verwaijcn Oude boerenbedrijven dromen aan de oever van de Scliie „Ogentest-station voor weggebruikers 3 Barahbas: meeslepend kijkspel met inhoud „ARGUS" Toonkunst-concert van R.Ph.O. j Ook voor gouden I munten: de HBU j Wie heeft iets verloren Verhoging van brug- en sluis- gelden Burgerlijke Stand Automobielbedrijf WALDO N.V. Citroen agent Artsen op zondag Monopoletheater Kinder- en nacht voorstellingen blijken goed idee TOT 4 MAART IN GEBOUW IRENE Compensatie Niet Spaarbank, maar 'Middenstaudsbank KERKDIENSTEN Tevelen kennen ooggebreken niet R,Ph.O. geeft twee jeugdconcerten Aankoop oude branderij Weer een zware nederlaag voor T.S.F. 1 woninginrichting tel. 67581 ■fWogstr. 184-186 schiedamu Koeriersters SCHIEDAM Zorg voor het onderwijs Schrikbewind Liefdesdwang A'dams Strijkkwartet,; geeft Museumconcert>j MIDDENSTANDSWONING tv verzekert uw bril 2 JAAR zaterdag 22 februari 1964 - pag. 5 SCHIEDAM, zaterdag Het Rotter dams Piiilharmomsch Orkest geeft don derdagavond 27 februari om 8 uur in het Passage-theater het vierde Toonkunst abonnements-concert. Uitgevoerd worden „Sieben Balkan Tanze" van Tajcevïc/ Leskovic, Vioolconcert van Bruch en „Ta bleaux d'une exposition" van Mouseorgs- ky. Solistische medewerking wordt ver leend door Uto Ughi, viooL De dirigent is Bogo Leskovic. (Advertentie IM.) HBU I NOllANDSCHEBANX-UNiE». I AMrrenDAM haac Rotterdam J SCHIEDAM, donderdag. Te bevra gen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam, dagelijks van 8,0017.00 uur, behalve op zaterdag en zondag: autostep, 1 paar nylon dameshandschoenen, kinder tasje, portemonnee met fnh,, etui met sleu- tels, geblokt overhemd. Te bevragen by de vinders: wallen vest, Nicolaas, B. K.Iaan 10a; damesschoen, v. Achteren, Sav. Lohmanlaan 80; shawl, Schilperoord, Nw. Damlaan 685; rolletje papier, Vcrweij, Betteweg 6; hondenpen ning, Dooremalen, Westvest 2; reserve wiel met band, Linschoten. Schiedamse- weg 88: witte fietspomp, Bulksen. Rubens- plein 8b; duimstok, Til, Rosenburgerplein 6b: etui met sleutels, v. Kleef, Camelia straat 20 (Rotterdam); passer, D. A. dt Jonghstraat 4b de Kort; Iipssleutet, Dalton- straat 43a v. Kesteren; 4 kleuren potlood, Valck, J. Storekstraat 112; auto-sleutel tje. Bureau Woningdienst, Lange Haven; vulpendop. Spies, Willem de Zwijgerlaan 48; leertje met sleutels, Beukers, Fr. Mals* plein 12a; aktetas met inh.. Hoorweg, En- gelschestraat 79; portemonnee met inh.. De Jager, Voomeschestraat 36; portemonnee met inh. Kort. D. A. de Jonghstraat 4b; kindertasje, v. Geene, Burg. van Haaren- laan 1007: portemonnee met inh. admi nistratie H.EJVÏ.A.; kin derportemonnee met inh. Noteboom, Hensius3traat sue de damesportemonnee met inh Veen, Hoogstraat 48; autostep, Nebo, Hoog straat 38; 1 paar rolschaatsen. De Graaf, Theo Thijssenschool, Edisonplein; gladde ring, Dr. Noletstlchting; kinderbrosje in zakdoek. De Jager, Burg. van Haarenlaan 1487; bedelarmbandje, Hoogstad, Dr. Wi- bautstraat 17; (H> horloge. Engelsman Edi- sonstraat 72; speld K ra amver pleging. Groene weg, Heenvlietsestraat 43b; (H) Polshorloge, Eertels, Korte Dam 6: zegel ring met initialen, Bunskoek, Hensius- str. 32; oorbelletje, De Bouw. Pr. Fr. Hen drikstraat 12; bruine heren-handschoen, v. d. Vliet, Dr. Zamenhofstraat 