Toneel-uitwisseling Schiedam-Gent Wilton-dames laten de zege glippen Drukbezochte receptie in GG en GD-gebouw Juliana klopt Libanon '50 Havenmeester Goslings vertrekt KC Schiedam verliest van Animo Ule aspecten van visserij f -zege N.K.F. Bevolking nam met één af SCHIEDAMSE MEUBELBEURS GERON TREFT VOORBEREIDINGEN Automobielbedrijf WALDO H.V. KING SIZE TrekMng loterij vrouwenbond PvdA ZAALHANDBAL Aanrijding door verblinding Regisseur f Esperanto-ageudo van Haaf ten Vele duizenden Schiedammers err Schiedammertjes kennen haar KORFBAL SCHIEDAM Sinterklaas-feest voor de bejaarden U kijkt... U vergelijkt U koopt bij LANGE BAVEN 95 Schiedam, tel 6 8611 - GEEN. FILIALEN (Advertentie IM.} het verfijnde rookgenot van Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 6 4650 FILTER CORK Overal ter wereld is de zuivere, voldoening schenkende smaak van EXPORT cigarettes de grote ontdekking. EXPORT gaat van land tot land, van hand tot hand.Jn Stockholm, in New York, in Rome, Parijs en... nu in Nederland! Ontdek uw nieuwe cigarette; EXPORT De Juliana-heren hebben van bet nog ongeslagen Libanon '50 III gewonnen en zich weer bij de koplopers gevoegd. Julia na won de eerste set met gering verschil (15—13) maar zakte daarna weg en ver loor de tweede set onnodig met 1512. De meeste fouten werden gemaakt door veel te traag reageren; Maar halverwege de derde set draaide Juliana plotseling weer. Er kwam beweging In het achterveld en uit alle hoeken en standen werden de smashes op het vijandelijke veld afge vuurd. Tegen dit geweld hadden de Rot terdammers geen verweer en zij werden via de setstanden 159 en 155 naar een 3—1 nederlaag gespeeld. Van de wedstrijd Juliana 2—C.V.V. valt weinig goeds te zeggen. Juliana was in de eerste set een klasse beter en won met 152. Doch C.V.V. zag kans de tweede set met 1513 te winnen. Nadat de derde set op het nippertje met 17—15 was gewon- nen begon de emotionele laatste set. Eén punt voor het einde, bij de stand 14—8, deed het Energiehal-personeel het licht uit! Beide teams zullen dus de reis naar t Rotterdam nogmaals moeten maken cm', die laatste set af te maken. Heren 3 kon!' het niet redden, tegen D.O.P. Uitslag 03, VOLLEYBAL (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag De in 1957 tot havenmeester van de gemeente Rotterdam benoemde schout-btf-nacht b.d. L. J. Gos lings (58) heeft aan het college van B. en W. met ingang van 1 mei 1964 om gezondheidsredenen ontslag gevraagd. De heer Goslings, de 49ste havenmees- ter sinds 1554, volg- de de opleiding tot zeeofficier en werd in 1927 als zodanig H|;|| A r.';.,.. I aangesteld. Hij door- liep de lagere ran- gen en zag zich in 1938 bevorderd tot luitenant-ter-zee le .'"KB klas. Tijdens de oor- W log was de heer Gos- Mtm lings commandant van torpedojagers, eerste officier van de Marine-lucht vaartdienst in Engeland en commandant van een korvet inde Middellandse Zee. Daarna: de organisatie van een oplei dingskamp voor oorlogsvrijwilligers in Engeland."'"'"- In 1943 werd de heer Goslings tot ka pitein-luitenant bevorderd, in 1952 tot kapitein-ter-zee en in 1956 tot tijdelijk commandeur. Belangrijke functies na de oorlog wa ren o.a- chef-staf in Nieuw-Gulnea. ma rine-attaché in Melbourne, commandant van de tweede Karei Doorman, comman dant van de Zeven Provinciën en com mandant van het smaldeel 5, dat in 1956 Leningrad bezocht. De heer Goslings hij werd op Su matra geboren was de opvolger van de heer J. van Leeuwen. SCHIEDAM, dinsdag. Bij de trek king van de loterij van de Vrouwenbond van de PvdA zijn de prijzen op de vol gende nummers