Klok op Koemarktplein RoyalCIub Geron weer winnaar in toneelwedstrijd s+ 5.90 Spanning bij Hermes terke ploegen zakken in percentage Schiedam op „Ay-Ay" Chaplin '1 AGENDA Tienerkoor van Orpheus had veel succes Indian Tonic Geen persoon lijke prijzen Vijf ijl trouwe Sullivans Weerzien van SCHIEDAM Cblortbe Voorstellen h. en w. Vervanging omgereden oude uurwerk Automobielbedrijf WALDO N.V. Citroen agent 1 8 I I I 8 I I I i I Burgerlijke Stand Artsen op zondag Verlichting hele BK-laan verbeterd Opening PTT-kantoor aan Dieselstraat Kapitein vergiste zich, schip zat niet aan de grond 1 Zilveren jubileum van J. Bergwerff /Süm heeft „it" - heeft pit maakt fit! „Speel belangrijker stukken" SCHIEDAMSE i BIOSCOPEN ar Biljarttoernooi bij Rotterdam KERKDIENSTEN Fietser bekneld tussen tram en personenauto Uitslag Gejuich ROTTERDAM IN M LUCHTFOTO'S - 1 Koeriersters KONINKLijKE HOLLANDIA hulptelefoniste EEN MONTEUR EEN JONGEMAN (Advertentie /.Af.) Bokelweg 83-90 Schiedam Telefoon 15 36 55 SCHIEDAM, vrijdag: Hermes-DVS speelt op maandag, tweede Pinksterdag om 2 ii. in Harga de laatste en aeer ener verende wedstrijd ln een spannend eindi gende competitie tegen De Graafschap, De belangstelling van de Hermes-aan- bang ra] echter ongetwijfeld ook uitgaan naar de wedstrjjd NEC—Xerxes. Door de zege op Xerxes heeft Hermes zich in elk geval verlig gesteld voor de na-competitie tussen de drie hoogst-ge- plaatsten, doch een kampioenschap is met uitgesloten. Dan zal echter *t onbereken- bare Xerxes moeten winnen van leider NEC en Hermes van de Graafschap: waarop dan een beslissingswedstrijd moet volgen tussen NEC en Hermes. De zweep ligt over Xerxes, want als de Rotterdammers verliezen van NEC, wor den zij gepasseerd door Roda JC, die het tegen hekkesluxter Longa wel zal kunnen klaren. Zelden is er een competitie-slot geweest met zóveel mogelijkheden. Maar Hermes mag De Graafschap niet onderschatten. Deze ploeg staat op een goede vyfde plaats en behoort duidelijk tot de sterkeren. Het zal dus zeker span nen in Harga. Gezien de grote belangstel ling, die verwaCht wordt, zal voor een aantrekkelijke voorwedstrijd worden ge zorgd. Het Jeugd-elftaï van Hermes speelt za terdag om 16.15 uur in Harga de laatste wedstrijd tegen Alkmaar. Geboren: Jacqueline A. d.v. J, Heukels en G. Klos; Caroline d.v. K. Giel en G. J. Soeteman; Adrianus C, H. z.v. A. A. van Pu ff el en en H. S. M. Clarijs; Renate C. d.v. I. P. Groeneweg en G. J. A. Seij; Caroline C. J. d.v. C. G. Schruijer en G. M. Veugelers; Franciscus J. M. z.v. W J. M, Rynhart en A. M. Keukens: Johan nes z.v. A. M. Breuker en W. H. T. de Koning; Peter z.vc N. Bisschop en M, J. Spek. Ondertrouwd: A. C. Colette, 21 jr en M. P. van Guhk, 22 jr; J. Groeneveld, 24 jr en N. Jongman, 19 jr; J. P. Groenewoud, 22 jr en M. C. Ohlenrotb, 18 jr; J. M. van Kasteren, 20 jr en E. Teeuw, 21 jr; L. W. Koot, 25 jr en P. M. L. Vredebregt, 27 jr; D. C. de Leeuw, 32 jr en J. C. J. Soeters, 32 jr; P. F. Meeuwsen, 26 jr en H. C, Elderson, 21 jr; K. Oranje, 34 jr en H. P. Koppenhagen, 23 jr; J. C. de Roo, 20 jr en N. a. Damen, 19 jr; R. I. Rozenberg. 