ARGUS' ARGUS' Fietsers, slordig opgesteld, zijn gevaar op kruispunt GEMEENTELIJK OVERLEG HEEFT ENIG RESULTAAT KOERIERSTERS Pijpleiding versterkt Vogel Struysz55 op visserij-expositie Botsing bij Vierpolders SCH Ir DAM 5 bij ie betalen. Verkeers-praalje Lange Nieuwstraat-Oranjestraat-G. Verboonstraat Automobielbedrijf WALDO N.V, Citroen agent Burgerlijke Stand I Rechts blijven Wie heeft iets verloren? AGENDA en dan netjes achter elkaar heeft „it" - heeft pit maakt fit! SCHEVENINGEN 64 GESLAAGD Artsen op zondag Drie gewonden KERKDIENSTEN Adres «ver luchtverontreiniging aanleiding mededeling van B&W Verdere samenwerking Centraal Adr "es Taxichauffeur sloeg klant AFSLAG: ÉÉN VAN DE 1372 BRILLEN VAN piltiiJii SSi SS rAdvertentie LM.) j 88-9 Schiedam Telefoon 15 3655 j|| SCHIEDAM Ondertrouwd: F. M. Blok- -■ la"d. 28 jr enE, Bujjtenweg 19 Ir:1 C. van Brandwijk, 23 Jr cn H, Beek, 20 Jr; C. van der Bijl. 27 jr en A. Dits, 23 jr: H. Dortwegt, 22 jr en 3. W. Bakker, 21 jr; jj. van der Kade 23 jr en M. C. Warnawa, 24 jr: E, Kole, 23 jr en M. de Zwart, 23 jr; H, J.Koopmans, 27 jr E? A-,?- 3rj..c; F, van Lieshout. 21 jr en M, van Schie, 21 jr; G. H. Löke. 23 ji en J. L. Verwijs. 21 jr; H. Maan, 24 jr en A van Limborgh, 23 Jr; A. P. Meijer, 24 j: E. w. den Hollander, 19 jr; "W. H van SHpdonk 27 jr en b, J. M. Alberts'. 21 jr: H. D. Vrijdag, 20 Jr en A. G. M. Bokhorst, 16 Jr; F. C. Uzerman, 23 ir en C. J. KeSjzcr. 20 jaar. Gehuwd: J. van Breukelen, 23 jr en J. B. Abblnk, 21 jr; W. S. van der Zou wen, 26 ji en H. E, Schuurmans, 22 jr; H. F. Vratrw- deunt, 23 jr cn E- van Walsuro. 27 jr; 3. j. Maagdenberg, 24 jr en D. G. Opschoor, 21 jr: JV Rosbergen, 43 jr en C. T. Windhorst, 44 jr; C. L. van Gulden, 18~jr cn A. J. W. van Dijk 18 jr; A. H. T. van dec Moer, 40 jr ca J. Harte. 34 Jr; H. P. Middendorp, 23 jr en -an Vulpen, 19 jr; D. K. vart Ham, 22 jr P. Wijers, 22 jaar. Geboren: Johanna. M. dv. M. Landman, en J. M. van den Hoek: Arnoud H. W. zv H. W. in Druten cn A. M. Malais. Overleden: W.F. Lohstroh, 90 jr. wed. var J- SchUK; J, Frelj,- 60 Jr: J. Alot. 7e jr; m. m Essen, 56 jr, echtgcn. van W. van Na breuk bij volkstuinen SCHIEDAM, zaterdag Na dc breuk (n de persleiding van de Vijfslaizcnhavrn naar de bouwterreinen in Groenoord van dinsdag jj., is de N.V Oostenrijk met man en macht aan het werk gegaan om de verbindingen ln de pijpleiding te ver stevigen. Nfet alleen op de gebarsten plaatsen, maar ook op alle lasstukken ln de leiding zijn nu extrx-verstevigingeu gelast. Maar met dat al is de zandlevering nog steeds niet hervat. Verder js de zand-leverancier bezig ge weest met het uitdiepen van dc mét zand verstopt geraakte sloten in hel volkstui- nencómplex Vijfslutzen, om zo een afwa- ïérmg te verkrijgen. De gemeente heelt een handje gehol pen door hot zand van de overspoelde volkstuinen te verwijderen. Alleen al van da tuin van de heer Pluym, het zwaarst getroffen slachtoffer, kwam ruim 50 ku bieke meter zand af. Het vormde een enorm» brug op de toegangsweg naar die tuinen, wachtcr.d op afvoer. SCHIEDAM Te bevragen aan hel Hoofd- bureau van Politic tc Schiedam. dagelUks van E.00 tot 17.00 uur. behalve op zaterdag en zondag; portefeuille met inh.;, kinderpor- temormaie met inh.; hoesje voor paraplu; Lipssleutel; huissleutel; padvindersmuts: 1 paar herenhandschoenen: kindersehoentjes; regenbroek en regenjas; blauw regenjack; fr) kinderschoentje; herenschoen; een paar kinderschoenen: bedelarmband; manchet knoop; honden halsband; .11 leesboekjes; on dergebit: witte