SLAPPE „ROSE PANTER VOOR HEN ZIT HET EXAMEN ER OP. Ton Thie verkoos ADO boven Sparta Schiedamse bioscopen opruiming fe - Betonbrokken iet zwemmen in de Sciiie 1 wee-jarig meisje liep tegen auto op Textiel praat over sluiting op maandag ip]es overdadig maai niet erg origineel Student vernielt inboedel Verfilmde Sagan valt wel mee Wij kegelen alle prijzen om Meubelen Bedden Gordon: strijd legen onterende slavenhandel AGENDA hoogstr.184-186 schiedam EUROTAX TELEFOON. 'Advertentie LM.) Wij gaan door... met de ene voordelige aanbieding uit onze uitgebreide kifider-afdeling na de ander... nu weer een grote fabrielcspartij lange katoenen tuin-en speelbroeken. IJzersterke Jongens- en meisjes broeken van een prima kwali teit, In een vlot, leuk geheel doorgestikt model, koopt U nu voor echte Opruimings- prijzen. SCHIEDAM, vrijdag. De lijsten met slaagden groeien gestaag. Voor hen is de spanning gebroken Zij kunnen nu onge stoord van bet mooie weer gaan genieten.' Op de Huishoud- en Industrieschool z^n gisteren de diploma's uitgereikt aan de meisjes, die de primaire opleiding hebben voltooid. Eir van hen moesten worden af gewezen. Advertentie LM.) (Advertentie LM.) 2e willen elke avond vroeger naar bed... Uw Jongens... met zo'n pyjama met afbeeldingen van het Feyenoord-elftal. Ze 'waren niet goedkoop- prijzen van 4.50-tot 7.90 voor 'n "jongenspyjama, maar toch zijn ze" goed verkocht... want ze spriken tot de verbeelding. Zo'n jongenspyjama Is niet zonder nieer een pyjama.*.. neen, ze zijn er stapelgek op. Morgen verkopen wij het restant van onze hele voor raad, 100% keperflanei en prima afgewerkt, guldens goedkoper dan normaal. Margo Boogaard, Vlaardingen; Eily Bou- man, Vlaardingen: Cora de Bruin. Vlaardin gen; Fieke Ditmarsch, Vlaardingen: Els van Driel, Vlaardingen; Els Elbersen, Schiedam; Ineke Elfers, Vlaardingen; Tineke v. <L Hoek, Vlaardingen; Alle v, d. Hoeven, Vlaardingen; Willie Moree Vlaardingen; Lia Mulder. Vlaar dingen; Ada'Munnik, Schiedam; Ineke Nie zen, Vlaardingen; EUy Schouten. Vlaardin gen; Joke v. Senus, Vlaardingen: Suïe Snoey, Vlaardingen: Janny Snijders, Vlaardingen; Caria Steine, Vlaardingen; Arna Tol. Vlaar dingen; Henny v. d. Werf, Vlaardingen; Cor- ne Hanegraaf, Vlaardingen; Els v, d. Berg. Vlaardingen; Sira Bos, Schiedam; Mary Bree, Schiedam; EUy Don Vlaardingen; Astnd v. Duyvcnbode, Schiedam; WiJma El- derhorst, Schiedam; Tineke v, Gerensiein, Schiedam; Coble v. d. Graaf. Vlaardingen. Bngitta Hollebeek. Vlaardingen; Magda Kers. j Schiedam; Jenny Huysman, Vlaardingen; An- i 3a v. d. Linden. Schiedam; Henneke Mever. Vlaardingen; Jenny v. Smleren, Schiedam: j Ida Ton. Schiedam: EUy de Vries. Schiedam; Anke de Wit, Schiedam; Ellen. v. d. Bergh, Schiedam; Laura v. Bochove, Schiedam; Willy der» Boer. Schiedam; Joke v. d. Broek. Schiedam; Martha Buss. Schiedam; Truus Donkersloot, Schiedam; EUy Jansson, Schie dam; Loes v. d. Llngen, Schiedam; Ria Mul der. Schiedam; Joae Peters, Schiedam; Willy Polet. Schiedam; Tiny v. Rij, Schiedam; Ine ke Sonneveld, Schiedam: Gees je Valk, Schie dam; Annle Weerman, Schiedam; Jannic de Wit. Schiedam: Lia Chalgneau, Schiedam; Sylvia Domeme, Schiedam; Hanncke Donker. Schiedam; Marian v. Kampen, Schiedam; Marl a Kok, Schiedam; Ria Koorevaar, Schie dam; Nellie Kriek. Schiedam: Gerda Peck. Schiedam; Ennekc v, Rijswijk, Schiedam; Yolanda Segers, Schiedam; Gerda Slaven burg, Schiedam; Luid a Sluyters, Schiedam; Yvonne v. Spengca, Schiedam; Sonja den Tuinder, Schiedam; Ellie v. d. Water, Schie dam; Ria Zuidgeest, Schiedam; Bep v. Adrl- chem. Schiedam; Anke v. d. Bie. Schiedam; Aatje Gelens. Schiedam; Cella v. d. Heiden, Schiedam: Ada don Herder. Schiedam; Riet v I-oenen. Schiedam; Ria Meyer. Schiedam; Anncmarle v. Rlnsum, Schiedam; Truus Schriel Schiedam; Corrie Stieher, Schie dam; Lcme Verhagen, Schiedam; Femmte