GentsToneel antwoordt met opvoering Bushalte' Na een eerder optreden van Geron in Gent Theo Sijthoff wint grote wielerronde Officieel vertoon VOETBAL: strijd is nu wel gestreden Route van Liclitstoet 'n Dijkshoorn bril! Nieuwe vloer in de Beurs Het honkbal programma 1 mei-viering blijft zinvol AGENDA TONEEL UITWISSELING NEDERLAND-BEL GIË Dinsdag in gebruik Burgerlijke Stand KERKDIENSTEN Automobielbedrijf WALDO N.V. PÖïw Eindfase Ciiroën agent .Bushalte" fów. W. v. d. Burg Koeriersters 't is een zaak van goed bezien met SCHIEDAM Geboren: Ellen, d.v. I. A. C. van der Horst en De Ligt; Arnold*.. z.v. W. Bouraan en C. van Meurs; Doren- da M., d.v. J. Vink en C. F. A. van Dun; Lambertus M., z.v. L. P. M. Bevers en H. K. Lans ink; Martina F., d.v. H. Weenig en. A. M. Flierman; Harry. 2.V. K. M. Chris tiansen en A- M. A. Wigmans. Ondertrouwd: O. Blok, 32 j. en W. H. van der Tas, 25 j.; D. A. Boonstra, 34- en P. Mulder, 30 j.; J. van Brenkelen, 25 j.- en J. B. Abbink, 21 j.; H. L. Dekker, 27 en H. M. G. Heemskerk, 32 j.; W. Entropy 22 j. en M. W. S. Kraai]eveld, 25 j.; W. M? Fischer, 33 j. en W. W. Hameetraan, 24 P. H. van Gend, 27 j. en M. F. B. Ver-g: kaaik, 27 j,; P. J. H. Gommans, 30 j, em C. M. L. van. der Tuijn, 28 j.; H. H. Her^j- bonnet. 24 j. en H. Janzee, 23 j.; C. Kloot-» wijk, M j. en J. F. Das, 18 j.; C. van dei£ Linden, 25 j. en L. W, Lemson, 20 j.; F. C£ Seij, 20 j. en M. W. Alblas, 19 j.; C. A. Pj» Sitton, 22 j. en W. M, Verheij, 22 j.; A». Stok, 24 j. en A. I*. Winter, 28 j.; A. E&, Teeuw, 19 j, en G. T. Lissenberg, 20 j,; J. J. van Vliet, 22 j. en T. H. H. Meijerg" 22 j.; W. de Vogel, 29 j. en E. Ouwens& 19 j.; K. de Winter, 20 j, en S. A. de Wït£ 18]. Gehuwd: M. Smit, 22 3, en M. C, J/j Kloos, 17 j.; J, Dupuis, 31 j. en J. W. LauC rier, 27 A. G. van Hemert, 27 j. en Nïï M. Scheepmaker, 26 A. J. L. van dei£ Linde, 22 j. en 3vL H. Hehcmann. 21 J£ H. Pieke, 30 j. en R. M, Burg, 22 j.; Pv Spuij, 25 j. en M. Braams, 24 j.; W. WegrT geman, 21 j. en P. M. C, van As, 22 j. Jf Overleden: M. W. Boel, 77 3., weduw**' van C. T. Leenders; J. W. Posthuma, 63 jj» SCHIEDAM, zaterdag Belangrijk sneller dar mocht worden venvacht is de nieutve houten vloer in de Koopmans beurs gereed gekomen. Dank zij vooral de medewerking van de fa. Lansbergen én van een aantal aktieve Noad-leden kan reeds dinsdagavond 5 mei de Beurs voor de tafeltennissers heropend worden. Burgemeester mr. VT. j. peek zai ae plechtigheid verrichten om B uur. De talrijke klachten uit het verleden over de oorspronkelijke Beurs-vloer zijn allerminst overdreven geweest. Nu de houten vloer geheel gereed is, komt nog eens te duidelijker uit, welk nadeel de tafeltennissers altijd hebben moeten over winnen. De Ned. Tafeltennis Bond zal de Koop mansbeurs nu voor de landelijke compe titie opnieuw keuren en het lijdt geen twijfel, of de eerder gedane afkeunng zal worden ingetrokken. De tafeltennis sers en vooral het landelijke NOAD-team zijn daar vanzelfsprekend bijzonder mee ingenomen. Na de opening wordt de nieuwe beurs-vloer in gebruik genomen met het spelen van de eerste officiële wedstrijden, namelijk voor de na-eompe- fcitie van de NTTB (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. Met subliem machtsvertoon heeft Theo Sythoff don derdag de wielerronde van Schiedam ge wonnen. Dit was de verrassing van deze wielerstrjjd, die als intcrclubontmoetlng op het