28 jr en T. J. Sluiters, 22 jr; L, Schultmk, 21 jr en J. Rijntalder, 23 jr; A. H. Smit, 24 jr en A. E. van Dijk, 21 jr; T. P. J. Taverne, 29 jr en P- M. A. Hartendorp, 24 jr; W. J. C. Vermande, 25 jr en J. T M. Kreischer, 21 jr; H. F. Vrauwdeunt, 23 jr en E. van Walsum, 27 jr; B. Winters wijk, 26 jr en L. E. Fraterman, 22 jaar. Gehuwd: G. Bleïjerveld, 24 jr en F, H, Kuypers, 22 jr; A. J. Durmck, 24 jr en J, C. van Bu ij tenen, 22 jr; H. Fredriks, 26 jr en M. E. Erwich, 23 jr; J, M. Luchies, 31 jr en C. A. Pesman, 30 jr; J. J. J. van Vhet, 22 jr en T H. H. Meyer. 22 jr; P. J, H. Gommans. 30 jr en C. M. L. van der Tuijn, 28 jr; C. J. van Cerven, 23 jr en J. C. de Ruijter, 20 jr; L. J. van Sinderen, 27 jr en J. M. G. de Langen, 29 jr; J. G Windhorst, 19 jr en J. Gordijn, 29 jr; C. Klootwijk, 20 jr en J- F. Das, 19 jr; J. M. Boon, 24 jr en H, T. de Veld, 20 jr; L. J. Stieber, 25 jr ten P. Boes, 23 jr; W. de Vogel, 29 jr en E, Ouivens, 19 jr; E. Fop- ma, 27 jr en H. Droge, 28 jr; J. T. de Jong, 27 jr en N. W. Reedijk, 22 jr; F. C. Seïj, 20 jr en M. W. Alblas, 19 jaar. Overleden: J. Hoogerboord, 57 jaar. SCHIEDAM, zaterdag Op Pinkster zondag zijn in spoedgevallen de volgende artsen te raadplegen: mr. "W. J. Dam- brink, Ruys de Beerenbroucklaan 16, tel. 69873; P. J. W Beukers, Burg. Knappert- laan 76, tel. 68004; J. de Moor, Burg. Knappertlaan 154, tel 69880 en W. J. Franke, Burg. Knappertlaan 30^ tel. 68163, Gedurende beide pinksterdagen is ge opend apotheek Van Westendorp, Park weg 207 en daarna apotheek Evers, Lange Haven 81. APOTHEEKDIENST Apotheek: Van Westendorp, Parkweg 207. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Koningen van de zon". Monopolc, 7 en 9,15 uur: „De 5 Sullivans". Gedurende de pinksterdagen speciale voorstellingen. diversen Musis Sacrum, 8 uur: SVV. Jubileum- avond. Arcade, 8 uur: Excelsior '20. Bijeenkomst Ons Gebouw, 8 uur: Marimba. Dansen. Tivoll, 8 uur: Guillaume. Dansen. SCHIEDAM, zaterdag De „stads klok" in het centrum van Ce stad wordt weer in ere hersteld! Zfi krijgt zelfs een ere-plaats, namelijk midden op het ronde plantsoen van het Koemrvktplein. Het wordt een klok met drie wijzerplaten, ge plaatst op een vrij hoge zuil, zodat de tijd goed afleesbaar zal zijn vanaf de Rotte r- damsedyk, dc Broersvest en de Koemarkt. Hiermee komt het gemeentebestuur tege moet aan de wens van de vele stadgeno ten, die het verdwijnen van de vorige „stadsklok" betreurd hebben, ook al was die niet erg zuiver in het weergeven van de tijd. Die oude klok. geplaatst op een recla mezuil op de middenstrook aan het begin van de Broersvest, was allang aan ver vanging toe. Het uurwerk vertoonde ge breken, wat veel onderhoud vroeg; het ijzeren onderstel was al verteerd en de versiering van gebrandschilderd glas was op vele plaatsen gebroken. De vervanging was juist aan dc orde gekomen, toen een uit de baan geraakte auto de afbraak even verzorgde. B. en W. achten „een openbare tijds aanwijzing een belangrijk element in het stadsbeeld, waaraan een centrale plaats toekomt". Vandaar de plaatsing op de rotonde. Maar op die plaats wordt een klok van geheel andere allure gevraagd, dan het eenvoudige zuiltje van vroeger. Zo komt de klok nu op een vrij hoge zuil te staan, afgestemd op de omgevende be bouwing. De totale kosten worden ge raamd op f 15.600,—. Dit is één van de voorstellen van B. en W. voor de Gemeenteraadsvergadering