Koningin Wilhelminaschool viert 40-jarig jubileum VOETBAL: derby DRZ-WF beslist Ta naoe,'£E>ns l :-a*»Ê m |M>»" Explosie richt veel schade aan van Andel 1 2 4 4 1 Kantonrechter mr. P. R. Cos met pensioen Kinderen spelen op hun eigen uvontl Botsing op de Dam TIMCO Vuilnisbak hoort 's nachts binnen Hoeden ina gazijn Reese loont nieuwe modellen TIMCO Burgerlijke Stand 5k! TIMCO The Starfighters treden weer op Voxd&OOGten... Aanbesteding bouw Brandersbrug Csordainen TIMCO TAXI? Schietvereniging huldigt oprichter G. Rosman Jong en met de tijd mee Auto's botsten SCHIEDAM WINKELPAND grootse hoedenshow EUROTAX 69 460 TIMCO Koeriersters Voor Brandpunten PRESLEY en de BEATLES in Ariëns Pasvormshow vrijdag 13 maart 1Ö64 - pag. 5 tA fh meuiie l M.) t Advertentie IM.) WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 SCHIEDAM, vrijdag Op de Dam, tegenover de Oude Sluis, vond gisteren in de vooravond een aanrijding plaats. De 26-jarige J.E.A. uit Schiedam reed rnet zón personenauto te veel aan de linker kant van de weg. De 54-jarige J. C. uit Botterdam kon een botsing niet meer vermijden. Beide wagens werden vrij ern stig beschadigd. (Advertentie lM.) Voor Kenmore overhemden Heren- mode magazijn BROERSVEST 56 SCHIEDAM, vrijdag Nog steeds zijn cr Schiedammers die niet weten, dat zij 's nachts hun vuilnisbak niet buiten mo gen laten staan. Gisteren zijn door de politie weer 191 emmers op straat aan getroffen. Alle bezitters zullen worden verhoord en zij moeien wel zeer goede excuses hebben willen zij niet worden be keurd. (Advertentie t-M-i (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Het dames-: hoeden magazijn ML. Reese zal dinsdag 17; cn woensdag 18 maart as. een show' houden. Creaties uit Frankrijk, Italië en Zwitserland zullen worden getoond. Naast hoeden, showen de mannequins hand schoenen, sjaals en bruïdskappen. Dc shows vinden plaats in Musis Sacrum en beginnen om 10.30 uur. '«Hér 1 M.) Voor COÏO mode- overnemefen magazijn BROERSVEST 56 SCHIEDAM Geboren: Hendrik P., r.v. J. de Ligt cn A. Drop; Wilhelmina M., d.v. A. G. de Vette cn W. M. Steenbergen: Albert, z v. A. B. RcmrJe en M. C. G. Mak; Cornells tl., z.v. J. Kreuk cn A. J. A. Ver waal; JFrederik Ar.v. J. F. van Vliet en A. Boekee; Robert z.v. T. Holtliuljsen en H.i den Helder. Overleden: C. Schriel, 81 jaar. Duizenden porseleinen kop en schotels met fleprige decors en geribde rand op de schotels, als extra aanbieding voor onze klanten, die een schattig kopje op prijs stellen. Thee- en koffiekopjes, nor male prijs 79 cent,... van helder wit hardgebakken porselein, koopt U morgen een kwartje goedkoper dan de normaal toch al scherpe prijs. iAdvertentie l Al Voor Mesy overhemden Heren mode' magazijn BROERSVEST 56 Horgen om 9 uur begint de verkoop van deze porseleinen kop en schotels, met leuke decoraties, per stuk voor Géfn til. of schrift. b«t. apotheek-diensten Apotheek v. Westendorp, Parkweg 207. BIOSCOPEN Passage2 en S.15 uur: „Gods Geuzen." Monopole, 2 en 7.30 uur: „The guns of Na- va ronc." DIVERSEN Arcade, 8 uur. Natuurgenot in Huis. Dia avond. (Van een. onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Veertig, jaar geleden opende in de Lek straat de derde school van de Ver eniging tot Bevordering van Chris- telijk Onderwijs te Schiedam haar; poorten. Op 3 september 1933 ver huisde zij naar de Zalmstraat en? kreeg zij haar huidige naam: de Koningin Wilhelminaschool. Gis teravond vierden bestuur, onder wijzend personeel, ouders, oud leerlingen, belangstellenden en, eigenlijk in de eerste plaats, de' kinderen dit jubileum in de grote zaal