DRZ verliest; WF moet nu degradere] VOOR DE KANTONRECHTER Maandag 11 mei Min. Bagaers in Schiedam Inbraak levert sieraden op TEmiS: Drie TSF-teams nog ongeslagen J. Bouwens wordt j trainer van WIK i bxcelsior-junioren bij JAC op bezoek Raad begroet plan bouw scholen met grote waardering SIERGAAS Honkbal komt opgang V00R MOEDER EEMAN's) Cef a vertoont een Israëlische film Restanten voetbal Shell Bedrijfsschool organiseerde sportdag TUINGEREEDSCHAPPEN Plantage-concert Gusto's Muziek Tweede turnzaal JRIS" Bloemsierkimst Afscheid van B. van Viegen VDL gelijk (2-2) tegen RAVA KLÉDINGHUIS SCHIEDAM 1.' Rembrandtlaan 83 tel. 69877 DAMES - HERENMODES EUROTAX] TELEFOON- vrijdag 8 mei 1964- - pag. 5; •rie wrie I M (A dvcrtentie I.M Morgen koopt U ijzersterke jongenshroeken van een prachtige k' Jiteic Sanfor: de nim, de katoenen stof, die na Amerika, ook Europa veroverd heeft! Sterke denim school-en vacantie broeken, met twee steekzakken en achterzak, (kan het echter?) en in geheel doorgestikt model, nu voor ongekend lage prijzen. SCHIEDAM, vrijdag. De ministers van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid drs. P. C. W. M. Bogaers zal vergezeld van de secretaris-generaal en enlge hoofd ambtenaren van zijn departement, maan dagmiddag XI mei een werkbezoek aan Schiedam brengen. Na. ecu bespreking ten Stadhuize met het College van Burgemester en Wethou ders, zal om ongeveer. 16.45 u«r een rond rit door de nieuwe wijken van Niemv- land worden gemaakt,; waarna een kort bezoek aan het complex van 421 wonin gen In wjjk Groenoord zal worden ge bracht. Ha dc rondrit zal een bijeenkomst In Restaurant „Europoort" plaats vinden. Om 19 uur zal de minister zijn bezoek aan Schiedam beëindigen. SCfUEUAK, vrijdag „Koos de Kap- jjpr" was er weer. Dat dient men niet te onderschatten. Koos beveelt zich steeds aan bij het publiek als de rechtskundige hij uitsték, inaar komt helaas zelden nog naar'het kantongerecht aan Schiedams lange Haven. Woensdag was hij er dan, je man die kapper is, een uitdragerij of jets soortgelijks beheert en daarnaast de rechtskundige (gratis) bijstand propa geert Koos de Kapper zette zich als enige öi de lege banken. Hij voorzag zich van japieren en' potlood. Het was duidelijk c-8t Koos een deel van de zitting nauwge- 2et kwam notuleren. Zijn cliënt, de 23-jarige Schiedammer y J. Z-, beeft omstreeks 8 november een auto niet rijklaar laten staan op de Qver- jdiiesestraat en. nog geen week later trof de politie de bestelauto niet rijklaar aan ia fle Overschiesedwarsstraat. Voor kan tonrechter en officier was de zaak duide- onderdelen en dergelijke voertuigen ho ren .niet op Schiedams openbare weg. De verdachte had series bedenkingen. De kinderen hadden de auto gesloopt, ze hadden de band leeg laten lopen, het was een fijne auto, die zo was weg te rijden en bovendien had niemand er op de Qver- schiesestraat en de Overschiésedwars- straat last van. „Doe maar aangifte van vernieling", adviseerde kantonrechter mr, P. B. Cos en de officier mr. H. Franken besliste: „Zo'n oud ding hoort niet op de weg, ik kan me vooi-stellen dat kinderen in stoop- auto's gaan spelen". Conform de eis werd het 25 gulden boete maar dreigend klonk verdachte's laatste woord: „Ik zal dat met m^n advocaat bespreken" en daarna trok hij zich met de buigende en als overwin naar lachende Koos de Kapper in de hal terug. 