hans Steylen. Oranje band jongens: André v. d. Made, Fred Velfcenaar, Mie Willemse. Groene slip meisjes: Melia de la Riunbelje. Jan- uie de Vries, Ne-Ueke Verhoeven. Groene band jongens: Cor van Gerven, Jaap de la Ram.be lj e. Heren jiu-jitsu le graad; A. Broek- meyer, A. Lans; 2e graad: J. Smit, C. Ver spoor, A. Vastenhondt, W, v. d. Westen. Judo gele band: J, Drijver, W. v. Heynin- gtn. G. de Wijs, A, Schaper, W, Zonne veld. Oranje band: W. Gundlach. Groene band: D. Gundlach. Bruine band: P. Jagt- man, b, v. d. Haaf. GEBOREN: Johannes H., z. v. G. J- van der Sloot en A, H, Habermehl; Johannes. t, v. M. van Dijk en A. M. van der Toom; Johannes X, z. v. G. A. van Potten en M, L. Muis; Helena J. X. d. v. X H. Ooster- veer en. H. M. P. Passchier; Menno, z. y. S. Ungen en M, van Dommelen; Trijntje, iv. A. Meijboom en B. Padding; Mar- cella, d, v. L. Wceda en C. J. de Ridder; Heter W.. z. v. J. A. Lucas en K, J. van der Vaart; Miranda, d. v. D. Moti en J. W. van der Pol; Johannes J„ z. V. L. H, J. ^an der Velden en J. Korporaal; Jacque line L. en Monique L„ drs, v. J. G, T. van Leeuwen en C. M. A. Broekhoff; Sabrina, d- v, p. N, Pijr.acker en M. D, Moerer; Astrid, d. v. A, J. de Vos Burchart en H. Notenboom; Ingrid, d. v, M. G. van Soest 01A Groeneweg; Peter, z. v. H. van Hol len en M. J. J. van Doom; Jolinny, z. v. M Pali jam a en A. A. Nieberg; BdwiS, z, v- G. Ververs en A. C. A, van Keulen; Natasja I, d. v. G. L. Coolen en C. C. G, Coster. OVERLEDEN: X Klijn, 45 jr., echtg. v. Brugman; S van Schijndcl, 74 jr„ we duwe Van J. Schot; M. M. Hoogstad, 36 jr., «htg. v. I. de Klerk; W. Flaisier, 75 jr.; H. Sterenborg, 73 jr.; A. Krommenhoek, jr. apotheken nachtdienst Apotheek Evers, Lange Haven BI. TENTOONSTELLINGEN Slcd. Mixseam: Dagelijks 1017 uur; zon dag 12.3017 uur; Expositie Jan van Eyk. Collecte Beffin, schilderijen Le Fauconnïer. aanwinsten moderne •kunst. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Geld speelt geen rol". Monopote, 2 en 8 uur: „Zelfmoordbatal jon". DIVERSEN v® Hank, 8 uur: Concert Orpheus, 'flksgebouw, 8 uur; Vergadering PvdA- Vtouwen, (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag. De afdeling Schiedam van de Nederlandse vereniging van Hulsvrouwen heeft voor de maand oktober de volgende activiteiten op het programma staan: Op donderdag 3 oktober is er om kwart over twee 's middags in Musis Sacrum een dia-vertoning door de leden van de voor bije vakanties; op woensdag 8 oktober is er om kwart over tien 's morgens een rondleiding door het Rotterdamse Mu seum Boymans; een dag later brengt men een bezoek aan de Verenigde Touwfabrie ken in Maassluis; op maandag 24 oktober wordt, aanvang kwart over twee, in Mu sis Sacrum voorlichting gegeven op het gebied van de woninginrichting, waarbij ook dia's zullen worden vertoond. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag. De prijzen m de verloting, die het Tamboers en Pijperskorps „Harmonie" heeft georgani seerd, zijn gevallen op de volgende num mers: 814. 852, 1090, 1781, 3802, 1971, 2207, 2643, 3554, 3837, 4004, 5027, 5036. 5033, 5104, 5178 en 5450, WEER RECREATIE Dichtbij die heerlijke rustieke en pasto rale omgeving is het minder rustig. Daar arbeiden mens en machine onvermoei baar aan de expansie van de veelzijdige recreatie. Bij liet sportpark ThurIede wor den twee sportvelden aangelegd. De vier deklas zaterdagclub PPSC en de derde klas zondagclub SFC, die hun domicilie aan de Boshoek voor het verhogen van de vvaterkerende Deltadijk moeten ver laten, hopen deze terreinen het volgende jaar te betrekken. De draglines trekken er diepe sporen om watergeulen te graven voor de aan te leggen volkstuinen. De verleden jaar