Korte Haven en Nieuwland gezien van de Grote Kerk Alleen PPSC kon (net) winst halen YDL won verdiend Sterker Martinit kon doel van SSW niet vinden: 0-1 Moeilijke 4-3 zege V rouwen-wereld gebedsdag ZA TERDA G- VOETBAL tktuMMe&l Carnaval bij Hermes Brand in gasfornuis Volle winst voor DRZ en Schied. Boys Koetsiersjas in brand -ft» SVDPW en DHS naar tweede ronde Telegrammen naar Soestdijk Juliana-dames verliezen Alle TSF- teams winnen ...voor mij zware Brandarisl Excelsior-M weer naar verlies Jongeman sloeg na .ruzie ruiten in Brand in slooppand. Voetbal in Schiedam Demos-RKWIK 1-1 Martinit-SSW 0-ï SFC-Foreholt 0-ï VFC in Dordrecht Scheidsrechter schonk ODS 2 strafschoppen TSB na rust naar verlies naandag 10 februari 1964 - pag, Advertentie 1 ftt.j r J TANNEER men er een lange XX' en vermoeiende klim voor over heeft, kan men boven op de toren van de Grote Kerk genieten van een prachtig stadspanorama. Het is de moeite waard. Alleen de toren op zichzelf al. Bovengekomen ziet men naast het carillon drie grote klokken hangen. Bij twee er van hangen bordjes: „Middel luid- klok. Gegoten in 1455. Gebarsten bij begrafenis Koninginmoeder Emma in 1934. Gelast in 1950 in Rotterdam. Weer in de toren opge hangen in 1952." Op de andere staat: „Grote luidklok. Gegoten in 1519. Gebarsten in 1890 bij begrafe nis Koning Willem lil. Weggevoerd door de Duitsers in 1942. Terugge vonden in 1945 in Delfzijl. Gelast in 1950 in Rotterdam. Weer in de to ren opgehangen. Voorzichtig lui den. Materiaal poreus." Dat de rest van de klokken niet door de Duitsermeegenomen zijn, is te danken aan het feitdat bene den bij het poortje van de toren een bordje hing. waarop de bezet tende macht werd verzocht de klokken waarop een M(Monument) stond niet mee te nemen. Deze wens werd gerespecteerd. Overal verspreid liggen chiiveneiöes. De duiven fladderen rond en. kijken nieuwsgierig; naar de bezoekers. 7,e stnj- 5vneer op de klokken en de balken. Een eindje verder zit een duif te broeden. Wanneer men nog verder in de toren klimt komt men door een deur op het platform, dat rondom de toren loppt. De wind waait er omheen, maar het uitzicht vergoedt alles Men krijgt een groots pa norama te zien. Van bovenaf lijken de huizen tegen elkaar aan te staan. Mcr ziet vrijwel geen straten meer, wanneer, men in de verte kijkt. De mensen lijken poppetjes geworden, de auto speelgoed. Op de foto ziet raen de Korenbeurs en de Korte Haven. Verderop de molen „De drie korenbloemen". Nog verder prijkt Nieuwland in al zijn glorie. Men krijgt een goed beeld van het verschil tussen het oude en het nieuwe Schiedam. SCHIEDAM, maandag Op vrijdag 14 februari wordt Weer de Vrouwen-Wereld- gebedsdag gehouden De liturgie die tot onderwerp heeft „Laat ons bidden'* werd ditmaal samengesteld door een Franse vrouw: mej. dr. Madeleine Barot. Zij secretaresse van het departement voor de samenwerking van mannen en vrouwen in kerk, gezin en maatschappij van de We reldraad van Kerken te Genève, In ver band met haar werk heeft mej. dr, Barot verschillende delen van de wereld bereisd. Zij maakt o.a. studie van de zorg voor vluchtelingen en van het werk onder stu denten en van de positie van de vrouw Afnka. De samenkomsten worden voor Schie dam unci. Oud-Mather, esse en Kethel) ge houden op de volgende plaatsen: Ev. Lu- biersc Kerk, "Westvest; Vredeskerk, Prof.: Poelslnan CH'dam); Bethelkerk, Nieuwe Maasstraat; R.K. Kerk, Dr. Schaepmansïn- „De Ark"', Zwaluwenlaan 103, Kethel. Aanvang alle diensten; 20 uur. IAdvertentie t.M.) MANNEN d'e aan «EEN GOED PAK* denken, denken aan* herenkleding nachtdienst apotheken flpntbeek: Jansen, Swammerdamsïngel II. BIOSCOPEN Monopoie. 