«feestelijk begin van bouw Burg. van Haarengroepshuis Schiedamse bioscopen The Victors, telang uitgesponnen ironie Sin bad Een mislukte Jeanne Eagles Herenmodeprijzen Busdienst via nieuwe brug |ionselub helpt Mevr. Van Haaren legt eerste steen .fïüiSSl'» Mej. C. de Bruijn gaat Muziekschool verlaten Burgerlijke stand Zwembadplannen in de maak Sfjtz Zeehavengeld wordt in tivee etappes verhoosd Feest doos over handelwijze minister waar u stil van wordt 15.00 12.50 6.95 5.95 98.50 39.50 26.50 Rotterdam-Goeree Dr. Niemeijer verlaat levensverzekering-bank 58"m<\eor/7£; de HAV is uw pyertrouwen waard! VERZEKERD KAPITAALr MÉÉR DAN 1 Va MILJARD GULDEN woning in richting j- E- 'BROERSVEST 64^itó EUROTAS TELEFOON (Advertentie Uti-i (Advertentie l.M.) De ene langspeelplaat na de an dere opzetten... Uw vrienden en kennissen een rijk muziek» programma voor schotelen.*, en zij maar denken: "Hoe doet-ie 'c daar ligt Yoor een kapitaal aan platen". laat ze maar denken er> zoekt U morgen Uw langspeelplaten uit, met een normale verkoopprijs van f. 14.90, fabrieksnieuwe pla ten, nu voor nog géén vier gulden. Gezellige dansp laten, goede jazz, en klassieke platen voor de fijn proevers - van wereldberoemde orkesten, 30 cm langspeel platen, gloednieuw, regelrecht van de pers naar onze Discohoek. HAV LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM - TELEFOON (010) 693 04*HAV LEVENSVERZEKERINGEN C „The Victors" (De Overwinnaars) heeft producent, scenarioschrijver en regisseur Carl Foreman de L'./ JL ade kanten van de oorjog geromanti- gjisCisIJo l/l/Lsil/ UUbiV rd. Hij Js daarbij uitgegaan vatl Alex- Jg Ier Baron's „the Human Kind*" en *fi aan de hand daarvan rond drie uur y*/» #1¥ iuloid gevuld, wat ook in de gerieflijk- y f Vr> (AJl'ö Morgen kopen onze klanten een prima éénpersoons binnen- veermatras, catalogusprijs 59.— met een IJzersterk Interi eur, waarop volledlgegarantle... overtrokken met een luxe da mast... voor nog géén vijf en dertig gulden. London symph, orch. HET is met Jerry Lewis als. op een geheel ander vlak, met Eddic Con- stantlne: Men mint hem of men mint hem niet. De minnaar heeft voldoende aan het smoel van Lewis om zich gniffe lend te paan voorbereiden op anderhalf uur wezenloze slapstick die meestal wordt gesteund door zowel visuele als verbaier grapjes. j In „De preutse professor" (The nutty professor) is Lewis een scheikundeleraar aan een door uitsluitend All Americans bewoonde universiteit; een onooglijk, lis pelend manneke, dat een apparaat uit vindt waardoor hij, zij het steeds tijde lijk, verandert in een opzienbarende no zem met aanzienlijke wervende talenten. Nou ja, er is een mooi meisje bij de hand.j de knappe jongen ziet zich op kritieke momenten steeds weer muteren in de le lijke professor zo gaat dat een film lang door, dat wilt u wel aannemen. Los van de vele (vaak heel gekke) grappen is het merkwaardig om Lewis in deze film voor het eerst namelijk als hij in he-man verandert in zijn eigen gedaante te zien. Men ontdekt dan dat de smaelentrekkerij inderdaad een vakbekwame facade is; in werkelijkheid blijkt hij een Tony Curtis-achtige char meur te wezen. (PASSAGE) dansp'aten Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze luxe één persoons binnenveer- matrassen, A jgg 80x190 cm, voor Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze unieke par tij eerste keus fabrieksnieuwe 30 cm langspeelplaten met een duidelijk voordeel van ruim elf gulden per per stuk vy voor SCHIEDAM, vrydag. Mevrouw Van Hiaren-Raaymakers, echtgenote van .wij len burgemeester Van Haaren van Schie- d*nJ. ral zaterdagmiddag om 4 uur sym bolisch de eerste steen leggen voor het nieuwe groepshuis van de Burg. van Haa- rtngroep 4 Schiedam van de N'.P.V,, dat aan de Nieuwe Dainlaan op een terrein- tje bij de Sportparkbrug zal komen te