van gebouw Irene. Voorzitter mr. H. Snoep leidde de avond in. In zijn toespraak wees hij op het belang van de Lager Onderwijswet van 1920. Bij deze wet werden openbaart en bijzonder onderwijs gelijkgesteld. Dei Koningin Wilhelminaschool was de eerste school, die in Schiedam onder deze wet werd gebouwd. Er waren plotseling onbe kende mogelijkheden geopend, maar daarnaast bleek steeds sterker bezinning nodig op de plaats van het christelijk on derwijs. „In deze tijd van verzakelijking", zei mr. Snoep, „dienen wij ons beginsel uiti te dragen in een taal, die voor iedereen I verstaanbaar is. Als economie en techniei deze eeuw beheersen, dan zullen wij In i deze termen moeten spreken." „Avonden als deze" besloot hij, „stem- i men ons dankbaar, dat wij onze taak, het christelijk onderwijs zo te brengen, datj het de moderne mens aanspreekt, kunnen vervullen. De ouders kunnen hieraan j meewerken door hun vertrouwen te schenken aan het onderwijzend perso- j neel". i TWEEDE JEUGD I Rijksinspecteur van het Onderwijs, de i heer K. Barten merkte op. dat een mens aan zijn tweede jeugd begint als hij veer tig is. Hij heeft een groot deel van zijn leven echter de rug, maar in de tijd, die voor hem ligt kan hij nog veel belangrijk werk verrichten. Met de Koningin Wilhelminasc "sol is het niet anders. Lange tijd liep de schoolbevolking op De Gorzen terug. Het kindertal in de wijk nam af, de klassen werden leger. De laatste ja ren is daar echter een verandering in gekomen en de toekomst lijkt hoop gevend. Of de tweede jeugd van de school we; kchjk rijk zal worden", zei de heer Barten. ..hangt van de gemeente af. Haar bouwpolJliek is bepalend voor de samen stelling van de wjjk". Hij wenste het be stuur toe, dat de goede tekenen in ver vulling zullen gaan. Tevoren had het hoofd van de school, de heer A, Speyer het programma voor de avond uiteengezet Ook bood hij mr. Snoep eenherdenkingsglas aan, dat de kinderen al haddon. gekregen. KINDEREN Zij hadden al dit officieel vertoon mot enig ongeduld uitgezeten. Hun beurt kwam echter ook. Na deze toespraken voerden zij een revue op, die de toeschouwers weer „kind met de kinderen maakte". Geamuseerd, maar ook vertederd keken en hoorden z# toe. Zij zagen veel foutjes door de vingers, omdat de goede wil en de geestdrift van het geheel afstraalde. Zjj waren gul met applaus. Voor de par mantige» cn de vertegenen. Ten dele om dat het hun eigen kinderen waren, maar ook wel omdat zich zelf nog in hen herkenden Een aanbieding die maar eens komt... Een partij wollen dame»vesten van 15.95 en een rijk sortiment Qrlon vesten van 14.95. Prachtige kwaliteiten zuiver wollen damesvesten... fully fashioned, dus met uitstekende pasvorm, Orlonvesten met inge zette mouwen. U koopt ze morgen door elkaar voor één prijs, voor nog géén negen'gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze grote partij zuiver wollen en orlon vesten» m vele kleuren en in de maten 38 t/m 46, no perstuk voor (Advertentie LM.) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. - Zondag 15 maart zullen „Little Joe and the Starfighters"! weer in Schiedam optreden. Hun ianeluo) heeft hen, gesteund door de grote belang-1 stelling de vorige keer, voor de tweede maal dit jaar uitgenodigd. Ditmaal zal niet dc kleine maar dc grote zaal van j „Irene" het toneel zijn van twistende teenagers. Voor liefhebbers: kaarten ver krijgbaar bij J. Schell Koggestraat I7o, Rotterdam-? en 's avonds om 19.00 uur aan de zaal. Het feest zelf begint om 19.30 uur. MAASSLUIS, vnjtïae In tie Bo geri st ra at vond een verkeersongeval plaats. Een 53-jarige wielrijder uit Maassluis werd aangereden door de bromfietser J. Tol (16) uit Maassluis. Beide voertuigen werden beschadigd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Geen tel schrift, best. SCHIEDAM, vrijdag Wat doe je als de kachel niet trekt? Een scheut spiritls erop gooien, dacht mevrouw J.J. v. C.