J, Villerius verwacht enorme omzet T Ven RADIO Voor extra-plezier grote collectie fopartikelen Voorbereid op levering aardgas Spanning in school tafeltennistoernooi Kersttoernooi klaverjassen P. Th. J. Kuyer benoemd in Den Bosch j Afscheid bij Gem. Werken Mr. Roelants Ridder OON N Ie^roiÜ^ A. Zuidgeest wint in A-groep Burgerlijke Stand TAXI? EUROTAX '69,460 Onderscheiding voor F. Ie Pair Auto verleende geen voorrang Kerstbomen-afval Jongen valt van autobumper m Een toverwoord de wasautomaat Asbest tymdzOOGMTS Achttien1 Ongevaarlijk Rotjes Oude jaarsgrollen Onze prijzen blijven laag Gemeente-archivaris Opening clubhuis van Ursus Jongens schoten op schoorsteen Uit kelders gestolen voorwerpen terecht Waterleiding sprong bij Sportparkbrug Or ize prijz ijverrlai :en 39 Ni eu w j aarsreceptie burgemeester Peek „EDDY" NAAR SCHIEDAM???? DE JAGER KOMT U BOVEN DE LOONGRENS? DE JAGER DE JAGER DE JAGER llf I MANNEN HERENKLEDING L. Kroon en H. v. d. Berg (Advertentie l.M.) THEATER DE MACHTSSTRIJD TUSSEN ACHILLES EN HECTOR DE SCHRIK DER SIOUX DE IJZEREN HANDSCHOEN De dagen worden korter DE JAGER Broersveld 105 MEER KEUS BETERE PASVORM Fotografie „HET ZILVEREN KRUIS" VERSTANDIGE MENSEN Ga naar De Jager Broersveld 105 #11 #1 |M. 120 na ot ja nos vrijdag 27 december 1963 - pstg. 5 Rotjes, duivelsbommen knallen nieuwe jaar in (Advertentie IJW.) de aflefnfetwgte «indt U by 1e MfddeflandsTPaaf 72 Aert van Nesstraat 38 (Van een onzer verslaggeefsters) Rotjes, trekbonimetjes, vuurpijlen, duivelsbommen, zevenklappers, gillende keukenmeiden en nog veel meer soorten vuurwerk zijn op het ogenblik weer het gesprek van de dag bij de jeugd. Met Kersmis is reeds veel verkocht, maar nu komt de grote stroom pas goed. De heer J. H. Villerius, eigenaar van de fecstartikelenzaak „Het Masker" op het Broersveld in Schiedam en zijn vrouw hebben hun handen vol. Op Oudejaarsavond is het zelfs zo druk, dat de mensen huiten in de rij staan om toch maar enige springstof te bemachtigen. Er staan die dag dan ook acht mensen in de winkel om iedereen te helpen. De heer Ville rius is als het ware temidden van het vuurwerk geboren. Zyn ouders stonden vijftig jaar geleden, terwijl de komst van de heer Villerius met spanning werd afgewacht, op de Hekelingse kermis en verkochten daar vuurwerk. <de. „Zo hebben we kamervuurwerk. Dit Advertentie l.M.) wok kskunpio adv/es, muvmvK npor oixw HOOGSTRAAT St T£L:6»aiA - SCHIEDAM S-" SCHIEDAM Hoewel het de vrijdag1 gemeente Schiedam nog steeds niet be- tafel plaatsen en het stokje aansteken. Met een luchtdrukknal vliegt het uit el kaar, waarop een werveling van serpen tines. confetti, een hoefijzer en een zwijn te voorschijn komt. De naam: een ver- rassingbom. Een bijzonder leuk resultaat bereikt men met een pilletje, dat men in een glaasje wijn of iets dergelijks doet. Het pilletje opent zich en wat komt ervoor in de plaats? Een worm, die door het vocht drijft. De meeste mensen zullen het niet meer lusten, maar wanneer men rustig doordrinkt en het „beest" in de mond krijgt, zal men tot de ontdekking komen, dat het een doodgewoon ouweltje' is. Bij de bitterballen hoort mosterd. Heel onschuldig ziet het potje eruit. Wanneer men echter een likje wil nemen en de dop van het potje schroeft komt er een enorme gil uiteen