St. Ambrosius viert 70-jarig bestaan Len grote supermarkt DirSmits maakte 't groot Orkest van de Volksbond Feestelijke intoch-t van St. Nicolaas WhmanT) Dansavond ANGB Aan 's Gravelandseweg De strijd rond de korven Alleen jeugd en reserves 84 huurwoningen over zes maanden gereed PEMAN'sS Cabaretfccst RIOL Vanck OOGARTS. CADEAU KRIJGEN! Leden vergadering van C.H.-Kiesvereniging FLONKERENDE DIAMANTEN S.C. Schiedam haalt winst De herenmodezaak van. Schiedam BROERS VEST 6 Tele-Foon 6 82 04 EUROTAX TELEFOON VRIJDAG 15 NOVEMBER 1963 SCHIEDAM, vrijdag Het rt> harnl0 (Advertentie IM.) BROMMER in tas en in sets v.a. ƒ2,25. Steek-, ring- en dopsleutels in s maten los en in sets, Drukoliespuiten v.a. ƒ4.— Vctspuitcn 3.35 Enorme sortering tangen! Handboormachir.es v.a. 6.30. Borstboormachincs 8 mm (2 snelheden) ƒ12.75. M UZERHANDM J ^VBrccnv*stS2 Tri. 67594 K.E.S. zegels. SCHIEDAM, vrijdag De Jongeren- commissie van de Algemene Nederlandse Grafische Bond, afdeling Schiedam, or ganiseert op vrijdag 22 november om 8 uur voor de jonge leden een dansavond in het Wijkcentrum aan het Dr, Wibaut- •pleln. De muzikale medewerking wordt verleend door „The Dynamite Strings". Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij W Degellng, Bellstraat 5a; C. Smolders, Si mon Stevinslraat 22b sen 's avonds aan de op 16 november, voor Botterdam-Zuid, om 13,30 uur op de speelweide bij het Zuider ziekenhuis, (Loxi komt ook!) (Advertentie I.M.) Prachtige sortering In doos v.a, 19.95. In kisten van ƒ24.95 tot f 127AO. In tassen van 18.75 tot 62.90. Ledige kisten van metaal v.a. ƒ8,50. Op borden v.a. 12.25. (event uit te breiden). SCHIEDAM, vrijdag In verband met de tweede ronde om de Nederlandse Voetbalbeker, zullen, de twee Schiedamse semi-prof-clubs niet in het veld komen, echter wel de lagere elftallen. Bij SW speelt het tweede elftal zon dag om 2 uur aan de Westfrankelandse- dijk de competitiewedstrijd tegen PSV 2. Een geducht team mot tal van goede spelers. Het jeugd-elftal gaat zaterdag naar Sittardia. Na de fraaie zege in Bre da wordt het zaak ook in Sittard punten te veroveren. Bij Herrres-DVS spelen de reserve» zondag om 2 uur in Hnrga tegen DFC 2. Nu de blauw-wjtten de laatste tijd zo goed uit de hoek komen, kan het best een aardige wedstrijd worden. De Uennes- jeugd speelt zaterdagmiddag in Zaandam tegen ZFC. Na de 151-monsterzege op EDO, moet het ook nu lukken de punten binnen te halen. UIERHANDllJ SCHIEDAM, vrijdag De Schiedamse reisvereniging R(eizen) I(s) O(ns) L(ust) houdt op zaterdag 23 november in het gebouw van Soc. Chr. Belangen aan de Lange Haven een eabaretfoest, dat om zeven uur begint. (Advertentie l-M.) (Advertentie LM.) leSS?» VOOR P£5K(JWPmflOWC5, JtaruoRwK Man r DIT is de achterkant'' pan het de voltooiing naderende flatgebouw- met'Winkcl-galeriaan de 's-Grave- landseweg. Aan deze kant, aan de Alp, Ariënsstraat komt echter de ingang tot de woningen, waarvan men het trappenftwfs met de liftkokers al kan opmerken. DAT ZAL JE VAN SINT-NICOLAAS ROOOSTRAAT 91TEIi6»B14 SCHIEPAm" (Advertentie tJU.) (Advertentie l.M.) Erkend Ziekenfonds-leverancier Zaterdagmorgen beginnen wij mee de verkoop van 'een grote partij Import auto-plaids in Schotse ruiten. U kent ze wel, die solide, vasc- geweven piaids, die nlec haren en normaal voor 11,95 worden verkocht. Plaids, niet alleen voor in de auto, maar ook als extra boven deken In de jongens- of meisjes kamer. Nu import auto-plaids In Schotse ruiten, voor nog géén zes gulden. SCHIEDAM, vrijdag De Christelijk- Historische Kiesvereniging „Groen van Prinsterer" houdt op maandag 18 novem ber, 's avonds om acht uur. haar leden vergadering in gebouw Irene. Onder lei ding van mr. C. A, Bos, lid van de ^weede Kamer van de Staten-Generaal, zal worden gediscussieerd over ..Loon en Prijsbeleid ten aanzien van de EEG.