uitstekende parcours aan de Vlaar- dingerdük—Burg. Hotmerlage Gretelaan is gehouden. Ook ditmaal was de wieler ronde het sportevenement van Koningin nedag in Schiedam. JLaugs het anderhalf kilometer lange parcours hebben enkele duizenden toeschouwers genoten van een strijd die eerst in de laatste ronde werd beslist. Het is een slijtageslag geworden waarin nog geen vierde deel overeind bleef. De sterken bleven dertig ronden lang In een lint bij elkaar. Het hoge tempo en de sterke wind joegen, de zwakkeren uit de koers. Dat begon al na tien ronden en daarna vielen in de laatste veertig ronden wel zestig renners af die het tempo niet vol konden houden. Daardoor kregen vijftien van de zevehtien renners, die de eind streep haalden, prijzen, Voor Blankesteyn die een halve ronde na het peloton bin nen kwam was er een „poedelprijs". Het deelnemen van Theo Sijthoff was min of meer een verrassing. In vele maan den heeft deze profrenner niet gereden en verwacht werd dan ook dat hij in deze trainingswedstrijd wel halverwége zou moeten staken. Het bloed klopt bij de wa re sportman niet vergeefs. Theo Sijthoff reed namelijk hoe langer hoe beter en met Jan van Geest -heeft hij deze koers tot een grote strijd gemaakt. Ned. HerV. Gemeente: Grote kerk: 10 uur ds. A. Hoffman en 5 uur ds. S. G. Jansen: Bethelkerk- 10 uur ds. A. D. Klaassen cn 7 uur ds. D. J. Spaiing; Opstandmgskerk10 uur ds D. J. Spaiing en 7 uur ds. A. Hoff man; Vredeskerk; 9 en 3045 uur ds, R. H. Wissink en 7 uur ds. H. W. Hemmes. voor zijn viriele charmes. Dit onbeholpen xnannetj es-dier kreeg een goede vertol king van Willy Verbeke. Heerlijk spon taan en onbekommerd was ook het spel van Son ja Ghyselinck als het schoolmeis je-serveerster in het restaurant, dat een naïeve bewondering krijgt voor de intel lectualiteit van de professor, zonder diens erotische misvormingen te onderkennen. Maar Charles de Corel wist kennelijk niet goed raad met deze in het slop geraakte professor. Dan was er nog een mooie stoere sheriff van Geo Vanden Berghe. Lydia Ghesquière als eigenaresse van het restaurantje en Marcel Verbeke als bus chauffeur vormden een komisch amou reus paar-op-leeftijd. Hubert Schaubroeck was gewoon een verkeerde keus als de oude gitaarspelende cowboy. De regie was van Jaak' Polderman en het aardige, maar op het podium van Mu sis Sacrum met geheel passende decor was van Frans Mussche. De algehele lei ding had Robert Smeesters. Het vrij talrijke, maar de zaal toch niet geheel vullende publiek heeft de Gentse tonelisten met warm applaus bedankt. Tiefl. Herv. Get et, Evang.: Gebouw Irene: 10 en is uur ds. J. Groenenboom fLopiker- kapel). (Van een onzer verslag gevers) SCHIEDAM, zaterdag In het kader van de toneeluitwisseling Nederland—Bel gië heeft het Gents Centraal Toneelgezelschap (van amateurs) gisteravond in Musis Sacrum te Schiedam een opvoering gegeven van het toneelstuk .Bushalte". Dit was -een waardig repliek op de uitvoering die de Geref. Toneelgroep Geron uit Schiedam op 24 januari in Gent heeft gegeven. Men zal zich herinneren dat Geron, na de suc cessen in de toneelwedstrijd om het Landjuweel, door de Ned. Amateur Unie was uitgekozen om Nederland te vertegenwoordigen in de Toneel uitwisseling met België. Met groot succes is toen „Het Verraad" van Armand Salacrou in Gent gespeeld. Gis teravond was het de beurt van de Belgen. Evang. Lutherse kerk: 10 d. Hangen. Oud Ka Ui. kerk: Dam 28. 