2 en 8 uur: „Suleiraan, de ver- overaar". iassa&e, 2 en 8.15 uur: „Afkloppen;*. L DIVERSEN 8 uur: Aqua-Fcuna. Lezing. e' 8 uur: Henv. Geref. Jeugdver. Ver- eadermg. 4tent' 8 uur: DWS. Vergadering^ SCHIEDAM, maandag - Eén overwin ning slechts bU de vier Schledamse zater dag voetbalclubs. Teleurstellend Is de 1—(1 nederlaag van HBSS bij RVVH en aan de overwinningenreeks van lijstaanvoerder GBT kwam op Flakkee bil Den Bommel In een harde wedstrijd een einde. Dat GSS In Stellendam niet zou winnen (3—1) lag wel in de lijn der verwachting. Alleen PPSC kan de zegereeks vervolgen, maar heel trots behoeven de stadgenoten niet te zUn want het werd een benauwde in de eindfase veroverde Z1 zege op Semper Altlus, KWH-HBSS 1-0 De Ridderkerkse voetbalvereniging Her cules heeft het eigen publiek de verras sing gebracht De thuisclub ontnam HBSS de laatste kans op aansluiting bij de lei der. In de vijftiende minuut scoorde Van. Loon en hierdoor kreeg KWH de ver diende zege. "Wel trachtte HBSS het accent te verleggen maar de Schiedamse voor hoede vond geen gat in het solide defen- sieblok van de Ridderkerkers. De thuis-- club paste de dubbele stopper toe en daardoor kon elk offensief worden afge slagen. HBSS kreeg daardoor vrijwel geen kansen. De weer'actief 2ijnde Nico Mul der graakte geblesseerd. Hij werd ver vangen door Korporaal. PPSC-Semper Altius 2-1 Op het nippertje greep PPSC de zo be langrijke winst waardoor PPSC op de tweede plaats blijft. Tegen de verwach ting in draafde Semper Altius vlot naar het Schledamse doel om in de tiende mi nuut raak te schieten. Het aangeslagen PPSC zocht dapper naar het herstel en vlak voor rust slaagde de beweeglijke Groen erin de gelijkmaker' te maken. PPSC werkte heel ijverig voor de belangrijke winst maar onder veel spanning kroop Semper Altius telkens weer onder de Schiedamse druk uit. Energiek dreef PPSC de tegenstanders klem m de laatste minuten en toen Gerrit Boertje hard inschoot ontstond de ver warring, De bal ketste terug maar Kalden kon het leer in de scrimmage inschieten Den Boininel-GTB 3-2 Zo stevig trad Den Bommel op. dat de scheidsrechter vlak voor ftjd de doelman van de gastheren van het veld moest zen den. De arbiter kende een strafschop toe en de bekende Mcydam schoot de penalty in. Zo ontstond er een emotioneel slat- kwartiertje. De strijd had efen merkwaardig begin. Den Bommels enthousiasme leverde de' Flakkec'ers drie doelpunten voor rust op. Eerst daarna kon Steenbergen de stand op 31 brengen. Gedurende een half uur streed GTB vergeefs maar in de eindfase SCHIEDAM, zondag In een echt „Hollandse" cn voor HDVS wel kenmer kende sfeer hebben de leden van de seml- pro/ciub zaterdagavond in de kantine op Harga een grandioos carnavalsfeest ge vierd, dat gestimuleerd werd door de mti- ziek san het trio Lou Wiessenbron en een carnavalsboerenkapel van St. Ambrosius, Het „aggemaarleuthêt" kreeg een leuke Schiedamse vertolking, mede doordat zo vele Schiedammers naar de kantine waren gekomen. De meeste voetballers en hun dames namen gekostumeerd aan het feest deel. Aan het slot hebben commissievoor zitter Loet Stouthandel en z«n secondant de semï-prof, achterspeler Johnny Hey- kamp, de prijzen