*' Moderne STREEP OVERHEMDEN met 'n kreukvrije TREVTRA DAS Letiko bijpasser.de ACCESSOIRES o.a. pochettes, dasklemmcn, man chetknopen Morgen begint de speciale ver koop van 3 soorten vfoertegels. U kent ze wel... tegels voor keukens, badkamers, gangen enz. enz^ Vloertegels die zelf kunt leggen in welke ruimte ook! Restant-partij tegels, marmo- !eum, Colovïnyl en Lfnofelt, In diverse maten o.a. 20 x20, 25 x 25 en 30x30 cm, in uit lopende kleuren, koopt l| nu per m* voor nog géén drie gulden. Voor de koude dagen onze prachtige collectie SJAALS cn HANDSCHOENEN Ook voor PULLOVERS, VESTEN en TRUIEN zult u zeker bij ons slagen. Luxe cadeau-verpakking, gratis i Advertentie LM Advertentie LM.) POLYESTER GESTIKTE DEKEN Normaal kost deze 1e klas (2 pers.) deken ca. 48.-. Dezelfde deken met zulke voortreffelijke eigenschap pen kunl u alleen deze week bij ons kopen voor; Gezet in elegant gesmede gouden ringen 'pér m2 1 persoons llnolelt tes<ïl 25x25 cm _4=5©Ver WILLEMS ERNSTING Rotterdamsedük 433 Schiedam Wij adviseren u gaarne en to nen vrijblijvend onze schitte rende collectie diamanten en briljanten ringen. Met certificaat van echtheid Op aanvraag zenden wij u gratis een interessant boekje over diamanten Juwelier borloger Apotheek Nieuw] and, Dr. Wibaut- Pleic 17. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum; dagelijks 10-17, zondag; *2.30-27 uur; „Salon van de Maassteden*'., BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De Vogels". Monopole, 2, 7, 9.15 uur; „Prins der1 P»raten". DIVERSEN j Mus is Sacrum. 8 uur: Jaarfeest Oud- Strijders Alb. Thijm. t .Arcade, 8 uur: Galaconcert St. Ambro-1 «us. i De Amstelbron, 8 uur; Filmavond Las- club Schiedam. ,Pr. Marijkeschool. 7.45 uur: Bijeenkomst 8 uur: Feestavond Detnos. j .'De Rank. 8 uur: Toneelavond De; ÏMtrcht. - Musis Sacrum. 8 "uur: Fersoneelsavond Autobedrijf Vink «n Co. 1 Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop, alle soorten door elkaar voor m één prijs Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze originele autoplaids, j In de extra II 'r grote maat M 135 x170 cm, voor Géén fel. of schrift, best. SCHIEDAM, vrijdag. Hel eerste tlen- ll tal van de schaakclub Schiedam speelde i uit tegen Charlois II en ging met een 72 Berg verloren, De partijen van Driessche, j overwinning naar huls. Noordegraaf, Van Amnesdorfer en Kok werden afgebroken. j Ba ar Ie. Harrase, Van Soelen, Den Uyl, Tegen LekkerkerkT wist het derde tïen- Planken en Grevenbroek wonnen; Har- tal tot nu toe stand te houden, manr zal inanny en Hölsken verloren, terwijl de vermoedelijk wel verliezen. Voorlopige J party van Dekker In ongunstige stand uitslag 44. Weeda, Grootveld cn Herz- j werd afgebroken. bach wisten hun partij te winnen; Koster, j Het tweede tiental speelde thuis tegen Van de Zee en Van Etten. moesten in de het sterke Shell ;Vlaardingen I en wist tegenstanders hun meerderen erkennen, een 4—3 voorsprong te bemachtigen. Stah- terwijl de Bruin en Van Leusden overeen- Jie, Dén Uyl, Van de Velden, Moleman kwamen; Mar bus en Willemse braken hun wonnen; Vrijland, De Bruyn en Van de partij al in moeilijke stellingen. voor P# Met gratis gebruiksaanwijzing Advertentie t.M.) Betere kleding bij Nederland Kattenburg sinds 2856 rQlterdamseciijk268 ichiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1