gestichte volkstuinvereniging Thurlede betrok dit jaar de eerste serie tuinen. Er wordt nu op een nieuw stuk grond nij ver en noest gezwoegd om dit complex in het voarfaar met een tachtigtal tuinen huisjes uit te breiden. VOLKSTUINTJES tuin-huisjes nog steeds niet alle ge reed. Toch ziet men reeds veel bewoonde huisjes, ïovvel van buiten als van binnen maken ze een fnsse en fleurige indruk. De aanblik zet zich voort in de keurig aangelegde en goed verzorgde tuintjes, waar de „Ingrediënten" zich in, herfst- stemming hebben getooid. Op andere plekken ziet men bijna ge reedgekomen huisjes of alleen nog maar houten geraamten. Aan de tuinen is daar nog niet veel gedaan, maar de contouren van hoe het allemaal zal worden tekenen zich hier en daar toch scherp af. SCHOONMAAK De activiteiten in het Prinses Beatrix- park. gaan gestadig door. De paden, krij gen een algehele „schoonmaakbeurt" Overal worden aan ds zijkanten de gras zoden keurig in een lange, strakke lijn getrokken. ARe overtollige sprieten wor den verwijderd, opdat de uitverkoren, breedte van de wandelpaden wordt ge handhaafd. Zo moeten de grote drie en een halve meter breed zijn- De paden, die daar het hardst aan toe zijn, worden bestrooid met kiezel- en andere soorten stenen, naargelang ze een grindlaag krij gen of worden geasfalteerd. worden niet, zoals dat in andere oorden wel geschiedt, gedurende de wintermaanden weggehaald. In het voorjaar ondergaan ze weer hun op knapbeurt en krijgen ze hun laagje verf. Trouwenser zijn altijd wet mensen, die zo'n „bankje inhetpark" preferen. De romantiek staat in de degelijke, koude Hollandse winter écht niet stil..... Er wordt op dit moment naarstig ge zwoegd in de houten lokaliteit van het parkpersoneel aan de mooie Rhododen- dronlaan. Het geurt er naar verse hout en nieuwe verf. Volgende week zullen de vaklieden het gebouwtje weer in een praktisch nieuwe staat afleveren. STALLEN KLAAR Voor de winterverblijven van de dieren is reeds gezorgd. De stallen zijn keurig opgeknapt. Nu dartelen de herten met hun ranke onderdanen nog met sierlijke sprongetjes over het groene grasopper vlak, de pauwen wandelen er statig heen en weer, de geiten bewegen zich wat log ger tussen de hekken van het dierenpa- leisje. Ze hebben er nog geen besef van, maar hun winter-behuiring wacht IN HEEMTUIN De Heemtuin, de trots van de park liefhebbers, wordt deze week weer aan gevuld met vele soorten gewassen. Twee proeven worden er genomen op deze moerassige vegetaties met het planten «an een grote partij kleine «eenbes (af komstig van de indertijd by het eiland Terschelling aangespoelde cranberriej en slangenwortel. VERDER komen er onder andere diver se soorten bertshooï, wilde viooltjes en primula's, poelruit, klokjes klaver zuring, heemst (familie van de stokroos), daslook (bekend vanwege de snelle voortplanting), kruis en munt wjde bertram, wilderaanskruid, zalemanszegel en moerasvaren. SCHIEDAM, woensdag Kethel heeft afscheid genomen van ds. J. E. L. Brum melkamp, die naar Middelburg vertrekt. In De Rank zijn dinsdagavond vele leden van de Hervormde Gemeente bijeen ge komen om de predikant en zijn echtge note de hand le drukken en een persoon lijk woord te wisselen. De dominee wens te geen praatavond met lange speeches. Het Is dan ook een gezellige familieavond geworden waarbij het echtpaar Brum melkamp het centrum van de belangstel ling was. Zondagavond om zeven uur houdt ds. J. E. L. Brmnmelkamp de af- scheldsdlenst in de Dorpskerk. 