85; 2 paar handschoenen. Postkantoor Tuinlaan; da meshandschoen, v. d. Brugge, Alb. Thjjm- straat 28; 1 paar nylon dameshandschoe nen. Bouw, Klaas Katerstraat 184; 1 paar m o torhand schoenen, Kruining, Marlastraat 89a; kinderwant (L), lepenlaan 62 Seip: nappa kinderhandschoentjc, Cobp. Winkel Alb. Thijmstraat; damesportemonne met Inh., Harte, Schuttersveld 66; kinderhand, schoen, Meurs, Mgr. Nolenslaan 99; wol len herenwant, v. Veen, Hoogstraat 49. T^VBN voorbij het betonnen spoorwegviaduct over de Schic, daar waar vroeger Cr de scheiding was van de stad naar het platteland, staan nu nog in de met industriële bedrijven bijna volgebouwde polder, enige sterk beknotte boerenbe drijven aan het water. Links is het domein van de heer Van der Most en rechts dat van de heer Zeeuw. Het uitcebreule tand zijn zij nu kwijt en met hun woningen en oeestallen staan zij nu ingeklemd tussen de scheppingen van de moderne tijd. Het ligt in de bedoeling dat eerlang ook deze boerenbedrijven zullen moéten verdwijnenr maar de datum is nog niet bepaald. Ze staan daar ook niet tn de toeft Verderop is de kleine ophaalbrug, die toegang geeft tot het industrieterrein met het steeds groeiende aantal bedrijven. De hoge aardbaan voor de Rijksweg 20 van Rotterdam naar Hoek van Holland, waarvan de overbrugging ouer de Schie nog moet komen geven de boerderijen een wat afgeschutte plaats. Achter de boerderif en, vlak bij de hoge berg stadsvuil, bouwen de Ned. Spoorwegen een groot werkgebouw voor de eigen technische diensten. De oude huisjes zullen er vermoedelijk al hebben gestaan toen de spoorlijn van Haarlem naar Rotterdam werd doorgetrokken. Toen puften die eerste locomotieven hier langs. OCTAVE DECONINCK Schuttevaer protesteert SCHIEDAM Ceboren: Gijsbert. «j Olivier en J. van TJlborg; Nicole A„ d. v. A. van Rees cn J. E. van der Windt; Diana, d. v. A, Kruithof en A. van Pelt. Ondertrouwd: T. den Breejen. 23 jr. en A, H. W. Vorstenbos. 20 jr.; M. J. J. van Breu- gel, 20 jr. en J. G. Nijg, is jr.; H. T, Stolk, 26 jr. cn E. F. M, de Kaper, 25 jr.; M. Stroo 27 jr. en J. W. Cmo, 23 jr.; A. Thfjsse 28 Jr' en C. Ouwendijk, 25 jr.; A. Verduiin, 22 jr. en W. Cordcans, 19 jr.; A. C. Voshol. 20 jr. en J, A. Tebrugge, 17 jr.; J. b, Wasman. 50 Jr. cn J, van Rood. 46 jr.; F, p. c. Zuyderhoudt 27 jr. en L. Kniepstra. 27 jr. Gehuwd: J. B. tie Wit, 23 jr. en M Woermeljer, 22 jr.; C. J. Appels 37 jr et. B. van den Braak, 37 jr.; H. P. Burghoorn, 21 Jr. en P. E. de Langen. 20 Jr.; W. F. M, van der Kant, 13 jr. en A. A, M. van Zvweten, 16 jr.: J. van Ettinger. 29 jr. cn P. A. Ger- ritsma, 21 jr.: K, A, Levering, 27 jr. en 14. P. W, Leemans, 22 jr.; A. Visser. 34 jr. en A. C. J. Blok, 34 jr. Overleden; A. A. M. van Neijenhof, oud 10 maanden; H. van Holten, 51 jr. echtg. v. J, -'an BaardewtJk. (Advertentie t.M.) -Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 15 3655 SCHIEDAM, zaterdag In spoedvallen ZiJr* gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: P. Spreij, Singel 76, «L 68250; G. IV, Ormel, Schoolstraat S. tel 64244 en Dambrink Ruys de Beeren- broucklaan 16, tel. 69873. Geopend is apotheek Rembrandt, Rem- brandtlaan 5, die ook gedurende de vol- Bende week de nachtdienst waarneemt. APOTHEEKDIENSTEN Apotheek: Rembrandt, Rembrandtlaan. 