dus. na rust in goede vorm. wint van HMSH met 4-1 Rode kool zonder kindjes en sinaasappelen voor je man T uintmis jes-misère in „Thurlede55 PPSC haalt krappe 4-3 zege op ASWH Spanning bij jeugd is terug Ondanks kou en uitverkoop vaste klanten voor kramen Geen vat op aannemer Wie heeft iets verloren AGENDA Schiedam en DRZ blijven in de kop VOETBAL IN SCHIEDAM Koude douche voor SVDPW Juliana-heren vergroten de voorsprong Plannen voor Middenstands- beurs Lassie op brommer Gezellige gesprekken op Schiedamse markt Aangeredene overleden Auto bij botsing omgeslagen Radio's gestolen Nog steeds niet alle geplaatst! ZATERDAGVOETBAL mannen e mvm. Roker rijdt tegen verkeerszuil Af cl. Rotterdam Esperanto-agendo Geen uitweg DHS-HMSH 4-J G ermin al- S VDP W 6-1 Postel uiven-Excels. 0-0 ForeholteSFC10 Concert Politie Muziekgezelschap Film Delta-werken in Sted. Museum maandag 3 februari 1964 - pag. 6 jy (Van een onzer verslaggeefsters) BU mü moei u komen, mevrouw. ïk heb rode kool zonder kindjes. Sinaasappelen voor je eigen man, hebt u geen man! Dan kunt u toch hier kopen. Hoeveel kilo mevrouw? Wat zegt u, niet van die kleine peentjes? Nou, dan doet u er twee aan mekaar, hebt u ook een grote. T> moet niet zo chagrijnig wezen. Bent u dat ook voor uw man? Nee toch zeker? Wat, u nok al peen? Ja, een peentje gaat er altijd wel in. Goed 20, mevrouw, twee kilo uien. Kan u weer een tijdje eten voor drie heitjes". Deze stortvloed van woorden komt uit de mond van de marktkoopman W. P A- Govers (24), die 00b in Rotterdam op de markt staat, maar die we aan troffen OP de vrijdagmarkt op het Broersveld. De heer Govers heeft altijd zijn vaste klanten. Sat is niet verwonderlijk, wan neer men hem hoort praten. Hij weet de mensen met zijn opmerkingen bezig te houden en heeft altijd zijn woordje klaar. „Ja," zegt hij' 2eïf. „mijn mond staat de hele dag niet stil". Dc heer Govers is in het vak opgegroeid, want reeds op zijn veertiende jaar stond hij samen met zijn vader in de groenten- en fruitkraam op verschillende markten. Dan vervolgt hij zijn „one-manshow" weer. Ziuarte Willem „Als je maar niet van de belasting hent, dan kun ie vragen wat je Wilt", zei de heer Willem boekhorst (53), bijgenaamd Zwarte Willem. „Maar dat begint nou al grijs te worden", wijzend op zijn haar. On dertussen helpt Zwarte Willem zy'n klan ten, die bij hem bananen, sinaasappelen en mandarijnen kunnen kopen. H(j is een echte standwerker, die als er een groep mensen om hem heen staan zijn waar gaat afprijzen. „Ik wil bananen hebben, een beetje flinke", zegt een klant „Nou ben je zo'n klein wijfie, waarom moet je nou van. die grote hebben. Kijk vrouwtje en bedankt", zegt Willem. Een volgende klant: „Zijn ze zoet meneer?" „Honmg. mevrouwtje. Je man gaat van de drank af, als hij die sinaasappelen eet," Op de vraag hoe lang hy al op de markt staat, zegt de heer Lookhorst: „Nou, dat weet ik niet meer, ik had m'n korte broek nog aan. Maar dat is al zo lang geleden". Behalve in Schiedam, staat hij ook in Bot terdam. Eerst ging hij ook wel naar Lim burg en Groningen, maar dat is nu te ver. Hoe het met de verdienste gaat in de kou?" Ach, wat zal ik u zeggen, een kin derhand is gauw gevuld. We mogen dit jaar niet mopperen. Vorig jsar liep ieder een hier in de steun. „Terwijl hij staat te vertellen, rolt de heer Lookhorst de man darijnen in zijn handen. Waarom hij dat doet? „Om ze groter te maken, natuurlijk. stoft toch thuis ook dc boel af?" Geen last Mevrouw A. J. van Wensveen-van der Waarde (53) en haar zuster mevrouw M. Havermans-van der Waarde (54), die als twee druppels water op elkaar lijken, han delen In textiel. Zij ondervinden geen last van de uitverkoop