- B. uit de Kortlandstraat. Resultaat: een enorme explosie. De vooizijde van de schoorsteen sloeg in zijn geheel weg. De kachel zelf vloog de kamer ui cn vernielde het meubilair. De afvoer scheurde tot aan het dak toe. Op de bovenverdieping kwam een brok steen in een kinderiedikantje terecht Ge lukkig word de vier maanden oude baby, die erin lag, niet getroffen. Als vermoedelijke oorzaak van deze ravage geeft de brandweer het verdampen van de spiritis in de nog warme kachel De damp vermengde zich met het kolengas in de schoorsteen cn ontplofte, toen cr een lucifer werd bijgehouden. SCHIEDAM, vrijdag. Wederom brengt het afdelkigsvoetbal een topduel, namelijk de strijd tussen aanvoerder DKZ en hekkeslulter Wilton Fjjenoord. 'j Het zal een zeer spannende strijd wor- i den, omdat yvrfheer DRZ geen punt mag I verliezen n' Wit Rood wit de stadge- noten zo dicht Is genaderd en Wilton Fjjenoord mag niet verliezen omdat dan degradatie vrijwel zeker is. Het ziet er evenwel naar uit dat DRZ het vonnis over de stadgenoot moet gaan voltrek. ken. Een ander duel van betekenis stnjjd van Demos In Harga tegen ESDO, dat van de vier koplopers (plus Delft en Verburch) de beste papleren heeft. Nu Demos er In is geslaagd BEC terug te duwen, kan Demos In een enerveren de strijd aan de concurrentie de kop ontnemen. De o\'erlge Schiedammers j moeten er voor zorgen niet naar de ge- varenzones ie zakken. Lager KïSVh In een harde strijd moet SFC bij Naaldwijk kunnen winnen, om daardoor dicht bij de kopgroep te komen. Excel sior '20 zal wel niet degraderen, omdat de concurrentie het zo slecht doet, maar de positie van Excelsior '20 Is misera bel. De zwartwilten zö'n het aan hun eer verplicht thuis van middenmoter VC$ te winnen. Bij RAVA krijgt het telkens teleurstellende DHS nogmaals de kans om met winst weer bij de grote vier te komen. Mariinit krijgt het tegen koploper 's-Gravendeel heel moeilijk, maar een puntendeling behoort tot de mogelijk heden. SVDPW doet er goed aan bij Steeds Volharden in hoog tempo te spe len, omdat Schiedamse winst de schei ding met de staartgroep teweeg brengt. De reserves: PHS 2Hillegersberg 2; Schiedam 2VOC 2; Excelsior '20 3 Hillesluis 2; Slikkerveer 2—Excelsior *20 2. A fff. HottPrrfrtr» Voor Ursus en Schiedam zijn nog geen wedstriiden vastgesteld, zodat de aan dacht zlrii zal concentreren op de derby DRZIVF. In Harga moet Schiedamse Boys de volle winst behalen te een het sterkere maar niet onaantastbare The K' sing Hope, omdat Schiedamse Bovs blj- i na In de dceradatleklem Is geraakt. Lagere elflallen: DCL 3Hermes DVS 5; Hermes DVS 6Excelsior R 6; DHS 3 CW 5; SFC 2—DRL 2: WRW 2—De mos 2; Mariinit 2DZB 2: SFC 3— EDS 3; Belvédère 3—DRZ 2; SVDPW 2 Nieuwenhoorn 2; SVDP 2—VVF 2; SW 15Excelsior R 7; Hermes DVS Xer xes 5; Dirksland 2Excelsior '20 4; Ex celsior '20 5RKWIK 3: Demos 3—Coal 6: Aeolus 4Ursus 2; Hillesluis 4SFC 4; Schiedamse Bovs 2—A SB 2; Swift Boa's 2—SFC 5; VOB 2—SVDPW 3; WF 3—OML 2; CVV 8SW 7; Xcrxes 7— Excelsior '20 6; Fortuna 5Hermes DVS 8: Spartaan '20 fSW 8; DCV 6SW 9: VOC 7Excelsior '20 7: Musschen 7 Martinit 4; HOV 6—DHS 4; DHS 3— ODI 4; DHS 6—DRL 4; EDS 5—Ursus 3: Demos 4FSV Pretoria 6; DRZ 3Sa- tumus 3; TJrsus 4GLZ 2; Excelsior '20 8—Voorwaarts 4; DDC 4—Schiedam 6; SVDPW 