1 Een radio en een pick-up en een dia projector vormden de afscheidsgeschenk ken van de gehele gemeente voor del jje uitkomsten van het gemeentelijke scheidende predikant, voor mevrouwwaterbedrijf vertonen een sterk dalen- Brummelkamp was cr een Delftsblauwe jy0t te wijten aan de sterk gestegen SenrEDAM, woensdag B. en w. stel len de gemeenteraad voor de drinkwater-, tarieven in Schiedam per 1 januari 1964' te verhogen. Geen erg sterke verhoging overigens, die bovendien vooral op de grote gebruikers zal drukken. Ook na deze verhoging zullen de Schledamse tarieven nog lager zijn dan in vrijwel alle vergelijkbare gemeenten, zo tekenen b. en w. er bij aan. vaas met bloemen. De heer J, H. Bever ling heeft de ge voelens van de gemeente vertolkt. Er was een bliksemactie voor een afscheidsca deau gevoerd, waaraan allen spontaan hadden, meegewerkt. SCHIEDAM, woensdag De voetgan gersactie, die de Schiedamse politie dins dag is gestart, heeft twintig bekeuringen opgeleverd. Elf voor het negeren van het rode stoplicht, zes voetgangers en drie autobestuurders op de oversteekplaatsen. personeelskosten en door de uitbreiding en verbetering van het leidingnet. Werd in 1961 nog een matig overschot van ƒ69.000.— bereikt, in 1962 was dat maar 1.274 Hoewel toen bijna f 50.000,— overschot was geraamd, 1963 zal een verlies op leveren van ƒ21.443,en zonder verho ging zal 't verlies in 1964 bijna ƒ100.000,— bedragen. Hoewel het waterbedrijf geen wïnstobject is, achten b. en w. een be scheiden winst op de exploitatie een eif van gezonde bedrijfsvoering. AnderzUds vraagt de volksgezondheid een stimulering van het Watergebruik, daarom acht het college een gelijke pro centuele verhoging voor alle tarieven ge- ■NP S§PS. het begin van de Noordvestgracht, achter het hoge gebouw «an de IMKO, nog twee. Ze liggen daar te wachten op een koper, zoals een enorm groot op schrift op een van de schuiten vermeldt. Deze schepen lagen tot voor kort verder in de Schie, ter hoogte van het Stationsplein. Doch aangezien begonnen is met het voorbereidende werk voor de bouw van de Brandersbrug, moesten ze daar weg. Aannemer D. Baron heeft reeds vergunning gekregen voor de onderbouw van het door hem, te stichten hoge kantoorgebouw aan het Stationsplein en ook voor de garage, die onder de Horvathweg, de oprit naar de Brandetsbrug, komt. Het kan niet gezegd worden dat die oude, verwaarloosde schepen mx erg veel bijdragen tot de schoonheid van de omgeving van de Proveniersbrug en van het Proveniershuis. Maar ligplaats i» de Schie wordt schaars en als de Branders- brug gereed is, kunnen ze weer terug. Voorlopig bieden ze nog een prachtige speelplaats aan de jeugd, al zal het wel niet de bedoeling «en de eigenaar zijn. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag. Ia vele Schledamse gezinnen zal vrijdag wel een met extra zorg bereide vlsmaaltyd op tafel verschijnen, ongetwijfeld ge varieerder dan de huisgenoten anders gewend zijn. De in november 1962 op gerichte afdeling Schiedam van de Stich ting voor Huishoudelijke en Gezinsvoor- licfating heeft dinsdag namelijk als ééD der eerste activiteiten twee filmbljeen- komsten gehouden, waarvan de „vis" het middelpunt vormde. 's Middags kwamen leden van Schie damse bejaardenbonden naar één der zalen van gebouw Sursum Corda lange Nieuwstraat; 's avonds werd iedereen in de gelegenheid gesteld de leerzame samenkomst bij te wonen. Mr. G, J. Koelofsen sprak in zijn functie van voorzitter van de Stichting Huishoudelijke Gezinsvoorliehting een korte inleiding. Hij bracht onder aller aandacht dat deze soort bijeenkomsten worden belegd om goede voorlichting te geven voor een betere verzorging van het gezin. Het Haagse Voorlichtingsbureau voor de Voeding had voor deze gelegenheid vier films beschikbaar gesteld, alle han delend over de Nederlandse visserij. De heer G. A. L. van Scherpenzeel uïtDrie- buis-Westerveld gaf