in de winkels. Dit enigszins verwonderlijk, omdat vlak voor hun kraam in de winkels de goederen sterk staan afgeprijsd, „Dat komt omdat wij ome vaste klanten hebben en boven dien verkopen we eerste klas goed", zegt de oudste van de twee. De mensen willen goede dingen. Ze vragen bijvoorbeeld een mooie onderjurk. Die heb je dan niet bij je. Dan zeg Je dat jc hem de volgende week meebrengt. Nee, wy mogen echt niet mopperen. We maken ook wel nare dingen mee, daar niet van. Zo stond een. poos gele den een moeder met een zoontje van on geveer zes jaar voor de kraam. Een heel net stel, zo te zien. Het was erg druk en ineens zag ik dat jong een stapel hemd- jes voor ztfn buik nemen en ermee weg lopen Ik ga erop af en zeg, hé deugniet, wat doe je daar? "Waar is je moeder? Daar, zegt hij en wijst op de dame, die tegen hem zegt: mag je dat doen? Nou, dat kind kijkt haar aan met een blik in zijn ogen van: ik moest het toch doen?" Mevrouw Van Wensveen heeft veel mee. gemaakt, want zij werkt al vanaf haar elfde jaar in de textiel, eerst in winkels, later op de markt Ook staat zy wekelijks op de Maashavenmarkt in Botterdam. Je kunt heter wat roepen, wat ze niet ver staan, want dan gaan ze prakkizeren. Om een voorbeeld te noemen: Lassie op een bromfiets. Dan denken de mensen, ivat is dat en dan komen ze kijken, „De hobby artikelen gaan hard. De mensen kopen foto's alsof ze niets kosten. Bijzonder goed gaan op het ogenblik de speldjes met auto merken. Want zo zegt de heer Stoffels: „Eigen lijk mag ik het niet zeggen, maar alle hobbymensen zijn een soort maniakken. Als zo'n hobbyman merkt dat zyn buur man vijf speldjes meer heeft dan hij, moet en zal hij koste wat het kost nog meer hebben dan zyn buurman „Foto's van filmsterren, gaan altijd. Iedere week ko men er nieuwe uit. die de heer Stoffels zelf aanvraagt bij de fotopersbureaus. Zo heeft hij een tijd geleden 2elf Ivan hoe ge lanceerd. Dan gaat hy zyn klanten weer helpen en roept: „El, El, Elvis Presley." Z Y/ARTE WILLEM" verkoopt mandarijnensinaarsappeleai en bananen. Voor zijn klanten heeft hij altyd een praatje en voor de jonge klanten een banaantje. SCHIEDAM, maandag. De 34-jarige heer C. H„ die op 23 januari op de Wll- helminabrug door een auto was aangere den cn met een schedelbreuk in de Dr.; Noletstichting was opgenumen, is vrijdag aan zyn verwondingen overleden. SCHIEDAM, maandag. ln de Boer- havelaan reed zondagavond om elf uur de heer P. v. d. M. met zijn auto tegen die van de heer P. V., doordat geen voor rang werd verleend. De auto van de heer V. sloeg om en kwam op het imker ge deelte van de rijbaan terecht. De auto werd ernstig beschadigd. •SCHIEDAM, maandag. Van een win kel in. de St.-Liduinastraat is zondagnacht de ruit met een vuilnisemmer ingegooid. Twee transistorradio's 2ijn uit de etalage verdwenen. SCHIEDAM, maandag In het volks- tuinderecomplex „Thurlede" zyn nog steeds niet alle tuinhuisjes geplaatst, hoe wel begin 19C3 was toegezegd dat in die zomer alle tuinhuisjes afgeleverd zouden worden. We hebben er reeds eerder over geschreven dat vele volkstuinders door dit uitstel ernstig gedupeerd zijn geworden, liet is dan ook te begrijpen dat zeer vele leden van dc volkstuindersvereniging „Thurlede" in een wat „geladen" stem ming naar de vergadering zijn gekomen, die in het Wijkcentrum is gehouden. Veel soulaas kon voorzitter M. J. Bau- SCHIEDAM, maandag. Bij de Schic- de naaste concurrent MW'27 overtuigend damse zaterdagclubs kon HBSS tegen Barendreeht (32) niet tot volle winst komen. In een felle en spannende stryd klom PPSC met een nipte 34 zege op ASWH weer naar de kopgroep. GTB schijnt rechtstreeks naar liet kampioen schap