uitgereikt Bij de dames werd Cleopatra uitverko ren, bij de heren won Pipo de Clown en het origineelste echtpaar kreeg als het „Anti-Rook-Duó'' de eerste prijs. Ook trok een „Kennisgroep" veel aandacht. SCHIEDAM, maandag In de woning van de heer JwN. aan de Burg, Honner- iage. Gretelaan vloog zaterdagnacht om twaalf uur het gasfornuis in brand, door-' dat een pannetje boter in de oven stond te smelten. De bewoner bluste het vuur met water. Er was schade aan het fornuis. kwam de treffer van Meydam, doch meer leverde het Schiedamse offensief niet op. StelIeiadam-GSS 3-1 Dat GSS het Jn Stellendam niet tot winst zou brengen kOn worden vermoed vooral omdat GSS nog steeds gehandicapt wordt door het ontbreken van enkele spelerè. De drie Invallers waren geen slechte ver vangers maar GSS zal verheugd zön als het team. volgende week weer compleet is. Nu bood GSS een goed verweer wat tot gevolg had dat Schop een voorzet van Koster Inschoot. Vlak na rust werd het uit een vrije trap 11 en in het laatste kwartier kwam het Stellendamse over wicht aan bod. Tweemaal schoot Stollen-, dam raak. SCHIEDAM, maandag Twee clubs In de Afd. Rotterdam hebben de volle winst behaald. Dat ging zowel voor DRZ als voor Schiedamse Boys niet gemakkelijk. DRZ kon met veel moeite het Rotterdam se FSV Pretoria op de knieën drukken en Schiedamse Boys won op het nippertje van een wilskrachtig Puttershoek met dezelfde cijfers als DRZ, namelijk 10. In Oude Tonge bemerkte Wilton FUenoord dat het degradatiespook een vaste greep krijgt op de scheepsbouwers. Zonder enig verweer ging WF tegen DB&C met 3-D ten onder, DRZ-Pretoria 1-0 Het heeft lijstaanvoerder DRZ heel wat moeite gekost om te winnen van hekke- sluiter F$V Pretoria. Het werd 1—-0 en de Rotterdammers meenden dat het doelpunt in een bmtenspeloosihe gescoord is. Nu zij gezegd dat een gelijk spel de verhouding ook beter had weergegeven. In deze moei zame strijd was het Jantje Groot veld die na een kwartier een kans kreeg. Hij schoot echter over de lat. Toen de Rot terdamse doelman bij de aanvang van bet laatste kwartier Uit zijn doel liep schoof Wout van Meeleren de ba] naar Koos Wtgmans en deze kon ongehinderd scoren, Het goede verweer van FSV Pretoria le verde geen resultaten op. Scliied. Boys-Putterskoek 1-0 Zoals verwacht mocht worden was het felle Putt<.*-shoek niet de mindere van de Schiedammers. De bezoekende partij ging echter te slordig met de kansen om. B0 Schiedamse Boys was het De Wolf die na een kwBrtier uit een voorzet van rechts wel raak schoot en daamsf kreeg Schie damse Boys niet veel kansen meer ook al speelde het Schiedamse team een homo- me partij. DBGC-WF 3-0 De thuisclub had niet veel moeite met Wilton Fijenoord. Vooral in de tweede helft bleek WF een gemakkelijk slachtof fer. Pietersen scoorde voor rust. In de tweede helft bracht Kreeft de stand OP 2—0 en tenslotte was het Pietersen die het overwicht van DBGC met het derde doel punt aantoonde. Wilton Fyenoord slaagde er niet in enige bedreiging voor de Flak- keeërs te vormen. Nauwelijks zijn de eerste Stof- fenshows gehouden en heeft Parijs maar nèt zijn voorjaars mode geheimen onthuld... of wij komen met een uitzonder lijke aanbieding van vele voor- jaarsstoffen» dubbelbreed, stuk voor stuk uit de voor jaarscollectie 1964, Pracht kwaliteiten in vele kleu ren... poIyester, de stof met de vele, goede en overbekende eigenschappen... zoals kreuk- herstellend, vlug