5. BIOSCOPEN Passage, 2, 4,15, 7, 9.15 uur: Liefde op s taatsbevel. Monopole, 7.30 uur: Barabbas; 2 en 4.15 uur; Schrikbewind in OcatiUa. y DIVERSEN- £ene, 8 uur: Vegla. Film. AInsis Sacrom, 8.30 uun THOR. Feest- avond. Tivoll, 8 uur: GuiUaume. Dansavond. Jeugdhaven, 8 uun Oase. Dansavond. Ons Gebouw. 8 uur: Marimba. Dansavond. Arcade, 8 uur; Gusto's Muziekver. Feest- avond. "ïikcentrum, 8 uur; De Kindervrienden. Bijeenkomst Marijke, 8 uun Reisver. „Onder Ons", By- eenkomst Soc. Belangen, 8 uur: Lutherse Jeugdorganisatie. Bonte avond. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag Dit jaar ls het Monopole-theater begonnen met het ge ven van kindervoorstellingen op woens dagmiddag- met speciale kinderfilms. Hel blijkt een goed idee geweest te zijn, want de films trekken over liet algemeen ge nomen aardig wat publiek. De cassière, mevrouw H. Vleeshouwers- Dieks, vertelde ons, dat het aantal bezoe kers ook afhankelijk is van de film, die wordt gedraaid. „Zo was er vorige week een Engelse film, waarbij bovendien de tekst in het Nederlands werd gesproken. Dat was bepaald hinderlijk. Maar vol gende week komt er weer een goede film, zodat dus veel bezoekers worden verwacht". De kinderen leven zich echt in. Ze Joe len en lachen, vooral bij de hondenfilms van Rusty. Je hoort uitroepen als: „O, joh, schei uit" en „Pas op daar komt hij weer". Behalve kinderen komen er ook ouderen mee, die hen komen brengen. Soms komt een moeder met een stuk of tien kinderen uit de buurt Of een onder wijzeres met een schoolklas. Een paar weken geleden was er 's za terdags Ineens een nachtvoorstelling. Waarom?, vroegen wff. „Het bezoekers aantal loopt overdag achteruit en omdat enigszinsc op te halen hebben we besloten eens nachtvoorstelHngen te proberen. In het Prinses-theater in Rotterdam liep het goed, heel goed zelfs, zodat het hier ook moet kunnen", zegt mevrouw Vleeshou wers, Bij de twee nachtvoorstelHngen, die tot dusver zijn gegeven, was de zaal goed be zet Het was muisstil, het is nooit zo stil in de bioscoop geweest In Prinses heeft men last van relletjes gehad, op straat weliswaar, maar ze waren er toch. „Daar waren wij eerst ook bang voor, maar we hebben helemaal geen last gehad. „Het ligt in de bedoeling om iedere zaterdag zo'n voorstelling te geven. Maar dat moet eerst worden aangevraagd. SCHIEDAM, zaterdag De mensen, die woensdagavond in de Korenbeurs het binnengekomen geld van de steentjes-actie ten bate van de Sporthal telden, waren niet zoals werd vermeld van de Spaar bank Anno 1820, maar van de Nederland- Middenstandsbank. Met onze excuses Ned. Herv. Gem. Grote kerk 10 uur ós. H. W. Hemmes en 5 uur ds. J. G. Jansen; Bethelkerk: 10 uur ds. P. v. d. Vloed (Vlaardingen) en 5 uur dr. L. J. Cazemler Opstandingskerk: 10 uur ds. Baas (Nieu- werfcerk ad. IJsseD H. Avondmaal, Vredes- kerk: 9 en 10.45 uur dr. L. J. Cazemier en 7 uur ds. C. s. d. Steen. Ned. Herv. Ger. Evang. Opstandingskerk 10 uur ds. C. Baas. Gebouw Irene: 4 uur ds. L. Roetman (Gouda). Evang. Luth. Gem. 10 uur ds. S. G. v. d. Haagen. Ned. Prot. Bond. Westvest 92; 10.30 uur ds. A. D. Klaassen. Oud-Katb. Kerk Fam 28: 10 uur H. Mis. Baptist en-gemeente. Lange Haven 129: 7 uur samenkomst Leger des Heils; Lange Haven. 