1904 al 60 jaar sklcere sigaar I SCHIEDAM, vrijdag, Een groot deel van "het competitie programma vau de KNLTB van, zondag, door de regen niet. gespeeld, is op Hemelvaartsdag ingehaald. Het eerste team van TSF heeft in de vierde klasse ook de tweede wedstrijd gewonnen tegen de Metselaars uit Den Haag met 71. Alleen aanvoerder1 Wil Baard verloor, In dit team zondag a.s. beide puntjes, in Schiedam weet te hou den, dan heeft het de leiding in de af deling. Het tweede team staat, na de 6—2 over winning op Keep Smiling 4, met twee punten voorsprong aan. da kop. In deze spannende wedstrijd werden 5 partijen na drie sets beslist. - Het derde team haalt zijn'wedstrijd té gen. Leonidas 3 op 2e Pinksterdag in. Het vierde team kwam zonder punten uit Krimpen terug, met 3—2 werden zij daar verslagen. .Het vijfde team .speelde toch zaterdagmiddag haar wedstrijd tegen' Unilever 6 jen behaalde de maximale winst 5—0. Het jeugdteam wist bok in Den Haag bü Marlot geen punten te bemachtigen met liefst l-r-6 werden zij verslagen. Inge Timmer scoorde het tcgenpunt. SCHIEDAM, vrijdag; ln een huis aan de B-K.-Iaan is gisteravond een inbraak gepleegd, waarbij enige gouden-sieraden en juwelen, zjjn ontvreemd. De Inbreker is 't huls binnengedrongen, nadat hy een ruit aan de achterkant van de woning uit de sponning had genomen. De bewoners van het pand. dc heer J. F. N., heeft'dé dief kennelijk gestoord! Toen hij .thuiskwam, hoorde hij nog. hoe iemand snel het huis uitliep. Hij kon de man niet meer achterhalen. Binnen bleek, dat in de slaapkameralle kasten waren doorzocht en de sieraden, die daar wamt opgeborgen, verdwenen, lek en miste (Advertentie l.AJ.) (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag Als opvol ger van Van den Berg is door het bestuur als trainer van WIK aangesteld J. Bou- (Van:.onze. correspondent) MAASSLUIS, vrijdag Vier.junioren- elftallen van Excelsior M. hebben don derdag deel genomen aan het J.A.C.-ju- niorentoemooL Alleen Excelsior al wist zich te plaatsen in de finale. Dit elftal verloor daarin van Quick Boys met 10 en moest genoegen, nemen met de tweede ■prijs. 40 cm hoog 2.10,p.m. 65 cm hoog....V.2,50 p.m. 00 cm hoog - -325 puni VOI»I£REGAAS - 50 - 1C0 en 150 breed 95 ct - 2.75 en 2.65 p.m.- NYLONHORKENGAAS V groen en crème 50160 -70 -.80 -90 en. 100 cm brééd 4.—en 4.25 p.m2 Morgenvroeg om 9 uiir. be gint in onze Kinderafdeling be neden de verkoop, van deze oersterke schooi- en vacancie- broeken van Sanfor denim, in- diverse kleuren, voor prijzen, die U geen tweede keer kunt verwachten; Géén ttf.of schrift, bctt. Bcuw ens is reeds lid en speler va a ■WIK: Kij speelde dit seizoen in een van dc lagere elftallen. (Advertentie l.AJ.) Advertentie J.M.i IJZERHANDEL J SCHIEDAM, vrijdag. Hel Schieclam- se honkbal zal In het komende weekeind volledig op gang komen. Voor de reserve- teams Is het programma in het Rayon Rotterdam nog niet vastgesteld maar aan slag komen ze wel. Schiedam moet een smaad gaan uitwissen. Het versterkte Schiedam-team meende dat de komende competitie minder moeilijkheden zou op leveren dan vorige seizoen. Tot verba zing en teleurstelling van Schiedam kreeg het team prompt een nederlaag te sllk-- ken. Dat Schiedam