soortharmonika-achtig beest, dat zich omhoog kronkelt. Nee, men hoeft zich beslist niet te vervelen op oudejaarsavond, die de neiging heeft veel langer te lijken, dan andere avonden. Erkend Ziekenfonds-leverancier SCHIEDAM, vrijdag. Het kerstcon cours dat door de Schiedamse Bedrijfs Klavcrjas-Conipetitie in de kantine van Excelsior is gehouden was wederom een root succes: alle plaatsen waren bezet. Voorzitter J. Th. de Jager heeft hier in lijn openingswoord de voldoening over uitgesproken. Doch over de eigenlijke competitie van de SBKC maakte hij zich wél zorgen. Dit jaar zijn geen wedstrij den gespeeld kunnen worden wegens ge brek aan deelname. Daarna is sportief gestreden om de eer. Eaar zeker ook om de vele prijzen als rollades, kippen, kerstkransen, worsten, irentebroden en rookgerei. De uitslag is: 1. Moonenv. Leeuwen U9I pnl; 2. M. GoedcrsZonneveld 4473; Ahr en mevr. Mos 4356: 4. P. Oomen— I fasering 4332; 5. P. de JongMulder 1 CM; 6. mevr. Chambaniahr Schaap CS; 7. hr en mevr. De Roo 4278; 8. De üeuverDe Reuver 4249; 9. J. Lemme Prein 4230; 10. J. de JagerW. Bos 4212 11. M. v. d. WindJ. Zagwijn 4206; 12. r. 4. SteenDe Jong 4202; 13. mevr. Hoek -Chr. Hoek 4178: 14. LuytjesKonings 975; 15. HeezeZwaan 4167; 16. Dinke laar—v. d. Kraan. In de zaak Is al het vuurwerk netjes gesorteerd achter de toonbank in asbesl- bakjes tentoongesteld. Die asbestbakjes zijn verplicht. Een aantal jaren geleden heeft de eigenaar van Het Masker een speciale hinderwetsvergunning van de politie gekregen, wat inhoudt, dat hij in plaats van de gebruikelijke vijf kilo springstof niet minder dan vijftig kilo mag verkopen. Een vereiste was dat hij zich een speciaal schuimblusapparaat en een ijzeren kluis moest aanschaffen. Veel kan er echter niet gebeuren, van-t wege de asbest. Wanneer iets in zo'n bak je gebeurt blijft het daartoe beperkt. „Je hoort waarschijnlijk een enorme gil, maar daar blijft het dan bij", zegt de heer Vil lerius. De ijzeren kluis staat op het buiten plaatsje achter de winkel. Een groot bord met het opschrift „VUURWERK" is aan de buitenkant bevestigd. De heer Ville rius heeft echter niet de volle vijftig kilo in huis. In de kluis is een gedeelte aan wezig. wat beetje bij beetje in de winkel wordt aangevuld. De rest zit in een j ijzeren kluis onder de grond in Vlaardin- gen. Het vuurwerk, dat de heer Villerius verkoopt, is rijksgoedgekeurd. (Advertentie l.M.) die aan „EEN GOED PAK* denken Scnieoam Hoogstraat 1*4 SCHIEDAM Geboren: Suzan, d.v. F. Heukers en M. Schmcil; Ynze A., z.v. A. van der Laan en M- Jongste; Willem, z.v. L W'ittebol en L. de Penning; Peter, z.v. Vellinga en S. Winterswijk; Robertus J-, z.v. M. J. Bransz en R. van de Fa- 'oordt; Marcel F., z.v. J. W. Muller en A. van der Burg; Petrus H„ z.v. P. H. Bockkom en M. P. van den Bosch; Ro bert, z.v. H. de Groot en A. J. van Bochovc; Hcndrikus, z.v. H. Plugge en B. van Gogh; Robertus, zv. H. M. G. S'-eens en J. M. Simons; Hendrik, z.v. M. de Wolf en 3. W. den Hartog; Antoi- nctta L. M„ d.v. L. J. M. Holierhoek en L L. M. Sonnemans. Overleden: C. Ruijgrok. 