sjaal.. Te bevragen bij de vinders: potje groene verf. Seters, Aleidastraat S3; medaille vler- daagse, -Voerend, v. Ostadelaan 37b; ketting, Benjamins. Havendijk 283: kinderringetje. Ribbers, Honnerlage Gretelaan 143; bcdelket- Ung, Lcnos, Emmastraat 9: 2 bankbiljetten, koens. Beierlandsestraot 61; oorbel, Smissen, Voltastraat 9b; bedelarmband, Schippers, Eeilstrant lie; ring. Bertis Moojj, vooraan, Plantsoendienst: doublé halsketting. Groene-, weg, B. Ballotsingel liet bankbiljet, Aatssen," Alpp, Ariënsstraat 98; 2 bankbiljetten, Wes- terholt, Bllderdljkstraat 43b: bankbiljet, Thierman. Beierlandsestraat 53a; bankbiljet, v/annee, Vloardingerdljk 183; armbandje, Ge- ncugiijk, Carteslusstraat 2ib; kinderschoentje y.a. Meer, Boterstraat 87a; damesvest, van wcijen. B. Ballotstngel sOc: jack, Landsber gen, Hoofdstraat 239; kindervestje. Vermeu len, Aleidastraat 59a; herenregenjas, van Leeuwen, Osscnwelstraat 5c. Rotterdam: re- Ben jas, van Gles, BJK.-laan 210b; stropdas. Padberg, L. Nieuwstraat Tb; gympak, den Homing,. v, Hogendorpstraat 92: schoentje Groeneveld, Pr. Mauritsstraat 28b; witte da messchoen, v.'d. Kraan. Heemskerkstraat 46; regenjas, Koning, v. pijekstraat 28-b; kinder- brtl, Bezemer. PK.C.-laan 121c; Lipssleutel. westerveld, B. Ballotsingel 30; Lipssleutel, Ouweneel, Kortlandstraat 2b: d&mesbril, v. kalker, kapper, Hoogstraat 53: rozenkrans, vvelnebroek, v. Heuven Goedhartetraat 116; vulpenhouder, van' Vliet, Schied, Bew.dienst, Korte Singelstraat;4 sleutels en mesje. Boe it ee, w_ Pastoorsstraat 60; plastic brll-etuï, Oudebregt. B. van Haarenlaan 450: 1 paar handschoenen, v. Noort, Westfrankelandsestr. 163; damesparaplu. Papaver, Korte Dam 3; kinderportemonnale, v. Boon, TJsselmonde- stmat 53b: rode damespnraplu, Swaa 1, St. Li- duinastraat 96; paraplu, Jamin, winkel, Hoog- fufiet 55; kinderparaplu, Koppenhagen, Uw Maasstraat 132a; led. portemonnaie inh.. Lies bout, L. Haven 126; kinderparaplu. de Mos, - Vlaard.dijk 393; knalpfip, concierge Dr. Kohnstammschool. Fahrcnheitstraat 4: plas- "c bal, Thefis. v..Ostadelaan 35b; vishengeltje mevr. Vis, Vlaard.dijk 370, - Vijf sluizen flat; Poppenwagen, Smit, W, de Zw'jgeriaan 5; kinderfiets, v. Giessen. Villastraat 12: Jon- f BWisrljwiel, v.d. Hoeven, Nw Maasstraat autoped, Smits, Dam 4; autoped,-v, Dijk, Hoogstraat 161: rolschaats. Groeneveld, Pr. Mauritsstraat 28b; kinderfietsje, v.d. Maat.' Oosterstraat 90;. auoped, Wiilems, Grofbaan APOTHEEKDIENSTEN Apotheek: Jansen, Swammcrdamsingel 41. Apotheek Gouka. Groenelaan 127. BIOSCOPEN Passage.- 2, 4.15, 7 cn 9.15 uur: „Elvis in Aeapulco" "lonopole: 7 en 9.15 uur ..Tripoli''; zater dagnacht 12 uur: „Ad3m en Eva"; zondagmiddag 2 en 4.15 uur: luster Keaton". AGENDA «ene, 8 uur: Dynamite String Fan Club. Ons-terrein, 7.30 uur: Animo. Demon- - stratie. WHhelminapIcin, 7 min Jeugd-recreatie. Krijttekcnwédstrijd. SCHIEDAM, zaterdag. „Het gaat niet t goed met de verkeersveiligheid op het kruispunt Lange NieuwstraatOranje straatGerrit Verboonstraat". Aldus hoofdinspecteur H. Wiilems van Beveren, chef van de Schledamse Verkeerspolitie, die na aan de hand van de hierbij afge beelde foto wilde uiteenzetten, wat er eigenlijk mankeerde aan de veiligheid op dat kruispunt. De hoofd-zondaars zijn ln dit geval dc fietsers en de grote fout dc wijze van opstellen óp de rijbaan met de twee stroken naast de kop van de Plan tage. De bedoeling is, aldus de-heer Wiilems van Beveren, dat'de fietsers die de Lange Nieuwstraat afkomen en naar rechts wil len, recht op de rechter