gewsssen enz. Morgen kunt U ze uitzoeken, dubbelbrede voorjaarsscoffen met normale prijzen tot bijna tien gulden toe, nu per meter voor nog géén vier gulden. woor|aarsstoff e r» dubbelbreed Polyeslar Flbrenk* J) Qrr Zom*rtw*»dl Q.aj 130 en 140 cm breed Flbranka Linnen Dinsdagmorgen cm 9 uur be gint de verkoop van deze nieuwe voorjaarsstoffen uic de collectie 1964. door elkaar v één prijs, per meter voor dén tv. af schrift, best. BEKER-VOETBAL SCHIEDAM, maandag. DUS en SV DPW zjjn doorgedrongen in de volgende ronde voor de KNVB-beker. SVDPW behaalde een 10 zege op Hekelingen en in Hardinxveld leverde DHS ten goede prestatie door de thuisclnb met 13 te slaan. S VDP W-Hekel mgeii 1-0 Het was goalgetter Van der Vlist die de Schiedammers in de vierde minuut het belangrijke doelpunt gaf. Uit een vrije trap van "Van Dyk over rechts, kogelde hij ineens in. Hierna zijn de SVDPW-ers nog meermalen bij doelman Verweel geweest, maar de Schiedamse aanval hield de bal te lang in bezit De aanval liep stroef en vooral de bmnen- spelers Bonefaas en Speelman hielden de bal te lang in bezit. In de tweede helft bleef Hekelingen met de wind mee vrywel voortdurend voor het doel van SVDPW, maar stopper Van Dalen kon elk gevaar keren. Een minuut voor tijd echter viel hij uit, toen hij een bal on gelukkig op het hoofd kreeg. SVDPW slaagde er echter in het verdere gevaar af te wenden. Hardinxveld-DHS 1-3 Het matige spel van Hardinxveld heeft DHs een soort vrije dag opgeleverd. De Schiedamse ploeg was oppermachtig. In het eerste half uur leverde dat prach tige combinaties op. In de negende minuut strafte Gudde een fout In de defensie af. Het schot werd door de doelman van Hardinxveld half gekeerd. In de zestiende minuut bracht Hans Roozen de stand op 0-—2 bij een algemene aanval uit een pass van Kiela. DHS ging nonchalanter spe len. De kahsen werden niet benut In de zesde minuut van de tweede helft ver hoogde DHS eventjes het tempo en uit een mooie pass van Van Hees knalde Roozan in. Daarna was 't met de Scbie. damse animo gedaan. Dat gaf Hardinxveld de kans het te- genpuntje te scoren. Cock de Zwart speelde zwak terug op doelman Jan Burger en de middenvoor van Hardinx veld greep die kans. Daarna had DHS> weer volledig het initiatief. SCHIEDAM, maandag Door het ge meentebestuur van Schiedam ziin twee telegrammen naar de Koninklijke Familie te Soestdijk gestuurd. De eerste was ge richt aan hare Majesteit de Koningin en i Z.K.H. de Prins der Nederlanden. De tweede was gericht aan H.K.H. Prin ses Irene. Aan H.M. de Koningin en ZK.H. Prins der Nederlanden te Soestdijk. I „Gemeentebestuur en burgerij van [Schiedam leven zeer m het bijzonder tmede met het verheugend gebeuren in het Oranje Huis en bieden Uwe Majesteit 'en Uwe Koninklijke Hoogheid met de .meeste eerbied hunne welgemeende ge- lukwensen aan." getekend: J. W. PEEK, burgemeester. Aan H.K.H, Prinses Irene te Soestdijk. „Gemeentebestuur en burgerij van Schiedam delen in de feestvreugde over Uw verloving met Prins Hugo Carlos van Bourbon Parma en bieden eerbiedig hun ne oprechte gelukwensen aan." getekend: J. W. PEEK, burgemeester, VOLLEYBAL SCHIEDAM, maandag. Slechts vier JnlUua-teams z(jn deze week In actie gekomen. Het eerste damesteam verloor onnodig van het Rotterdamse Wlco met 31. Door uitstekend en hard serveren Werden de Rotterdamse meisjes in de eerste set volkomen overdonderd. Deze set ging dan ook met 1510 naar Ju