van 2 A te gaan, want ditmaal werd Hobbykraam Bijzonder in trek is de hobbykraam. waar alle mogelijke foto's van filmsterren, zangers en zangeressen en televisïehelden als wasgoed aan lijnen hangen, compleet met knijpertjes. Er komen bijzoader vreemde kreten achter vandaan: „O, 0, o, de Beatles, ja die zijn er ook en Swieber- tje en Swabbertje. Ja, ja, „het Manneke" zit in de bak en. nou u nog een andere van Anneke of neem anders Willeke Alberti, die is ook leuk. Vindt u die niet leuk, neem dan deze. die is nog leukerderder. Ja, ja, jongens die vader van die 26 kinderen Is er ook weer". Wanneer we een duik ne men onder de rijen foto's zien we de heer J. Stoffels <55) en zijn zoon Ben 17. Be Meer Stoffels geeft als verklaring voor zyn vreemde uitlatingen, die hy bijna zingt: .pay dit vak moet je wel praten. Als je met dameshoedjes staat hoeft het niet. (Advertentie l.MJ die aan „EEN GOED PAK" denben denk»» aan- Zestig cent De bloemen zijn duur. Het scheelt zeker wel zestig cent op een hos vergeleken bij vorig ✓ar. Dat komt omdat er zoveel wordt uitgevoerd. Maar toch verkoopt de heer G. J. Pijpers (55), die ook op de markt Maashaven staat, niet minder dan vorig jaar, maar het gaat wel moeilijker. Tulpen en narcissen zijn favoriet, en zo nu en dan is er ook wel vraag naar een bosje chrysanthen. „Ik verkoop ook tulpen per stuk. Dan vraagt een klant: hoeveel kosten de tul pen? Zeg ik: 25 cent, mevrouw. Denkt de klant dat een hele bos 25 cent kost". De heer Pijpers buldert van het lachen. Wat gebeurt er met de bloemen, wanneer ze gaan verwelken?" Dan doe ik ze voor minder weg. Maar in deze tijd, kan men ze wel twee of drie dagen laten staan, zonder, dat ze uitvallen". Als ze voor min der de kraam uitgaan, zijn er veel meer klanten, ook al zyn de bloemen dan niet meer zo vers. Maar ja, de mensen willen nu eenmaal alles goedkoop hebben, ook al is de kwaliteit dan minder." Rotte makreel „Mag Ik een half pondje sprot?" De 45- jarige vishandelaar J, P. Toet, uit Scheve- niugen afkomstig, maar na de oorlog in Rotterdam woonachtig, pakt de sprot in en rekent af. De verkoop van vis loopt al tijd wel goed. De heer Toet koopt voor twee dagen tegelijk in en raakt meestal alles kwyt. „Ik koop goede spullen, want als u twee keer een rotte makreel bij me koopt, komt u niet meer terug", zegt bij op gemoedelijke manier. De heer Toet doet denken aan een ras echte visser met zyn blauwe schipperstrui aan .Alleen de ringetjes in de oren ontbre ken. De makreel is op het ogenblik duur, bijna driemaal duurder dan normaal. Dat komt omdat van de zomer hoofdzakelijk op haring is gevist Want normaal wordt de makreel in de zomer gevangen en in de diepvries gedaan, 's Winters worden ze er weer uitgehaald en gerookt. De ongepelde garnalen worden veel verkocht. „Als je een pond ongepelde koopt, houd je een half pond over voor dezelfde prijs als een ons gepelde in een zakje. Ja, dat scheelt nogal wat. Hoe je ze pelt. Kijk, zo, je pakt 20'n beest beet, breekt het achterstuk, dat trek je eraf, Dan kan je de garnaal er zo uit halen. Je,moet wel even de slag te pakken krij gen", zegt de heer Toet, terwijl hij eei demonstratie van pellen geeft. s$h y DODE kool zonder kindjesme- f jtl vrouw. Wit v. er één, ze zijn erg lekker/' zegt dc heer W. P. A. Govers, die probeert zijn waar aan de vrouw te brengen. Sciue<iiUB 9 APOTHEEK-DIENSTEN 5g' rs°uden Hert, St Liduinastraat p BIOSCOPEN ramge, 2 en 8.15 uur: „Mondo Cane". Monopole, 2 en 8 uur: Degens, dolkens en doodsgevaar". DIVERSEN eae> 8 uur: Tropica. Lezing. SCHIEDAM, maandag Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam, dagelyks van &—-17 uur, behalve op zaterdag en zondag: tweewielig Kinderfietsje: leren kinderhandschoen; damesbril; bankbiljet: aktetas met inhoud: knipporLemonnee r inhoud. Te bevragen, by de vinders: kindertasie. Rooyen, B.K. Laan 213b: oude portemonnee met inhoud, Vietje, Houtstraat 18; armband je, Bijl, Louise de Colfgnystraat 60: staven- armband, v. d. Vlies, Groen van Prinsterer- laan 45; armbandje, Sanders. Lange Haven 9: bankbiljet. Zonneveld, v. Havenschmidt- laan 9: kettinkje met kruisje. "Verzijden, v. Heuven Goedhartstraat 4fl; zegelring met steen. v. Leeuwen, v. Hogendorpstraat 37 <na 18 uur): huissleutel met embleem, Ter Braak, Mgr. Noiens!aan 227; ring met 3 sleutels, Kempers, Perenlaan 30 (Kethel); vulpen, Korpershoek, Schiedamseweg 121; ballpoint, Hermans, Tulnlaan 22; 4 kleuren-balipoint. Bons. Dr. Wibautplein 82; doos met inhoud, Mix kledingbedrijf, Hoogstraat 33; zwarte shawl, Bijming, Oosterstraat 75; blauw wol len shawl, postkantoor, Tuinlaan; zwembroek met handdoek. Sandennk, Burg. van Haaren- laan 1340; kmderschoentje (L.), Donkhorst, Lekstraat 99; wit baby-laarsje, v. d. Ende, Voitastraat 35b; ruiten jongensjas. Jansen, v, Dnckstraat 26b; zwarte duif o£ krast. Plat, Lange Nleuwstraet 21b; 1 paar plastic hand schoenen, v. d. Voorde, v. d. Elstsiraat 6b; wollen wantje (L), Molendijk, Poortugaatse- straat 10; blauwe want (L.). Vrijdag. Wester kade 8; glacé herenhandschoen (L), Simt. Rembrandtlaan 76b; herenhandschoen (R.), postkantoor. Tulnlaan; glacé dames hand sel,oen (L.). Henken, Leïbnitzstraat 13b; 1 paar Jtmderhandschoenen, Bouman, Noord- moiertstraat 38: 1 paar herenhandschoenen, Bureau Burgerlijke Stand, kamer 7. SCHIEDAM, maandag. In de Burg. Knappertlaan reed zondagmiddag om vijf uur de heer P. v. D. uit Enschede met zijn auto tegen een verkeerszuil. De heer v. D. rookte een. sigaret en kreeg het toen benauwd. De aangereden zuil ging omver en de auto werd licht beschadigd. SCHIEDAM, maandag De kansheb bers in de eersteklassen van de afdeling Rotterdam hebben goed overwinterd. On danks moeilijke wedstrijden bleven DRZ en Schiedam met overwinningen aan de kop van 1 B. DRZ sloeg met 03 VOB en Schiedam slaagde er in met 12 het felle Nestoro te bedwingen. Schiedamse Boys speelde een ongelukkige partij tegen WCR, dat dan ook met 1—3 won. VOB-DRZ 0-3 De rood witten hebben de overwinrun» genreeks voortgezet met een goede wed strijd tegen VOB. Jantje Grootveld scoor de in de twaalfde minuut uit een voorzet van Wout van Meeteren. Even later ver grootte Koos Wigmans dc Schiedamse score. In de tweede helft daalde het tem po op het slecht bespeelbare terrein maar DES handhaafde zich goed. Daardoor kon tempon por viziti Ia Esperanto-klubon. Kcos Wagmans de Schiedammers de vei lige 03 voorsprong geven, waarna VOB volledig capituleerde. Nestoro-Sckiedarii 1-2 Het was wel te bemerken, dat Nestoro wilde pogen de onderste plaats te verla ten. Er stond echter tegenover dat Schie dam de tweede plaats achter DRZ wil behouden zodat er een spannend en spor tief duel ontstond. De partyen ontliepen elkaar met. Tot het laatst bleef het dan ook onzeker wie de zege zou grijpen, In de achtste minuut scoorde linksbuiten Keerbergen en het duurde tot na de rust voordat een voorzet van rechtsbuiten Frans Naterop van Schiedam achter de Rotterdamse doelman viel. Drie minuten voor tijd greep Schiedam met een schot van linksbuiten Kiers de volle winst. Schied. Boys-WCR ï-2 Het is voor Schiedamse Boys geen. pret tige match geweest. De Schiedammers misten twee spelers en moeizaam kon het team tot tien man worden aangevuld. Die tien hebben in het begin nog wel goed partij gegeven. Het was De Nijs die een combinatie voor rust bekroond zag. In, de tweede helft echter boog Schiedamse Boys het hoofd. De gasten schoten, twee maal raak. SCHIEDAM, maandag Merkredon, ia 5an de februaro klubvesper-o. Ni kune le gos la lastan „Sennacmlo" n ce kina v, Gink Rioegstr. 