5—Nestoro 3; Boezemkwartier 3 WF 4; Hennes DVS 9—Slikkerveer 6; DHS 7—Excelsior '20 9; CW 10—DHS 3; Excelsior '20 10—Musschen 10; Hillesluis 6SW 10; Martinit 15Voorwaarts 5; DZB 5-Drtnos 6: Voorwaarts 6SV DPW 6; S^fved^m 7The Risin? Hone 5; Animo F 4—DHS 9: OML 3—Schiedam se Bovs 3: WF 5—WCR 3: Het Noorden 9—DRZ 4: Schiedamse Bwc 4VND 4; SVDPW" 7—USC 3; De Hollandiaan 6— Ursus 5; SVDPW 8-WOH 3. (Advertentie LM.) f Advertentie J.flf J (Advertentie 151} Voor Fablo Heren mode- magazijn (Advertentie UW 3 Morgen begint een speciale verkoop van flanellen lakens» donzig warm, anti-rheuma en van een extra zware kwaliteit flanel. Lakens, die vorige winter nog verkocht werden voor zes i zeven gulden kunt U mi kopen voor prijzen, 30 lager dan normaal. Eenpersoons 180x230 cm Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze flanellen lakens, ecru, voor prijzen, die U geen tweede keer kunt ver wachten. Géén tel. of schrift, beat. HOOGSTRAAT 91 «TEltfe8B)4 SCHIEDAM jpsg^j Brtcend Ziekenfonds-leverancier SCHIEDAM, vrijdag. De aanbeste- ding van dc bouw van de Brandersbrug over de Schie met aansluitend daarop de parkeergarage be«ttt plaatsgehad. J. K. I Simon's Aannemingsbedrijf N.V. uit Schie-s dam was met 832.900 de laatste Inschrij ver en N.V. Visser Smit's Aanneming Mij uit Tapendrecht de hoogste met ƒ832,000. Zij, die al eerder meubelstof kochten tijdens zo'n speciale aanbieding, weten uit onder vinding dat zij dan dikwijls de mooiste stoffen konden kopen in schijnbaar onbereikbare kwa liteiten voor een ongekend lage prijs! Morgen verkopen wij Finse wollen meubelstof, die sfeer volle stof met karakter uit de serie van 8,25 voor nog géén vier gulden per meter. Nu kunt U drt komende voor- Jaar voor een paar tientjes Uw meubelen omtoveren tot nieuw, met een bekleding, mooier dan U ooit gedacht had. overhemden BROERSVEST 56 (Advertentie t M EUWOT» Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop var» deze wollen Finse meubelstof en U kiest uit het complete kieurassortiment, rood, blauw, groen enz., 130 cm breed, per meter SCHIEDAM, vrijdag De Schlet-Ver- enfging „Schiedam" (SVS) heeft hulde gebracht aan dc oprichter de heer G. Rosman die gisteren zeventig jaar gewor den is. Tijdens een pauze heeft de voor zitter de heer P. J. Drenth de erevoor zitter toegesproken. De heer Drenth her innerde eraan dat de heer Rosman een vasthoudende werker Is voor velerlei fes tiviteiten. Dat was lift ook voor de schiet wedstrijden die regelmatig voor nationale feestdagen worden georganiseerd door de O.V. Het schieten heeft de speciale belang stelling van de heer Rosman, hjj beschikt dan oov -aver een speciale documentatie over dit onderwerp. Vijf jaar geleden rijpte bij de heren Rosman en Drenth het plan een schietvereniging op te rich ten en deze vereniging werd dan ook in februari I960 een feit. De SVS heeft de heer Rosman dezer dagen tot erevoorzitter benoemd toen hij meende het werk wat kalmer aan te moeten doen bij het bereiken van de' zeventigjarige leeftijd. De SVS heeft een fraai gecaliigrafeerde oorkonde doen ont werpen en vervaardigen door secretares se Mo na Couvée die m deze kwaliteit een goede faam beeft Het diploma vermeldt dat de heer Ros man tot erevoorzitter is benoemd. Ge roerd dankte de heer Rosman voor dit geschenk dat hij het mooiste noemde wat hij maar krijgen kon. Na een gezellig samenzijn gingen de Schiedammers weer verder met de schiet wedstrijden in de Koopmansbeurs. Maar de regionale wedstrijden hadden ditmaal een onderbreking, omdat de Rotterdam mers verstek hadden laten gaan wegens een TV-voetbal-uitzending. Miles' Davïs speelt het, Art Blakey slaat het Wif weten het Er is nog romantiek. Bijvoorbeeld. De expositie bij van Andet. Gouden verlovingsringen. Glanzend goed goud, voor "happy ones"... Suggestion: voor hem de brede, voor haar de smalte uïlvoerfng van 't zelfde model. CLAUDIA De efegante ring voor moderne mensen, fn verschillende breedten. Een moderne toets dia een nieuwe stijl ver raadt.... SCALA Een eigentijdse ring, voor spontane, jonge mensen. c6ns"! BROADWAY De ge-liefde ring van vandaag. 