Weitenng, Schiedam; Nel- Willemsteyn, Schiedam; Mar;a v. Beek, Schiedam; Eins i den Boed, Schiedam; Loes Breetveld. Schie dam: Groetje Geurts, Vlaardingen; Ada van Guttk. Schiedam: Betty Heesbeen, Schiedam; Anneke Horn, Vlaardingen, Marry Klaassc, j Schiedam: Jeanette Koopmans. Schiedam; Ineke v, d. Peppel, Schiedam; Coble de Reu ver, Schfedam; Ria v. Steenoven. Schiedam; Betty Suichies, Vlaardingen; Ans Villjn, Schiedam; Aafke Voss. Vlaardingen; Pitten Weerman, Schiedam; Gerda Weiland, Sehie- dam, Ellle Winters, Schiedam; Meta Sonne- i veld, Schiedam. U weet het uit ondervinding wat een normale aanbieding van ons zeggen wil. U weet, dat U dan gerust Uw kfeinsce kind kunt' sturen, om te kopen, want waar het mee thuis komt, overtreft toch Uw verwachting. Wat denkt U dan van zo'n op ruiming?- Morgen begint de verkoop van een grote parcij tafelkleden, standaard prijs 13.75 Leuke, moderne tafelkleden in de nieuwste dessins, een flinke maat 135x165 cm, met witte wollen franje, koopt U morgen voor de halve prijs. (Advertentie IM.) Keperllanellen jongens pyjama's voor (Zé* Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze fabrieks- partlj kinder tuin- en speel broeken, in een mooie midden- biauwe kleur, met gestreepte garnering, voor een ongekend lage prijs. Ciin tel. of schrift, test. Maat 6-8 van-63S voor* voor jg0 Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze jongens-pyjama's voor prijzen, die U alleen tijdens zo'n Op ruiming kunc verwachter?. I^k Ciin lei. of tcfirlft. facit. Morgenvroeg om 9 uur begint dc verkoop van deze tafelkleden 135 x165 cm, Mk S%a mee witte wollen voor Advertentie t.M.i Restant partij camping plaids, 140x 170 cm, Yoor 3.98 Ciin ttl. of schrift, facit. ROTTERDAM, donderdag, ln de Dclfshaveme Schie mag in de nabijheid van de nieuwe Beukelsbrug, die naast de spoorbrug in aanbouw is, niet worden ge zwommen. Dlfc in verband met het gevaar voor de zwemmers zelf. Het is levensgevaarlijk daar in het water te toeven, er kunnen zich allerlei scherpe voorwerpen, beton brokken etc. in het water bevinden. Do hoofdinspecteur van het bureau Mareoniplein heeft de opdracht aan het surveillerende personeel gegeven hierop streng toe te zien. ROTTERDAM, donderdag. Woens dagavond ontglipte dc tweejarige Maria Kremer uit de Oranjeboomstraat op deze weg aan de handen van haar moeder en rende tussen geparkeerd staande auto's de rijbaan op. Zij liep pardoes tegen een juist passerende bestelauto op en moest met een hoofdwond naar het Zui- rierziekcnhuis worden gebracht. Twee leiders van een kleine Ameri kaanse neo-nasigroep zijn donderdag in New York tot gevangenisstraffen tussen een en. twee jaar veroordeeld wegens hei uitlokken 'ran een vechtpartij tiidens een betoging voor gelijke burgerrechten ver leden jaar. (Reuter). WAT ive reeds enige weken ge leden als wanrschünlük aankon digden, Is nu definitief geworden: Ton T'hie, de lange, slanke, talentrijke doelman van Her mes DVS gaat het hogerop zoeken. In de komende com petitie zal hü het doel van de Haagse eredivisieclub ADO verdedigen. De transfersom Is zoals gebruikelijk niet officieel bekend gemaakt, maar we menen te weten dat deze op de kop af 80.000 fs. Bij het horen van dit bedrag zal menige club- bestuurder het water in de mond vloeien. Alleen tja? bü Excelsior zou?*! M wa eens hittere smaak J-A kunnen achter- 3%-.'