19. Klopodu liberigi vian met 5—1 geklopt. Alleen GSS verloor, ondanks goed verweer van de Gusloman- ncn werdl het 2—3 voor SC Zuiderpark. HBSS-Barendreclit 2-2 In een. goede sleer speelde HBSS een technisch prima party tegen een gelijk waardig Barendreeht, Linksbinnen Dróge gaf in de zevende minuut Uit een voor zet van rechtsbuiten Schop de Schiedam mers de leiding. Acht minuten later dook doelman Van Heest over het schot van A. Gouw heen en het was 1l. Toen HBSS dacht dat de bezoekende midden voor in de dertigste minuut m buitenspel- positie stond werd het 12 en vijf mi nuten later werd het bij een algemene aanval uit het schot van middenvoor Car Vermeulen 2—2. In de tweede helft hiel den de partijen, elkaar in evenwicht. GSS-Zniderpark 2-3 Ondanks drie invallers heeft GSS goed party kunnen bieden aan SC Zuiderpark. Het overwicht heeft GSS niet kunnen benutten. Bij de aanvang van het derde kwartier plaatste Zuiderpark zelfs twee treffers achtereen. Twintig minuten voor tlid maakte SC Zuiderpark er 1—3 van hoewel GSS het beste van het spel had. Vermeld zij dat de Schiedammer Harre- man een schot van de tegenpartij zo on gelukkig van richting veranderde dat de bal in eigen doel kwam. GSS treurde niet. De doelman van SC Zuiderpark kreeg veel werk. Schop schoot zeven mi nuten voor tijd GSS naar 23 en vlak voor tijd kopte Schop goed in maar een achterspel er van Zuiderpark kon de bal nog uit de doelmond trappen. GTB-MW '27 5-1 Zonder kennelijke moeite heeft GTB de overwinningenreeks, nota bene tegen een gevaarlijke tegenstander, vervolgd. Steenbergen gaf GTB in de tiende mi nuut de leiding, een kwartier later was het 20 wederom door Steenbergen. Wel trachtte MW het GTB lastig te maken maar voor rust bracht Broere GTB met een derde treffer in veilige haven, Voor de bezoekers scoorde Voorham. In de tweede helft trok GTB zich in de ver dediging terug. Er was voor MW'27 geen doorkomen aan en de gasten kregen de genadeslag toen Sants bij twee uitvallen raak schoot. (51). ASWH-PPSC 3-4 De Schiedammers waren technisch bes te, maar het stevige ASWH heeft het PPSC heel lastig gemaakt. Zo kon links half Stok van ASWH uit een hoekschop van verre inschieten. PPSC herstelde zich en Kalden kreeg de bal vanuit het mid den goed voor de voeten. (I1>. Tot de spannende eindfase bleven, de kansen wisselen. Middenvoor Valk schoot van verre in uit een aanval van rechts. PPSC trachtte de achterstand weg te werken, er werd onzuiver geschoten, maar Piet van Veen, achter de voorhoede opererend, schoot in de 35e minuut een voorzet van Kalden in. In de tweede helft nam ASWH de voorsprong. Rechtsbinnen Doré schoot in de tiende minuut in en doelman Jon- jerius gleed uit. PPSC leek aangeslagen. Het was Groen die in de 25e minuut met een snelle rush langs de verdedigers glip te om de gelijkmaker te scoren. Dit doel punt inspireerde tot een enerverend eind- duel. Piet van Veen besliste vijf minuten voor tijd het verwoede duel ten voordele van PPSC. Advertentie JA?.) wer zijn ontstemde leden niet geven. Hy maakte duidelijk, en het werd door de leden ook wel geaccepteerd, dat noch het. bestuur van de vereniging noch de ge-I meente iets hebben kunnen doen aan. deze1 onbevredigende gang van zaken. „Wy heb ben er genoeg achter heen gezeten en we zullen het blijven doen," gaf hij te ken nen, maar het bly'ft sukkelen met de af levering en opbouw van de tuinhuisjes door aannemer Van Santen. Ook de heer L. Visser uit Amsterdam, voorzitter