10 uur H, Mis. Leger des Heils; Lange Haven 27: 10 uur Hcfhgingssamenkomst cn 730 uur Verios- singssamenkomst; Gemt Verboorsstraat: B45 uur Openlucht-samenkomst. Alle samenkoms ten oj.v. majoor en mevr. S, A. Drijver- Salomon. Baptisten-gemeente; Lange Haven 129: 7 uur ds. H. slkkema (Pemls) H. Avondmaal. Jehovah's Getuigen: Volksgebouw: 6 uur Openbare toespraak. „WIJ God dat alle reli giën zich verenigen?'*; 7.10 uur Wachttoren studie. Donderdag: 7 30 uur Theocratische bediening school en dienstvergaderlng. tAdvertentie LM.) MAASSLUIS, zaterdag. Uitsluitend voor? spoedgevallen: van zaterdagmiddag 12 uur tot, maandagmorgen 8 uur. P. L. Wekker, arts;'; Govert Flmckplein 21 (hoek Frans Halslaan),- telef, 2125. Verloskundige: mej. V. d. Veen? Jac. Catsstraat 24, telef. 237B. BokeJweg 88-90 Schiedam Telefoon 15 36 55 De uitvoering ging gepaard met enig officieel vertoon. En dat zat niet alleen in de nationale driekleur van beide landen die de zaal sierden en in de beide volks liederen die tevoren ten gehore gebracht werden met grammofoonplaten. Maar het Kon. Verbond van Vlaamse Toneelvereni gingen was aanwezig met een grote depu tatie, terwijl ook dr. Clerkx, cultureel- attaché van de Belgische ambassade van zijn belangstelling deed blfjken. Van Ne derlandse zijde was er het gemeentebe stuur van Schiedam, vertegenwoordigd door burgemeester mr. J. W, Peek, wet houder W. van Schooneveld en gemeente secretaris mr. M. J. Blok, hoofdbestuurs leden van NATU en Werkgemeenschap Katholiek Amateurtoneel en bestuurders van de Schiedamse Gemeenschap, de plaatselijke NATU. In de eindfase, vijftien ronden voor het einde, rukte een groep van vijf aange voerd door Van Geest—Sijthoff zich los om tenslotte een halve ronde voorsprong te veroveren. Dit vijftal zag Van Geest en Sijthoff de meeste premies „kapen" en tenslotte kreeg Sijthoff de Icidcrsprfjs met Van Geest als tweede. Overigens keek voorzitter Ilenk Breur van de rennersclub „Schiedam" verge noegd. want de groene truien van zyn team Van der Bor, die aan allerlei cour- sen als ploeg deelnemen, streden steeds vooraan. In de laatste ronde rukte Sijthoff zich grandioos los van zijn vier bewakers om de sprint te winnen, tijd: J uur 45 minu ten over 70 kilometer in 50 ronden. Op enkele meters de sterk rijdende outsider Legierse, derde Jan van Geest, vierde H. Huisman en vijfde de Schiedammer Daan Valk. Op een halve ronde met .een dertig, veertig meter voorsprong de Schiedam mer Kees van Straten, achtervolgd door de premieswinnaar Schiedammer Boy Kanselaar. Hierna volgde het peloton met 8. Fr. Bosman; 9. J. van der Haar; 10. H. Stolk; 11. F. van der Gaag; 12. J. van der Klun- dert; 13. J, van Dyk; 14, L. Boer; 15. J. van Bruggen: 16. E. Langkruis, Voorzitter Henk "Breur heeft de prijzen uitgereikt. De rennersclub maakte druk reclame voor de aanleg van de wieler baan onder vermelding dat de NSF het verzoek voor een lening aan de r.c. Schie dam heeft afgewezen. Penningmeester J. Gordijn had eerder de prijzen uitgereikt aan öe adspiranten, die acht randen in 19 minuten reden. Uit slag: 1. J. Uitbcyerse; 2. L. Verwey; 3. J. Langkruis; 4. A. Snyders; 5. J. Brinkman; 6. B. Hordijk; 7. N. Fillekes; 8. H. Wester- baan; 9. Th. van der Leist; 10. A. de Jager; 11. J. Breur; 12. A. Muilwijk. SCHIEDAM, Slechts als er bijzondere verrassingen ontstaan, kan het slot van de voetbalcompetitie