liana. In de tweede set ging het aanvan kelijk nog prima, maar plotseling veran derde de sfeer. Enkele speelsters die tot op dat ogenblik uitstekend speelden, brachten, er Ineens niets meer van te recht. De tweede set ging verloren met 11—15. Ook de derde en vierde set gin gen met 515 en 1115 verloren. Dames 3 heeft het niet kunnen bol werken. Het sterke Concordia stond aan Juliana slechts één set toe (7—15), maar won de overige drie (15—2, 15—4, 15—7). De herenteams hebben het gelukkig heel wat beter gedaan. Heren 2 ver sterkte zijn plaats In de kopgroep aan zienlijk door concurrent Splvo 1 In vier sets met 3—1 te kloppen. Zij bezetten nu de tweede plaats, direct achter Liba non '50 4, Met goed aanvalsspel werden de be zoekers in de eerste twee sets overrom-1 peld. De eerste set wonnen zij met 159, de tweede zelf? met 15li! Toen begonnen zü het echter te ge makkelijk op te nemen. De tegenstan ders profiteerden daar uitstekend ven en wonnen de derde set met 1510. Splvo rook een gelijkspel en fanatiek vechtend brachten zij de Schiedammers m grote moeilijkheden. Op het beslis sende moment bleek Juliana toch over de langste adem te beschikken en won met 15—12. Heren 3 tenslotte speelde gelijk tegen het Rotterdamse Tediro. De eerste twee sets werden met ruim verschil gewon nen, maar toen was het met het Schie damse overwicht gedaan. TAFELTENNIS SCHIEDAM, maandag Alle vjjf com petitie-teams van TSF hebben de volle winst behaald, een prachtig resultaat. TSF 1 maakte met Plet Hein korte metten: 9—1. -Daarmee revancheerde dit team zich enigszins voor de zware nederlaag, die In de vorige wedstrijd werd geleden. De overwinning heeft van het eerste ogenblik af vastgestaan. Door enkelspel overwinningen van Bouwer, v. d. Wiel en Wigmans én een dubbelspelzege van de twee laatstgenoemden liep TSF 1 vlot naar een 4—0 voorsprong. Met de zeker heid van. een vaststaande zege liepen Bouwer c.s. rustig naar eeti 8—0 voor sprong, bij welke stand Piet Hein 1 nog de eer wist te redden door J. v. d. Jagt. Wjgmans bepaalde de eindstand op 9—X. TSF 2 had het al evenmin moeilijk te gen 21 Up 7. Met 100 werd het krachts verschil duidelijk uitgedrukt. TSF 2 blijft dus aan de kop van de ranglijst, samen met NOAD 5, dat ook blijft winnen. Met grote spanning wordt in beide kampen de retum wedstrijd TSF NO AD tege moet gezien, die vrij zeker over het kam pioenschap gaat beslissen. Met 7—3 bleef TSV 3 de baas over VBP l. A. Zuidgeest Jr en R. Timmer wonnen hun enkelspelen én samen het dubbel spel De jeugdige invaller Johnny Buyk kwam, wat teleurstellend, niet tot winst TSF 4 heeft zich door een 64 zege op koploper Intiem 4. kansen geschapen op het bezetten van de tweede plaats. Na acht partijen was een gelijke 44 stand bereikt. TSF 4 wist door aanvoerder Theo van Dijk en A. Zuidgeest Sr. de twee laatste partijen op zijn naam te brengen Kampioenscandidaat TSF 5 ging ook al voort op het goede pad der overwinning; nu werd Elan 10 met 2—8 het slachtoffer van Klink en de zijnen. Advertentie IM.) Zware shag met mooie lange draad, dus soepel draaien. Zuivere Kentucky-tabak. Lekker pittig maar niet scherp. Goed verpakt, geen kans op uitdrogen. Elk pakje van begin tot eind pure tabak. f 1.