tevoren een korte toelichting op de rolprenten, na het draaien waarvan vragen konden worden gesteld. (Advertentie IJM.J Betere kleding bü 1 Nederland Kattenburg Opmerkingen werden er ook gemaakt. „Ik vind, dat onze vrouwen ons maar veel te kort doen," merkte de secretaris van een Bejaardenbond op, na het zien van een film, waarin suggesties aan de hand werden gedaan voor het bereiden van smakelijke vishapjes. In de eerste film zagen de aanwezi gen de vangst en de bereiding van de verse mosselen, die zich hoofdzakelijk in de Zeeuwse stromen afspelen. In een volgende rolprent werd op diverse ma nieren aangetoond hoe men een smake lijke visschotel kan bereiden, die niet duur behoeft te zijn- Daarbij werd op gemerkt, dat in het waterrijke Neder land nog veel te weinig vis wordt ge geten in vergelijking met bijvoorbeeld Engeland en Duitsland. Tot slot zagen de belangstellenden de Nederlandse vissers in. hun element, na melijk op de visvangst. Daarvoor wer den de films „Het schot Is te boord" en ,De Hoop vaart uit" vertoond. Op dinsdag 15 oktober houdt de Stich ting voor Huishoudelijke en Gezinsvoor lichting in hetzelfde gebouw een lezing, uitgaande van de Voorlichtingsdienst van het Bedrijfschap Schildersbedrijf met *t vertonen van kleurendia's en de kleu renfilm „Palet"; een en ander wordt nader toegelicht Tevens zal er een ten toonstelling worden ingericht CABARETAVOND VLAARDINGEN, woensdag. De per soneelsvereniging A- de Jong organiseert op vrijdag 21 oktober in de Stadsgehoor zaal een cabaretavond met Willy Ver voort en een aantal andere bekende ar- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. Dezer dagen was de heer L, C. van Zoest 25 jaar verbonden aan het onderwijs in de lichamelijke opvoeding, waarvan 22% jaar, sedert £2 januari 1941, in Vlaardm- gen. Sedert 1 september 1956 is de heer Van Zoest verbonden aan het gemee; lyceum. Wethouder H, K. van Minnen heeft ter gelegenheid hiervan de heer Van Zoest op het stadhuis ontvangen. MAASSLUIS, woensdag. - Door de af deling van „Het Nederlandsche Hoode Kruis", afd. Maassluis-Maasland-Holland, wordt weer gelegenheid gegeven voor bloedafname. De bloedafname zal plaats hebben te Hoek van Holland, in het Groe- ne-Kruisgebouw, op dinsdag 8 oktober van 7—8.30 uur en te Maassluis, in de kantine van de Ver. Touwfabrieken, op vrijdag 11 oktober van 7.309.30 uur. MAASSLUIS, woensdag. Zaterdag heeft het eerste elftal van Excelsior vrij. zodat het programma alleen de lagere elftallen bevat. Excelsior 2 ontvangt SSS 2 uit Klaaswaal in de Dijkpolder. Excel sior 3 gaat naar Do to 3 en het wordt ook voor dit elftal tijd de beide puntjes mee naar Maassluis te brengen. Excelsior 4 ontvangt Doto 4, 4.15 uur, verder Excel sior 5SC Zuiderparkers, 2.15 uur; junio ren; DHS A 1Excelsior A, 4,30 uur; Ex celsior B 1Hollandiaan B 1, 2.30 uur; VFC B 3—Excelsior B 2, 3.15 uur; VDL C 1—Excelsior C 1, 2.00 uur en Zwaluwen C 6Excelsior C 3, 4.00 uur. MAASSLUIS, woensdag. Uitslagen in de bedrijfsirlaverj ascompetïti e luiden: VTMDirkzwager 15091—15229 pnt-, De Neeff—Wallramit 13656—16584 pnt., Elma De Neeff 1449515745 pnL en Elma— Futura uitgesteld. Hoogste koppel: Kou- wenoord—Pieterse Wallramit 4744 pnt VTM en Wallramit gaan nu samen aan de kop met 637B8 pnt Programma voor deze week: maandag FuturaDirkzwager en vrijdag VTM—Wallramit. CONTACTMIDDAG VLAARDINGEN, woensdag De Vrou wenbond NW houdt morgen, donderdag, een contactmiddag in het Volksgebouw, die om twee uur begint wenst. Vooral de kleine gebruikers, waar van aangenomen wordt, dat het de minst draagkrachtige groep is, worden daarom beschermd. Voorgesteld wordt om voor het huishoudelijke gebruik het vastrecht van 13,60 voor 60 