van maandag 25 mei, waarvoor verder een beknopte agenda is vastgesteld. Straatverlichting De verlichting van de gehele Burg- Knappertlaan, met Inbegrip van het stuk van de Nieuwe Haven van de Westfran- kelandsekerk af en van de Vlaardlnger- djjk tussen BFL-laan en de Vijfslulzen, zal verbeterd worden. Kortgeleden is er een proef genomen met de verbeterde straatverlichting, waarbij oa. de lan taarnpalen aanzienlijk verhoogd werden.: Deze proef heeft geheel aan de verwach tingen beantwoord, zodat nu dc gehele Burgem. Knappertlaan op dezelfde wijze verbeterd zal worden. De kosten -worden geraamd op 170.000, Bliksem-afleiders Nadat de gemeenteraad in oktober IS55 besloten had tot het doen aanbrengen van een bliksembeveiliging op acht open bare gebouwen in Schiedam, zijn er blik- sem-afleiders geplaatst op het Stadhuis, het Zakkendragershuisje en het gebouw van het gemeente archief. De beveiliging van het voormalige St. Jacobs Gasthuis, nu Sted. Museum zal plaats hebben te gelijkertijd met de komende restauratie. Voor de school aan de Pr. Mauritsstraat is het met meer nodig, daar het gebouw in andere handen is overgegaan en bij de toren van de Grote Kerk komt het later. Bly'ven over de Koopmansbeurs en het Sted. Gymnasium, die nu ook aan de beurt komen. Gezien de hogere eisen die nu door Monumentenzorg worden gesteld en ook de stijging van loon- en pryskosten is het toen verleende krediet niet meer vol doende en een aanvulling van 4,503. wordt gevraagd. Bibliotheek-personeel Het bestuur van de RJt. Openbare Leeszaal en Bibliotheek St. Liduina heeft het gemeentebestuur gevraagd om een extra subsidie van f 4.800,ter dekking van de hogere salariskosten van het per soneel. De kwestie is dat dit personeel, één directrice en vier assistenten, bezol digd worden volgens een Rijksregeling, die veel minder gunstig uitvalt dan de gemeentelijke regeling. Wil men voor komen dat het personeel wegloopt naar andere gemeentelijke bibliotheken dan znllen de salarissen verhoogd moeten worden, wat de St. Liduina bibliotheek echter niet kan dragen. Gezibn het grote culturele belang voor een belangrijk deel van de bevolking zijn b. en w. bereid deze extra subsidie te verlenen, temeer daar een herziening van de Rijksregeling ln voorbereiding Is. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Het eerste op treden van de „Orpheus-tieners" Is een groot succes geworden. De v&arten geest drift waarmee het koor zong overrom pelde het puhliek. Met veel applaus dwong het dirigent Leo Smit en de kin deren twee toegiften af. Vooral In de liedjes uit de West Side Story bleek de fnse charme van dit koor, waarin het vrouwelijk element over heerst Naiuuriijk verliep alles nog niet glad, maar de „Orpheus-tieners" zullen stellig nog vaak succes hebben. Hun optreden ginB vooraf aan de prijs uitreiking van de toneelwedstrijd. Het programma voor de pauze had een licht cultureel karakter, dat van het ia af wachting zijnde publiek niet de nodige aandacht kreeg. Afwisselend traden de pianist Adri Slootm&ker en de prijswin naars van de S.G. declamatiewedstrijd, Mariska van der Pul, Trudy Janse en Egbert Switters op. Loco-burgemeester "I. Sabel opende de avend. SCHIEDAM, zaterdag. Op 1 juni zal het nieuwe bijkantoor van de P.T.T. in de Daltonflat aan de Dieselstraat voor het Tt bliek wordet geopend. *)e officiële opening zal vrijdag om 11 uur in de hal van het postkantoor plaatsvinden. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, zaterdag Het Neder landse «chip „Beursplein" heeft gister nacht geseind, dat het aan de grond was gelopen en water maakte, ter hoogte van de Noorse plaats Krlstlansund, Het Noorse persbureau NTB meldt ech ter dat de kapitein zieh heeft vergist. Het vaartuig had enig water gemaakt, door dat een paar deuren het hadden begeven. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, zaterdag. De heer J. Bergwerff sr. vierde donderdag zfjo 25- jarlg jubileum bfj Pietersen en Co's Au tomobielbedrijf N.V. aan de Binnenweg. Eigenlijk is de heer Bergwerff al 41 jaar ln het bedrijf werkzaam als chef- verkoop. Hjj is echter enige jaren uit de zaak geweest. Tijdens de drukbezochte receptie in het bedrijf nam men tevenr afscheid van de jubilaris. Vijf jaar geleden bereikte de heer_ Bergwerff de pensioengerechtigde leeftijd, maar hij kon het bedrijf niet los laten. Van de directie kreeg de jubilaris een televisietoestel, van de collega's een ka- merbiljart en verder een onoverzichtelijk aantal geschenken en bloemstukken. f 700RZITTER van de Schiedamse V Gemeenschap F. A. de Wolfj over handigt de De Groot-beker aan de heer A. Kegel van Geron. Advertentie iJd 1 Nu ook in grole (les! (Van een onzer (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Het ging de >Ioeg van „Rotterdam" vermoedelijk aan het hart, dat LJI.O. op de eerste avond van het toernooi om het zilveren Nieuws bladbiljart, de leiding had genomen en daarom werden donderdagavond alle (Advertentie l.M.i Drie Holierdamso attracties to ren U Rotterdam oj> zijn, bestI Zie hoe deze dynamische stad Druist van leven en naarstig werkt aan zijn toekomst. Een bezoek aan Diergaarde Blildorp een rondvaart en de Euromast met Spldo door de altijd leven dige havensEvenementen om niet te vergetenI De DIERENWERELD in zijn natuurlijke omgeving BLIJDORP TEL 82965 1 Een schitterend UITZICHT op 110 meter hoogte... EUROMAST TEL 125557 Een onvergetelijke ROND VAART door de havens.. SPIDO TEL J3S400 afvaart ponton Wiliemsplein Ned. Hervormde Gem. Zondag: Grote kerk: 9 uur Kinder dienst: 10.15 uur ds. H. W. Hem mes en 5 uur ds, R H. Wlssmk. Bethelkcrk: 10 uur ds J. G. Jansen en 7 uur ds. A, de Coq. Opstandmgskerk: 10 uur ds D. J. Spa- llng en 7 uur ds. J. G. Jansen. Vredeskerk: 9 en 10 45 uur m«. ds. E A, Bos cn 7 uur ds. P. A. A. Klusener (Amersfoort). Tweede pinksterdag: Grote kerk: 10 uur ds. K. M. vogel (Maassluis). Ncd. Herv. Geref. Evang. Zondag: gebouw Irene: 10 uur eerw. ftr. L. v. d. Kamp (Den Haag). Vredeskerk: 7 uur <is. P, A. A. Klu sener (Amersfoort). Tweede pinksterdag: ge bouw Jretie 10 uur ds. I. Schipper (Ede). Evang. Lutherse Gem. 10 "uur ds. S. G. v. d. Haagen. Ned. prot. Bond. Westvest 92: 10.30 uur ds- A. D. Klaassen. Oud-Kath. Kerk. Dam 28; 10 uur H. Mis. Leger des licils. Lange Haven 27: 10 uur Heiligingssamenkomst en 730 uur Verlos singssamenkomst. Gerrit Verboonstraat: 6.45 uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkom sten cJ.v. majoor en mevr. S A. Drijver. Baptlstengemeente. Lange Haven 129: 7 uur Samenkomst. Jehova's