84 j.; B. Kel- Mr, 80 j.; J. B. Wasman, 73 j. tA itrerTentie I M.l - i TELEFOON APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41. BIOSCOPEN fwssage, 2 en 8.15 uur: Alleman. Monopolc, 2f 4.15, 7 en 9.15 uur: „De machtsstrijd tussen Achilles en Hector e. DIVERSEN ^'ed. Museum, 8.15 uur: Quadro Amster dam. Concert. Soc. Belangen, 7.45 uur: Werkende Jeugd. Bezinningsavond. „Wy mogen geen vuurwerk aan kinde ren ouder de achttien jaar verkopen. Ais i ze toch in de winkel komen zeggen wc, haal je vader maar of je grote broer. Zo maakten we vorige week iets leuks mee. Er kwam een ventje van zes jaar heel parmantig de winkel binnenstappen. Hij legt een tientje op de toonbank en zegt: münheer voor de tien gulden vuurwerk alstublieft. Ik zei tegen hem: jochie hoe oud ben jij? Ik ben zes, is het antwoord, j Ja, maar dan weet je toch dat je gecnf vuurwerk mag kopen. Jawel, zegt hij, met j zün handen op zijn rug, maar het is voor, mijn grote broer van 21". Ik had er zo wel een foto van willen nemen, zegt de' heer Villerius vertederd. „Ouders moeten zo verstandig zijn, dat ze de kinderen geen vuurwerk in handen geven. Dan gebeuren er ook geen onge lukken. Vuurwerk is beslist niet gevaar lijk", de heer Villerius herhaalt het nog eens nadrukkelijk, „mits men het niet in handen van kinderen ge<ft en mits men de gebruiksaanwijzing, die op ieder stuk vuurwerk aanwezig is, opvolgt. Laat nooit een stuk vuurwerk, hoe klein het ook is, in de kamer ontploffen, i want dit kan brand veroorzaken. Nog een waarschuwing. "Wanneer het lontje is verbrand, is het uiterst gevaarlijk om het weer aan te steken, want het vuur werk explodeert dan in de meeste geval len vrijwel onmiddellijk. Verstandige ouders kopen het vuurwerk zelf en ste ken het ook zelf af." Het goedkoopst zijn de trekbomme- tjes: zeven cent. Vuurpijlen zijn er tot 4.50 toe. Het hardst gaan de rotjes. Ze gaan in grote hoeveelheden de deur uit. Iets nieuws dit jaar is de regen boog! Wanneer het voorwerp ontstoken is, komt er een regen van vuur in de kleuren van de regenboog te voorschijn. Knetterfonteinen zijn ook erg in trek: Een enorme massa sterren, wanneer het lontje is aangestoken. Gillende keukenmeiden doen het nog steeds. Kanonslagen in diverse uitvoeringen en alle mogelijke vuurpijlen worden goed verkocht. De vuurpijlen hebben dit jaar allemaal nieuwe namen ge kregen: Irene, Beatrix, Astrid en Moon- liner. Deze gaan de lucht in en komen in kleurige ballen weer naar beneden. Elektrische zwermers slaan wit vuur uit en maken een sissend geluid. De namen staan keurig vermeld op de bakjes. Om verwarring te voorkomen sommige soorten zijn iets groter staat er vaak iets bij. Bijvoorbeeld: lichte en zware zevenklapper; extra zwaar kanon, zwaar vuurkanon, dubbel-slag-luchtka- non, ronde vuurkanon, superkanon. Ja, er is werkelijk van alles te krijgen. De prij zen verschillen niet veel met die van vorig jaar. Op de vraag of de omzet dit jaar groter zal zijn dan vorig jaar antwoordt de heer Villerius: „Ja, veel groter. Dat venvacht ik tenminste. In Schiedam wordt veel vunrwerk verbocht en dit jaar waar schijnlijk nog meer. De mensen geven nu eenmaal gemakkelijk geld uit. En het lijkt wel of dit ieder jaar toeneemt. Mis schien is dit te wijten aan de welvaarts staat, waarin we leven. En mijn zaak loopt goed. Uit het hele Westland komen mensen hiernaartoe om vuurwerk of feestartikelen te kopen. Vorige week was er zelfs iemand hele maal uit Breda vandaan om speciaal