kubieke meter per jaar temg te brengen tot 50 kubieke meter, met daarnaast een verhoging van de kos ten voor over-verhrulk van 0,23 tot 0,28 per kubieke meter. Van de 23.500 Schiedamse gezinnen ge bruiken er 5000 minder dan 50 kubieke meter per jaar. Zij merken niets van de verhoging, Rond 3500 gezinnen gebruiken tussen 50 en 60 kubieke meter per jaar. Zij gaan gemiddeld ƒ1,40 en maximaal 2.80 per jaar meer betalen. Rond 10.000 gezinnen gebruiken tussen 60 en 100 ku bieke meter per jaar; deze groep betaalt gemiddeld ƒ3,30 en maximaal ƒ4,80 per jaar meer. Slechts de 5000 gezinnen die meer dan 200 kubieke meter water ge bruiken gaan het dus voelen. Voor de groot-gebruikers is het stafiel- tarief als volgt geregeld: tot 6000 kubieke meter per jaar 0,28 per kubieke meter (was 0,23) van 6000 tot 15000 kubieke meter per jaar 0,23 (was ƒ0,17); van 1500 tot 50.000 kubieke meter per jaar 0,20 per jaar (was ƒ0,13); voor 50.000 en meer ƒ0,27 per kubieke meter. Voor de badinrichtingen blijft het tarief onveranderd ƒ0,10 per kubieke meter en de gemeente en de gasfabriek betalen 0,23 en 0,17 in plaats van ƒ0,17 en 0,13 per kubieke meter. De geraamde meer-opbrengst 200.000,—, 2odat in 1S64 het verlies van een ton een winst van een ton wordt SCHIEDAM, woensdag Vanmorgen omstreeJts half seven is de 63-jarige D. A, Boetsering uit Rotterdam, die uit de Oos terstraat kwam, met zfjn fiets tegen de auto van de Vlaardinger J.B. gereden. B. stopte om een auto, die eveneens uit de Oosterstraat kwam, voorrang te geven, De heer Koetsering kreeg een knie- en een borstfractuur en 'n hersenschudding. De GG en GD heeft hem naar het go- meenteziekenhuis gebracht De auto van B. werd beschadigd. SCHIEDAM, woensdag Om vier uui dinsdagmiddag is brand ontstaan in. de keuken van mevrouw P. J.B. aan de Wil- lemskade 37 B. Zij reinigde een kraagje van een jurk met benzine die vlam vatte. Enkele kledingstukken verbrandden en er ontstond schade aan het plafond- en. verf werk. Buren hebben de vlammen met emmers water gedoofd. De schade wordt op ƒ200,— geschat De familie JL is zekerd. De brandweer heeft onder leiding van commandant De Jager weer eens een brand moeten blussen op de vuilnisbelt achter het station. Er zijn drie stralen op open water gebruikt VLAARDINGEN, woensdag. De Ne derlandse Vereniging tot Bescherming Dieren, afdeling Vlaardingen en om streken, roept vrijwilligers op voor haar collecte op zaterdag 5 oktober 1963. Aanmelding kan plaats vinden bij de volgende personen; F. Boer, Anth. Knot- tebeltsingel 6, alhier, tel. 2406, T. L. Bree- vaart, Paulus Potterstraat 2, Maassluis, tel. 01899—2512, Xac. H. Prinsen, Kwartel laan 3, tel. 5683, E. W. L. Wüppermann, Parallelweg 98a, tel. 4085, D. 11 eters, Ju liana sing el lie, teL 8293 en/of mej, C. Blom, Rozenlaan 16, VLAARDINGEN, woensdag. Zoals reeds eerder werd bericht, zal door het ,J)ynamowerk" op 5, 6 en 7 oktober in het zalencomplex van de Rehobothkerk aan de BUlitonJaan een expositie over Israël worden ingericht. Het doel van de., ze expositie is de belangstelling voor het land en volk van Israël te verlevendigen. Voor een deel komt daarbij de nadruk uiteraard te liggen op de Joodse religie. Daarnaast worden echter ook andere fa cetten belicht, zoals geschiedenis en cul tuur, terwijl ook aandacht wordt besteed aan het hedendaagse Israël. Het feit, dat dit jaar het 15-jarig be staand van de staat Israël wordt her dacht, kan een reden te meer zijn can deze expositie niet voorbij te gaan. De toegang is gratis. Verwacht wordt, dat ook scholen in. groepsverband de tentoonstelling 2ullen bezoeken. Het betreft hier mede een stuk je aanschouwelijk onderwijs, terwijl het ook uit cultureel oogpunt