27:10 uur Heiligingssamenkomst en 7.30 uur verios- singsamenkomst. Gewit Verboonstraat; 6.45 uur Openlucbtsamenkomst Alle sa menkomsten o.l.v. kapitein en mevr. Drij ver Salomon. Jehova's Getuigen. Volksgebouw 6 uur Openbare toespraak: „Hoe krachtig is uw geloof?'*. Donderdag 7.30 uur Theocrati sche bedieningsscbool en dienstvergade- ring, Oud-Geref. gemeente. Gerei Jeugdhuis, Lange Haven 97: 9 en 3.45 uur ds. Grisnogt. (Gouda). SCHIEDAM, zaterdag Van 17 pro-, cent van de weggebruikers ls de gezichts scherpte onvoldoende, tot bedenkelijk toe. Dit ls gebleken bjj een onderzoek dat in november 2963 fs gehouden door de stich ting „Oog en Bril", Btf het beroepsver voer lagen de resultaten iets gunstiger, maar toch bleek Ml 14 pel. van de rijders de geziebtssterkte beneden de redeltfk te stellen eisen. DU is niet uitsluitend een kwestie, dat men dan maar een bril moet gaan dragen, want b|j diezelfde test bleek dat bij de brildragers 20 pet. niet goed genoeg zag. Vaak weet men niet eens dat de gezichtsscherpte onvoldoende ls. Om over andere oog-afw(jkingen maar niet te spreken. Dit levert een gevaar in het verkeer op. Bij de automobilisten in de eerste plaats, maar ook bij de andere wegge bruikers. Bij een onderzoek door de Ver. voor Veilig Verkeer is gebleken dat 49 pet, van de fietsers en niet minder dan 54 pet. van alle bromfietsers een of meer fouten in het gezichtsvermogen hadden. Velen wisten het niet eens. Om deze gebreken op te sporen is de Stichting Oog en Bril een „Zie goed: rijd beter"-actie begonnen, waarbij ogentest- stations zijn ingesteld, waar de wegge bruikers (en dat is iedereen op z'n tüd!> de ogen kunnen laten onderzoeken. In de komende tien dagen kan men ook in Schiedam de ogen laten testen in zo'n station, dat ingericht is in de voor zaal van gebouw Irene aan de Nieuwe Haven. Opticien D., Dijkshoorn heeft er de supervisie over, terwijl hij de testap paratuur ter beschikking heeft gekregen van de Stichting Oog en Bril. De test bestaat uit drie onderdelen. In een apparaat worden onderzocht (met eenvoudige proefjes) de gezichtsscherpte voor zien op een afstand, het dieptezicht voor de afstandsbepaling, het vermogen om kleuren te onderscheiden. Daarnaast nog een instrument voor de meting van het zijdelingse gezichtsveld, terwijl men tenslotte ook nog het reactie-vermogen kan laten onderzoeken, om te zien hoe snel men reageert achter het stuur. Een ieder kan geheel gratis terecht in gebouw Irene «voor deze test en wel van vandaag af tot e» met dinsdag 3 maarl, dagelijks van 1012,30 uur, van 13.30 5.30 uur en van 39—22 uur. Zaterdag avond en zondag echter gesloten. Het is overigens voor de derde maal dat er een test-station in Schiedam ls ingericht. SCHIEDAM, zaterdag Het Rotter dams Philharmomseh Orkest, onder lei ding van Bogo Lescovic, geeft donderdag morgen 27'februari om 9.30 uur en om 11 uur in het Passage Theater twee pe dagogische jeugdconcerten voor leerlin- jen van Ulo, m,o. en n.o. Op het programma staan „Dansen van de Balkan" van Ivlarkb Tajcevic en „Ta bleaux d'une exposition" van Modest Moussorgsky. SCHIEDAM, zaterdag B. en W. wil len de tarieven voor de brug- en sluis- geldcn in Schiedam verhogen met resp. 49 en 30 procent. De bestaande verorde ningen zyn In 1954 vastgesteld en verou derd. Z(j dienen te worden aangepast aan hel sindsdien in belangrijke mate geste gen prijsniveau. Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om beide veror deningen samen te voegen tot één. De opbrengst van het sluisgeld zal met 2.500 stijgen en van het bruggeld met 1.500. In totaal zullen de brug- en sluïs- gelden f 13.000 opbrengen. Volgens voorschrift Is advies gevraagd aan de Kon. Schlppersver. „Schuttevaer", Deze maakt ernstig bezwaar tegen de voorgestelde verhoging, omdat de be- drüfsultkcmsten niet van dien aard zijn dat een kostenstijging gerechtvaardigd is en de verhoging van de brug- en slun gelden niet mag worden doorberekend. en w. achten deze argumenten niet voldoende steekhoudend. Door de steeds stijgende lonen en prijzen zullen de ge meenten, willen zij hun diensten goed la ten functioneren, er niet aan kunnen ont komen om hun tarieven van tijd tot tijd (nu al tien. jaar geleden!) te herzien. SCHIEDAM, zaterdag Het gemeente bestuur wil de oude branderij aan de NDordvestsingel 131 van de NV Mouterij- Branderij Dc Koning kopen voor een be drag van 150.000. Want de gemeente moet in de toekomst over dit pand kun nen beschikken voor de voltooiing van bet uitbreidingsplan Nleuwdand. De verkoper mag het pand tot 1 juli 1965 gratis gebruiken, doch moet het daarna geheel ontruimd en „bezem- schoon" overdragen. Voor het verwijde ren van de ketels zal de voorgevel ge heel of gedeeltelijk afgebroken mogen worden, doch daarna zal die gevel weer hersteld moeten worden. Voorts wil het gemeentebestuur ook het pand Kreupelstraat 18 aankopen voor een bedrag van ƒ6.750. Het ligt namelijk in het onteigeningsplan Kreupelstraat Voor eventueel onderhoudswerk aan dit pand wordt nog 1.575 gevraagd. (Advertentie IM.) Bespreekt tijdig uw Vloerbedekking - Gordijnen - Vitrages - Lopers SCHIEDAM, zaterdag TSF 1 heeft wederom een rake nederlaag te slikken gekregen. Werd indertijd thuis met 46 verloren van CONTACT 1. in de uitwed strijd kwam TSF 1 niet verder dan het redden van de eer (19). Aanvoerder Jan Bouwer redde nog de eer voor zijn team, ook al kwam hij In de partij tegen B. Swaal maar nei met de hakken over de sloot (2119, 1621, 2220). Alle overige partijen eindigden in overtuigende nederlaag voor de Schie dammers en dat was zonder meer teleur stellend. TSF 2 deed tiet tegen Intiem 3 beter; ook hier werd de uitslag 9—1, maar nu in TSF voordeel. Aanvoerder Paul de Looze kreeg het enige verliespuntje op zijn naam tegen G. Ytsrna (19—21 1721); mevr. M. v. d. Wilt en W. de Winter won. nen al hun enkelspelen. De 73 overwinning die TSF 3 op Elan 7 behaalde bracht wel winst op een hoger geplaatste tegenstander, maar kans op 'n eerste of tweede plaats in de eindrang schikking zit er voor L. de Ruiter c.s. toch niet meer in; promotiekans dus ook niet. In deze wedstrijd %varen de TSF-ers in elk geval uitstekend op dreef. BARABBAS, waarin de Zweedse Nobelprijswinnaar PSr Lagerkvist de onuitroei bare twijfel van de aardse mens aan het bestaan van God samensmolt, lijkt nauwelijks een figuur, die in teehniram3 gevat op het brede doek van de met stereofonisch geweld gemoderniseerde bioscoop moet worden losgelaten. Het risico dat bjj daar als mens