bij mij vuurwerk te kopen." Behalve vuurwerk voor het oudejaar heeft de heer Villerius een uitgebreide collectie schertsartlkelen voor de oude- jaarstafel: ruim vierhonderd verschillen- Advertentie t M Ai zweert U bij de beste ge voerde lederen handschoen... al bent U gewend er tien gulden of nog meer voor uit te geven... Uw handen kunnen nooit war mer zijn dan gestoken in deze gevoerde leder-Vinyl hand schoenen. Leder-Vinyl herenhand schoenen, een opzienbarend product van de laatste jaren. Niet te onderscheiden van echt leer, een genot bij strenge koude... waterafstotend (ideaal voor de brommers)... soe pel en elegant voor een prijs, die dit jaar nog onmogelijk leek, nu per paar voor nog géén drie gulden. Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze heerlijk warme gevoerde leder- vinyl herenhandschoenen, in de kleuren grijs en bruin en in alle maten, per paar Voor Gien tel. of schrift, best SCHIEDAM, vrijdag Drs. P. Th. J. Kuyer, gemeente-archivaris van Schie dam, heeft de benoeming aanvaard tot gemeente-archivaris van 's Hertogen bosch, waar hü de opvolger wordt van dr. L. Firenne. Met ingang van een nog nader door b. en w. vast te stellen datum zal hem eervol ontslag uit zün functie te Schie dam worden verleend. Drs. Kuyer, die Rotterdammer van ge boorte is. werd in februari 1954 benoemd tot gemeente-archivaris van Schiedam, als opvolger van dr. Van der Poest Cle ment. Tevoren was hij wetenschappelijk archief-ambtenaar te Den Haag. Naast zijn werkzaamheden op het ar chief. was hij uit hoofde van zijn functie ook lid van de commissie voor 't Stedelijk Museum. Vele andere functies zijn door hem bekleed. Hij is lid van de Bestuurs raad van de Stichting De Schiedamse Gemeenschap en lid van de redactie van het maandblad; hij was bestuurslid van de St. Willibrordus Stichting voor katho liek lager onderwijs en bestuurslid van de r.k. Openbare Leeszaal en Bibliotheek St. Luldina. SCHIEDAM, vrijdag. Voetbalvereni ging Ursus gaat vanavond met een fees telijk tintje de uitbreiding van het club huis in Harga in gebruik nemen. b. en xv. het noodzakelijk een begin te ma ken met het zeer omvangrijke werk dat de toekomstige levering van het aardgas met zich medebrengt. Het werk zal toch al in een betrekkelijk korte periode moe ten worden voltooid, hetgeen door de be perkte personeelbezetting een zware taak zal zijn. Daarnaast moet er rekening mee gehouden worden, dat stagnaties in de uitvoering kunnen optreden, waarbij ver meden moet worden dat het werktempo geforceerd wordt, daar dit een verhoging van de kosten betekent. Volgens voorlopige berekening zal het ombouwen van de toestellen bij de ver bruikers gemiddeld honderd gulden per aansluiting kosten, terwijl een zelfde be drag nodig zal zijn voor de voorzieningen aan het leidingnet. De gemeente zal zo rond vier miljoen gulden moeten inves teren. Dit komt overeen met de normen die landelijk worden gehanteerd. Ver wacht wordt, dat de N.V. Gasunie in deze kosten zal bijdragen, doch waarschijnlijk voor niet meer dan vijfentwintig procent zodat voor zover thans te bezien is, drie miljoen gulden voor rekening van de ge meente komt. Aldus delen b. en w. aan de raad mede. Dit totale bedrag zal bij gedeelten aan de raad worden gevraagd; voor de eerste aanpak