rijstrook gaan staan, wachten op het groene licht. En de fietsers die rechtdoor of links af willen, moeten rechts gaan staan op de linker rijstrook. Altijd nog rechts van de vlucht heuvel, wel te begrijpen. Men moet zich bovendien in volgorde van aankomst op stellen, dus achter elkaar en alleen als er plaats is twee fietsers naast elkaar. Wat de jongen met het witte hemd doet (op de foto) is dus geheel fout: hij komt gewoon op de linger rijweg. Ook mag het niet voorkomen dat -sen auto (op de foto nog net even zichtbaar achter de verkeerszuil) geheel wordt ingekapseld door fietsen. Naast elkaar Dc bedoeling van'bovenslaande regeling zal duidelijk zjjn. Als leder zich aan. deze regeling houdt, maakt men het .elkaar niet moeilijk by het wegrijden. De rechtsaf slaande fietsers en auto's blijven naast elkaar ryden. Dat geldt ook voor recht-door rijders cn de linksaf slaan Men blijft naast elkaar optrekken cm dat geeft geen moeilijkheden bij het weg rijden. Deze moeilijkheden komen pas (en goed ook) wanneer het verkeer van de overkant, van naast de Lutherse kerk, dus op de kruising komt en men elkaar dan letterlijk in de wielen gaat rijden. Het afslaande verkeer moet voorrang geven aan. al het tegemoet komende rechtuit rijdende verkeer. Dit Is een probleem dat in precies dertien seconden opgelost moet zijn, want daarna verspringen de automa tische verkeerslichten en begint het ver keer op de Oranjestraat en de Gerrit Ver boonstraat in beweging te komen, Dan is het zaak om weg te zijn en het kruis punt vrijgemaakt te hebben. Geen liclit Het zijn de rijders die op geel licht trachten door te slippen met de gedachte „Ik haal het nog wel", die het meeste ge vaar opleveren. Als zij het niét halen, zit ten ze onherroepelijk in de moeilijkheden. In dat geval moeten zij het van rechts komende verkeer voorrang verlenen en dan kunnen zij het best midden op de kruising bliüven wachten, al wordt hun uitzicht dan wel belemmerd door het ver- keershuisje midden op. Vorig jaar hadden op deze kruising elf aanrijdingen plaats, zes In de tijd dat de verkeerslichten buiten werking wa ren, doch vijf toen de lichten wèl werk ten. Hier was dus sprake van onacht zaamheid. Als een ieder en vooral de fietsers, zich aan de regelingen houdt, zijn aanrijdingen niet mogelijk. (Advertentie l.M.) f Nu ook in arcte fles! SCHIEDAM, zaterdag De „Vogel Struysï", het model van liet 17e eemvse oorlogsschip-koopvaarder dat bemand met jeugdige Schiedammers in dc Vierdaagse zeeslag is ondergegaan, zal een plaats krfjgen op de Internal!onale visserjjtcn- toonstelling „SCH 64", die van 17 tot en met 29 juü ln het nieuwe gebouw van de gemeentelijke visafslr ln Schevenlngen wordt gehouden. Het model is, zoals bekend door de Werf Wilton Fijenbord vervaardigd voor het historische spel dat ter gelegenheid van het bezoek van Koningin Juliana in september 1962 in Schiedam is opgevoerd. Een overnaadse sloep die eens in Maas sluis was gestationeerd was de basis voor deze „Vogel Struysz". - I/a ter schonk Wilton het model aan de gemeente Schiedam, doch daar het ge meentebestuur geen plaats wist te vinden voor dit fraaie maar ook wel omvangrijke model, werd het doorgeschonken aan het Marine Museum in Den Helder. Maar ook de Kon. Marine kon er niet in slagen, door de enorme afmetingen, het schip voor per manente expositie goed onder dak te bren gen en heeft, met toestemming van de Sehiedamse gemeenteraad, het model weer van de hand gedaan, Het Ministerie van Landbouw en Visse rij zag er een goede blikvanger