verdrinken zal in hooglopende massascènes, l(jkt moeilijk té dekken. De Italiaanse producent Dino de Lauredtïis, die zich steeds meer specia liseert in het groot uitbrengen van byhelse en aanverwante literatuur en daarbij vaak niet maalt om goede smaak en piëteit, dacht er anders over. Het wonder is dat men hem bü het zien van BARABBAS voor een groot deel gelük moet geven. Zeker, de Zweedse regisseur Alf SjS- berg heeft deze befaamde roman vroeger subtieler in stemming zwart-wit ver filmd. Maar dat neemt niet weg, dat de nieuwe „Barabbas", die overwegend gemaakt blijkt met de vertrouwde midde len van het onvervalste spektakelstuk, vorm ea inhoud aanzienlijk dichter bij el kaar gebracht zijn dan mogelijk scheen, by een zo ernstig onderwerp. Barabbas is volgens de legende de mis dadiger die in het oude Jeruzalem, aan de kruisdood ontsnapte, doordat het volk zijn vrijheid koos boven die van Christus. Na dit gebeuren, dat hem blijft obsederen, zinkt hy steeds dieper weg. Zijn harde le venswandel die hem in de zwavelmijnen en daarna in de arena doet belanden is een omweg, want hij wordt ten slotte toch gekruisigd. Nog altijd twijfelend aan het bestaan van God, Tegen een dergelijk ge geven komen er meestal protesten m mij overeind, maar zoals het door Lagerkvist en in deze film wordt behandeld, behoudt het zijn algemene zeggingskracht, „Barabbas" is in al zijn eenvoud, die ook de tijd neemt om neuwsgierig en met allure rond te kijken in de arena waar de gladiatoren elkaar ouderwets naar het le ven staan, een bezielde film, die de hoofd rol en zijn twijfel tussen alle bonte bedrij ven door we] degelijk au séneux neemt. Als men nagaat hoe dat komt, blijkt in de eerste plaats de bijdrage van Christopher Fry van belang. In zijn scenario heeft hij niet als in sommige vsn zijn toneelstuk ken met woorden gespeeld, maar zonder opsmuk eenvoudig, maar waar drama uit gestippeld. se regisseur Richard Fleischer de wet ten van het spektakelstuk niet hoeft te omzeilen om de aandacht van zijn publiek bij het eigenlijke onderwerp te houden. Hij kan die, voor andere regisseurs met' een veel grotere reputatie blijkbaar moei lijk te verenigen uitersten, ruim aan. Zijn massa-scènes zijn mooi door de camera opgevangen en als hij zich m kleiner be stek met de hoofdrol bezig houdt, levert dat geen anticlimax op. Er zit evenwicht in dit mengsel en het totaal doet homo geen aan. Oprechtheid en gebrek aan de preten ties, die „Lawrence of Arabaia" en „Cleo patra" vaak zo moeilijk tc pruimen ma ken, hebben Fleischer op het juiste spoor In een dramatische strijd ging TSF 5 met 46 ten onder tegen DERODA 1, de lijstaanvoerder. Ektn thuiszege (na een 5-—5 gelijkspel in de uitwedstrijd) zou het TSF-team naast DERQDA aan de kop heb ben gebracht en tevens practisch promo tie naar de derde klas hebben betekend. TSF 5 zal nu nog hard moeten vechten om zijn tweede plaats te behouden. VLAARDINGEN, zaterdag Het col lege van b. en w, heeft gisteren een be zoek aan de nieuwe vleugel van "t Groen van Prinstererlyceum gebracht. Rolfllrns vergeten? De auto maat staai voor u klaar Alle soorten films Foto K Vuuren. Hoogstraat 106 Voor pasfoto naar K, van Vuuren. Hoogstraat 106. tel. 6 67 20. In één dag gereed. Droogproblemen? Centrifuge 4 kg ;I38— Combinatie langzaam met spoeLcentri- fuge 395.