van 't Alg, Verbond van Volks- tuindersverenigingen, betreurde deze gang van zaken zeer. Hij was vaak genoeg persoonlijk naar Thurlede gekomen om zich. op de hoogte te stellen van de ganj van zaken en ook hij had herhaalde malen bij de aannemer op spoed aangedrongen. Zonder veel resultaat echter. De laatste toezegging is, dat vandaag weer enkele huisjes geplaatst zullen worden en dat de resterende veertig huisjes er dan in de; loop van februari 2ullen komen. Maar ja,i er zijn al zoveel toezeggingen geweest. SCHIEDAM, maandag Bij de KNVB ers heeft DHS tijdig in dc tweede helft van de match tegen HMSH de goede vorm gevonden. Het werd daarom 1—1 yoor DHS maar de andere derdeklasser. Excelsior "20, moest wederom bemerken dat het de ploeg nog steeds aan schot vaardigheid mankeert. Nu werd het een puntloos 00 tegen De Postduiven. Voor SVDPW was de hervatting een koude douche. Met 61 trionzTeerde Germinal over SVDPW. Het heeft tot de rust geduurd voordat DHS op toeren, kwam. Doelman Jan Bur ger heeft in de eerste héllt voorkomen dat DHS een déb&cle leed. HMSH was voortdurend in de aanval en de falende Schiedamse verdediging vond de juiste afweer niet De middenvoor van HMSH gaf zijn club in de tiende minuut de lei ding. Toch kwam DHS nog naast HMSH. Vijf minuten voor rust schoot Cock de Zwart een strafschop wegens unfair aan vallen in. Direct na de aftrap in de tweede helft scoorde Gor Gudde en dit doelpunt in spireerde DHS. Met goede aanvallen werd HMSH belaagd en het was rechtsbuiten Ab Weber die in de dertigste minuut uit een hoekschop inkopte. Vijf minuten later werd het uit een solo van Weber 4—1. Ietwat geflatteerd heeft Germinal met grote cyfers van SVDPW gewonnen. De Schiedammers waren voor rust niet de mindere. De Rotterdammers konden twee defen sie fouten van DPW afstraffen. Het zag er naar uit dat SVDPW de achterstand nog wel ging inhalen, maar in de tweede helft kreeg Germinal meer kansen. We] kwam SVDPW nog enkele malen gevaarlijk voor het Rotterdamse doel maar het was Germinal dat met drie treffers de stand op 54) bracht. Hierna kon linkshalf Joop ;sels op fraaie wijze de achterstand verkleinen en prompt scoorde Germinal nogmaals. De Schutters lieten verstek gaan bij De Postduiven—Excelsior "20, zodat de wed strijd eindigde zoals begonnen was. Voor rust was Excelsior '20 iets in de meerder heid. Het waren, toen vooral Scholten en de zwak spelende rechtsbinnen Koos Klein die de kansen onbenut lieten. In de tweede helft had De Postduiven het overwicht maar ook de gastheren ge bruikten de kansen niet. Jeugdspeler Ruts speelde als doelman hij Excelsior T~ een goede partij. Tegen de verwachting in heeft SFC in Foreholte de meerdere moeten erkennen. De thuisclub heeft SFC onder stevige druk gezet Reeds in de vijfde minuut moest doelman Gijsen reddend optreden. Hij kon niet voorkomen dat een kwartier later Van Dijk raak schoot. Hierna hield SFC de verdedigingsmuur goed gesloten. Het zou bijna nog een gelijkspel gewor den. zijn, maar helaas schoot Klein voor open doel naast In de resterende span nende wedstrijd, bleef Foreholte in de meerderheid. <1—0). Het knelpunt is, zo bleek op de ver gadering, dat men geen. vat heeft op de aannemer. Het contract kan wel opgezegd worden, maar ais een andere aannemer de huisjes gaat bouwen, dan komt dat ge- middeld op driehonderd gulden per huisje meer <c staan. Ook is er een dwangsom, doch deze kan niet geëist worden, want de aannemer zou deze graag betalen om van alles af te zyn. Maar daarmede heb ben de volfcstuindcrs nog geen huisje en daar is het uiteindelijk toch wel doen. De enige troost is dat de "huisjes er uit eindelijk wel zullen komen en