in voor de departementale inzending op de visserij- tentoonstelling. - Het deels onttakelde, 12 meter lange en nog hogere model van het Pinas- scheepstype, wordt op een landingsboofc over zee door een marinesïeepboot van, Den Helder naar Sclieveningen gebracht. De sleep zal naar verwachting op 2 juli om vijf uur 's ochtends voor de visafslng worden afgemeerd, waarna de Haagse brandweer het scheepsmodel op de wal zal takelen. Gevaarlijk iiek Op het kruispunt is verder, tijdelijk, jg een extra-gevaar. Voor de bouw van het nieuwe postkantoor met kantoor voor de Rotterdamsche Bank is het trottoir en een deel van de rijweg in gebruik geno men door de bouwers; het terrein is afge zet met een hek van Ijzergaas. Er staat een duidelijk met de aanwijzing „Voet gangers oversteken", met de bedoeling dat de voetgangers via de zebra-strepèn over steken en dan aan de westelijke kant van de Lange Nieuwstraat voortlopen. Velen blijven, echter om tiet hek heenlopen op de rijweg en dit is gevaarlijk. Vooral veel bejaarden op weg naar hun sociëteit in het Blauwhuis, maken die fout. Ook de wagens die bij Albert Heyn staan ie laden lossen maken de situatie niet makke lijker. SCHIEDAM, zaterdag Van de Han dels-ulo-afdeling van de Willem de Zwij» gerschool I, zyn geslaagd voor het school diploma de dames: W. van Arkel, J. v. d. Hoek, R. Kalden,-R. Lans, L. v. Maanen, C. Montfoort, I. Oranje, W. Ouwens, A. v. cL Pas, J. Steenbergen, P. Verwaal, I. Vessel, N. Weij. De beren; M. Freij, E. Gommel, R, de Groot, G. Hardeman, G. v. d. Hoeven, W, Langhorst, L. Nobel, L. Overdelinde, B. Renard, K. Teeken, C. Zwaan. Drie kandidaten werden afgewezen. SCHIEDAM, saterdag ln spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende art sen té raadplegen: dr. W. J. Lambrink, Ruys de Beerenbroucklaan 16, tel. 6 98 73: 3. Moor; Burg.Knappertlaan 154, tel. 6 98 80 en 3. Mokkenstonr.Graaf Florisstraat 75, telefoon 6 40 98. de week de nachtdienst waarneemt. (Van. onze correspondent) VIERPOLDERS, zaterdag. Bij een. botsing tussen een personenauto en een. V.W.-busje werden vrijdagochtend drie personen gewond, van wie één zwaar. Het ongeluk gebeurde op het kruispunt, De Nolle—Groene Kruisweg bij Vierpol ders. De chauffeur van de personenauto, de heer N. A, B, uit Rotterdam, verleen de geen voorrang toen hij met zyn wagen, komend uit de richting Vierpolders, de Groene Kruisweg op reed. Hij moest zwaar gewond in het Dykzigtziekenhuis worden opgenomen. Licht gewond wer den twee inzittenden van het busje, dat werd bestuurd door de beer C. Overgouw uit Zuidiand. Beide voertuigen werden zwaar beschadigd. ROTTERDAM, zaterdag. Wim Vis ser, de spil van Excelsior, is dezer dagen aan zijn meniscus geopereerd. Tegen het einde van de competitie was hij daaraan geblesseerd VLAARDINGEN, zaterdag. Het comité Jeu gdvakantievreugd telt twee nieuwe leden. Het zyn mej. A. den Duik, hoofdleidster van de Prinses Irenekleuter- school en de onlangs benoemde ambtenaar Jeugdzaken, de heer P. Boschman. Ned. Here. Gem. Grote Kerk: 10 uur. üs Jansen en 5 uur ds. Meijer (Maassluis) Bethelkerk, i0 u ds. B. W, Hemmes ea 7 uui ds. \V. Vons (Keihei). Opstandinfcskerk: g.30 en 10 uur, dr. L. J Cazimier: 7 uur geen dienst. Vied es kerk: 9 en 10.45 uur, ds G, G. Post (Brandwijk) en 7 uur ds. C. v.d.'Steen. „Herr, Gem. Kethel. De Rank: 6.30 uur ds. w. Vons. Dorpskerk: 10 uur ds VT. Vons cn 7 uur ds A. Hoffman. Ned. Herv. Geref. Evang. Vredeskerk: 9 n 10.45 uur ds. C. C. Post (Brandwijk). Ge- bouw Irene; 3.30 Uur ds, Kuis (Lfnschoten). EyaiiE. Lutherse Gcm, 10 uur: ds O. Vee- ning (vlootpred. Den Haag). Ned. Prot, Boad. westvest A. D. Klaassen, 92: 10^0 u r ds. Oud-Kath. Kerk. Dam 28: 9 uur Hoogmis. Baptisten-gemeente: Lange Haven 129; 7 ur Samenkomst. Leger des Heils. Lange Haven 27: 10 uur Helllglngssamenkomst en 7.30 uur Verlos singssamenkomst. Gerrit Verboonstraat: 6.45 uur Openluchtsamenkomst. Jehova's Getuigen: Volksgebouw: 6 uur Openbare toespraak „Hoe moet men bidden om door God gehoord te worden". 