7,8 en 10 mm. breedte. In geel en rood goud Ook jong en met dc tijd mee: <9 HOOGSTHAAT 164 - 152 BEYERIANOSELAAN 176 MAASSLUIS, vrijdag Op de kruising Helrmgstraat—P. J. Troelstraweg vond een aanrijding plaats. Een vrachtauto, waarmede de beer A. C. Moerman, 26 jaar, uit Maassluis over de P. J. Troelstraweg reed in de richting van de Keuchenius- traat en een vrachtauto, bestuurd door de lieer N. van Eendenburg. 67 jaar, uit Wa- term ge, die over de Heldrmgstraat reed in de richting van de kruising met de P. Troelstraweg, kwamen op de kruising met elkaar in botsing. Beide auto's v den flink beschadigd, er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Zaterdagvoetbal Voor GTB (tweede klas A) wordt het slot van de competitie nu heel zenuwslo pend. omdat MVV *27 (met nog zeven wedstrijden te spelen) theoretisch twee punten meer kan behalen dan leider GTB. die nog vier wedstrijden op het programma heeft. De enkele misstapjes kunnen het zo fors gestart te GTB alsnog de das om Sunlight 4. doen; of MVV '27 moet tot drie verlies- punten komen. Bij Energie Boys (num mer voorlaatst) krijgt GTB het niet ge- makkelijk, maar een gedegen overwin ning zit er toch wel in. De andere Schiedammers dienen er voor te zorgen in het midden van de ranglijst te blijven, dat gelukt HBSS op eigen terrein tegen Pelikaan nog wel, ook al heeft Pelikaan de beste kansen op winst. PP SC is wederom vrij en GSS heeft eveneens vakantie. De overigen; RCL 2—HBSS 2; PPSC 2 ZWSH 2; GTB 2—TOGR 3; Rhoon 2— PPSC 3; HVO 2—HBSS 3; PPSC 4— TO GR 4; HBSS 4—Berkel 2; DVO -32 4 —GSS 2; HBSS 6—DOS '32 4; Zwalu- wen 9—HBSS 7; GSS 3—HBSS 8; GTB 4 BEKENDMAKING: Taxibedrijf E. A. Pronk, de Ruiter- straat 8. Viaardingen, teL 66 63. deelt hierbij aan haar clientele mede, dat het bedrijf met ingang van heden, is aangesloten bij de Eurotax n.v., Tel. 66 88 of (010) 69460. Wagens met mobilofoon. TE HUUR GEVRAAGD Liefst in het centrum van Schiedam Brieven onder nr. 966 aan bureau van dit blad. voor de 10e keer heeft mevrouw nx reese de eer u uit te nodigen voor de die op dinsdag 17 en woensdag 18 maart a.s. in „musis sacrum", lange haven 115 te schiedara. gehouden zal worden, onder de tonen van een gezellig muziekje zullen u de allernieuwste creaties uit parijs, italic en Zwitserland getoond worden, behalve op het gebied van de hoedenmode, worden ook andere nouveaute's gepresenteerd, o.m. handschoenen, shawls en bruïdskappen. Dameshoedenmagazijn m. reese hoogstraat 60, tel. 6 67 28. jjntnc en. angelica zullen deze ochtenden onze TïMmReqtrfns zijn. dc shows beginnen om 1030 uur en duren tot 1Z uur. TOEGANG GRATIS MEER KEUS BETERE PASVORM (Advertentie LM.} TELEFOON Géén tel. of schrift, belt Kerko heren- mode- overiiemden magazijn BROERSVEST 56 JM«ie pw» 'Blijf niet tobben met uw oude stofzuiger. Wij hebben enorme keuze. Eventueel ge makkelijke betaling. 