gevallen: 480, 750, 942, 1245, 1068, 919, 948, 1022, 532, 676, 1014, 1292, 238, 91, 722, 188, 483, 20, 725, 329, 177. De prijzen kunnen worden afgehaald bü mevrouw Huisman, Idenburgstraat 64. SCHIEDAM, dinsdag. In de Nieuw Mathenesserstraat reed maandagmorgen om ongeveer half acht de heer A. P. met 2ijn brommer tegen een stilstaande vrachtwagen, doordat "hij verblind werd door een tegenligger. Hij werd met een hersenschudding in het gemeentezieken huis opgenomen. Overigens heeft Geron weer een be roeps-acteur als regisseur aangetrokken, dit 'n hei streven tot de tap van het lan delijke amateur-toneel te blUven beho ren. Het is de heer Kees Cooten, die ook dc opvoering van „Het verraad", waar zoveel succes mee is geboekt, heeft ge leid. Vanavond zouden de repetities be ginnen voor het toneelstuk „Wederzijds huwelijksbedrog" van Pleter Langend ijk. met welk stuk door Geron meedingt tn de Toneelwedstrijd van de Sohledamse Gemeenschap. SCHIEDAM, dinsdag. In de veiling- hal In Poeldijk kwamen zondag achter el kaar drie Schiedamse teams In het veld. De dames van DWS lieten tegen Verburg uit Poeldijk de talrijke toeschouwers niet veel opwlndens zien, zfj speelden erg traag en de aanvallen waren te langzaam van opbouw. Verburg daarintegen kwam dik wijls gevaarlijk goed voor het Schiedamse doel, maar onze stadgenoten hadden aan ikeepster Alle Veldhoven te danken dat er niet werd gescoord. In de 17e minuut moest echter ook zij zwichten. Met deze 10 voorsprong voor de Westlandse dames werd ook genist. In de tweede helft probeerden de gezusters Robart het met verre schoten maar ook de Verburg keepster was van grote klasse. In de 16e minuut van de tweede helft had Verburg wederom succes, maar in dezelf de minuut scoorde Nel Robart tegen, 21. De resterende vier minuten zijn voor het publiek toch nog zeer spannend geworden. Twee minuten voor tijd werd het 31 en toen Lenie Robart in de laatste minuten nog 32 scoorde, gooide DWS al de rem men les. Het mocht .echter niet baten, in de laatste seconde scoorde Verburg nog 4—2 en daarmede kwam het einde. De Wilton dames brachten wat meer leven in de brouwerij, zij speelden zeer enthousiast en dit bracht in de vierde mi nuut succes door een doelpunt van Willie Prins. Tegenstander AHC kwam echter goed terug en wist met twee fraaie doel punten een 2—1 ruststand aan te tekenen, in de tweede helft ging de strijd gelijk op. Francien de Raay bracht de teams weer op., gelijke voet, maar weer namen de Haagse dames een voorsprong; Lenie Lemson kwam tot 3—3 en Bea Zonneveld tot 4—4. Deze uitslag had een beloning voor beide hardwerkende teams geweest, maar AHC kreeg in de laatste seconde nog een goede kans en deze werd benut, zodat de volle winst 54 mee naar Den Haag ging. Als derde Schiedamse ploeg kwamen de heren van "Wilton Füenoord In het veld. Zij kwamen eveneens uit tegen hun alou de rivaal AHC, Ben Gcerllngs opende In de vfifde minuut de score, maar vla een 9 meterworp werd het spoedig 1—1. Wilton bleef sterker en de aanvallen van onze stadgenoten werden zeer nauwkeurig en goed voorbereid opgezet. De Hagenaars kwamen ook wel tot goede schoten, maar dan was er altyd de nog prima In vorm zijnde Schiedamse doelman Aad Kalkho ven die zfjn doel op spectaculaire wUze verdedigde. De ruststand kwam met een veilig lij kende 3—7 voorsprong voor Wilton. In de tweede helft gingen onze stadgenoten door. Huib v. d. Lugt, Louw Boer en Henk Overhaul kwamen tot een 40 stand. AHC gaf echter de moed niet op en Wilton daarentegen ging al op de overwinning rekenen. Vier minuten voor tijd was deze grote