Getuigen. VolKsgcbouw: S uur Openbare toespraak: „Welke hoop is «r voor blijvende vrede?"; 7.10 uur Wachttorenstudie. Donderdag: 730 uur Theocratische bedie ning sschool en dlcnstvergadering. len bijgezet om daarin verandering te brengen. Temeer omdat het team van Tournier bfizonder graag ook dit jaar weer het kleinood zou winnen, Dat zou dan voor de derde achtereenvolgende keer zijn, zodat de wlsselprys dan defini tief In de prijzenkast van „Rotterdam" zou blijven. Men had succes, doch het waren de kleinere spelers, die voor de matehpun- ten zorgden. Eicbelsheïm en Barzday ver loren niet alleen, maar boekten boven dien nog al veel verliespunten. Daardoor zakte ook het percentage. Ook L.M.O. moest met minder tevreden zijn. In pun- tenaantal zowel als m procenten bleef de club van de linker Maasoever achter bij „Rotterdam" en het gevolg daarvan was, dat LM.O, van de kop werd ver drongen. Zagen de twee sterkste ploegfen derhalve hun percentage terug lopen, de twee andere teams daarentegen konden hun positie verbeteren. Vooral Kunst en Vermaak kwam èn wat matchpunten èn wat percentage betreft in de buurt van LM.O. Nog vier wedstrxjdavonden moes ten er komen en' nog heel veel is mogelijk Het zou zelfs denkbaar zijn, dat Bik's mannen nog een rol mee gaan spelen. Voor Het Noorden ziet het er somber uit, want de achterstand zal wel te groot zijn, om die met succes weg te werken. Van de 1926 caramboles, die „Rotter, dam" kon maken werden er 1748 ge scoord of 90,75 procent. Het Noorden bood weliswaar krachtig tegenstand, maar zag toch enkele partijen met gering verschil verloren gaan. Van de 1258 caramboles konden maar 1048 genoteerd worden, waardoor het percentage 8330 bedroeg. Het Noorden kon 4 punten aan het totaal toevoegen en Rotterdam 12. LM.O. dat tegen K. en V. uitkwam verwierf maar 1190 caramboles van de 1370, die gemaakt konden worden en dat leverde een per centage van 86,86. Met zeven matchpun ten moest de club tevreden zijn. K. en V. kreeg er 9, terwijl het percentage 89.41 was, omdat maar 2343 van de 1502 caram boles werden gemaakt. De stand na twee avonden is: 1. Rotterdam 22 3852 3529 91,61 2. LJVLO. 17 2740 2490 90 08 3. K. en V. 15 3004 2643 87.J Het Noorden 10 2516 1995 7929 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag —Op de Zaag molenstraat is gistermiddag dc 48-jarige wielrijder G. Dcekarop uit de Isaac Hu- bert-straat bekneld geraakt tussen een tram en een personenauto. Hij wilde tussen beide voertuigen door rilden. Hy is met inwendig letsel naar het Dykzigtziebenhuis gebracht. Toen het 2-jarige meisje Linda Jan sen uit dc Rembrandtstaaat gisteren plot seling tussen twee geparkeerde auto's de Jacob Catsstraat overstak werd zy door een personenauto aangereden. Zy is met diverse verwondingen naar het Bergweg- ziekenhuis gebracht. Op de Mathencsserlaan is gisteren de 64-jarige mevrouw A. P. Boar-Rijsdyk, die daar woont, door een scooterrjjder aange reden, toen zij de rybaan overstak. De scooterbestuurder, de 21-jarige A J. Broe- re werd met een ersenschudding naar het Dykzigtziekenhuis gebracht. - Op een zebrapad op de oek le Mid- dellandsstraat-Henegouwerlaan is gisteren de 87-jarige mevrouw L. Linsen-van Kla veren uit de Bellevoxsstraat gestruikeld. Zi) is met een