7.10 uur Wachttorenstudie. Donderdag; 7.30 uur theo cratische bedienlngsschool en dienstver gade- ring. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. Het in Januari van dit jaar begonnen overleg tussen de colleges van B&W van verschillende Waterweg-ge meenten over de luchtverontreiniging heeft al enig resultaat opgeleverd. In een toelichting op een adres vim de „Vereniging tegen luchtverontrei niging In en om het Nieuwe "Waterweggebied" geven B&W van VJaar- dingen Mer een overzicht van. In afwachting van de totstandko ming van „Rijnmond" zal een com missie van samenwerking worden gevormd, die bestaat uit bestuur ders van de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spjjkenisse en Rozenburg (deze ne men ook aan het overleg deel). De commissie waarvan de samenstel ling nog niet is vastgesteld, zal zich bezighouden met de luchtver ontreiniging in al haar aspecten in het gehele gebied. Deskundigen van overheïds en sejni-Qverheidsinstellingen, die op dit gebied al onderzoekingen ver richten zullen een. vaste technische commissie vormen. Zij zal de af zonderlijk bereikte resultaten sa menvatten in een centraal rapport en verder onderzoek coördineren. De samenvatting is nodig om tot een gelijkgericht en doeltreffend beleid te komen met de noodzake lijke periodieke voorlichting van de bevolking. De samenwerking van de ge meenten zal zich ook uitstrekken gekomen, dat de houding tegenover de regering zal worden bepaald, nadat hierover besprekingen met Den Haag zyn gevoerd. Intussen hebben B W van Rot terdam zich bereid verklaard In de op te richten Raad voor de Hy giëne van Bodem, Water en Lucht ook vertegenwoordigers van bui ten hun gemeente op te nemen. De relatie tussen deze raad en de Com missie van Samenwerking zal een onderwerp van nader overleg vor men. Over het adres zeggen B&W rog, dat het een aantal elementen bevat, waarmee zij instemmen. Er zijn echter punten, die zonder over leg met overheid en andere ge meenten niet zonder meer onder» schreven kunnen worden. Van deze punten zal een studie worden- gé»A maakt. Overigens achten burge- meester en wethouders het een ver- dienste, dat het adres niet alleen de ongerustheid van de bevolking uitdrukt, maar ook enkele -sug gesties ter verbetering van de toe-^ stand doet. Zij stellen de raad voor het adre* voor kennisgeving aan te némen en het onderwerp van inter gemeen telijke besprekingen. Te maken. De. vereniging willen rij onder dank- zegging een afschrift zenden van J het voorstel ROTTERDAM, vrijdag. Donderdag- raiddag kwam de 33-jarige chauffeur- reisleider J.-A. M. Tjauw A. Hing uit de Kt Visserijstraat aan hethoofdbureau aangifte doen van mishandeling. In-de nacht van woensdag op donderdag had hij een taxi willen nemen in de Rochus- senstraat bij een dancing maar omdat de taxichauffeur de rit te kort vond, had hij dit geweigerd. Toen hij hierover een aan- - merking maakte, had de chauffeur hem op,, zijn; mond geslagen, waardoor zijn kunstgebit brak en dit verwondingen in rijn mond veroorzaakte. j'VN op 3, juli 1964 in het gebouw Arcade, Lange Haven 71 te Schiedam, des v.m. 11 uur van de navolgende te Schie dam gelegen percelen, te we ten: 1. Het pand bevattende een beneden- en afzonderlij ke bovenwoning met erf aan de Aleidastraat 109a-b, in trekgeld op 15.200.