—, ook tnerk- machmes 15 tot 3ü% kor ting Shmvroom Coja. Lange Haven 126 Tel. 63641 j Permanent wave Kapsalon HèTène. de salon voor de betere permanent Stroomloos, voor ieder haar geschikt ƒ7.50. Héléne tiède permanent, de meest ideale natuurlijke permanent j 10.- Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent. Kapsalon Hélène. Rem brandtlaan 22 Schiedam, te lefoon 8 71 70 f 1.— reduktie op deze advertentie Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed Prima afwerking Als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK Groenendal la (Broersveldpad). telefoon 670 28 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten, hutledJ* kanten, kampeerbedden enz Kom eens praten SCHIEDAM, zaterdag Aan enkele schoolgebouwen voor openbaar onderwijs moeten enkele voorzieningen getroffen worden. Aan de Gemeenteraad wordt een bedrag van ƒ26.750 gevraagd. Bij de school aan de Meeuwensingcl is de riolering verzakt en functioneert niet meer voldoende. Herstel zal rond ƒ4000 kasten. Ook de isolatie van de centrale verwarming op die schooi verkeert in deplorabele toestand. Algeheel herstel vergt een bedrag van 3500. Van de school in de Ant, Muysstraat moet het gymnastieklokaal een nieuwe linoleum vloerbedekking hebben wat ƒ3.750 zal gaan kosten. Voor de scholen aan het Frans Halsplein en aan de Singel moeten telkens drie klassen nieuw meu bilair hebben. Kosten ƒ15.500. De Vereniging voor Chr. Onderwijs vraagt een bedrag van 3.909 voor nieuw meubilair en het aanbrengen van z.g. kleuterkeukentjes voor de kleuterklas die zijn ondergebracht in de lagere scholen aan de G&kleistraat en de Buys Ballot- singeL De Ver. voor Chr. Volksonderwijs In Kethel vraagt om een bedrag van 1.200 voor aanschaf van spel- en ontwikke lingsmateriaal voor een derde klasse van de kleuterschool aan de Schiedamseweg. Door de uitbreiding van het aantal leer lingen in de vorming van deze derde klas nodig, die ondergebracht zal worden in het kerkgebouw De Ark. Dc St. Willibrordusstichting vraagt ƒ3.825 voor dc aanschaf van meubilair voor de dependances van de kleuterschool aan de Burg. Xnappertlaan, die onderge bracht zijn in scholen aan de Fr. Haver- schmidtlaan en de Dwarsstraat 33. gezet. Daarbij komt dat wat Lagerkvist schreef, zich voor deze oprechte aanpak zeer goed leent. Dat blijkt ook uit de soms even door pathos bedreigde, maar voor de rest boeiende vertolking, die Anthony Quinn van Barabbas geeft. Fleischers vas te greep op dit gegeven is ook merkbaar in vele bijrollen, die in kort bestek raak worden gekarakteriseerd. Niet dat „Barabbas" anders dan door zijn omvang een grote film is. Maar Flei scher bewijst ermee dat aantrekkelijk' kijkspel zich zeer wel combineren laat met een serieus behandeld en interessant onderwerp; zélfs af en toe dat de muziek uit de grote luidsprekers iets positiefs kan bijdragen aan bet gebeuren op het doek. En dat bewijs is winst in deze jaren nu de spektakels als een slagregen op de bios coop neerdalen. RANDOLPH SCOTTIs dc rechtschapen ranger John Stewart die met het recht aan zijn zijde zonder wapengeweld een einde wil maken aan het „SCHIKBE- WIND IN OCATILLA" van de grote man Wick Campell (Richard