liggen. Dit wordt de feestelijke aanvang van de bouw van het zo lang begeerde eigen groepshuis. De momenteel veertig padvinders van rfeze Burg. van Haarengroep 2>jn, wc hebben het reeds meermalen gemeld, ja renlang verstoken geweest van een eigen groepshuis. Er is gezworven van het ene onderdak naar het andere-, nergens was het voor vast-en nergens was de accom modatie voldoende. Daardoor heeft de groep zich niet kunnen ontplooien De gemeente Schiedam bood toen uit komst door een stuk grond ter beschik king te stellen bij de Sportparkbrug, een van de vier stgn. padvinders-terreinen. die er In Schiedam zijn ontworpen. Ook j de LInnsclub Schiedam, van mening dat hier hulp dringend was geboden, kwam j in actie. Een van de Lions, architect S. T. Ooslinga, zorgde voor de bouwtekeningen 1 van het clubhuis, waarop inmiddels de! gemeentelijke goedkeuring is verkregen. I (Advertentie l.M.) Per diënt niet meer dan 5 platen. Géén iel. of schrift, best, GRATIS KOELKASTVULLIXG KES-ZEGELS SCHIEDAM, vrijdag. Na vijfentwin tig jaar lessen in piano gegeven te heb ben. eerst aan de muziekschool van Toon kunst en de laatste jaren aan de Schie damse Muziekschool, zal mcj. C. de Bruijn de school verlaten, daar zij naar Doom is verhuisd. Noch van het jubi leum, noch van het vertrek is ophef ge maakt. SCHIEDAM, vrijdag. GEBOREN: Stcphanus. z. V. S, J. C. Nieberg en L. M. W. Bevers; Albert, z, v. G. v?.n Engelen burg en L. Mus; Jacobus H., z. v. M. J. Krijthe en N. C. Wubbeling: Robert M., z. v. A. J. van der Marei en I. Schenau. OVERLEDEN: H. Klem, wed, van J. de Later. 77 jr. (Advertentie f JIJ.) Dubbel divan bed, 60'x Ï90 cm, met versterkt spiraal en fiet lak werk Iets beschadled. ff/% Géén te/, pf schrift, bert. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Sprekend over de recreatieve voorzieningen voor het jaar 1964, heeft de wethouder van sport en recreatie, de heer R. Langerak, gistermiddag, tijdens de gemeenteraads vergadering, meegedeeld én dit jaar én volgend jaar met een aantal zwembad plannen op de proppen te zullen komen. In de loop van '65 is een schetsplan to verwachten voor een zwembad in het westelijk deel van de stad. De wethouder liet blijken dat de restauratie van het zwembad in Hillegersberg op til is. In september kan de raad een voorstel voor het zwembad „De Plomperd" tegemoet zien. Dat geldt ook voor voorstellen voor baden in Hoek van Holland en Heyplaat. Morgen houden wij een één- daagse aanbieding van Bel O Fast weekend-shirts voor onze mannen. Wij zeggen "onze mannen'" omdat deze bijzonder mooie kwaliteit echt bedoeld is voor onze eigen klanten... pracht shirts, fil 4 fil, een ongekend lage prijs, voor nog géén acht gulden. Verder werden gereedschappen met •wrsoneél ter beschikking gesteld om d<?1 'undering Ie leggen en ook zal een actie j worden gevoerd onder de bedrijven in i Schiedam ter verkrijging van de voor de. bomt* nodige materialen. J Met de bouw van hef groepshuis is l'.vre weker geleden een aanvang ge- maakt, het zijn vrijwilligers die zich on- j der deskundige leiding daarvoor inzetten Maar verder can de fundering van een der zalen is men nog niet. Het aal van de goedgeefsheid van bedrijven en par- ticulieren afhangen of dit groepshuis ooit zal verrijzen. j Behalve aan geld is er behoefte aan i deuren, ramen, beton-elementen. dakbe-j dekking, glas. verf. keu ren-inrichting, sa- nitair. elektrische installatie, cn-z. Bijdra- gen en toezeggingen worden gaarne in- eevaeht bij de voorzitter, de heer J. M. N. Adriaanse. Franselaan 162 C. Rotter dam. tel. 151426. Het groepshuis, dat de naam „Het Raadhuis" krijgt, zal twee zalen omvat ten van eik 11 bij 5 meter, een voor trekkers- en een leiders-ruimte, een bergplaats, toiletten, garderobe en een i keukentje. Maar zaterdag a.s. wil men toch het.j begin van de