—. 2. Het pand bevattende een winkel-woonhuis, pak huis en 2 afzonderlijke bo venwoningen aan de Aleida straat lila en 111 en aan de Nicolaas Beetsstraat 3a-b, in trekgeld op 23.800. Bovengenoemde percelen worden ook gecombineerd aangeboden, Aanvaarding en betaling van de kooppenningen 3 augus tus 1964. Nadere inlichtingen ten kan tore van notaris P, Schaberg,' Tuinlaan 102. maat staat voor u klaar t soorten films. Foto K. Vuuren. Hoogstraat 108. j Fotografie ln één dag gereed Te koop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge kg 133.-. Combinatie Iang7aem met spoel-centri- fuge 335.-, ook melkma chines 15 tot 30% korting. Showroom Coja, Lange Ha ven 226, Telefoon 633 41. Bijverdienste. De Schiedam mer (Rotterdamseh ParooD vraagt nette bezorgers (sters) voor de zomermaanden of ge deelten hiervan. Leeftijd bo ven 15 jaar. Aanmelden Lan ge Haven 103, tel. 6 7270 óf 6 65 05, '3 avonds na 19.00 uur 15 59 60, 154262. j Permanent wava Diversoa Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- ol kan tel bed. Prima afwerking. Als nieuw terug- Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal la (Broersveldpad), telefoon 6 70 28 (na 18 uur telefoon 89), Ledikanten, hutledi kanten, kampeer bedden enz. Kapsalon ïlélène, de salon voor de betere permanent geschikt 7Ü0. Hélène t permanent de meest'U natuurlijke permanent ƒ10.*. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Rem brand'Jaan 22, Schiedam, te lefoon 6717a L— reduktie op deze advertentie. Ontworpen voor de jonge vrouw die een sportieve bril zoekt. Prijs Als u lid bent van een ziekenfonds wordt het nog interessanter. U krijgt de gebruikelijke 20% korting op uw montuur en bovendien 15.uit uw aanvullende verzekering. Deze mooie bril komt dus op ƒ25.minus 20 is 20.— minus 15.aanvullingsfonds is De glazen krijgt u gratis. De houten brillen worden de laatste tijd meer gedragen. Het staat ook bijzonder pittig. Het nieuwste model in walnoot, mahonie, palissander f 37.50 Ziekenfondsleden bijbetalen 15.00 Glazen gratis Het damesmodel „Tanja". Zeer gescliikt voor een dubbelfocus glas. Toch heeft dit montuur een jong makende vorm, dat geaccentueerd wordt door de „levende" kleur, Amethist Met of zonder decor vanafƒ41.50 Ziekenfondsleden bijbetalen 18.20 Glazen gratis Ook voor do iets aparts zoekende vrouw is een speciale Hcrenbrülen hebben ook enze collectie opgebouwd. 'I och is een bijzonder mooie bril aandacht -.had met duur. Een Italiaans/Amerikaansecreatie.gemaakt van diamanthard materiaal, speciaal voor „ARGUS" Kloeke sterke brü, zeer bewerkt. In 4 kleuren 68.00 modorn f 28.50 Ziekenfondsleden bijbetalen ƒ38.40 bijbetalen V.f 7.80 Glazen gratis Glazen gratis Een zakelijke bril van een mooie hoogwaardige kwaliteit, zeer strak en een prettige pasvorm ...Vl.,,. 42.50 Ziekenfondsleden bijbetalen ƒ19.00 Glazen gratis Indien de totaalprijs meer datl 22.50 bedraagt, ontvangt u een garantiebewijs Uw bril is 2 jaar verzekerd tegen diefstal, beschadiging en breuk, ook de glazen. Model Claudia De vlotte leuke bril. Eenvoudig en strak van vorm maar juist daardoor heel charmant. 20.00 Ziekenfondsleden bijbetalen 1.00 Glazen gratis Uw brillenzaak is Oranjestraat 9 Telefoon 6 64 31

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1