nog belang wekkend worden voor de Schiedammers. Dat geidt speciaal voor Wilton FUenoord enDRZdicinlB nog zuiver theoretische kansen hebben. De overige teams zullen met meer, maar meestal minder animo, hun sportieve plichten vervullen. Alii, Rotterdam? Het Is niet onwaarschijnlijk dat Witt Rood Wit by „kampioenskraker" Satur^j nus zal struikelen. Dat zou betekenen dal£ het al kansloos gewaande DRZ er toch; nog een beslissingswedstrijd tegen WKW zal uitslepen. Hetzelfde geschiedt moge-- lijk onderin de lijst van 1B. Als Wiltoig Fijenoord tweemaal wint en Nestoro met* Bolnes verliezen, dan krijgt "Wilton Fijen~ oord beslissingswedstrijden voor de degra-" datie. Daarom moet Wilton Fijenoord er in Sportpark Harga voor zorgen van Bol nes te winnen. Dat kan wel al wordt het 'n lastig karwei. Schiedamse Boys zal thuis wellicht niet op kunnen tegen Voorwaarts: De reserves: Sparta 5—Hermes DVS 5: Hermes DVS 6—-Spartaan 20/4; Coal 4— DHS 3; Sparta 9—SFC 2; DZB 2—Demoi 2; PFC 2Martimt 2; Belvedere 3- - SVDPW" 2; Hermes DVS 7-CW 6; Over maas WW 5; ODI 3—Excelsior 20/5; Steeds Volharden 3Demos 3; Ursus 2— EDS 4; SFC 4—Sportiefi a 2; De Hollan- diaan 5—SFC 5; SVDFW 3—-The Rising Hope 3; Aeolus 5—Wilton Fijenoord 3f AVS 3—SVDPW 4; Excelsior R 9—Hermeè DVS 8; Excelsior 20/6—Xerxes 7; DCL 5-^ SW 9; Musschen 7Excelsior 20/7; ODI 4-—DHS 5; DHS 6—DHZ 7; DJS 5—Ur sus 3; Bloemhof 3—Demos 4; EDS 7— DRZ 3; Demos 5—SVDPW 4; Excelsior 20/B—ODI 5; CVV 9DHS 7; Excelsior 20/9—DCL 7; DHS 8—VOC 9; SW 10— Leonidas 5; Martïnit 5Zuiderster 5; ASB 3Demos 6; VFC 8—Schiedam 7; SVDP 5Schiedamse Boys 3; DRZ 4—Steeds Hooger 4; SC Maas 3—Schiedamse Boys 4: VOB 4—SVDPW 7; NRC 6—SVDPW 6; Groen Witten 7Ursus 5, Hartelijke woorden Er zijn vele hartelijke woorden gespro ken. Door Geron's voorzitter A, Kegel die o.a. zijn grote dank betuigde aan de Schie damse NATU-bestuurders J. v. d. Graaf en M, de Gooyer, die -ontzaggelijk veel werk hebben verricht voor de ontvangst van de Gentse toneelspelers en die zyn Belgische collega's een riem onder het hart stak, nu zij voor hun moeilijke taak stonden „zoals wjj het moeilijk hadden in Gent", M. J. H. Zeevalking, landelijk se cretaris van -de NATU heeft op zijn beurt Geron gedankt voor de wijze waarop de ze toneelgroep de rol heeft gespeeld in de uitwisseling, zowel op het toneel in Gent als met de prettige ontvangst van de Bel gische gasten. De heer Defresne, voorzitter van het KWT wees er op dat het Belgisch—Ne derlands Cultureel Akkoord eerst diepte heeft gekregen toen, na aanvankelijke uit wisseling van wetenschapsmensen en be roeps toneel-spelers, de beurt kwam aan de amateurs. Eerst zo is een werkelijke culturele Integratie tussen beide landen mogelijk, meende hij. Aan het slot van de avond heeft „Schiedam" voor de uitvoe ring gedankt met het op aardige wijze aanbieden van flessen met „Schiedams vocht". Lager KNVB Op de Boshoek speelt SFC tegen VOC een van de laatste wedstrijden. Tot 15 juli mag SFC nog op de Boshoek spelen. Daarna wordt het veld prijs gegeven. Het ligt m de bedoeling dat SFC en PPSC voorlopig de oude keet van Boshoek naar Thurlede bij de spoorlijn naar Delft bren gen. SFC en PPSC kopen dat oude gebouw voor enkele honderden guldens aan. maar later zal op de twee nieuwe terreinen (als de bouwvergunning er is) een nieuw clubhuis voor SFC komen, waaraan PPSC medewerking verleent. Ook Excelsior '20 kan in