dan tegen de vastgestelde (lage) prijs. „Als het zover is, dan geven wij 'n feest," beloofde voor zitter Bauwer. Verder waren er nogal wat klachten over de kwaliteit en de constructie van de wèl geplaatste huisjes, die door de heer Visser en door de heer C. H. van Ruiven, lid van de Volkstuinencomnussie van de Raad, werden beantwoord. Doch steeds moest verwezen worden naar de aan nemer, de Kop van Jut van de avond. Medegedeeld werd ook dat in april weer nieuwe volkstuinen in Thurlede uit gegeven zullen worden. De bestaande wachtlijst zal afgewerkt kunnen worden, doch andere gegadigden kunnen zich nog opgeven. Met een kans overigens dat ze in april reeds aan de beurt zullen komen. Dc vergadering besloot ook de contributie te verhogen van, ƒ3350 tot ƒ45,— per jaar, waarin de tulnhuur is inbegrepen. VOLLEYBAL SCHIEDAM, maandag Het eerste herentcam van Juliana heeft dc afgelopen week z(jn leidende positie aanzienlijk ver sterkt. Zelf wonnen zy in een aantrekke lijke wedsfryd van rivaal Hou Stand maar ook de overige concurrenten ver speelden punten, zodat de voorsprong nu gegroeid is tot 3 punten. Ia de eerste set bouwden de Schiedam mers langzaam maar zeker een voor sprong op. Verdedigend werden er soms knappe dingen gedaan en in de aanval excelleerde P. "Wassenaar. De eerste set werd dan ook met 1512 gewonnen. In de daaropvolgende set namen de Rotterdam mers een grote voorsprong en kwamen zelfs op 325 te staan. Toen kwam Julia na onweerstaanbaar terug en won ook deze set met 15—12, De laatste set was weinig meer dan een formaliteit. Met 15 5 werden, rij naar de kleedkamer verwe zen. Het derde herenteam deed het minder goed. De Juliana-ploeg verloor van AMVJ- RLVC4 met 11—15, 4—15, 154-11 en II— 15. (3—3). Het eerste damesteam, dat in de vorige uitwedstrijd tegen VCK zo voortreffelijk voor de dag kwam en toen een gelijkspel uit het vuur sleepte, moest nu met twee invalsters het onderspit delven tegen het, sterkere Jong Pendrecht. De uitslag was 0—3. (setstanden 715, 1115, 1015). Dames 2 kwam deze week tweemaal binnen de lijnen. De eerste wedstrijd, te gen Tenaco werd met 31 verloren, (9 15, 15—9, 15—10, 15—8) maar de tweede werd met 31 gewonnen. Tegen stadge note SVC a kwamen rij dikwijls tot heel aardige combinaties. Dames 3 tenslotte verraste door tegen SVCb gelijk te spe len. Het betere serveren van de Juliana- ploeg gaf hier uiteindelijk de doorslag. SCHIEDAM, maandag Door de Schie damse Middenstands Centrale worden plannen uitgewerkt om van IS tot 23 mei in Schiedam een Middcnstandsbeurs tc organiseren op het parkeerplein aan de Broersvest. Daarvoor zal op het plein een grote tent worden geplaatst waarin de stands een plaatsje krijgen, Dc SMC heeft de organisatie cn de voorbereiding aan de heer Tegelaar overgedragen. Zoals bekend bestaat er al jaren een streven in Schiedam om te komen tot een dergelijke beurs. Het is alweer bijna tien jaar geleden dat op het vroegere Koolas bij de ruïne een succesvolle InHaBé werd gehouden in een. dergelijke reuzentent. Deze Industrie- en Handelsbeurs had zo veel succes dat men toen besloot er een traditie van te maken. Het werd echter geen jaarlijks gebeuren. Naast die InHaBé stond toen de Riuïne in floodlight, er wandelden ook lama's rond het oude kasteel. Het ziet er niet naar uit dat de nieuwe beurs zö omvang rijk zal worden, de tijd van voorbereiding is kort, maar de heropleving wordt in middenstandskringen toegejuicht. Nauwelijks zijn de eerste Scof- fenshows gehouden en heeft Parijs maar nèt zijn voorjaars mode geheimen onthuld... of wij komen met een uitzonder lijke aanbieding van vele voor- jaarsstoffen, dubbel breed, stuk voor stuk uit de