Boone). Hij laat zjjn broer, die jurist is, overkomen naar het stadje, maar voor die goed en wel ge arriveerd is, verzamelt Campell een tien tal beroepsvechters om zich heen met de bedoeling dc macht over de vallei geweld dadig aan zich te trekken. Wandaden cn veediefstallen, volgen el kaar snel op en de geweldenaar Cam pell razend omdat de zoon van de ju rist een meisje verkiest waarop hijzelf het welgevallig oog heeft laten vallen laat de jongeman in de gevangenis werpen en schiet eigenhandig diens vader neer. Dit het sein voor John Stewart om zijn vredelievende houding te laten varen, en de revolvers van zijn vrienden en hem zelf recht te laten spuwen In zijn strijd wordt hij trouw terzijde gestaan door de jonge minnaar. Na enkeie inleidende ge vechten wordt door middel van dynamiet korte metten gemaakt met het gespuis. Do jonge man doodt Campell tn een tweege vecht en de rust is teruggekeerd in Oca- tilla. Een dubbele bruiloft van de beide overwinnaars met hun geliefde dames vormt het happy-end van deze film, (MONOFOLE, matinees) A" cn toe willen onze oosterburen nog wel eens laten weten dat zU het op de drempel van het lODO-jarig rijk ook niet gemakkelijk hebben gehad. Nu wordt, bet medelijden gevraagd voor de jongens en meisjes die „LIEFDE OP STAATSBE- VEL" (Lebcnsbornj moeten bedrijven. 1 Een geleerde heeft ze op een verborgen landgoed verzameld om een Germaans ras te kweken dat nog edeler js dan dC Fubrer tijdens zijn gebral voor ogen heeff Daarom dansen de edele jongens en edele meisjes rond een zonnewende vuur cn wor den ze op grond van hun indexcijfers sqi mengekoppeld. Na twintig jaar kan het niet anders er zijn Duitsers die het met deze gang van ras-zaken niet eens zijn: bovendien, suturt een. verhouding tussen Maria Pet£' scby en Joachin Hansen die niet op de index staan alles een beetje in de war; Misschien heeft regisseur Wemer Kling- Ier in zijn Seimat commercieel succes mei dit gevalletje gehad: wij lusten het niet. (PASSAGE): SCHIEDAM, zaterdag Het Amster dams Strijkkwartet geeft vrijdagavond -28 februari om 8.15 uur een concert in dé aula van het museum voor de vereniging „Vrienden van het Stedelijk Museum": Werken van Beethoven, Dvorak en Ver meulen worden uitgevoerd door Jeanne-: lotte Hertzberger, viool, Rena Scholtens, viool, Hans Dusoswa, altviool en Renè van Ast, cello. In de pauze bestaat de' gelegenheid de tentoonstellingen van, Katalin Hetey, Tamas Konok en Kees Okx te bezichtigen. ,r Technische Onderneming vraagt te huur of te hoop Bij voorkeur met garage of met ruimte daarvoor. Aanbiedingen onder nr. H 1, John Prins Advertising, Postbus 11, Zandvoort. OS WTSCtiAS G'&v7' NgrV hy/'ZJ SXfya O/fGsPWZtTOV'vS Of/y Af/SS OA/t fOAOf/v vor hMNO ff ff MkOtYO. SVc<YXkW? ff£/~ MOeKrf/&/Yr. Ofjwy s/ffS ac &r, AWW.'.,.... Sf/Z/pYAVAWSS/y hMWor nf/o'S*. VSf/V W>feT£ GfSXl/C/fX<rAZ> fsofyaff/fys/vc- ££#££7000'? 00£6££6UrAYeJfrA>S7#?4#S& Aorrr/r/£r z?££f roef... £££#7£££AMf>ff7££/S7~£7£ /V£ £}/7~7V07£7-7/M# #0y/J£££, Af... -ARGUS- 0#/PA/£S7#.J7- SCM£7>07f. fTfl. V£#D'£frr zfjrïe# 20V£££ 7-Of/ ALLEEN tegen breuk en diefstal (ook de glazen) indien de totaalprijs meer dan 22.50 bedraagt. ORANJESTRAAT 9 TELEFOON 66431

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1