- in dubbelwandige tabakszak MAASSLUIS, maandag VDL heeft goed overwinterd, constateerden we uit het duel tegen Quick Steps. Het was een moeilijk bespeelbaar terrein, waarvan beide partijen veel hinder ondervonden. De voorhoede van VDL kreeg meer schiet kansen, terwijl in de achterhoede spil Arie Kap het grootste struikelblok voor de gasten was. in do J3e minuut kwam VDL aan een voorsprong toen Tuit G. v. Gij zen goed lanceerde en de gasten voor vermeend buitenspel bleven staan (10). In de 30e minuut maakte Tuit zelf met een prachtig doelpunt er 20 van. Na de thee wederom een. aanvallend VDL, maar de voorhoede was In deze periode zwak te noemen. Toch bracht Koudijzer de stand nog op 3—0, in de 10e minuut, het geen ook de eindstand zou betekenen, VDL 3 kwam ook binnen de lijnen, maar kon het op eigen terrein niet ver der brengen dan 0—0 tegen Leonidas 4. MAASSLUIS, maandag Excelsior M. heeft blijkbaar slecht overwinterd. Ver loren de Maassluizers vorige week met 4o van RWH, zaterdag in Pernis werd opnieuw een nederlaag geleden. Het elf tal uit Maassluis maakte over het alge meen een zwakke indruk, vooral in de eerste speelhelft. De achterhoede maakte een paar kostbare fouten. Bij de rust was de stand al 2—0. Na 3— 0 kon Excelsior M. de eer redden. SCHIEDAM, maandag De 19-jaxige C. S. wejrü zaterdagavond om kwart over elf op de Singel aangetroffen met een ge wonde rechterpols. Hij werd verbonden en daarna naar het politiebureau ge bracht, waar bleek dat hij op het Lorentz- plein een ruit van een drogisterij had in- geslagefif De jongeman had een woorden wisseling met een meisje gehad en uit woede met zijn hand tegen de ruit gesla gen, De schade bedraagt, ongeveer 400,—. SCHIEDAM, maandag 2aterdagnacht om half vijf zagen twee voorbijgangers rook uit het voormalige hotel Beijersber- gen komen. Zij waarschuwden de erboven wonende bedrijfsleider, de heer L. van der R'I. die op zijn beurt de brandweer waarschuwde. Op onverklaarbare wijze was een oude koetsiersjas in de kelder; van het pand aan het smeulen geraakt. De brandweer bluste het vuur met een nevel- spuit. SCHIEDAM, maandag In de funde ring van het gesloopte pand Dwarsstraat 2 ontstond zaterdagavond om kwart voor zeven brand in de afval, die eronder lag. De brandweer bluste hef vuur met een nevelstraal. SCHIEDAM, maandag De resultaten van de KNVB-ers zön niet zo best. Demos speelde niet goed tegen RKWIK, het werd 1—1. Martinit speelde wel beter dan SSW, maar het goede schot bleef uit, zodat SSW met 01 won, SFC kwam ditmaal weder om niet verder dan een 5—1 nederlaag tegen Foreholte en bovendien trof SFC het ongeluk dat Ben den Houtlng naar het Schiedamse gemeenteziekenhuis moest worden vervoerd. Hij brak het been toen een speler van Foreholte en hij gelijk tijdig naar de bal trapten, fTegen het Vlaardingse RKWIK heeft Demos onder de normale vorm gespeeld. De Schiedammers begonnen ongelukkig doordat Toon. van der Berg na een kwar tier in eigen doel schoot. Het werd vjjf minuten later 11 dankzij een doortasten de aanval van Demos die een strafschop tot gevolg had. Bal schoot de penalty in. Daarna was RKWIK zonder effect iets beter dan Demos. Tegen de verhondlng In heeft Martinit van SSW verloren. Voortdurend hebben de Schiedammers het doel van SSW be laagd. Het was echter de bezoeker die In de tiende minuut van de tweede helft vla De Zeeuw raak schoot. Het spqlbeeld bleef eenzijdig maar het Schiedamse schot liet echter verstók gaan. Vlak voor het einde kreeg Martinit nog twee hoekschoppen toegewezen maar on der veel spanning slaagde SSW erin het Schledamse geweld te keren. In de twin tigste minuut had Lupker