heupfractuur naar het Bergwegziekenhuis gebracht. De heer M A, A. de Jonge van de af deling Toneel maakte vervolgens de uit slag bekend waarbij SG-voorzitter F. A. de Wolff de prijzen overhandigde. Deze achtste toneelwedstrijd werd gestreden in twee poules. De B-afdeling telde vijf deelnemers, de A-groep dit jaar drie. In de tweede afdeling eindigde Inter mezzo op de onderste plaats. Toch zwaai de de heer De Jonge deze vereniging lof toe. omdat zy met betrekkelijk weinig ervaring de moed had mee te doen. Boven hen eindigden Othello en Het Zuiden. Deze laatste groep maakte dit jaar een grote sprong Vorige keer nog laatste met 50,44 punt nu derde met 57%. Deze voor uitgang is vooral te danken aan de regie, die het gespeelde stuk „Op drift" boven de middelmaat optrok. Als beloning kreeg het gezelschap de Ir. W. E. Hoek-bokaaL Tussen „Tot steun in de strijd", vorig jaar ln de hoogste afdeling, en Onyx lag maar een halve punt verschil. De over winning van Onyx betekent ook een grotex SCHIEDAM, zaterdag Voor de twee de achtereenvolgende maal en de vierde keer in totaal beeft Geron de toneel wedstrijd van de Schiedamse Gemeen schap gewonnen. De jury noemt ln haar rapport de voorstelling van het „Wederzijds Huwelijksbedrog" boef end. goed geregisseerd en prachtig van mlse-en-scene. In de B-afdeling was het Onyx, dat met klein verschil als winnaar van de Drempelprys uit de bos kwam. In zijn nabeschouwing merkte de heer P. Revet voorzitter van de jury waarin ook jhr. mr. H. P. van Beresteyn en de heer G. van Veen zitting hadden op, dat de SG lof toekwam voor de organisatie. Ook motiveerde hij het besluit om on danks het verzoek van de organisatoren geen persoonlijke prijzen toe te kennen. De jury is nL van mening, dat het om de voorstelling in zijn geheel gaat, en i: huiverig voor „persoonsverheerlijking' door de beste acteur of actrice aan t( wyzen. Het peil noemde de heer Revet ,.be' hoorlyk", alleen had hij graag gezien, dat de gezelschappen meer belangrijke stuk ken zouden kiezen. In zfin kritische be schouwing wees hy er ook op, dat rol- kennis en aankleding zeer voorname pun ten zijn, die soms worden verwaarloosd. vooruitgang voor deze groep, vorig jaar nog derde. In de A-afdeling was Geron zfin te genstanders veruit de baas. Met meer dan acht punten voorsprong zegevierde het over Brederode en Utile Dulci, die elkaar maar een kwart punt ontliepen. Onder groot gejuich van het publiek kon voor zitter A. Kegel de wisselbokaal weer mee naar huis nemen. Een groot succes ook voor regisseur Kees Coolen, die kans zag deze komedie in versvorm door de leden op een volleerde manier te laten spelen. De juiste uitslag is: A-afdeling: I. Ge ron 74,3; 2. Brederode 65%; 3. Utile Dulci 65%. B-afdeling: 2. Onyx 60%; 2. Tot Steun in de Strijd 60; 3. Het Zuiden 57%; i. Othello 50; 5. Intermezzo 42%. DE ware geschiedenis van een rikaanse familie, die tijdens de oor log een golf van ontroering door het Iwo4 deed gaan. De Sullivans vormden voor de oorlog een gewone, zU -het typisch Amerikaanse familie. Het gezin bestond uit vader, moeder, dochter en. v$fZ©on«j5 die als alle andere kinderen gewoon op^-" groeiden, vechtend, spelend, lerend, strnl-- kelend dus cn weer opstaand, maar onder alle omstandigheden steeds