Thurlede nog voor een verrassing zorgen, omdat het 'n eer is het sterke ODI te slaan. Dat geldt evenzeer voor DHS dat gaat winnen om te tonen even sterk te zijn als de kam pioen Coal die op eigen terrein zal me nen meester te kunnen zijn over DHS. Bij de vierde klassers wint Demps de uitwedstrijd tegen BMT, MartinR gaat een zware en verre tocht tegemoet naar FIOS in Achthuizen. SVDPW is op eigen terrein superieur aan DZB. Lagere elftallen: Schiedam 2—Excelsior 20/3; Excelsior 20/2—HION 2; DHS 2— ONA 3, T J ET Gents Centraal Toneelgezelschap, op contra-bezoek in Schiedam, is giste- ll ren in de Aula van het Sted. Museum ontvangen door het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door burgemeester mr. J. W. Peek en de wethouders mr. M. J. M. van Kinderen en W. van Schooneveld. De 36 Gentenarenspelers, tech nische mensen, de leiders en ook een aantal officials, zijn hartelijk begroet door burg. Peek, die wees op de sterke banden die beide naties verbinden. Vooral op cultureel terrein m het verleden en. na de oorlog ook op economisch gebied. „W?j zien nu in dat wij by elkaar horen en elkaar niet kunnen missen in de Benelux". Verder trok burg. Peek een parallel tussen de steden Gent en Schiedam, waar bij hy direct moest toegeven dat Gent veel „schoner" is dan Schiedam, met alle oude gildehuisen, abdijen, het slot en niet te vergelen met een eigen universiteit dte door een Oranjevorst is gesticht'*. De heer Robert Smeesters dankte voor de prettige ontvangst en hoopte „dat na de uitstekende uitroe-ring van Geron in België, nu Gent niet zou teleurstellen in Nederland". Gcron's voorzitter A. Kegel gewaagde van het doel van de uitwisse ling: het gemeenschappelijk werken aan de Nederlandse cultuur e» tot slot over handigde de heer Defresne, voorzitter van het Kon. Verbond van Vlaamse To neelverenigingen prachtige platen van oude Gentse gildehuizen aan de burge meester en wethouders van welk moment deze foto is gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, De Lichtstoet, die morgen zal worden gehouden zal het ttnzien zeker weer waard zijn. In afwijking vaö vorige jaren Is de op- svelplaats nu aan de Burg. van Haaren- laan, tussen de Vlaardingerdyk (Alg, Be- gr. pi.) en de P. J. Troelstralaan. Cp dit trant beginnen de deelnemers om 8.00 uur Ml. aan te komen, via de Vlaardinger- ffet vertrek is bepaald op 20.45 uur. De volgende route wordt genomen: P. Troelstralaan, Dr. Wibautplein, Mgr. «olenslaafi, Parkweg, Spinhuispad, Gro te Markt, waar om =fc 21.10 uur het défilé voor de Burgemeester zal zijn Lange Kerkstraat, Huis te Riviereweg, Singel, Oostsingel, van, Swindensingel, Boerha- vriaan. Hier is even rust en worden zo mogelijk de prijzen bekend gemaakt (Om 21,35) Daarna Rotterdamsedijk, Koe markt, Gerrit Verboonstraat, Lange Nieuwstraat, Hoofdstraat, Lekstraat, Nwe. Maasstraat, Rozen burgsestraat, Stad houderslaan, Penninglaan, Aleidastraat westfrankelandsestrant en Rembrandt- laan. waar op de hoek van de Vlaardin- gerdïjk wordt ontbonden. Door de Licht- stoet-Commissie wordt gevraagd om zo veel mogelijk kinderen met lampions e.d. langs de route op te stellen, wat het ge heel aanmerkelijk zal verlevendigen. De Politie verzoekt dringend, in het be lang van een goed verloop van de stoet cn ook in het eigen belang van de auto bezitters, langs de route geen auto's te parkeren of anders slechts aan één zijde van de straat. Ter