voor- jaarscollectie 1964. Pracht kwaliteiten In vele kleu ren... Polyester, de stof met de vele, goede en overbekende eigenschappen... zoals kreuk- herstellend, vlug gewassen enz. Morgen kunt U ze uitzoeken, dubbelbrede voorjaarsstofFen met normale prijzen tot bijna tien gulden toe, nu per meter voor rog géén vier gulden. voopjaarsstoffen dubbelbreed Polyester #75- 130 en 140 cm breed Flbnenka Linnen FlbrenKa Zq merlweed Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze nieuwe voorjaarsstoffen Uit de collectie 1964, door elkaar voor_ één prijs, per meter voor Géén te/, of hrift, bat. Schaken (Van i i onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Het Schiedams Politie Muziekgezelschap gaat het jaar-1 lijks concert geven, op dinsdag 4 februari in Musis Sacrum. De uitvoering heeft plaats onder leiding van de dirigent M. Brilleman. De rorrstamboers oXv. de heer W. H. van Wijk verlenen medewerking. Na de pauze vertoont het Metro-cabaret o.l.v. J. F. van Popering het programma ,,'tls kolder". VLAARDINGEN, maandag. De span ning In de stryd om het jeugdkampioen schap schaken van het district Rotterdam van de KNSB Is na de vijfde ronde volle dig teruggekeerd. Van Baarle, van wie werd verwacht dat hy na zijn overwin ning op de kampioen Leo Kerkhoff wel onbetwist de titel voor zich zon opeisen, verloor van de Gouwenaar Hardy, waar door de stryd weer volkomen open is ge worden. Kerkhoff zeif moest zijn party tegen Brans afbreken in een nagenoeg ge lijke stelling. Belde spelers hebben mo menteel drie punten uit de vier gespeelde- partijen, zodat de winnaar gelijk komt te staan met Van Baarle en Hardy. Hardy heeft getoond, dat hy uit het goede schaakhout is gesneden. Hij speelde een gave partij en doorzag alle aanvallen van de Schiedammer. In het eindspel zag het er naar uit, dat Van Baarle met een onverwachte meevaller veilig in de remise-haven zou belanden, maar dat ge luk was hem niet toebedacht Bonn inga was zo vriendelijk om een stuk cadeau te geven aan Punt, die het goedkoop verkregen voordeel niet meer afstond. Het volle punt aam Punt mee naar Papendrecht. Reismart toonde zich in zijn partij tegen J. Riksen in goede vorm. Eerst veroverde hij een pion en later nog een stuk. Beide onderdelen van het schaakspel behield hij ia zijn voor deel met winst als eindresultaat De Vlaardinger Dubbeldam, die na drie ongelukkige remises m de vierde ronde verloor ging er tegen de Dortenaax Van Seventer eens goed recht voor zitten. Hy verkeek zich niet en zodoende mocht hij ook het zoet der overwinning smaken. Het langst van alle deelnemers verbleven Van de Herik en Van Geffen in het Sportpark „De "Vijfsluizen". Laatstge noemde had het initiatief steeds in han den, maar in het gevorderde eindspel maakte hij een klem foutje. Van de Herik buitte dit op vakkundige wijze uit en won verdiend. De pariij B. Riksen—Van de Dxiessche werd afgebroken in een betere stelling voor v. d. Driessche. De party Grund™ Schell is uitgesteld. Na deze ronde is geen enkele speler meer ongeslagen. Bonnin.ga is nog steeds de enige speler, die uitsluitend verlies- partijen boekte. SCHIEDAM, maandag In het Stede lijk Museum van Schiedam zal gedurende de tentoonstelling „Epos ia HD-groot" da gelijks om 15 uur een film vertoond wor den over de Delta-werken. Hiervoor wordt geen extra entree geheven. Bovendien - zijn tot en met 9 februari de tentoonstel lingen van Frieda Hunziker, gouaches on schilderijen en Arend RcKJsenschoon, pas tels, te bezichtigen. TE KOOP DAF DE LUXE bouwjaar 1960, pas 40.000 km gelopen. In- en uit wendig als nieuw. Wegens omstandigheden. Spotkoopj'e. Tel 62323 - Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1