trouw aan elkaar. Er deden zich wel eens moeilijk heden voor, bijv. tussen vader en z(jn lang zamerhand tot ms"- Jen uitgroeiende zoons, maar steeds ontdekte men weer, dat men bfi elkaar hoorde. Zelfs het feit, dat de jongste het meis je van zijn dromen ontmoetteen met haar trouwde was niet in staat de band te verbreken. Het jonge vrouwtje werd ui de familie opgenomen, evenals de - spruit, die Pa Sulli'on tot opa maaktea Pearl Harbour verstoorde de rust in Ame rika en ook in het gezin Sullivan. De broers kwamen bij elkaar en be sloten dienst te nemen by de marine. De jongste moest echter bij zijn vrouw en kind en Oma en Opa blijven. Voor het eerst zou het kwintet uiteenvallen. Het jonge vrouwtje, dat besefte wat dat voor haar man zou betekenen, besliste echter anders: hij moest mee voor haar; zij wilde het per se hebben. En zo kwa men er vijf Jantjes Sullivan, die met spe ciale permissie van Washington op d» kruiser Juneau werden geplaatst en- met dit schip gezamenlijk om het leven kwamen. De Amerikaanse marine eerde de vijf Sullivans een synoniem voor5 vriendschap door een kruiser naar herr te noemen. Uoyd Bacon heeft met Thdr,' mas Mitchell en Anne Baxter deze ge schiedenis op aannemelijke wijze tot le ven gebracht; h{j weet het opgroeiende gezin met humor op het doek te brengen,, terwijl het dramatische slot decent maar te ch ontroerend is weergegeven. MONOFOLE, i/m ZONDAG) SCHIEDAM, zaterdag. B.en w, heb ben uiteindelijk besloten om ook de ge meente Schiedam te doen deelnémen aan de „Tentoonstelling Ay-Ay" die van 17 juli tot 16 augustus in Hoek van Holland wordt gehouden, ter herdenking van het feit dat juist een eeuw geleden begonnen werd met het graven van de Nieuwe Wa terweg en dat Hoek van Holland een hal ve eeuw geleden bij Rotterdam Is ge voegd. Van de gemeenten In dit gebied komen naast Rotterdam ook Vlaardingen, Dordrecht en Rozenburg met inzendin gen, „zodat Schiedam niet achter mag blijven", verklaren b. en w. in de toe lichting. In de expositiehal van 5500 m2, krijgt Schiedam een stand van 10 bij 2,5 meter. D«ze zal worden opgebouwd door de directeur van het Sted. Museum met zijn technische staf en door personeel van Gemeentewerken. Het is de bedoeling dat oudere meisjes scholieren. gestoken in een speciaal uni form, als „informatrices" zullen optreden in de Schiedamse stand. Ze moeten ech ter wel een behoorlijke kennis van de drie moderne talen hebben, dit om de vele te verwachten buitenlanders te woord te staan. De totale kosten worden geraamd op 7500.—. waarvan 2000.voor de standhuur. TALLOZE malen rijn WÜ opgeveerd en telkens betrapten w(j onszelf op het kreetje „O, ja". Remlniscensies aan een heel ver verleden, toen wij de Chap lin filmpjes, nu in „CbapUns-koIder-Pars- de" aaneengesmeed, ook al zo „leuk" von den. Het is een verrukkelijk herkennen. Niet alleen om dat Jeuke" uit de korte-broek jaren terug te zien. Ook en vooral om Chaplin terug te zien in al zijn tragi-' komische grootheid. Verrukkelijk, die ver halen van de boemelaar, van de winkel- chef van de brandweerman, van het hulp je van de toneelmeester. Maar vooral dat grandioze vertelsel rond de kelner, die tenslotte alle aanvallers op zijn gering heid neerslaat in een ridicuul rolschaats- fesüjn. Hoeveel