Uit tweede divisie Verjaarsbezoek bij een 104-jarige VOETBAL: er komt sterke tegenstand Band tussen West land en Maassluis hechter St Nicolaos Coster heeft van Wilhelmina bij Hermes-DVS SVV speelt bij Limburgia Wie heeft iets wrloren Afscheid van C. P. Cornel */andk maajsTS. AGENDA Hereniiiodemagazifn TIMCO EUROTAX TELEFOON Vrijdag 29 novëmber 1963 - pag. 5 (Advertentie IM.) Q radiatoren, haarden I kJ met schijnvuur le Middellandstraat 72. A erf van Nesstroat 38 RUILBEURS SCHIEDAM, vrijdag. Dc tienjarige J. H, uit Rotterdam teed donderdagavond om zeven uur mee op de vrachtwagen van rie -heer G. D. uit Schiedam. De jon gen zat met toestemming van de chauf feur op zakken met houtafval. D« lading was niet vastgebonden en toen de wagen op de Overschieseweg nabij de VIaar- dingerweg de bocht om ging viel de jon gen met ecu gedeelte van de ladir.g op de rijweg. Hij werd met een hersenschudding in het gemeenteziekenhuis opgenomen. VLAARDINGEN, vrijdag Zoais ge woonlijk, wordt ook aanstaande maandag weer de eerste maandag van de maand 1 de ruilbeurs van De Verzamelaar, af deling Vlaardingen, gehóuden. Men kaa reeds te 19.15 uur in zaal Keyzer aan de Landstra at terecht. VLAARDINGEN, vrijdag De hoofd- J prijs (ƒ250,in de derde trekking van de Altijd Prijs-actie van de VMC viel ten deel aan H. van Hoos, Bangkasingel 46. fAdyertentle £.M.) fAduerteniie Ltd.) Als U gisteren deze foto album kocht voor 3.,90 be taalde geen dubbeltje te veel. Maar morgen klinc U kiezen uit een groot assortiment van deze zelfde fotoalbums, voor minder dan de halve prijs, .Fotoalbums, 24 x 20 cm, in boekvorm, met 56 bladzijden, crème-kleurig zuurvrij foto papier. Een luxueuze uitvoering met afwasbaar plastic kaft, tussen iedere bladzijde spinragpapler. (Advertentie Ï.M.) (Advertevtie t.M.) '.Bivsa moeten SVV «laat voor een krachtproef ln de uitwedstrijd tegen Limburgia. De Bnws- summers spelen enthousiast en goed voetbal en zijn In eigen huls heel wat mans. De jeugdige rood-groene voorhoe de heeft de laatste twee competitie-wed strijden gewonnen, doch er wordt nog steeds slordig omgesprongen met de kan sen, wat nu tegen Limburgia niet mag gebeuren. De SW'ers zitten in de lift en. dat moet zo blijven, vandaar dat de ko mende strijd zo belangrijk wordt SVV 2 speelt in Groningen tegen GVAV 2. Gelijkspel zou al een mooie prestatie zijn. Ook het jeugdelftal gaat een zware uitwedstrijd tegemoet tegen de jeugd van NAC, die in de kopgroep zit SVV 3 speelt zondagmorgen om tien uur in Harga tegen DCV 2 en het vier de elftal trekt naar Sparta 4. VLAARDINGEN, vrijdag In kleine kriag werd donderdag afscheid genomen van de heer C. P, Comel, de scheidende schoolarts. Hij werd toegesproken door D.. II. Oey, arts hij de GGD; dr. G. C. Storm was door ambtsbezigheden verhin derd. Hem werd een aandenken aange boden. In zijn dankwoord constateerde do hew Comel, dat hij liet wel naar zijn zin heeft gehad in Vlanrdingen, hoewel hij r.iet altijd even prettig werkte. WERKELIJK EEN precisie horloge voor uw leven! Gaarne tonen wij u onze volledige collectie. Prijzen van f 123.