wordt nu een kre diet van 100.000,gevraagd. In de eerste plaats zal het leidingnet op lekkages moeten worden onderzocht. Het aardgas is n.l. in vergelijking met het huidige stadsgas tweemaal zo sterk ge concentreerd en wordt onder een drie maal zo hoge overdruk gedistribueerd, zo dat de lekverliezen tol het zesvoudige kunnen oplopen. Ten einde de lekken beter te kunnen opsporen, zal het gas thans reeds „geodo- riseerd" worden, waarvoor de benodigde apparatuur moet worden aangeschaft. Te- j gelijkertijd zullen de leidingverbindingen, i die b.v. door andere xverkzaamheden bloot komen te liggen, worden gedicht in overeenstemming met de eisen, die het aardgas stelt. Voorts dienen nu reeds de organisato rische maatregelen te worden getroffen om de ombouw straks zo vlot mogelijk te doen verlopen. In dit verband moet wor den gedacht aan de inrichting van xverk- I ruimten, de aanschaffing van materialen I en de bestelling van speciale gereed- I schappen en apparatuur. I De werkzaamheden zullen in vele op zichten een incidenteel karakter dragen en zullen zonder al te veel onderbreking kunnen worden verricht. SCHIEDAM, vrijdag. Twee verdien stelijke ambtenaren van de Dienst voor Gemeentewerken zijn vanmorgen tijdens een bijeenkomst in de vergaderzaal van het kantoor van genoemde dienst gehul digd, nu zij de dienst met pensioen gaan verlaten. Het zün de heren L. Kroon, hoofd-opzichter A bij de Flantsoenen- i dienst, en H. van der Berg, magazynmees- ter lc klas by de afdeling Bestrating, j Voor de heer Kroon was het in zekere zin zelfs een jubileum, want op 21 decem- ber van dit jaar was hij 45 jaar in dienst 1 bij de gemeente Schiedam. De wethouder x-an Gemeentewerken, de heer W. van Schooneveld, heeft beide functionarissen hartelijk toegesproken, waarna ook de directeur, ir. J. C. Broeijer, het woord voerde en de verdiensten van beide scheidenden schetste. Tenslotte xver- den zij ook nog toegesproken door hun directe chefs, de heren J. J. Schipper en H. Jongepicr, die namens de afdelingen ook cadeaus en bloemen aanboden, even als door de heer L. M. van Damme na mens de personeelsvereniging. De heren Kroon en Van der Berg heb ben bedankt voor de vriendelijke woor den en de geschenken. SCHIEDAM, vrijdag. Mr. H. A. M. Roelants, die vandaag het feit viert dat hij veertig jaar geleden werd opgenomen in de directie van de N.V. Kon, Ned. Boekdrukkerij H. A. M. Roelants, is be noemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Tijdens een bijeenkomst van het personeel in „Europoort" heelt vanmor gen burg. mr. J. MV. Beek dc jubilaris per soonlijk de versierselen van het Ridder schap opgespeld. Mr. Roelants is lid van de Ned. Orga nisatie van Tijdschrift Uitgevers cn van het bestuur van de Stichting Ned. Export Combinatie. Ook plaatselijk heeft de heer Roelants tal van activiteiten ontplooid, xvaarvan we slechts noemen: lid van de gemeenteraad in de perioden 1934/1935 en 1945/1946; secretaris van het College van administrateuren van het Fonds herkom stig van het Oude Manhuis; commandant van de Schiedamse Burgerwacht; lid van het bestuur van de stichting „Polyantha"; lid van de bestuursraad van de Schie damse Gemeenschap. Tijdens de bezettingsjaren heeft hij een belangrijke rol in het verzet gespeeld. Bij hem xverd „Het