Chaplin zegt in deze stomme films is al zo vaak diep wetenschcappe- lïjke en technische beschouwingen uit de, doeken gedaan. Beschouwingen, die ondanks vakkundigheid die boven elke itwijfel is verheven naar onze smaak nutteloos zijn. Want Chaplin zegt het zelf, zo eenvoudig, zo rechtlijnig, zo diep. Wij garanderen u, 't is allemaal oude kost Maar het blijft een gerecht, dat voor het heerlijkste diner niet onderdoet. (MONOPOLE, maandagavond t/m woens dag). ROTTERDAM, zaterdag. In het ge meente-archief aan de Mathenesserlann wordt van 21 mei tot 19 juli een ten- toonstelling gehouden van luchtfoto's van Rotterdam, stad, havens en buitenwijken, Rotterdam vanuit de lucht" heet de-, expositie. De opnamen zün gemaakt in laatste veertig jaar en geven een goed beeld zowel van de oude stad al*n van de nieuw gebouwde stad met haar buitenwijken en van de ontwikkeling van de havens tot op dit ogenblik. Fotografie Rolfllms vergeten? De auto maat staat voo* u klaar Alle soorten Cltms Foto K van Vuuren Hoogstraat Voor pasfoto naai K van Vuuren Hoogstraat 106 tel 667 20 ln éèo dag gereed. jperma Permanent wave Kapsalon Helène. de saion voor de betere permanent Stroomloos, voor ieder haar geschikt ƒ7 50 Héténe ufide permanent de meest ideale natuurlijke permanent 10 - Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hêléne Rem- brandtlaan l'l Schiedam te lefoon 6 71 70 M.— reduktie op deze advertentie Te koop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 138.— Combinatie langzaam met spoeLcentri- fuge t 395.—. ook merk machines 15 tot 30% Kor ling Showroom Coja. Lange Haven 125 rel 6 36*1 Te koop in Schiedam, leeg oud huis. Vrij uitzicht. Brie ven onder no. S 978 bureau van dit blad. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- oi kan- telbed Prima'afwerking Als nieuw terug Het goedkoop ste adres DUK Groenendal la (Broersveldpad) telefoon 8 7028 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten, butiedl- k an ten. kam peerbedden enz Kom eens praten. Er groeit gras in de Weesperstraat door MEIJER SLUYSEB Ruim 200 pag. op prachtig papier, foto's uit verzameling K. Spook, illustraties Wïm Bijmoer. Verkrijgbaar bij agenten en bezorgers, alsmede de boekhandel, of rechtstreeks bij do administratie van dit blad. Fabrieken van Melkprodukcen «n Voedlngimlddelert n.v. Wegens vertrek naar het buitenland van onze huidige komt per 1 juni a.s. haar plaats vacant. Indien U tenminste een MULO opleiding hebt gevolgd, een typediploma bezit en Uw leeftijd tussen de 16 en 22 jaar ligt, raden wij U aan telefonisch nadere inlichtingen te yragen bij, of Uw schriftelijke sollicitaties te richten aan afdeling Personeelszaken, Oosthavenkade 42, Vlaardingen, Telef. 01898 - 2941 of 010-69174, toestel 139, Voor onze afdeling Assemblage Tractiebatterifen zoeken wfi: alsmede: minimum leeftijd 22 jaar, die tot monteur voor de assemblage van tractiebatteryen wil worden opgeleid. Inlichtingen kunnen worden verstrekt tij».. dens. de kantooruren van 8.30-17.15uur" aan ons adres Industrieweg 24,iVlaardin- Schriftelijke sollicitaties te richten aan;.. CHLORIDE BATTERIJEN N.V. INDUSTRIEWEG"24 - POSTBUS 117 - VLAARDINGEN TE Li.' :pi 0-112244 01898-5234 01898-6144 -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1