desondanks favoriet blijft, gaan. de stadgenoten zondagmiddag om twee uur op eigen terrein bewijzen door CTC. dat al met grote cijfers verloor, te slaan. Voor DHS dat een daverende overwin ning behaalde zal de versterking zater dagmiddag bij HBC minder effect hebben omdat de ploeg in Hilversum al met 8—2 won, maar toch lijkt een tweede grote Schïedamse zege waarschijnlijk. Voor de KNHB gaat Schiedam 2 naar RCH 1 om na de grote nederlaag tegen Haarlem Nichols 2 ditmaal wel in Haarlem te zege vieren. een ruime keuze Mantels - Regenmantels Japonnen- Deux. Pieces Rokken - Blouses Juinpers - - Vesten Zakdoeken - Shawls SCHIEDAM, vrijdag Op het kruis punt Morsestraat—Daitonstraat verleende de bromfietser D. S. op Hemelvaartsdag geen voorrang aan de van rechts komen de personenauto, bestuurd door A. P. van de B. Een botsing volgde, waarbij da bromfietser viel. Zijn valhelm voorkwam verwondingen. De voertuigen liepen schade op. mÊB Bntn*tAS2 Tei. 67594 Wij geven KE.S.-zegeis SCHIEDAM, vrijdag. De Chr. Film actie Schiedam gaat op zaterdag 9 mei in gebouw Arcade de film „Sinaia" ver tonen, Dit is een van de eerste Israëlische speelfilms en geeft een episode weer uit de Sinaï-campagne van de Israëlische strijdkrachten tegen. Egypte. De Yoego- slaaf Ivan Lengyel is-de regisseur van deze dramatische oorlogsfilm. Advertentie i.M i Verlovingsringen kopen, de eerste stap op een eigen weg naar levensgeluk. Samen kiezen, samen kopen. Hen intiem feest voor wee gelukkige mensen. Brunotc toont U een enorme collectie die aan elke wens -kan voldoen. opgraveren kan worden getracht slaap meubels-wentel bedden duo-divans enz. WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 (Advenentte LM.) MANNEN O dit iu „EEN GOED PAK" denken. denken *anr';;. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag Op het Sportpark „De vyfslulzen" hebben 250 leerlingen van de Shell Bedrijfsschool woensdag deel genomen aan de jaarlijkse sportdag. De hele dag hebben de jongens elkaar sportief bestreden op individuele en klassikale nummers. Door hel gun stige weer kon alles, op "de onder voor behoud vermelde zwemwedstrijden na, doorgang vinden. Winnaar van deze zesde sportdag wer den de tweedejaars leerlingen van de klas meet- en regeltechniek. Op de af zonderlijke nummers zegevierde N. Schil der bij het 100 mtr hardlopen cn won W, A. Meijer het kogelstolen. Kubbenga sprong met 1.55 mtr het hoogst en Dekker legde de 800 mtr het snelst af. Van de twaalf voetbalteams waren de tweede jaars operators het sterkst. Zij wonnen ook het touwtrekken, terwijl de eerste jaars operators het beste basketbalde». Advertentie l.AJ. Harken, schoffels, schrepels, hakken, pootsebopjes, onkruidwieders enz. Grasscharen vanaf 4,95 GRASMAAIERS vanaf 35.75 Spaden vanaf 4.95 Spitriek (opén spade) 25.75 Doogstruai 174 lip;- «gehore fenkcJe SCHIEDAM, vrijdag. DRZ heeft I wedstrijd BolnesDRZ bijwoonde, het zichzelf en stadgenoot "I Vil ton Fjjenoord kampioenschap vieren. DRZ heeft wel ge- een slechte dienst bewezen. DRZ slaagde zwoegd maar Bolnes toonde met kwalitei- er niet in degradatiekandidaat Bolnes tc ten ondanks het feit dat Bolnes met drie bedwingen. Bolnes won verdiend met junioren in het veld kwam. Voor;Bolnes 10 en dat heeft tot gevolg dat DRZ geen scoorde Meuzelaar in de 28e