Parool" gedrukt. Na dc bezetting xverd hij tijdelijk belast met de leiding van het plaatselijk politiekorps, samen met de heer J. H. van Veen. SCHIEDAM, vrijdag. De heer Fran- ciscus le Fair, kapitein op de sleepboot „Wilton-Fyenoord H", viert vandaag zijn veertigjarig jubileum bij de Dok- en WerI Mij. Wilton Fyenoord te Schiedam. Aan de heer Le Pair die op 9 augustus 1904 in Rotterdam xverd geboren maar thans aan de Mgr. Nolensiaan 255 in Schiedam woont is wegens langdurige en trouwe dienst de ere-medaille in brons, verbon den aan de Orde van Oranje-Nassau toe gekend. Tijdens een in de kantine van W.F. be legde huldigingsbijeenkomst heeft burge meester mr. J. W. Peek de jubilaris hét ereteken uitgereikt. SCHIEDAM, vrijdag Een genoeg, ljjke, sportieve sfeer en spannende fi nalepartijen hebben het Sc. icdamsc schooltafeltennistoernool 1963 geken merkt, dat maandag en dinsdag j.I. in de Koopmansbeurs is gebouden. De ruim honderd deelnemers hadden ook een flink aantal schoolgenootjes en supporters mee gebracht, waardoor het aan aanmoedf gingen voor de favorieten niet heeft ont broken. De 16-jarige A. Zuidgeest werd na een zeer goede finale kampioen van de A-groep. C. van Koetsveld won de be ker der 15-jarlgen, R. Schewe nam die van de C-groep (14-jarigen) mee naar huis en N. x-an Slobbe tenslotte xverd de kampioen van de jongste groep deel nemers. BU de meisjes xvas het Cockle Montfoort die zich duidelük de sterkste toonde. Deze Cockie Montfoort (Willem de Zwij- gerschool) behaalde namelijk in de finale een duidelijke 2117 2115 zege op haar schoolgenote T. Groenendijk en eindigde daarmee op 5 punten. Na haar volgden in dc eindrangschikking T. Groenendijk, L. Oranje en J. Steenbergen, elk met drie punten. De A-groep van de jongens bracht twee halve finales, waarin leden van de ver eniging TSF zich duidelijk de sterksten toonden: René Timmer had weinig moeite met J. van Meggelen en A. Zuidgeest won duidelijk van M. Frey. De finale bracht dus twee scholieren van het Sted. Gym nasium, twee TSF-teamgenoten én txvee hechte vrienden tegen elkaar, wat alle maal niet verhinderde, dat in die finale verwoed om de hoogste eer werd gestre den. Na een zeer spannend verloop toon de, min of meer tegen de verwachting in, Aad Zuidgeest zich, met 2116 2321 de sterkste. Het verlie'zerstoernooi van deze groep werd gewonnen door L. Bakker van de r.k. LTS. die in de finale A. Ree dijk geen kans gaf. De B-groep halve finales xvas een aan gelegenheid van txvee scholen. C. van Koetsveld (St. Liduina Lyceum) versloeg schoolgenoot V. Ronteltap en B. Janse (r.k. Ulo Jozef) dolf het onderspit tegen zijn schoolgenootje G. Wigmans. Twee Service-leden waren het, die elkaar trof fen. in de finale, waarin het Lyceum aan het langste eind trok: met 2112 2523 won G. van Koetsveld na een partij, die vooral in de tweede game spanning te over gaf. Bij de verliezersgroep B won B. van Rossum met 219 2116 van M. Castelijns. De C-groep bracht drie leden van Ser vice en één van TSF in de halve finales. Johnny Buyk (Pr. Irene Ulo en TSF-er) bracht het tot een finale-plaats door een overwinning met 2112 2114 op L. Ja cobs (r.k. Ulo Jozef)maar de eerste prijs was niet voor hem weggelegd. R. Schewe van de r.k. LTS en Service-lid. die zijn clubgenoot W. van