voorsprong echter tot 9—10 terug gebracht. Toen 2ette Wilton alles op alles en het was Jo Foncke die weer wat ver ademing bracht. Huib v. d. Lugt bracht de stand weer op 1012. In de laatste mi nuut kregen de Hagenaars nog een straf- wprp toegewezen die zij in een doelpunt wisten om te zetten, maar toen was het tijd en de bal werd niet meer middenuit genomen. Wilton won verdiend en staat mei deze overwinning'nu alleen aan de leiding met vier punten uit twee wedstrij den. SCHIEDAM, dinsdag. Merkredon, la 4 an de decembro klubvespero. Ni kon- versacios ce kdo H. Letseh sr Lekstraat 1» b. Bonvolu kaj adheru al Ia televido la iatervujon de sro Punt. Een grote exportpartij zijden shawls, bestemd voor het land met de hoogste levensstandaard in Europa, werd ons aangeboden vooreen bespottelijk lage prijs. Zijden shawls, in de grootste maat, 80 x 80 cm, met zijden satin finish, normale prijs 7.50 nu nog Juist op tijd voor het nieuwe seizoen. Prachtige zware zijden shawls, om beter (èn eleganter) gekleed te gaan, nu te kust en te keur voor iets meer dan ander halve gulden. (Advertentie I.AT.J -41 Zij, die gisteren deze §è;f gestreepte Bel-O-Fast Hl overhemdengeëtaleerd hebben zien liggen voor 16.95 en 18.95, herkennen ongetwijfeld de kwaliteit. Want deze Bel-O-Fast over hemden in streepdessins, worden als dc topklasse In de nieuweherenmodeonderdlverse merken gebracht. Maar morgen begint de verkoop als speciale ainbfedlng van de zelfde overhemden, maar nu voor nog géén tien gulden. r Advertentie LM.) Betere kleding li) Nederland Kattenburs sinds 1S5S TAFELTENNIS VLAARDINGEN, dinsdag. Op de internationale visserijtentoonstelling Sch. 64 „Rijk is de Zee", die van 17 tot en met 29 juli 1964 in de nieuwe Schevenlngs© vi5afslag zal worden gehouden, zal vrij wel het gehele Nederlandse toeleverings- bedrijf.voor ae visserij vertegenwoordigd zijn. Dit houdt in, dat de expositie een kom pleet overzicht zal geven van wat op het terrein van scheepsmotoren, radar, radio navigatiemiddelen en industriële verwer king van visprodukten actueel is. Het is de bedoeling, dat de bezoeker* van de tentoonstelling zoveel mogelijk apparatuur in werking zullen zien. Er zal daartoe on. van Radio Holland een. komplete radarinstallatie in bedrijf zijn. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze shawls, die U dat prettige luxe gevoel geven, In vele modieuze kleuren en prachtige <dA dessins, B fovf voor Ér Cifn tel. of 3thrift, but. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Bel-O» Fast (niet strijken) overhemden. In streepdessins, fn de maten 36 t/m 43, 'AAI voor APOTHEEKDIENSTEN Apotheek 't Gouden Hert, St, Liduina- straat 58. f. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: dagelijks 10-17, zondag 12.3017 uur: „Salon van de Maas steden". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: De laatste aanval. Monopole, Gesloten wegens verbouwing. DIVERSEN Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Bijeenkomst Bond van Oua-strijders. Tivoli, 8 uur; St. Nicolaasleest Sted. Gym nasium. Bt Vriendschap, 730 uur: 5t. Nicolaas leest Bejaarden ver. KetbeL SCHIEDAM, dinsdag. De Alg. Bond van Bejaarden, sfd. Schiedam houdt op maandag 9 december de jaarlijkse St. Nicolaas-bijeenkomst in Musis Sacrum Toegangsbewijzen kunnen worden afge haald in het z.g. Blauwhuis, L. Nleuw- slraat 181 op donderdag 5 december van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur. Eerst bij Coja kfjken. Was machines va J 90.—. 15-30 korting. Ook markmachlne*. Showroom Coja. Lange Ha-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1