bouw inluiden met enig feestelijk vertoon. Mevr. Van Haaren— Raaytnakers zal daarbij de groepsvlag hij- j sen aan een door de welpen en verken ners op te richten spant. De tamboers, pijpers en hoornblazers van de Districts band van de N.P.V. te Rotterdam en de Ravo-band van het Ned. Padvindsters Gilde in Schiedam zullen de plechtigheid opluisteren, na eerst nog een mars door Schiedam gemaakt te hebben. (Advertentie LM.) f Advertentie l.M.) f Advertentie l.M.) Morgen begint de verkoop van deze Bel O Fast week-end shirts, fil a fil, in diverse kleur stellingen en in alle courante maten Iw voor m 0 Géén te/, of schrift, btst. Morgen brengen wij een bij zondere aanbieding speciaal op modegebied. Want juist fn de zomer met de dikwijls koele avonden is de be hoefte aan modieuze wollen damesvesten het grootst. Morgen koopt U Uw zuiver wollen dam es vest, fully fash ioned (geheel geminderd) 'en in een prachtige kwaliteit, In een klassiek model en in een model met kraagje. Damesvesten uit de series van 16 tot 18 gulden, koopt U voor nog géén dertien gulden. Velen onder onze klanten zuller» 2ich nog wel de bijzondere aan bieding van vorig (aar her inneren ...rundlederen -acte- tassen met 10 jaar garantie! IJzersterke dubbele tassen met twee ruime vakken, twee grote voorzakken en brede riem, zó solide, dat de fabrikant elke tas 10 jaar garandeert. Ondanks de gestegen ieerprijzen koopt U nu weer van zulke garantietas sen. Aceetassen, die normaal voor 14.75 verkocht worden, koopt U nu voor nog géén tien gulden. (Advertentie IM.) (Advertentie LM.) Schiodermew. 145 - Suaatwag 59 P/ainwsfl 1E2- Asterto 29-31 -Tel. 134700 Winkelcentrum.- Hoogviiat - T»U 60822 MIDDELHARNIS, donderdag. Reeds op dinsdag 21 juli, de dag na de inge bruikneming van de nieuwe brug over het Haringvliet, opeiit de RTM een bus dienst tussen Rotterdam en Goeree en Overflakkee. OVERHEMDEN T1NO SHIRTS Het worat een iww ROTTERDAM, vrijdag. Op 1 novem- tussen Rotterdam en Middelharnis. Een f dr-.M- Niemajer om gezondheids- retour fcost f 4,95, waar nog twee keer ?e W^orjiet berei- f voor bruggegeld bijkomt, ken \an dc pensioengerechtigde leeftijd, aftreden als hoofddirecteur van de Na tionale Levensverzekering-Bank N.V. te Het RTM-veer tussen Middelhamis en Rotterdam en als lid van het presidium Hellevoeteluis blijft gehandhaafd. De van de i-aad van bestuur van Nationale- eerste en laatste afvaarten van het veer Nederlanden N.V. te Delft, vervallen echter. Ook de busdienst Mid delhamisRotterdam via het veer blijft gehandhaafd. Een retourtje op deze TT—, dienst kost f 4,30. In het algemeen kan worden gezegd dat het RTM-vervoer via de brug 30 pet duurder komt dan het vervoer via de veerdienst Vracbt- autodieusten hebben echter aangekon digd van de brug gebruik te maken, omdat men dan niet afhankelijk is van laatste afvaarten. Particuliere autobezit ters op Gocree aarzelen. Zij, die in West- Ffakkee wonen, zien veel in het veer wanneer daar de vrachtauto's op gaan verdwijnen en er dus veel plaats vrij komt De RTM wil afwachten hoe men in meerderheid de keus zal bepalen. APOIUEEKDIENST Van de ujt5jag hiervan hangt af wat Apotheek Rembrandt, Rembrandilaan 5 men met de veerdienst gaat doen. Nog enkele SUÈDE JASSEN Jongensmaten ANORAKS NYLON Morgenvroeg om f uur begint <je verkoop van deze zuiver wollen damesvesten iti de kleu ren o.a. wit, grijs, marine enz. en de maten Mjtk. JtfF HERENMODEMAGAZIJN Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze dub bele actetassen met 10 jaar ga rantie op aA» het leder, .SrM &J, BIOSCOPEN Passage, 2 eri 8.15 uur: «De preutse pro fessor". Monopoie, 2 en 8 uur: „De overwinnaars". DIVERSEN Irene, 8 uun Dr. de VisserschooL Ouder avond. Koekoekslaan (Kethel): Kermis. Géén tel. -of schrift, btst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1