Gelderen uitschakelde (2112 2118), bleek namelijk ook in de finale de sterkste, zij het pas na een bij zonder spannende strijd (2116 2119). De verliezersgroep C xvas duidelijk voor R. Ruts van de r.k. LTS, die met 218 218 A. Kouwenhoven van de W. do Zwijgerschool sloeg. Tenslotte de groep van de jongsten, groep D. In de halve finales plaatsten zich G. Bronsgeest en A. Broeren gewonnen door G. Bronsgeest H. Kreischer en N. v. Slobbe, xvelke halve finale N. van Slobbe als winnaar te zien gaf. Laatst genoemde, lid van Service cn r.k. LTS- scholier, xvas in dc finale zoveel sterker dan zijn tegenstander/clubgenoot, dat van strijd geen sprake was (218 215). De verliezersgroep D bracht N._ van Huiho ven van de r.k. LTS als winnaar op G. van Schijndel. Precies volgens schema kon de heer J. D. Degreef (TSF) namens de-wedstrijd leiding (samen met J. Clazing, Service) de prijzen uitreiken. Daarbij dankte hij de meewerkende instanties als de ge meente, de Schiedamse Gemeenschap en niet te vergeten schoolhoofden en deel nemende scholieren. De heer J. C. Bron- neman dankte op zijn beurt de organisa toren namens de gemeente. SCHIEDAM, vrijdag Op de kruising Vlaardingerdijk - Troelstralaan reden woensdagnacht om twaalf uur de auto van de heer D. v. H. en de scooter, be stuurd door de heer H. S. uit Heerjans- dam, tegen elkaar, doordat de auto geen voorrang verleende. De heer S. en zijn vrouw vielen op straat. Mevrouw S. klaagde over pijn in de rug en is voor onderzoek naar het gemeenteziekenhuis gebracht. Beide x'oertuigcn werden be schadigd. SCHIEDAM, vrijdag Van de overge bleven kerstbomen in Schiedam zijn er liefst 900 naar de V.A.M. aan de Over- schieseweg gebracht, om tot compost te xvorden verwerkt. SCHIEDAM, vrijdag Twee jongens van veertien jaar, M. O. en G. B. van de Lange Achterweg, schoten met een lucht drukpistool op de schoorsteen van het bloemenmagazijn Rosa. In plaats van do schoorsteen raakten zij het raam. xvaarvan een ruit brak. Het pistool is hen afge nomen. SCHIEDAM, vrijdag Door middel van valse sleutels zijn in de afgelopen tijd uit de kelders van de Dura Coignet woningen in de M. C. M. de Grootstraat, de J. C. van Marckenstraat, de Ch. Th. Sturkstraat en aan de Parkweg een groot aantal voorwerpen weggenomen. De eigenaars kunnen zich zaterdag tussen 10 en 12 uur en 14 en 16 uur vervoegen aan het hoofdbureau van politie en na het doen van aangifte van vermissing hun eigendommen terug krijgen. SCHIEDAM, vrijdag Bij de Sport parkbrug sprong woensdagmorgen om hall negen een waterleiding. Het water liep over de weg. Het rijwielpad is afge sloten voor het verkeer, wegens verzak king. SCHIEDAM, vrijdag De tienjarige Rudolf M. stond woensdagmorgen om half twaalf achter op de bumper van de auto van zijn vader om de bumper in evenwicht te brengen. Doordat plotseling de motor van de wagen, die niet wilde starten aansloeg viel het jongetje op straat. De heer J. Z. die met zijn bestel auto de wagen van de heer J. M. wilde opduwen, kon nog net uitwijken. Met een hersenschudding en een hoofdwond werd Rudolf naar het gemeenteziekenhuis ge bracht. Morgen begint de verkoop van een grote partij" keperflanellen herenpyjama's, die in de winter beslist géén luxe zijn, maar nu voor' een ongekend lage prijs. Herenpyjama's