een voorzet ven H, Post ingekopt maar de doelman stopte het leer. Direct na rust schoot Lupker naast. Even later werd een inzet van W. Bos uit het doel gekopt en de laatste twintig minuten leverden louter scrim mages voor het doel van SSW op. Hoewel SFC wel getracht heeft revanche te nemen leverde de strijd tegen Fore holte hetzelfde spel en hetzelfde resultaat op als vorige week. SFC zonder Wim Klein (militaire dienst) raakte vlak voor rust ook Ben den Honting kwijt. In zijn plaats kwam De Jong in het veld. In de zevende minuut van de tweede helft kopte linksbinnen Van Dijk op fraaie wijze een voorzet van de rechtsbuiten jn. Hierna heeft SFC heel energiek getracht een Schiedams doelpunt te creëren maar de Schiedamse aanval slaagde er niet in langs de kluwen van tegenstanders te komen. Onder veel spanning handhaafde Foreholte de voorsprong. 1 (Van een omer verslaggevers) DORDRECHT, zondag m Dordrecht heeft VFC een moeilijke «—3 zege behaald op ODS na een wedstrijd, waarin vreemde beslissingen van de scheidsrechter tot id ler lel verwikkelingen aanleiding gaven. VFC begon namelijk zo goed, dat het bin nen een half tuu- een 30 voorsprong bad door doelpunten van aanvoerder "Van der Burg (8 x) en Harm van Rees. Vooral het tweede doelpunt van Van der Burg.WM een juweeltje, dat tot stand kwam uit een vrije trap die door de VFC-mlddenvoor over het muurtje heen Mhter de ODS- doelmaq werd gelepeld. Nadat Ten Braak voor ODS had tegen- gescoord, begon er voor VFC een moeilijk kwartiertje. Bij een doorgeschoten bal vanuit de ODS-achterhoede, die overigen» door Woudstra werd opgevangen, liepen. Vleugel en de QDS-mïddenvoor tegen el kaar aan, waarbij beiden ten val kwamen. De heer Dupré zag hier een strafschop in, zeer tot ongenoegen van ,de geel-zwartón. Ter Braak benutte de strafschop goed, maar Rob van Rees vertelde de scheids rechter in eenvoudige bewoordingen, wat hij van hem dacht. Dit weer tot ongenoe gen van de arbiter, die even later wraak nam op Van Rees. Een sliding van de VFC-rechtshalf, ver buiten het strafschop gebied, honoreerde de scheidsrechter met een tweede strafschop, waarbij hij zeer demonstratief het leer zelf op de Il-me- ter ging leggen. Hevige protesten van. de geel-zwarten natuurlijk, maar tevergeefs. Met een droge knal deponeerde Ter Braak de bal voor de derde maal achter Woud stra. Nadat In de rust zo het een en ander in. de kleedkamer "Van VFC was gezegd, be gon de tweede helft voor VFC zeer lastig. De verdedigers konden vrijwel geen goed meer doen in de ogen van de nu duide lijk partijdige heer Dupré en 't.was maar goed, dat Woudstra goed in vorm bleek te zijn. Aanvoerder Van der Burg had. echter het enig juiste antwoord klaar, toen hy na 20 minuten het vierde en zijn derde treffer liet aantekenen: 3—4. Ondanks de medewerking van d« scheidsrechter slaagden de.gastheren er niet meer in deze stand nog te verande ren, zodat de twee punten toch mee naar Vlaardingen gingen. (Van een onzer verslaggevers) - VLAARDINGEN, zondag Bij de rust. in de competitiewedstrijd TSB—Varken- oor d was de stand nog 1—1; het doelpunt, van de Vjjfslufzenbewoners was gescoord door F. Cornelisse. Na de hervatting'Was het aanvankelijk een gelijkopgaande strijd. Plotseling stortte de -verdediging' van. de thuisclub in elkaar, waarvan. Var- kenoord dankbaar profiteerde door nog drie treffers te produceren: l4.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1