. -v laten. Immers, ivat is het geval? Amper twee jaar geleden heeft Ex- AlÊM&lËti&s. celsior Tide, die j|Mjil f een seizoen eer- der als junior van het Goudse Olympia was overge komen, voor een bedrag van ƒ1500, naar Hermes DVS moeten laten ver trekken. Voordat de Kraüngers dat hadden kunnen voorkomen had Thie namelijk in Schiedam een jeugdcon- traet getekend. Men heeft er geruime tijd trainer Bob Janse, die tegelijk met Thie van Excelsior naar Hermes DVS ging, lelyk voor aangekeken, maar deze waste zijn handen in onschuld. Bob Janse is inmiddels bij Nerxes terecht gekomen en Thie gaat nu dus naar ADO. Dat het nog zo lang heeft geduurd voor de transfer naar Den Haag tot stand is gekomen heeft twee oorzaken. In de eerste plaats zat ADO er krap hij. Manager Chouffeur heeft zich de laatste weken het vuur uit dc sloffen gelopen om Feldmann en Hassie van Wijk te verkopen, maar niemand wilde toehappen. IN de tweede plaats heeft ook Sparta serieuze belangstelling voor Thie getoond. Sparia wilde gedekt zijn voor het geval dat het met Pim Doesburg niet tot overeenstemming kon komen. Een dag of veertien geleden was de situatie zelfs zó. dat Sparta met Her mes DVS reeds tot een akkoord was gekomen en dat alleen Thie nog maar ja hoefde te zeggen. Thie zei echter neen. Hij durfde het risico, dat Sparta het tenslotte toch nog met Doesburg eens zou worden, niet te nemen. Van Sparta is toen de suggestie gedaan de koop toch te laten doorgaan en Thie nog een jaar bij Hermes DVS onder de lat te laten staan, maar ook daar voelde dc Gouwenaar niets voor. Nu ADO wet met Thie tot overeen stemming Is kunnen komen, zal Spar ta er wel in toestemmen het contract met Hennes DVS ongedaan te maken. Het kan dat zonder vrees voor de toe komst doen, want niet alleen zijn de moeilijkheden met Doesburg uit de wereld, maar tevens heeft men op het Kasteel de beschikking gekregen over de geroutineerde doelman van Excel sior, Arie den Hertog- Een geheel andere zaak Is dat Her mes DVS nu nog naar een nieuwe doelman zal moeten uitzien. Er zijn hier in de buurt nog wel een paar kandidaten; Wim Onderstal van SHS en Jan v. d. Velde van Sparta, maar £n Schiedam wordt ook de naam van Jan Kntterink van CW gefluisterd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. De textielhan delaren gaan dinsdag a.s- praten over de maandagsluitin'g. De Schiedamse Mid denstands Centrale stelt voor de sluiting van maandagmorgen naar de middag te verschuiven en 's ochtends vrijwillig dicht te blijven. Dit verzoek zal aan b. en w. worden overgebracht als 75 procent van de textiel-detaillisten er mee akkoord gaan. Ook de andere branches zullen deze kwestie nog bespreken. KAMPEERARTIKELEN RIJ HIELEN vleugje spanning bljjft hangen, maar het brengt te wemig op. Her vertier dat Ed- wards scheen te beloven verschaalt. Aan het slot wordt letterlijk en fi guurlijk veel vuurwerk afgestoken. Ed- wards vindt iets terug van de toon, die hy in het begin aansloeg en .die m de verte terugwijst naar Sennett en de key- stone cops. Er wordt enorm hard gere den in auto's en één op de zes grapjes kan er dan echt wel mee door. Maar het amusement blijft mondjesmaat. Ook als Peter Sellers aan het slot wat wrang het kind van de rekening wordt en als ver bijsterde misdaadheid achter de tralies belandt. Best mogelijk dat er mensen zijn, die zich bü „De rose panter" slag lachen. Dat is hun dan van harte gegund. Maar mijn gevoel voor humor zit op een andere golf lengte en twijfelt er niet aan dat deze panter tfe slap op zijn poten staat. In PASSAGE. C. B. D. (Advertentie 1.1W.l Alver ti ROTTERDAM, donderdag. Dinsdag heeft een student in hei oostelijk stads- gedeelte, die daar enige tijd op kamers was, na een betaiingskwestie de inboe del, beddegoed en behang op ergerlijks wijze vernield. Plomweg 15Z- Asitrlo 29.3LTOJ34700 WinfcBlcaninim.