van een pracht kwaliteit sterke Twentse keper flanel met fantaste-kraag en manchetten; Heerlijk warme pyjama's fn royale maten, koopt U nu voor nog géén zes gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze keperflanellen herenpyjama's in de maten48c/m56ende kleuren grijs en blauw, vo< Cock van der Tuyn. de bekende oud- internationaal en tevens de bekende rechtsbinnen uit de kampioensploeg van Hermes-DVS is geslaagd voor het trai nersdiploma C van de KNVB. Onze stad genoot is momenteel oefenmeester van DHS. Gein tel. of schrift, best. SCHIEDAM, vrydag. De burgemees ter van Schiedam en mevrouw Peek- Linthorst zullen op nieuxvjaarsdag van 12.00—13.15 in de auia van het Stedelijk Museum recipiëren. H00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL 68808 Vrijdag, zaterdag 2, 4.15, 7, 9.15, zondag cn nieuwj.dag 7, 9.15. maandag 2 en 8 uur, oudejaarsdag 2 en 7 uur FORDON MITCHELL - JACQUES BERGERAC in een film vol opgezweepte hartstochten en genade loze strijd Première Schiedam Eastmancolor Zondag 2 en 4.15 DENNIS MORGAN 14 jr. Duizenden roodhuiden in de grootste slag ooit in het "Wilde Westen geleverd Technicolor Nieuxvjaarsdag 2 en 4.15 ROBERT STACK - URSULA THIESS 'ïi Groot avontuur in kleuren a.l. Er doen geruchten de ronde, als zou de voetbalclub van Ariëns Oliebronnen N.V., onder de naam Axol Eddy hebben aangezocht, om in het voetbalseizoen de naam van deze ploeg hoog te houden. Reeds a.s. zondag zal op de terreinen van Ariëns Oliebronnen in het Sterrebos in de wedstrijd Arol,tegen Chelsea' (Engeland) het doel worden verdedigd door de crack. Tevens heeft Ariëns alle arbeiders toegezegd een gra tis toegangsbewijs voor alle nog te spelen interland wedstrijden. De arbeiders zullen gebracht en gehaald worden in eigen touringcars van de N.V., waarin een vaste bar is aangebracht waar tevens ook gratis cho colademelk en sigaretten worden verstrekt. Alleen als er interlandwedstrijden buiten het BENELUX- gebied worden gespeeld, gaan de arbeiders per ge reserveerde trein daar anders de reis per touringcar te vermoeiend zal zijn, want („aldus onze pasvorm professor") dan kan men beter gaan lopen. Immers, die speciale pasvormschoenen, welke bij Ariëns Schoenenhuis, Broersvest 54, verkrijgbaar zijn, loopt u uren zonder vermoeienis te voelen en uw kinderen die krijgen een originele EDDYINDOEL ballon, he lemaal gratis!! Maak het thuis gezellig met een nieuwe verlichting van Wij garanderen u de grootste collectie van Schiedam en altijd lagere prijzen. SMR UCPW» wyoE p»> H0CGSTR..86 TEL:68981 Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K van Vuuren. Hoogstraat 106 Wenst u een goede en voordelige verzekering tegen de kosten van ziekenhuis- en sanatoriumverpleging, specialistische hulp enz.? Vraagt dan vrijblijvend inlichtingen en folder aan DE STICHTING afdeling Vlaardingen, kantoor: Schiedamseweg 10, Vlaardingen, telefoon (01898) 37 03. Deze stichting is een sociale instelling en beoogt geen xvinst. ruilen nu hun T.V. in. Nu nog forse prijzen De hele nieuwe Firato Radio- en T.V.-collectie op de bovenetage. Ga eens bij kijken. Een mooie collectie reeds v.a. ƒ6.p. w. Zonder vooruitbetaling. Broersveld 1»5, Schiedam. Jl (•vol/' "V.'1' iV pijs,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1