— af. Alléénverkoop voor Schiedam 9| Dit is een speciale aan- B bieding voor de Rot- terdimse huismoeders, die op een spotgoedkope manier hun naaigerei willen aanvullen. IJzersterke naaikisten van mooi bruin gelakt hout, mer handige vakindeling en koperen scharnlertjes... een knap stuk vakwerk. Compleet met vulling, n.m. een prima ó-duims (15 cm) schaar» een brief spelden, een klos wit en zwart machinegaren, alles bij elkaar voor een waarde van 5.25 koopt U morgen zo'n naalklse .voor nög géén drie gulden. fl/f EVROUVS F. Kilden-Donker kreeg gisteren ter gelegenheid van het feit, I dat zij haar honderdenvlerde varjaardag vierde bezoek van ie burgemeester van Schiedam, mr. J. W. Peek. Hy sprak enkele vriendelijke woorden tot de jarige en feliciteerde haar van harte. Mevrouw Kilden had een vriendin van haar op bezoek cn een ver familielid, Het gemeentebestuur had de jarige een fruitmand gestuurd. De directrice van het St.-Jacobs-Gast huis, waar mevrouw HiZden «I sinds 1937 verblijft, ging ge regeld naar haar kijken. Van een van de bewoners van het gasthuis had mevr. Hilden een paling ten geschenke gekregen. De jarige deed haar best om een gesprek met de burgemeester te voeren, maar het vermoeide haar erg. Wel wilde zij op de foto en keek toen het haar gevraagd werd welwillend naar de fotograaf. I op een leerwe- fvestigd? [er plan. I Kan de beperkt? '.vragen [hier een d geliini- voor een psultaten sfaeming Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze luxe fotoalbums, de plasticafwasbare omslag zowel in fantaste dessin als effen ,>SÊ AfS* tinten, ff nu voor ff (Advertentie LM.) (Advertentie IJWJ tTrb i/vï VOOR. DZ5KWPIQ flDVIES, naruofzivKNRfiR SCHIEDAM, dorderusg. T# bevragen san het hoofdbureau van politic te Schiedam, dagelijks van B.00 tot 17.00 uur. behalve op .-.aterriag en rnnrl.ig: akten Las met inh.j tl In- sleuteltje: Ca meshand schoen (Lj; 'rir.der- wantie {L). Te bevragen bij tie vinders: paraplu. Rijs- berg. Kerser.Jsan 17 (KetheU; kinderporte- monnec mei inh. Mevr. Sakker, Rotterdam- sedljk 152 b; aktentas, Van Cerven. Lekstraat 82: aktentas met koksWedinR, Baron. Lange Kerkstraat 60: lederen portemonnee met lub.. Zetteier. Singel 72: lederen portemonnee, E. Pronk, Galileistraat El: kinderportemonnee, M. A» van Aalten. Havendtik 136: damestasje. Van Zon, Celsiusstraat 36 b: damesportemon- nee. Mevr. Van Bokkum, Boylestraat 39 c [afgegeven aan buschauffeur); klnderporte- monnec met Inh.. Van de Bijl. Abbenbroek- sestraat 10; aktentas met inh.. Tleghaar, Mac- kaystraat 30: ring met sleutels, W. J. Woer- kom. Lange Haven .87: 2 iipssleuteis, De Bruin. Den Bommelsestraat 52: ring met sleutels. J. Aaldijk, VlaardingerdJJk 442: sleu tel. P. paulessen. Veenlantstraat li. Bril met bruin montuur en etui. H. Alblas, Schutters veld, 90; vulpen, H. Vrijdag. VVesterkade 8; ring met sleutels. Van Katwijk. Laurens Cos- temraat 17; damespolshoriogq. L. J. V. d. Berg. Galilelitraat 77 a; halskettinkje met bedeltjes, H. Friedrich. Mgr. Nolcnslasn 313; kinderringetje. NieuwenHulzen. Dr. de Vis- scrlaan no. 34; wit kinderschoentje (L), Köneman, Broersveld 101 b; lange grijze broek, Van Mil, Schledamseweg 1B1, Kethel; zakje met baddoek enz., H. Korbee. Burg. van Haarenlaan 1335; damesschoen (L), M. Buist, Groen van Prlnstererlaan 63; regen jas, Movr. 3uljst. Iepenlaan 12. Kethel; 1 paar dameshandschoenen. Mevr. Nesse. Ecn- drachtstraat 30 a; kinderwantje, v. d. Zou- wen. p/a P. v. d. Heiden, van Reuven Goed- harttstraat 102; 1 paar herenhsndschoenen, J. Feelders, Meeuwensingcl 112; 1 paar he renhandschoenen. P. de Nljs, Ampèrestraat 34; damesschoen (L), Lagendijk, Jan Oude geeststraat 108; Z handschoenen (geen paar). B. van D(jk, West Frankelandscstraat 72: dckzeli. Zoetmulder. Havenstraat 5; 1 plaat hout. C. II. Kok. Ampèrestraat no. 8a: wa terpompslang. stceksleutcl en baco sleutel, van Veen, Eendrachtstraat 6 a; zwarte poe del, J. de Hertog, Mariastrcat 108; kanarie vogel. Knlpschcer. Havcndijk 202; wit kees hondje (reu), Dierentehuis, sint Anna Zus terstraat 47. ||i Is het geen genot om, SB in deze tijd waarin EiS bfjna alleen sprake is van. imitatie, nu eens Jets te kopen dat werkelijk écht Is. Morgen kunt U dat— 10Q% lederénheren-handschoenen. Gevoerde lederen herenhand schoenen, gedistingeerd model, peccarisé met een uitstekende pasvorm. Hoeveel betaalde U de laatste keer dat U ze kocht? Was het tfen of twaalf gulden? Morgen zoekt U ze uit, te kust en te keur per paar voor nog géén zeven gulden. fcr gezien psgeves- reStads- I hiervoor Is veel te lena niet ICentrsal WOOaSTWAAT 91TtL6aai<. - SCHIEPAK Erkend Ziekenfonds-leverancier APOTHEEKDIEN STEN Apotheek Van Westendorp, Parkweg, TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: dagelijks 10-17, zondag 12,30-17 uur; „Salon van de Maassteden". BIOSCOPEN Passage, 2 en. 8.15 uur: .."De laatste aan val''. Mono pole, 2, 7 en 9.15 uur; „Inspecteur Gorilla slaat er op los". DIVERSEN Arcade, 10-22 uur: Expositie Vogelvrien den. De Rank, 7.30 uur: Toneel Oranjever. Wilhelmina, Volksgebouw, 8 uur: Causerie P.v.dA. Café Singel 148, 8 uur: Bijeenkomst Reis- ver. Sport. Arcade, 8 uur: Concert Schiedams Vrou wenkoor. Sarsum Corda, 7.30 uur: St Nicolaasfeest Sc hied. Tippelaars. Jeugdhuis, 8 uun St. Nicolaasfeest KAV- Nieuwland. Musis Sacrum, 8 uur: Nationaal Reserve Toneel, Wijkcentrum, 8 uur: Bijeenkomst Oranje Nassau/Cal vijnschooL Wijkcentrum, 8 uur: Vergadering Necl Onderwijzens-Verenigir g. VLAARDJNGEN, vrijdag. Morgen ochtend is cr weer sair.cntang in de Gro-^ te kerk (om elf uur). G. de Graaf is de organist. Het programma staat gedeelte lijk in het teken van 150 Jaar Konink rijk. f Advertentie IJH.L Gemaskerd jongetje laat brommer vallen Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze echt lederen heren handschoenen in alle maten en de kleuren bruin en grijs, PSrPaSr voorX^g Burgerlijke Stand GEBOREN: Aartje d. v. C. A. Hen- rion Verpoorten en L. P. Mijnders: Erik P. L„ z. v. P. A. Timmerman en G. G. ven Eenennaam; Margot, d. v. D. Volbeda en P. van Tuinen. (Advertentie IJVI.j U flanellen HERENSPORTSHIRTS voor de winter/in verschillende T.V-slippers -- J Nappa handschoenen v.a«.du Vinyl handschoenen voor de brommer v.a.4.Sü~- b.9ü Wollen handschoenen v.a. ^.9o Mohair sjaals v.a. Kamerjassen v.ag*n- Suède kinderwantencn Suède kinderjassen tot 12 jaar -50- Suède herenjassen v.a. IChorme collectie manchetknopen v.a T'in"" ?n Swan zakdoeken v.a. Boussac zakdoeken- -- Zuiver woiien pullovers v.a- JX* Zuive. wol,en vesten Fullpolo s v a. Zuiver zijden pochettes in div. kleurenua Luxe verpakking gratis EROERSVEST 56 TELEFOON 69642 KI euren wasecht STEFAN O,thans denW Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze naadloze N/fans Jn de maten 9^—10-tOJ-i-11 per paar JCWm voor#V8UV SCHIEDAM, vrijdag. Van de fa. N.V. jAmsterdamse Verwarmingsmaatschappij, {werkzaam in Wijk Groenoord, is donder- J idag voor een bedrag van 150.— aan las- j [materiaal gestolen. ROTTERDAM W«»NKr«ltkad« ROTTERDAM Korte KaOQUrasI ROTTERDAM t.Meont ROTTERDAM Koloncfr. Lag^dljlc HOOGVLIET s WlnkeTcenirma VLAARDIHGEK: llnvtld TEI,DEN Haorlommartiraot ZEIST t Slalltan A *kod* sSSlfaa* f'&Yï'i'ii.. :S.ag#d|jk 'jitruri Per citent niet meer dan 4 Betere kleding bij [ïederland Kattenburg sinds 1556 «•Titraal E heer L. J. Barendse hees bij Lf Verolko de niaatschappyvlag als uiterlijk teken van de ofjiciéle opening ■unn kantoor en tanfcopslagiBriailatfe. ATTENTIE: v.a. lieden t/m woèns- dog, 's cvonds tot 9 uur geopend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1