voorkoming van be schadiging is het raadzaam de auto's el ders te parkeren. MOEDERDAG Geschenkendag Damesjaponnen Deux-piêces, blouses, rokken enz. LANGE KERKSTRAAT 19 Schiedam, telefoon 6 6135 Het Gents Centraal Toneelgezelschap, samengesteld uit leden van zeven plaatse lijke amateur-toneelverenigingen, heeft wel een goede greep gedaan met „Bus halte" van de Amerikaanse auteur Wil liam Inge, die hierin voortborduurt op de tradities van O'Neill en Tennessee Wil liams. Het thema is de menselijke een zaamheid, getoond In vier passagiers van een autobus die door een sneeuwstorm gestrand z|jn in een klein restaurant, dat als hushalte fungeert ergens in de vlakte van Kansas. Een verlopen professor in de literatuur, die een perverse belangstelling heeft voor jonge meisjes, een oude cowboy en een jonge rancher die een zangeresje uit een nachtclub heeft geschaakt en haar naar zijn ranch in Montana wil brengen als bruid. Het is niet meer dan een episode van een nacht uit hun leven. Auteur Wil liam Inge heeft er een gelukkig slot aan gemaakt Van dit ook voor amateurs goed speel bare stuk heeft het Gents Toneel een aanvaardbare opvoering gegeven. Hoog stens ban aangevoerd, dat het tempo wat laag lag en dat er onvoldoende ge bruik is gemaakt van de toch in het stuk verscholen mogelijkheden tot het scheppen van tegenstellingen tussen de opflakkeringen van temperament cn het eindeloze wachten en doden van de tyü met beuzelpraatjes. Voortreffelijk was Huguette Wante als de domme „sex-bom" die zich verzet te gen de hardhandige aanhalingen van de ruwe rancher, maar uiteindelijk toch valt Voor onze afdeling Publiciteit zoeken wij op korts tennijn: EEN MEDEWERKER(STER) die o.a. zal worden belast met werkzaamheden voor de klantenregistratie distributie van het reclame-materiaal reproductie „direct-mail" campagne. Voor deze functie komen personen in aanmerking in de leeftUd van 20-30 jaar, die in bet bezit zyn van: diploma MULO diploma typen. Kennis van de Engelse taal is vereist, terwijl enige ervaring op het gebied van klantea- registratie tot aanbeveling strekt. Voorts zoeken wy een jongeman, minimum leeftijd 21 jaar, die belangstelling heeft om te worden op geleid tot MONTEUR voor assemblage van tractiebatierfjen Inlichtingen kunnen worden verstrekt tijdens de kantooruren van 8.30 -17.15 uur aan ons adres Industrieweg 24, Vlaardingen. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: Personeel gevraagd Gevraagd voor levensmidde- lenbedrijf filiaalhoudster en verkoopster. J. A. v. d. Most, Math enesserd ijk 373. Rotter dam, tel 556 00, na 7 uur teL 6 10 14. Dames gevraagd voor alle afdelingen. Hoog loon. "Was serij Nico Nijman, Stadhou derslaan 1-9, Schiedam. ("Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Een teleurge steld Schiedam gnat zondag bij FeUenoOrd in Rotterdam zien of de hooggespannen honkbal verwachtingen alsnog waar ge haakt kunnen worden. Het debuut tegen RFC was «Iet zo best maar mogeljjk dat het versterkte Schledam-team nu meer Strijdlust gaat opbrengen. Schiedam Is 'averlet. Aan de Schiedamseweg in Kethel speelt het eveneens versterkte DHS voor de derde klas tegen Baseball Pais. Het kan eveneens een kleine Schiedamse zege borden. Schiedam 2 ontvangt zaterdag- 'aiddag met winstkansen CTC 2 in Harga. Ook de honkbalteams uit het rayon Rotterdam komen nu aan bod hoewel de programma's nog niet zijn