minuut het kamptoen zal worden, dat Bolnes ontsnapt winnende doelpunt. Even zag DRZ de aan degradatie en dat het nu zeker is dat kans op de gelijkmaker toen Koos Wig: Wilton Fyenoord niet meer van de laat- mans bij het strafschopgebied werd ge-, ste plaats komt in 1B. Wilton Fjjcnoord vloerd maar de vrije trap ging naast. Ook degradeert naar de tweedeklasse. Bolnes liet. verdere kansen ongebruikt. Bovendien kon Wit Rood Wit, dat de .'l- BICWIE-Demos 4-0 (Advertentie MA.) Bjj Demos dacht men te veel aan va- kantievoetbaL De VJaardingers kregen daardoor de gelegenheid steeds eerder bij do bal te zijn dan de Schiedammers. ■Daardoor 'kwam HKWIK verdiend op 20 voor rust en vlot werd het tenslotte 4—0, In deze matige wedstrijd geloofden de Schiedammers het wel. Toch scoorde Demos ook viermaal maar telkens keur- de de scheidsrechter de doelpunten, af. Satcimus-WF 6-0 SCHIEDAM, vrijdag, Gusto's Muziek vereniging geeft oJ.v. directeur B, Boer man, op zaterdag 9 mei otn 15.00 uur in Plantage een muziek uitvoering. Het pro gramma is: Close Up (marsï van C. J. N. Cori; La Coupe d'or van E. Deneulbourg; La Perla. de Andaluzia van R. Coiteux. Optreden van de drumband. Prelude en Adagio van G. F. Handel, Nuit de Mni van George Courgu'in en de Finale met drumband. Grote sortering tuinslang IJZERHANDEL J émm Brot»5ve«t 52 T«t 6759* Wij geven K.E.S,-zogels (Advenentte i Al (Advertentie LM.) ...voor Moederdag flacons ori ginele Irumar eau de cologne, de beste zuivere eau de cologne nü* voor een ongekende prijs. Die Js een speciale Moederdag aanbieding van een grote partij luxe flacons Irumar eau de cologne,... grote luxe flacons, meteen Inhoud van 12^ maatjes. Extra kwaliteit Irumar eau de cologne, het bekende goud- merk. nü in een luxe flacon, normale prijs f 2,50, voor nog géén gulden, ORANJESTRAAT 8 Nu telefonisch te bereiken: Waarom vinden wij bloemen, in de tuin zo aantrekkelijk... en gebruiken fn huls kleurlozeont- bijtfakens» Morgen verkopen wij fleurig bedrukte ontbijtlakens, die het ergste ochtendhumeur doen veranderen... Van 100% katoenen garens ge weven, een vrolijk bont ge kleurd veldboeketopeen hagel witte ondergrond. Morgen koopt U zo'n bloemen- weelde op Uw tafel, ontbijt- of koffielakens In een grote maat. vóór nog géén drie gulden. ,'ji- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrydag. Het twee de gymnastieklokaal van het Groen van I'rinslercrlyceum komt ln dc avonduren voor partikullere verenigingen beschik baar. De tocwij/.ing zal door het gemeen telijk sportbureau geschieden. Dc VBLO heeft bij herhaling hel be stuur. van het christelijk lyceum verzocht de gymnastieklokalen buiten de school uren voor verenigingen beschikbaar te stellen; tot op heden werd dat steeds ge weigerd. Het hoeven toch" niet altijd dure geschenken te zijn voor Moederdag... als U maar laat merken dat U en ce kinderen er aan gedacht hebben. Morgen verkopen vvij Formica presenteerbladen, zuur. kras- en vlekvrlj en hittebestendig. Een nieuw stukje technische vooruitgang... ook bij Moeder in dc keuken. Met opstaande rand.35 x 20 cm. normale prijs 4.50 nu voor nog géén twee gulden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. In dc woensdagavond gehouden openbare raads vergadering werd afscheid genomen van de heer B: van Viegen (AR), die om ge zondheidsredenen ontslag heeft genomen als raadslid. In een waarderende toe spraak noemde burgemeester mr. J. Heusöens de heer Van Vieger. een sie raad voor de raad. Hfj was lid van de Vlaardingsc gemeen teraad van 6 november 1958 af. De heer Van Viegen werdt ir. de PCG- fractic opgevolgd door dc heer T. Bol, die al is toegelaten en in de eerstvolgen de raadsvergadering zal. worden geïnstal leerd. APOTHEEKDIENSTEN Apotheek: 't Gouden Hert, St. Liduina- straat 58. BIOSCOPEN n"«»age, 2 en 8,15 uur: „Zorro en de drie musketiers". Ï^ïoaopolé: 2 en 8 uur: „De Wraak van de^ Saraceen". DIVERSEN V- glrene 8 uur: Koor Opstandingskerk, Jaar- feest |Mnsls Sic rum' 8 uur: SVV Jubileura-ver- f gadering. Excelsior 8 uur: Ned. Padvinders fGilde. Feestavond l^eRank 8 uur: RKTV De Burcht. Toneel, j&thnonnagefabr. 8 uur: KDO. Uitvoering. SCHIEDAM, vrijdag. ln het week end wordt de korfcalcompctitie weer ver der afgewerkt. Succes krijgl één van de] laatste kansen rie plaats te verdedigen ln de uitwedstrijd tegen Pams. Op eigen veld verloren de blauwwitten op het nip pertje met 45: Zou het nu eindelijk luk ken de volle winst binnen te halen? OJD.I zal het moeilijk krijgen in de uit wedstrijd tegen Oud Beijeriand. Dit is nog een eerste ontmoeting, maar het ziet er niet naar uit, haf de thuisclub zich zal laten..verschalken. v-K- Verder staan op het programma Schie dam 2-Overkanters, H.P.V. 3-Succes -2, Oranje Nassau 2-O.DX 2, U.S.Y. 3-Schie- dam 4, junioren De Overkanters 2-Succes, T.O.F.-O.D.I.. aspiranten Het; Westen a- Schiedam ai Eureka c-Succes a en Scliie- damjb'-Trekvogels h. fAdvertentie LM.) i MAASSLUIS, vrijdag V,D:L. heeft door het" gelijke spel tegen Ra va zich 'weer- voor'een jaar verzekerd van het derde klasserschap. De blauwwitters had den nog één puntje nodig. Een strafschop tien minuten voor het einde,, 'moest- de gelijkmaker brengen. Deze werd feilloos genomen door H. Den kers. Beide voorhoeden kregen in de res terende minüten nog wel scoringskansen, maar deze bleven onbenut. /•^MAASSLUIS, vrijdag Op Hemel vaartsdag vierde het echtpaar J. Braven- boer-v. d. Meeberg zijn gouden huwelijks feest. Beide echtelieden zijn 73 jaar oud. Zij vieren hun vijftigjarige bruiloft met vier kinderen en zes kleinkinderen. VLAARDINGEN, vrijdag De film Jimmy wint de race" wordt in de Fico- jeugdvoorstellingen in Triangel mórgen middag om twee en vier uur gedraaid, speciaal voor de leeftijdsgroep 8~14-ja- rigen, In de jeugdvoorstelling van 6.30 uur .<12 tot; 16-jarigen)beleeft Willem Teil spannende avonturen in- „Dé parti- sanen". Te 8,45 uur wordt dé kleurenfilm „Santa Lucia" vertoond. - VLAARDINGEN, vrijdag Zaterdag morgen elf uur-: is. weel" dé wokélijkse- zangdienst in de Grote, kerk op - Markt; Organist is ditmaal.de heer J. A, Groen (van de Immanuëlkerk). Morgenvroeg om 9 uur- be gint de verkoop van dezei Formica presenteerbladen," in' diverse vrolijke <a vl voor Morgenvroeg om 9 uur begmt dc verkoop van deze grote (TZZ X 160 cm) gebloemde ontbljt- lakens was- en AQ kleurecht, yMr y^ "Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van de?e grote luxe. flacons J0% Irumar eau ésdf Géên t*/. af schrlft. bat. Ci(n tal, of schrift, bett. Giin ttl. oft thrift. best.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1