-Hooflviiet - Tel 160822 Als U morgen deze Nylons goed bekijkt, dan herkent U ze ongetwijfeld... want het is de meest verkochte Nylon voor 1.45 vastgestelde verkoopprijs. Morgen verkopen wij dezelfde Nylons (uiteraard In niet herken bare verpakking, anders komt er een rel), een pracht kwaliteit naadloze Nylons, 20 denier, per paar voor nog géén zeven tig cent. Morgen verkopen wij Bel O Fast damesblouses, die in geer? enkele garderobe mogen ont breken. Yoor normaal in het jaar, voor zomer of winter, of mee met vacantle... elegant en gekleed en U weet het, wassen - niet strijken en zo droog. Bel O Fast damesblouses met lange mouwen en moderne man chetten, In wit, koopt U morgen voor nog géén zes gulden. Bonjour tkistesse", de «im naar het gelijknamige boek van Francolsc Sagan, is wel onderhoudend; er wordt .levendig in gespeeld en men krjjgt bovendien een mooi brok Rivièra te zien. Het gaat over een moderne vader die met zijn even moderne dochter van ze ventien jaar de amicaliteit modern ver drijft. Zij hebben m hun moderne stijl van leven veel plezier op een nante villa dicht bij de blauwe zee, dat wil zeggen zo lang de vader zich daar opgewekt ero tisch vermaakt met een van die domme, maar mooie juffrouwen, die hij, zoals duidelijk verduidelijkt wordt, eens In de drie maanden voor een nieuwe pleegt in te wisselen. Dan komt uit Parijs een zekere Anne, mode-ontwerpster met principes var om streeks veertig jaar. die vindt, dat vader en dochter te onverantwoordelijk door het leven gaan en daarin verandering wil brengen, omdat zij op Raymond ver liefd is. Waarna die dochter Cécile een lelijk plannetje bedenkt om haar serieu zer wordende en zich van haar afwenden de vader van Anne te scheiden, wat lukt, maar afloopt met de zelfmoord van Anne. Wie het boek niet kent kan het met de film wel prob" *en en verveelt zich waar schijnlijk niet. Maar als'men het gelezen heeft, wordt het erg riskant (MONOPO- LE). CUIKER was goud in de tijd dat de O pioniers de delta van de Mississippi gingen bevolken om er uitgestrekte plan tages aan te leggen. Natuurlijk waren er benden, die het voorzien hadden op de oogsten van de suikervelden en de plan ters moesten dan ook een harde strijd le veren om zich staande te houden. Hoe het waarschijinlijk niet is toege gaan kan men tot en met zondag zien in het sterk geromantiseerde verhaal „De 1 furie van de Mississippi" dat in kleuren geprojecteerd wordt op 't MONOPOLE- doek, maar dat wil niet zeggen dat de film niet onderhoudend is. Er wordt flink gevochten en geminnekoosd, zelfs tussen een bedreigde planter en de mede-leid ster van de roversbende, aan wie de titel van de film ontleend is. Lex Barker speelt stoer de bekende heldenrol en Patricia Medina is af en toe wel het katje, dat met zonder handschoe nen kan worden aangepakt. AdnurtenTie 1IW BERGMEUBELS EETHOEKEN BANKSTELLEN FAUTEUILS vanaf 112.50 vanaf 149. vanaf 365. vanaf 59.50 20 denier vanaf 26.50 vanaf 48.— vanaf 39. vanaf 14.95 vanaf 15.80 vanaf 29.50 VLOKBEDDEN VEKËNDE POLYETHER DEKENS SPREIEN DIVANBEDDEN Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze naadloze Nylons in alle maten en modi euze kleuren, j0 j0L per paar voor WM\Bf Enorm aantal COUPONS in VLOERBEDEKKING GORDIJNEN - KOKOS enz. (Advertentie LM CUn tel. of tehrlft. hett. Verkoop is op 16 juli gestart woninginrichting tel. 67581 1 EEN film met van alles een beetje te veel wordt deze week vertoond in MONOFOLE. De ingrediënten zijn: bloed, sabels, beminnelijke vrouwen, slavenhan delaars en een slanke in 't zwart geklede piraat, GORDON. De pretentie liegt er niet om: de strijd tegen, de onterende slavenhandel. En de zwarte piraat zal dat zaakje wel even klaren. Hij wordt daarbij gesteund door zijn. hoe kan het anders, edelmoedigheid. Bovendien heeft hij zich de gunsten we ten te verwerven van Manuela, de doch ter van de gouverneur van het eiland San Salvador. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Bel O Fast damesblouses, WÊB/ll in de maten 36 Jk W/ t/m 46 in wit, 'J war ^Ü*i_G«n tel. af schrift, facit. frnJBMnBHMn bioscopen Passage, 20.00 uur: He Rozo Panter. Monopole, 20.00 uur: Gordon en de zwar te piraat. APOTHEEKDIËNST Apotheek Evers, Lange Haven 81.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1