10% contant. De Jager, Broers. i veld 105. telefoon 69703. Te koop aangeboden Particulier in geldnood biedt aan zijn Mercedes '59 226 S, Met belasting tot 31 okt, en verzekerde radio. Dubbele claxon, nieuwe banden. Bo- terstraat 41, Schiedam, Laat nu uw antenne geschikt maken voor het tweede pro gramma. straks lange wacht lijsten. Bestel tijdig uw voor- zetapparaat. Maakt leder toe stel geschikt voor het twee de televisieprogramma. Na tuurlek De - Jager, Eroers- veld 105, Schiedam, telefoon 6 97 03. Ruil uw oude televisie nu tn. Nu nog fikse inxuilprijzen. Grote keus radio, televisie, bandrecorder, enz. De Jager, Broersveld 105, telef. 6 9703. Prijsopgave bij u aan huis. Personeel Gevraagd net dagmeisje, dat zelfstandig kan werken en ook van (eenvoudig) naai werk) houdt. In gezin 'met schoolgaande kinderen. Da gelijks van 8.30 tot 5 uur. Meer hulp aanwezig. Mevr. Henri, Mathenesserlaan 260, Rotterdam. SCHIEDAM, vrijdag Met ingang van 1 juli zat de kantonrechter te Schiedam, mr. P. B. Cos, het ambt neerleggen. De heer Cos wordt op 19 maart 65 jaar en h{| heeft besloten dan met pensioen te gaan. Mr. P. B. Cos was van 1927 tot 1930 grif fier te Temeuzen, van 1936 tot 1939 grif fier te Hoorn en sinds 7 augustus 1939 tó h« kantonrechter te Schiedam. Lange tijd heeft mr. Cos In Schiedara gewoond, de laatste tijd woont hij te Rot terdam. Zeer veel werk heeft mr. Cos di rect na de oorlog verzet als voorzitter van het tribunaal dat oorlogsmisdadigers e,d. uit Schiedam en omgeving berechtte. Mr. Cos heeft zich in zijn vijfentwintig jarige Schiedamse arbeid doen kennen als een sympathiek, zakelijk en correct kantonrechter die zijn territoir Schiedam, Viaardingen, Maassluis, Maasland e.o. uit stekend kende. Gedurende lange tijd heeft mr. Cos samengewerkt met mr. O. W. Sipkes die in mei 3940 als griffier van Rotterdam naar Schiedam kwam en die twee jaar geleden met pensioen ging.. Hoewel mr, P. B. Cos niet gesteld is op ruime publiciteit inzake zijn pensionering en ambtsbezigheden is het wel duidelijk dat m juni aan het heengaan van deze bekende functionaris tijdens een officiële afscheidsbijeenkomst in het hem zo ver trouwde monumentale gebouw aan de Lange Haven aandacht zal worden ge schonken. Het was een drukte van belang in Hollywood, toen onze schoenprofessor Ariëns bekend maakte, de eerste SHOW van Pasvormschoenen te houden in Schiedam. Speciaal voor dit doel is het interieur van Ariëns Schoenenhuls ge heel gemoderniseerd en aangepast voor deze grootse film sterren-pasvorm-Show. Er is thans plaats, mede door het in gebruik nemen van het sousterrain voor 70 FILMSTERREN tegelijk, Brigitte Bardot, Elvis Presley, de Beatles, Alec Guinness (zo uit „Arabïë" gestapt), Anna Kar ina, Doris Day, James Gamer, en vele andere zoals Audrey Hepburn, Martine CaroL Vi vien Leigh, zelfs Clark Gable zullen acte de presence geven op deze fenomenale pasvormshow. Ariëns schoenfabrieken in Toronto en Alaska zijn speciale, zeer luxueuze en modieuze schoentjes aan het vervaardi ger., welke reeds a.s. zaterdag in de verkoop zullen gaan. Het parkeerterrein onderaan de Broersvest is zaterdag geheel gereserveerd voor de glimmende Buicks, Rolls- Royce's. Bentley's, Hover's, Alfa-Homeo's en de Limousine# van al deze filmsterren. Alleen deze aanblik al zal aan de Broersvest een feestelijk karakter geven, want dat deze show een groots karakter zal dragen behoeft geen twijfel. Onze schoenprofessor, dr, Ariëns, zal hoogst persoonlijk Brigitte Bardot aan z'a aan de stoet van filmsterren begeleiden van het parkeerterrein naar Ariéns Pasvormshow. aan de Broersvest 54, alwaar uw kmderen een orginele ABI-BEATLE-SHOWPASVORM- BALLON geheel gratis bij aankopen van die luxueuze, modieuze pasvormschoentjes ontvangen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1