van belang is, dat scholieren van het tentoongestelde kennis t VLAARDINGEN, woensdag. Stichting Het Nationaal Rheuinafonös, af deling Vlaardingen, organiseert een pro- paganda-avond op vrijdag 4 oktober in Triangel. De heer G, J. Smeets, arts, houdt een causerie over „Huisvrouwen en rheu- Er worden ook enkele filmpjes ver toond. De expositie zal op zaterdag 5 oktober om 10 uur in aanwezigheid van een aan tal genodigden worden geopend door ds. D, Noordmans, voorzitter van de centrale kerkeraad van de Herv. gemeente. De openingstijden zijn: zaterdag, 5 oktober 10J022 uur, zondag 6 okt. van 1180—22 uur (behalve van 1920 uur) en. maan dag 7 okt. van 917 uur. VLAARDINGEN, woensdag In het kader van de Israël-expcsitie wordt op zaterdag 5 oktober in de Rehobothkerk aan de Billitonlaan een bijzondere avond gehouden, welke geheel in het teken staat van Israël. Verschillende aspecten van de Joodse cultuur worden naar voren ge bracht Zo zullen van Israëlische dichters enkele gedichten worden gezegd, waarin deze dichters de liefde voor hun land beschrijven. Een volksdansgroep van L. en V. zal diverse Joodse volksdansen, uitvoeren, terwijl een. groep schoolkinde ren enige volksliedjes ten gehore zal brengen. Het spreekt vanzelf dat de Jood se humor in het programma niet zal ont breken. Het hoogtepunt van de avond wordt ge vormd door de opvoering door leden van de spelgroep Argus van 't stuk „Korczak en de kinderen" door Erwin Sylvan us. Dit spel onderscheidt zich op diverse punten van elk ander toneelstuk. Het gaat om de geschiedenis van een Joods kinderarts tijdens de laatste oorlog in het ghetto van Warschau, waar hij met zijn. 65 weeskinderen van 2 tot 16 jaar, voor wie hij de zorg op rich genomen had, vernietigd wordt in één van de gaska mers. Het is ongetwijfeld een verdienste van de schrijver, dat hij dit gebeuren, op papier heeft kunnen zetten zonder ge bruik te maken van goedkope effecten en sentimentaliteit. Décor, grime of speciale kostuums komen er niet aan te pas. Een kaal toneel met daarop 4 stoelen, waarbij de verteller, een toneelspeelster, 2 toneel spelers en 1 kind het verhaal vertellen. De avond begint om 8 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. Elke donderdagavond om half negen is er prijsklaverj assen in het clubgebouw van De Hollandiaan. Tevens wordt er vanaf zaterdag elke zaterdagochtend (om half elf) een con cours georganiseerd, waarvan de op brengst bestemd is voor het jeugdwerk. VLAARDINGEN, woensdag De laat ste uitslagen van de pupillencompetitie waren: VFC 1De Hollandiaan I 1—L TSB1 Fortuna 3 0—3, HVO 1—VTK 1 1—0, VFC 2—De Hoïl. 2 1—1, HVO 2— Fort. 5 0—12, TSB 2-WIK 2 I—O, VFC 3 Holl, 3 0—5, Zwal 4—Fort 6 1—3, HVO 3—WIK 3 3—2, Holl. 4—Fort. 9 1—1, VFC 4—Fort. 8 0—9, Holl. 5—Zwal. 7 3—0, TSB 3—Fort. 11 1—13. THEATER HOOeSTR. 2a SCHIEDAM TEL 63808 EDDIE CONSTANTINE in zijn nieuwste film. EERST DE VROUWTJES Een. felle, harde film, waarin jEddic" het met listen en vuisten opneemt tegen een bende gangsters. Vrijdag en zaterdag 2,7, 9.15 uur; zondag 7,9.15 uur; maandag, dinsdag en woensdag 2 en 8 uur. 14 jaar Een gemaskerde ruiter in een gevecht met niets ontziende bandieten. DE SCHADUW VAN ZORRO Zondag-matinee 2 en 4.15 uur 14 jaar NAD IA GRAY in een aangrijpend liefdesdrama dat u niet meer vergeet NACHTDIENST YROUWENPOLiTIE Ben moeder wreekt baar kind, dat onderging m een poel der zedenmisdrijven Donderdag 2 en 8 uur 18 jaar Fotografie Rolfllms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, iel S 67 20. In één dag gereed. Cw Kleine advertentie In kolommen wordt gelezen met dezelfde aandacht als waarmee u deze advertentie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1