gepubliceerd. Bejaarden-demonstratie SCHIEDAM, zaterdag Van de Alg. Bond van Bejaarden uit Schiedam zullen 218 leden deelnemen aan de demonstra tieve vergadering die op zaterdag 9 raei in Utrecht wordt gehouden. Zij zullen om half eif met vijf bussen uit de Lange Nieuwstraat vertrekken. Fotografie RoiUlms vergeten? Ue auto roaat staat voo» u xiaar Alle soorten films Foto K. van Vuuren Hoogstraat 1116 Voor pasfoto naar K van Vuuren Hoogstraat 106 tel 6 67 20 ln èer, dag gereed Permanent wave GEMEENTE SCHIEDAM DODENHERDENKING MEI 1561 In verband met het karakter van de Nationale Herdenking van de gevallenen uit de tweede wereldoorlog op de ayond van 4 mei heeft de Burgemeester besloten,,dat I. gesloten moeten zijn van 18.00—21.00 uur: a. openbare dansinrichtingen; b. alle gebouwen, waarin openbare vermakelijkheden kunnen worden gehouden, tenzij in een zeer speciaal geval in verband met de voorstelling ontheffing wordt verleend. n. de inrichtingen tot het verbruik van eet- en/of drink waren van 18.0021.00 uur alleen muziek ten gehore mogen brengen door middel van radio-ontvangtoestel len, welke zijn afgestemd op de Nederlandse zenders Hilversum I en II. Schiedam, 1 mei 1904, Kapsalon Helene de salon voor de betere permanent Stroom lous v"°r icdet haai geschikl l 7 5U Héiene tiedt permanent de meest ideale natuurlijke permanent 110.» Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Héléne Rem- bra.idtlaan 22 Schiedam, te lefoon 671 70 I I reduktie op deze advertentie Ga naar Dijkshoorn en ontdek daar hoe charmant een goedgekozen bril U staat. Komt U gerust mee, meneer! Ook voor U is er het montuur dat past bij Uw persoonlijkheid. Op alle monturen, in elke prijsklasse, ontvangen zieken fondsleden belangrijke kortingen. is de uitgebreide kollektfe damesmon turen van Dijkshoorn. Modellen om 'gezien' te worden, aangepast aan Uw charme de finishing touch van Uw toiletje. Laat U bij de keuze van een bril advi seren door de opticien, die naast zijn vakmanschap weet wat brill en mode is. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modem opklap of kan tel bed Prima afwerking Als nieuw terug Het goedkoop ste adres O UK Groenendal la Broersveidpad) telefoon 6 70 28 ma 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten buttedi- kanten kampeerbedden enz Kom eens praten. APOTHEEKDIENSTEN Apotheek 't Gouden Hert, St. Liduïna- straat 58. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.13, 7 en 9.15 uur: „Wedren met de ooievaar". «onopole, 7 en 9.15 uur „Gunfight at Commanche Creek"; zaterdagnacht 12 uur: „De molen der versteende vrouwen"; zondag-matinees 2 en 4.15 uur: „Skitroepen vallen aan". DIVERSEN Mosla Sacrom, 8 uur: Zakenstudiekring. Feestavond. Volksgebouw, 8 uur: Amicitia. Toneel- avond. IivoU, 8 uur: Soa Guïllaume. Dansen. De Rank, 8 uur: Bouwfonds St. Martinus- kerk. Bijeenkomst. "Ukcentrum, 8 uur: Korfbalclub Succes. Bijeenkomst. Er groeit gras in de Weesperstraat door MEIJER SLUTS ER Ruim 200 pag. op prachtig papier, H A foto's uit verzameling K, Spook, U|l illustraties Wim Bijmoer. Hg mm Droogproblemen? Centrifuge 4 kg t 138 Combinatie langzaam met spoetcentrl- fuge 1395.— ook merk- machlnes 15 tot 30% kor ting Showroom Coja. Lange Haven 126 Tel. 636 St.Liduïnastraatl - Schiedam - Telefoon 67649 Vierambachtsstraat 73 - Rotterdam - Telefoon 33165 D. Dijkshoorn Mr.OplicIên

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1